„Aprob”

Preşedintele Centrului de stat pentru atestarea şi
omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
V. MOŞOI
ATENŢIE! ÎNAINTE DE FOLOSIREA CONŢINUTULUI, CITIŢI ATENT ETICHETA.
PERICULOS! OTRĂVITOR!

Carakal® EC
Produsul Carakal® EC este un insecticid de contact şi gastro-intestinal, destinat protecţiei culturilor
agricole de un spectru larg de dăunători.
CERTIFICAT DE OMOLOGARE în Republica Moldova: Termenul de omologare – 7 ani
PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE: preparat lichid, se prezintă sub formă de concentrată
emulsionabil, de culoarea galbenă-cafenie, perioada de semidescompunere în sol: 14-28 zile.
PRODUCĂTOR: Shanghai MIO Chemical CO
DEȚINĂTOR REGISTRARE: Agrotech LLC

SUBSTANŢA ACTIVĂ: Cipermetrin, 50 g/l + clorpirifos, 500 g/l
MECANISMUL DE ACŢIUNE: Produsul Carakal® EC se referă către insecticidele din grupa
piretroizilor sintetici. Acţionează asupra dăunătorului la contactul direct sau nimerind prin tractul digestiv.
Mecanismul de acţiune constă în dereglarea sistemului nervos central şi periferic al insectelor sugătoare şi
rozătoare, provocând paralizarea, apoi moartea rapidă a dăunătorului.
RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE:

Organismul nociv

Măr

Viermele merelor
(Cydia pomonella), complex de
dăunători rozatori și sugatori

Norma de
consum a
preparatului,
l/ha
1,0-1,5

Modul şi timpul
tratamentului,
particularităţile
aplicării
Prin stropire în
perioada de
vegetaţie

Perioada de
pauză/
numărul de
tratamente

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DE DISTRUGERE A AMBALAJULUI:
Se interzice folosirea repetată a ambalajului golit de conţinut!
Ambalajul golit de conţinut nu se aruncă şi nu se foloseşte în alte scopuri; distrugerea
ambalajului golit de conţinut se efectuează în locuri speciale destinate în aceste scopuri.
Se interzice impurificarea rezervoarelor de apă şi altor surse de apă cu rămăşiţe ale
preparatului şi ambalajului golit de conţinut. La nimerirea preparatului pe suprafaţa solului
este necesar să se evite scurgerea lui în reţelele de canalizare, rezervoarele de apă. Solul
contaminat se presoară cu nisip sau pământ cu colectarea ulterioară şi înmormântarea în
locuri speciale, destinate în aceste scopuri.

Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de pulbere, sau aerozol. În timpul lucrului
cu produsul nu se bea, nu se mănîncă şi nu se fumează. La prepararea soluţiei de lucru şi în
timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie
universali, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a
organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mâinile şi părţile descoprite ale
corpului cu apă şi săpun.
SPĂLAREA STROPITOAREI:
La terminarea lucrului spălaţi minuţios utilajul stropitorii cu apă curată. Apa folosită
utilizaţi-o pentru stropirea culturii.

50 (2)

TEHNICA DE APLICARE: Soluţia de lucru a preparatului se aplică cu mijloace de stropit terestre, în
orele de dimineaţă sau seara, asigurându-se o acoperire cât mai bună a frunzelor. De calitatea tratamentelor
depinde în mare măsură eficacitatea biologică a preparatului. Viteza aerului – nu mai mare de 3-4 m/sec.
Norma de consum a soluţiei de lucru se stabileşte în dependenţă de cultură şi se pregăteşte nemijlocit
înaintea efectuării stropitului.
În scopul obţinerii unei soluţii omogene este necesar să se efectueze următoarele proceduri :
1. Rezervorul stropitoarei se umple pe jumătate cu apă, se adaugă preparatul în cantitatea necesară şi
se amestecă până la obţinerea unei soluţii de lucru omogene.
2. Se adăugă volumul necesar de apă.

3.
4.

Grupa de toxicitate – II
DL50 orală (şobolani) 200-2000 mg/ kg
DL 50 dermală 2000 mg/ kg.
LC50 inhalare 1,69 mg/l / 4 ore
Slab irită pielea şi mucoasa ochiului.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI
Se va păstra în locuri izolate de copii!
Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi de igienă!

DISTRIBUITOR: Elitagro SRL

Cultura,
obiectul
tratat

COMPATIBILITATEA: Compatibil cu majoritatea mijloacelor de uz fitosanitar. Însă în fiecare caz
concret trebuie de efectuat testul de compatibilitate. Nu este compatibil cu produsele care au mediu bazic.
INTERDICŢII SAU LIMITĂRI: Termenul de ieşire în câmp pentru efectuarea lucrului manual –10
zile; mecanizat – 4 zile. Termenul de aşteptare - 50 (la cultura mărului).
FITOTOXICITATE: La respectarea dozelor recomandate preparatul nu manifestă fitotoxicitate.
TOXICITATE:

Soluţia de lucru se utilizează îndată după pregătire, fără decuplarea agitatorului.
Nu se recomandă decuplarea sistemului de agitare al maşinii în procesul stropitului şi
lăsarea peste noapte a soluţiei de lucru în rezervorul stropitorii.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL:
În caz de intoxicarea prin ingestie, cutanat sau prin inhalare se iau următoarele măsuri:
- Scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant;
- Scoaterea îmbrăcămintei contaminate;
- Spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun;
- Spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute;
- În cazul înghiţirii, administraţi cărbune activat cu puţină apă, provocaţi voma;
- Transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiată unitate sanitară;
- Tratament simptomatologic sub supraveghere medicală.
Nu există antidoţi cunoscuţi.
CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORTARE:

nedeteriorate. bine ventilate. PARTICULARITĂŢILE EXPLOZIBILE SAU INFLAMABILE: PRODUS NEINFLAMABIL În caz de incendiu se vor folosi mijloace de stingere: apă. lotului: Data fabricării: Termenul de garanţie: 2 ani . Ambalajele golite de conţinut nu se folosesc în alte scopuri. ferite de copii. răcoroase. substanţe chimice uscate. transportării şi depozitării se iau obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii şi sanitaro-igienice. PRODUCĂTOR: Shanghai MIO Chemical CO DEȚINĂTOR REGISTRARE: Agrotech LLC DISTRIBUITOR: Elitagro SRL Nr. etichetat. ferite de acţiunea directă a căldurii şi a razelor solare. spumă. Transportarea se efectuează ferit de căldură. în încăperi încuiate. uscate. separat de produsele alimentare şi furajere.De păstrat preparatul în ambalaje originale. În timpul manipulării.