You are on page 1of 7

1.

EXPLORAREA CALCULATOARELOR
Pe mãsurã ce se apropie noul mileniu, persoanele care se pregãtesc pentru a
lucra în diverse domenii descoperã faptul cã notiunile despre calculatoare sunt
esentiale, astãzi calculatoarele joacã un rol important în activitatea majoritãtii
specialistilor - de la bancheri la fermieri, de la medici la atleti. Calculatoarele devin
indispensabile în orice domeniu, orice tip de afaceri si orice aspect al vietii noastre.
În schimb, sistemele manuale devin redundante.
Calculatoarele au câstigat teren datoritã mai multor motive, si cel mai
important este faptul cã existã activitãti pe care calculatoarele le executã foarte
bine - chiar mai bine decât oamenii. Acestea sunt:
 stocarea sau ,,memorarea” unor cantitãti mari de informatie;
 regãsirea rapidã a unei informatii, în ideea luãrii deciziei ,, în timp util”;
 executarea rapidã a unor serii de operatii secventiale (ceea ce implicã
productivitatea crescutã a muncii);
 realizarea unei actiuni pe baza indicatiilor primite de la senzori sau a altor
informatii cuantificabile;
Cât de operativ este condusã o unitate (companie, agentie), constituie unul
din aspectele pragmatice ale acelei unitãti. Rationamentul cã automatizarea
lucrãrilor (office automation) ar putea oferi managerului informatia operativã si
statisticã necesare în a lua o decizie justã, este doar teoretic bunã. Dacã managerul
nu este relativ priceput în a folosi echipamentul nou, consecintele sunt:
 productivitatea scade neasteptat de mult;
 profitul si moralul unitãtii scad;
Oricât de sofisticate au devenit calculatoarele din punct de vedere tehnic,
acestea n-ar fi ajuns niciodatã un fenomen de masã în lipsa unor programe utile si
inteligibile. Programele (software-ul) transformã calculatoarele într-un dispozitiv
electronic complex, într-un instrument extrem de practic si productiv. Software-ul
reprezintã unul sau mai multe programe (sau seturi de instructiuni) ce pot fi
întelese de un calculator. În timp ce hardware-ul reprezintã ,,trupul” unui
calculator, software-ul este sufletul acestuia. Toate calculatoarele necesitã
programe; în lipsa acestora, un calculator nu este decãt un presse-papier.
Calculatoarele utilizeazã douã tipuri de software: software de sistem si de aplicatie,
primul permite calculatorului sã execute operatiile de bazã (de intrare si de iesire)
iar ce de al doilea permite utilizatorilor sã realizeze diferite operatii.
SOFTWARE DE SISTEM

sistemul de operare are datoria sã informeze dacã un dispozitiv nu functioneazã corect (de exemplu. sistemul de operare gestioneazã si operatiile de intrare/iesire pentru dispozitivele de stocare. În cursul utilizãrii calculatorului. De exemplu. Sistemele de operare gestioneazã operatiile de intrare si iesire prin monitorizarea si controlarea fluxului de date si a altor programe. sistemul de operare poate aloca o portiune a unui hard disk pentru a fi utilizatã ca memorie virtualã. sau poate utiliza o parte din memorie pentru operatii de cache. cãtre imprimantã sau alt dispozitiv. mouse sau alt dispozitiv de intrare si sunt dirijate cãtre memorie si CPU. Prin comunicare cu BIOS. ce pot fi utilizate de aplicatii pentru comunicarea cu BIOS. Sisteme de operare Un sistem de operare constã din unul sau mai multe programe ce interactioneazã cu BIOS-ul pentru a controla hardware-ul calculatorului. dacã un disc a fost eliminat dintr-o unitate sau dacã imprimanta nu este conectatã). Datele introduse de utilizator sunt preluate de la tastaturã. APLICATII SOFTWARE DE SISTEM SISTEME DE OPERARE DRIVERE DE DISPOZITIV PROGRAME UTILITARE LIMBAJE DE PROGRAMARE MEDII 1. limbaje de programare. O altã sarcinã este determinarea numãrului de utilizatori ce pot . oferind un set de functii standard. Sistemul de operare este responsabil si cu alocarea resurselor sistemului atribuirea de echipamente hardware diferitelor programe si functii pentru a asigura functionarea eficientã a calculatorului. De asemenea. drivere de dispozitiv.Existã patru tipuri de software de sistem: sisteme de operare. ce includ medii de sisteme de operare. de citire de pe disc si de scriere pe disc a noilor fisiere. Datele de iesire sunt transmise cãtre ecran. sistemul de operare gestioneazã operatiile de stocare. programe utilitare.

sau pentru a gestiona fisierele de date si programe. Driverul de dispozitiv este utilizat de sistemul de operare pentru comunicarea cu noile echipamente. Driverele de dispozitiv sunt programe ce oferã calculatorului informatii specifice privind un anumit echipament hardware.. De exemplu se poate utiliza un program utilitar pentru a copia toate informatiile de pe un disc pe altul. Fiecare sistem de operare contine o interfatã cu utilizatorul . În functie de sistemul de operare. cum ar fi manuale de utilizare. Majoritatea utilitarelor trateazã operatiile de stocare si gestionare a fisierelor.inima” sistemului. construite de acelasi producãtor.obtine acces la calculator în acelasi timp. 2. fisiere de documentatie despre sistem. 3. Aceste fisiere formeazã nucleul sistemului de operare. drivere de dispozitiv si programe utilitare. nucleul (kernel). Programe utilitare Programele utilitare sunt programe utilizate împreunã cu sistemul de operare pentru a controla si a utiliza echipamentele hardware ale unui calculator. CleanSweep) . De exemplu. codul sistemului este împãrtit în mai multe fisiere. interfata cu utilizatorul poate fi bazatã pe text sau graficã. existã un numãr mic de drivere de mouse care controleazã majoritatea dispozitivelor mouse. Drivere de dispozitiv Sistemul de operare contine informatii generale despre dispozitivele ce pot fi conectate la calculator.una sau mai multe metode de a introduce comenzi. trebuie sã se instaleze pe disc driverul corespunzãtor. vor avea drivere diferite care exploateazã caracteristicile fiecãrei inprimante. Când dispozitivele sunt foarte variate. În majoritatea sistemelor de operare. fiecare tip necesitã un driver corespunzãtor (imprimante aproape identice. cum ar fi:  formatarea unui disc în vederea stocãrii de date si programe (RemoveIt. Existã sisteme de operare destinate unui utilizator si sisteme de operare multiutilizator. Utilitarele sunt folosite pentru o gamã largã de operatii. iar un driver nepotrivit pentru un dispozitiv poate duce la obtinerea unor rezultate partiale sau nesatisfãcãtoare în cazul în care ar functiona). Partea exterioarã (shell) a sistemului de operare este programul care preia comenzile de la utilizator si le transferã cãtre . Un sistem de operare contine si alte programe. Unele drivere sunt generale deoarece dispozitivele pe care le controleazã sunt construite conform unei anumite specificatii. Când se ataseazã calculatorului un nou dispozitiv.

ALGOL . A treia generatie de limbaje de programare este reprezentatã de limbajele de nivel înalt. Cobol). Limbajele masinã utilizeazã sirurile de 0 si 1 ale codului binar si necesitã cod de programare pentru manipularea directã a echipamentelor hardware. Limbaje de programare Limbajele de programare ale calculatoarelor sunt utilizate pentru o serie de programe care sunt apoi convertite în limbaj masinã. Asamblorul a fost înlocuit cu un interpretor sau un compliator. dispozitivele de stocare si registrele CPU. cod binar ce poate fi executat de cãtre calculator. Când codul introdus de utilizator nu contine erori tehnice.destinat utilizãrii de cãtre oameni fãrã cunostinte tehnice. (BASIC .copierea. cum ar fi memoria. compilatorul genereazã o versiune a programului în cod obiect. Microsoft BacKup)  restabilirea datelor si programelor pierdute  efectuarea de teste de diagnosticare asupra echipamentelor hardwarre 4. Acestea permit utilizatorilor sã intoducã instructiuni mai inteligibile decât limbajul masinã. numitã fisier program executabil. Programul finisat se numeste cod. Norton Anti-virus. similar celor cinci generatii de calculatoare (dar nu coincid întru totul). Codul de asamblare este apoi convertit în limbaj masinã cu ajutorul unui program numit asamblor. Limbajul de asamblare de nivel scãzut specific celei de-a doua generatii. linie cu linie. Fortran. Acesta este rulat prin intermediul altui program numit linkeditor (editor de legãturi). Acestea contin comenzi ce înlocuiesc mai multe linii de cod în limbaj de asamblare (Formula Translator. care genereazã o versiune finalã în limbaj masinã. mutarea. urmate de prelucrarea codului de cãtre un program de compilare care raporteazã eventualele erori. redenumirea sau stergerea fisierelor de date si programe (Norton Commander. Existã cinci generatii de limbaje de programare. o îmbunãtãtire a limbajului masinã. McAfee Viru Scan. Interpretorul converteste un program în limbaj masinã. utilizeazã scurte abrevieri si oferã programatorilor posibilitatea de a avea acces direct la memorie si la zonele de stocare a datelor. First Aid 95)  asigurarea securitãtii datelor prin controlul existentei virusilor sau crearea de copii de rezervã sau codificate a documentelor mai importante (PCcilin. gestionarea datelor si programelor . iar compliatorul permite introducerea si salvarea întregului cod pe un dispozitiv de stocare. Prima generatie de limbaje a început o datã cu crearea primului program în limbaj masinã.a introdus un concept teoretic numit programare structuratã care a .

LISP . Ada95. cum ar fi Microsoft Office pentru Windows 95 sau PageMaker pentru Macintosh.1 si o a patra versiune pentru Windows 95 si Windows N. una pentru UNIX. . Alte aplicatii sunt disponibile pentru mai multe sisteme de operare . ABAP/4). ( Turbo Pascal.revolutionat modul de scriere al programelor. software educativ si software pentru distractie. Aplicatiile pot fi clasificate în software pentru afaceri.T. LOGO . codul si datele utilizate de acesta sunt împachetate într-un singur obiect. Sistemul de operare necesar unui produs este inclus în numele aplicatiei. A patra generatie de limbaje reprezintã limbajele de nivel foarte înalt. au destinatie specialã: aceea de a permite utilizatorilor sã introducã instructiuni în limbaj natural pentru lucrul cu o colectie de informatii numitã bazã de date. numit 4GL. iar o combinatie de obiecte constituie un program (SmallTalk. au fost create limbaje destinate utilizãrii interfetei grafice a Internet-ului. C++).destinat domeniului educatiei. O datã cu cresterea gradului de utilizare a Internet-ului. Limbajele generartiei a cincea utilizeazã programarea orientatã pe obiecte (OOP).o versiune pentru Macintosh. limbaje Internet (HTML) SOFTWARE DE APLICATIE Toate programele de aplicatie (sau pur si simplu aplicatiile) necesitã un sistem de operare. Numeroase aplicatii pot rula pe un singur sistem de operare.utilizat pentru programele de inteligentã artificialã). Fiecare obiect face parte dintr-o clasã de obiecte similare si are anumite atribute (proprietãti) si comportamente (metode sau actiuni îndeplinite de obiect). alta pentru DOS si Windows 3. World Wide Web. Unele limbaje din aceastã generatie. În acest caz.Visual Basic.

Programele pentru afaceri contin douã tipuri de software: software pentru sisteme de afaceri si software pentru productivitate. baze de date. 1 Programele de productie reprezintã programe care permit cresterea productivitãtii si eficientei.procesare de text. cum ar fi functiile financiare. Existã mii de aplicatii diferite. de la manuale utilizabile pe calculator pânã la dictionare si enciclopedii pe CD-ROM-uri sau discuri. tehnoredactare computerizatã. dintre care multe se încadreazã într-una din sase categorii . foi de calcul. Primele sunt destinate functiilor de bazã ale unui domeniu de afaceri.Software de sistem Software pentru distractie Aplicatii Software pentru afaceri Software pentru sistemele de afaceri Software de productie Baze de date Graficã Comunicatii Tehnoredactare computerizatã Foi de calcul Procesare de text Software educativ Referintã Învãtarea graficã cu ajutorul calculatorului I. Produsele de acest gen erau de obicei destinate utilizãrii într-un birou de afaceri. dar în ultima vreme sunt folosite tot mai des la domiciliu. . Programe educative acoperã o gamã largã de aplicatii. functii de fabricatie si functii de monitorizare a clientilor. I. graficã si comunicatii. II.

Un procesor de texte poate include software pentru comunicatii pentru transmiterea documentelor prin posta electronicã. . Desi termenii program si software sunt intersanjabili. existã o distinctie (în limba românã se folosesc mai des termenii de . jocurile destinate copiilor mici includ si componente educative pentru a-i încuraja pe pãrinti sã cumpere produsele respective. Un program tip foaie de calcul poate contine facilitãti grafice si pentru baze de date. mai ales cã masinile destinate jocurilor sunt calculatoare speciale. cum ar fi programele ce alcãtuiesc un sistem de operare. De exemplu. O sectiune de cod ce executã o anumitã operatie se numeste de obicei program. Programele pentru distractie reprezintã poate segmentul cu cea mai rapidã dezvoltare al pietei de programe.III. Pe mãsurã ce programele devin mai sofisticate. în timp ce un pachet de programe care lucreazã împreunã. Liniile de demarcatie între diversele categorii de programe devin tot mai putin clare.programe” sau .pachet de programe”). este denumit software... caracterul multilateral al unui produs a devenit ceva obisnuit.