You are on page 1of 7

SASARAN KERJA TAHUNAN 2015

NAMA
NO. KP
JAWATAN
JABATAN

Bil
.

1.

: NORHIDAYAH BINTI ABDUL LATEP
: 810218-01-5788
: PPPS DG41
: SK. TAMAN PERLING 3, JOHOR BAHRU

Ringkasan Aktiviti /
Projek
(Senarai Aktiviti /
Projek)

Petunjuk
Prestasi
Kuantiti /
Kualiti /
Masa / Kos

Sasaran
Prestasi (KPI)
Berdasarkan
Petunjuk
Prestasi

Akademik / Kurikulum
1.1
Guru j-QAF
a. Menyediakan
takwim tahunan.
b. Merancang aktiviti
sepanjang
tahun.
c. Mengurus dan
mengendalikan Kem
Bestari Solat.
d. Merekod data epelaporan bulan Jun
dan Oktober
e. Mengendalikan
kelas pemulihan
jawi

Masa
Sepanjang
tahun

Segala
perancangan
dapat
dijalankan
dengan baik.

Kualiti
Mengikut
takwim yang
telah
ditetapkan
oleh sekolah
untuk
meningkatka
n
penguasaan
murid
terhadap
pembelaran
jawi, bahasa
arab, alQuran dan
fardhu ain.

1.2
Guru Mata
Pelajaran
Pendidikan Islam
a. Mengajar mata
pelajaran
Pendidikan Islam
Tahun 3 Berlian, 4
Berlian, 5 Permata
dan 6 Zamrud.
- Menyediakan bahan

Masa
Sepanjang
tahun
(28 waktu)
Kualiti:
Mengikut
Rancangan

3 Berlian
100% lulus dan
menguasai
sekurangkurangnya
Band 4
4 Berlian

Prestas
i
Sebena
r

Ulasan

b. Masa: i. Masa Sepanjang Tahun d. iii. RPT1 kali setahun.Memeriksa skrip jawapan mengikut skema dalam masa seminggu selepas peperiksaan .- - sehari sebelum pengajaran dan pembelajaran menggunakan sekurangkurangnya 1 BBM setiap waktu pengajaran. - c. ii. RPH – 1 kali seminggu dan dihantar pada hari Khamis setiap minggu. Menyedia Rancangan Pelajaran Tahunan/Harian Pendidikan Islam Tahun 3 Pendidikan Islam Tahun 4 Pendidikan Islam Tahun 5 Pendidikan Islam Tahun 6 Pelajaran Harian yang ditetapkan. Siap selewatlewatnya pada minggu ke 3 Penggal Pertama. Mengendali Ujian Bulanan dan Peperiksaan .Menganalisa Kuantiti: 4 kali PKSR 1 Peperiksaan Penggal Pertama 1 Peperiksaan Akhir Tahun Kualiti: Mengikut Sukatan Pelajaran Kebangsaan 100% lulus dan menguasai sekurangkurangnya band 4 5 Permata 100% lulus dan menguasai sekurangkurangnya band 4 6 Zamrud 100% lulus dan menguasai sekurangkurangnya band 4 Segala perancangan dapat dijalankan dengan baik. Memastikan murid mendapat Kertas ujian/ peperiksaan Kelas dalam suasana ujian/ Peperiksaan Kertas ujian/ peperiksaan di tanda dengan teliti dan mematuhi skema peperiksaan Mengisi markah . menyediakan tugasan/latihan sekurangkurangnya 5 soalan.Menyediakan skrip soalan . Jumlah masa mengajar Pendidikan Islam bagi semua kelas yang diajar ialah 840 minit seminggu.

Jumlah masa mengajar Bahasa Arab bagi semua kelas yang diajar ialah 60 minit seminggu. . .- keputusan ujian bulanan dan peperiksaan Merekod markah ke dalam sitem SAPS16 pada masa yang ditetapkan 1. RPH – 1 kali 6 Zamrud 100% lulus dan menguasai sekurangkurangnya band 4 Segala perancangan dapat dijalankan dengan baik. iii. Masa: i. . Menyedia Rancangan Pelajaran Tahunan/Harian Masa Sepanjang tahun (2 waktu) Kualiti: Mengikut Rancangan Pelajaran Harian yang ditetapkan.Menyediakan bahan sehari sebelum pengajaran dan pembelajaran .3 Guru Mata Bahasa Arab a. c.Menyediakan tugasan/latihan sekurangkurangnya 5 soalan. Siap selewatlewatnya pada minggu ke 3 Penggal Pertama. ii. b. RPT1 kali setahun.Menggunakan sekurangkurangnya 1 BBM setiap waktu pengajaran. Mengajar mata pelajaran Bahasa Arab Tahun 6 Zamrud.

Menggunakan sekurangkurangnya 1 BBM setiap waktu pengajaran. .menyediakan skrip soalan .merekod markah ke dalam Buku Penyata Ujian / SAPS16 1. Mengendali Ujian Bulanan dan Peperiksaan . . Mengajar mata pelajaran Seni Visual tahun 2 Mutiara dan tahun 3 Berlian. Kualiti: Mengikut Sukatan Pelajaran Kebangsaan Masa Sepanjang tahun (4 waktu) Kualiti: Mengikut Rancangan Pelajaran Harian yang ditetapkan. Masa Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kuantiti: 2 kali Peperiksaan.- Bahasa Arab Tahun 6 d. Jumlah masa seminggu.Menyediakan tugasan/latihan b. 2 Mutiara 100% menguasai tajuk pembelajaran 3 Berlian 100% menguasai tajuk pembelajaran Segala perancangan dapat dijalankan dengan baik.Menyediakan bahan sehari sebelum pengajaran dan pembelajaran .memeriksa skrip jawapan mengikut skema dalam masa seminggu selepas peperiksaan .menganalisa keputusan ujian bulanan dan peperiksaan . dan dihantar pada hari Khamis setiap minggu. Masa: i. RPT1 kali .4 Guru Pendidikan Seni Visual a.

3. . Pendidikan Seni Visual tahun 2 Pendidikan Seni Visual tahun 3 Kokurikulum 2. Pengurusan 3. iii.3 Guru Penasihat Kelab Doktor Muda a.mengajar ialah 120 minit seminggu. dan dihantar pada hari Khamis setiap minggu. Kuantiti: 2 kali sebulan Kualiti: Mengikut Jadual MSS Daerah / Negeri dan MSSM Masa Sepanjang Tahun 2015 Kualiti: Mengurus dan mengendalik Segala perancangan dapat dijalankan dengan baik. c.2 Guru Penasihat Persatuan Tunas Kadet Remaja Sekolah a. RPH – 1 kali seminggu.3 Guru Bertugas kumpulan A Masa Sepanjang tahun Memastikan segala perancangan berjalan lancar. setahun. Siap selewatlewatnya pada minggu ke 3 Penggal Pertama. Menyedia Rancangan Pelajaran Tahunan/Harian - 2. Memastikan aktiviti berjalan seperti yang dirancangkan.1 Penyelaras LDP 3.1 Guru Penasihat Pasukan Rumah Merah 2. Memastikan aktiviti berjalan seperti yang dirancang. ii. 2.2 Guru Kelas 3 Berlian 3.

Majlis Ihya Ramadhan dan Khatam Al-Quran l. Latihan Kebakaran o.4 AJK Peperiksaan Dalaman an tugas yang diarahkan 3. AM 5. saya mengaku telah merancang dan menjalankan segala tugas yang diamanahkan dengan bersungguh-sungguh dan . Mahrajan j-QAF k. Latihan Dalam Perkhidmatan c. Peperiksaan UPSR m. Majlis Perasmian Bulan Kemerdekaan g. Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah f. Majlis Sambutan Maal Hijrah d.1 Menghadiri dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah: Sepanjang tahun 2015 Segala perancangan dapat dijalankan dengan baik.3. Hari Terbuka Sekolah h. a. Majlis Sambutan Maulidur Rasul e. Sukan Tahunan Berdasarkan Sasaran Kerja yang tertera di atas. Majlis Penutup Bulan Kemerdekaan dan Jamuan Merdeka Raya n. Mesyuarat Pengurusan b.5 AJK Jadual Waktu 4. Keceriaan sekolah j. Mesyuarat Agung PIBG i.

. Saya berjanji akan terus berusaha dan memperbaiki kualiti kerja saya pada masa yang akan datang. …………………………. terima kasih. (NORHIDAYAH BINTI ABDUL LATEP) 810218-01-5788 Tarikh : . Sekian. Saya yang menurut perintah. ……………………………….seikhlas hati saya.