You are on page 1of 2

S.C. GIP GRUP S.A.

PROCEDURA OPERATIONALA
RESURSE UMANE
COMPETENTA , INSTRUIRE SI
CONSTIENTIZARE

Cod:F PO-03.03/c
Ediţia: 4 Revizia: 2
Pag. 1/1

Santier : ROVINARI
OBIECTIV : LUCRARI DE CONSOLIDARE COS FUM 2 COTA +1 50-160 M- contract
nr.475/ER/15.10.2013

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE
Intocmit azi :................................. la santierul ROVINARI, timpul (min) ...................................
Titlul cursului / tematica: Instruirea personalului muncitor privind fisele tehnice de securitate
ale materialelor periculoase ce se pun in opera in executia lucrarilor de constructii-montaj la
SE Rovinari cos fum nr.2 H=220 m referitor la : transportul, depozitarea, manipularea,
aplicarea, normele de securitate si sanatate in munca a acestor materiale :
- Fise tehnice de securitate a substantelor chimice utilizate la executia lucrarilor de
constructii montaj
1. Mortar Eurocret 20HSF
2. Amorsa Eurocret MKH
3. Eurogrout inject - EG
4. Izocor HT
5. Mortar Eurogrout Ankermortel EG-A
6. Izocor K2
7. Amorsa Pentrowel Epoxy Primer
- Norme de securitate in munca privind transportul/depozitarea/manipularea/aplicarea
materialelor de mai sus.
- Echipamentul de protectie ce trebuie purtat la momentul aplicarii materialelor de
mai sus
Referential
I.Securitate sanatate in munca
- Legea nr.319/2006 – legea Securitatii si sanatatii in munca
- Norme Metodologice de aplicare conf.HGR 1425/2006 privind comunicarea, cercetarea,
inregistrarea, raportarea si evidentierea accidentelor de munca si a bolilor profesionale,
elaborate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
- Hotararea nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile
- Hotararea 1048/2006- privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
- Legea 53/2003-Codul muncii – Titlul.V – Sanatatea si securitate in munca
- HG 1146 -privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de
către lucrători a echipamentelor de muncă
- Planuri proprii SSM - Instructiuni proprii SSM pentru locul de munca Rovinari
II. Protectia mediului
- OUG 195/2005 Protectia mediului,- OUG 211/2011 – privind regimul deseurile
III. P.S.I.
- Legea 307/2006 – apararea impotriva incendiilor
- Norme generale de aparare impotriva incendiilor 163/2007 ; OMAI 712/2005
IV.
Personalul muncitor a luat la cunostiinta de modul in care trebuie
manipulat/transportat/aplicat produsul in conditii de siguranta, de indicatiile
producatorului cu privire la modul de aplicare, masuri de prim ajutor in caz de
expunere , protectia personala.
S-au prelucrat norme specifice de sanatate si securitatea muncii ref. la:
- purtarea obligatorie a echipamentului protectie in timpul manipularii/aplicarii
materialelor periculoase

Semnaturile persoanelor : Nr. Numele prenumele 1 ILIE DANIEL Meserie MAISTRU MECANIC 2 FLOREA IONEL ZIDAR 3 LUCU MIHAI ALPINIST UTILITAR 4 LUCU VALENTIN ELECTROMECANIC 5 MARCHIS MARIAN ALPINIST UTILITAR 6 CAMILOIU EUGEN LACATUS MECANIC 7 CORNECIU MARIN ZIDAR 8 VARATICEANU MARIN MECANIC TROLIST 9 PENOIU PETRISOR LEGATOR DE SARCINA FUNCTIA INTOCMIT SEF PUNCT LUCRU SSM NUME PRENUME CIUREA ION Babut Radu Vasile DATA Semnătura SEMNATURA . crt.- respectarea intocmai a procedurilor tehnice de executie si a instructiunilor de securitate si sanatate a muncii modalitatea si locul unde sunt depozitate dezeurile rezultate din aplicarea acestor materiale V.