You are on page 1of 8

ETO™ 18Ô ñ ºY§§O 73Ô ñ Kˆ‰ÈÎfi˜ 01 4687

TPIMHNIAIA EK¢O™H TH™ A¢E§ºOTHTA™ ZIT™AIøN H¶EIPOY

IOY§IO™ - AYΓOYΣTOΣ - ™E¶TEMBPIIO™ 2016

TÚÈ¿ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈÔÚÙ‹˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡
Z›ÙÛ·˜ (1982 - 2016)
Η πορεία και οι προοπτικές της

E

να από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα του χωριού µας τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε η σύλληψη της ιδέας της Γιορτής Κρασιού, η οργάνωση
και η πραγµατοποίησή της. Και η σηµασία της γίνεται
πολύ µεγάλη απ’ το γεγονός ότι, όπως στην αρχαία Ελλάδα οι Ολυµπιακοί Αγώνες επιβάλλουν «εκεχειρία»,
αµβλύνει τις όποιες αντιθέσεις και συσπειρώνει το χωριό και βέβαια χωρίς αυτή την προϋπόθεση Γιορτή Κρασιού δεν θα µπορούσε να γίνει. Η ιδέα αρχικά φάνταζε
όνειρο, µπήκε µε τόλµη σε εφαρµογή και η πρώτη Γιορτή είχε µεγάλη επιτυχία. Συνέβαλαν όλοι οι οργανωµένοι φορείς, αλλά και η προσφορά των µεµονωµένων
ατόµων, ήταν µεγάλη εθελοντική δουλειά, συµµετοχή
στις οµάδες εξυπηρέτησης, οργάνωσης και εκδηλώσεων. Μέσα σ’ αυτά τα χρόνια αποκτήθηκε πολύτιµη πείρα, δηµιουργήθηκε πλούσια υποδοµή και η πραγµατοποίηση της Γιορτής Κρασιού παγιώθηκε κι έγινε εύκολη
υπόθεση.
Ακριβώς εδώ, ύστερα από 34 ολόκληρα χρόνια, πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι προβληµατισµοί και να βάλουµε στον εαυτό µας το ερώτηµα: Θα µείνουµε στα
εύκολα, θα κάνουµε τη Γιορτή Κρασιού µια υπόθεση
ρουτίνας, ένα πανηγυράκι που θα αποφέρει κάποια
έσοδα; Ή θα την αναπτύξουµε ακόµα παραπέρα, θα την
εµπλουτίσουµε έτσι που να γίνει ένα γεγονός µε µεγαλύτερη και πολύπλευρη εµβέλεια; Πώς θα το βρούµε,
πώς θα φτάσουµε σ’ αυτό; Θα το βρούµε αν απαντήσουµε σ’ ένα άλλο ερώτηµα. Τι τη θέλουµε τη Γιορτή
Κρασιού; Ποιες ανάγκες θέλουµε να εξυπηρετήσει;
Ποιο χαρακτήρα θέλουµε να έχει;
• Τη θέλουµε οπωσδήποτε για διασκέδαση.

• Τη θέλουµε για οικονοµικό όφελος και προβολή του
χωριού και του κρασιού. Φτάνουν όµως αυτά και εξυπηρετούνται ικανοποιητικά; Τι θέλουµε ακόµα;
• Για να γίνει ένα πολιτιστικό γεγονός στο χωριό και
την περιοχή που θα καλύπτει τις ανάγκες των µεγάλων, των νέων, των παιδιών, των γυναικών, των διαφορετικών ενδιαφερόντων.
• Για να αξιοποιήσουµε τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες των νέων µας και να τις αναπτύξουµε περισσότερο.
• Για να ενηµερώσουµε µε επιστηµονικό τρόπο τους
αγρότες, τους αµπελουργούς και τους κτηνοτρόφους µας.
• Για να ευαισθητοποιήσουµε τον κόσµο µας σε γενικότερα, µεγάλης εµβέλειας ζητήµατα (περιβάλλον, αλληλεγγύη, ειρήνη κ.λπ).
• Για να εξωραΐσουµε το χωριό µας και να βελτιώσουµε
τη ζωή των κατοίκων.
• Για να γίνει η Γιορτή Κρασιού βήµα διεκδίκησης των
δικαίων αιτηµάτων των καλλιεργητών και του πολίτη,
η φωνή όλων που σαν µία θα φτάνει στους υψηλά
ιστάµενους.
Ε, λοιπόν κάπως έτσι πρέπει να σκεφτόµαστε για τη
Γιορτή Κρασιού. Και η συλλογική, δηµιουργική σκέψη
δεν θα την αφήσει να µείνει στάσιµη και χρόνο µε το
χρόνο θα την αναπτύσσει και µαζί θ’ αναπτύσσει και το
χωριό µας. Ν’ ανοίξουµε τα αυτιά σε κάθε νέα ιδέα, να
εµπιστευτούµε καθέναν που έχει όρεξη και πρωτοβουλία. Και έχουµε να κερδίσουµε πολλά.
Συνέχεια στη σελίδα 6

Πως θα στέλνετε τη συνδροµή σας
για την εφηµερίδα
Η εφηµερδα µας για να συνεχσει να εκδδεται απρσκοπτα, χει την ανγκη της συµπαρστασης, τσο µε υλικ για δηµοσευση, σο
και µε την οικονοµικ υποστριξη λων µας.
Γνωρζουµε τι οι καιρο εναι δσκολοι, σο 
µως µπορε ο καθνας µας, ας συµβλλει στην
προσπθεια που κνουµε, !στε να µην πνε
χαµνοι κποι τσων χρνων.

2. Με κατθεση στο λογαριασµ της ALPHA
BANK 344-002101-104396 µε 1ο νοµα λογαριασµο ΜΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ταµας Αδελφτητας). Στην κατθεση να αναγρφεται το νοµα και το επ!νυµο του καταθτη για να στλνουµε τις αποδεξεις εσπραξης.

Ευχαριστοµε λους σους µχρι τ!ρα συµπαραστκονται στο ργο µας και περιµνουµε
Υπενθυµζουµε µε ποιους τρπους µπορετε τη βοθεια λων των συγχωριαν!ν µας.
να στελετε τη συνδροµ σας.
Το ∆.Σ. της Αδελφτητας και η
1. Με ταχυδροµικ επιταγ στην παρακτω
Συντακτικ% Επιτροπ% της εφηµερ'δας µας
διεθυνση:
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΖΙΤΣΑΙΩΝ
«ΠΑΛΜΟΙ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ»

ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΗΛΑΡΑ 7, 104 37 ΑΘΗΝΑ.

Ε ΚΘ Ε Σ Η Ζ Ω Γ ΡΑΦ Ι Κ Η Σ
T

ην Παρασκευή 16 Σεπτεµβρίου στο Πνευµατικό Κέντρο της Ζίτσας είχαµε έκθεση
ζωγραφικής στη µνήµη του ευεργέτη της Ζίτσας Αθανασίου Βαδόκα. Η έκθεση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Γυναικών Ζίτσας και
εκτέθηκαν έργα των ζωγράφων: Ρούλας Γάτσιου, Ελένης Γιούνη, Γιούλας Κοντονίκα,
Τζένης Πρωτόπαππα, Ελευθερίας Ντίσκου,
Μαρίας Ζιάκα, Αρτέµιδας Κίτσιου, και της αειµνήστου Ιωάννας Μητσέα- Μαλάµου.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μαρίνα Αλεξέλη σε σύντοµη οµιλία της είπε: Κυρίες και
κύριοι, Αγαπητή µας οικογένεια Βαδόκα, σας
καλωσορίζουµε στη Ζίτσα, στον τόπο που
γεννήθηκε ο Αθανάσιος Βαδόκας. Γνωρίζουµε
πως η συγκίνησή σας είναι µεγάλη. Ο αγαπητός µας κ. Θανάσης γυρίζει ξανά στον τόπο
που µεγάλωσα, που γνώρισε τις πρώτες χαρές και τις πρώτες δυσκολίες της ζωής. Ποτέ

όµως δεν έβγαλε τη Ζίτσα απ’ το νου και την
ψυχή του.
Ο Σύλλογος Γυναικών Ζίτσας για να τιµήσει
αυτή την απέραντη αγάπη και την µεγάλη
προσφορά του στο χωριό µας αποφάσισε να
διοργανώσει στη µνήµη του µια έκθεση ζωγραφικής γυναικών εικαστικών, µε καταγωγή
από τη Ζίτσα ή που έχουν κάποια σχέση µε τη
Ζίτσα. Ελπίζουµε πως αυτή η έκθεση θα είναι
η αρχή για να γίνεται κάθε χρόνο µε ανάλογο
περιεχόµενο προσφέροντας έτσι στην πολιτιστική ζωή του τόπου µας.
Χαιρέτισε την εκδήλωση ο Αντιδήµαρχος κ.
Μιχάλης Στέφανος. Η κ. Γιολάντα Βαδόκα
εγκαινιάζοντας την έκθεση τόνισε πως µεγάλη συγκίνηση την διακατέχει που βρίσκεται
σήµερα σε οικείο και γνώριµο µέρος και ευχαρίστησε το Σύλλογο Γυναικών για την όµορφη αυτή εκδήλωση που διοργανώθηκε στη
µνήµη του πατέρα της.

«ΠAΛMOI THΣ ZITΣAΣ»

ΣEΛI∆A

2

∆HMOTIKA KAI AΛΛA
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΣYN∆POMEΣ

ΓAMOI
• Η Μαρία Μαλαµά, κόρη της Κούλας Χαψιά και ο Σωτήρης Μάµαλης, Ιωάννινα 10/2/2016
• Η Αικατερίνη Ν. Κατσουλίδη και ο Θεόδωρος Βουκελάτος, Λευκάδα,16/4/2016
• Η Περσεφόνη-Μαρία Γκανιάτσα, κόρη της Καλλιόπης ∆άτσικαΓκανιάτσα, και ο Βύρων Νόνας, Ιωάννινα 3/7/2016
• Η Παρασκευή Γ. Παπαυγέρη και ο Γεώργιος Νάσης, Ζίτσα
27/8/2016
Στους νεόνυµφους ευχόµαστε βίον ανθόσπαρτον.

ΓENNHΣEIΣ
• Η Μαρία Μαλαµά, κόρη της Κούλας Χαψιά και ο Σωτήρης Μάµαλης απέκτησαν κορίτσι,Ιωάννινα 16/5/2016
• Ο Κώστας Αθανασίου και η Χριστίνα Παλαιοπανίδη, κορίτσι Ιωάννινα 22/ 7/2016
Ευχόµαστε στους ευτυχείς γονείς και παππούδες να τους ζήσουν
και να είναι σε όλη τους ζωή χαρούµενα και ευτυχισµένα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Θεοφάνης Έξαρχος, Ζίτσα 10/7/2016
Σταύρος Σιόντης, Ιωάννινα 7/2016
Ελένη Στεφ. Καρώνη, Ζίτσα 16/8/2016
Αναστάσιος Νικ. Κοντογιάννης, Ιωάννινα 16/8/2016
Μόσχω Bασ. Σλήτα, Ζίτσα 17/8/2016
Χρήστος Νούλης, Ζίτσα 23/8/2016
Παύλος Ζέρβας, Θεσσαλονίκη 31/8/2016
Κων/νος ∆. Σταµούλης, Ζίτσα 5/9/2016
Γεώργιος Μανόπουλος, Σύζ. Ελένης Χ. Εξάρχου, Άρτα 11/9/2016
Ανδροκλής Γκάλγκος, Ζίτσα 24/9/2016
Το ∆.Σ. της Αδελφότητας εκφράζει στους οικείους των θανόντων
τα θερµά τους συλλυπητήρια.

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Λύκειο Ζίτσας
Στράτου Παναγιώτα του Βασιλείου, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισµού ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο).
Άλλα Λύκεια
1. Γεώργιος Κριαράς, εγγονός της Γαλάτειας Παπαυγέρη, Μηχανικών
Πληροφοριακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Σάµος.
2. ∆ηµήτριος Θεοδ. Μαντάς, εγγονός της ∆αφνούλας Μαντά, Πολυτεχνείο Πατρών.
3. Αλκίνοος Παπαγεωργίου, γιος της Βάνας Σιάτρα, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Τρίπολη.
4. Αικατερίνη Χ. Μαντά, εγγονή της Ελένης Μαντά, Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
5. Χρυσάνθη Φερεντίνου, εγγονή του Κώστα Καραφέρη, ΦΠΨ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
6. Άγγελος Ι. Φωτίου, εγγονός Σπ. Φωτίου,Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας
7. Xριστίνα Aνδρ. Γκάλγκου, εγγονή του Mιχάλη Γκάλγκου, ∆ιοίκηση Eπιχειρήσεων TEI Πάτρας
Ευχόµαστε σε όλους καλή ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία.

Παράκληση αν υπάρχουν κι άλλοι επιτυχόντες να µας ειδοποιήσετε για να δηµοσιεύσουµε τα ονόµατά τους στην επόµενη έκδοση.

Oικογένεια Bαδόκα, εις µνήµη Aθανασίου Bαδόκα........300€

Όσοι από επιτυχόντες κατάγονται από τη Ζίτσα δικαιούνται (υπό
προϋποθέσεις) υποτροφία από το κληροδότηµα Αν Φιλήτη. ∆εν
γνωρίζουµε όµως αν φέτος γίνει προκήρυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Συλλόγου
προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων (Πινδάρου 15, 106 73
Αθήνα, τηλ. 210 3612370, Fax 210 3609059.

Τριµηνιαα Eφηµερδα

«ΠAΛMOI THΣ ZITΣAΣ»
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: A∆EΛΦOTHTA ZITΣAIΩN HΠEIPOY
ΕΚ∆ΟΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ: ΓIANNHΣ TΣEΛIOΣ
YΠEYΘYNOI ΣYNTAΞHΣ: ΦΩTHΣ MANTAΣ
KΩΣTAΣ ΠAΠAΠANOΣ
POYΛA AΘANAΣIOY
BEPA MANTA
KATEPINA KAPAMIXOY
EΦH MAΛAMOY
ΓIANNHΣ TΣEΛIOΣ
ATEΛIE-EKTYΠΩΣH: ΓPAΦIKEΣ TEXNEΣ ABEΛ
MENEΛAOY 2, HΛIOYΠOΛH
210 9711877, aveltypo@otenet.gr

E∆PA-ΓPAΦEIA: BHΛAPA 7, 104 37 AΘHNA
THΛ. - FAX: 210 5241758
http://zitsa.blogspot.com
E-mail: tseliosgia@yahoo.gr

∂∫∫§∏™π∞™∆π∫∏™ ∂¶π∆ƒO¶∏™
Ευχαριστούµε θερµά τους παρακάτω οι οποίοι διέθεσαν ποσά σε ναούς της ενορίας µας.

Για τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου
Εις µνήµη Θεοφάνη Εξάρχου οι:
Η σύζυγός του Ελευθερία Εξάρχου και οι εγγονές Ελευθερία και
Κατερίνα. Τα παιδιά του Βασιλική
και Πρόδροµος ∆ερµοσίνογλου
και η εγγονή Κατερίνα.
Τα παιδιά του Νικόλαος και Γιώτα
Εξάρχου
Η οικογένεια Γρηγόρη Κάππη
Η κ. Ελένη Παπαπάνου
Η οικογένεια Αποστόλη Μαργαρώνη
Η οικογένεια Κων/νου Καραµπίνα
Η κ. Έλλη ∆ερµοσίνογλου
Η οικογένεια Κων/νου Αλεξίου
Η οικογένεια Αικατερίνης Μπουτσουρή
Η οικογένεια Πολυζώη Εξάρχου
Ο κ. Ευάγγελος Τόζιουλος εις
µνήµη του αδελφού του Νικολάου
Η οικογένεια Περικλή Νούλη εις
µνήµη Παναγιώτη Λαµπρούση
Η κ. Βάσω Κοντογιάννη εις µνήµη
του πατέρα της Αναστασίου Κοντογιάννη
Η κ. Ευδοξία Χαψιά εις µνήµη
Χρήστου Νούλη
Η κ. Βικτωρία Καρώνη εις µνήµη
Ελένης Σ. Καρώνη
Η κ. Παναγιώτα και ο Μιχάλης
Μπότσιος
Η κ. Βικτωρία Καρώνη εις µνήµη
Ανθής Χαραλάµπους Καρώνη
Η οικογένεια Βασιλείου Καρώνη
εις µνήµη Παναγιώτη Γκανιάτσα
Η οικογένεια Πολυξένης Καρώνη
εις µνήµη Παναγιώτη Γκανιάτσα
Εις µνήµη Γεωργίου Μανόπουλου
οι:
Η κ. Ελένη Κοντογιάννη-Τζουµπέ
Οικογένεια Παναγιώτη και Τασούλας Μπούκα
Οικογένεια Γρηγορίου Κάππη
Οικογένεια Κων/νου Καραµπίνα
Για τον Ι.Ν. της Παναγίας
Η κ. Άννα Εξάρχου-∆ηµητριάδη
εις µνήµη των γονέων της

ΣΤΕΓΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ»,
ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η κ. Άννα Κοσµά
Ανώνυµος
Η κ. Ελένη Σταµούλη-Παπάζογλου
Η κ. Μαρίνα Μέγα
Η οικογένεια Ευθυµίου ∆ηµητριάδη εις µνήµη Μόσχως Σλήτα
Η κ. Ελένη Τσέλιου-Τσίτου και ο κ.
Βασίλειος Τσίτος εις µνήµη των γονέων των.
Η οικογένεια Κων/νου Νούλη εις
µνήµη Χρήστου Νούλη
Για τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη
Η κ. Άννα Κοντονίκα εις µνήµη
Μάνθου Κοντονίκα
Για τον Ι.Ν. των Ταξιαρχών
Η κ. Νίκη Γιούνη-Μακρή
Η κ. Ελένη Γιούνη-Μπαζάνη
Η κ. Παναγιώτα Μαγκλογιάννη εις
µνήµη Μόσχως Σλήτα
Η οικογένεια Βασιλείου Κοντογιάννη εις µνήµη Μόσχως Σλήτα
Η κ. Μαρίνα Χρυσοχόου
Η κ. Φρόσω Κοντογιάννη εις µνήµη Κων/νου Σταµούλη
Για τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
(στέρνες)
Η κ. Μαρίνα Μέγα
Η κ. Μερόπη Ζήση εις µνήµη Χρήστου Νούλη
Για τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
(κοιµητήριο)
Ο κ. Σταύρος Οικονοµέας εις µνήµη Θεοφάνη Εξάρχου
Η κ. Βικτωρία Καρώνη
Η κ. Γεωργία Γεωργάτη εις µνήµη
Χρήστου Νούλη
Η κ. Μαρίνα Κοντονίκα εις µνήµη
Χρήστου Νούλη
Ο κ. Μιλτιάδης Ματσάγκας εις
µνήµη Κων/νου Σταµούλη
Η οικογένεια Κων/νου Νούλη εις
µνήµη Κων/νου Σταµούλη
Η οικογένεια Περικλή Νούλη εις
µνήµη Κων/νου Σταµούλη

∞¡∞∫Oπ¡ø™∂π™

1. Το ∆Σ της Αδελφότητας και η Συντακτική επιτροπή της εφηµερίδας «ΠΑΛΜΟΙ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ» επανέρχονται σε προηγούµενο κάλεσµά τους προς
όλους τους φορείς και Συλλόγους της Ζίτσας και
τους πληροφορούν ότι µπορούν να κάνουν δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα µας, που αφορούν τις
Η Στέγη Αυτιστικών Ατόµων «Ελένη Γύρα» ευχαριστεί θερµά:
δραστηριότητες τους και ότι άλλο κρίνουν οι ίδιοι
• την οικογένεια Κυριάκου Ιωαννίδη για τη εις µνήµη Κωνσταντίνου Σταµούλη.
σκόπιµο προς δηµοσίευση. Υπάρχει αρκετός χώχρηµατική προσφορά που κατέθεσε εις • τον κ. Ευάγγελο Καρακίτσιο του Κωνρος για να προβάλλουν το έργο τους.
µνήµη Παναγιώτη Γκανιάτσα.
σταντίνου για τη χρηµατική προσφορά 2. Μη διστάζετε να στέλνετε τα γράµµατά σας για
• την οικογένεια Γεωργίου και Μαρίας Κω- που κατέθεσε εις µνήµη Κωνσταντίνου
να δηµοσιευτούν στην εφηµερίδα µας.
στόγλου για τη χρηµατική προσφορά που Σταµούλη.
κατέθεσε εις µνήµη Σταύρου Σιόντη.
• την οικογένεια Ιωάννη Κώτσια για τη Όλοι µας κάτι έχουµε να πούµε, σκέψεις, προτά• την κα Άννα Πέγκα για τη χρηµατική χρηµατική προσφορά που κατέθεσε εις σεις, υποδείξεις για το καλό της Αδελφότητας και
του χωριού µας, ιστορίες από το παρελθόν και το
προσφορά που κατέθεσε εις µνήµη Ελέ- µνήµη Κωνσταντίνου Σταµούλη.
νης Καρώνη.
• τους κυρίους Χρήστο Λιάκο, Κωνσταντί- παρόν. Είναι αδιανόητο πολλοί συγχωριανοί να εκ• τον κ. Γεώργιο ∆άτσικα για τη χρηµατική νο Γκέλη και Σταύρο Λιάκο του Χρήστου δηλώνουν την επιθυµία να γράψουν αλλά δεν το
προσφορά που κατέθεσε εις µνήµη Θεο- για τη χρηµατική προσφορά που κατέθε- κάνουν µήπως το κείµενο δεν είναι διατυπωµένο
σωστά.
φάνη Έξαρχου.
σαν εις µνήµη Κωνσταντίνου Σταµούλη.
• για τη χρηµατική προσφορά που κατέθε- • τις οικογένειες Γεωργίου Λιάκου και Βα- Αγαπητοί συγχωριανοί δεν κάνουµε διαγωνισµό
σαν εις µνήµη Ελένης Καρώνη, τα παιδιά σιλικής Λιάκου για τη χρηµατική προσφο- γνώσεων και δηµοσιογραφίας. Ο καθένας γράφει
της Βικτωρία και Ηλία Τσίτσικα, τα εγγό- ρά που κατέθεσαν εις µνήµη Αναστασίου όπως µπορεί. Τα κείµενα και λάθη να έχουν θα διορθωθούν. Θα είναι µεγάλη επιτυχία να γράφουν στην
νια της Στέφανο, Μαρία, Αλέξανδρο και Κοντογιάννη.
Έµυ Τσίτσικα καθώς και τους Ελένη και • τις οικογένειες Γεωργίου Παππά και εφηµερίδα πολλά άτοµα γιατί όλοι µας κάτι έχουµε
Χάρη Χαραλαµπάκη και την οικογένεια Κωνσταντίνου Βίλλη για τη χρηµατική να πούµε. Επίσης όλοι έχουν παλιές φωτογραφίες
Κωνσταντίνου Παναγιώτου.
προσφορά που κατέθεσαν εις µνήµη Χρή- µε µεγάλη ιστορική αξία, όποιος θέλει µπορεί να τις
στείλει για δηµοσίευση και φυσικά θα επιστραφούν
• τις οικογένειες Χρήστου Κοντού, Ευάγ- στου Νούλη.
γελου Ζούµπα και Νικολάου Έξαρχου για • την οικογένεια Στέφανου Μαγκλογιάννη στον αποστολέα. Θα είναι καλό όποιος γνωρίζει τα
τη χρηµατική προσφορά που κατέθεσαν για τη χρηµατική προσφορά που κατέθεσε πρόσωπα της φωτογραφίας να τα γράφει γιατί πολλές φορές είναι αδύνατο να αναγνωριστούν από
εις µνήµη Μόσχως Σλήτα.
εις µνήµη Ελένης Καρώνη.
εµάς και γι’ αυτό δεν γράφονται τα ονόµατά τους.
• τις οικογένειες ∆ηµητρίου Μέγα, Ανα- • θερµά την κα Βασιλική Μπέγκα ΜουκαΤηλέφωνο & Fax 210 5241758
στασίου και Αριάδνης Αλτσιάδη, Ευάγγε- νάκη για τη χρηµατική προσφορά που καΗλεκτρονικό ταχυδροµείο: tseliosgia@yahoo.gr
λου Καρακίτσιου, Ιωάννη Σταµατιάδη κα- τέθεσε εις µνήµη του συζύγου και των γοθώς και τους Περικλή Νούλη, Σταύρο Νού- νέων της.
Για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στην
λη, Ράνια Γεωργάτη, Σταύρο Παπαδιαµά- • θερµά την οικογένεια Νικολάου Κατσουντη, Νικόλαο Κοντονίκα, Κωνσταντίνο λίδη για τη χρηµατική προσφορά που κατέ- έγκαιρη και σωστή δηµοσίευση των κοινωνικών
(γεννήσεις, γάµοι, θάνατοι), παρακαλούµε να µας
Λιάσκο και ∆ηµήτριο Κοντονίκα για τη θεσε εις µνήµη Κωνσταντίνου Σταµούλη.
χρηµατική προσφορά που κατέθεσαν εις • την οικογένεια Κων/νου Καρακίτσιου του ενηµερώνετε στέλνοντας
µνήµη Χρήστου Νούλη.
Ευαγγέλου για τη χρηµατική προσφορά FAX 210 5241758 ή στο τηλέφωνο 6977 553404
• τους κυρίους Σταύρο Νούλη του Κων- που κατέθεσε εις µνήµη Χρήστου Νούλη.
σταντίνου και ∆ηµήτριο Σταµούλη του Γε- • την κα Αρετή ∆ηµητρούλα για τη χρηµαΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ωργίου για τη χρηµατική προσφορά που τική προσφορά που κατέθεσε εις µνήµη
κατέθεσαν εις µνήµη Κωνσταντίνου Στα- του νονού της Αναστασίου Κοντογιάννη.
Από τη στήλη αυτή της εφηµερίδας απευθύνουµε
µούλη.
• τους κυρίους Λευτέρη και Θωµά Γκλίνακάλεσµα προς όλους τους συγχωριανούς µας να δί• τον κ. ∆ηµήτριο Κοντονίκα του Σταύρου βο για τη χρηµατική προσφορά που κατένουν το παρόν κάθε πρώτη Κυριακή του µήνα στα
για τη χρηµατική προσφορά που κατέθεσε θεσαν εις µνήµη Κωνσταντίνου Σταµούλη.
γραφεία της Αδελφότητας.

ΤΗΛ.: 26580 23497-23598, FAX: 26580 23498
www.autismgreece.gr, email: gspapz@otenet.gr

Χρηστική πληροφορία

κωδ. 4687

Βιβή Μουτζούρη, Αθήνα............................................................20€
Χρήστος Αλεξίου, Ιωάννινα.......................................................50€
Ουρανία Ζέρβα-Στοφόρου, Τρίκαλα........................................100€
Σούλα Παπαγεωργίου-Σωτηροπούλου, Πεύκη..........................30€
Ιωάννης & Βασιλική Ματσάγκα, Ιωάννινα.................................60€
Σωτήριος Αλεξίου, Ζίτσα...........................................................20€
∆ήµος Καραµπίνας, Ζίτσα.........................................................20€
Κώστας Α. Καραµπίνας, Ζίτσα.................................................20€
Ευθαλία Μπότσιου-Ξυλιά, Αθήνα..............................................25€
Μάρθα Ταρναρά-Πάτσιου, Αθήνα..............................................20€
Μιχάλης Σ. Μπότσιος, Ιωάννινα................................................15€
Παναγιώτα Μπότσιου, Ζίτσα.....................................................15€
Κώστας Χαψιάς, Αθήνα.............................................................20€
Ευδοξία Χαψιά, Ζίτσα................................................................20€
Σωτήρης Μαντζαρόπουλος, Ιωάννινα.......................................20€
Ευάγγελος Τόζιολος, Ελευσίνα.................................................30€
Χρήστος Λιάκος, Καναδάς.........................................................30€
Μαίρη Φωλλίδη, Μελίσσια..........................................................50€
Σπύρος Κοσµάς, Πετρούπολη....................................................30€
Άννα Εξάρχου-∆ηµητριάδη, Ιωάννινα........................................20€
Κώστας Ν. Αγόρος, Ζίτσα..........................................................10€
Βασίλης Τόρης, Γερµανία...........................................................20€
Ελένη Τσέλιου- Τσίτου, Κληµατιά..............................................20€
Μίλτος Ματσάγκας, Ζίτσα..........................................................20€
Απόστολος Αλεξίου, Πρέβεζα...................................................20€
Παναγιώτης Μπέσιος, Αθήνα....................................................10€
Στέλλα Αλεξίου, Ιωάννινα..........................................................30€
Πανταζής Οικονόµου, Ζίτσα......................................................20€
Μαρία Κατσουλίδη-Κωστόγλου, Ιωάννινα................................20€
Παύλος Γιούνης, Καλλιθέα........................................................20€
Λευτέρης Μαγκλογιάννης, Η.Π.Α ..........................100 $ Αµερικής
∆ηµήτριος Μέγας, Ζίτσα...........................................................20€
Βασιλική Παλιάγκα, Ζίτσα..........................................................20€
Φλωρεντία ∆ρόσου, Ζίτσα.........................................................20€
Βασίλειος Ν. Παπαυγέρης, ΗΠΑ...............................................50€
Κων/νος Χρ. Αλεξίου, Ζίτσα......................................................10€
Αναστασία Εξάρχου, Μπούκα, Ιωάννινα...................................20€
Κλέαρχος Αγόρος, Ζίτσα...........................................................10€
Κων/νος Κ. Αγόρος, Ισπανία.......................................................10€
Ιφιγένεια Κ. Αγόρου, Πάτρα.......................................................10€
Ιωάννα Κ. Αγόρου, Αθήνα..........................................................10€
Χρήστος Μαγκλογιάννης, Ζίτσα................................................20€
Ελένη Μαγκλογιάννη, Πρέβεζα...................................................20
Γιάννα Μαγκλογιάννη, Πειραιάς................................................20€
Τζένη Πρωτόπαππα, Άνω Λαψίστα...........................................30€
∆ηµήτριος Καρώνης, Ζίτσα........................................................20€
Βασιλική Καραµίχου, Ζίτσα........................................................50€
Παρασκευή Kαρβέλη, Ζίτσα.......................................................20€
Θεµιστοκλής Γ. Παπαγεωργίου, Aθήνα.....................................50€
Oικογένεια Oυρανίας Παπαπάνου
εις µνήµη Θεοφάνη Eξάρχου .....................................................30€

∞¡∞∫Oπ¡ø™∂π™

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

3 ΣEΛI∆A

«ΠAΛMOI THΣ ZITΣAΣ»

Επισηµάνσεις
ιαπίστωση όλων µας και έχει να κάνει µε την καθαριότητα

∆ είναι η πλήρης εγκατάλειψη της καθαριότητας σε όλους

τους δρόµους του χωριού µας. Από τότε που η έδρα του ∆ήµου µεταφέρθηκε στην Ελεούσα διαπιστώνουµε ότι το χωριό
µας βρίσκεται σε εγκατάλειψη. Μπορεί η αποκοµιδή των
σκουπιδιών να γίνεται στην ώρα του, αλλά αυτό από µόνο του
δεν φτάνει. Οι δρόµοι κεντρικοί και µη είναι γεµάτοι σκουπίδια, χορτάρια και κάθε λογής απορρίµµατα. Μήπως θα έπρεπε
ο Πρόεδρος της Κοινότητας και το Τοπικό Συµβούλιο, βλέποντας την αδιαφορία ή την αδυναµία της ∆ηµοτικής Αρχής, να
διαθέσουν κάποια χρήµατα από πόρους κοινοτικούς π.χ. χρήµατα από τα έσοδα της Γιορτής Κρασιού για την καθαριότητα;
Μήπως θα έπρεπε να ενισχυθεί η εθελοντική προσφορά για
εργασία ώστε κάθε γειτονιά να αποκτήσει την παλιά της αίγλη; ∆ιαπίστωσα µε λύπη µου όµως ότι και ο δρόµος που οδηγεί προς τα Ιωάννινα είναι στις άκρες του γεµάτες από µπουκάλια νερού, πλαστικά από καφέδες, αναψυκτικά και ότι άλλο
µπορείτε να φανταστείτε. Σαν νεοέλληνες συνηθίσαµε πλέον
από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου να εκσφενδονίζουµε ότι δεν µας είναι χρήσιµο είτε φιάλη νερού, είτε πλαστικό κύπελλο του καφέ, ότι τέλος πάντων δεν το χρειαζόµαστε. ∆εν κάνουµε το κόπο να τα συγκεντρώνουµε και να τα
αποθέτουµε στον πλησιέστερο κάδο απορριµµάτων. Μήπως
θα έπρεπε να είµαστε πιο προσεκτικοί και υπεύθυνοι µε το θέµα της καθαριότητας και της µόλυνσης του περιβάλλοντος;
Εθελοντική οµάδα έκανε την αρχή µαζεύοντας όλα τα άχρηστα (µπουκάλια, πλαστικά κύπελλα κλπ) σε όλο το µήκος του
δηµόσιου δρόµου, από το αµπέλι του ∆άλλα µέχρι την είσοδο
του χωριού µας. Ευχόµαστε να βρεθούν µιµητές και να λείψει
αυτό το απαράδεκτο φαινόµενο που συναντά κανείς επισκεπτόµενος στο χωριό µας.

Η Πινακοθήκη
εκπέµπει S.O.S.
Με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές, όπως άλλωστε γίνεται συχνά, η Πινακοθήκη πληµµύρισε. Υπάρχει µεγάλος
κίνδυνος να καταστραφούν έργα ανεκτίµητης αξίας.Ύστερα από οχλήσεις άρχισαν να γίνονται κάποιες αποσπασµατικές προσπάθειες για να επιδιορθωθεί η στέγη και να τοποθετηθούν προστατευτικά ώστε να εµποδιστεί η είσοδος
νερού στο χώρο.
Η Έφη Μαλάµου, κόρη του δωρητή σε επικοινωνία που
είχαµε εξέφρασε την αγανάκτησή της για ότι συµβαίνει
στην Πινακοθήκη και όπως είπε σκέφτεται διάφορα για το
µέλλον της Πινακοθήκης, µιας και δεν υπάρχει καµία διασφάλιση των έργων που εκτίθενται σ’ αυτήν.
Περιµένουµε από τη ∆ηµοτική αρχή να ανταποκριθεί
άµεσα πριν είναι αργά για να προστατευτούν τα σπουδαία
έργα που βρίσκονται εκεί. Ίδοµεν.

Κατασκευαστής
βάθρων στις προτοµές
Χρυσάνθης Ζιτσαίας
και Λόρδου Βύρωνα
Από παράλειψη δεν αναφέρθηκε το όνοµα του κατασκευαστή των βάθρων των δυο προτοµών της Χρυσάνθης Ζιτσαίας και του Λόρδου Βύρωνα, Νίκου Τσιανέλη. Ο γλύπτης της προτοµής του Λόρδου Βύρωνα
Νίκος Ι. Γεωργίου παρατηρώντας το βάθρο εκφράστηκε
µε ενθουσιασµό για την άριστη εργασία που επιτεύχθηκε. Το εργαστήριο του Νίκου Τσιανέλη (βρίσκεται µεταξύ Καρίτσας και Κληµατιάς, τηλέφωνο 26580-22312)
διαθέτει µοντέρνα µηχανήµατα και µια επίσκεψη αρκεί
για να δείξει στον επισκέπτη την ποικιλία και την ποιότητα των εργασιών του.

Ανακοίνωση Πολιτιστικού Συλλόγου Ζίτσας
Με χαρά σας ανακοινώνουµε ότι ο χώρος του νέου Λαογραφικού
Μουσείου στην κατοικία του αείµνηστου ζεύγους Ιωάννη και Κατίνας Παπαπέτρου, είναι έτοιµος και έχει αρχίσει η µεταφορά των
αντικειµένων από τον παλαιό χώρο του Μουσείου.
Μένει σ’ εµάς τους κατοίκους της Ζίτσας να ευαισθητοποιηθούµε και να προσφέρουµε από τη δική µας οικογενειακή συλλογή,
όποια παραδοσιακά υλικά, αντικείµενα, σκεύη, εργαλεία, φορεσιές

ή µέρη φορεσιών, ιµατισµό, φωτογραφίες και ό,τι άλλο θεωρείται
ότι είναι στοιχείο του πολιτισµού και της παράδοσης της Ζίτσας,
εµπλουτίζοντας έτσι τη συλλογή του Μουσείου.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθούν οι προσφορές σας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ªÓ‹Ì˜ Û ̷‡ÚÔ - ¿ÛÚÔ
Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις Σέρρες στις 6 -11923 και εικονίζει στρατιώτες του µικρασιατικού µετώπου, µετά τη µικρασιατική καταστροφή βεβαίως,
οι περισσότεροι απ' τους οποίους κατάγονται από
την Ήπειρο. Ένας από τους φωτογραφηθέντες ήταν
και ο Θωµάς Τσίντζος, ο οποίος έγραψε και το κείµενο πίσω από τη φωτογραφία.

ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

O ξεπεσµός
Ποιος το ‘λπιζε πως ως εδώ ο ξεπεσµός θα φτάσει;
Ποιος το ‘λπιζε πως η ζωή θα ξέφτιζε ως την άκρη;
Πού ‘ναι τα χρόνια τα παλιά, τα χρόνια τα γιοµάτα
µε ανθρωπιά, µε τη χαρά, τα χίλια δυο καλούδια;
Ποιος τάχα να ‘ναι ο χαλαστής και ο διαφθορέας
της οµορφιάς, της ανθρωπιάς και της ζωής του κόσµου;
Πού είναι τα ταξίµατα, οι δηµοκράτες όλοι,
µε τα παχιά τα λόγια τους και τις παχιές κουβέντες;
Πού ‘ναι και τα προγράµµατα, οι τόσες υποσχέσεις
για κάποια καλυτέρευση του δύστυχου ανθρώπου,
που µεσ’ στα βάσανα γυρνά, πονεί και δεν κοιµάται
απ’ τις πληγές της φτώχιας του, την άθλια µιζέρια,
την ξεσχισµένη του καρδιά, τη λαβωµένη όψη;
Για ποιον καµπάνες θλιβερά και σήµαντρα σηµαίνουν
και σκούζουν, κλαίνε και θρηνούν, µοιρολογούν οι µάνες;
Άνθρωπος είναι ο χαλαστής κι ο γκρεµιστής του κόσµου
∆εν άλλαξε!.. Απατηλή η πίστη µας ως τώρα!..
Θηρίο είναι πιο κακό κι απ’όλα τα θηρία
και τίποτε πιο φοβερό απ’ άνθρωπο δεν είναι!..
Αρπάζει, τρώει, ασχηµονεί, γκρεµίζει ό,τι χτίζεις
και στο συµφέρο του µπροστά κοµµάτια σε µοιράζει!..
Καθώς κινούν τα πράµατα και κει όπου βαδίζουν,
αφανισµό µας προµηνούν και συµφορές µεγάλες,
θα σταµατήσουν ως εδώ, την εποχή θα κόψουν
και θα γυρεύει άνθρωπος την ανθρωπιά χαµένη
κι η ανθρωπιά τον άνθρωπο, τον εξαφανισµένο!..
Ας όψονται οι δόλιοι κι οι βάρβαροι αντάµα…
και την ΕΛΛΑ∆Α ο Θεός ποτέ ας µην ξεχάσει!
Απ. Φωτίου
Κάιρο 1975

¢ÈÔÓ˘Û›· ¢. ¶··‰‹Ì·
ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ øÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˜
∂ȉÈÎfi˜ ÛÙËÓ ¶·È‰Ô-øƒ§
¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 8 - ÃÔÏ·ÚÁfi˜
TËÏ. 210 6513060 ñ KÈÓ. 6974 100120
e-mail: papadima.dionysia@yahoo.gr

Α΄ σειρά εξ αριστερών προς τα δεξιά: Τάσκος Αθανάσιος «Σύνδεσµος» Γκουβέρι Πωγωνίου Ιωαννίνων, Τσίντζος Θωµάς «Ταχυδρόµος Συν/τος» Ζίτσα Κουρέντων, Σπαθάκης Χαρίλαος «Τηλεφωνητής» Λιασκοβέτσιον Ζαγορίου, Τασιόπουλος Αναστάσιος «Γραφεύς
ταµείου» Ρίπεσι Τριφυλλίας, Κοµπολύτης ∆ηµήτριος
«Πρωτοκολλητής» Βαρυπατάδες, Ευαγγελίδης Ιωάννης «Γραφεύς προσωπικού» Βραδέτο Ζαγορίου, Παππάς Χρήστος «Γραφεύς ηµερολογίου» Ζαγόρτσα Κουρέντων,
Παπαγεωργίου
Πέτρος
«Ταχυδρόµος
Συν/τος» Τοπρίνοβο Κονίτσης, Κακαϊδής Ευάγγελος «Γραφεύς Ταµείου» Κρετσούνιστα Κουρέντων, Καµινάκης Γεώργιος «Σύνδεσµος» Αγία
Βαρβάρα, Χατζηδούρος Ευάγγελος «Γραφεύς Στρατολογίας» Πυρί (;), Παπαδηµητρίου Αλέξ. «∆ακτυλογράφος» ∆οµοκός, Μήλιος Απόλλων
«∆ιεκπεραιωτής» Κόνιτσα.
ΣΕΡΡΑΙ ΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1923 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ

∞Ú¯·ÈÚÂۛ˜
ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∑›ÙÛ·˜
Την Κυριακή 4 Σεπτεµβρίου στην αίθουσα του
Πνευµατικού Κέντρου Ζίτσας πραγµατοποιήθηκε η
Τρίτη κατά σειρά Γενική Συνέλευση των µελών
του. Επειδή δεν υπήρξε απαρτία στις δύο προηγούµενες, η Τρίτη διεξήχθη µε όσα µέλη ήταν παρόντα. Έτσι λοιπόν διεξήχθησαν οι εκλογές µε παρόντα µέλη λιγότερα από είκοσι. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγµένα του απερχόµενου
∆ιοικητικού Συµβουλίου και προχώρησε στην εκλογή νέου ∆.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Για το ∆.Σ. εξελέγησαν οι: Αγγελική Καραµπίνα, Βαρβάρα Καρούλη, Βαρβάρα Καραγιάννη,
Μίλτος Ματσάγκας, Μαρίνα Αγγέλη, Γαλάτεια
Μαγκλογιάννη, Αρετή Κοτζιά, Λίτσα Σλήτα, Νικηφόρος Γύρας.

Για την Ε.Ε εξελέγησαν οι: Πέτρος Κ. Τσέλιος,
Κώστας Α. Καραµπίνας, ∆ηµήτριος Αγγέλης
Σε συνάντηση των νεοεκλεγµένων µελών του
∆.Σ. καταρτίστηκε το προεδρείο και έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αγγελική Καραµπίνα
Αντιπρόεδρος: Αρετή Κοτζιά
Γ. Γραµµατέας: Ευθαλία Σλήτα
Ταµίας: Μαρίνα Αγγέλη
Ειδικός Γραµµατέας: Βαρβάρα Καραγιάννη
Έφορος Αθλητικών: Μιλτιάδης Ματσάγκας
Έφορος Πολιτιστικών: Γαλάτεια Μαγκλογιάννη
Μέλος: Βαρβάρα Καρούλη
Μέλος: Νικηφόρος Γύρας
Ευχόµαστε στο νεοεκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο να έχει µια γόνιµη διοίκηση και να φέρει σε
πέρας την αποστολή που έχει αναλάβει.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΟΥΛΗΣ
ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΤΗΛ.: 26580 22208

Εγκατάσταση
µοναχού
στο Μοναστήρι
Από τον Αύγουστο η Μητρόπολη
Ιωαννίνων εγκατάστησε µοναχό στο
Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στη Ζίτσα.
Έτσι πλέον το µοναστήρι θα είναι
ανοιχτό για τους επισκέπτες, αλλά
θα υπάρχει και κάποιος που θα το
φροντίζει σε καθηµερινή βάση.
Ευχόµαστε στο γέροντα ∆ηµήτριο
καλή διαµονή και παροτρύνουµε τους
Ζιτσαίους να σταθούν δίπλα στο γέροντα, αρωγοί και συµπαραστάτες
στο έργο που έχει να επιτελέσει.

ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ
Ασφαλιστικός πράκτορας

Βαλαωρίτου 10, Ιωάννινα • Τηλ.: 26510 77283

«ΠAΛMOI THΣ ZITΣAΣ»

ΣEΛI∆A

4

°ÈÔÚÙ‹ ÎÚ·ÛÈÔ‡ 2016

Ο

∆µος Ζτσας, η Τοπικ Κοιντητα και οι φορες της Ζτσας διοργνωσαν τη «Γιορτ Κρασιο
2016» την Παρασκευ 19 και το Σββατο 20 Αυγοστου στο µοναστρι του
Προφτη Ηλα. Λιγοστ σε σχση µε
προηγοµενες χρονις ταν η προσλευση των επισκεπτ!ν. Πντως σοι χωριανο και επισκπτες ανηφρισαν προς τον
Προφτη Ηλα απλαυσαν το ζιτσι!τικο κρασ και διασκδασαν µε παραδοσιακ δηµοτικ µουσικ.
Και φτος, για δετερη συνεχ χρονι
το περπτερο του ∆µου Ζτσας και τα
εκθετρια των τρι!ν οινοποιεων, Ζοινος ΑΕ, Γκλναβος, Αφοι Πρσου.
Στχος της εκδλωσης εναι η προβολ
του κρασιο, η ανπτυξη εµπορικ!ν και
επαγγελµατικ!ν σχσεων, η αναβθµιση
του πολιτιστικο επιπδου των κατοκων
της περιοχς καθ!ς και η διατρηση και
διδοση της πολιτιστικς κληρονοµις.
Αναλυτικ) το πργραµµα των εκδηλ+σεων ε'χε ως εξ%ς:
Την Παρασκευ 19 Αυγοστου εχαµε
το συγκρτηµα του Σταρου και Γιννη
Καψλη.
Το Σββατο 20 Αυγοστου µας διασκδασε το συγκρτηµα του Σταρου Καψλη και στο τραγοδι η Παγ!να και ο
Κιµος.
Κατ γενικ οµολογα λιγοστο ταν οι
αυτο που δωσαν το παρν στη γιορτ
µας. Τα ατια πολλ. Θλετε η οικονοµικ κρση που περνµε, θλετε η επανληψη των διων και των διων. Μη ξεχνµε αυτ που απευχµαστε λοι µας να
µην εκφυλιστε ο θεσµς της γιορτς
Κρασιο και γνει κι αυτς να πανηγυρκι της σειρς πως τσα λλα, τελικ!ς
επετεχθη. Αλλ και απ τη πλευρ της
εθελοντικς προσφορς διαπιστ!νετε
κποια κπωση. Πρπει να γνει µεγλη
προσπθεια !στε να αναβαθµιστε η
γιορτ και οι προσπθειες να γνουν απ
τ!ρα και χι παραµονς της επµενης

Γιορτς. ∆εν πρπει να χαθε λλος χρνος, χρειζεται προγραµµατισµς και µερκι για να µπορσουµε να βγλουµε
απ το τλµα που χει περιπσει η Γιορτ
Κρασιο. Εναι κρµα να λµε τι κλεισε
ο κκλος της.
?λοι µαζ ∆µος, Κοιντητα, Φορες
να καθσουµε και να ασχοληθοµε σοβαρ αν θλουµε να υπρξει µλλον και
αν θλουµε να φτσουµε τη γιορτ µας
στις παλιτερες αξχαστες εποχς, ττε
που κατ χιλιδες συνρρεαν οι επισκπτες στο χ!ρο της εκδλωσης.
Η γιορτ κρασιο πρπει να διατηρηθε αλλ και να εξελσσεται διαρκ!ς.
Πντως σοι εχαν την τχη να βρεθον στον Προφτη Ηλα διασκδασαν
µε την ψυχ τους, γετηκαν τους εκλεκτος µεζδες και απλαυσαν το ξακουστ ζιτσι!τικο κρασ που ταν και φτος 
φθονο και εκλεκτικς ποιτητας.
Για µας ειδικ τους Ζιτσαους και ειδικ για σους δεν κατοικοµε µνιµα στη
Ζτσα, η Γιορτ Κρασιο εκτς απ την
παρδοση χει κι να πρσθετο στοιχεο
γιορτς µια κι χουµε την ευκαιρα να
συναντηθοµε µε λους, να γλεντσουµε, να χορψουµε.
Χρειζονται µως να γνουν πολλς
αλλαγς !στε να η εκδλωση να προσελ-

Προτ)σεις για την αναβ)θµιση της
Γιορτ%ς Κρασιο>
1. ∆ιοργνωση διαγωνισµο κρασι!ν
απ ειδικος δοκιµαστς και βρβευση των συµµετεχντων.
2. ∆ηµιουργα αµπελουργικς κθεσης
στην οποα να εκθτουν µποροι και
βιοτχνες προϊντα που χουν σχση
µε την αµπελουργα πως π.χ., γεωργικ µηχανµατα, φυτοφρµακα κ.λπ.
3. ∆ηµιουργα εκθετηρων µε παραδοσιακ ζιτσι!τικα προϊντα.
4. ∆ιαγωνισµς πτας και βρβευση
των συµµετεχντων. Μπορον να
χρησιµοποιηθον και στο µενο της
γιορτς.

5. Μεωση τιµς εισιτηρου, σως και κατργησης.
6. ∆ηµιουργα οργανωτικς επιτροπς,
υπ την αιγδα της Τοπικς Κοιντητας και καταµερισµς αρµοδιοττων
µε καθορισµ υπευθνων για κθε τοµα. Αµσως µετ το πρας της Γιορτς να γνεται απολογισµς οικονοµικς, αλλ και να εντοπζονται οι παραλψεις και τα λθη που τυχν γιναν !στε στο µλλον να αποφευχθον.
7. Συζητσεις απ ειδικος επιστµονες
για τα προβλµατα των αµπελουργ!ν, προβολ ψηφιακο υλικο στο
χ!ρο της γιορτς µε θµα αµπλι κρασ (καλλιργεια αµπελιο και τα
κυριτερα στδι της τ!ρα και στο
παρελθν, στδια οινοπαραγωγς,
τ!ρα και στο παρελθν, πτηµα σταφυλι!ν, εξαγωγ µοστου, ζµωση,
εµφιλωση, στοιχεα πολιτισµο που
συνδονται µε την αµπελοκαλλιργεια
και την οινοπαραγωγ, εργαλεα, πατητρια, βαρλια, σγχρονα µηχανικ
µσα και λλα. ∆εν εµαστε ββαια ειδικο σ’ αυτ τα θµατα, αλλ κακ
δεν κνουν κποιες ιδες.
Η εφηµερδα µας θα φιλοξενσει και
τις απψεις – προτσεις που θα αφορον τη γιορτ του κρασιο. Fτσι λοιπν
περιµνουµε τις προτσεις – απψεις
απ τους συγχωριανος µας για την
αναβθµιση της Γιορτς µας.

Λειτουργία στην Αγία Τριάδα

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 24 Αυγούστου, γιορτή του Αγίου, µετά το τέλος της λειτουργίας όλοι όσοι βρεθήκαµε στην εκκλησία ακολουθήσαµε την ιερή εικόνα του Αγίου Κοσµά µέχρι το εκκλησάκι του που βρίσκεται στο Μικρό Μαχαλά, δίπλα
από την αστυνοµία. Αρκετοί ήταν οι πιστοί που συνόδεψαν την εικόνα του Αγίου. Το
εκκλησάκι είχε την τιµητική του. Οι γυναίκες της γειτονιάς φρόντισαν για τον ευπρεπισµό του.
Όλοι µας γνωρίζουµε ότι ο Άγιος Κοσµάς επισκέφτηκε το χωριό µας κατά τις τρεις
περιοδείες του που έκανε στην Ήπειρο. Σαν πρωταρχικό ζήτηµα έβαζε την εκπαίδευση της νέας γενιάς, γιατί θεωρούσε τη µόρφωσή της, σαν το πρώτο θεµέλιο της αναγέννησης. Γι’ αυτό σαν κατακλείδα όλων του των λόγων κι όλων των προσπαθειών είχε πάντοτε στα χείλη του την προτροπή της ίδρυσης σχολείων απ’ όπου κι αν περνούσε. Το ίδιο έκανε και στη Ζίτσα όταν για πρώτη φορά πέρασε το 1764, όπου δίδαξε
στο χωράφι που είναι σήµερα το
εικόνισµά του. Στο τέλος της δε
της διδασκαλίας του έκανε έρανο και παρακίνησε τις γυναίκες
να ξηλώσουν τα φλωριά από τα
φέσι που φορούσαν στα κεφάλια
τους και να τα προσφέρουν για
να ιδρυθεί σχολείο στη Ζίτσα.
Όπως διέσωσε η παράδοση
υπήρξε µεγάλη προθυµία και µε
το ποσό που συγκεντρώθηκε χτίστηκε το σχολείο, το οποίο οι κάτοικοι ονόµαζαν «∆ασκαλειό».

Καφέ – Εστιατόριο

κει περισστερο κσµο, να αποκτσει
ευρτερο ενδιαφρον.
Τους επισκπτες της γιορτς η οργανωτικ επιτροπ καλωσρισε µε τα παρακτω λγια:
«Εκ µρους της οργανωτικς Επιτροπς της Γιορτς Κρασιο σας καλωσορζουµε στην 34η Γιορτ µας, στο λφο του
Προφτη Ηλα βιγλτορα της Ζτσας
απ την δρυση του χωριο µας.
Καλωσορζουµε τους επσηµους προσκεκληµνους. Τους πιστος φλους της
γιορτς, τους συνδηµτες και τους χωριανος που για τρεις και πλον δεκαετες στηρζουν µε την παρουσα τους και
την εθελοντικ τους προσφορ την γιορτ του κρασιο.
Η γιορτ µας χει διπλ σκοπ. Να
προβλει το επ!νυµο κρασ της αµπελουργικς ζ!νης Ζτσας που εναι Ονοµασας Προλευσης Ανωτρας Ποιτητας απ την ποικιλα σταφυλι!ν ΝΤΕΜΠΙΝΑ και οινοποιεται απ τα τρα οινοποιεα της περιοχς µας, ΖΟΙΝΟΣ,
Κτµα Γκλναβος και Αφων Πρσσου
και δετερον να προσφρει στους κατοκους της περιοχς µνιµους και επισκπτες µια υψηλς ποιτητας διασκδαση.
Ευχαριστοµε πολ το ∆µο Ζτσας
υπ την αιγδα, την οικονοµικ και την

τεχνικ υποστριξη του οποου οργαν!νεται η γιορτ µας. Ευχαριστοµε τα οινοποιεα ΖΟΙΝΟΣ, Κτµα Γκλναβος,
Αφων Πρσσου, την Πνδος, τη γαλακτοβιοµηχανα ∆ωδ!νη, την εταιρα Νητσικος και το ΚΤΕΛ Ιωανννων για τις
χορηγες τους. Ευχαριστοµε επσης την
Τροχαα Ιωανννων, το Αστυνοµικ Τµµα Ζτσας, την Πυροσβεστικ και λους
τους φορες που µας βοθησαν και τλος 
να µεγλο ευχαριστ! στους µαζικος
φορες του χωριο µας και στους εθελοντς που οργνωσαν για τη δικ σας διασκδαση τι βλπετε και τι απολαµβνετε απψε σ’ αυτν εδ!, ιερ, για τη Ζτσα χ!ρο.
Ευχµαστε σε λους σας καλ διασκδαση.

"Εν µέσω γιγαντιαίων δρυών,
υψουσών υπερηφάνους τους εις
διαδήµατα κορυφουµένους κραταιούς κλώνας, µε τα φρύσσοντα
φύλλα µαρµαίροντα ως χρυσαί φολίδες"! Ετσι περιγράφει ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης στο διήγηµά
του "στην Αγ - Αναστασιά" τον
"ναΐσκον" της Αγίας στο νησί του
την Σκιάθο. "Και περιβαλλοµένη,
ως µε στέφανον, από τον αειθαλή
κόσµον των πελωρίων δένδρων
της, ίστατο ακόµη ορθή! "Και σήµερα, αν κάποιος είχε αυτό το θείο
χάρισµα να περιγράφει τόσο ζωντανά, µε τόσα χρώµατα, µε τόση
ποίηση τον κόσµο γύρω µας, κάπως έτσι
θα περιέγραφε και την δική µας ΑγιαΤριάδα, εκεί χαµηλά, στα ριζά του χωριού µας, όπου η "καλοσύνη" του καιρού
φτάνει νωρίς και ωριµάζει τα σταφύλια
πρωτύτερα. Εκεί όπου τα πελώρια ντούσκα και πλήθος άλλες χλωρασιές
έφτιαξαν, τα τελευταία χρόνια, δάσος
πυκνό, τόσο που το παλιό µονοπάτι αλλά και παλιά αµπελοτόπια να έχουν
πλέον χαθεί. Στέκει όµως όρθιο το παλιό εκκλησάκι, ταπεινό µέσα στην µεγαλοσύνη της φύσης, φτωχικός βωµός
στο µεγαλείο του ∆ηµιουργού. Εκεί ένα
πρωινό του ∆εκαπενταύγουστου, καλεσµένοι ποιός ξέρει από πια εσωτερική ανάγκη, αρκετοί συγχωριανοί θελήσαµε να προσευχηθούµε. Και περπατώντας στο νοτισµένο από την δροσιά της
νύχτας χώµα,αφήσαµε να µπει µέχρι τα
κατάβαθα της ψυχής η ανάσα της χελιδρονιάς.΄Η όπως θα έλεγε ο Παπαδιαµάντης "η αγραµπελιά, η χιονανθής, η
λευκάζουσα και µυροβολούσα εις τους

φράκτας, λευχείµων µυροφόρος"! Από
την µικρή χαµηλή πορτούλα ξέφευγε η
ήρεµη φωνή του ιερέα του χωριού και
το θυµίαµα" εις οσµήν θυσίας πνευµατικής "στολίζοντας τον έρηµο τόπο µε
κάτι από γιορτή. Και µέσα, στο λιγοστό
φως των καντηλιών που τρεµόφεγγαν
µπροστά στις θαµπές εικόνες, ένιωθες
το θεϊκό να γίνεται ένα µε τους ανθρώπους έτσι απλά, έτσι ήσυχα.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∞°¡∞¡∆π

«ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ»

Κι ύστερα, µετά την απόλυση, το νοικοκυριό και το µεράκι µας ξάφνιασαν
καθώς στρώθηκαν όµορφα κεντητά τραπεζοµάντιλα µε χίλιων λογιών καλούδια.
Όχι δεν ήταν αυτά που στο διήγηµα
"Στο Χριστό στο Κάστρο" µας περιγράφει ο Παπαδιαµάντης όπου.... "οι αιπόλοι εφιλοτιµήθησαν να σφάξωσι και ψήσωσι δύο τρυφερά ερίφια, ενώ οι υλοτόµοι είχαν φέρει από το βουνό πολλάς
δωδεκάδας κοσσύφια αλατισµένα, και ο
καπετάν Κωνσταντής ανέβασεν από το
γολετί δύο ασκούς γενναίον οίνον και
έν καλάθιον µε αυγά, και κασκαβάλι της
Αίνου και εν κυτίον σκοµβρία και έφαγαν πάντες και ηυφράνθησαν".
Πίτες ήταν νηστίσιµες και λουκουµάδες και χαλβάδες και λουκούµια και
κουλουράκια όλα µε την νοστιµιά της
προσφοράς και της φιλοξενίας. Κι έφαγαν πάντες και ηυφράνθησαν! Το ευχαριστώ µας θερµό γι’ αυτούς που κουράστηκαν για τα παραπάνω.

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ

Π ΡΑ Σ Σ ΟΥ

Τηλ.: 26580 22456
Κιν.: 6936160905- 6936160903
mail: info@monastirizitsa.gr

Τηλ.: 26580 23533 & 26510 61567
FAX : 26510 63500

Tηλ. 26580 22090 • Kιν: 6944277107 • www.agnantizitsas.gr

5 ΣEΛI∆A

«ΠAΛMOI THΣ ZITΣAΣ»

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Γλέντι στη πλατεία του χωριού

ΚΑΠΗ

Τγιορτής του κρασιού ) στην πλατεία του χωριού

ην Κυριακή 21 Αυγούστου (την εποµένη της

µας η τοπική κοινότητα της Ζίτσας και οι φορείς
του χωριού διοργάνωσαν γλέντι, για το κλείσιµο
της γιορτής του κρασιού. Έτσι λοιπόν αφού πρώτα
χόρεψαν τα χορευτικά του χωριού (µικροί - µεγάλοι), παραδοσιακούς χορούς µε το συγκρότηµα
των Αδελφών Καραγιάννη, στους παρευρισκόµενους πρόσφεραν παραδοσιακά φαγητά και πίτες
και κρασί από τα οινοποιεία του χωριού µας. Το
φαγητό µαγείρεψε για τους παρευρισκόµενους ο
Τάκης Κοντονίκας.
Κατά την εκδήλωση ο Πρόεδρος της κοινότητας
Περικλής Νούλης απέµεινε στον Ταγκή Κοντονίκα
τη στολή του σεφ για την προσφορά του σε όλες
τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται και που ο
Τάκης ο Κοντονίκας προσφέρει εθελοντικά τις
υπηρεσίες του. Τέλος η εκδήλωση έκλεισε µε χορό
από τους χωριανούς και φίλους της Ζίτσας.

Του στις 11:30 το πρωί έγι-

ην Κυριακή 11 Σεπτεµβρί-

ναν τα εγκαίνια του Κ.Α.Π.Η
της Ζίτσας.
Στην αρχή τελέστηκε
αγιασµός από τον ιερέα της
ενορίας µας και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ
κ. Απόστολος Φωτίου σε σύντοµη οµιλία του καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους,
έκανε ένα σύντοµο απολογισµό των όσων πρόσφερε το
ΚΑΠΗ στα µέλη του, ευχαρίστησε το ∆ήµαρχο κ. Μιχάλη Πλιάκο και τον Πρόεδρο
του Ν.Π.∆.∆ κ. Ανέστη Καρατασίτσα για τη βοήθεια
που πρόσφεραν στο ΚΑΠΗ σε καιρούς δύσκολους.
Ο ∆ήµαρχος κ. Μιχάλης Πλιάκος στο σύντοµο χαιρετισµό µεταξύ άλλων είπε: Η σηµερινή τελετή αποτελεί το επιστέγασµα της προσπάθειας όλων µας και αποδεικνύει
πως µε ελάχιστα χρήµατα, αλλά πολύ µεράκι µπορούν να γίνουν σηµαντικά πράγµατα
και συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα µέλη του Κ.Α.Π.Η. που συνέβαλαν τα µέγιστα στο
να δηµιουργήσουν το δικό τους χώρο.
Παρόντες στην εκδήλωση ο ∆ήµαρχος κ. Πλιάκος, Αντιδήµαρχοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Νούλης, Πρόεδροι γειτονικών ΚΑΠΗ και πάρα
πολύς κόσµος.
Στο τέλος ο κ. ∆ήµαρχος µε τον Πρόεδρο του ΝΠ∆∆ και τον πρόεδρο του ΚΑΠΗ Ζίτσας, έκοψαν την κορδέλα, εγκαινιάζοντας το νεοσύστατο ΚΑΠΗ.
Ακολούθησε δεξίωση στη Καλλιθέα όπου στο µπουφέ εκτός των άλλων υπήρχαν
ωραιότατες πίτες που έφτιαξαν οι γυναίκες της Ζίτσας.

AΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΩΝ ΕΤΟΥΣ
2016 ΑΠΟ ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ "ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ"
Στις 12 Αυγούστου 2016, στην αίθουσα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του νοµού
Ιωαννίνων, έγινε η απονοµή των βραβείων και των χρηµατικών επάθλων στους αριστεύσαντες µαθητές, από το ίδρυµα “Μόρφωσις Νεολαίας”, όπου ιδρυτής του ήταν ο ηπειρώτης από την Κόντσικα των Γραµµενοχωρίων, ο αείµνηστος Στέφανος Βασιλάκος.
Βραβεύτηκαν µαθητές των σχολείων Κόντσικας, Βελλάς, 1ου Λυκείου Ιωαννίνων
και των ακριτικών σχολείων των νοµών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Ανάµεσά τους,
αριστεύσαντες µαθητές και των δικών µας σχολειών, Ζίτσας και Κληµατιάς!
Βραβεύτηκαν: Βασιλεία Λιάκου (Ζίτσα), Αρτεµησία Κίτσιου (Παλιουρή), Έλενα
Τσουµάνη (Κληµατιά), Γιώργος Τσουµάνης (Κληµατιά), Σόνια Κοντογιάννη (Ζίτσα),
Ελένη Κωνσταντάκου (Ζίτσα), Σπύρος Παντούλας (Ζίτσα), Ηλίας Μανούσης (Ζίτσα),
Νεφέλη Καρακίτσιου (Ζίτσα) και Ελένη Πέτρου (Κληµατιά).
Να συγχαρούµε όλα τα παιδιά, όχι µόνο για την αριστεία και την γνώση αλλά και
για το ήθος!
Να τους ευχηθούµε και εις ανώτερα!
Να παλεύουν για τα όνειρά τους µε αρχές και ιδανικά!
Βούλα πατραµάνη

Κτήμα Γκλίναβος

Tρύγος
Τελείωσε ο τρύγος.
Φέτος o καιρός δεν
ευνόησε τους παραγωγούς, µια οι παγωνιές της
άνοιξης, µια ο καύσωνας
του καλοκαιριού,
µια οι έντονες βροχοπτώσεις του Σεπτεµβρίου
είχαν σαν αποτέλεσµα τα
περισσότερα αµπέλια
να προσβληθούν από
το σάπισµα και η παραγωγή µειωµένη σε σύγκριση
µε προηγούµενες
χρονιές.
Οι κόποι µιας ολόκληρης
χρονιάς πήγαν στράφι.
∆εν έφταναν τα καιρικά
φαινόµενα, είχαµε,
όπως κάθε χρόνο και
τις επιδροµές των αγριογούρουνων που έφαγαν
και τσαλαπάτησαν
αρκετά αµπέλια.
Να δούµε µε ποιο τρόπο
η πολιτεία θα σταθεί
στο πλευρό
των αµπελουργών!
Θα αποζηµιώσει
τους πληγέντες αµπελουργούς σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα;

√ÈÓÔÔÈÂ›Ô ∑›ÙÛ·˜
∑›ÙÛ· πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ñ ∆.∫ 44003

HOTEL ΚΑΛΛΙΘΕΑ ZITΣΑΣ

www.glinavos.gr
e-mail:glinav1@otenet.gr
Τηλ.: 26580 22212,
26510 28162
FΑΧ : 26580 22261

www.zitsawine.gr
TËÏ.: 2 6580 222 97 ñ FAX: 2 6580 22 500

ΤΗΛ. 26580 23071, http://www.kallithea-zitsa.gr

«ΠAΛMOI THΣ ZITΣAΣ»

ΣEΛI∆A

¢∏ª√∆π∫∞ ¡∂∞
• Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το
Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων ∆ήµου Ζίτσας.
• Κοινό µέτωπο ενάντια στα «κέντρα» αποφάσεων που ενεργούν ερήµην της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τοπικής
κοινωνίας αποφάσισαν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ζίτσας και
οι κάτοικοι αντιδρώντας έτσι στην αιφνιδιαστική µεταφορά
µεγάλου αριθµού (250 άτοµα) µεταναστών - προσφύγων
από το Κέντρο Φιλοξενίας στον Κατσικά σε ένα ακατάλληλο κτίριο που νοικιάστηκε από ιδιώτη στη θέση «Φανερωµένη» της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς.
• Με την καθιερωµένη τελετή στον τόπο εκτέλεσης, στην Τοπική Κοινότητα Μπάφρας ∆ήµου Ιωαννιτών, ο ∆ήµος Ζίτσας τίµησε τη µνήµη δύο δηµοτών του που πριν από 70
χρόνια είχαν καταδικαστεί σε θάνατο από το Στρατοδικείο.
• 70 στρέµµατα σε αµπελοκαλλιεργητές του ∆ήµου Ζίτσας
από τις νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιµων αµπελιών.
• Το ενδιαφέρον της για τη στήριξη και ενίσχυση της αµπελουργίας – οινοποιίας αποδεικνύει έµπρακτα η ∆ηµοτική
Αρχή Ζίτσας µε συνεχείς δράσεις.
Στο πλαίσιο αυτό το πρωί της Παρασκευής ο ∆ήµαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος είχε συνάντηση εργασίας στο γραφείο του µε το ∆/ντη του ∆ηµόσιου Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων Μιχάλη Αλεξίου και συζήτησαν για το Τµήµα Τεχνικού Αµπελουργίας-Οινολογίας που θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά φέτος στο Ι.Ε.Κ.
• Πυροσβεστικό όχηµα απέκτησε ο ∆ήµος Ζίτσας, δωρεά του
∆ήµου Σανκτ Λεόν – Ρότ της Γερµανίας.

Η προστασία, ενίσχυση και επέκταση της αµπελουργικής
ζώνης Ζίτσας αποτελούν έναν από τους στρατηγικούς στόχους της ∆ηµοτικής Αρχής και το αποδεικνύει έµπρακτα µε
πρωτοβουλίες και δράσεις στοχευόµενες.

• Από το ∆ήµο καταβάλλονται επίσης προσπάθειες για να
επανέλθουν σε χρήση εκτάσεις που ενώ παλαιότερα ήταν
καλλιεργήσιµες τώρα παραµένουν ανεκµετάλλευτες γιατί
µε την πάροδο του χρόνου δασώθηκαν.
• Πρεµιέρα για τη νέα σχολική χρονιά το πρωί της ∆ευτέρας
(12/09/2016) µε τον καθιερωµένο αγιασµό. Στις σχολικές
µονάδες του ∆ήµου Ζίτσας στις τελετές παρέστησαν ο ∆ήµαρχος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Αντιδήµαρχοι και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων οι οποίοι ευχήθηκαν στους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά.
• Μετά την ανακοίνωση, από το Υπουργείο Παιδείας, των βάσεων εισαγωγής στις Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης των µαθητών που πήραν µέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, ο δήµαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος συγχαίρει
τους επιτυχόντες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον κ. Λάµπρο ∆ρόσο
Η ∆ιεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών του Γυµνασίου µε
Λ.Τ. Ζίτσας, οι µαθητές και ιδιαίτερα η θεατρική οµάδα του
σχολείου µε τους υπεύθυνους καθηγητές Γεωργοπούλου
Χρυσούλα, Λιόλιο Ιωάννη και Μαυροσκούφη Βασιλική σας
ευχαριστούµε θερµά για την άµεση ανταπόκρισή σας να
στηρίξετε την αποστολή της θεατρικής οµάδας, η οποία
προκρίθηκε στο 5ο ∆ιεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου
∆ράµατος τον Απρίλιο του 2016 στην αρχαία Μεσσήνη.
Η ευγενική αυτή χειρονοµία σας –δείγµα υψηλής πολιτιστικής ευαισθησίας– υπήρξε το στήριγµα για µια πολύτιµη
εµπειρία, ανεξίτηλα χαραγµένη στη µαθητική µνήµη, για
ένα «πέταγµα» στον έξω κόσµο, σηµαντικό εφόδιο για τη
µετέπειτα ζωή.

Ένα ανυποψίαστο
δίδυµο
∆νω αυτν τον ττλο στα σα θα γρψω παρακτω, γιατ αφορον δυο συγχωριανος µας. Πολλς φορς αναφρθηκα στο παρελθν για ανθρ!πους, που πρσφεραν κτι 
πολλ στο χωρι µας! Αυτος λοιπν τους ανθρ!πους, ζωντανος  νεκρος, πρπει να τους ευγνωµονοµε και να
τους τιµµε! ∆ε νοµζω τι χρειζεται να επανλθω σ’ αυτος!..
Σµερα το δδυµο αυτ αφορ τον Τκη Καρ!νη και το
∆µο Καραµπνα! Ας µε συγχωρσουν γιατ δεν προτσσω
στα ονµατ τους το «κριος», επειδ νοµζω πως αν το 
κανα αυτ µει!νω την αµεστητα, που νι!θω για τους
δυο µου συγχωριανος και συναδλφους εκπαιδευτικος!...
Αποτελε ευτχηµα το γεγονς τι πολλο συνταξιοχοι
επανακµψαµε στη γεντειρ µας και µνουµε µνιµα στο
χωρι µας !..
Τ!ρα γιατ αναφροµαι σ’ αυτος εναι απλ! Χαροµαι
γιατ, ως ιεροψλτες, αδιλειπτα και σε λες τις εκκλησιαστικς ιεροτελεστες παρευρσκονται στην εκκλησα και µε
τις ψαλτικς τους γν!σεις και ικαντητες µας εξυπηρετον
αφιλοκερδ!ς σε λες τις ιεροτελεστες ετε ευχριστες ετε
δυσρεστες. Εναι περιττ να τις χρωµατσω ποιες εναι οι
ευχριστες και ποιες οι δυσρεστες!.. Με βση λα αυτ
εγ! προσωπικ τους ευγνωµον! και τους συγχαρω!..
Κλενοντας ας µου επιτραπε και µια παρµβαση! ?ταν
παρευρισκµαστε σε διφορες ιεροτελεστες, ετε πιστεουµε σε Θε ετε χι, σ’ αυτν το χ!ρο µνο λγια αγπης,
δικαιοσνης, ιστητας και ταπειντητας ακοµε και ποτ
λγια που να µας παροτρνουν στην ανοµα, στο γκληµα,
στην χθρα, στο µσος και την αδικα!..
Με εκτµηση προς το ανυποψαστο δδυµο
Απ. Φωτου
Ζτσα Σεπτµβριος 2016

΄Ετσι κάπως
Οι χειµωνιάτικες σκέψεις µου
έπεσαν επάνω στης Άνοιξης τα λουλούδια
και το απαλό και ζεστό φως του ήλιου
τις χάιδευε τρυφερά µε αγάπη!..
Στάθηκαν για λίγο µε υψωµένα τα χέρια
κοιτάζοντας προς τον ουρανό, στο γαλάζιο
και προσεύχονταν για τη θαλπωρή
που ένιωθαν, για το θείο µεγαλείο
που ζούσαν και για την ελπίδα
που τους έφερε αυτή η συνάντηση !..
Έτσι κάπως θα πρέπει να πορεύονται όλα,
µε φως ουράνιο και ελπίδα επίγεια !..
Απ. Φωτίου
Ζίτσα 23-2-2016

¶ø§∂π∆∞π
στη θέση Μπιστερί- Καµίνια περιοχής Ζίτσας,
τιµή 5000 €, αντικειµενική αξία 8.000 €,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ασφαλιστικ Γραφεο
Γιννης Φωτου
Αγου Γεωργου 11, 142 34 Ν$α Ιωνα
Τηλ: 210 2759035 - Fax: 211 800 1520
Κιν: 697 6606291

ΓEΩPΓIKA EΦO∆IA

Φυτοφρµακα - Φυτ - Σπ"ροι - Λιπσµατα Zωοτροφ$ς - Eργαλεα

TΣINTZOY EYΦPOΣYNH
ΓEΩΠONOΣ AΠΘ
Zτσα Iωανννων

Τηλ. 26580 22140 - Kιν. 6932 580454
E-mail: effrosynik.tsintzou@gmail.com

∆ικηγορικ Γραφεο
Κων/νου Παπαπνου

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗΣ
ΚΡΑΣΙΟΥ Ζ Ι Τ Σ Α Σ
(συνέχεια από τη σελίδα 1)
Η γιορτή έγινε και φέτος, ήταν και
αυτή µια καλά οργανωµένη εκδήλωση µε οικονοµική επιτυχία (αµφιβάλλω), που οφείλεται τόσο στην εµπειρία που έχει αποκτηθεί, αλλά πολύ
περισσότερο στην υλικοτεχνική υποδοµή και στην εθελοντική εργασία
των συγχωριανών µας. Χωρίς να περιαυτολογήσουµε η Γιορτή Κρασιού
ήταν ίσως η πιο ωραία εκδήλωση
που γίνεται στο νοµό µας. Θα µπορούσαµε να πούµε, χωρίς να ευλογούµε τα γένια µας πως έχει γίνει θεσµός για τα πολιτιστικά ζητήµατα του
νοµού. Είναι όµως γεγονός ότι κι αυτή η γιορτή σε τίποτε δεν διέφερε
από τις προηγούµενες. Το ερώτηµα
που εύλογα µπαίνει είναι τι γίνεται
από δω και πέρα. Θα αφήσουµε την
εκδήλωση αυτή έτσι όπως έχει µε
τον κίνδυνο να εκφυλιστεί σε µορφή
πανηγυριού; Και βέβαια όχι, γιατί αυτό θα σηµάνει µόνο την παρακµή αλλά ίσως κάποτε στο µέλλον το τέλος
της ωραίας εκδήλωσης. Είναι κοινή
διαπίστωση ότι χρειάζεται να αναβαπτιστεί.
• Θα πρέπει του χρόνου να δώσουµε
µεγάλη βαρύτητα στην οργάνωση
της γιορτής.
• Θα προσέξουµε περισσότερο το
πρόγραµµα της γιορτής.
• Μπορεί να γίνει απονοµή βραβείων
στους καλύτερους σταφυλοπαραγω-

Επιστροφή της Βιβλιοθήκης
στο χώρο της

Yκαι αναβολές τελικά η βιβλιοθή-

στερα από πολλές παλινωδίες

κη επανέρχεται στον αρχικό της
χώρο.
Έτσι η Βαδόκειος Βιβλιοθήκη θα
βρεθεί ύστερα από πολλά χρόνια
στο χώρο που ο ευεργέτης της Ζίτσας Αθανάσιος Βαδόκας είχε κάνει. Ήδη έχουν µεταφερθεί ένα µικρό µέρος και έπεται η συνέχεια.
Πολλοί χωριανοί προθυµοποιήθηκαν να βοηθήσουν στην µεταφορά
των βιβλίων. Πιστεύουµε ότι σύντοµα µε τη βοήθεια όλων µας η βιβλιοθήκη θα αποτελεί ένα κόσµηµα
για το χωριό µας, γιατί στα ράφια
της βρίσκονται σπάνιες εκδόσεις,
αλλά και οι φίλοι του βιβλίου θα

έχουν την ευκαιρία να δανειστούν
κάποιο για να το µελετήσουν.
Ήταν πράγµατι αναγκαία η µεταφορά, γιατί στο υπόγειο που βρισκόταν κινδύνευαν να α-χρηστευτούν σπάνιες εκδόσεις και όχι µόνο.
Για την καλύτερη οργάνωση θα
χρειαστεί η ∆ηµοτική Αρχή να
προσλάβει βιβλιοθηκονόµο
για
την οργάνωση και ταξινόµηση όλων
των βιβλίων.
Πιστεύουµε ότι ο ∆ήµαρχος κ.
Μιχάλης Πλιάκος, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας θα βρουν την καλύτερη
λύση γι’ αυτό το θέµα.

KΤάσου Βασιλείου µε το τίτλο «Όσα φέρνει

υκλοφόρησε το βιβλίο του εκ Καλοχωρίου

ο Καλαµάς». Πρόκειται για έκδοση που περιλαµβάνει τα κατά καιρούς δηµοσιεύµατα του
Τάσου σε διάφορες εφηµερίδες των Ιωαννίνων. Όπως από την στήλη του στους «Νέους
Αγώνες» µε τον τίτλο όσα φέρνει ο Καλαµάς, από την εφηµερίδα «Ήπειρος» στη στήλη όσα φέρνει η Σουρβιά, από την εφηµερίδα
«Ελευθερία» από τη στήλη Αναλαµπές.
Κείµενα µικρά, λιτά, ποικίλου περιεχοµένου,
µε παιδικές, οικογενειακές εµπειρίες και αναµνήσεις, οι ρίζες του, η ζωή και η δράση του
πατέρα του, µνήµες και καταγραφές, προβληµατισµοί και αγωνίες για το χωριό του το
Καλοχώρι, την περιοχή του, την Ήπειρο, το
ευρύτερο περιβάλλον και η φύση, η ενασχόληση µε τη γη, οι συνέπειες της τεχνολογίας, οι ανθρώπινες σχέσεις παλιότερα και σήµερα, ο λαϊκός µας πολιτισµός, η παιδεία, οι λαϊκοί άνθρωποι της υπαίθρου, η χαµένη ανθρωπιά είναι θα
λέγαµε τα κύρια αντικείµενα των άρθρων του.
Για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να προµηθευτούν το αξιόλογο αυτό βιβλίο
µπορούν να απευθύνονται στον ίδιο το συγγραφέα:
Τάσος Βασιλείου, τηλ. 69 79381704.

Στ$φανος Γ. Μαγκλογιννης
Τοπογρφος Μηχανικ"ς Ε.Μ.Π

∆ικηγ"ρος LL.M. Παρ’ Εφ$ταις
Λµπρου Κατσνη 48 & Λουκρεως,
Αθ#να 11471 ($ναντι Αρεου Πγου)
Tηλ: 210-6457110, 6972815024
email: k.papapanos@yahoo.gr

γούς ή σ΄ αυτούς τους συγχωριανούς µας που φτιάχνουν στο σπίτι
τους το καλύτερο κρασί.
• Θα µπορούσαµε από του χρόνου να
παραχωρήσουµε χρόνο και τόπο
(ίσως µε ένα δεύτερο πατάρι) σε νέους ερασιτέχνες µουσικούς της περιοχής µας.
• Θα µπορούσαµε να έχουµε αµπελουργική έκθεση στην οποία να εκθέτουν έµποροι και βιοτέχνες προϊόντα που έχουν σχέση µε την αµπελουργία όπως π.χ., γεωργικά µηχανήµατα, φυτοφάρµακα κ.λπ.
• Θα µπορούσε η εβδοµάδα πριν την
Γιορτή Κρασιού να γεµάτη από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις.
Όλα αυτά και πολλά άλλα θα πρέπει
να τα σκεφτούµε και γρήγορα να πάρουµε τις κατάλληλες αποφάσεις
ώστε η Γιορτή Κρασιού που θα είναι η
κεντρική εκδήλωση να αναβαθµιστεί
αλλά και το χωριό µας να βρίσκεται
πάντα στην πρώτη θέση από πλευράς
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει οργανωτική επιτροπή,
όµως πρέπει να λειτουργήσει και βέβαια να προγραµµατίσει τη 35η Γιορτή Κρασιού Ζίτσας. Να πάρει υπόψη
της την συσσωρευµένη πείρα, τις
σκέψεις, τις προτάσεις όλων, να αξιοποιήσει όλο το δυναµικό του χωριού,
καλλιτεχνικό, επιστηµονικό που ευτυχώς υπάρχει αρκετό.Τελειώνοντας
ευχόµαστε και του χρόνου η γιορτή
µας να έχει διπλή επιτυχία.

Βιβλιοκριτική

Αγροτεµάχιο 10 στρεµµάτων

τηλ. 6976 739346

Καλούµε τους Ζιτσιώτες να µας γνωστοποιήσουν, όσοι
επιθυµούν, τις διευθύνσεις συγγενικών τους προσώπων
για να στέλνουµε την εφηµερίδα µας.
Πρέπει να «ανανεωθεί» και να µεγαλώσει ο κατάλογος
εκείνων που λαµβάνουν την εφηµερίδα µας. Μην ξεχνούµε ότι η εφηµερίδα είναι ο συνδετικός κρίκος όλων
των Ζιτσαίων.
Περιµένουµε λοιπόν οι παππούδες, γιαγιάδες, γονείς να
µας ενηµερώσουν για τις διευθύνσεις των εγγονών, παιδιών.

6

KΕΝΤΡΟ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

KONTONIKAΣ A. IΩANNHΣ

Τηλ. 210 8817478 Κιν. 6978 771318
Ψαρν 58-62, Σταθµς Λαρσης, 104 39 Αθ#να

Eξάρχεια, Kοµνηνών 25-27
Τηλ. 210 6449653 - Kιν. 6972 779933

7 ΣEΛI∆A

«ΠAΛMOI THΣ ZITΣAΣ»

Μετακοµιδή των οστών
του ευεργέτη της Ζίτσας
Αθανασίου Βαδόκα

ÃOƒ∂À∆π∫∏ µƒ∞¢π∞

Τ

ην Τετάρτη το βράδυ 20 Ιουλίου, ανήµερα του γιορτής
του Προφήτη Ηλία στην πλατεία του χωριού µας ο
Σύλλογος γυναικών του χωριού µας διοργάνωσε µε
επιτυχία βραδιά Χορευτική. Στην εκδήλωση χόρεψαν τα
χορευτικά: το Παιδικό της Ζίτσας, οι Γυναίκες της Ζίτσας,
το χορευτικό της Ελεούσας και το χορευτικό Γυναικών των
Πραµάντων. Ήταν οµολογουµένως µια ξεχωριστή βραδιά
την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσµου από τη Ζίτσα και
όχι µόνο.
Η εκδήλωση άνοιξε µε οµιλία της προέδρου του Συλλόγου Γυναικών κ. Αλεξέλη, η οποία και καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους. Εδώ θα πρέπει να απονείµουµε τα εύσηµα
στη αεικίνητο πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Ζίτσας για
αυτή της την πρωτοβουλία, αλλά και για την τέλεια οργάνωσή της.
Των χορευτικών προηγήθηκε τιµητική βράβευση στον δηµοτικό τραγουδιστή Σάββα Σιάτρα για την προσφορά του στο δηµοτικό - ηπειρώτικο τραγούδι για πολλές δεκαετίες.
Παρόντες στην εκδήλωση στην οποία απεύθυναν χαιρετισµό ο δήµαρχος κ. Πλιάκος, ο Αντιδήµαρχος κ. Στέφανος
Μιχάλης, ο Πρόεδρος της κοινότητας κ. Νούλης, Αντιπροσωπεία της Αδελφότητας και πάρα πολύς κόσµος.
Ακολούθησαν χορευτικά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ηπείρου και της Ελλάδας και χόρεψαν τα χορευτικά. Την αρχή έκανε το παιδικό του χωριού µας χορεύοντας
µε τραγούδια του Σάββα Σιάτρα συνοδευόµενο από τον βιρτουόζο του κλαρίνου Σταύρο Καψάλη ο οποίος για πολλές
δεκαετίες υπηρετεί το δηµοτικό - ηπειρωτικό τραγούδι.
Στο τέλος µαζί µε τα χορευτικά χόρεψαν και οι παρευρισκόµενοι κάτω από το γλυκό ήχο του κλαρίνου του Σταύρου
Καψάλη και την µελωδική φωνή του Σάββα Σιάτρα.
Τη µουσική κάλυψη της βραδιάς είχε η ορχήστρα του Μιχάλη Μιχόπουλου, η οποία ήταν υπέροχη.
Αξίζουν επίσης συγχαρητήρια στη χοροδασκάλα κ. Σταυρούλα Ράρα για το έργο που επιτελεί εδώ και κάποια χρόνια µε τα

Τγενέτειρά του, του αειµνήστου ευεργέτη της Ζίτσας Αθανασίου
ην Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου έγινε η µετακοµιδή των οστών στην

Βαδόκα. Στον Ι. Ν Αγίου Νικολάου τελέστηκε µνηµόσυνο στη µνήµη
του, µίλησε για τον ευεργέτη της Ζίτσας ο Απόστολος Φωτίου (ακολουθεί παρακάτω η οµιλία). Αµέσως µετά µίλησε και η Γιολάντα, κόρη
του Αθανασίου Βαδόκα η οποία ευχαρίστησε εκ µέρους της οικογένειας για την υποδοχή που επιφύλαξαν οι συγχωριανοί της (ακολουθεί παρακάτω η οµιλία).
Εκ µέρους της οικογένειας Βαδόκα παράστησαν, η σύζυγός του
Μαρίκα, η κόρη του Ντιάνα, ο γαµπρός του καθηγητής Πολυτεχνείου,
Γιώργος Γιαννόπουλος και τα εγγόνια του Θανάσης και Μίρκα. Μετά
το πέρας του µνηµόσυνου από την οικογένεια του αειµνήστου Αθανασίου Βαδόκα προσφέρθηκε καφές στην Καλλιθέα. Ο Πρόεδρος της
Κοινότητας κ. Περικλής Νούλης παρέθεσε γεύµα στην οικογένεια
του εκλιπόντος.

Οµιλία Απόστολου Φωτίου
«Eίναι γλυκύς ο θάνατος
µόνον όταν κοιµώµεθα εις την Πατρίδα!

Eτή Ανδρέα Κάλβου! Βέβαια ο Κάλβος εννοεί την Ελλάδα κατ’ επέ-

ίναι τρεις στίχοι από την Ωδή «Φιλόπατρις» του Ζακυνθινού ποιη-

χορευτικά του χωριού µας.
Στο τέλος ακολούθησε δεξίωση στα µέλη των χορευτικών
στη Καλλιθέα.
Μακάρι τέτοιες προσπάθειες να έχουν και συνέχεια.

Μια όµορφη θεατρική βραδιά από τους µαθητές
του Γυµνασίου - Λυκείου Ζίτσας
στον αρχαιολογικό χώρο Μεγ. Γαρδικίου

κταση όµως όλοι οι Έλληνες εννοούµε και τον τόπο που γεννηθήκαµε! Χαιρόµαστε γιατί σεις η οικογένεια του αειµνήστου Θανάση Βαδόκα έφερε τα οστά του στη γενέτειρά του, τη Ζίτσα!.. Φαντάζοµαι
πως αυτή ήταν και η επιθυµία του!
Χαιρόµαστε ακόµη γιατί ύστερα από δέκα ολόκληρα χρόνια σας
έχοµε και πάλι κοντά µας!..
Οι ευεργεσίες του στολίζουν το χωριό µας και η µνήµη του θα ζει
όσο θα υπάρχει η Ζίτσα στο γεωγραφικό χάρτη. Είναι περιττό νοµίζω
να απαριθµήσω τις ευεργεσίες του, αφού και εγώ προσωπικά, αλλά
και άλλοι τις µνηµονεύσαµε πολλές φορές στο παρελθόν!..
Σας ευχαριστούµε και σας ευγνωµονούµε για ό,τι κάνατε ως οικογένεια Θανάση Βαδόκα για τη Ζίτσα µας!
Και κλείνω αυτά τα λίγα µου λόγια µε ένα Επίγραµµά µου, που το
έγραψα πριν από οχτώ χρόνια, γιατί ήµουν βέβαιος ότι εδώ θα φέρνατε τα κόκαλά του και επαληθεύτηκα!.. Επειδή όµως ο ίδιος δεν µπορεί να µας το πει, αναλαµβάνω εγώ αυτήν την υποχρέωση!
Έτσι κάπως µας το λέει:
«Στον τόπο που γεννήθηκα φέραν τα κόκαλά µου!
Εδώ κοιµάµαι ήσυχος, γαλήνεψε η ψυχή µου»!
Η οστεοθήκη θα εναποτεθεί στον τάφο που είναι έτοιµος από καιρό
στο Κοιµητήριο της Αγίας Παρασκευής!
Επιτρέψτε µου και κάτι ακόµη. Παράκληση και επιθυµία µας είναι
να έρχεστε κάποτε - κάποτε στη γενέτειρά του, αυτό θα µας χαροποιεί, αλλά και πολλά θα µας θυµίζει σχετικά µε τις ευεργεσίες του!
Αιωνία του η µνήµη.

Οµιλία Γιολάντας Βαδόκα
Ζίτσα 18 Σεπτεµβρίου 2016

ια όµορφη θεατρική βραδιά λουσµένη από το φως του
Αυγουστιάτικου φεγγαριού χάρισαν οι µαθητές του Γυµνασίου-Λυκείου Ζίτσας την Τετάρτη(17/8/2016) σε όσους
ανηφόρισαν στον αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης Μ.
Γαρδικίου, στο λόφο "Καστρί".
Οι µαθητές παρουσίασαν την τραγωδία του Ευριπίδη
«ΕΛΕΝΗ» στο πλαίσιο των διήµερων εκδηλώσεων που οργάνωσαν ο ∆ήµος Ζίτσας και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για την Αυγουστιάτικη πανσέληνο µε στόχο την ανάδειξη και προβολή του συγκεκριµένου αρχαιολογικού χώρου.
Η σκηνική παρουσία των παιδιών καθήλωσε τους θεατές
που παρακολούθησαν την παράσταση µε αµείωτο ενδιαφέρον. Να σηµειωθεί ότι η θεατρική οµάδα του Γυµνασίου-Λυκείου Ζίτσας µε τη συγκεκριµένη παράσταση συµµετείχε
στο 5ο ∆ιεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου ∆ράµατος που
είχε διεξαχθεί τον Απρίλιο στην Αρχαία Μεσσήνη και είχε
αποσπάσει τιµητική διάκριση.
Στους χαιρετισµούς τους ο αντιδήµαρχος Πολιτισµού &
Παιδείας Στέφανος Μιχάλης, η ∆/ντρια του Γυµνασίου –
Λυκείου ∆ήµητρα Σταύρου και η καθηγήτρια Χρυσούλα Γε-

Μ

ωργοπούλου που είχε και την επιµέλεια της παράστασης
συνεχάρησαν, τους µαθητές για την προσπάθεια που κατέβαλαν και το χρόνο που διέθεσαν ώστε να παρουσιάσουν
ένα άρτιο αποτέλεσµα.
∆ΙΑΝΟΜΗ-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Τους ρόλους της παράστασης ερµήνευσαν οι µαθητές:
Παναγιώτα Πέτρου-Ελένη, Μίλτος Ζυγούρης-Τεύκρος,
Γιάννης Κώτσιας-Μενέλαος, Βασίλης Πέτρου-Φύλακας,
Ηλίας Μανούσης-Έλληνας αγγελιοφόρος, Σόνια Κοντογιάννη-Θεονόη, Φίλιππος Μαρµούτας-Θεοκλύµενος, Βασίλης Μάτσακας-Αιγύπτιος αγγελιοφόρος, Μιχάλης Χρυσοχόος-Υπηρέτης, Αλίκη Ζορµπαλά & Βασιλεία Λιάκου-∆ιόσκουροι, ∆ανάη Τσούµπρη, Αλίκη Ζορµπαλά, Φρόσω Γκότση, Όλγα Λιάκου, Αλεξάνδρα Μπότσιου, Βασιλεία Λιάκου,
Αρτεµισία Κίτσιου, Λεντίνα Γκρόµπασι, Ελένη Κωνσταντάκου-Χορός, Βασιλική Μαυροσκούφη-Υποβολέας/Τεχνική
επιµέλεια. Υπεύθυνος µουσικής ο Γιάννης Ντότης, ενώ τη
µουσική διδασκαλία είχε ο Σπύρης Γκέργκη που συνόδευε
επί σκηνής το χορό µε το βιολί του µαζί µε τον Χρήστο
Τσανέλη στο ντέφι. Τα σκηνικά έχει επιµεληθεί η Ελένη Μίχου και τα κοστούµια η Μαρίνα Τσιούρη.

Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α από το ∆ήµαρχο Ζίτσας στους
επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων
Μετά την ανακοίνωση, από το Υπουργείο Παιδείας, των βάσεων εισαγωγής
στις Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης των µαθητών που πήραν µέρος στις
Πανελλαδικές εξετάσεις, ο δήµαρχος
Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος σε γραπτό µήνυµά του αναφέρει τα εξής:

«Σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες
των σχολείων του ∆ήµου Ζίτσας, αλλά
και της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατάφεραν µε σκληρή και επίπονη προσπάθεια, να πετύχουν την εισαγωγή τους σε σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εκφράζω τα θερµά
µου συγχαρητήρια και τους εύχοµαι το
νέο ταξίδι της ζωής τους, που ξεκινά

από εδώ και στο εξής, να είναι καλότυχο.
Συγχαρητήρια επίσης, τόσο στους γονείς,
όσο και στους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν πολύτιµοι συµπαραστάτες στον αγώνα των µαθητών, προσφέροντας τους την
απαιτούµενη υλική και ηθική υποστήριξη.
Σε ότι αφορά στα Λύκεια του ∆ήµου µας,
τα ποσοστά επιτυχιών που σηµείωσαν οι
µαθητές τους, αποδεικνύουν πως στη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς επιτελούν
καθηµερινά σπουδαίο εκπαιδευτικό και
παιδαγωγικό έργο, µέσα σε πραγµατικά
δύσκολες οικονοµικά συνθήκες µε κοινωνικές προεκτάσεις. Εύχοµαι και τα επόµενα χρόνια να είναι το ίδιο δηµιουργικά και
να στεφθούν µε ανάλογες επιτυχίες.

Αλλά και εκείνοι που φέτος δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους θα
πρέπει να γνωρίζουν πως οι δρόµοι είναι
ανοιχτοί και γεµάτοι ευκαιρίες αρκεί να
τις αδράξουν.
Γιατί οι σπουδές δεν αποτελούν εχέγγυο
για την κοινωνική καταξίωση αλλά, απλά
ένα εφόδιο.
Όλοι τους, επιτυχόντες και µη, θα πρέπει να συνεχίσουν µε τον ίδιο ζήλο για
να πετύχουν τους στόχους τους και να
εκπληρώσουν τις επιθυµίες και τα όνειρά τους, ο καθένας από τη δική του
αφετηρία.
Καλή τύχη σε όλους.»

Αιδεσιµότατε, κ. Πρόεδρε της Ζίτσας, Αγαπητοί συγχωριανοί,
Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα προσωπικά και εκ µέρους όλης µου της οικογένειας να εκφράσω ένα µεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας
στο σηµερινό µνηµόσυνο που έγινε µε την ευκαιρία της µετακοµιδής
των οστών του πατέρα µου στην αγαπηµένη του Ζίτσα.
Θέλω να συγχαρώ τα µέλη του Συλλόγου Γυναικών Ζίτσας για την
πολύ ενδιαφέρουσα εικαστική έκθεση όπου θαυµάσαµε το ταλέντο των
καλλιτέχνιδων που παρ' όλες τις υποχρεώσεις που έχουν σαν εργαζόµενες γυναίκες, σύζυγοι, µητέρες και κόρες, βρίσκουν το χρόνο και
ασχολούνται µε την τέχνη που εξυψώνει την ψυχή, εξευγενίζει τα αισθήµατα και καλλιεργεί το νου.
Έµαθα εδώ στο χωριό ότι ο τρύγος λόγω των κακών καιρικών συνθηκών άρχισε νωρίτερα φέτος. Εύχοµαι να έχετε µια καλή σοδειά και
το εξαιρετικό κρασί, το χρυσάφι του χωριού µας να ρέει άφθονο και
να γίνει γνωστό στα πέρατα της γης. Εύχοµαι σε όλους να έχετε καλή υγεία και στους νέους µας οι κόποι τους να αποδώσουν καρπούς.
Ας δουλέψουν σκληρά γιατί σ' αυτούς στηρίζουµε τις ελπίδες µας για
ένα καλύτερο αύριο. Η δουλειά είναι ζωή, είναι δηµιουργία είναι χαρά. Χωρίς κόπους κανένας δεν µπορεί να πετύχει και να ευτυχήσει. Ο
αγώνας και οι κόποι των γονέων µας, χάρισαν σε µας µια καλύτερη
ζωή.
Και µια και απευθύνθηκα στους νέους, όπως οι περισσότεροι από
τους παρευρισκόµενους γνωρίζουν, η Ζίτσα είναι από τα λίγα χωριά
της Ηπείρου όπου λειτουργούσε γυµνάσιο και πριν από τον πόλεµο.
Εύχοµαι σύντοµα ν' αποκτήσει και πλήρες λύκειο σε πείσµα των καιρών και των κακών συγκυριών. Σε όλο το διδακτικό προσωπικό των
σχολείων µας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια που µε πολύ κόπο ασφαλώς αξιοποιούν το πολύτιµο υλικό που έχουν στα χέρια τους. Εσείς
οι δάσκαλοι είστε επιφορτισµένοι µ’ ένα δύσκολο έργο, να καλλιεργείτε τις ψυχές και το µυαλό των νέων για να δώσουν καλούς καρπούς στη γνώση και τα αισθήµατα.
Σήµερα 18 Σεπτεµβρίου, µήνας σταθµός που µας δένει µε ωραίες
συγκινητικές και αξέχαστες στιγµές που ζήσαµε εδώ στο χωριό µας.
Σεπτέµβριο του 1981 εγκαινιάζεται η Βιβλιοθήκη.
Σεπτέµβριο του 1994, εγκαινιάζεται η Καλλιθέα και γίνονται τα
αποκαλυπτήρια των προτοµών του Πατριάρχου Ιερεµία και του ∆ηµητρίου Νικολίδη άξιων τέκνων της Ζίτσας.
Σεπτέµβριος του 2016 και είµαστε όλοι εδώ για να τιµήσουµε τη
µνήµη του πατέρα µου, που επιστρέφει ν' αναπαυθεί στα ιερά χώµατα
της Ζίτσας που τόσο αγάπησε και ποτέ δεν ξέχασε.
Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι εκτιµώ πολύ την αγάπη που µας
δείχνετε και ασφαλώς είναι αµοιβαία. Αισθάνοµαι πολύ υπερήφανη
που έχω εδώ τις ρίζες µου αλλά και πολύ συγκινηµένη που κοντά σας
αφήνουµε ένα κοµµάτι της ψυχής µας. Τον λατρεµένο µας πατέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.

«ΠAΛMOI THΣ ZITΣAΣ»

ΣEΛI∆A

Bιβλιοπαρουσ'αση

8

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Στην «τελική ευθεία» βρίσκονται
οι εργασίες συντήρησης και επισκευής στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου Ζίτσας ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Τα συνεργεία του ∆ήµου και ιδιώτες εργολάβοι υπό την
επίβλεψη των προέδρων των σχολικών επιτροπών Α/βθµιας και
Β/βθµιας εκπαίδευσης κ.κ. Περικλή
Γρίβα και Φώτη Ράρρα αντίστοιχα,
δουλεύουν πυρετωδώς προκειµένου να είναι όλα έτοιµα, µε το πρώτο χτύπηµα του κουδουνιού στις 11
Σεπτεµβρίου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
η ∆ευτέρα 22 Αυγούστου, το απόγευµα,

Τστο Πνευµατικό Κέντρο Ζίτσας έγινε η

παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Παντούλα, πρώην βουλευτή του νοµού Ιωαννίνων, µε το τίτλο: «Κοσµάς ο Αιτωλός, τα
εικονογραφικά 1779 – 1961».
Εισηγητές της παρουσίασης ήταν, ο συγχωριανός µας, πρώην δήµαρχος Ιωαννιτών
Αναστάσιος Παπασταύρος και ο συγγραφέας του πονήµατος Μιχάλης Παντούλας.
Την παρουσίαση οργάνωσαν από κοινού
ο ∆ήµος Ζίτσας, η Τοπική Κοινότητα Ζίτσας, η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου
Νικολάου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζίτσας

και ο Σύλλογος Γυναικών Ζίτσας.
Το βιβλίο είναι µια καλαίσθητη έκδοση,
φωτογραφική αποτύπωση του Κοσµά του
Αιτωλού στο βαλκανικό χώρο από το έτος
της µαρτυρίας 1779 έως την αγιοκατάταξή
του (1961).
Ήταν ένα δύσκολο εγχείρηµα το οποίο ο
συγγραφέας αισίως έφερε εις πέρας µε
άριστο τρόπο και περιλαµβάνει εκτός από
τα εισαγωγικά σχόλια, στοιχεία του βίου
του αγίου, πλήθος εικόνων που συγκέντρωσε ο συγγραφές µε πολύ κόπο από
τον ελλαδικό και το βαλκανικό χώρο.

Άλλαξε όψη το Γυµνάσιο Ζίτσας. Ύστερα από πολλά
χρόνια έγινε αισθητική παρέµβαση στην αυλή του κτηρίου.
Με πρωτοβουλία της δηµοτικής αρχής και τοπικής κοινότητας ασφαλτοστρώθηκε η αυλή του Γυµνασίου-Λυκείου,
έγιναν οι διαγραµµίσεις των γηπέδων µπάσκετ και βόλεϊ,
αποκαταστάθηκαν κάποια σπασµένα κάγκελα, ανακατασκευάστηκαν τα ρείθρα περιµετρικά της κεντρικής αυλής.
Επίσης έγινε καθαρισµός – αποψίλωση του περιβάλλοντος
χώρου.

Ο Προφήτης Hλίας γιορτάζει

Είναι µια αξιέπαινη πρωτοβουλία των υπευθύνων. Θα
χρειαστεί όµως να συνεχιστούν οι παρεµβάσεις και στο
εσωτερικό. Μένει επίσης σαν εκκρεµότητα να κοπούν
και οι δυο τεράστιες λεύκες που βρίσκονται στην αυλή
καθότι υπάρχει κίνδυνος µε τον πρώτο δυνατό αέρα να
πέσουν προξενώντας ζηµιές στο δίκτυο της ∆ΕΗ, αλλά
και µεγάλος κίνδυνος ατυχήµατος.
Ευελπιστούµε ότι η δηµοτική αρχή θα µεριµνήσει για
αυτό.

∆ηµοτικά
έργα

ην Τρίτη 19 Ιουλίου στο µο-

Τναστήρι του Προφήτη Ηλία

τελέστηκε εσπερινός. Ακολούθησε στον περίβολο του µοναστηριού αρτοκλασία και στη
συνέχεια µε πρωτοβουλία της
Τοπικής κοινότητας και των
φορέων της Ζίτσας ακολούθησε δείπνο αγάπης σε όλους
όσους παρευρέθηκαν και δεν
ήταν λίγοι. Κατά τις εκτιµήσεις
της επιτροπής οι παρευρισκόµενοι ξεπερνούσαν τα 500
άτοµα.
Η ταπεινή αυτή εκδήλωση έχει
σαν σκοπό την επικοινωνία,
την αγάπη, το αντάµωµα του
ντόπιου µε τον απόδηµο Ζιτσιώτη, στοιχείο άλλο να τηρήσουµε και να τιµήσουµε την
παράδοση που ήθελε σ’ αυτόν
το χώρο µετά τη λειτουργία να
παρατίθεται γεύµα στους προσκυνητές από τη Ζίτσα και τα
γύρω χωριά.
Ανήµερα της εορτής του Προφήτη Ηλία τελέστηκε Θεία
Λειτουργία.
Το µαγειρικό επιτελείο για άλλη µια χρονιά είχε αρχιµάγειρα τον Τάκη Κοντονίκα µε βοηθούς του, τον Μιχάλη Αλεξέλη
και τον Βασίλη Γρίβα.
Οι πάντα πρόθυµες για προσφορά γυναίκες της Ζίτσας µε τις ωραιότατες πίτες τους.
Οι κτηνοτρόφοι µας µε την προσφορά των κρεάτων.
Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι στην εποχή της αρπαχτής και της ρεµούλας, στην εποχή
της ισοπέδωσης των πάντων υπάρχουν ακόµη κάποιοι άνθρωποι που έχουν και δίνουν
περίσσευµα καρδιάς.
Επιβάλλεται να υπάρχει συνέχεια και να παραµείνει το Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. Η
Ακρόπολη - Ο Παρθενώνας της Ζίτσας.
Χρόνια σας Πολλά, να είστε όλοι καλά.

Ολοκληρώθηκαν

τα έργα ανάπλασης
ης Αγοράς. Tη θέση
των επικινδύνων και
αντιαισθητικών
γκρεµισµάτων πήραν
ωραιότατες
ασπρόµαυρες
φωτογραφίες.
Η πρώτη πανοραµική
άποψη της Ζίτσας
στις αρχές του 20ου
αιώνα, η δεύτερη µε
το µοναστήρι πριν
πολλά - πολλά χρόνια
και η τρίτη από
τη Λούτσα όπως
την ξέραµε
οι παλιότεροι.
∆ωρητές
των φωτογραφιών είναι
η Καίτη Στεφοπούλου και
ο Μιχάλης Κατσουλίδης.
Ενδεικτικές
οι φωτογραφίες.

∞¶√∫∞∆∞™∆∞™∏ ∞.∂ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ & ∞ÔıÂÚ·›·˜
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘: ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ™ÙÔÊfiÚÔ˜, ÁÈÔ˜ Ù˘ √˘Ú·Ó›·˜ ∑¤Ú‚· - ™ÙÔÊfiÚÔ˘

∆ρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ

∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·ÔıÂÚ·›·˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ∞¶√∫∞∆∞™∆∞™∏ ∞.∂. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 6Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∆ÚÈÎ¿ÏˆÓ - ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 7 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ÎfiÌ‚Ô ∆ÚÈÎ¿ÏˆÓ - §¿ÚÈÛ·˜.
∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Û ¤ÎÙ·ÛË 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì¤Û· ÛÙ· 5000 Ù.Ì. Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÙÔ
ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËηÓ, Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÌÂÙ·ÓÔÛÔÎÔÌÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘.

(κόρη της Ουρανίας Ζέρβα)

À¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·:
¢∏ª√™π√-∆À¢∫À-√∞∂∂-π∫∞-√°∞- ™∆ƒ∞∆πø∆π∫ø¡ (°∂™-°∂∞-§πª∂¡π∫ø¡)
∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ∞¶√∫∞∆∞™∆∞™∏ ∞.∂.
6Ô ÃÈÏ. ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∆ÚÈοψÓ-∫·Ú‰›ÙÛ·˜, 42100-∆ƒπ∫∞§∞, ∆ËÏ. 24310 43207-9, e-mail: info@reha.gr
http://www.reha.gr/

∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ελ. Βενιζέλου & Μπουµπουλίνας 1 • Mελίσσια
Tηλ. 210 8046430

K·Ïfi Ê ıÈÓfiˆÚÔ!