You are on page 1of 8
Seen! Pe acre > eT ‘ Ree Ce Ae Rea en Lee Raga er RRs tren aa aU ste See ea sing and write eR keene POUL Sue ec nC ue og filled with fire and passion. | have built my own musical environment based on endless emotions and richness coming from these varied influences which are not part of my own personal heritage. Singing tango has always Perio Mergen er aca ee ogee that | discovered how much | really love this music. Catlos Gardel was the dominant figure with whom first ee eee Ne ec ema ees MC ae cee gu) filled my nights and days with music as | searched for the songs that would speak to my heart. It was the i ese eeT aid the true essence of tango ~ of its fiery emotions, its pain and its passion, about life and also death Having now immersed myself in tango it has become an integral part of my world. I've fallen for this music with both my heart and soul and hope to continue to deepen my understanding so that in future it forms a pee CEU Se a ae ona y Pe Tot none eae Fiscal SACRA} eaters Pree ae Tea) 2. La Cumparsita ecenr eee Sec Rieter ee teen ae aed Benes ctaircs Snieectare i rsseny Ee are at tees Baan aad Pao ee tata BAe ey OMEN ae eters Geer oem et Caprerrenee a Sareea ee Seer prettier Bee onan arr eee iit eset Enercon rede ee ioe oo ent ete Feet eta Cee Stee ae oot aal She rae cea pees Ee Peete se enn SU eaten roleicepetaniy la oar iad Sh fe ag Pc ceed le et nee Pee eee Cercoe ee oer Kere pre ce ee raed Peery eerie tal ee renee tees Pare ey Peete siento angustias en mi pecho, Perera Ey Peta Bee) unearned oe eae em Pere PIN iewnntte y Beene eaters Hea Sento Ties that afeeton eaten corey Saga Beas Perera ead eee Ramee ty iad Sea ern Eas with my poor heart? oie) cami ep Cd Pree oe PEC eo eae ia venice ony Bearer aces Beets SCs eee) Road h Pulsed: TEMPO PUBL MUSICALES ea CRS East ieee iat aiken ce Eee ea Seer Pecan eset crs ened Ferrey renee creates pease Yaaro aia que ei Cie Crear eee eerie ere) eraeetoy eer ceed error) Eee aes Ynomellames s meves Rae eros Pare Bis ue id ee Tiree Aten feet eres Saad Eyed poe Perea lea eer Pent o) pan ie Era an iret a cir eens Se Em per oes Potent hen esty pee gente Peete cere ry onan Piers cary cnn Peles siectiatad Reseda Pen pencs erat pera at eer ag proce ee ee rc Esta noche, amiga ma, Pree ees Pre aera Pees renee Mier us erences ocr in ered ere Soeorrsid peered e ct asad are one reres reg Pt es Drees er terete eee Breen neoaty Baap Se suse eset Se irene cre ets Peters Sirs) oe eee rer aay eee Sorin ous ete Peas eae aay erred Rees aes as Today you're going to Peeing eects pear Ee era caso 5. Por Una Cabeza eer Ran ec Pe Pre ornriey ee Reet otc event een nat eae Cet tar Peeraereeam terns Pree re ne lamor que esta mintiendo Brena ea re Petree Bator ries rt aes eal bee 1 ad elo net oad oh aad a eden alleen Baers peer ie Pas Sane rr A ATS Cone r) Reto care cae Paes ae oe cae ea hacen a Ry tee erie Benes Pa en Pec Se eee ane aun vat ne wih tight rises, Pies es Eo eee Caro Eg eens plete ee » F Sree earn ieee pe en ees eed beset peared han ai eS edo erred . Pai ant eee bas Eapacta frre reer ee em perenne Pyare cau peer wht Co eras si mise pint Teer renner be Erinn fission per rath en : Bed pasties : Tiana Rete eateries gen ese eo ft tooalsu ier oY Ag eset) Rae eu eye) Pena Pci alec Seto eae eotnnos tren etd re ree Peer eins La vieja calle donde me cobijo SOR nrg Seamer) Cisneros Nee eect Pence ec Sem ee ny ares (Que feorila mirada Pee eee Nigra] Pees Tengo miedo del encuentro Penner es nn Oey Pees Pears ecroetie ore aT eed Per eC cree yan Poche ry Cea) ear PENT’ Cana eas a Piccmerees Peon eet ieee permet inte ty eerie alata gs eid se Co Pee ea oa hearers cone nites nee en ese eee era Eee ae Cc caer enerrs Poetry Peer ec id Ruta eee eee oN oes os Dre ee Pee ee er enc oy ee orn) Cnc eeese ter eat eer ered Oterere euro Priest nts 8. El Violin de Becho eet po Sees Eeaen el ean Eg eee) Rott ces Ceres h eng ed Tatas Pee ener te) Gra de chiguitn sinmaesta. Pieter niatsc ay Lich Niel tae te ements Peer a Pera a uue enn rena ae Peer een aa acer) recente ee ‘Mariposa marron de madere Bicone er ree eee Bcc: onto Ove nce Sah TM ete peer maeer a rt) oe eer) en cee Pina pee eee ee eee pean eer Reeeieerrienaed PoC ae ee Perret score Fi sorener ered cea pa at praeern Haneermre Barrette eed cect een ar tence een Pee ae a Se Preteen peered Shoe gn Prorat nes neem! Reais Bre te eae Prati Aner tt eed cette nis eet rts Peet ee uCa no nus iad ha profess ate Dos Pear PoE Rist Pea ere erect een Cun ae Pape eo Pecans PN eet Pests gr arth ela ce ee aed Raeren ACEO acu) Between your love and my love ieee ao Heal such a wound, saving my life os fore ee SERA 10. La Ultima Curda eae raat Perea ate Ei es earn ener irene ea Peon cs Peele ees Tu aca etary Sere ie eee) Pers Cs Pees No ves a pena que me ha herd? Yhablame simplemente de aque! amor ausente Metueeet cs Ce a ed Teeter Pero esl viejo amor que tiembl, bandoneén, esti agtat ee ee ea) Coe ea Nett ees le Ee ean) Pte eee er eee) Picea ete et i eed cerry aCe Ca ee Pee ei ™ ee ar FPOeay arnt ee aia te or Bee Fao Pips prey a aoe Panett eee eta ee Lene Pan ae ce ed enon oan es Po een Bierce ae eden ears va Eee a Pee ee Coe) ery Perera rg Pee inen on ceric pera Serre) ee ene Pee peed esac reed Sele Perens pect) etry Festina Thanks ae Cer eonran Perea emi moneney tees Pine) pene eons ee Perera} eer te ee Cur Cert! oar pore eee) 9 cs iE