You are on page 1of 21

SMK Dato’ Seri Wan Mohamed, Gerik

Tingkatan 2

Geografi

UNIT 1 - KEDUDUKAN
1

Namakan latitud di sebelah dan nilainya
di dalam petak yang disediakan:

Latitud / garisan lintang

Nilai

A
B
C
D
E
2.

a. Garisan latitud yang terpanjang sekali
ialah

__________________________________

b. Garisan yang dilukis dari kutub Utara ke Kutub Selatan ialah
______________________
c. Garisan longitud bernilai 0º dikenal sebagai ____________________________________
d. Garisan longitud 180ºT dan 180ºB dikenal sebagai
______________________________
3.

Dengan merujuk kepada rajah di sebelah,
nyatakan kedudukan tempat di bawah:
Tempat/Keduduka
n

Jawapan

(a) Latitud T
(b) Latitud S
(c) Longitud Q
(d) Bandar R
(e) Bandar P
4.

a. Bumi berputar di atas paksinya dari ______________ ke __________________
b. Bumi terbahagi kepada ______ zon waktu. Perbezaan waktu bagi 1º longitud
ialah______
c. Matahari terbit di sebelah ____________, menyebabkan waktu tempatannya lebih
awal.

5.

a. Waktu tempatan di Bandar
Y___________
60 ºB

100 ºT
b. Perbezaan masa di antara Bandar X
dan
Bandar Y ialah
___________________________________________

Oleh : Zazili Md. Nawi

1

SMK Dato’ Seri Wan Mohamed, Gerik
Tingkatan 2

Bandar X
Bandar Y

Geografi

12.00 tengah hari
c. Waktu tempatan di Bandar
X__________

BAB 2 - ARAH
1

Lengkapkan 8 arah mata angin dan nilai sudutnya:
Arah mata angin
a

Nilai sudut

Utara

Arah mata angin

Nilai sudut

e

b

f

c

g

d

h

2. a. Arah sesuatu tempat dari titik rujukan lain
ialah

________________________

b. Bearing sudutan diukur dalam nilai ________ dan diukur mengikut
_______________ jam, dari arah ____________ iaitu 0 º hingga ________ º .
c. Nyatakan bearing sudutan titik Z dari Y bagi setiap rajah di bawah :

_______________

________________

______________

_________________

4.
Ukur bearing sudutan dari
Balai Polis (bertanda x)
Ke
Jawapan
Taman Desa
Pejabat Pos
Paya
Pasar
Klinik
Sekolah
Bukit
Beringin
Oleh : Zazili Md. Nawi

2

_______________ dan __________ 2. Berdasarkan skala yang diberi.5 cm 4 cm Jarak sebenar Km Km Km 3 . b. tukarkan jarak peta kepada jarak sebenar Skala peta a. 1 cm mewakili 5 km 3. 1 cm mewakili 50 meter b. 2 jenis skala lurus iaitu _____________________ dan ______________________ c. 1 cm mewakili 1 km c. Gerik Tingkatan 2 Geografi Masjid UNIT 3 . Nawi Jarak peta 3 cm 5. b. Lengkapkan skala lurus di bawah berdasarkan pernyataan yang diberikan: a. Oleh : Zazili Md.SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. ____________________ialah nisbah jarak sebenar di atas bumi dengan jarak yang ditunjukkan di dalam peta. Jarak diukur menggunakan_______________. c.SKALA & JARAK 1 a.

SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Nawi 4 . ______________________ dan ____________________ b. Dengan mengguna skala di ukur jarak sebenar tempat berikut dari sekolah: Ke Jawapan Pasar Km Pawagam Km Hospital Km Bukit Kuda Km Balai polis Km Pejabat Pos Km Pasar raya Km Medan Selera Km UNIT 4.5 & 6 . Oleh : Zazili Md. Gerik Tingkatan 2 Geografi 4. Bulan Stesen Q (˚C) Stesen R (˚C) J Suhu Tahunan Stesen Q dan Stesen R F M A M J J O S O N D 26 26 27 27 28 28 27 27 27 27 26 26 18 18 19 19 20 20 19 19 19 19 18 18 Berdasarkan jadual di atas. GRAF DAN PETA 1. 2. dan kadar kelahiran. Data dan maklumat dalam jadual boleh ditunjukkan dalam bentuk grafik seperti: ______________________. a. lukiskan graf garisan berganda di atas kertas graf untuk menunjukkan suhu tahunan di Stesen Q dan stesen R. harga. Graf __________________________digunakan untuk menunjukkan perubahan berterusan sesuatu data seperti suhu.RAJAH.

Gerik. lukiskan graf bar berganda di atas kertas graf untuk menunjukkan Bilangan Murid Tingkatan 3 Bestari Dalam Rumah Sukan Mengikut Jantina Di SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Geografi Bilangan Murid Tingkatan 3 Bestari Dalam Rumah Sukan Mengikut Jantina Di SMK Dato’ Seri Wan Mohamed.SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Gerik Rumah Sukan Bahaman Maharajalela Mat Kilau Tok Janggut Jantina Lelaki 7 4 4 5 Perempuan 3 6 6 5 Berdasarkan jadual di atas. Gerik Tingkatan 2 3. Nawi 5 . Oleh : Zazili Md.

4. 2. b.SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Susun semula langkah untuk mentafsir jadual dan graf di bawah dengan menuliskan nombor 1. 3. Nawi 6 . Gerik Tingkatan 2 4. Graf ________________________ digunakan untuk menggambarkan lebih satu maklumat dalam satu jangka masa / kawasan yang sama. Tuliskan nombor Perhatikan label dan unit pada paksi menegak dan paksi mendatar Perhatikan nilai maksimum dan nilai minimum Perhatikan tajuk jadual/graf untuk dapatkan maklumat Buat kesimpulan dan rumusan tentang graf Perhatikan perubahan atau perbezaan nilai yang nyata Oleh : Zazili Md. dan 5. Geografi a.

TABURAN PENDUDUK Oleh : Zazili Md. Gerik Tingkatan 2 Geografi dalam graf 5. Namakan simbol di bawah mengikut ciri fizikal dan ciri budaya: Ciri Fizikal Ciri Budaya UNIT 7 . b. 3 jenis Simbol dalam peta pelancongan iaitu: 7. 6. Nawi 7 . Namakan ciri berikut dan berikan 2 contoh Ciri Ciri semula jadi Ciri contoh Ciri buatan manusia 8. c. Peta bergambar (peta pelancongan) memberikan maklumat tentang : a.SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. d. e.

SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. ___________________________ 2. Namakan kawasan berlorek iaitu penduduk padat : A E B F C G D H 2. a. 485 73. 313. UNIT 8 . 603. f. Kira kepadatan penduduk bagi negeri berikut: Negeri Jumlah penduduk Keluasan (kmps) (orang) Perlis Pulau Pinang Sabah 3.PERUBAHAN PENDUDUK 1. 204. Nawi b. c. 449 1. b. 619 Jawapan Faktor yang mempengaruhi kawasan penduduk jarang di Malaysia ialah: Faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia: a. 031 2. ____________________________________ Oleh : Zazili Md. ___________________________ 8 . ____________________________________ b. a. Pertumbuhan penduduk semula jadi merujuk kepada: a. Taburan penduduk terbahagi kepada 3 kawasan berpenduduk iaitu b. 450 795 1. Perubahan penduduk merujuk kepada: a. d. Gerik Tingkatan 2 Geografi MALAYSIA 1. Formula mengira kepadatan penduduk: KP= ____________________________ c. e. b.

Faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran: a. _______________________________ 4. ________________________________ 5. _________________________ b.kadar ______________________________ b. ________________________________ e. UNIT 9 . ________________________________ h. Penduduk sebuah negara berhijrah keluar ke negara lain :____________________ Oleh : Zazili Md. ________________________________ b. Nawi 9 . Jumlah penduduk Bilangan kelahiran Bilangan kematian 23 274 490 orang 528 290 orang 98 167 orang Merujuk kepada jadual di atas kira: Kadar kelahiran Kadar kematian kasar kasar Pertumbuhan penduduk semula jadi 7. _____________________proses pergerakan/penghijrahan penduduk dari 1 kawasan ke kawasan yang lain dengan tujuan menetap secara sementara/kekal. Faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran: a. a. ________________________________ b. ________________________________ c. Formula kadar kelahiran kasar ialah: = kadar kelahiran = ______________________________________________ X 1000 6. Formula kadar kematian kasar ialah: = kadar kematian = ______________________________________________ X 1000 c. ________________________________ f. ________________________________ g. ________________________________ c. _______________________________ d. ________________________________ f. _______________________________ d.SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. a. Formula mengira Pertumbuhan penduduk semula jadi ialah: = kadar ________________________ . ________________________________ g.MIGRASI PENDUDUK a. Gerik Tingkatan 2 Geografi 3. ________________________________ e. Pergerakan penduduk antara kawasan/ negara ialah 1.

5. 3.KESAN PERUBAHAN PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR 1. Jenis migrasi ke kawasan A ialah b. Nawi Sumber hutan Sumber air 10 . Jenis migrasi ke kawasan B ialah UNIT 10 . a. 4 jenis migrasi dalaman iaitu: a. d. Senaraikan 3 kesan positif penerokaan sumber : Sumber tanih Oleh : Zazili Md. Gerik Tingkatan 2 Geografi c. 2 jenis migrasi iaitu: _________________ dan _____________________________ 2. c. b.SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Penduduk negara lain berhijrah masuk ke sebuah negara:____________________ d.

Geografi Senaraikan kegunaan tanih mengikut jenisnya: Laterit Aluvium Gambut Pasir Lempung 3. a.SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Nawi 11 .HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER 1. Senaraikan 3 kesan negatif penerokaan sumber: Sumber tanih 4. Tuliskan konsep kependudukan ini (penduduk berlebihan / penduduk berkurangan/ penduduk optimum) di bawah Negara mempunyai saiz penduduk yang kecil Oleh : Zazili Md. Sumber hutan Sumber air Senaraikan langkah meneroka sumber secara terancang: Air Tanih Hutan UNIT 11 . Gerik Tingkatan 2 2.

Geografi tidak mencukupi untuk memajukan sumber semula jadi. melebihi bekalan sumber semula jadi yang sedia ada. 2. Gerik Tingkatan 2 b. Negara mempunyai saiz penduduk yang besar.PETEMPATAN Oleh : Zazili Md. c. Namakan 3 negara yang mengalami penduduk: Penduduk berlebihan Penduduk berkurangan Penduduk optimum 3. Nawi 12 . Negara mempunyai saiz penduduk yang seimbang dengan sumber semula jadi yang sedia ada. Nyatakan ciri-ciri penduduk di bawah: Penduduk berkurangan a a b b c c d d e e f f g g h h Penduduk berlebihan Berikan kesan kependudukan di dalam ruangan di bawah: Penduduk berkurangan Penduduk berlebihan a a b b c c d d e e UNIT 12 . 4.SMK Dato’ Seri Wan Mohamed.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petempatan Awal 4.SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Nawi 13 . Lengkapkan peta minda di bawah. A B C D 2. Gerik Tingkatan 2 Geografi Namakan petempatan awal dunia: (Rujuk ms:130 B. Oleh : Zazili Md. Namakan petempatan awal di Malaysia: (Rujuk ms: 130 Buku Teks) A D B E C F 3.Teks) 1.

SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. d. Oleh : Zazili Md. c. Pola Petempatan Namakan pola di sebelah Ciri. 6. Gerik Tingkatan 2 Geografi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petempatan Luar Bandar 5. Nawi 14 . b.ciri pola tersebut Fungsi petempatan luar bandar ialah: a.

Pauls d Terkenal sebagai kawasan industri automotif utama e Bandar diraja bagi negeri Perak f Terkenal sebagai pusat pengumpulan gas asli terpenting g Bandar bestari yang dilengkapi dengan teknologi TMK h Bandar diraja bagi negeri Pahang 11. luas kawasan. d. Namakan pusat pentadbiran yang bertanda di dalam peta: B B1 5 B B2 6 B B3 7 B B4 8 8. Senaraikan fungsi bandar : a b Oleh : Zazili Md. Gereja St. fungsi dan perubahan sosial (cara hidup) serta ekonomi.SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. 9. Faktor yang mempengaruhi pembandaran: a. Nawi d e 15 . Namakan bandar-bandar yang berikut mengikut fungsi yang dinyatakan: Fungsi Bandar a Pusat Pentadbiran kerajaan Persekutuan yang baru b Bandar pertemuan jalan keretapi pantai barat dan timur c Bandar tempat bersejarah : A Famosa. 10. b. . kemudahan infrastruktur. c. _____________________________ ialah proses perubahan petempatan luar bandar ke bandar yang melibatkan saiz penduduk. Gerik Tingkatan 2 Geografi 7.

nyatakan kesan pembandaran yang dialami oleh Metropolis Bangkok di Thailand dan Tokyo di Jepun: BANDAR BANGKOK BANDAR TOKYO a a b b c c d d Langkah-langkah mengurangkan masalah pembandaran di Malaysia: Kesesakan lalulintas Pencemaran Banjir kilat Oleh : Zazili Md. 2. 3.PEMBANDARAN/ URBANISASI 1. Gerik Tingkatan 2 Geografi c f UNIT 13 .SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Nawi 16 . Nyatakan kesan proses pembandaran di Malaysia: Kesan positif Kesan negatif a a b b c c d d Berdasarkan peta di atas.

Gerik Tingkatan 2 Geografi Setinggan Bab 14: Keperluan Pengangkutan Dan Perhubungan Awal 1. Namakan jaringan jalan kereta api yang paling awal di Malaysia:(Rujuk ms170-171 BT) A B C D E F 3. Nyatakan alat yang digunakan sebagai pengangkutan dan perhubungan awal di bawah: Peringkat Awal Sebelum penjajahan Selepas penjajahan a Pengangkutan darat b Pengangkutan air c Perhubungan 2.SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Nawi keperluan pengangkutan dan perhubungan awal 17 . Beauford ke Tenom Nyatakan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia: Oleh : Zazili Md.

Gerik Tingkatan 2 Geografi Bab 15: Perkembangan Jaringan Pengangkutan 1.SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Nawi 18 . Nyatakan 3 jenis pengangkutan utama di Malaysia: 2. Kesan perkembangan pengangangkutan terhadap alam sekitar di Malaysia: Oleh : Zazili Md. Namakan terminal kereta api di dalam peta di bawah: (Rujuk ms: 181 Buku Teks) 3.

Nawi 19 .SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Namakan pelabuhan di dalam peta di bawah: (Rujuk ms: 186Buku Teks) 2. Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia: Oleh : Zazili Md. Gerik Tingkatan 2 Geografi Bab 16: Perkembangan Sistem Perhubungan 1.

Stesen Satelit antarabangsa: S2= S3= S1= S4= b. Nawi L5 20 . e. Nyatakan kesan perkembangan sistem pengangkutan dan langkah mengatasinya Kesan terhadap alam sekitar Langkah-langkah mengatasi a. v. c. c. Namakan Lapangan Terbang Antarabangsa & Stesen Satelit Antarabangsa(ms187) a. Kepentingan jaringan pengangkutan: Ekonomi Sosial 4. 5.Lawrence di Kanada i. Politik Namakan tasik-tasik besar yang dihubungkan oleh Sungai St. d.SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. d. b. ii. iv. 6. a. Gerik Tingkatan 2 Geografi 3. iii. e. b. Lapangan Terbang Antarabangsa: L1 L2 L3 L4 L6 Oleh : Zazili Md.

SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Gerik Tingkatan 2 7. Geografi Nyatakan kesan positif dan negatif sistem perhubungan di Malaysia: kesan positif Kesan negatif Oleh : Zazili Md. Nawi 21 .