You are on page 1of 2

PROIECT

DIDACTIC

Profesor: Kuttesch Nicoleta
Scoala: Scoala Nr.280 Mihail Sebastian
Data: 25. 10. 2009
Clasa: a VI-a B
Disciplina: Comunicare
Subiectul: Relatarea. Argumentarea punctului de vedere.
Tipul lecţiei: dobândirea de noi cunoştinţe
Competenţe La sfârşitul lecţiei elevii vor fi competenţi :
- să diferenţieze elementele de ansamblu de cele de detaliu într-un text
citit;
- să relateze fapte / întâmplări;
- să-şi motiveze opinia pornind de la diverse teme sau afirmaţii.
Strategia didactica:
a.Metode şi procedee: se vor folosi, alternativ sau combinat, învăţarea prin
descoperire, conversaţia, explicatia, schema la tablă, brainstorming, plicurile colorate,
jurnalistul cameleon.
b.Forme de organizare a învăţării: activitatea frontală alternată cu activitatea pe
grupe.
c.Resurse: capacităţile normale ale elevilor.
d. Mijloace de învăţământ: fişe, manualul (ed. Humanitas), Caietul elevului (ed.
Humanitas) .
Bibliografie:
- Limba română, manual pentru clasa a VI-a, Editura Humanitas, autori:
Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sîmihăian;
- Limba şi literatura română în gimnaziu, Editura Paralela 45, Alina Pamfil
- Caietul elevului pentru clasa a VI-a, Editura Humanitas, Sofia Dobra,
Florentina Sîmihăian;
Parcurul didactic
I.
Moment organizatoric- se notează elevii absenţi; se realizează un scurt exerciţiu
de spargere a gheţii, apoi se verifică tema.
II.
Captarea atenţiei pentru activitatea ce urmează
Profesorul spune că oamenilor le place să ofere informaţii şi mai ales să-şi
exprime părerea despre o întâmplare, dar, în multe cazuri, acestea sunt făcute incorect.
III.
Anunţarea titlului şi a competenţelor pe care le vor dobândi
IV.
Evocarea
Profesorul cere elevilor sinonime pentru verbul a spune: a zice; a informa; a
vorbi; a relata; a nara; a povesti
V.
Realizarea sensului
Se distribuie elevilor primul grup de fişe din Pălăria magicianului, apoi se rezolvă,
împreună cu aceştia, cerinţele. Elevii descoperă trăsăturile relatării şi diversele
tipuri de relatare: sumară, detaliată, hazlie, făcută la persoana I, relatare sub forma
dialogului sau sub forma scrisorii, apoi primesc scrisoarea trimisă lor de Relatare.
Prin discutarea grupului următor de fişe o vor cunoaşte pe prietena Relatării,

Asigurarea asimilării are loc pe parcursul învăţării. VI.Argumentarea. . pentru ca elevii să înveţe să îşi argumenteze punctul de vedere. Reflecţia Elevii primesc drept temă pentru acasă să realizeze o relatare cu tonul celui care se amuză. Se rezolvă şi fişa 3 (Feţele anotimpurilor şi Minunatul SAVE). Facultativ. VII. apoi cu tonul celui care anunţă o catastrofă. La final li se cere elevilor să mimeze starea de spirit pe care o au la sfârşitul lecţiei. întărirea făcându-se treptat prin aprecieri verbale. au de rezolvat din Caietul elevului exerciţiile 3 şi 5 pagina 26.