You are on page 1of 44

TUẦN 1

Thứ ........., ngày ..... tháng ..... năm .........
Tập đọc

THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Đọc trôi chảy, lưu loát bức thư của Bác Hồ.
- Đọc đúng các từ ngữ, câu trong bài.
- Thể hiện được tình cảm thân ái, trìu mến, thiết tha, tin tưởng của Bác Hồ đối với
thiếu nhi VN.
2. Hiểu bài :
- Hiểu các từ ngữ trong bài.
- Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ khuyên H chăm học, nghe thầy, yêu bạn và tin
tưởng rằng H sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông, xây dựng thành công
nước VN mới.
II. Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK/4.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
/
*HĐ1. KTBC:< 2-3 >
- KT đồ dùng học tập của H
*HĐ2. Giới thiệu bài < 1-2/ >
- G giới thiệu chủ điểm VN Tổ quốc em
? Quan sát tranh minh họa chủ điểm và - Tranh vẽ có hình BH và hs các dân
miêu tả những gì em nhìn thấy trong bức tộc bên lá cờ Tổ Quốc thắm tươi gợi
tranh ?
dáng hình của đất nước ta.
GV: Tranh vẽ có hình BH và hs các dân
tộc bên lá cờ Tổ Quốc thắm tươi gợi dáng
hình của đất nước ta. Mỗi người dân Vn ta
đều có lòng yêu nước và tự hào về Tổ
Quốc. Những bài học trong chủ điểm này
cho ta hiểu về điều đó.
- G ghi tên đề bài- Giới thiệu “ Thư gửi các
H” là bức thư BH gửi hs cả nước nhân
ngày khai giảng đầu tiên, sau khi nước ta
giành được độc lập, chấm dứt ách đô hộ
của thực dân Pháp, phát xít Nhật, và vua
quan phong kiến. Bức thư đó thể hiện
mong muốn gì của Bác và có ý nghĩa ntn ?
Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày
hôm nay.
*HĐ3. Luyện đọc đúng <10-12/ >
- 1HS đọc- cả lớp đọc thầm - chia
đoạn.
________________________________________________________________________________
GV: Đào Thị Thu Dung

TUẦN 1
? Bài chia làm mấy đoạn?
* Đọc nối đoạn.
* G hướng dẫn đọc đoạn :
+ Đoạn 1:
- Câu 3 đọc đúng từ : Tựu trường
- Giải nghĩa từ ngữ: VN dân chủ cộng hoà,
bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường,
nền giáo dục hoàn toàn VN.
- GV hướng dẫn đọc: Đọc to rõ ràng, trôi
chảy, lưu loát, ngắt nghỉ đúng
+ Đoạn 2: Trao đổi nhóm đôi tìm cách
đọc đoạn 2
- Câu 2 đọc đúng: nô lệ
- Câu 3 ngắt sau tiếng mong/
- Giải nghĩa từ ngữ : 80 năm giời nô lệ, cơ
đồ, hoàn cầu, kiến thiết, các cường quốc
năm châu?
- G hướng dẫn đọc: Đọc to rõ ràng, trôi
chảy, lưu loát, ngắt nghỉ đúng.

- HS trả lời : 2 đoạn
+ Đoạn 1 : Từ đầu...nghĩ sao ?
+ Đoạn 2 : Còn lại.
- 1dãy đọc.

* Đọc nhóm đôi cho nhau nghe.
* Đọc cả bài
- G hướng dẫn đọc cả bài
- G đọc mẫu
*HĐ4. HD tìm hiểu bài <10-12/ >
- Đọc thầm đ1 và trả lời câu hỏi 1/ SGK
? Ngày khai trường 9-1945 có gì đặc biệt
so với những ngày khai trường khác?

- H đọc cho nhau nghe

? Em hãy giải thích rõ hơn về câu nói: “Các
em được hưởng... đồng bào các em”?

- Theo em BH muốn nhắc nhở điều gì khi
đặt câu hỏi: Vậy các em nghĩ sao?
? Đọc thầm đ2 và trả lời câu hỏi 2 trong
SGK (Sau cách mạng T8, nhiệm vụ của
toàn dân là gì)?
? H có trách nhiệm ntn trong công cuộc

- H đọc câu 3
- H đọc chú giải SGK.
- H luyện đọc đ1 theo dãy
- H đọc câu 2
- H đọc câu 3
- H đọc chú giải để hiểu nghĩa của từ
- H luyện đọc đ2 theo dãy

- H đọc<1-2 em>
- H lắng nghe

- Ngày khai trường đầu tiên sau khi
nước nhà giành được độc lập sau 80 mươi
năm bị thực dân P đô hộ.
- Từ tháng 9 - 1945 các em được
hưởng một nên GD hoàn toàn VN. Để
có được điều đó dân tộc ta phải đấu
tranh kiên cường, hi sinh mất mát
trong suốt 80 năm thực dân P đô hộ.
- Bác nhắc các em phải nhớ đến sự hi
sinh xương máu của đồng bào để các
em có ngày hôm nay. Các em phải xác
định được nhiệm vụ hoạc tập của
mình.
- Xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên để lại,
làm cho nước ta theo kịp các nước
khác

________________________________________________________________________________
GV: Đào Thị Thu Dung

TUẦN 1
kiến thiết đất nước?
+Học sinh khá điều khiển lớp thảo luận:
Câu 1: Theo các bạn: Trong bức thư này
BH khuyên và mong đợi ở chúng ta điều
gì?

- Phải cố gắng siêng năng học tập,
ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn, để
lớn lên xây dựng đất nước.
- HSTL
+ Bác Hồ khuyên H chăm học, nghe
thầy, yêu bạn
+ BH tin tưởng rằng H sẽ kế tục xứng
đáng sự nghiệp của cha ông, xây dựng
Câu 2: Các bạn đã làm được gì theo lời dạy thành công nước VN mới.
của Bác?
- HSTL
- H đọc đoạn 1 < 2 em>
- G chốt nội dung bài như ý 2 mục 1
*Quan sát tranh
- Bác Hồ khuyên H chăm học, nghe
thầy, yêu bạn và tin tưởng rằng H sẽ
kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha
ông, xây dựng thành công nước VN
*HĐ5. Luyện đọc diễn cảm +HTL
mới.
/
< 10-12 >
- G hướng dẫn đọc diễn cảm từng đoạn:
+ Đoạn 1: Đọc với giọng trìu mến thiết tha,
nhấn giọng ở các từ VN dân chủ cộng hoà,
Nền giáo dục hoàn toàn VN
- H đọc đoạn 2 < 2-3 em>
+ Đoạn 2: đọc với giọng thiết tha, đầy tin
tưởng, nhấn giọng : Trông mong, chờ đợi,
sánh vai
? Thảo luận nhóm đôi và nêu cách đọc toàn
bài?
- H lắng nghe
- G hướng dẫn đọc toàn bài: toàn bài đọc - H đọc đoạn yêu thích, đọc cả bài.
với giọng trìu mến, thiết tha thể hiện lời - H đọc thuộc đoạn “ Sau 80 năm giời
nhắn nhủ, niềm hi vọng, tình cảm, sự quan nô lệ... công học tập của các em”.
tâm của BH đối với thiếu nhi.
- G đọc mẫu cả bài
? Nhẩm thuộc đoạn “ Sau 80 năm giời nô
lệ... công học tập của các em” và đọc ?
- G nhận xét H
*HĐ6: Củng cố, dặn dò:< 2-4/>
- Nêu nội dung bài
- VN: học thuộc đoạn “Sau 80 năm giời nô
lệ... công học tập của các em”
- Chuẩn bị bài sau: Quang cảnh l àng mạc ngày
mùa
Các ghi nhận, lưu ý:
________________________________________________________________________________
GV: Đào Thị Thu Dung

TUẦN 1
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................

________________________________________________________________________________
GV: Đào Thị Thu Dung

..H nêu miệng ? Phân tích tiếng “quân ” trong từ “ .G đọc mẫu .H đọc thầm theo ...KT đồ dùng học tập của H *HĐ2. Nghe . ngày . trình bày đúng bài chính tả Việt Nam thân yêu. quân thù.. 2.H viết bảng con nhuộm .quân = pâ đầu qu+ vần uân+thanh quân thù” ngang .. Chính tả VIỆT NAM THÂN YÊU I. c/k. .... Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III.. KTBC:< 2-3 > .. quân. Làm bài tập để củng cố quy tắcviết chính tả với ng/ngh.. ng/ngh...nhuộm = pâ đầu nh+ vần ôm+thanh nhuộm bùn” ? nặng ? Vần “uôm” được viết ntn? .H nêu miệng ? Phân tích tiếng “nhuộm” trong từ “ .G viết chữ ghi tiếng khó: biển lúa.. II. *HĐ3..TUẦN 1 Thứ .viết đúng . yêu cầu: 1.H đọc ..... dập dờn.. tháng . nhuộm bùn . năm ... g/gh.biển =pâ đầu b+ vần iên+thanh hỏi ? Vần “iên” được viết ntn? . g/gh. Giới thiệu bài < 1-2/ > Trong tiết học hôm nay.Sau đó sẽ làm bài tập phân biệt những tiếng có phụ âm đầu c/k. Hướng dẫn chính tả <10-12/ > . Mục đích.Luyện viết bảng con: biển.. các em sẽ nghe cô đọc để viết đúng bài chính tả Việt Nam thân yêu.< G đưa tiếng trong từ > ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung . dờn. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò / *HĐ1.dờn = pâ đầu d + vần ơn +thanh dờn”? huyền ? Nêu cách viết vần “ơn” ? .H nêu miệng ? Phân tích tiếng “dờn” trong từ “dập . ? Phân tích tiếng “biển” trong “ biển lúa” ? ..

......... H làm bài vào vở( từ đầu... ................................ góp ngày. HD chấm..........H đọc đề..................... .. kỉ Bài 3/7..........................Chuẩn bị bài sau: Lương Ngọc Quyến.. ngữ.......H soát bài bằng bút chì.....G nhắc tư thế ngồi viết............................ HD làm bài tập chính tả <7-9/ > Bài 2/6....... dặn dò:< 1-2/> ................................. ghi số lỗi....G chấm.......................................................G chấm.... ............................................................( miệng ) ........ chốt kq đúng: ............. Các ghi nhận.......... đổi .... ......... chữa............(vở ) H đọc đề.........................................G nhận xét giờ học. nêu miệng k (gh................. ê............ ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .............của dân ngát................... chữa............ chữa <3-5/ > ............H viết bài vào vở dòng *HĐ5. kết quả c (g.... của. đọc từng ...... chốt kq đúng: ngày... kết.......G nhận xét *HĐ6................... ghi.... đẹp .... ................... i................ Viết chính tả <14-16/ > ...................... ..... xác định yêu cầu ............... ngh)/ e............................................TUẦN 1 *HĐ4... của. làm vào SGK............... gái.. . lưu ý: ........................ tộc) kiên..... tuyên dương những em viết đúng..G đọc cho H soát bài< 1 lần> vở cho nhau soát bài.......... ng) / các âm còn lại *HĐ7: Củng cố.

Ôn tập khái niệm ban đầu về phân số:< 13-15’>2. ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung . II... tháng ... năm .. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò *HĐ1....Ôn tập cách viết thương. Toán ÔN TẬP: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ I.Ba phần tư hình tròn có nghĩa là ntn? tô màu 3 phần. mẫu số. đọc.Củng cố khái niệm ban đầu về phân số...Hình tròn chia thành 4 phần bằng nhau . chỉ rõ tử số. viết số tự nhiên dưới dạng phân số.H đọc phân số..G hướng dẫn H quan sát các tấm bìa và viết phân số chỉ số phần được tô màu ....H vận dụng để giải được các bài tập.HS viết ps. KTBC:< 3-5’> Kiểm tra đồ đùng học tập của H *HĐ2. . viết phân số. Mục tiêu: .. ngày . Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa cắt và vẽ như các hình vẽ trong SGK/3...1... .. .TUẦN 1 Thứ .. trên tấm bìa... III... .

..............0? .............STN chính là TS của PS đó..20’) Bài 1/4:(M) Kiến thức: Cấu tạo của PS............................................. ..............Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành PS có mẫu số là 1 ...GV chấm Đ-S ..........2.......Muốn viết một STN dưới dạng PS có MS là 1 ta làm ntn? Bài 4/4: (S)..............H cho VD minh hoạ .............................................. ......................... ........................ nêu miệng kq.Phân số có TS = MS thì giá trị của PS bằng 1...............NX . ........ viết PS? Các ghi nhận.........NX .. tám mươi lăm phần nghìn........................ Kiến thức: Viết STN thành PS ..... Kiến thức: Viết 1 và 0 dưới dạng PS.....Giải thích cách làm.......... cách đọc PS... ................... 0 có thể viết thành PS *HĐ3....H làm B............... G nêu phần chú ý trong SGK ......... đọc nhóm đôi cho nhau nghe.4:5 ..............Luyện tập thực hành (18.....Nêu rõ tử số và mẫu số..........H đọc thầm.......Muốn viết phép chia dưới dạng PS ta làm ntn? Bài 3/4:(V)............................GV chấm............. .. chính xác.HS tự làm S..........................................Khi nào PS có giá trị bằng 1.. Bài 2/4: (B) Kiến thức: Viết thương 2 số tự nhiên dưới dạng PS ..........Số 1........................TUẦN 1 2.............. ............Phân số có TS = 0 thì giá trị của PS *Dự kiến sai lầm: Bài 1: Đọc PS không bằng 0...................TS là SBC..... ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ...Có thể dùng phân số để ghi kq phép chia 2 các số tự nhiên .chữa.. nêu miệng kq..................... ....................... ....... ................ Củng cố :< 2/ > ?Nêu cách đọc . .................................. 1= vì 6 : 6 = 1. . MS là SC ...... lưu ý: ................ ......... H đọc to .......... thiếu chữ “mươi” *HĐ4.... 0 = vì 0 : 5 = 0 ... ......H làm V..........Lưu ý: Có thể đọc – Hai mươi lăm phần trăm.4/5 có thể viết được phép chia nào? ...

3 tỉnh miền Đông.. H biết: .Với lòng yêu nước Trưong Định đã ko tuân theo lệnh vua.... Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò *HĐ1:< làm việc cả lớp> (2-3’) ..TUẦN 1 Thứ . kiên quyết ở lại cùng nd chống giặc Pháp xâm lược. ...Trương Định là 1 trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống Thực dân Pháp xâm lược ở Nam Kì. 3 tỉnh miền Tây Nam Kì *HĐ2: Tình hình nước ta sau khi Thực dân Pháp xâm lược (10-12’) ? Nhân dân Nam Kì đã làm gì khi Thực .... năm ........ tháng .dũng cảm đứng lên chống Thực dân ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .Đồ dùng dạy học : Bản đồ hành chính VN . Lịch sử "BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI" TRƯƠNG ĐỊNH I... II..... ngày ... Yêu cầu : Học xong bài..G giới thiệu bài kết hợp dùng bản đồ để chỉ địa danh Đà Nẵng.. ảnh trong SGK III.

.............. nêu câu hỏi thảơ luận : ? Em có suy nghĩ ntn trước việc Trương Định ko tuân lệnh triều đình . nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra… .... ..................................................... ko kiên quyết chiến đấu bảo vệ đất nước ............. lưu ý: ........................................................................................................... lệnh của nhà vua là đúng hay sai? ? Khi nhận được lệnh của triều đình có điều gì làm cho Trương Định phải băn khoăn suy nghĩ? ? Trước những băn khoăn đó nghĩa quân đã làm gì? ? Trương Định đã làm gì để đáp lại tấm lòng yêu nước của nghĩa quân ? .......................................................................... ở lại cùng nd đánh giặc Pháp Đại diện các nhóm trình bày kq làm việc của nhóm mình Các ghi nhận.....Làm quan phải tuân lệnh vua nếu ko phải chịu tội phản nghịch nhưng dân chúng lại muốn tiếp tục chiến đấu -… suy tôn Trương Định làm chủ soái -… cảm kích ..................G tóm tắt nd chính ..................................................... ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ..............................Chuẩn bị bài sau: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước Pháp......................................................... Củng cố ..... quyết tâm ở lại cùng nd đánh giặc? ? Em biết gì thêm về Trương Định? ............... ............................Trương Định phải giải tán nghĩa quân đi nhận chức lãnh binh ở An Giang ..................TUẦN 1 dân Pháp xâm lược nước ta ? ? Triều đình nhà Nguyễn có thái độ ntn trước cuộc xâm lược của Thực dân Pháp? *HĐ3: Trương Định kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược (1719’) G chia lớp thành 3 nhóm............................................ ........H làm việc với phiếu học tập ........................ đã ko tuân lệnh vua.......... ...... mỗi nhóm trả lời 1 ý: ? Năm 1862 vua ra lệnh cho Trương Định làm gì? Theo em................. ....... dặn dò :(2-3’) ................G cho H quan sát tranh SGK *HĐ4............................nhượng bộ. ..........................................

năm .Vui và tự hào khi là HS lớp 5.. HS biết: .Bước đầu có kĩ năng tự nhận thức.Truyện. kĩ năng đặt mục tiêu. ngày .. Tài liệu và phương tiện .Vị thế của HS lớp 5 so với các lớp trước. Đạo đức EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 (Tiết 1) I.. tháng .... Các hoạt đông dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1... .. có ý thức học tập và rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5.. II. bài hát về trường em.. Mục tiêu : Sau bài học này......TUẦN 1 Thứ . Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra. 2. *HĐ1: Khởi động(1-2') ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .. . Bài mới. III.......Kế hoạch phấn đấu của bản thân trong năm học. ...

tự lớp 5? hào.Cô giáo và các bạn học sinh lớp 5 đang trong lớp học.Yêu cầu học sinh quan sát hình trong . bạn học sinh đó đã làm gì để .Quan sát sách giáo khoa? .Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài tập 1 . ? Em thấy nét mặt của các bạn như thế .. *HĐ3: Thảo luận làm bài tập 1/5(6'-7') 1.Nhận xét.Vui hơn.Các bạn học sinh lớp 5 trường tiểu học Hoàng Diệu đón các em là học sinh lớp 1.Tự hào khi là học sinh lớp 5. vui vẻ.Bạn học sinh lớp 5 và bố. trưởng thành hơn. 2.Học sinh thảo luận nhóm ? Bức tranh thứ nhất chụp cảnh gì? . Cách tiến hành: . háo hức.lớp đàn anh..Tự giác học và làm bài tập… được bố khen? . hạnh phúc. ? Cô giáo đã nói gì với các bạn? .HS hát trường em" .1 học sinh đọc yêu cầu ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .8') 1.. Cách tiến hành: ... ? Theo em.Cần phải học tập chăm chỉ. nào? ? Bức tranh thứ 2 vẽ gì? . Mục tiêu: Học sinh biết được vị thế của học sinh lớp 5 2..Tự hào. nào? ? Bức tranh thứ 3 vẽ gì? .Lớp lớn nhất trường nên phải gương sinh các lớp dưới trong trường? mẫu.Nhận xét. bổ sung. ? Chúng ta cần phải làm gì để xứng đáng .Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm . Kết luận: Năm nay các em đã lên lớp 5 . chị trong trường.Đại diện nhóm trả lời.. lớn hơn. giới thiệu bài.Yêu cầu học sinh hát bài hát: " Em yêu ..Bạn nào cũng vui tươi.. tự giác trong là học sinh lớp 5? công việc học tập và rèn luyện hàng ngày. Cô mong rằng các em sẽ gương mẫu về mọi mặt để cho các em lớp dưới học tập .TUẦN 1 .Yêu cầu học sinh làm việc cả lớp . ? Bố bạn học sinh đã nói gì với bạn? . ? Em nghĩ gì khi xem bức tranh trên? . . ? Em có cảm nghĩ gì khi đã là học sinh .Chúc mừng các em đã lên lớp 5 ? Em thấy các bạn có thái độ như thế ..Con trai bố chăm quá. ? Học sinh lớp 5 có gì khác so với học . Mục tiêu: Học sinh biết được học sinh lớp 5 cần phải có những hành động và việc làm nào là đúng. 3. *HĐ2:Quan sát tranh và thảo luận nhóm (7'.

các -> Mời 1 hoặc 2 học sinh đọc phần ghi em cần cố gắng học thật giỏi.Nhận xét 3.Học tốt...Suy nghĩ và trả lời hỏi ? Hãy nêu những điểm em thấy hài lòng . lễ về bản thân mình? phép....c. Cách tiến hành: .Yêu cầu học sinh thay phiên nhau đóng .. Yêu cầu học sinh thảo Học sinh thảo luận theo yêu cầu của bài luận tập Đại diện nhóm trình bày kết quả: nhiệm vụ của học sinh lớp năm là: a.TUẦN 1 Chia nhóm đôi. rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5. . *Hoạt động tiếp nối (1'-2'): Lập kế . ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ..Trả lời ? Bạn cảm thấy như thế nào khi là học sinh lớp 5? ? Bạn đã thực hiện được những điểm nào trong chương trình " Rèn luyện đội viên"?. thầy cô. *HĐ4: Tự liên hệ ( Bài tập 2 SGK )(7'-9') 1.e 3. lớp 5 cần phải làm gì? . Kết luận: Mỗi chúng ta đều có những điểm yếu và điểm mạnh. nghe lời cha mẹ. Kết luận: Là một học sinh lớp 5. ? Hãy nêu những điểm em thấy mình còn . . tự tin hơn. Tuy nhiên.Hưởng ứng tích cực vào trò chơi? vai phóng viên để phỏng vấn các bạn. thật nhớ trong sách giáo khoa. *HĐ5: Trò chơi phóng viên(5'-7') 1. học này.d.. Cách tiến hành: . ? Theo bạn. 2.. Mục tiêu: Giúp học sinh tự nhận thức về bản thân và có ý thức học tập. ngoan.Yêu cầu học sinh suy nghĩ và trả lời câu .b. lớp 5? Nhận xét..... Kết luận: Cần phải thực hiện những việc làm đó để giúp các em trở thành những học sinh lớp 5 gương mẫu.Sưu tầm về các tấm gương học tập học hoạch phấn đấu của bản thân trong năm sinh lớp 5. 2. Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học. 3.Chăm học hơn. tự giác trong phải cố gắng để xứng đáng là học sinh học tập hơn. chúng ta cần phải biết phát huy các điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu .

................... Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò / *HĐ1........................................... lưu ý: ............. ngày ...... KTBC:< 2-3 > ..... tháng ........................................... Thứ ....................................................... .................................................... 2.......................... ....... từ đồng nghĩa hoàn toàn và không hoàn toàn.......... Hiểu thế nào là từ đồng nghĩa.... yêu cầu: 1........... ...................... Luyện từ và câu TỪ ĐỒNG NGHĨA I...... Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III.................KT đồ dùng học tập của H *HĐ2.................................................. đặt câu phân biệt từ đồng nghĩa......................... năm ................ Mục đích................................ .........................................................TUẦN 1 Các ghi nhận.......................................................... . ...................... II................................. làm đúng các bài tập thực hành tìm từ đồng nghĩa........................................ Vận dụng những hiểu biết đã có....... Giới thiệu bài < 1-2/ > ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ..........................................

không thay thế được của đề? ( cùng đọc đoạn văn. đọc lại đoạn văn sau khi đã thay đổi. to tướng.. đại diện các nhóm ? Nêu yêu cầu của bài? báo cáo kq thảo luận a.vàng lịm ? Em có nhận xét gì về nghĩa của các từ .kiến thiết b. thay đổi vị trí các từ in đậm. *HĐ3. xác định yêu cầu ? Nêu yêu cầu của bài? ..H nhắc lại . xác định yêu cầu đề bài? . so sánh nghĩa với câu trước đó) . đẹp đẽ. lấy ví dụ không hoàn toàn *HĐ4. làm nháp theo mẫu.H đọc đề.TUẦN 1 Trong tiết học hôm nay.G chốt: một từ có thể có nhiều từ đồng nghĩa.Các từ trong mỗi nhóm có nghĩa giống trong mỗi nhóm từ trên ? nhau (cùng chỉ một hoạt động.G nhận xét. H đọc to mẫu. Bài 3< SGK/8> (7-8’) ? Đọc thầm. chốt kq đúng : nước nhà. học. Hình thành khái niệm <10-12/ + Bài 1< SGK/7> ? Đọc thầm và thảo luận nhóm đôi thực .. có thể thay thế được cho nhau ? Thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu b.H đọc đề.H thảo luận nhóm đôi. xây dựng. + học tập: học hành. xinh xắn nghĩa với mỗi từ sau) + to lớn: to cao. xác định yêu cầu( tìm từ đồng + đẹp: xinh đep. khổng lồ. ? Đọc thầm.H thảo luận nhóm đôi.G : Những từ có nghĩa giống nhau như vậy được gọi là từ đồng nghĩa . vàng xuộm -vàng hoe. HD luyện tập <20-22/> Bài 1< SGK/8>(3-5’) ? Đọc thầm xác định yêu cầu? . hoàn cầu.G : chốt về từ cùng nghĩa hoàn toàn và .Xếp các từ in đậm vào thành từng nhóm . học hỏi. một màu vàng nhưng sắc thái màu vàng khác nhau) ..H đọc ghi nhớ SGK/8. đại diện các trình hiện yêu cầu của đề bài? bày kq thảo luận a. nêu yêu cầu của bài? ? Đọc to mẫu? ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .Thay những từ in đậm cho nhau rồi rút ra + Bài 2< SGK/8> nhận xét. chữa miệng .từ cùng nghĩa non sông.năm châu H làm miệng Bài 2< SGK/8> (8-9’) ? Nêu yêu cầu của bài? .G chữa bài: . cô sẽ hướng dẫn các tìm hiểu vễ từ đồng nghĩa.

................ lưu ý: ....... Thứ ................................................................................... .......................... chữa............ Các hoạt động dạy học: ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .......H đọc đề.............. ............. ..................... ngày ............................................ Toán ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ I... *HĐ5: Củng cố.. ....H nhớ lại các tính chất cơ bản của PS...... ..............G lưu ý: Đặt 2 câu................................................................................ tháng ........... lưu ý cách đặt câu: đủ bộ phận chính................... xác định yêu cầu( đặt câu với 1 cặp từ đồng nghĩa) H đọc to mẫu............................. quy đồng mẫu số các PS........H vận dụng để rút gọn PS.....TUẦN 1 ........ dặn dò:< 2-3/> ? Thế nào là từ đồng nghĩa? .. Mục tiêu: ........................Bảng phụ III........ cách trình bày câu......... .......................... Đồ dùng dạy học: .......................................... mỗi từ đi với 1 câu .....................................................Chuẩn bị bài sau: Luyện tập về từ đồng nghĩa........ ....... ... năm ......G chấm................... từ được dùng phải phù hợp với nội dung câu.............. làm nháp theo mẫu H làm phần 3 vào vở Các ghi nhận........ II......................................................................

.Giải thích cách làm: 15 và 25 cùng chia hết cho 5… . MS phải nhỏ đi.... MS của phân số đó. 2. .TUẦN 1 Hoạt động của thầy *HĐ1.G hướng dẫn H tự tìm cách rút gọn PS 90 120 + H rút ra lưu ý : PS mới phải bằng PS ban đầu và TS. làm vở phần c.Ứng dụng tính chất cơ bản của PS .   . .2 dưới dạng: 5 5 x . .... chỉ rõ TS....H làm bảng con . Ôn tập tính chất cơ bản của phân số:< 13 >’ 2.Nhắc lại tính chất cơ bản của phân số? Cách rút gọn PS? .Lấy số 12 làm MS chung vì 12 chia ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung . .Lưu ý dựa vào dấu hiệu chia hết để xét xem TS và MS cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. .Nhắc lại cách rút gọn. rút gọn PS .H tự quy đồng.   18 18 : . Kiến thức: quy đồng mẫu số các PS ... vµ 5 7 5 10 . 6 6 x .H rút ra cách quy đồng.. . .Nêu cách qui đồng 2PS.. .Trong trường hợp hai PS có MS chia hết cho nhau ta QĐMS bằng cách nào? Hoạt động của trò .H làm bảng con tìm cách viết kết quả vào chỗ chấm thích hợp .Nêu cách rút gọn.Htự làm. ..Lấy MS lớn làm MS chung..2.? ..H rút ra nhận xét như SGK/20 .Ôn tập tính chất cơ bản của PS G đưa ví dụ 1. 15 15 : . phải rút gọn đến khi nào không rút gọn được nữa. .H tự làm.Quy đồng MS các PS là làm cho các PS có MS bằng nhau mà giá trị của mỗi PS không thay đổi. KTBC:< 3-5/> H làm bảng con:viết 3 dưới dạng PS ..Luyện tập thực hành< 20/ > Bài 1/6:(B ) Kiến thức : Củng cố tính chất cơ bản của PS..1.H tự rút gọn.b . .G hướng dẫn H quy đồng MS các PS : 2 4 3 9 vµ . .. .Trong trường hợp hai PS có MS chia hết cho nhau ta QĐMS bằng cách nào? *HĐ3... *HĐ2.kết quả cuối cùng là PS tối giản.. Bài 2/6: H làm bảng phần a. ..1-2 hs nhắc lại.

*HĐ4................................................................................. năm .. Thứ .................................... Củng cố ............. ..........................................................................................TUẦN 1 Bài 3/6: H làm vở hết cho 4....................... .......................................................... .....................chữa...... Các ghi nhận..... Kiến thức: tính chất cơ bản của PS ............... ngày .............. Mục tiêu ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .................................. Khoa học SỰ SINH SẢN I................H nêu tính chất cơ bản của Ps mẫu số nhỏ nhất... ...............................Giải thích cách làm: ... lưu ý: ............. ........................... ........................................................................ chưa quy đồng với ... ........................G nhận xét giờ học ....GV chấm........ tháng ....................................................... dặn dò :< 2/ > ........................................................ = vì nhân cả TS và MS của PS với *Dự kiến sai lầm: 20 ta được PS hoặc… Bài 2 : H quy đồng sai .........

sao cho mọi người nhỡn em bé hay 1 bà mẹ. ai có phiếu bố hoặc mẹ sẽ phải đi tỡm con mỡnh.Kiểm tra SGK. giảng giải. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1.  GV yờu cầu HS trả lời cỏc cõu hỏi: . mẹ của mỡnh. các em rút ra điều gỡ? . . tuyên dương . . Bài mới * Hoạt động 1: Trũ chơi: “Bé là con ai?” .GV thu tất cả các phiếu đó vẽ hỡnh lại.  GV chốt .HS lắng nghe  Mỗi HS được phát một phiếu. mẹ sinh ra và có những đặc điểm ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .  Ai tỡm được bố hoặc mẹ mỡnh nhanh nhất là thắng. Đồ dùng dạy học . học tập. đàm thoại. ảnh gia đỡnh III. mẹ của mỡnh. đồ dùng môn học. II.Dựa vào những đặc điểm giống với các em bé? bố.Tại sao chỳng ta tỡm được bố. mẹ cho .HS: Sách giáo khoa.HS nhận phiếu. . 2.HS thảo luận nhóm đôi để chọn 1 đặc màu cho HS và yêu cầu mỗi cặp HS vẽ 1 điểm để vẽ.Bước 1: GV phổ biến cách chơi.Mọi trẻ em đều do bố. nếu HS nhận được phiếu có hỡnh em bộ.Hoạt động lớp. nhóm (12-13’) Phương pháp: Trũ chơi.Nờu yờu cầu mụn học. mẹ sinh ra và đều có những đặc điểm giống với bố. mẹ sinh ra và có một số đặc điểm giống với bố mẹ của mỡnh. sẽ phải đi tỡm bố hoặc mẹ của em bộ.GV: Bộ phiếu dựng cho trũ chơi “Bé là con ai?” . -Bước 2: GV tổ chức cho HS chơi . . Ngược lại. thảo luận . tham gia trũ chơi -Bước 3: Kết thúc trũ chơi.TUẦN 1 HS biết mọi người đều do bố.Qua trũ chơi. 1 ông bố của em bé vào hai hỡnh cú thể nhận ra đó là hai đó. trỏo đều để HS chơi. những ai hết thời gian quy định vẫn chưa tỡm thấy bố hoặc mẹ mỡnh là thua. mẹ con hoặc hai bố con  HS thực hành vẽ.ghi bảng: Mọi trẻ em đều do bố.HS lắng nghe đội thắng. . Giới thiệu mụn học (2-3’) . cá nhân.GV phỏt những tấm phiếu bằng giấy .

.dặn dũ (2-3’) ...........................HS trưng bày tranh ảnh gia đỡnh + giới thiệu cho cỏc bạn biết một vài đặc điểm giống nhau giữa mỡnh với bố.... ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .  Hóy núi về ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đỡnh....HS làm việc theo hướng dẫn của GV .........TUẦN 1 giống với bố..Đọc các trao đổi giữa các nhân vật trong hỡnh...Nờu lại nội dung bài học... Tổng kết ...GV đánh giá và liên hệ giáo dục....................HS lắng nghe ...........Nhận xột tiết học Các ghi nhận. giảng giải. mẹ của mỡnh ...Hoạt động lớp............ ......... mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đỡnh. năm .....Bước 2: Làm việc theo cặp ......Chuẩn bị: Nam hay nữ? ........ lớp . nhóm ...HS nhắc lại cỏc thế hệ trong mỗi gia đỡnh..Đại diện các nhóm lên trỡnh bày kết quả thảo luận của nhúm mỡnh....... .. 3 ................ 3.....Yờu cầu HS quan sỏt hỡnh 1.. ngày .........Bước 1: GV hướng dẫn ...HS quan sỏt hỡnh 1.. lưu ý: .. cá nhân. 2.......Lắng nghe .. trực quan .............HS tự liờn hệ .... * Hoạt động 2: Làm việc với SGK (1213’) Phương pháp: Thảo luận..GV chốt ý và ghi: Nhờ cú sự sinh sản mà ..................... 2............ trả lời: của sự sinh sản............ dũng họ được duy trỡ kế tiếp nhau ..  Liờn hệ đến gia đỡnh mỡnh ... .. . 3 trang 5 trong SGK và đọc lời thoại giữa các nhân vật trong hỡnh....................HS nờu .HS thảo luận theo 2 cõu hỏi........Hoạt động nhóm.. tháng .. * Hoạt động 3: Củng cố (4-5’) ......... .... Thứ .............  Yêu cầu HS thảo luận để tỡm ra ý nghĩa ........... dũng họ ?  Điều gỡ cú thể xảy ra nếu con người không có khả năng sinh sản? .......Bước 3: Báo cáo kết quả .....

luật sư.Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi anh Lí Tự Trọng giàu lòng yêu nước. Giới thiệu bài < 1-2/ > Tiết học hôm nay các em sẽ được nghe kể về chiến công của một thanh niên yêu nước mà tên tuổi đã đi vào lịch sử dân tộc VN: anh Lí Tự Trọng. quốc tế ca. dũng cảm bảo vệ đồng chí. giải nghĩa từ: mít tinh. . . Rèn kĩ năng nghe: . nét mặt một cách tự nhiên.Tranh minh hoạ SGk phóng to . hiên ngang bất khuất trước kẻ thù. Hoạt động của trò ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung . Rèn kĩ năng nói: .Tập trung nghe G kể. cử chỉ. biết nhận xét lời bạn kể. II. *HĐ2.G ghi tên đề bài *HĐ3. . H biết thuyết minh cho nội dung mỗi tranh bằng 1-2 câu. biết kết hợp lời kể với điệu bộ. KTBC:< 2-3/> . Đồ dùng dạy học: . 2. G kể chuyện <6-8/ > . nhớ chuyện. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy *HĐ1. yêu cầu: 1.TUẦN 1 Kể chuyện LÍ TỰ TRỌNG I. kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. III.G kể chuyện< 2 lần> Lần 1: Diễn cảm Lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ.Dựa vào lời kể của G và tranh minh hoạ. Mục đích.KT đồ dùng học tập đã chuẩn bị.Chăm chú nghe bạn kể.

.................................Liên hệ thực tế ......................... H tìm hiểu nội dung............................................... .. đúng nội dung chú ............................. danh nhân của nước ta........... Củng cố.. ...... ? Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ? ... điệu bộ ........................ ........ H kể chuyện <22-24/ > .............Kể cho nhau nghe theo nhóm đôi( dựa vào tranh trong SGK........................................H kể nhóm đôi từng đoạn....................................... ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ...............................Khâm phục anh tuổi nhỏ mà chí lớn.. ... cả câu ý giọng kể.................Bình chọn bạn kể hay nhất ...........H kể chuyện ( 7-8 em) *HĐ5........... cần đúng cốt truyện không cần lặp lại nguyên văn từng lời G) + Hoạt động cả lớp: G gọi H kể chuyện G nhắc nhở H : + Kể chuyện đầy đủ....H khác nhận xét chuyện <3-5/ > ? Vì sao những người coi ngục gọi anh .. Các ghi nhận............................................... chuyện + H còn lại lắng nghe bạn kể để nhận xét ........H chăm chú lắng nghe + Hoạt động theo nhóm đôi: ........................ dám hi / *HĐ6......... .........................................................G n/x......... .......................VN: Kể lại cho người thân nghe Chuẩn bị bài sau: sưu tầm truyện về các anh hùng.........................TUẦN 1 *HĐ4......... Trọng là “ Ông Nhỏ”? dũng cảm... ............................................ dặn dò:< 2-4 > sinh vì nứơc ........................Người CM là người yêu nước.................... ý nghĩa câu ..................................... lưu ý: .....

.Đọc đúng các từ ngữ.. KTBC:< 2-3 > ? Đọc đoạn yêu thích trong bài “ Thư gửi -1-2 H đọc kết hợp trả lời các học sinh” .Nắm được nội dung chính: miêu tả quang cảnh làng mạc giữa ngày mùa. Luyện đọc đúng <10-12 > đoạn . Đọc trôi chảy. bà .... lớp đọc thầm. Tập đọc QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA I.rất khác nhau . III.1 H đọc to bài..TUẦN 1 Thứ . 2. những thửa ruộng chín vàng. phân biệt được sắc thái các từ đồng nghĩa chỉ màu sắc dùng trong bài. năm ..Bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa giới con nông dân đang thu hoạch lúa. dàn trải.. qua đó thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hương. . chia ' *HĐ3.Bức tranh vẽ cảnh làng quê vào ngày mùa. nhấn giọng những từ ngữ tả màu vàng rất khác nhau của cảnh vật. .Đoạn 3: tiếp ... sinh động và trù phú..Đoạn 2: tiếp .đỏ chói ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ..Đoạn 1: Từ đầu. ngày mùa. .. Mục đích. tháng .G ghi tên đề bài . dịu dàng. yêu cầu: 1. II.... đây là một bức tranh quê được vẽ bằng lời tả rất đặc sắc của nhà văn Tô Hoài.. .treo lơ lửng . ? Bài chia làm mấy đoạn? ...Quan sát và nêu ND bức tranh? .Biết đọc diễn cảm bài văn miêu tả quang cảnh làng mạc ngày mùa với giọng tả chậm rãi.. Bao thiệu với các em vẻ đẹp của làng quê VN trùm cả bức tranh là một màu vàng.4đoạn. câu trong bài... Hiểu bài : .Hiểu các từ ngữ trong bài. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Giới thiệu bài < 1-2/ > .. lưu loát toàn bài .Nêu nội dung bài *HĐ2... Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò / *HĐ1. làm hiện lên một bức tranh làng quê thật đẹp. ngày .

vàng mượt. đầm ấm ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung . lưu loát. lá sắn heo. mài nhà. HD tìm hiểu bài <10-12/ > ? Đọc lướt toàn bài và trả lời câu hỏi 1/ SGK ( Gạch chân các sự vật trong bài có màu vàng và từ chỉ màu vàng đó ) ? GV: Mọi sự vật đều được tác giả quan sát rất tỉ mỉvaf tinh tế. con cho.G hướng dẫn: Đọc trôi chảy toàn bài.Câu 5: ngắt sau tiếng gió / .màu vàng trù phú.vàng ối. * Đọc nhóm đôi cho nhau nghe.H luyện đọc đ4 theo dãy .H đọc<1-2 em> . .G hướng dẫn đọc: Đọc to rõ ràng. trôi chảy. + Đoạn 3: Thảo luận nhóm đôi nêu cách ngắt nghỉ đúng ? . .vàng xọng.TUẦN 1 * Đọc nối đoạn * Hướng dẫn đọc đoạn: + Đoạn 1: . lá mít .vàng xuộm. lưu loát. ngắt nghỉ đúng + Đoạn 2: Tìm từ khó đọc và nêu cách đọc đoạn? . bụi mía.Đoạn 4: còn lại .vàng mới. nắng.H luyện đọc đ3 theo dãy . ngắt nghỉ đúng. xoan. lưu loát.H đọc câu 5 . giữa các cụm từ.H đọc câu 1 . tàu đu đủ.H giải nghĩa . trôi chảy. trôi chảy. + Đoạn 4: ? Giải nghĩa từ : kéo đá Gv giải nghĩa: Trước đây người nông dân chưa có máy gặt. những .1dãy đọc.G hướng dẫn đọc: Đọc to rõ ràng. Bao trùm lên toàn cảnh làng quê ngày mùa là màu vàng.vàng hoe. quả chuốichín vàng. tất cả.G hướng dẫn đọc: Đọc to rõ ràng. ngắt nghỉ đúng. máy cày. * Đọc cả bài .vàng lịm.Câu 6 :đọc đúng từ : vàng xuộm. ? Giải nghĩa từ: lụi . máy cấy như bây giờ mà mọi công việc của người nông dân đều làm bằng tay.H giải nghĩa .vàng tươi. trôi chảy.H luyện đọc đ2 theo dãy . lưu loát. con gà.H lắng nghe .Câu1 đoc đúng từ : sương sa .lúa . ngắt nghe. .G đọc mẫu *HĐ4. ngắt nghỉ đúng sau những dấu câu.H đọc câu 6 . Khi gặt lúa về người ta không có máy để tuốt lúa vì vậy người ta dùng một tảng đá có hình dạng như cái thùng nước (có nơi gọi là cái trục) kéo đá lăn trên lúa để hạt thóc có thể rời khỏi bông lúa.H đọc cho nhau nghe .G hướng dẫn đọc: Đọc to rõ ràng.

làm hiện lên một bức tranh làng quê thật đẹp.Tác giả yêu làng quê VN đối với quê hương? ? Nêu ND của bài? .H đọc từng đoạn (2em/ đoạn) . . . Sự khác nhau của các sắc vàng làm cho ta có nyhuwngx cảm nhận riêng về đặc điểm từng sự vật. Con người đã làm cho bức tranh sống động. qua đó thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hương.TUẦN 1 màu vàng rất khác nhau. Hơi thở của đất trời. mặt nước thơm thơm nhè nhẹ.Quang cảnh ko có cảm giác héo tàn.G đọc mẫu cả bài *HĐ6:Củng cố.vàng xuộm: màu vàng đậm.Bài văn thể hiện tình cảm gì của tác giả . sinh động và trù phú. con người cần cù lao động . Mọi người ai cũng chăm chỉ.Phải rất yêu quê hương mới viết được ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung . hanh hao lúc sắp bước vào mùa đông.H nêu (lúa. héo tàn của một ngày cuối thu sắp sang đông. 3 : nhấn giọng ở các từ miêu tả . sinh động và trù phú.ND: Miêu tả quang cảnh làng mạc giữa ngày mùa.Trao đổi nhóm đôi tìm cách đọc từng đoạn . Trời không nắng cũng không mưa… . (chăm chỉ. say mê với công việc. đọc đoạn yêu . Luyện đọc diễn cảm:< 10-12 > .Miêu tả quang cảnh làng mạc giữa *Quan sát tranh ngày mùa. đọc cả bài: 1 em giọng chậm rãi . ? Bài văn thể hiện tình cảm gì của tác giả .. Ta như cảm nhận được không khí vui tươi tấp nập của ngày mùa. ? Chi tiết về thời tiết và con người gợi cho ta cảm nhận gì về làng quê ? GV: Thời tiết của ngày mùa rất đẹp. không mưa như ủng hộ cho con người trong ngày mùa. Trời không nắng. lúa đã chín…) . chịu khó) .Đẹp và sinh động: gợi ngày mùa ấm no.Đoạn 2.G hướng dẫn đọc diễn cảm từng đoạn .G hướng dẫn đọc cả bài: toàn bài đọc với thích (2 em). dặn dò:< 2-4/> . mải miết. làm hiện lên một bức tranh làng quê thật đẹp. nhẹ nhàng. qua đó thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hương. Nó không gợi cho ta cảm giác hanh hao. ? Hãy chọn một từ chỉ màu vàng trong bài và cho biết từ đó gợi cho em cảm giác gì? ? Đọc thầm đoạn cuối bài và cho biết : + Thời tiết ngày mùa được miêu tả ntn? + Hình ảnh con người hiện lên trong bức tranh ntn? lạ thường… .H lắng nghe màu vàng.Không ai tưởng đến ngày hay đêm mà chỉ mải miết đi gặt.H đọc đoạn (5-6 em). / *HĐ5.

. ............ GV: Cùng là các từ chỉ màu vàng nhưng sác thái khác nhau tạo nên màu sắc riêng biệt tinh tế........................................................................................ ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ........................... ......... không lặp lại...................................................... ................ Các em cần học tập cách dùng từ của tác giả khi viết văn........................................................................................................................................................................... ..........................TUẦN 1 đối với quê hương? bài văn tả cảnh ngày mùa trên quê hương hay như thế… .....................................VN: Chuẩn bị bài sau: Nghìn năm văn hiến Các ghi nhận...............................................................................................................Cách dùng từ màu vàng khác nhau của bài văn là gì? của tác giả...................... ................................................................ ......Theo em nghệ thuật tạo nên nét đặc sắc ................ ............ lưu ý: ..............

cột 2 .. khác mẫu số...Nếu hai PS có cùng MS…... Mục tiêu: .Sau đó làm ví dụ trong SGK: 2 5 số + So sánh vµ 7 7 + Giải thích cách làm ( vì hai PS có MS 2 5 bằng nhau. 2.. Đồ dùng dạy học: ... .H nêu cách so sánh 2 PS có cùng mẫu số số:<13’> và cho ví dụ minh hoạ..H tự làm..H tự làm.Đổi sách KT ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .H nhớ lại cách so sánh hai PS có cùng mẫu số. *HĐ3..1... Toán ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I..Bảng phụ III.H rút ra cách làm ( quy đồng mẫu số các 2.G hướng dẫn H tự tìm cách so sánh PS sau đó so sánh các tử số của chúng với 3 5 nhau).Muốn so sánh hai PS ta làm ntn? . vµ . Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò / *HĐ1. ngày .. khác MS… 4 7 . KTBC:< 3-5 > H làm bảng con: quy đồng mẫu số các 2 3 PS sau : vµ 3 4 . Ôn tập cách so sánh 2 phân .Nêu cách QĐMS các PS ? *HĐ2.TUẦN 1 Thứ .... giải thích cách làm. TS 2<5 nên  ) 7 7 ... hai PS .Ôn tập so sánh 2 PS khác mẫu số . II... ..2.Ôn tập so sánh 2 PS có cùng mẫu . tháng . năm ...H rút ra nhận xét như SGK/6 .Luyện tập thực hành< 20/ > Bài 1/7 (S-N): Cột 1 làm SGK .H vận dụng để sắp xếp các PS.

...............Muốn so sánh hai 2PS cùng mẫu (khác mẫu) ta làm ntn? ................................ . ........................ khác mẫu......Nêu cách làm khác? *Dự kiến sai lầm: Bài 2: phần a H quy đồng với MS lớn...................................... các PS theo thứ tự từ bé đến lớn................................H làm vở Bài 2/7(V) ............................................. .........TUẦN 1 làm nháp...................... ........................ *HĐ4............................H trình bày cách làm: QĐMS rồi so sánh................................................ Kiến thức: So sánh 2 PS cùng mẫu.............................1-2 H nêu................. Sắp xếp sai thứ tự.................................. ........................................................... . ....................... dặn dò :< 2/ > ? Nêu cách so sánh 2 PS khác mẫu số? Các ghi nhận...... Kiến thức: So sánh các PS và sắp xếp .....................GV chấm........ Củng cố ............................................. ............. ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ........................................... lưu ý: ........................................ .............. ................chữa.Phần a: So sánh phần bù đến 1.....

..HS lắng nghe 3. Bài mới * Hoạt động 1: Làm việc với SGK (14-15’) . năm ...HS nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm của xó hội về vai trũ của nam... lớp Phương pháp: Đàm thoại. KTBC (2-3’) . Mục tiêu ... ngày .Tất cả mọi trẻ em đều do bố mẹ được gỡ ? sinh ra và đều có những đặc điểm giống với bố mẹ mỡnh  Giỏo viện cho HS nhận xột.Hoạt động nhóm. Em rút ra . Đồ dùng .. dũng họ được duy trỡ kế tiếp nhau . tháng .HS trả lời: Nhờ có khả năng sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đỡnh. GV nhận xột .. thảo luận......HS nêu điểm giống nhau giống nhau giữa đứa trẻ với bố mẹ. giảng giải  Bước 1: Làm việc theo cặp ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .TUẦN 1 Thứ .. cỏc tấm phiếu trắng . các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.GV: Hỡnh vẽ trong sỏch giỏo khoa.. Khoa học NAM HAY NỮ? I... nữ II.HS: Sỏch giỏo khoa III..GV treo ảnh và yêu cầu HS nêu đặc điểm .....Nờu ý nghĩa về sự sinh sản ở người ? .. .

GV phỏt cho mỗi các tấm phiếu và hướng dẫn cách chơi Liệt kê vào các phiếu các đặc điểm: cấu tạo cơ thể. ai đúng” (14-15’) Phương pháp: Thảo luận.Hoạt động nhóm. bé trai.Tự tin .3 .Làm bếp giỏi .Lần lượt từng nhóm giải thớch cỏch sắp xếp .Đại diện nhóm lên trỡnh bày .Giám đốc . thi đua  Bứơc 1: . Khi cũn nhỏ.TUẦN 1 .Đá bóng .Mạnh mẽ .Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa bạn trai và bạn gái ? . trong đó có sự khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục.Khi một em bé mới sinh dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái ?  Bước 2: Hoạt động cả lớp GV chốt: Ngoài những đặc điểm chung.GV yờu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau cựng quan sỏt cỏc hỡnh ở trang 6 SGK và trả lời cỏc cõu hỏi 1.HS nhận phiếu -HS làm việc theo nhóm. thảo luận và liệt kê các đặc điểm sau vào phiếu học tập: Những đặc điểm . tính cách.Dịu dàng .Cơ quan sinh dục tạo ra trứng .Thư kí .2 HS cạnh nhau cựng quan sỏt cỏc hỡnh ở trang 6 SGK và thảo luận trả lời cỏc cõu hỏi . đàm thoại.Trụ cột gia đỡnh .Cả lớp cùng chất vấn và đánh giá ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .Kiên nhẫn .2.Cơ quan sinh dục tạo ra tinh trùng .Chăm sóc con .Cho con bú . bé gái chưa có sự khác biệt rừ rệt về ngoại hỡnh ngoài cấu tạo của cơ quan sinh dục * Hoạt động 2: Trũ chơi “Ai nhanh. giữa nam và nữ có sự khác biệt. nghề nghiệp của nữ và nam sao cho phù hợp: Những đặc điểm chỉ nữ có Đặc điểm hoặc nghề nghiệp có cả ở nam và nữ .Mang thai chỉ nam cú . lớp .

.............Nắm được cấu tạo ba phần (mở bài.............Chăm sóc con ....Tự tin . lưu ý: ...Đá bóng .....................................Giám đốc ............................................... Tập làm văn CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ CẢNH I...........................Dặn dũ (2-3’) -GV nhận xét đánh giá -Nhận xột tiết học -HS đọc thông tin-trả lời câu hỏi -Chuẩn bị tiết 2 trong SGK Các ghi nhận.. tháng .Làm bếp giỏi Có râu....... kết luận) của một bài văn tả cảnh.... .... kết luận và tuyên dương nhóm thắng cuộc 4-Củng cố ..........................Mạnh mẽ ... năm ... yêu cầu: 1.Dịu dàng -Trụ cột gia đình ........... trỡnh bày kết quả Những đặc điểm chỉ nữ có Đặc điểm hoặc nghề nghiệp có cả ở nam và nữ Những đặc điểm chỉ nam có Mang thai................................. .... Cơ quan sinh dục tạo ra tinh trùng GV chốt lại: -GV đánh giá... Mục đích......... thân bài... ngày .......... ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ................Thư kí ...................Kiên nhẫn . Thứ ....... Cho con bỳ ..GV yêu cầu đại diện nhóm báo cáo........ Cơ quan sinh dục tạo ra trứng.TUẦN 1  Bước 2: Hoạt động cả lớp ....

H nêu .G chốt.Đọc lướt bài và thảo luận nhóm đôi từng bộ phận chính của cảnh. thân bài.H thảo luận nhóm 2 theo yêu cầu Huế . ? Phần thân bài tác giả tả sông Hương .Nhận xét về sự thức dậy của Huế theo cách nào ? ? Kết bài nêu điều gì? .Đọc thầm xác định yêu cầu của bài? + Bài Quang cảnh ngày mùa: Thân bài tả . Hình thành khái niệm <1315/ > + Bài1< SGK/11> . II. kết luận của trong SGK? bài văn ? Nêu yêu cầu của bài? . tự miêu tả ) . ghi kq ra nháp mấy phần? Nhiệm vụ chính của từng . yêu cầu của bài? (Xác định thứ tự + Bài Hoàng hôn trên sông Hương: Thân miêu tả trong mỗi bài và so sánh thứ bài tả sự thay đổi cảnh vật theo thời gian. rút ra ghi nhớ .G chốt lại lời giải đúng . tả ? Mở bài tác giả đã làm gì? hoạt động của con người.H thảo luận nhóm đôi. xác định yêu cầu ? Cấu tạo của bài văn tả cảnh gồm có .H đọc thầm. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò / *HĐ1.H thảo luận . III.Tả sự thay đổi của Huế theo thời gian.H đọc thầm và nêu: + Bài 2< SGK/12> .G ghi tên đề bài *HĐ3.KT đồ dùng học tập của H *HĐ2.G giới thiệu về sông Hương.H đọc ghi nhớ SGK/12 . KTBC:< 2-3 > . . Giới thiệu bài < 1-2/ > Tiết học hôm nay cô sẽ giúp các em nắm được cấu tạo của bài văn tả cảnh. xác định yêu cầu của đề bài ? Đọc thầm và tìm hiểu yêu cầu bài 1 .Tìm phần mở bài. Biết phân biệt cấu tạo của bài văn tả cảnh cụ thể.H đọc thầm. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ.H đọc ? Đọc thầm bài Hoàng hôn trên sông Hương” và phần chú giải trong bài? . ? Thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu của bài? .Thời gian cuối buổi chiều ? Hoàng hôn là thời điểm nào trong ngày? . phố .H nối tiếp trình bày : ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .Giới thiệu về Huế .Đại diện nhóm báo cáo kết quả làm việc.TUẦN 1 2.

......................G chữa bài..............................................................TUẦN 1 phần là gì? +Mở bài : Giới thiệu nắng trưa................ Củng cố.. Thứ .. cầu bài tập (xác định từng phần. xác định trình tự miêu tả ) ............... tháng ........ xác ngoài sân.. lưu ý: ... chị ru em............. ............ n/x............................... dặn dò:( 2-3/) ...................... / *HĐ4....................................... *HĐ5....................................... trong nhà : tiếng võng................. ... tìm + Kết bài : Tình cảm của tác giả đối với mẹ...... VN: Chuẩn bị bài sau: Luyện tập tả cảnh Các ghi nhận....................................................... định yêu cầu? Ngoài vườn : cây cối....Nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh........................ năm ........ con chim..................... nội dung chính............................................................................................................ . ....... ? Đọc thầm bài Nắng trưa trả lời yêu Mẹ................................. ....... .......................................................... ngày .................................... HD luyện tập <17-19 > +Thân bài : Tả từng phần của cảnh : Nắng ? Đọc thầm yêu cầu cuả bài tập........................ ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ................... con gà..........

KTBC:< 2-3/> ? Tìm từ đồng nghĩa với từ “đất nước” và đặt câu với 1 từ tìm được *HĐ2.H thực hiện yêu cầu vào vở . yêu cầu: 1. sáng rực. . chữa. gầm vang. xác định yêu cầu H làm bài vào vở nháp (điên cuồng.Các nhóm thảo luận . Hoạt động của trò .Đọc thầm. Cảm nhận được sự khác nhau giữa những từ đồng nghĩa không hoàn toàn.Đọc thầm. lựa chọn từ thích hợp với ngữ cảnh cụ thể. nhô. nhóm nêu từ. Tìm được nhiều từ đồng nghĩa với từ đã cho. đen . xác định yêu cầu của bài? ? Nêu yêu cầu của bài? G nhắc lại y/c bài ? Thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi? . Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy *HĐ1. các em sẽ luyện tập về từ đồng nghĩa *HĐ3.H đọc thầm. II.G hướng dẫn : đọc kĩ đoạn văn.Đại diện các nhóm trình bày . xác định nghĩa từng từ. xác định yêu cầu và làm bài vào vở? . đỏ.G chấm.G chia lớp thành 2 nhóm.G nhận xét chung. hối hả) H đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .G nhận xét Bài 2<vở> (7-8’) . 2. Bài 3<Nháp> (10-11’) . nhận xét về cách đặt câu. Củng cố . Giới thiệu bài < 1-2/ > Trong tiết học hôm nay.H làm nháp .Nhận xét giờ học.TUẦN 1 Luyện từ và câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I. xác định yêu cầu -Tìm các từ đồng nghĩa chỉ màu xanh.H đọc bài làm. từ đó biết cân nhắc. trắng. Mục đích. Hướng dẫn thực hành <32-34/ > Bài 1< SGK/13> (13-14’) ? Đọc thầm yêu cầu bài 1. nhóm đặt câu . Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III. đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh . xác định sắc thái từng câu. *HĐ4. xác định yêu cầu và làm bài vào vở nháp. . H khác nhận xét - H đọc đề. dặn dò:< 2-4/> ? Thế nào là từ đồng nghĩa? .

.......... ........................... ......................................................................................... ........................................................ .....................................................................................VN: Chuẩn bị bài sau: Mở rộng vốn từ : Tổ quốc.................................................................................................................................................................................................................TUẦN 1 ................................. .......................................................................................................................... Các ghi nhận.............. ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ..................... lưu ý: .............. .

1 PS > 1.Nêu các cách so sánh PS ở phần c? ..C1: QĐMS rồi so sánh đã học... KTBC:< 3-5/> ? Nêu cách so sánh 2phân số khác mẫu? *HĐ2. ngày .. 1 PS < 1..... ......Nêu cách so sánh 2 phân số có cùng MS bé hơn thì PS đó lớn hơn. Toán ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tiếp theo) I. . Bài 2/7 (B) Kiến thức: So sánh 2 PS có cùng tử số.. so sánh 2 PS có cùng tử số..H vận dụng để làm bài tập ..Bảng phụ III. PS nào có .HS giải thích cách làm (nối tiếp) ? Muốn so sánh 9/4 và 7/8 ta làm ntn? .. tử? Bài 3/7: (V) Kiến thức: So sánh 2 PS theo các cách .. Đồ dùng dạy học: .H ôn tập. II.Đổi sách KT .TUẦN 1 Thứ . 7/8 < 1 =>9/4 > 7/8 ? Khi nào có thể so sánh 2 PS bằng cách .. Ta chọn 1 là số trung so sánh với 1? gian. củng cố về so sánh PS với đơn vị.. .H làm SGK .. có thể dựa vào ý nghĩa của PS) ... Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy *HĐ1. tháng . Mục tiêu: .Vì 9/4 >1.Luyện tập thực hành< 32-34/ > Hoạt động của trò H làm bảng con: so sánh các PS sau : 2 3 vµ 3 5 C1: QĐMS rồi so sánh C2: QĐTS rồi so sánh Bài 1/7 (S) Kiến thức : So sánh PS với đơn vị . năm ..C2: QĐTS rồi so sánh .H làm bảng con (có thể hs QĐMS rồi so sánh.H nêu: Nếu 2 Ps có cùng TS.Nêu cách so sánh ps với đơn vị? ..C3: So sánh với 1 * Với mỗi cặp PS cần so sánh bao giờ ta cũng có ít nhất 2 cách so sánh đó là: ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .

................... Kiến thức: so sánh 2 PS.................... Củng cố ................. dặn dò :< 3/ > ......... .......... so sánh PS đã QĐ và KL .. trình bày bài toán có lời văn.....Nêu cách so sánh 2 PS khác mẫu số? Các ghi nhận............ không trả lời đúng yêu cầu bt........................ lưu ý: ............... ..TUẦN 1 .......................................................................................... .....chữa ...............................................................chốt đáp án đúng...H làm vở sánh cho phù hợp................. Bài 4/7: (V-Bp) .. ....................... .....................QĐMS.........................C1: QĐMS rồi so sánh ......................................................................... *HĐ4..............................................H trình bày bài giải..............GV chấm .................................................................. ............................. .. ................ Tùy từng cặp PS mà lựa chọn cách so ...........Nêu bước giải................ ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ..................................C2: QĐTS rồi so sánh Ngoài ra có thể có cách khác để so sánh....... ? Để biết được ai được mẹ cho nhiều quýt hơn ta cần phải làm gì? *Dự kiến sai lầm: Bài 3: so sánh chưa đúng cách...

bản đồ thế giới . trả lời các câu hỏi sau: ? Đất nước VN gồm những bộ phận nào? + Chỉ vị trí phần đất liền của nước ta trên lược đồ + Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? + Biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta ? Hoạt động của trò . II... Địa lí VIỆT NAM ... nam. Phú quốc.ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA I..Quan sát h1/SGK. Trường Sa ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung . phía tây giáp Lào.. tháng ... quần đảo: Hoàng Sa..Chỉ được vị trí địa lí... biển. Đồ dùng dạy học: ... đảo và quần đảo -… phía bắc giáp TQ. .. giới hạn của nước ta trên bản đồ và trên quả địa cầu. Côn Đảo. Bạch Long Vĩ. hình dạng của nước ta.đất liền.. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy 1. CPC -…phía đông.. bản đồ VN III..Biết được những thuận lợi.Nhớ diện tích lãnh thổ của VN.Qủa địa cầu .. KTBC : 2.TUẦN 1 Thứ . tây nam . …..Mô tả được vị trí địa lí. Mục tiêu: Học xong bài này.. khó khăn do vị trí địa lí của nước ta đem lại... ngày . Bài mới : GT môn học HĐ1: Vị trí địa lí và giới hạn (13-15’) *Mục tiêu : Thực hiện như mục tiêu 1. . . H cần: . năm ..Cát Bà.2 *Cách tiến hành :Làm việc cá nhân> ...

.. .. ...........Phần đất liền nước ta có dạng hình gì ? biển cong như hình chữ S ? Phần đất liền nước ta từ B vào N theo ....... Củng cố dặn dò: <2-3’ > ........................................................H chỉ vị trí của nước ta trên quả địa cầu *GV chôt : Quần đảo Hoàng Sa............ ........ bảng số liệu và thảo luận ............... dường biển và đường ......................... ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ....TUẦN 1 + Kể tên một số đảo và quần đảo của nước .................. ghi kq vào phiếu học tập nhóm theo câu hỏi sau: ..G cho H quan sát bảng số liệu trong SGK ..................................................chưa đầy 50 km ? Diện tích lãnh thổ nước ta là bao nhiêu ..............................hẹp ngang chạy dài và có đường bừ .....................G treo bản đồ VN chỉ vị trí của nước ta hàng không........................................................................................................................Đại diện nhóm trả lời HĐ3.......Có nhiều thuận lợi trong việc giao lưu Sa là của Việt Nam bằng đường bộ.....................................................................G đưa quả địa cầu ? Vị trí của nước ta có thuận lợi gì cho việc giao lưu với các nước khác? HĐ2: Hình dạng và diện tích (15-17’) *Mục tiêu : Thực hiện như mục tiêu *Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm ? Quan sát h2 ..........................................H quan sát trên lược đồ sau đó vài H và trả lời câu hỏi sau : trả lời chỉ trên bản đồ ? So sánh S của nước ta với bốn nước còn lại ? ..... ............................................................ ........ ....H thảo luận ...............................330000 km2 km2 ? .........G nhận xét giờ học ......1650km đường thẳng dài bao nhiêu km ? ? Nơi hẹp ngang nhất là bao nhiêu km ? ........ lưu ý: .H chỉ lại vị trí của nước ta trên bản đồ ...............Chuẩn bị bài sau: Địa hình và khoáng sản Các ghi nhận................. ....... Trường ....H chỉ lại và trả lời các câu hỏi trên ta? ..........................

..Muốn so sánh hai PS ta làm ntn? 4 3 vµ 7 4 *HĐ2. ngày . có 1 số PS cơ thể viết thành PS thập phân và biết cách chuyển các PS đó thành PS thập phân.H nhận biết các PS thập phân.HSTL 15/> 2.. . Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò / *HĐ1.H vận dụng để làm bài tập... 10.1000…như trên được gọi là PS thập phân. Giới thiệu các PS thập phân :< ..... 10 100 1000 . Mục tiêu: . KTBC:< 5 > H làm bảng con: so sánh PS sau : .G giơí thiệu: các PS có mẫu số là .H nhắc lại.. Đồ dùng dạy học: B phụ III. tháng ..G hướng dẫn H tự tìm phân số thập phân ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .2.H rút ra nhận xét : một số PS có thể viết .H nhận xét đặc điểm của các PS trên ( có mẫu số là 10. Toán PHÂN SỐ THẬP PHÂN I. .Em có nhận xét gì về đặc điểm của các .....1000) PS trên? ..... 2.. II. Viết 1 số PS thành PS thập phân ..100. năm ....TUẦN 1 Thứ .100.1 G đưa các PS : 3 5 17 ..

H làm B . . *HĐ3.H làm V .NX trăm” Bài 2/8: B Kiến thức: Viết các PS thập phân .Muốn viết 3/5 dưới dạng PS thập phân ta làm ntn? KL: Một số PS có thể viết được dưới dạng PS thập phân. .TUẦN 1 bằng với mỗi PS : 3 7 20 . .Muốn viết một PS thành PSTP ta làm ntn? * Dự kiến sai lầm: Bài 2: Viết PS “một phần triệu”. 5 4 125 thành PS thập phân và nêu cách chuyển .Lưu ý: Có thể đọc: “hai mươi mốt phần trăm” hoặc “hai mươi mốt phần một . Củng cố . .Htự làm. đọc các PS thập phân. lưu ý: ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung . Luyện tập thực hành< 17/ > Bài 1/8: M Kiến thức : Nhận biết các PS thập phân. Bài 3/8: V Kiến thức: Nhận biết và viết các PS thập phân. Giải thích. .H đọc nhóm đôi.Không.Nhân cả TS và MS của PS đó với 2 để MS là 10.3/5 có phải là PS thập phân không? Vì sao? . đọc trước lớp. .Nhân hoặc chia cả TS và Ms với cụng một STN lớn hơn 1 để được PS mới có MS là 10. thành PS thập phân từ các PS đó. . Bài 4/8: S Kiến thức: tính chất cơ bản của PS .Tương tự. 100.Đổi SGK kiểm tra. 1000… *HĐ4. dặn dò :< 2/ > ? Cho ví dụ về PS thập phân ? Các ghi nhận. . viết các PS thành PS thập phân . Vì MS là 5. ..Đổi V kiểm tra. NX .

...... ngày ......................................................... Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy *HĐ1........................... ........................ .............................. 2.................. *HĐ3...Đọc thầm yêu cầu bài 1.... Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I........................................................ các em sẽ luyện tập tả cảnh.. ..........................Bài có mấy yêu cầu? Là những yêu cầu ............. năm .................... Mục đích.......... Từ việc phân tích cách quan sát tinh tế của tác giả trong đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng........................................... tháng .Các nhóm thảo luận ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung ................. ................................................. II. ..................H trả lời *HĐ2........ Thứ ....................................................... Giới thiệu bài < 1-2/ > Trong tiết học hôm nay..... Biết lập dàn ý tả cảnh một buổi trong ngày và trình bày theo dàn ý những điều đã học........TUẦN 1 ...3 yêu cầu........................................... ........... KTBC:< 2-3/> ? Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh ? Hoạt động của trò ............................................... xác định yêu cầu .. nào? ................................................ H hiểu thế nào là nghệ thuật quan sát và miêu tả trong bài văn tả cảnh........ xác định yêu cầu của bài? .... yêu cầu: 1.............................H đọc thầm.............. Hướng dẫn thực hành <32-34/ > Bài 1< SGK/14> (8-10’) ...................

...............Thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi a.............................G nhận xét tiết học vườn................................... tai............ Củng cố......(quan sát sự vật bằng: da....................H thực hiện yêu cầu vào vở nháp ........ lưu ý: ................................Suy nghĩ và làm bài vào vở nháp? sáng ....................................... ............. chữa.. dặn dò:< 2-3/> mây. hoa cỏ trong .........tả ông mặt trời.... gánh rau........ quan sát và chọn lọc chi tiết của tác giả............ hoạt .................................... bầu trời........ chim chóc...........)......H đọc bài làm............... nhấn mạnh nghệ thuật làn da (thấy sớm đầu thu mát lạnh.... mắt ( mây xám đục) Bài 2<Nháp> (22-24') . mũi............... b? +Sự vật: cánh đồng buổi sớm....Đại diện các nhóm trình bày ...... cây cối............... sương................................TUẦN 1 ..... những giọt mưa..... Các ghi nhận... vòm trời...H trả lời miệng .................. bầy sáo + Quan sát sự vật bằng cảm giác của .......Lập dàn ý bài văn tả cảnh một buổi .. *HĐ4... ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .... nhận xét ................................... H khác nhận xét * Mở bài: Giới thiệu cảnh buổi sáng trong vườn cây Thân bài: .... ...Đọc thầm...................... .VN: Chuẩn bị bài TLV tiết 3 động của con người..... sợi cỏ... mắt.................................H làm phần c vào vở .......................G chấm.... xác định yêu cầu ? .............. ong bướm........ .. ........................................Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh? .........Đề bài yêu cầu gì? ....................G nhận xét chung.............................................. .........

TUẦN 1 ________________________________________________________________________________ GV: Đào Thị Thu Dung .