USMAN BIN AFFAN (644-656 M

)
JASA-JASA USMAN AFFAN.

Menumpaskan gerakan pemberontakan wilayah-wilayah yang telah ditakluki di zaman
Umar AI-Khattab, seperti Khurasan, Iskandariyah, Armenia dan Azerbaijan.
Meneruskan gerakan penaklukan dan perkembangan Islam. Di zamannya tertakluklah
daerah-daerah Jurjan, Talkan dan Balkh, alah sampai dapat melampaui Sungai Jihun
(Amu Dada). Demikian juga pulau-pulau Cyprus dan Rhodes.
Menyalin semula Al-Quran menurut dialek yang betul

PEMBERONTAKAN DI ZAMAN USMAN
Zaman pemerintahan Usman dapat dibahagikan kepada dua peringkat: sepanjang enam tahun
yang pertama suasananya aman tenteram, tetapi sepanjang enam tahun yang terakhir timbul
huru-hara dan pemberontakan terhadap pemerintahannya. Mengkaji faktor-faktor yang
mencetuskan pemberontakan itu kita tidaklah dapat menyalahkan Usman sahaja, malah
penting juga disebutkan peranan-peranan yang dimainkan oleh pembantunya Marwan AlHakam, Abdullah bin Saba’ dan Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri pada saat-saat akhimya.
Tentang faktor Usman sendiri, sikapnya yang terlalu penyantun dan pemaaf itulah yang banyak
memuncakan merebaknya perlakuan jenayah. Para opportunis tidak lagi gentar kepadanya
lantaran segeranya Usman mengampunkan kesalahannya, malah ada yang terus terlepas dari
penjara. Sikap ini mungkin sesuai bagi seorang pendidik, tetapi tidak selayaknya menjadi
pakaian setiap masa bagi seorang pemimpin. Kelemahan-kelemahan seperti ini diperburukkan
lagi oleh keengganannya untuk mendengar teguran-teguran yang dihadapkan kepadanya
tentang polisi-polisi pentadbirannya. Pernah suatu ketika Ali bin Abu Talib mengirim puteranya
Hassan untuk tujuan tersebut, tetapi lantaran sering sangat mendatanginya, Usman lalu
menempelak: “Bapamu berpendapat bahawa orang tak tahu apa yang dia tahu. Kami lebih tahu
tentang apa yang kami lakukan dan tinggalkanlah kami ini”.
Sehubungan dengan sikapnya juga ialah dasarnya yang tidak sejalan dengan Umar yang
dulunya melarang para sahabat meninggalkan Madinah, demi mengelakkan perpecahan umat.
Hikmat larangannya ialah agar mereka tidak mempengaruhi penduduk-penduduk tempatan
dengan pengalaman-pengalaman peribadi mereka bersama Rasulullah, yang dengan cara ini
pengaruhnya dapat ditanam. Tetapi Usman mengubah polisi ini, maka mulailah wujud susun
lapis masyarakat kepada yang berada dan yang kurang berada. Tidak cukup setakat itu sahaja,
wang BaitulMal telah dihamburkan semau-maunya saja di samping memberi kebebasan
kepada gabenor-gabenor mengatur masalah kewangannya sendiri. Pernah Usman memberi
hadiah 400,000 dirham kepada Abdullah bin Khalid, seorang Bani Umayyah. Demikian juga
diberinya 100, 000 dirham kepada Al-Hakam Abul-Ass, seorang keturunan Umayyah yang
pemah diusir oleh Rasulullah. Sikapnya yang boros ini sering dikaitkan dengan sifat
dermawannya, tetapi masalahnya kedermawanan ini melibatkan wang negara. Tidak hairanlah
jika kerananya timbul kegelisahan rakyat terhadap cara pentadbirannya.

bahawa Rasulullah telah pun mewasiatkan kepada Ali sebagai penggantinya. Sokongan dari orang-orang Parsi yang telah memeluk Islam atau pura-pura memeluk Islam dengan tujuan untuk menghancurkannya dari dalam. terkenal. Dan banyaklah lagi berlaku pemecatan-pemecatan yang kemudiannya diserahkan kepada sukusakatnya.Kegelisahan tersebut mungkin tidak serancak mana tanpa penglibatan Marwan AI-Hakam. ditulisnya surat-surat palsu atas nama tokoh-tokoh sahabat. saudara sesusu Usman. 4. Di Parsi terdapat teori ‘Hak Suci Raja-Raja’ (Divine Right) yang menganggap bahawa keluarga raja adalah suci dan mereka saja yang berhak memerintah. seorang Yahudi yang pura-pura memeluk Islam. anak sebagai Gabenor Basrah dengan diganti oleh Abdullah bin Amir. 2. Menabur fikiran-fikiran yang sesat serta hadis-hadis palsu dalam menguatkan ide ‘Ahlulbait’ (keluarga Rasulullah) yang mana menjadi asas kepada pemikiran Syiah. Misalnya melalui seorang lelaki kulit hitam ditulisnya surat kepada Gabenor Mesir Abdullah bin Sarah atas nama Khalifah Usman agar membunuh pemberontak dari Mesir itu termasuk pemimpinnya Muhammad bin Abu Bakar. Berkat kelicinannyalah yang bertanggungjawab menyemarakkan lagi suasana sehingga bibit kemarahan yang baru bertunas itu terus menanjak naik bagai tak dapat ditahantahan lagi. suatu amalan nepotisme yang membawa keruntuhannya sendiri. Maka atas ‘nasihat’nyalah dilantik tokoh-tokoh dari keluarga Bani Umayyah saja sambil melucutkan tokoh-tokoh lantikan Umar dulu. Sesungguhnya Abdullah bin Saba’ telah memberi sumbangan yang tersangat besar dari segi:    1. anak saudara Usman yang baru berusia 25 tahun. Dan untuk menghangatkan lagi api tersebut. Peranan Abdullah bin Saba’ itu kemudiannya membawa kejayaan yang besar disebabkan oleh beberapa faktor: Kegagalan Usman sendiri berbanding dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Perasaan umum bahawa Ali telah disingkirkan dari haknya sebagai khalifah. Demikianlah peranan yang dimainkan oieh Abdullah bin Saba’. baik sebagai pahlawan perang. mahupun sebagai ahli ilmu. Sedangkan Gabenor Sham yang seketurunan dengannya iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan dikekalkan jawatannya. Gabenor Mesir Amru ibnul-Ass digantikan oleh Abdullah bin Sarah. Naluri masyarakat yang sekian lama menyokong ‘Ahlul bait’ (keluarga Rasulullah) serta mengangkat mereka sebagai pemimpin. Keistimewaan Ali yang sudah. 5. Dengan itu terlucutlah Abu Musa Al-Shaari yang warak itu sebagai Gabenor Basrah dengan diganti oleh Abdullah bin Amir. Hasil dari peranannya itu Abdullah berjaya mengumpulkan pendukung-pendukungnya seperti Ammar bin Yasir. Api kemarahan yang sedia menyala akan terus menggila jika dicurahkan minyak ke atasnya. 3. Kepada para pemberontak dihasutnya melalui siaran suratnya atas . Wujudnya pemikiran seperti ini cukup membantu dalam menjayakan teori ‘Wisayah’ Abdullah bin Saba’. Kiranya amalan seperti inilah yang akhirnya menimbulkan gerakan-gerakan penentangan dari wilayah-wilayah yang jauh. Abu Zar Al-Ghifary dan Abdullah bin Masud. yang mana sebelumnya mereka adalah bercerai-berai dan terpancar-pancar. Membentuk kesatuan yang padu dalam kalangan penentang-penentang Usman. sepupunya yang dilantik sebagai pembantunya atau penasihatnya. malah bidang kuasanya diluaskan sehingga meliputi kawasan Hems dan Palestine.

Demikianlah peranan Abdullah bin Saba’ sehingga akibatnya pemberontak-pemberontak yang sedia mendidih semangatnya itu tidak kuasa lagi menahan perasaannya lalu terus mengepung rumah Usman. tetapi Ali menjawab: “Apakah yang tidak saya ketahui. Misalnya Ali pernah dikatakan meragui kesucian Aishah . setelah 22 hari dikepung. Jemaah-jemaah Haji yang tidak begitu ramai itu juga turut menahan permberontakan ini. Yang penting sekali bujukan beberapa orang tokoh. dan dia tidaklah berdaya memperbaikinya sehingga di tangannyalah tamatnya rangkaian KhulafaurRashidin. tetapi cepatnya dia bertindak menyebabkan beberapa tokoh sahabat kurang menyenanginya. anak saudaranya. iaitu dalam usia 82 tahun. Memang Aishah ingin membela kematian Usman. ALI BIN ABU TALIB (656-661 M) Pada hakikatnya Ali bin Abu Talib telah mewarisi satu pemerintahan yang kucir-kacir. Tentang Aishah ini bukan tidak ada sebabnya. Sepatutnya dalam saat-saat seperti ini Bani Umayyah serta Muawiyah khususnya datang segera membantunya. Antara Ali dengan Aishah memang sudah ada krisis peribadi.a. peperangan Jamal merupakan perang saudara yang pertama sekali. Dan faktor kelengahannya inilah yang menimbulkan tuduhan liar bahawa dia turut bersubahat dalam pembunuhan Usman. tetapi malangnya mereka lebih senang bersikap berkecuali dalam hal ini. beberapa orang sahabat termasuk Ali cuba menjadi orang tengah atau pengawal pintu rumah Usman. Malah Abdullah juga menggunakan nama Aishah r.nama Ali agar bangun menentang Usman. Merampas balik tanah-tanah yang dibahagikan oleh Usman kepada kaum kerabatnya secara tidak sah. makanya saya harus mesyuaratkan?” BERMULANYA PERANG SAUDARA DALAM SEJARAH ISLAM i) Perang Jamal Dari segi sejarah. akhirnya Usman telah dibunuh oleh mereka ketika sedang membaca Al-Quran. Sesungguhnya Ali dapat mempertahankan kebenaran tindakannya itu. Ali sendiri kurang bermesyuarat dengan orang-orang terkemuka di zamannya. terutamanya Abdullah bin Zubair. Mulanya persiapan tentera Ali adalah untuk menghadapi tentera Muawiyah bin Abu Sufyan di Sham. Pemah Talhah bin Ubaidullah dan Zubair Al-Awwam mencela sikapnya itu. Dalam suasana yang kritikal ini. sehingga Marwan sendiri menganggap yang Aishah turut terlibat dalam mengeruhkan suasana. sebaik sahaja Ali dilantik sebagai Khalifah dikeluarkannya beberapa ketetapan:    Memecat Gabenor-Gabenor lantikan Usman. Demikianlah yang terjadi. termasuk tokohtokoh sahabat sendiri. Sebaliknya pula Ali melambat-lambatkan tuntutan penyokong-penyokong Usman agar pembunuhannya segera disiasat dan dihukum. Ini bukan kesalahannya seorang. bahkan tanggungjawab bersama. Mengubah pusat pentadbiran dari Madinah ke Kufah. Sebagai seorang yang terkenal tegas dan radikal.a. tetapi tidaklah sampai melalui peperangan. tetapi tekanan suasana memaksa Ali membelok ke Basrah untuk menghadapi tentera Aishah r. Seperti juga Usman. Sikap seperti inilah yang rupanya mempercepatkan pemberontakan tersebut mencapai matlamatnya.

Hanya dengan kegagalan rundingan-rundingan itulah . namun dia tidak lagi mencampuri peperangan Jamal. Ini menyebabkan semangat rakyat meluap-luap. Bagaimanapun Ali cuba memperlihatkan semangat toleransinya dengan mengutus Jarir bin Abdullah menemui Muawiyah. Wahai. dia berwasiat: “Jangan kuburkan aku di samping Rasulullah. Tindakan ini benarbenar menyinggung perasaannya malah rakyat Sham juga yang belum pemah mengecap kemakmuran sehinggalah datangnya Muawiyah. Walau bagaimanapun pada 36 H. namun Aishah tetap dimuliakan oleh Ali. Melihat tindakannya itu Amru bin Jurmuz lalu membunuhnya. kalaulah aku menjadi pokok likir!. sehingga peperangan tidak dapat dielakkan lagi. dia sendiri melarikan diri dari peperangan tersebut kerana tidak meyakini betul tidaknya penentangan terhadap Ali. panglima Ali yang gagah terbilang. Malangnya pengikut-pengikut Abdullah bin Saba’. kalaulah aku telah lama mati!. Ada pun Abdullah bin Zubair. Atas arahan Ali. Dan apabila dia hampir wafat. Memang pada mulanya tercapai persetujuan damai di antara Ali dengan Aishah untuk mengelakkan pertumpahan darah. Atas tekanan Abdullah bin Zubairlah Aishah yang terus menerus teragak-agak itu sanggup berperang. Adanya krisis ini memang diakui. Bersama Aishah ialah Talhah bin Ubaidullah dan Zubair Al-Awwam yang pernah membaiat Ali dulu. Begitu juga dengan Talhah yang telah dibunuh oleh Marwan Al-Hakam dari pihaknya sendiri kerana disyaki cuba melemahkan semangat perjuangan. terutamanya mereka yang terlibat dalam pembunuhan Usman telah menyerang pihak Aishah.. Jadi dengan pemecatannya rakyat Sham sendiri yang sekian lama memulianya tidaklah begitu sukar untuk dikobar-kobarkan semangat mereka buat menentang Ali. Untuk beberapa waktu Abdullah seolah-olah tenggelam. berlakulah peperangan Jamal di Al-Kharibah berhampiran Basrah. Mengenai Zubair AI-Awwam. Pernah dia mengeluh: ‘Wahai. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pihak Ali. tetapi kemudiannya timbul semula dengan gagahnya buat mencabar kerajaan Bani Umayyah. kerana aku telah membuat kesilapan setelah ia meninggal”. Khabarnya tentangan mereka terhadap Ali ialah kerana mereka diketepikan oleh Ali dalam perlantikan Gabenor-Gabenor wilayah Yaman dan Iraq. Apa lagi Muawiyah sendiri bijak bermain politik dengan cara membentangkan baju gamis Usman yang berlumuran darah di mimbar bersama anak-anak jari isteri Usman yang terpotong sewaktu mempertahankan pukulan pemberontak-pemberontak ltu. tetapi tidaklah sampai memerlukan Aishah mengangkat senjata memerangi Ali. Apa lagi Ali kemudiannya ingin menyaingi ayahnya Abu Bakar dalam rebutan kuasa Khalifah. kalaulah aku menjadi pokok kayu! Wahai. Aishah dihantar oleh adiknya Muhammad bin Abu Bakar kembali ke Madinah. Tetakan tersebut tidak membawa kematian. ia telah ditetak oleh AI-Ashtar. Khabamya sehingga wafatnya Aishah dikatakan sangat sedih dan menyesal di atas penglibatannya dalam peperangan itu. ii) Peperangan Siffin Kesilapan besar Ali ialah melucutkan secara mendadak jawatan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai Gabenor Sham yang telah dipegangnya sejak zaman Umar lagi.dalam peristiwa Pesona Keji (Hadithul-ifki) sewaktu Perang Bani Mustaliq dulu.

apa yang dianjurkan orang ini (Ali) adalah adil. Amru lalu mengekalkan jawatan Muawiyah. Maka atas cadangan Amru. sedangkan Ali suka membukakan rahsianya. ditambah pula dengan keretakan pucuk pimpinannya. namun dia terpaksa bersetuju dengan kehendak ramai agar diadakan rundingan.” Ketika itu Amru ibnul-Ass berada di samping Muawiyah. Dan walaupun peperangan sudah bermula.” Muawiyah menjawab: “Tetapi apa yang engkau anjurkan itu tidak adil. dan memang sudah terbayang tanda-tanda untuk mencapainya. maka tidak ada orang yang akan mengganggu-gugatnya lagi. barisan Ali ternyata mempunyai potensi besar untuk mencapai kemenangan.000 tenteranya masih berlembut dengan Muawiyah. sebaliknya disuruhnya Amru mencari jalan keluar. Walau bagaimanapun Muawiyah tidak pula kehilangan akal. . kerana engkau menghasutku untuk berlawan dengan Ali. hai Amru. Ali menyerbu kepada Muawiyah dan berkata: “Hai Muawiyah.tercetusnya pertempuran di Siffin tersebut pada 37 H. pengikut-pengikut Ali telah dihalangi dari meminumnya. namun Ali dengan 50. Misalnya apabila pengikut-pengikut Muawiyah telah dapat menguasai satu kawasan yang banyak airnya. Ketika mendedahkan sebab-sebab kemenangannya dalam menghadapi Ali. Anehnya golongan (Khawarij) yang memintanya dihentikan pertempuran inilah yang nantinya menentang Ali pula. tentera-tentera Muawiyah diminta mengangkat mashaf Al-Quran sambil menyeru: “Inilah kitabullah yang akan menjadi hakim antara kami dan kamu!” Melihat julangan Al-Quran itu (Betulkah itu Al-Quran?) menyebabkan tentera Ali terpecah dua. Tetapi sebaliknya apabila ianya dikuasai oleh Ali. iaitu golongan Khawarij. Dengan ini bukan sahaja Ali terpaksa menghadapi Muawiyah sekali lagi. bahkan terpaksa pula menghadapi musuh terbaru. Sebaliknya di sisi Muawiyah terdapat barisan tentera yang lemah. bila aku telah tewas nanti. Ada pun Ali meskipun sedar tipu helah Muawiyah. Abu Musa Al-Shaari tertipu. Dan di sini Muawiyah berhasil mencapai matlamatnya. Muawiyah telah mengemukakan empat faktor:  Aku senantiasa menyembunyikan rahsia. untuk apakah orang-orang ini akan terbunuh kerana kita berdua? Mari kita bertahkim kepada Allah. ianya membawa perpecahan pula dalam kalangan pengikut-pengikut Ali – satu yang menyokongnya (Syiah) dan satu yang menentangnya (Khawarij). Barang siapa di antara kita dapat menewaskan lawannya. pada hal engkau tahu bahawa siapa saja yang berani melawannya satu-sama-satu pastilah tewasi!” Seterusnya Amru berkata lagi: “Tetapi satu-satunya jalan yang terbaik bagimu hanyalah menyambut tentangannya!” Jawab Muawiyah: “Sebenamya engkau ingin menjadi Khalifah. tidak pula dihalangi pengikut-pengikut Muawiyah meminumnya Dilihat dari segi kepimpinan dan kekuatan tentera. Sebenarnya keputusan Tahkim Itu tidaklah penting bagi Muawiyah yang hanya ingin agar peperangan itu dihentikan. Bahkan Iebih dari itu. berkata kepadanya: “Hai Muawiyah. Dengan menerima perlucutan Ali sebagai Khalifah. satu yang menyokong gencatan senjata dan yang lain ingin meneruskan peperangan. sekali lagi Amru sebagai wakil Muawiyah menjalankan siasatannya sehingga menyebabkan wakil Ali.” Demikianlah kita melihat adanya tanda-tanda kemenangan di pihak Ali. Pernah terjadi di tengah-tengah peperangan itu. sambil menyalahkan Ali kerana menerima cadangan mereka! Dalam perundingan ‘Tahkim’ tersebut.

Malah mereka juga . Kalau Ali kalah. sedangkan Ali mempunyai tentera yang paling jelik dan amat pembangkang. mudah bagiku menghadapinya. Mengenai puak Syiah. Soal siapa pengganti Rasulullah dikatakan telah diwasiat lebih dulu kepada Ali. mereka lalu menentangnya pula. Bagi mereka. iaitu keluarga Ali. Aku biarkan dia bertempur melawan pasukan Aishah. Tetapi kerana Ali menerima Tahkim (yang mereka sendiri memaksanya). soal Imamiah (kepimpinan) tidak termasuk kepentingan umum yang dapat diserahkan saja kepada rakyat untuk menetapkan siapa yang mereka kehendaki. sikap mereka agak moderate. maka naiklah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab sebagai Khalifah. seorang Yahudi yang memeluk Islam semata-mata untuk meruntuhkannya dari dalam. Jadinya pengasas gerakan pro Ali ialah Abdullah bin Saba’. aku akan menuduhnya sebagai pembunuh mereka.’ Ada pun mengenai puak Khawarij. disebarkannya fahaman ‘Hak Ilahi’ (Devini Right) bahawa Allah yang berhak menjadi khalifah. Ini menimbulkan beberapa aliran tertentu. terpecahlah pengikut-pengikut Ali kepada dua golongan. Tetapi kalau dia menang. apa lagi dilihatnya bahawa Usman mengamalkan polisi nepotisme. LAHIRNYA MAZHAB-MAZHAB POLITIK Kelahiran mazhab-mazhab politik dalam Islam adalah berasaskan persoalan-persoalan sekitar masalah kepimpinan. sedang Abu Bakar. seperti yang terdapat pada Hadith ‘Ghadir Khum.’ Lalu dipropagandanya bahawa Nabi telah berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah sesudahnya. Tetapi aliran yang pro Ali terus hidup. apa lagi baginda sendiri tidak pula menentukan siapakah penggantinya. Tetapi dengan berlakunya peristiwa Tahkim tersebut. Aku lebih dicintai oleh orang-orang Quraisy daripada Ali. hinggalah munculnya Abdullah bin Saba’ yang menyatukannya di bawah slogan ‘Ahlul-bait. yakni siapakah yang Iebih berhak untuk menjadi Khalifah (pengganti Rasulullah). Sebetulnya masalah-masalah tentang pemilihan Khalifah ini bermula sejak wafatnya Rasulullah. Terdapat khalifah-khalifah sebelumnya. Maka adalah menjadi tugas mereka untuk mengembalikan hak-hak tersebut kepada yang empunya. cumanya kurang berpengaruh berkat keadilan dan kebijaksanaan kedua-dua khalifah tersebut. Umar dan juga tahun-tahun pertama pemerintahan Usman. sebaliknya merupakan ketetapan dari Rasulullah sendiri yang harus diterima sebagai dasar agama. kerana hal itu sudah ditentukan oleh Allah. Dengan naiknya Usman bin Affan barulah aliran pro Ali hidup kembali. Dan untuk memperkuatkan teorinya. Bagaimanapun tentangan-tentangan terhadap Khalifah Usman kelihatan terpencar-pencar di sana-sini. pro Quraisy dan pro Ali bin Abu Talib. Umar dan Usman telah merampas hak Ali tersebut. Bagaimanapun aliran yang pro Quraisy menang. seperti golongan-golongan pro Ansar. Mereka menyokong Abu Bakar. dan Usman telah merampas hak itu dengan kekerasan. mereka dulunya adalah penyokong Ali juga. pokok kepercayaan mereka berasaskan kepada fahaman bahawa Alilah yang lebih berhak menjadi khalifah. yakni mementingkan keluarga Umayyah saja. dan bagaimana pula cara pemilihannya. golongan Syiah yang menyokongnya dan golongan Khawarij yang menentangnya.   Aku mempunyai tentera yang terbaik dan amat patuh.

Mereka tidak menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Setiap golongan dari umat Islam menganggap bahawa mereka saja yang benar sedangkan golongan lain sesat dan kafir. juga setelah dilihatnya bahawa dalam Syiah juga ada mengkafirkan Abu Bakar. Antara mereka yang dapat digolongkan dalam puak ini ialah seperti Abi Bakrah. Golongan ini timbul setelah mengetahui bahawa Khawarij mengkafirkan Usman dan Ali serta penyokong-penyokong Tahkim. mereka berpendapat bahawa khalifah harus dipilih secara bebas dari segenap rakyat umat Islam. . Maka datanglah aliran Murji’ah yang cuba mengkompromi semua golongan dan tidak mengkafirkan salah satunya. tetapi kemudiannya menyalahkannya kerana menerima perundingan. Abdullah bin Umar. yakni golongan yang menangguhkan atau mengakhirkan persoalan-persoalan sehingga Hari Pembalasaan nanti. Khawarij mahupun Murji’ah.menyokong Ali. Mereka juga mengkafirkan Abu Musa AI-Shaari. Mereka terdiri daripada golongan yang enggan terlibat dalam penentangan-penentangan yang berlaku pada akhir pemerintahan Usman tersebut. Usman dan pengikut-pengikut mereka. Dan andai kata sudah dipilih maka dia adalah pemimpin umat Islam yang harus tunduk kepada hukum-hukum Allah. Imran bin Al-Hussain dan Saad bin Abi Waqqas. Sebab itulah mereka digelar Murji’ah. timbul juga mazhab Murji’ah. Mengenai soal pemerintahan. Khawariji mahupun pengikut-pengikut Umayyah adalah orang-orang Mukmin. semuanya itu asalnya bersifat politik sematarnata. Bagi mereka. Demikianlah mazhab-mazhab yang timbul di zaman-zaman akhir Khulafaur-Rashidin. dan sekiranya dia menyeleweng dia harus dipecat. Muawiyah dan Usman. Selain dari kedua-dua mazhab tersebut. Bagaimanapun akhirnya mereka berubah menjadi mazhab agama. tidak semestinya dari puak Quraisy sahaja. baik Syiah. ada salahnya dan ada benarnya. dan kerana Ali dituduh kafir. Amru ibnul-Ass. Umar. lantaran kecenderungan membicarakan soal-soal Aqidah dan Syariat. Baik golongan Syiah. sebaliknya menyerahkan saja kepada Allah.