You are on page 1of 4

Toamna, anotimpul culorilor - proiect

tematic la clasa pregătitoare
Proiect tematic interdisciplinar

Tema: „Toamna – anotimpul culorilor”
Prof. înv. primar Iștoc Romeo
Școala Primară Belin-Vale
Clasa pregătitoare A
Argument: Toamna este anotimpul atâtor schimbări şi modificări în natură, dar şi în viaţa
copiilor care păşesc pentru prima dată, acum, toamna, în clasa pregătitoare. Copiii ar vrea să afle
atâtea...pentru că toate sunt noi şi necunoscute lor. Acest proiect tematic oferă informaţii
accesibile vârstei și totodată trezește interesul și curiozitatea pentru necunoscut.
Contactul nemijlocit cu mediul oferă copiilor multiple și noi posibilită ți de cunoaștere a
unor aspecte din natură, legăturile dintre acestea, cauzele pe care le determină și urmările pe care
le au.
Prin intermediul proiectului dezvoltat, voi încerca să le transmit copiilor cunostinte precise,
lărgindu-le orizontul intelectual, dezvoltându-le capacitatea de a cerceta și de a descoperi relațiile
dintre fenomene.
Pe parcursul proiectului vom completa zilnic un calendar al naturii specific perioadei în
care ne aflăm, unde vom aşeza în fiecare zi un simbol al vremii de afară (nor, nor cu ploaie, soare,
vânt). Împreună cu copiii vom identifica aspectele vizibile anotimpului de toamnă. Toamna o
vom asemăna cu o zână bună şi frumoasă, care va şi veni în vizită la ei când vor ştii destul de
multe să îi povestească. Copiii vor participa la strângerea de materiale pentru centru tematic şi la
decorarea sălii de clasă cu fructe, legume, flori de toamnă etc.
Arii curriculare/ discipline:
Limbă şi comunicare/ Comunicare în limba română
Matematică şi Ştiinţe ale naturii/ Matematică şi explorarea mediului
Arte şi Tehnologii/ Arte vizuale şi abilităţi practice
Arte / Muzică şi mişcare
Consiliere şi orientare/ Dezvoltare personală
ÎNTREBĂRI CHEIE:
Întrebare esenţială:
Cum influențează schimbarea anotimpurilor, viața animalelor, plantelor și a oamenilor?
Întrebările unității de învățare:
Cum se manifestă toamna în localitatea voastră?
Ce sentimente vă induce anotimpul toamna?
Întrebări de conținut:
De ce este considerată toamna cel mai colorat anotimp?
Ce putem învăţa de la vieţuitoarele din jurul nostru?
Ce tehnici folosim în realizarea colajelor de toamnă?
Ce poezii și cântecele cunoaşteţi, în care se oglindeşte toamna?
Care din activităţile din acest anotimp v-au plăcut cel mai mult? De ce?
Cum redăm conţinutul unui text?
Ce program am folosit pentru a desena frunze cu ajutorul calculatorului?
Structura proiectului:
Competenţe ale învăţării integrate:

CLR
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de
comunicare cunoscute
2.2. Oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute
MEM
1.2. Compararea cardinalelor unor mulţimi având cel mult 10 obiecte
3.2. Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene /procese / structuri repetitive
simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi
3.3. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social
AVAP
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare
specifice artelor
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct
MM
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare
DP
1.1.Identificarea unor trăsături personale elementare
1.2. Respectarea unor reguli simple de igienă personală
Cunoştinţe 
Exersarea capacităţilor de comunicare
orală

Identificarea trăsăturilor anotimpului toamna: schimbările ce se petrec
în natură, activităţile oamenilor, fenomene ale naturii, roadele toamnei

Vizionarea unor filme educative pentru identificarea necesităţii
consumării legumelor si fructelor

Receptarea unor cântece despre toamnă
Capacități 
De comunicare (formulare de mesaje, analiza de mesaje şi texte)
instrumentale
De sortare şi clasificare după diferite criterii, orientarea în spaţiu)

De soluţionare creativă a situaţiilor-problemă

Manuale (conturare, desenare, decupare, etc)

De cântare în colectiv

Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conținutul unui mesaj/
text scurt audiat

Manipularea legumelor şi fructelor sau reproduceri ale acestora şi
identificarea însuşirilor acestora.

Utilizarea diferitelor materiale (hârtie albă/ colorată, acuarele,
plastilină, lipici, foarfece) pentru reproducerea elementelor naturii – frunze,
flori, legume, fructe

Reproducerea unor cântece, asociind mişcarea sugerată de versuri
Atitudini și 
Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene din mediul
valori
apropiat

Exprimarea interesului faţă de activităţile matematice printr-o participare
activă la rezolvarea sarcinilor de lucru

Descoperirea si selectarea unor sonoritati din mediul inconjurator si

acompanierea cântecelor
Practicarea unui comportament ecologic faţă de mediul înconjurător
Exprimarea sentimentelor faţă de anotimpul toamna prin valorificarea
frumuseţilor naturii în creaţii artistice (literare/plastice)
Planificarea timpului: 12-30 octombrie 2015 (3 săptămâni)
Resurse:
materiale: coli de carton, cartoane colorate, cărţi cu poveşti pentru copii, jetoane, imagini şi
planşe peisaje - Toamna, fructe şi legume, auxiliare, foi A4, creioane colorate, materiale din
natură, hârtie colorată, hârtie creponată, lipici, foarfece, lipici, acuarelă, culegere de cântece
pentru copii, albume diverse, aparat fotoculori, carioci, acuarele, fişe de lucru, aparate foto, CDuri cu cântece, panouri pentru expoziţii, diplome realizate de învăţător;
procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, comparaţia, problematizarea,
învăţarea prin cooperare, observaţia dirijată, exerciţiul, problematizarea, jocul de rol, jocul
didactic;
forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe.
Proiectarea si dirijarea activitatilor de învatare
„Frunzele toamnei” - săptămâna I
Copacul în timpul toamnei – plimbare în curtea şcolii pentru a observa natura
Toamna, George Coșbuc – memorizare
Frunza – memorizare
La vânătoare de frunze – audierea textului
Frunza, de Emil Gîrleanu (rezumat) - audierea textului
Calendarul scolarului, de G. Cosbuc - audierea textului (lunile sept., oct., nov.)
Joc de rol : ,,Cele două frunze”
Zâna Toamna – împodobește rochița zânei cu semne grafice
Expunerea de frunze în spațiul special amenajat „Muzeul frunzei”, pentru desfăsurarea
activitătilor:
„Formează mulţimi cu frunzele toamnei în funcţie de culorile acestora”
„Numără frunzele fiecărei mulţimi şi scrie sub fiecare mulţime cifra corespunzătoare acestora”
,,Compară cele două frunze”
Culorile toamnei – reprezentarea prin desen a unor caracteristici ale anotimpului toamna
Frunza - modelaj, colaj, pictura, decorare cu puncte şi linii;
Covorul de frunze - pictură, colaj
Copacul desfrunzit - ruperea libera a hârtiei/ dactilopictură:
A,a,a! Acum e toamna, da! - audierea şi învăţarea cântecului

„Fructe, legume, flori” - săptămâna II
Albumul toamnei – ghicitori/ colorează legumele
Toamna, de Demostene Botez – memorizare
Fructele toamnei, de Lucia Muntean – audiere textului
Întâmplări cu furnici - audierea textului
Balul florilor – audierea textului
Florile toamnei – vizionarea unei prezentări ppt cu florile toamnei
Recunoaște legumele!- vizionare soft educational
De unde vin merele? - vizionare soft educational
Săculetul fermecat: Stiați că... - descoperim lucruri noi!
Ghicitori despre fructe si legume
Joc de rol: „La piaţă”
Dacă aş fi o legumă, mi-aş dori să fiu . . .
Expunerea de fructe si legume în spatiul special amenajat „Cosul toamnei”, pentru desfăsurarea

activitătilor:
,, Câte fructe sunt în coşul toamnei?”
„Formează mulțimi cu legume și fructe”
„Compară două legume/fructe”(mărime, formă, culoare, gust)
„Sortează legumele/fructele după formă, culoare mărime.”
Figurine din fructe si legume - lucrări cu materiale din natură
Vază cu crizanteme – amprentarea cu corole de crizanteme
Legumele toamnei - exersarea tehnicilor simple: tăierea si lipirea hârtiei
Cosul cu fructe - realizarea unei compozitii utilizând acuarelele
A venit pe dealuri toamna – - audierea şi învăţarea cântecului
„Carnavalul toamnei” - săptămâna III
 Povestea nucii lăudăroase, de Vladimir Colin – audierea textului
 Toamna de L. Muntean – memorizare
 Ce e toamna? – audierea textului
 Supa de zarzavat de O. Cazimir – audierea textului/ fișă de lucru
 Supa de zarzavat - audierea cântecului redat cu ajutorul mijloacelor tehnice
 Vine ploaia! Pic! Pic! Pic! - audierea şi învăţarea cântecului
 Alimentatie sănătoasă: Salata de fructe - atelier practic aplicativ
 Coroniţa toamnei – confectionare cu de materiale din natură
 Să ne confecţionăm o mască pentru carnaval (un fruct, o legumă)
 Colorare frunze, fructe si legume vesele pentru decorarea clasei pentru carnaval
 Invitații la carnaval – decupare după contur, lipire
 Carnavalul Toamnei - activitate distractivă
EVALUAREA PROIECTULUI:

Portofoliul elevului – format din totalitatea lucrărilor realizate

Însușirea de către elevi a unui repertoriu de cântece dedicate anotimpului toamna;

Formarea de competențe de colaborare și lucru în echipă;

Expoziții;

Albume, prezentări.