You are on page 1of 6

Domeniul: Medicină

Programul de studiu: Medicină Dentară
Durata studiilor 6 ani, cursuri la zi

Nr.
Crt.

Codul
DISCIPLINEI

1.
2.

MD11201
MD1102

3.
4.
5.

MD1103
MD1204
MD1105

6.
7.

MD1106
MD1207

8.
9.
10.

MD1108
MD1209
MD1210

11.
12.
13
14
15

MD1111
MD1212
MD1213
MD1214
MD1215

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
ANUL I

(2015-2016 )
Ore alocate
(pentru o serie de studenţi)

DISCIPLINA

ANATOMIE ŞI EMBRIOLOGIE
BAZELE FIZICII ŞI BIOFIZICII ÎN
MEDICINA DENTARĂ
BIOCHIMIE
BIOCHIMIA CAVITĂŢII ORALE
BIOLOGIE CELULARĂ ŞI
MOLECULARĂ
FIZIOLOGIE
FIZIOLOGIA SISTEMULUI OROFACIAL
HISTOLOGIE
HISTOLOGIA CAVITĂŢII ORALE
MORFOLOGIA ŞI SEMIOLOGIA
SISTEMULUI STOMATOGNAT
ŞTIINŢELE COMPORTAMENTULUI
LIMBA MODERNĂ (ROMÂNA)
EDUCAŢIA FIZICĂ
PRACTICĂ (8ore/zi x 5 zile/sapt x 4 sapt)
OPŢIONALE

Tipul cursului
TOTAL
AN UNIV.

Număr de ore pe săptămână
SEMESTRUL I
SEMESTRUL II
(14 săptămâni)
(14 săptămâni)
Credite Curs
Credite
Curs
LP
LP
Stagii
Stagii

Curs

LP
Stagii

Credite

Obligatoriu DF
Obligatoriu DF

70
28

112
28

13
4

2
2

4
2

7
4

3
-

4
-

Obligatoriu DF
Obligatoriu DF
Obligatoriu DF

14
28
14

28
28
14

3
3
3

1
1

2
1

3
3

2
-

Obligatoriu DF
Obligatoriu DF

28
14

28
28

5
3

2
-

2
-

5
-

Obligatoriu DF
Obligatoriu DF
Obligatoriu DS

28
28
28

14
28
56

3
3
8

2
-

1
-

Obligatoriu DC
Obligatoriu DC
Obligatoriu DC
Obligatoriu DS
Optional

14
14

14
42
42
160
14

2
4
2
2
2

1
-

308

636

60

11

944
1.
2

OPTIONALE (se studiază la alegere o singură disciplină)
EDUCATIE PENTRU SĂNĂTATE - PROMOVAREA
SANATATII
MECANISMELE CELULARE SI MOLECULAE IMPLICATE IN
HIPERTROFIILE GINGIVALE

RECTOR,
Prof.univ.dr. Ion Rogoveanu

Sem.
I

Sem.
II

6
-

E1
V1

E2
-

2
-

3
-

E1
E1

E2
-

1

2

3

E1
-

E2

3
-

2
2

2
4

3
8

E1
-

E2
E2

1
2
2
-

2
2
1
-

1

1
1
1

2
1
2
2

V1
-

V2
V2
C

17

30

11

17

30

28

V2

28

14

14

2

-

-

-

1

1

2

14

14

2

-

-

-

1

1

2

DECAN,
Prof. univ. dr. Veronica Mercuţ

MODALITATEA
DE EXAMINARE

-

SECRETAR ŞEF FACULTATE,

V2
V2

OPŢIONAL (se studiază la alegere o singură disciplină) BIOINSTRUMENTAŢIE ANTROPOLOGIE CLINICĂ RECTOR. 3. 14 MD2213 MD2114 Obligatoriu DS Obligatoriu DS 14 14 28 28 4 3 1 2 3 1 - 2 - 4 - E3 E4 - 15 MD2215 Obligatoriu DC 14 14 2 - - - 1 1 2 - C 16 17 MD2216 MD2217 PREVENŢIE ORO-DENTARĂ DIAGNOSTIC ORODENTAR ŞI ERGONOMIE METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PRACTICĂ (8ore/zi x 5 zile/sapt x 4 sapt) OPŢIONALE Obligatoriu DS Obligatoriu 14 322 160 14 622 2 2 60 11 17 30 1 12 1 16 2 2 30 - C V 1 1 2 2 - V4 V4 1.univ.dr. Codul DISCIPLINEI DISCIPLINA Tipul cursului Număr de ore pe săptămână SEMESTRUL I SEMESTRUL II (14 săptămâni) (14 săptămâni) TOTAL AN UNIV. Prof. MODALITATEA DE EXAMINARE Curs LP Stagii Credite Curs LP Stagii Credite Curs LP Stagii Credite Sem. PARAZITOLOGIE. 11. Ion Rogoveanu 14 14 28 14 14 2 2 DECAN. 6. 7.Domeniul: Medicină Programul de studiu: Medicină Dentară Durata studiilor: 6 ani.F. I Sem. 10. MD2212 PSIHOLOGIE MEDICALĂ Obligatoriu DF 14 14 2 - - - 1 1 2 - V4 13.M. INFORMATICĂ MEDICALĂ MATERIALE DENTARE FARMACOLOGIE IGIENĂ IMUNOLOGIE Obligatoriu DF Obligatoriu DF Obligatoriu DF Obligatoriu DC Obligatoriu DS Obligatoriu DF Obligatoriu DF Obligatoriu DF 28 14 14 14 28 28 14 14 42 14 14 14 56 28 14 28 5 3 2 2 7 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 - 1 1 4 2 - 2 2 7 4 - V3 V3 V3 V3 E4 E4 E4 E4 - 12. 8. . cursuri la zi UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ ANUL II (2015-2016) Ore alocate (pentru o serie de studenţi) Nr. II Obligatoriu DF 28 56 10 2 4 10 - - - E3 - Obligatoriu DF Obligatoriu DF 28 42 28 70 2 6 2 1 2 2 2 3 2 3 3 E3 E3 V4 MD21204 MD2105 MD2206 MD2107 MD2208 MD2209 MD2110 MD2111 ANATOMIE CLINICĂ ŞI TOPOGRAFICĂ A CAPULUI ŞI GÂTULUI BIOLOGIE GENETICĂ MICROBIOLOGIA CAVITĂŢII BUCALE. 2. Veronica Mercuţ - 28 - - 1 1 SECRETAR ŞEF FACULTATE. Crt. VIRUSOLOGIE ANATOMIE PATOLOGICĂ FIZIOPATOLOGIE GENERALA FIZIOPATOLOGIE O. univ. 944 1. dr. 5. Prof. 9. MD2102 MD21203 4. MD2101 2.

Domeniul: Medicină Programul de studiu: Medicină Dentară Durata studiilor: 6 ani. Ion Rogoveanu 14 DECAN. Prof. 8 ore LP Anesteziologie generala*** 4 ore CURS. 7. 1. Număr de ore pe săptămână SEMESTRUL I SEMESTRUL II (14 săptămâni) (14 săptămâni) Credite Curs Credite Curs LP LP Stagii Stagii Curs LP Stagii Credite Obligatoriu DC Obligatoriu DC Obligatoriu DC Obligatoriu DC Obligatoriu DC 28 28 5 2 2 5 - - 28 42 4 - - - 2 56 56 6 2 2 3 7 7 1 - - 7 7 1 0.5 0. 6 ore LP Ftiziologie** 8 ore CURS. MD31206 MD3107 8 MD3208 9 10 11 12 MD3109 MD3210 MD3111 MD3212 TEHNOLOGIA PROTEZELOR DENTARE ANESTEZIE ŞI SEDARE ÎN MEDICINA DENTARĂ ODONTOTERAPIE CONSERVATIVĂ (Phantom) OCLUZOLOGIE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ (Phantom) PREVENŢIA ORO-DENTARĂ PRACTICĂ (8ore/zi x 5 zile/sapt x 4 sapt) OPTIONALE 13 MD31013 Endocrinologie* 6 ore CURS.5 1 - V6 0.5 30 11. 4 ore LP OPTIONAL (se studiază la alegere o singură disciplină) ESTETICĂ DENTARĂ ÎN PROTETICĂ 1. II - E5 - 3 4 - E6 2 2 3 - E6 - 0.5 14. Prof. PARAZITOLOGIE TROPICALA RECTOR. PRIM AJUTOR IN MEDICINA DENTARĂ 2.dr. cursuri la zi Nr. ENDOCRINOLOGIE* FTIZIOLOGIE** CHIRURGIE ŞI ANESTEZIOLOGIE*** GENERALĂ OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 5.univ.5 16. dr. MD31201 SEMIOLOGIE MEDICALĂ 2. MD31203 4. Codul DISCIPLINE I UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ ANUL III (2015-2016) Tipul cursului DISCIPLINA Ore alocate (pentru o serie de studenţi) TOTAL AN UNIV. MD3105 DERMATO-VENERICE 6. Veronica Mercuţ 1 - - - SECRETAR ŞEF FACULTATE.5 30 944 14 14 28 14 14 2 2 1 1 14 - 1 E6 28 1 1 2 2 - - - V5 V5 - FACULTATIVE (OBLIGATORIE PT. I Sem. - V6 . MD3204 MEDICINĂ INTERNĂ. Crt. MD3202 3. univ.5 1 - - - V5 - 2 2 3 3 4 6 2 - 3 - 6 - E5 E5 E6 - 7 - - - 3 4 7 14 56 28 160 4 7 5 2 2 2 - 1 2 - 4 5 - 2 - 4 - 7 2 E5 V5 - E6 C 14 14 1 1 2 - - - V5 - 350 594 2 60 13.5 Obligatoriu DS Obligatoriu DS 56 28 84 42 10 6 Obligatoriu DS 42 56 Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DS 28 28 28 - Obligatoriu MODALITATEA DE EXAMINARE Sem. CETATENII STRAINI) 1.

13. univ. 2. 10. MD4101 MD4102 3. 9. L.5 15. I Sem. . 12.5 30 10 18 30 944 * Epidemiologie MODALITATEA DE EXAMINARE 28 E8 E8 C 28 . EPIDEMIOLOGIE* MEDICINĂ LEGALĂ O. 11.7 ore Curs. 15 MD4103 MD4104 MD4105 MD4106 MD4207 MD4108 MD4109 MD4210 MD4211 MD4112 MD4213 MD4214 MD4215 16 MD4216 PEDIATRIE BOLI INFECŢIOASE.P OPTIONAL (se studiază la alegere o singură disciplină) 1. OFTALMOLOGIE NEUROLOGIE PSIHIATRIE ENDODONŢIE ODONTOLOGIE RESTAURATOARE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ RADIOLOGIE GENERALĂ RADIOLOGIE DENTARĂ PEDODONŢIE PRACTICA (8ore/zi x 5 zile/sapt x 4 sapt) OPTIONALE Tipul cursului TOTAL AN UNIV.univ. cursuri la zi UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ ANUL IV (2015-2016) Ore alocate (pentru o serie de studenţi) Nr. dr. Veronica Mercuţ - - - 1 1 1 1 2 2 SECRETAR ŞEF FACULTATE. Prof. 2. II - E7 V7 - 9 6 5 6 2 E7 V7 V7 V7 V7 E7 E7 E7 - E8 E8 - V8 14 14 2 - - - 1 1 2 315 629 60 12.7 ore L. Număr de ore pe săptămână SEMESTRUL I SEMESTRUL II (14 săptămâni) (14 săptămâni) Credite Credite Curs LP Curs LP Stagii Stagii Curs LP Stagii Credite Obligatoriu DC Obligatoriu DC 14 14 14 14 2 3 1 1 1 1 2 3 - - Obligatoriu DC Obligatoriu DC Obligatoriu DC Obligatoriu DC Obligatoriu DC Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DC Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DS 14 14 14 14 7 28 42 42 28 14 28 28 - 14 28 14 14 7 42 56 112 56 14 28 42 160 3 3 2 2 1 5 5 9 6 4 5 6 2 1 1 1 1 0. 4.dr. 14. RESTAURARI PROTETICE METALO-CERAMICE TEHNICI ALTERNATIVE DE CHIRURGIE ORALA MINIM INVAZIVA RECTOR.5 2 3 1 - 1 2 1 1 0. 6. 7. Prof. - V8 V8 . 5. Crt. DISCIPLINA Codul DISCIPLINEI 1. R.Domeniul: Medicină Programul de studiu: Medicină Dentară Durata studiilor: 6 ani. Ion Rogoveanu 14 14 14 14 2 2 DECAN.5 3 4 1 - 3 3 2 2 1 5 5 4 - 3 2 2 2 - 8 4 2 3 - Obligatoriu Sem. 8.

univ. dr. 4. Număr de ore pe săptămână SEMESTRUL I SEMESTRUL II (15 săptămâni) (15 săptămâni) Credite Credite Curs LP Curs LP Stagii Stagii Curs LP Stagii Credite Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DS 45 45 30 30 30 30 30 15 - 135 120 60 60 60 45 45 15 160 10 11 6 6 7 6 7 2 2 3 2 2 2 - 8 4 4 4 - 11 6 6 7 - 3 - 9 - 10 - 2 2 1 - 3 3 1 - 6 7 2 2 Obligatoriu DC 15 15 1 - - - 1 1 Obligatoriu MODALITATEA DE EXAMINARE E9 E9 E9 E9 - E10 - - 1 - V10 - V10 - V10 V10 15 15 2 - - - 1 1 2 730 60 9 20 30 10 18 30 1 1 2 2 29 Sem. MD5201 MD5102 MD5103 MD5104 MD5105 MD5206 MD5207 MD5208 MD5209 10. 5. Ore alocate (pentru o serie de studenţi) Codul DISCIPLINEI 1. 2. 3. Crt. 8. cursuri la zi UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ ANUL V (2015-2016) Nr. I 28 OPTIONAL (se studiază la alegere o singură disciplină) 1. Prof. MD5210 11 MD5211 DISCIPLINA ENDODONŢIE PROTETICĂ DENTARĂ MOBILĂ CHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ PEDODONŢIE ORTODONŢIE IMPLANTOLOGIE ORALĂ PARODONTOLOGIE REABILITARE MEDICALA PRACTICA (8ore/zi x 5 zile/sapt x 4 sapt) MANAGEMENT ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ.dr. 9. Veronica Mercuţ 1 1 - - SECRETAR ŞEF FACULTATE. IATROGENI ENDODONTICE RECTOR.univ. GERODONTOLOGIE REABILITAREA ORALĂ A PACIENTULUI PARODONTOPAT FACULTATIVE 1. 7.Domeniul: Medicină Programul de studiu: Medicină Durata studiilor: 6 ani. 6. BIOETICA OPTIONALE Tipul cursului TOTAL AN UNIV. Ion Rogoveanu 15 15 15 15 15 15 2 2 - - - - 1 1 - DECAN. 2. Prof. II E10 E10 V10 C 285 1015 Sem. - V9 - .

RECTOR. . MD6204 5. Veronica Mercuţ 28 MODALITAT EA DE EXAMINARE 28 SECRETAR ŞEF FACULTATE. - . MD6205 MD61206 7.univ. MD6107 SĂNĂTATE ORALĂ PARODONTOLOGIE PROTETICĂ DENTARĂ MOBILIZABILĂ CHIRURGIE MAXILOFACIALĂ ORTODONŢIE REABILITARE ORALĂ ŞI URGENŢE MEDICOCHIRURGICALE* PATOLOGIE ORALĂ * Urgenţe Medico-Chirurgicale . MD6201 MD6102 MD6103 4. I Sem. Tipul cursului SEMESTRUL I (15 săptămâni) Credite Curs LP Stagii SEMESTRUL II (15 săptămâni) Credite Curs LP Stagii Curs LP Stagii Credite Obligatoriu DS Obligatoriu DS Obligatoriu DS 30 30 45 60 75 120 5 8 11 2 3 5 8 8 11 2 4 5 - - Obligatoriu DS 30 60 9 - - - 2 Obligatoriu DS Obligatoriu DS 30 60 90 150 10 12 6 2 2 Obligatoriu DS 30 255 30 585 5 60 2 4 Sem. 2. univ. Ion Rogoveanu TOTAL An univ.dr.Domeniul: Medicină Programul de studiu: Medicină Dentară Durata studiilor: 6 ani. 6. II E12 - E11 E11 4 9 - E12 6 6 10 6 E11 E12 E12 E11 - 2 2 5 - - - 9 19 30 8 20 30 840 DECAN. Crt. Prof. 3. DISCIPLINA Codul DISCIPLINEI 1. Prof. cursuri la zi UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ ANUL VI (2015-2016) Ore alocate (pentru o serie de studenţi) Nr. dr.8 ore Curs.8 ore L.P.