CANVIS DELSECOSISTEMES

NATURALS
HABITUALS
CANVIS ESTACIONALS
MIGRACIONS
LLUM I TEMPERATURA
CANVIS ATMOSFÈRICS
PUJADES I BAIXADES
DE LA MAR
CANVIS LLUNARS

EXTRAORDINARIS

FETS PELS HUMANS

INCÈNDIS
PESCA I CACERA INSISCRIMINADA
EXTINCIONS D’ESPÈCIES CONTAMINACIÓ
RIADES I INUNDACIONS EXTINCIÓ D’ESPÈCIES
INCÈNDIS
INTRODUCCIÓ D’ESPECIES INVASORES
ERUPCIONS
DESTRUCCIÓ DE LA CAPA D’OZÓ
VOLCÀNIQUES
DEFORESTACIÓ
TERRATRÈMOLS
SUPEREXPLOTACIÓ
HURACANS
TRANSFORMACIÓ D’ESPAIS NATURALS