You are on page 1of 2

Testul 1

Problema 1: Scrie expresia dată ca putere cu baza 5:
Instrumentele aplicate la rezolvarea acestei probleme:
m
am
n
mn
m
n
;
;  a m   a mn
a  a n an  a
Rezolvarea problemei:
5
3 4

5

51


1
3

1
4

 5 


51
1 1

51
1

1

5

1
12

5

12 1
12

11

 512

512

54 3

.

Problema 2:
Instrumentele aplicate la rezolvarea acestei probleme:
Rezolvarea problemei:
Problema 3: 20% din 2h 30 min. este ? min.
Instrumentele aplicate la rezolvarea acestei probleme:
1. 1h=60 min.
2. proporţia: a - - - - - 100%
x - - - - -n %
x

a  n%
100%

Rezolvarea problemei:
2h 30 min=2*60 min.+30 min.=120 min.+30 min. =150 min.
150 min - - - - - 100%
x - - - - - - - - - - 20 %
x

150 min .  20%
 30 min .
100%


Problema 4:Fie matricea A  

5
3

 7

8
2
6

 4

5  . Determinaţi matricea B3, astfel încât ea fiind

adunată cu matricea A să obţinem matricea unitate I3.
Instrumentele aplicate la rezolvarea acestei probleme:
 1

1. Matricea unitate, în cazul de faţă va fi: I 3   0
 0

0

0

1

0

0

1 

 a11

2. Suma a două matrice: fie ca avem două matrice: A   a21
 a
 31
 a11  b11 a12  b12

atunci matrice A  B   a21  b21 a22  b22
 a b
 31 31 a32  b32

a12
a22
a32

a13 
 b11


a23  şi B   b21
 b
a33 
 31

b12
b22
b32

b13 

b23  ,
b33 

a13  b13 


a23  b23  ;
a33  b33 

Rezolvarea problemei:
 1 5

B3  I 3  A   0  3
 07

0 8
1 2
06

0  4
 4


0  5    3
 7
1  0 

8
1
6

4 

 5
1 

Problema 5: În rezultatul crizei economice, volumul vânzărilor producţiei unei firme în anul 2009
s-a micşorat cu 30%, iar în anul 2010 – s-a micşorat cu 40%, cu câte procente s-a micşorat volumul
vânzărilor producţiei acestei firme în aceşti doi ani?
Instrumentele aplicate la rezolvarea acestei probleme:
1. proporţia: a - - - - - 100%
x - - - - -n %

? a ..-60 % b 0. folosind datele din desen.-x % x 0..-70 % b a  70%  0.100% 0.în 2010 a-c .42a 100% a  c  a  0.în 2009 c=b-40%=60% din b .42a  0.. reprezentată în desen.. Lungimea depozitului este egal cu 6m.58a a .5 m Instrumentele aplicate la rezolvarea acestei probleme: Rezolvarea problemei: ...7 a 100% 0..100% b .x a  n% 100% Rezolvarea problemei: Se dă: b=a-30%=70% din a ..7a .58a .....7 a  60%  0..100% c .. 450 3m 2m 2........ calculaţi volumul grăunţelor de porumb depozitate.58a 100%  58% a Problema 6: Un depozit cu secţiunea transversală. este umplut cu grăunţe de porumb.