You are on page 1of 1

Reforme Mahmuda II (1806-1839

)
Reformatorske ideje Selima III počeo je provoditi njegov nasljednik Mahmud II .Da bi stekao snage
na koje će se moći osloniti on je na štetu svoje apsolutne vlasti učinio ustupke najmoćnijim
unutrašnjim snagama naročito ajanima poznatom Poveljom sloge .Kad se u izvjesnoj mjesri
obezbjedio od tog sloja društva on je moga pristupiti radu na ukidanju janjičara pa je odmah poslije
potpisivanju povelje naredio da se pristupi obrazovanju nove po evropskom uzoru uređene vojske
pod naziovm sekbani džedid- novi sejmeni ,da bi svoje namjere i planove još bolje kamuflirao on je
novu vojsku proglasio sedmim odjelom janjičarskog korpusa.Uporedo sa radom na likvidaciji
janjičara Mahmud II je uporno radio na jačanju autoriteta centralne vlasti i ograničavanju
samovolje pokrajinskih namjesnika i lokalnih organa.Istrajnom borbom uspio je da ukine
janjičarski korpus(1826)i da obrazuje novu vojsku koja se zvanično zvala „pobjedonsna
muhamedanska vojska“,Zatim je izvršio reorganizaciju centralne uprave ukinuo je stari divan i
obrazovao više ministarstava.Zvanje velikog vezira zamjenio je nazivom buškevil a mnoge
njegove kompeetencije prenesene su u nadležnost odgovarajućih ministarstava: ministarstvo
unutr. poslova, minist. vanjskih poslova,ministarstvo finansija ministarstvo vakupa i
ministarstvo trgovine.Ministri i držžavni službenici više nisu dobijali plaće u vidu lena nego u
novcu iz državne blagajne .Tada su obrazovana i neka nova centralna državna tijela kao što su
vojni savjet vrhovni sud i državni savjet.