You are on page 1of 7

1

Grup Şcolar Domokos Kázmér Sovata
Domeniul silvicultură, calificarea pădurar
Cl. XI-a anul de completare
An şcolar:2007-2008
Ing.prof.Bodó Anna

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Modulul I: REGENERAREA ŞI ÎNGRIJIREA ARBORETELOR
Unitate de competenţă tehnică generală:
9.Regenerarea şi îngrijirea arboretelor
Total ore pe an :
82 , din care
Teorie
58
Instruire practică
24
Competenţe
individuale
9.1.Determină
caracteristicile
structurii
arboretelor

Conţinuturi tematice
1.Caracteristicile structurii
orizontale
 Compoziţia
arboretului
 Consistenţa
arboretului
 Desimea arboretului
 Densitatea
arboretului
 Gradul de umbrire

Metode
didactice
Problematiz.
explicaţia;
exerciţiul;
demonstraţie
conv.euristic
descoperirea
dirijată;
algoritmizarea

Probe de
evaluare
Observarea
sistematică

Teorie

Practică

nr. ore
4

Data

1

IX.17

1

19

1

24

Investigarea,
Proiectul,
Chestionar
Teste

nr. ore

Data

euristic Grile de evaluare Autoevaluare 1 1 1 1 1 1 29 31 XI.15 17 22 24 6 Problematiz.05 07 12 14 6 6 Evaluare practică descoperirea.28 XII3. problematizarea. observaţia.Etapele dezvoltării arborelui 1 IX.2. brainstorming Chestionare orală Teste 1 1 1 1 X.21 26. 2 2 2 19. explicaţia. formă.. exerciţiul. instructajul. înălţime. Identifică stadiile de  Diametrul mediu 2. demonstraţia exerciţiul practic.23 . problematizarea.26 4 descoperirea.Caracteristicile structurii verticale  Etajarea arborilor  Profilul arboretului  Închiderea masivului  Înălţimea medie 3. Problematiz.2 9. zvelteţe. explicaţia. instructajul. demonstraţia conv.Instrumente utilizate la determinarea caracteristicilor arboretelor :  Clupa  Dendrometru cu pendul  Ruleta dendrometrică Aparat pentru măsurători combinate ale arborilor : diametru.5 2 XI. suprafaţa de bază 5.Caracteristicile calitative  Originea  Provenienţa  Vârsta  Clasa de producţie  Clasa de calitate  Starea de vegetaţie 4. brainstormingul simularea.

18 III.euristic descoperirea dirijată. simularea 1 XII.10 1 12 Chestionare orală Teste 2 1 1 expunere problematiz.Etapele dezvoltării arboretului  Tinereţii  Maturităţii  Bătrâneţii 7. explicaţia. simularea studiu de caz explicaţia exerciţiul practic.Stadiile de dezvoltare ale arboretului:  Seminţiş  Desiş  Nuieliş  Prăjiniş  Păriş  Codrişor  Codru mijlociu  Codru bătrân 8.Lucrări de pregătire a terenului: 1. demonstraţia I. instructajul. conv. exerciţiul. descoperirea dirijată.3 dezvoltare ale arboretelor 9. 07 09 6 1 1 1 14 16 21 1 23 1 28 1 30 3 Observare sistemică 1 3 II.3 Instalează mecanizat culturile  Etapa embrionară  Etapa tinereţii  Etapa maturităţii  Etapa bătrâneţii 6.14 .Înlăturarea lăstărişului.

10. greble colectoare.Metode de întreţinere a culturilor: descoperirea 2 II. mecanizată a culturilor: demonstraţie  Semănatul conv. tăvălugul exerciţiul. pluguri. grape. motoagregate 9.4 forestiere în vederea împăduririi tufărişului. buldozere. exerciţiul practic obstacolelor 2. explicaţia.Metode de instalare instructajul.euristic  Plantarea descoperirea  Butăşitul dirijată. 1 1 1 3 III. plantat.21 .Lucrări de pregătire a solului : Desfundarea prin arătură explicaţia.14 27 III.  Mijloace folosite la simularea instalarea mecanizată a culturilor forestiere : maşini de semănat. demonstraţia  Mijloace folosite la exerciţiul practic lucrările solului: Problematiz. motoburghie 11.21 3 III. 03 05 Probă practică 4 1 1 1 1 3 10 12 17 19 4 III. Mărunţirea şi nivelarea instructajul. butăşit. 20 25 3 Grile de evaluare .Mijloace folosite la pregătirea terenului : utilaje pentru defrişare.

Metode de degajare chimică  Stropiri de la sol  Devitalizări ale cioatelor  Mijloace folosite la dirijată. 05 1 07 2 V. Evaluare orală.Norme de igienă şi securitate a muncii la instalarea şi întreţinerea mecanizată a culturilor forestiere:  Fişe de instructaj  Echipamente speciale de protecţie  Lucrări de amenajarea a locului de muncă 13. 12 III. evaluare practică 1 07 1 09 exerciţiul practic. 4 explicaţia simularea studiu de caz Referat 3 1 V. Test. aparate de stropit 12.5   9. 1 1 III. simularea studiu de caz.4 Execută lucrări mecanizate de îngrijire a arboretelor Cultivaţia Mobilizarea solului între rândurile de puieţi  Combaterea chimică a buruienilor  Mijloace folosite la întreţinerea culturilor forestiere : cultivatoare.7 . 02 2 descoperirea dirijată. 24 26 Miniproiect 1 31 1 IV.

substanţe chimice. emondajul  Mijloace folosite la executarea mecanizată a lucrărilor de îngrijire şi conducere: motoferăstraie.euristică Test simularea Referat 3 1 19 1 21 1 26 2 28 VI. 02 1 04 Portofoliu 2 1 jocul de rol.Norme de igienă şi securitate a muncii la lucrările mecanizate de îngrijire şi conducere a arboretelor:  Fişe de instructaj  Echipamente speciale de protecţie  Lucrări de amenajare 14 6 explicaţia.Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor  Curăţirile  Răriturile: tipuri de rărituri  Lucrări cu caracter special: tăieri de igienă.6 degajarea chimică : aparate de stropit. arboricide selective 14. rezolvări de probleme şi simulări 09 III.7 . arboricide 15. demonstraţia exerciţiul practic conv. emondoare. elagajul artificial. instructajul.

fişe de lucru . . cărţi de specialitate. instrumente. echipamente de protecţie fişe de documentare. fişe de evaluare şi autoevaluare. grafice. fişe de observaţii curente.7 a locului de muncă Total ore 1 58 24 Materialele didactice: o Imagini. planşe referitoare la caracteristicile structurale ale arboretelor şi la stadiile de dezvoltare o o o o Biometria arborilor şi arboretelor.fişe de instruire. mijloace mecanizate : unelte şi utilaje folosite la lucrările de regenerare şi îngrijire a arboretelor aparate de măsură.