You are on page 1of 1

FISA DE EVALUARE

1. Uniţi corespunzător:

RULETA
METRUL DE CROITORIE
METRUL DE TÂMPLĂRIE
2. Numerotaţi , îcepând cu 1 ,de la cel mai scurt la cel mai lung. Pune cifra in cerculeţul din faţă!

3. Numerotaţi, începând cu 1, de la cel mai gros la cel mai subţire. Pune cifra in cerculeţ

4. Scrie ADEVĂRAT (A) sau FALS(F)

PRIMUL CUB E CEL MAI MARE...................

ULTIMUL CUB E CEL MAI MIC..............

CUBUL DIN MIJLOC E CEL MAI MARE............

PRIMUL CUB NU CEL MAI MARE.........

5.Cum îi cheamă pe copii? Scrie-le numele în casete!
DAN E CEL MAI ÎNALT. ENE E CEL MAI SCUND. AUREL ESTE MAI ÎNALT CA RADU.