Prikaz solarnog pločastog kolektora

Presjek pločastog kolektora

Absorber vakuumske cijevi Način rada solarne vakuumske cijevi .