You are on page 1of 32

Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών

Εγχειριδιο
σπουδαστη

Follow us on Twitter

Find us on Facebook

αθηνα
Mασσαλίας 22, Καπλανών 12,10680 Αθήνα
Tηλ.: 210 3680900, Fax: 210 3633174
e-mail: hau@hau.gr, www.hau.gr
Θεσσαλονικη
Φράγκων 14, 54626 Θεσσαλονίκη
Tηλ.: 2310 557600, Fax: 2310 553925

V3.27.07.2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Αποστολή του Προγράμματος
Αποστολή του Προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας του Κέντρου Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών (CALLS) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
είναι η παροχή υποστήριξης σε μη φυσικούς ομιλητές της Αγγλικής ώστε να
αποκτήσουν τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν
ικανούς να συμμετέχουν ενεργά στη διεθνή κοινότητα. Το Πρόγραμμα προσφέρει
εκπαιδευτική αριστεία σε περιβάλλον υποστήριξης και προαγωγής της μάθησης και
συνδέει παραγωγικά τη γλωσσική διδασκαλία με τη γλωσσική εξέταση. Η μάθηση
διευκολύνεται από εκπαιδευτική τεχνολογία αιχμής, καινοτόμο διδακτικό υλικό και
διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση.
Τα Προγράμματά μας έχουν πιστοποιηθεί για την ποιότητά τους από το Commission
on English Program Accreditation (CEA), αναγνωρισμένο από το Oμοσπονδιακό
Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ.
Επίσης, τα προγράμματά μας είναι πιστοποιημένα από το διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης TÜV HELLAS κατά ISO 9001. Το πρότυπο αυτό είναι αναγνωρισμένο
διεθνώς για τη διασφάλιση ποιότητας και τη συστηματοποίηση διαδικασιών στη
διαχείριση επιχειρήσεων και οργανισμών.
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) κατανέμει τους μαθητές σε τρεις
κατηγορίες οι οποίες διαιρούνται περαιτέρω σε έξι επίπεδα:
Α1-Α2: Βασικός Χρήστης
Β1-Β2: Ανεξάρτητος Χρήστης
Γ1-Γ2: Ικανός Χρήστης

3

140 Προφορικές Δεξιότητες Μέσο Κατώτερο 210. 340 Προφορικές Δεξιότητες Excel in Grammar. επίπεδο Β2 (ΚΕΠΑ) Μέσο Ανώτερο προς Ανώτατο 410. επίπεδο Β1 (ΚΕΠΑ) Μέσο προς Μέσο Ανώτερο 310. 110. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση απαγορεύει τη χρήση και διανομή μη εγκεκριμένου φωτοτυπημένου υλικού σε οποιαδήποτε μορφή. 4 . 530 (Τμήματα Γλώσσας) Τμήμα Προετοιμασίας για τις εξετάσεις ECPE. 420. 510. επίπεδο Γ2 (ΚΕΠΑ) 540 Εξάσκηση Προφορικού λόγου σε προχωρημένο Επίπεδο (Υβριδικό) ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οι μαθητές πρέπει να αγοράσουν τα απαιτούμενα βιβλία όπως αναφέρονται στο έντυπο Περιγραφή Τμήματος. 230 (Τμήματα Γλώσσας). 440 Προφορικές Δεξιότητες Τμήμα Προετοιμασίας για τις εξετάσεις ALCE. 220. 520. 130 (Τμήματα Γλώσσας). επίπεδο Γ1 (ΚΕΠΑ) Ανώτατο προς Υψηλό. 330 (Τμήματα Γλώσσας). 430 (Τμήματα Γλώσσας). 350(Β) Τμήμα Προετοιμασίας για τις εξετάσεις ECCE του Michigan. Γραμματική Μέσου Ανώτερου επιπέδου 350(Α). 320. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν προτείνει συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία -οι σπουδαστές θα πρέπει να αναζητούν την καλύτερη δυνατή τιμή στην αγορά.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Επίπεδο & Περιγραφή Τμήματος • • • • • • • • • • Αρχάριοι 100. 120. 240 Προφορικές Δεξιότητες Τμήμα Προετοιμασίας για τις εξετάσεις BCCE Prep.

Σεπτέμβριος. από πού είναι.120.130) Επίπεδο Τα τμήματα αυτά στοχεύουν στο Α1 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). πού μένουν. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν και να χρησιμοποιούν οικείες. • Τον Αύγουστο δεν προσφέρονται μαθήματα. διάρκειας 4 εβδομάδων η καθεμία: Ιούνιο.χ.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Επίπεδα 100-500: Τμήματα Γλώσσας Κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους. να μιλούν για την οικογένειά τους. να ρωτούν και να απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις (π. • Ημιεντατικές περίοδοι. Ιούλιο και Σεπτέμβρη. τι δουλειά κάνουν). για πράγματα που τους ανήκουν • να επικοινωνούν με απλό τρόπο εφόσον ο συνομιλητής τους μιλά αργά και καθαρά και έχει διάθεση να συμβάλει στην επικοινωνία 5 . Ιούνιος/ Ιούλιος. διάρκειας 10 εβδομάδων η καθεμία. Ιούλιος. Ιούλιος /Σεπτέμβριος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΠΙΠΕΔΟ Αρχάριοι (110. να συστήνουν άλλο πρόσωπο. για ανθρώπους που γνωρίζουν. Φθινοπωρινή περίοδος: αρχές Οκτωβρίου / αρχές Δεκεμβρίου Χειμερινή περίοδος: μέσα Δεκεμβρίου / μέσα Μαρτίου Εαρινή περίοδος: μέσα Μαρτίου / μέσα Μαΐου Θερινή περίοδος: Ιούνιος. • Τρεις εντατικές περίοδοι. καθημερινές εκφράσεις και να καλύπτουν με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες • να αυτοσυστήνονται. προσφέρονται τμήματα ως εξής: • Τρεις μη-εντατικές περίοδοι.

Μέσο Κατώτερο (210. χώρα προέλευσης. στενό περιβάλλον. όνειρα και προσδοκίες και να εκφράζουν απόψεις και προτιμήσεις Μέσο Ανώτερο ( 330 & 410) Επίπεδο Τα τμήματα αυτά στοχεύουν στο Β2 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). 230) Επίπεδο Τα τμήματα αυτά στοχεύουν στο Α2 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ).χ βασικές πληροφορίες για τους ίδιους και την οικογένειά τους. • να επικοινωνούν σε απλές επικοινωνιακές περιστάσεις οι οποίες προκύπτουν αν κάποιος ταξιδέψει σε μέρη όπου μιλιέται η αγγλική γλώσσα • να παράγουν απλά κείμενα πάνω σε οικεία θέματα και θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος • να περιγράφουν εμπειρίες. προβλήματα καθημερινότητας κ. γεγονότα. 220. συνήθειες. οικογένεια. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται καθημερινά σχετικά με οικεία θέματα (π.ECCE 1&2) Επίπεδο Τα τμήματα αυτά στοχεύουν στο Β1 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). εργασία) • να επικοινωνούν σε καθημερινά πλαίσια που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με οικεία θέματα • να περιγράφουν με απλό τρόπο πτυχές της ζωής τους. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν σημαντικά σημεία οικείων θεμάτων σχετικά με ανθρώπινες σχέσεις. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων 6 . αγορές.ά. το άμεσο περιβάλλον και βασικές τους ανάγκες Μέσο (310& 320/Pre.

520. άνεση. 530) Επίπεδο Τα τμήματα αυτά στοχεύουν στο Γ1 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ).θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου συμπεριλαμβανομένων και ειδικών θεμάτων της ειδικότητάς τους • να επικοινωνούν με αυθορμητισμό. άνεση και ταχύτητα ώστε η επαφή με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας να μην παρεμποδίζεται • να εκφράζονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια σε ποικιλία θεμάτων • να διατυπώνουν επιχειρήματα και να αναλύουν τα υπέρ και τα κατά σε θέματα επικαιρότητας Ανώτατο ( 420&430) Επίπεδο Τα τμήματα αυτά στοχεύουν στο Β2 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι ψάχνουν να βρουν τις λέξεις • να επικοινωνούν με λόγο ορθά δομημένο δείχνοντας ότι έχουν τον έλεγχο των εργαλείων οργάνωσης. με τρόπο ευέλικτο και αποτελεσματικό. ταχύτητα στο βαθμό ώστε η επαφή με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας να μην παρεμποδίζεται • να εκφράζονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια σε ποικιλία θεμάτων. επαγγελματική ή ακαδημαϊκή τους ζωή άνετα. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους • να εκφράζονται στην κοινωνική. να διατυπώνουν επιχειρήματα και να αναλύουν τα υπέρ και τα κατά σε θέματα επικαιρότητας Pre ECPE (510. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου συμπεριλαμβανομένων και ειδικών θεμάτων της ειδικότητάς τους • να επικοινωνούν με αυθορμητισμό. εκφοράς και συνοχής του λόγου τους 7 .

Για την παρακολούθηση. Σε ποιο επίπεδο στοχεύει το τμήμα. Για την παραγωγή προφορικού λόγου θα συμμετέχετε σε online δραστηριότητες μέσω τηλεδιάσκεψης με τον καθηγητή και τους συμμαθητές σας. 24 εβδομάδες. blog. voice board. οι σπουδαστές. blog. Θα χρησιμοποιείτε διαδραστικά εργαλεία όπως: chat. Μέσο Κατώτερο Online Μέσω της online πλατφόρμας. voice presentation. Τι περιλαμβάνoυν τα τμήματα Αγγλικών Online. forum και video conference. Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι τα ακόλουθα: Αρχάριοι Online Μέσω της online πλατφόρμας. Tο τμήμα Μέσο Κατώτερο Online στοχεύει στο επίπεδο Α2 της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ). έρχεστε σε επαφή με προσαρμοσμένο γραπτό και προφορικό λόγο και εξασκείστε στον προφορικού λόγο μέσω δομημένων διαλόγων και συζητήσεων και στο γραπτό λόγο γράφοντας παραγράφους. Χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία όπως γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και ψηφιακή κάμερα. Κάθε τμήμα περιλαμβάνει: • Ολοκληρωμένα μαθήματα Αγγλικών σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας • Διδασκαλία από καθηγητές Αγγλικών εξειδικευμένους στην online διδασκαλία • Παραγωγή προφορικού λόγου μέσω τηλεδιάσκεψης • Online συνεργασία με τον καθηγητή και τους συμμαθητές σας • Διαδραστικά εργαλεία όπως: chat. forum και video conference • Τεχνική υποστήριξη Πόσο διαρκούν τα τμήματα. voice board. 8 . μέσω ειδικής διαδραστικής πλατφόρμας. voice presentation.Τμήματα Αγγλικών Οnline Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει τμήματα Αγγλικών online από επίπεδο Α1 έως Β2. μπορούν να κάνουν μαθήματα με έμπειρους καθηγητές. δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις υπολογιστή. Τα τμήματα περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα μαθήματα Αγγλικών σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας που στοχεύουν στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Tο τμήμα Αρχάριοι Online στοχεύει στο επίπεδο Α1 της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ). Σε ποιο επίπεδο στοχεύει το τμήμα. έρχεστε σε επαφή με προσαρμοσμένο γραπτό και προφορικό λόγο και εξασκείστε στον προφορικό λόγο μέσω ημιδομημένων συζητήσεων και παρουσιάσεων και στο γραπτό λόγο γράφοντας παραγράφους.

Μέσο Ανώτερο Online Μέσω της online πλατφόρμας. Tο τμήμα Μέσο Ανώτερο Online στοχεύει στο επίπεδο Β2 της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ).Μέσο Online Μέσω της online πλατφόρμας. έρχεστε σε επαφή με προσαρμοσμένο γραπτό και προφορικό λόγο και εξασκείστε στην παραγωγή προφορικού λόγου μέσω συζητήσεων και παρουσιάσεων και γραπτού λόγου μέσω επιστολών και εκθέσεων. 9 . Tο τμήμα Μέσο Online στοχεύει στο επίπεδο Β1 της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ). Σε ποιο επίπεδο στοχεύει το τμήμα. Σε ποιο επίπεδο στοχεύει το τμήμα. έρχεστε σε επαφή με προσαρμοσμένο γραπτό και προφορικό λόγο και εξασκείστε στην παραγωγή προφορικού λόγου μέσω συζητήσεων και παρουσιάσεων και γραπτού λόγου μέσω επιστολών και εκθέσεων.

Τμήμα Εξάσκησης Προφορικού λόγου σε προχωρημένο Επίπεδο (Υβριδικό) (540) Αυτό το τμήμα προσφέρει την ευκαιρία στους σπουδαστές να εξασκήσουν τις ανεπτυγμένες δεξιότητες τους στον προφορικό λόγο. σε φιλικό περιβάλλον. Συνδυάζονται με τμήματα γλώσσας και τμήματα προετοιμασίας. 10 . όλο το χρόνο. να επικοινωνήσουν. να εκφράσουν τη γνώμη τους στα Αγγλικά και να συμμετάσχουν σε αντιπαραθέσεις και παρουσιάσεις διαφόρων θεμάτων σε φιλικό περιβάλλον. Στο συγκεκριμένο τμήμα συνδυάζεται η φυσική παρουσία μαθητών/καθηγητή στη σχολική αίθουσα διδασκαλίας με τη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας. να επικοινωνήσουν. Τμήμα Συνομιλίας Αγγλικών – Μέσο Κατώτερο (240) Αυτό το τμήμα προσφέρει στους σπουδαστές την ευκαιρία να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στον προφορικό λόγο. Τμήμα Συνομιλίας Αγγλικών Ανώτερο (440) Αυτό το τμήμα προσφέρει στους σπουδαστές την ευκαιρία να εξασκήσουν τις δεξιότητες τους στον προφορικό λόγο. Τμήμα Συνομιλίας Αγγλικών Μέσο Ανώτερο (340) Αυτό το τμήμα προσφέρει στους σπουδαστές την ευκαιρία να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στον προφορικό λόγο. να εκφράσουν τη γνώμη τους στα Αγγλικά και να συμμετάσχουν σε αντιπαραθέσεις και παρουσιάσεις καίριων θεμάτων σε φιλικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας διάφορα άρθρα. σε φιλικό περιβάλλον. να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν στα Αγγλικά καθώς και να συμμετάσχουν σε δομημένους διαλόγους και συζητήσεις σε ένα αριθμό οικείων θεμάτων. βίντεο και ηλεκτρονικές πηγές. Τμήμα Συνομιλίας Αγγλικών – Αρχάριοι (140) Αυτό το τμήμα προσφέρει στους σπουδαστές την ευκαιρία να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στον προφορικό λόγο. εκτός Αυγούστου. αφηρημένων και εξειδικευμένων θεμάτων που τους αφορούν. να επικοινωνήσουν. να εκφράσουν τη γνώμη τους στα Αγγλικά και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και παρουσιάσεις εξηγώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα συγκεκριμένων. να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν στα Αγγλικά και να συμμετάσχουν σε ημιδομημένους διαλόγους και συζητήσεις σε ένα αριθμό θεμάτων οικείων και σχετικών με την εργασία. σε φιλικό περιβάλλον. Διεξάγονται μία φορά την εβδομάδα.ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ Τα τμήματα Συνομιλίας προσφέρουν τη δυνατότητα περαιτέρω εξάσκησης στον προφορικό λόγο. Οι σπουδαστές επικοινωνούν στα Αγγλικά χρησιμοποιώντας ειδικό υλικό σε ποικιλία περιστάσεων.

11 .ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Τα τμήματα Προετοιμασίας του Προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας αντιστοιχούν στα παρακάτω επίπεδα της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά περιγράφονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ): Τμήματα Προετοιμασίας και Επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) • • • • Τμήμα Προετοιμασίας BCCE.Επίπεδο Γ2 Τμήμα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις BCCE • Στο τμήμα αυτό οι σπουδαστές μαθαίνουν τις τεχνικές. το επίπεδο και το περιεχόμενο του τεστ και μαθαίνουν στρατηγικές για όλα τα μέρη του τεστ (κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου) χρησιμοποιώντας άριστα επιλεγμένο υλικό ΤOEIC®. Τμήματα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις ALCE • Στο τμήμα αυτό οι σπουδαστές μαθαίνουν τις τεχνικές.Επίπεδο Β1 Τμήμα Προετοιμασίας ECCE.Επίπεδο B2 Τμήμα Προετοιμασίας ALCE. Τμήμα Προετοιμασίας TOEIC® • Σ’αυτό το τμήμα οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τη μορφή. αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και εξοικειώνονται με τους διαφορετικούς τύπους ασκήσεων του Basic Certificate of Competency in English (BCCE) του Hellenic American University. Τμήματα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις ECCE • Οι σπουδαστές στο τμήμα αυτό μαθαίνουν τις τεχνικές. αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και εξοικειώνονται με τους διαφορετικούς τύπους ασκήσεων του Advanced Communication Certificate in English (ALCE) του Hellenic American University.Επίπεδο Γ1 Τμήμα Προετοιμασίας ECPE. αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και εξοικειώνονται με τους διαφορετικούς τύπους ασκήσεων του Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) του University of Michigan. Τμήματα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις ECPE • Οι σπουδαστές στο τμήμα αυτό μαθαίνουν τις τεχνικές. αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και εξοικειώνονται με τους διαφορετικούς τύπους ασκήσεων του Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) του University of Michigan.

Όσοι σπουδαστές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το δεύτερο μέρος. Οι νέοι σπουδαστές θα πρέπει να δώσουν κατατακτήριο τεστ.Τμήμα Προετοιμασίας TOEFL iBT® • Στο τμήμα αυτό οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τη μορφή. Τμήμα Προετοιμασίας GMAT® • Στο τμήμα αυτό οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τις ιδιαιτερότητες του GMAT® και μαθαίνουν στρατηγικές για τα τρία μέρη του τεστ (Analytical Writing Assessment. ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα με σαφήνεια και ακρίβεια. 350 Β. Προαπαιτούμενα: Οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρώτο μέρος . Δομή / Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την παρουσίαση και διερεύνηση γραμματικών φαινομένων σε αυθεντικό γλωσσικό περιβάλλον. το επίπεδο. 12 . που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει ήδη. Οι σπουδαστές εξασκούνται στη χρήση των σημείων στίξης και στη σωστή προφορά με έμφαση στον επιτονισμό. Quantitative. θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Τμήμα Γλώσσας 330. και Verbal) χρησιμοποιώντας αυθεντικά τεστ. EXCEL IN GRAMMAR Τμήμα: Excel in Grammar Μέσο Ανώτερο 350(Α) & 350(Β) Τα τμήματα αυτά στοχεύουν στο Β2 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) και είναι κατάλληλο και για σπουδαστές επιπέδου Γ1 . και Verbal) χρησιμοποιώντας αυθεντικά τεστ. θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Excel in Grammar 350 (A). Quantitative. Τμήμα Προετοιμασίας GRE® • Οι σπουδαστές αυτού του τμήματος εξοικειώνονται με τις ιδιαιτερότητες του GRE® και μαθαίνουν στρατηγικές για τα τρία μέρη του τεστ (Analytical Writing Assessment. ενθαρρύνοντας το σπουδαστή να εστιάσει τόσο στο νόημα όσο και στη δομή. το περιεχόμενο και τη διαδικτυακή– ηλεκτρονική φύση του τεστ και μαθαίνουν στρατηγικές για τα τέσσερα μέρη του (κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου) χρησιμοποιώντας αυθεντικό/ προσαρμοσμένο υλικό TOEFL iBT®. 350 (Α). Η θεωρητική προσέγγιση των γραμματικών φαινομένων σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση της κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

Για να το πετύχουμε αυτό. καθώς και να απαντούν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με προσωπικές πληροφορίες. δεδομένου ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και καθαρά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει στη συνομιλία Επίσης σε αυτό το επίπεδο: • οι δεξιότητες των μαθητών στην ανάγνωση και στο γραπτό λόγο αναπτύσσονται ταχύτατα στη μητρική τους γλώσσα. οι μαθητές διδάσκονται και μαθαίνουν μέσα από την κίνηση και το παιχνίδι 13 . ερωτήσεις για ανθρώπους που γνωρίζουν και αντικείμενα που τους ανήκουν • να επικοινωνούν με απλό και άμεσο τρόπο σε βασικές επικοινωνιακές περιστάσεις. να ρωτούν.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΠΕΔΟ-ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ειδικά νηπιακά τμήματα για παιδιά 5 χρόνων Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να έρθουν σε επαφή τα παιδιά µε τα Αγγλικά από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία. τραγούδια. δεδομένου ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και καθαρά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει στη συνομιλία Young Learners 2 Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Α1 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). κίνηση και κουκλοθέατρο. Τα παιδιά αρχίζουν το ταξίδι τους στη γλώσσα µε δημιουργικό παιχνίδι. Γι’ αυτό. όπως το πού κατοικούν. έχουμε υιοθετήσει τη μέθοδο της Ολοκληρωτικής Φυσικής Ανταπόκρισης (Total Physical Response). προσφέρουμε εντελώς δωρεάν ειδικά νηπιακά τμήματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Young Learners 1 Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Α1 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν λέξεις και απλές φράσεις που χρησιμοποιούνται καθημερινά για την ικανοποίηση βασικών αναγκών • να συστήνονται σε άλλους. καθώς και να απαντούν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με προσωπικές πληροφορίες. ερωτήσεις για ανθρώπους που γνωρίζουν και αντικείμενα που τους ανήκουν • να επικοινωνούν με απλό και άμεσο τρόπο σε βασικές επικοινωνιακές περιστάσεις. όπως το πού κατοικούν. γεγονός που επιτρέπει την παράλληλη ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και στην ξένη γλώσσα • κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν λέξεις και απλές φράσεις που χρησιμοποιούνται καθημερινά για την ικανοποίηση βασικών αναγκών • να συστήνονται σε άλλους. να ρωτούν. χορό.

στενό περιβάλλον.χ. το άμεσο περιβάλλον και βασικές τους ανάγκες Adolescents C Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Β1 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). βασικές πληροφορίες για τους ίδιους και την οικογένειά τους. το άμεσο περιβάλλον και βασικές τους ανάγκες Adolescents B Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Α2 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). γεγονότα. • να επικοινωνούν σε απλές επικοινωνιακές περιστάσεις οι οποίες προκύπτουν αν κάποιος ταξιδέψει σε μέρη όπου μιλιέται η αγγλική γλώσσα • να παράγουν απλά κείμενα πάνω σε οικεία θέματα και θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος • να περιγράφουν εμπειρίες. Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται καθημερινά για οικεία θέματα (π. βασικές πληροφορίες για τους ίδιους και την οικογένειά τους. όνειρα και προσδοκίες και να εκφράζουν απόψεις και προτιμήσεις 14 . Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται καθημερινά για οικεία θέματα (π.Adolescents A Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Α2 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). εργασία) • να επικοινωνούν σε καθημερινά πλαίσια που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με οικεία θέματα • να περιγράφουν με απλό τρόπο πτυχές της ζωής τους. σχολείο.χ. ελεύθερο χρόνο κ. Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν σημαντικά σημεία οικείων θεμάτων σχετικά με εργασία. εργασία) • να επικοινωνούν σε καθημερινά πλαίσια που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με οικεία θέματα • να περιγράφουν με απλό τρόπο πτυχές της ζωής τους. αγορές.ά. στενό περιβάλλον. αγορές.

Adolescents Pre-ECCE Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Β2 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν σημαντικά σημεία οικείων θεμάτων σχετικά με εργασία.ά. ελεύθερο χρόνο κ.Adolescents D Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Β1 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). γεγονότα. Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν το περιεχόμενο συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων ενός γραπτού κειμένου • να χειρίζονται τον προφορικό λόγο με άνεση και ταχύτητα και να επικοινωνούν με αυθορμητισμό 15 . όνειρα και προσδοκίες και να εκφράζουν απόψεις και προτιμήσεις Οι μαθητές που ολοκληρώνουν αυτό το τμήμα επιτυχώς μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Basic Communication Certificate in English (BCCE) του Hellenic American University (επίπεδο Β1 σύμφωνα με το ΚΕΠΑ). Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου συμπεριλαμβανομένων και ειδικών θεμάτων της ειδικότητάς τους • να επικοινωνούν με αυθορμητισμό. σχολείο. άνεση και ταχύτητα ώστε η επαφή με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας να μην παρεμποδίζεται • να εκφράζονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια σε ποικιλία θεμάτων. να διατυπώνουν επιχειρήματα και να αναλύουν τα υπέρ και τα κατά σε θέματα επικαιρότητας Adolescents ECCE Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Β2 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). • να επικοινωνούν σε απλές επικοινωνιακές περιστάσεις οι οποίες προκύπτουν αν κάποιος ταξιδέψει σε μέρη όπου μιλιέται η αγγλική γλώσσα • να παράγουν απλά κείμενα πάνω σε οικεία θέματα και θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος • να περιγράφουν εμπειρίες.

καθώς και να χειρίζονται λεπτές νοηματικές αποχρώσεις. Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν σχεδόν ό. να αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να εξοικειώνονται με τους διαφορετικούς τύπους ασκήσεων του Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) του University of Michigan Οι μαθητές που ολοκληρώνουν αυτό το τμήμα επιτυχώς μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) του University of Michigan (επίπεδο Β2 σύμφωνα με το ΚΕΠΑ). Adolescents Pre-ECPE Το τμήμα αυτό οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Advanced Level Certificate in English.τι διαβάζουν ή ακούν • να χειρίζονται τον προφορικό και γραπτό λόγο με ευχέρεια εκφράζοντας με σαφήνεια και λεπτομέρεια σχεδόν ό. άνετα και με ακρίβεια.• να χειρίζονται το γραπτό λόγο με ευχέρεια εκφράζοντας με σαφήνεια και λεπτομέρεια ποικίλα θέματα • να διδάσκονται και να εφαρμόζουν τεχνικές. Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια σχεδόν ό.ALCE του Hellenic American University (επίπεδο Γ1 σύμφωνα με το ΚΕΠΑ). προφορικών πηγών. όταν αναφέρονται σε πολύπλοκα θέματα Adolescents ECPE Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Γ2 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). μπορούν να λάβουν μέρος στην Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Examination for the Certificate of Proficiency in English) του University of Michigan (επίπεδο Γ2 σύμφωνα με το ΚΕΠΑ).τι θα ήθελαν • να διδάσκονται και να εφαρμόζουν τεχνικές. συνοψίζοντάς τα με τρόπο συγκροτημένο • να εκφράζονται αυθόρμητα.τι διαβάζουν ή ακούνε • να αναπαράγουν στοιχεία γραπτών. 16 . να αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να εξοικειώνονται με τους διαφορετικούς τύπους ασκήσεων του Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) του University of Michigan Οι μαθητές που ολοκληρώνουν αυτό το τμήμα επιτυχώς.

Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν γραπτό και προφορικό λόγο που χρησιμοποιείται καθημερινά σε απλές εποικοινωνιακές καταστάσεις • να παράγουν προφορικό λόγο και να περιγράφουν εμπειρίες.Adolescents Speaking class . όνειρα και προσδοκίες εκφράζοντας απόψεις και προτιμήσεις Adolescents Speaking class – Intermediate Το τμήμα αυτό στοχεύει στο B2 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). σχολείο. Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν γραπτό και προφορικό λόγο που αφορά σε οικεία θέματα σχετικά με εργασία.τι διαβάζουν ή ακούν • να εκφράζονται αυθόρμητα. • να παράγουν προφορικό λόγο και να περιγράφουν με απλό τρόπο πτυχές της ζωής τους.Beginners Το τμήμα αυτό στοχεύει στο A2 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). ελεύθερο χρόνο κ. το άμεσο περιβάλλον και βασικές τους ανάγκες Adolescents Speaking class – Elementary Το τμήμα αυτό στοχεύει στο B1 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων σε γραπτό και προφορικό λόγο • να επικοινωνούν αυθόρμητα και να εκφράζονται με άνεση και ταχύτητα ώστε η επαφή με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας να μην παρεμποδίζεται • να προετοιμάζονται και να εξασκούνται για την προφορική εξέταση του Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) του University of Michigan Adolescents Speaking class – Advanced Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Γ2 επίπεδο της αγγλικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ).ά. άνετα και με ακρίβεια στον προφορικό λόγο. γεγονότα. Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια σχεδόν ό. καθώς και να χειρίζονται λεπτές νοηματικές αποχρώσεις όταν αναφέρονται σε πολύπλοκα θέματα • να προετοιμάζονται και να εξασκούνται για την προφορική εξέταση του Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) του University of Michigan 17 .

18 .ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Πιστοποιημένο από το Commission on English Language Program Accreditation.Επίπεδο 7 Οι σπουδαστές που παρακολουθούν το Advanced Diploma in TESOL – Επίπεδο 7 υποβάλλουν επιπλέον γραπτές εργασίες μετά από μελέτη απαιτούμενης και ενδεδειγμένης βιβλιογραφίας. Το Επίπεδο 5 του EQF αποτελεί το ελάχιστο απαιτούμενο προσόν για επαγγελματίες στην αρχή της σταδιοδρομίας τους και δηλώνει την ολοκλήρωση βραχέως κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης που εμπεριέχεται ή συνδέεται με πτυχιακό τίτλο. Το Τμήμα Εκπαίδευσης Καθηγητών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει το πρόγραμμα Advanced Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) σε δύο επίπεδα ευθυγραμμισμένα με τα επίπεδα 5 και 7 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Περιγραφής και Πιστοποίησης Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση (EQF)1. Οι σπουδαστές του προγράμματος ασκούνται στην εξεύρεση και χρήση πηγών στις οποίες ανατρέχουν προκειμένου να βρίσκουν απαντήσεις σε περίπλοκα γλωσσικά ζητήματα. Το EQF συνδέει τα συστήματα περιγραφής και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των χωρών της Ευρώπης ώστε να διευκολύνεται η δια βίου μάθηση. Στην πρώτη ακαδημαϊκή περίοδο.40 επιπλέον ώρες παρακολούθησης υποδειγματικής διδασκαλίας και πρακτικής διδακτικής. Για να φοιτήσουν στο πρόγραμμα Επιπέδου 7. Οι σπουδαστές βρίσκονται υπό συνεχή καθοδήγηση έμπειρου εκπαιδευτή μέσω Διαδικτύου. Με τη γραπτή δοκιμασία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν κατά πόσο κατανοούν και είναι ικανοί να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές και πρακτικές της επικοινωνιακής προσέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία. Η τελική γραπτή δοκιμασία για τους σπουδαστές του προγράμματος αυτού είναι το Communicative English Teaching Test (CETT®) – Επίπεδο 7. το οποίο αποτελείται από τρία Εξεταστικά Τετράδια. Το Επίπεδο 7 του EQF απαιτείται από επαγγελματίες και επιστήμονες που επιθυμούν να αναπτύξουν κριτική άποψη της γνώσης και των ζητημάτων του πεδίου σπουδών τους τις οποίες επιθυμούν να συνεχίσουν ώστε να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο. ΗΠΑ. αποκτούν την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση που θα τους επιτρέψει να εκφράζονται 1. οι συμμετέχοντες ερευνούν από γλωσσολογική άποψη τις λειτουργίες της γλώσσας και ασκούνται στο να μεταδίδουν τη γνώση αυτή στους μαθητές τους με τρόπο εύληπτο και αποτελεσματικό. Επιπλέον. Το Advanced Diploma in TESOL ολοκληρώνεται σε τέσσερις ακαδημαϊκές περιόδους. Advanced Diploma in TESOL . οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή διαγνωστική εξέταση πριν την έναρξη του προγράμματος. Advanced Diploma in TESOL . Το Communicative English Teaching Test (CETT®) αποτελεί την τελική αξιολόγηση του προγράμματος. γραπτή δοκιμασία που αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μέρη. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 170 διδακτικές ώρες στις οποίες προστίθενται 30 . τη Μεθοδολογία (Εξεταστικό Τετράδιο 1) και τη Γλωσσική Συνειδητότητα (Εξεταστικό Τετράδιο 2).Επίπεδο 5 Το πρόγραμμα Επιπέδου 5 εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στη διδασκαλία της Αγγλικής σε Φυσικούς Ομιλητές άλλων Γλωσσών συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική.

η πρόοδος των συμμετεχόντων αξιολογείται με πολυδιάστατο πλαίσιο αξιολόγησης που περιλαμβάνει γραπτές εργασίες. αναλύονται οι αρχές και οι τεχνικές της Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Φυσικούς Ομιλητές άλλων Γλωσσών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλα τα στάδια της γλωσσικής κατάκτησης. σχεδιασμό μαθημάτων. Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας: Στο πλαίσιο των μαθημάτων. Επιπλέον. Τα προγράμματα και τα εργαστηριακά μαθήματα του Κέντρου Εκπαίδευσης Καθηγητών προσφέρονται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γραφείο επαγγελματικής σταδιοδρομίας και υποστήριξης: Το Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας και Υποστήριξης του Κέντρου Εκπαίδευσης Καθηγητών προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση στην αναζήτηση εργασίας στους αριστούχους αποφοίτους του σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία αναζητούν κατάλληλα καταρτισμένους καθηγητές. οι εκπαιδευόμενοι εστιάζουν σε πρακτικά ζητήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσουν ως καθηγητές και προσφέρεται ποικιλία υλικού και ασκήσεων. τόσο στο γραπτό λόγο όσο και σε συζητήσεις τους με συναδέλφους. Οι εξετάσεις του CETT® διεξάγονται δύο φορές το χρόνο. το πρόγραμμα βοηθάει τον καθηγητή της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο σχεδιασμό του μαθήματος και τη διαχείριση της τάξης καθώς επίσης παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης. τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο. προσφέρονται διαδικτυακά μέσω καινοτόμου συστήματος διαχείρισης μαθημάτων εξ αποστάσεως με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένου υλικού. Εργαστηριακά Μαθήματα και Σεμινάρια για Καθηγητές της Αγγλικής Γλώσσας (TESOL): Προσφέρονται εξειδικευμένα σεμινάρια τα οποία καλύπτουν τα παρακάτω αντικείμενα: Διδασκαλία σε Παιδιά. Διδασκαλία Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Διδασκαλία Τμημάτων Προετοιμασίας Εξετάσεων.περιεκτικά και με ακρίβεια σε θέματα που αφορούν στη Διδασκαλία της Αγγλικής σε Φυσικούς Ομιλητές άλλων Γλωσσών. Στις ακαδημαϊκές περιόδους 2. Επίσης. Μέσω καθοδηγούμενης αλληλοδιδασκαλίας και διδασκαλίας σε πραγματικές τάξεις. 3 και 4. 19 . Γλωσσική Διδασκαλία με Τεχνολογικά Μέσα. ζωντανής τηλεδιάσκεψης και Τρισδιάστατου Εικονικού Περιβάλλοντος Διδασκαλίας. Οι σπουδαστές του Advanced Diploma in TESOL – Επίπεδου 7 αξιολογούνται επίσης με επιπλέον πρωτότυπες γραπτές εργασίες. σύντομες γραπτές δοκιμασίες και πρακτική διδασκαλία. οι συμμετέχοντες βαθμιαία αποκτούν πρακτική εμπειρία: • στη διαχείριση της τάξης • στη διδασκαλία συνδυασμού δεξιοτήτων • στην παιδαγωγική γραμματική • στη διδασκαλία λεξιλογίου και προφοράς • στη γλωσσική διδασκαλία και εκμάθηση με τη χρήση τεχνολογικών μέσων • στην αξιολόγηση και ανάπτυξη υλικού Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.

εθνική καταγωγή και φυσική αναπηρία στις εγγραφές σπουδαστών. Επίσης. Η μάθηση διευκολύνεται από εκπαιδευτική τεχνολογία αιχμής. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) κατανέμει τους μαθητές σε τρεις κατηγορίες οι οποίες διαιρούνται περαιτέρω σε έξι επίπεδα: A1 – Α2: Βασικός χρήστης Β1 – Β2: Ανεξάρτητος χρήστης Γ1 – Γ2: Ικανός χρήστης 20 . καινοτόμο διδακτικό υλικό και διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση. ηλικία. Το πρότυπο αυτό είναι αναγνωρισμένο διεθνώς για τη διασφάλιση ποιότητας και τη συστηματοποίηση διαδικασιών στη διαχείριση επιχειρήσεων και οργανισμών. φύλο. απασχόληση. Το Πρόγραμμα προσφέρει εκπαιδευτική αριστεία σε περιβάλλον υποστήριξης και προαγωγής της μάθησης και συνδέει παραγωγικά τη γλωσσική διδασκαλία με τη γλωσσική εξέταση. Τα προγράμματά μας έχουν πιστοποιηθεί για την ποιότητά τους από το Commission on English Language Program Accreditation (CEA). αξιολόγηση και πολιτικές προαγωγής. αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ. τα προγράμματά μας είναι πιστοποιημένα από το διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS κατά ISO 9001.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Αποστολή του Προγράμματος Aποστολή του Προγράμματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών (CALLS) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι η παροχή υποστήριξης σε μη φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να συμμετέχουν ενεργά σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον. θρήσκευμα. Το Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έχει δεσμευθεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού του και απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά σε φυλή. χρώμα. προσλήψεις. σεξουαλικό προσανατολισμό.

Νοέμβριος: τμήματα για αρχάριους σπουδαστές. Προσφέρονται τμήματα για όλα τα επίπεδα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προσφέρονται μαθήματα Νέας Ελληνικής για όλα τα επίπεδα σε ενήλικες ξενόγλωσσους και ομογενείς (τμήματα γλώσσας. • Τον Αύγουστο δεν γίνονται μαθήματα.οι σπουδαστές θα πρέπει να αναζητούν την καλύτερη δυνατή τιμή στην αγορά. Δεκέμβριος-Μάρτιος. ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οι μαθητές πρέπει να αγοράσουν τα απαιτούμενα βιβλία όπως αναφέρονται στο έντυπο Περιγραφή Τμήματος. τα τμήματα προσφέρονται ως εξής: • Τρεις μη-εντατικές περίοδοι . Μάρτιος-Μάιος. διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων η καθεμία: Ιούνιος. 21 . Φεβρουάριος . διάρκειας 10 εβδομάδων η καθεμία: ΟκτώβριοςΔεκέμβριος. Σεπτέμβριος: τμήματα σε όλα τα επίπεδα. • Πέντε εντατικές περίοδοι. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση απαγορεύει τη χρήση και διανομή μη εγκεκριμένου φωτοτυπημένου υλικού σε οποιαδήποτε μορφή. συνομιλίας και προετοιμασίας εξετάσεων). Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν προτείνει συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία . Ιούλιος. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Επίπεδο Τμήμα Περιγραφή ΒΑΣΙΚΟ (Α1) Βασικό 1 Τμήμα Γλώσσας Βασικό 2 Τμήμα Γλώσσας Προετοιμασία A1 Επίπεδο Τμήμα Προετοιμασίας Μέσο 1 Τμήμα Γλώσσας Μέσο 2 Τμήμα Γλώσσας Προετοιμασία Α2 Επίπεδο Τμήμα Προετοιμασίας Μέσο 3 Τμήμα Γλώσσας Μέσο Προφορικό Τμήμα Συνομιλίας Ανώτατο 1 Τμήμα Γλώσσας Προετοιμασία Β1 Επίπεδο Τμήμα Προετοιμασίας Ανώτατο 2 Τμήμα Γλώσσας Προετοιμασία Β2 Επίπεδο Τμήμα Προετοιμασίας Ανώτατο 3 Τμήμα Γλώσσας Προετοιμασία Γ1 Επίπεδο Τμήμα Προετοιμασίας Ανώτατο Προφορικό Τμήμα Συνομιλίας Ανώτατο 4 Τμήμα Γλώσσας Προετοιμασία Γ2 Επίπεδο Τμήμα Προετοιμασίας ΜΕΣΟ (Α2-Β1) ΑΝΩΤΑΤΟ (Β1-Γ2 ) 22 .

Εντατικά και μη εντατικά τμήματα προσφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από τον Αύγουστο. Βασικό 1 & 2 Τα τμήματα αυτά στοχεύουν στο Α1 επίπεδο της ελληνικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). να συστήνουν άλλο πρόσωπο. χώρα προέλευσης. το άμεσο περιβάλλον και βασικές τους ανάγκες Μέσο 3 & Ανώτατο 1 Τα τμήματα αυτά στοχεύουν στο Β1 επίπεδο της ελληνικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). βασικές πληροφορίες για τους ίδιους και την οικογένειά τους. να μιλούν για την οικογένειά τους.ά. να ρωτούν και να απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις (π. καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνουν με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες • να αυτοσυστήνονται.χ. εργασία) • να επικοινωνούν σε καθημερινά πλαίσια που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με οικεία θέματα • να περιγράφουν με απλό τρόπο πτυχές της ζωής τους. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται καθημερινά για οικεία θέματα (π. οικογένεια. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν και να χρησιμοποιούν οικείες. τι δουλειά κάνουν). • να επικοινωνούν σε απλές επικοινωνιακές περιστάσεις οι οποίες προκύπτουν αν κάποιος ταξιδέψει σε μέρη όπου μιλιέται η ελληνική γλώσσα 23 . για ανθρώπους που γνωρίζουν. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν σημαντικά σημεία οικείων θεμάτων σχετικά με ανθρώπινες σχέσεις. συνήθειες.ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Περιγραφή-Επίπεδο Τα τμήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας καλύπτουν όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (αρχάριοι έως προχωρημένοι). αγορές. προβλήματα καθημερινότητας κ. πού μένουν. από πού είναι.χ. για πράγματα που τους ανήκουν • να επικοινωνούν με απλό τρόπο εφόσον ο συνομιλητής τους μιλά αργά και καθαρά και έχει διάθεση να συμβάλει στην επικοινωνία Μέσο 1& 2 Τα τμήματα αυτά στοχεύουν στο Α2 επίπεδο της ελληνικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). στενό περιβάλλον.

όνειρα και προσδοκίες και να εκφράζουν απόψεις και προτιμήσεις Ανώτατο 2 Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Β2 επίπεδο της ελληνικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). καθώς και να χειρίζονται λεπτές νοηματικές αποχρώσεις. χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι ψάχνουν να βρουν τις λέξεις • να επικοινωνούν με λόγο ορθά δομημένο. άνεση και ταχύτητα ώστε η επαφή με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας να μην παρεμποδίζεται • να εκφράζονται με σαφήνεια και ακρίβεια σε ποικιλία θεμάτων και να διατυπώνουν επιχειρήματα και να αναλύουν τα υπέρ και τα κατά σε θέματα επικαιρότητας Ανώτατο 3 Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Γ1 επίπεδο της ελληνικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). επαγγελματική ή ακαδημαϊκή τους ζωή άνετα. προφορικών πηγών. γεγονότα. δείχνοντας ότι έχουν τον έλεγχο των εργαλείων οργάνωσης.τι διαβάζουν ή ακούνε • να αναπαράγουν στοιχεία γραπτών. εκφοράς και συνοχής του λόγου τους Ανώτατο 4 Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Γ2 επίπεδο της ελληνικής γλώσσας όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια σχεδόν ό. συνοψίζοντάς τα με τρόπο συγκροτημένο • να εκφράζονται αυθόρμητα.• να παράγουν απλά κείμενα πάνω σε οικεία θέματα και θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος • να περιγράφουν εμπειρίες. άνετα και με ακρίβεια. με τρόπο ευέλικτο και αποτελεσματικό. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους • να εκφράζονται στην κοινωνική. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο μπορούν: • να κατανοούν το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου συμπεριλαμβανομένων και ειδικών θεμάτων της ειδικότητάς τους • να επικοινωνούν με αυθορμητισμό. όταν αναφέρονται σε πολύπλοκα θέματα 24 .

εκτός Αυγούστου. Ανώτατο Προφορικό Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Γ2 επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Μέσο Προφορικό Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Β1 επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων – Β1 Επίπεδο Το τμήμα αυτό προετοιμάζει τους υποψηφίους του Β1 Επιπέδου των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων – Β2 Επίπεδο Το τμήμα αυτό προετοιμάζει τους υποψηφίους του Β2 Επιπέδου των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων – Α1 Επίπεδο Το τμήμα αυτό προετοιμάζει τους υποψηφίους του Α1 Επιπέδου των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Οι σπουδαστές μαθαίνουν τεχνικές επίλυσης εξεταστικών θεμάτων και εκπαιδεύονται στην τήρηση του χρόνου που προβλέπεται για το κάθε μέρος της εξέτασης προκειμένου να έχουν επιτυχία στις εξετάσεις. Επιπλέον. Συνδυάζονται με τμήματα γλώσσας και τμήματα προετοιμασίας. Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων – Γ2 Επίπεδο Το τμήμα αυτό προετοιμάζει τους υποψηφίους του Γ2 Επιπέδου των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων – Γ1 Επίπεδο Το τμήμα αυτό προετοιμάζει τους υποψηφίους του Γ1 Επιπέδου των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Διεξάγονται μία φορά την εβδομάδα. ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ Περιγραφή-Επίπεδο Τα τμήματα Συνομιλίας προσφέρουν τη δυνατότητα περαιτέρω εξάσκησης στον προφορικό λόγο. Οι σπουδαστές επικοινωνούν στα Ελληνικά χρησιμοποιώντας αυθεντικό υλικό σε ποικιλία περιστάσεων. μία φορά την εβδομάδα. 25 . ως τη διεξαγωγή των εξετάσεων. προσφέρονται από Φεβρουάριο έως Μάιο.ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Περιγραφή -Επίπεδο Τα τμήματα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. όλο το χρόνο. εξοικειώνονται με όλους τους τύπους ασκήσεων και δραστηριοτήτων που θα συναντήσουν στις εξετάσεις. Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων – Α2 Επίπεδο Το τμήμα αυτό προετοιμάζει τους υποψηφίους του Α2 Επιπέδου των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας.

και να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την γειτονιά τους και τον κόσμο. αλλάζουμε την γειτονιά μας πριν αλλάξουμε τον κόσμο». Το EcoFans Club είναι το πρόγραμμα που προβάλλει και προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από μια εκπαιδευτική διαδικασία που συνδυάζει την οικολογία με την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. 26 .SOCIAL OUTREACH Ecofans Club «Αλλάζουμε τον εαυτό μας πριν αλλάξουμε την γειτονιά μας. να μάθουν περισσότερα για τον εαυτό τους και τους άλλους. Η συμμετοχή στην ομάδα των EcoFans είναι μια ξεχωριστή εκπαιδευτική διαδικασία που βελτιώνει την αντίληψή των μελών για το περιβάλλον και διευρύνει τους ορίζοντές τους. η εξοικονόμηση ενέργειας και η μόλυνση του αέρα και της θάλασσας Ο πυρήνας των EcoFans είναι οι μαθητές του Αγγλικού Προγράμματος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης των επιπέδων: • Level: Young Learners 1 and 2 (Junior A and B) • Level: Adolescents A and B (A and B Senior) • Level: Adolescents C and D (C and D Senior) Στην ομάδα των EcoFans συμμετέχουν επίσης: • Οι γονείς των μαθητών του πυρήνα της ομάδας • Φοιτητές του Hellenic American University • Προσκεκλημένα σχολεία και ιδρύματα • Προσκεκλημένοι φίλοι των μαθητών του πυρήνα της ομάδας • Μέλη από το γενικό κοινό Τα μέλη της ομάδας προσπαθούν να μάθουν περισσότερα για το περιβάλλον. Στόχος της εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων της ομάδας δεν είναι η δημιουργία μαχητικών οικολόγων αλλά νέων ανθρώπων οι οποίοι: • αντιλαμβάνονται αξίες της ατομικής ζωής αλλά και της κοινωνικής συμπεριφοράς • αναπτύσσουν εμπεριστατωμένη αντίληψη για το περιβάλλον και τη μεταδίδουν μέσα από το παράδειγμά τους • δεν αγνοούν θέματα του πλανήτη όπως η ανακύκλωση.

Το πάρκο EcoFans Οι επισκέπτες του νησιού μπορούν να περπατήσουν στο μονοπάτι του EcoFans Club και να πληροφορηθούν για τις περασμένες εκδηλώσεις της ομάδας να δουν φωτογραφίες από όλες τις εκδηλώσεις να παρακολουθήσουν σύντομα βίντεο από τις περασμένες εκδηλώσεις να επικοινωνήσουν ζωντανά (9:00 – 17:00) με τους υπεύθυνους του προγράμματος των EcoFans. Τηλ: 2103680900 27 . να συμμετέχουν σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες καθώς και να δημιουργούν και να ανταλλάσσουν εικονική ιδιοκτησία και υπηρεσίες μεταξύ τους ή να ταξιδεύουν παντού σε αυτόν τον κόσμο. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση απέκτησε ένα νησί στο Second Life το 2010.gr. να συναντούν και να συναναστρέφονται άλλους κατοίκους.Οι EcoFans συνδέουν το περιβάλλον με την παιδεία γενικότερα και με την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ειδικότερα μέσα από • προετοιμασία στις τάξεις του αγγλικού προγράμματος • πρακτική εξάσκηση κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων • follow up δραστηριότητες στη τάξη μετά την εκδήλωση EcoFans Club in Second Life Τι είναι το Second Life Το Second Life είναι ένας εικονικός κόσμος που δημιουργήθηκε το 2003 και είναι προσβάσιμος μέσα από το διαδίκτυο. Ελληνοαμερικανική Ένωση Ε-mail: ecofans@hau. Στοιχεία Επικοινωνίας: EcoFans Club. Η εκμάθηση γλωσσών είναι ένας διαδεδομένος τύπος εκπαίδευσης στο Second Life και πολλά πανεπιστήμια και ιδιωτικά κέντρα ξένων γλωσσών χρησιμοποιούν το τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον που προσφέρει το Second Life για να υποστηρίξουν την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Fax: 2103633174. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση στο Second Life Το Second Life χρησιμοποιείται σαν εκπαιδευτική πλατφόρμα από πολλά ιδρύματα. Οι κάτοικοι μπορούν να εξερευνούν.

τη Λογοτεχνία. έργα αναφοράς (reference works) καθώς και έργα εκδόσεων της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. στα Ελληνικά και Αγγλικά. • Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης: Ηλεκτρονικές Εγκυκλοπαίδειες. την Οικονομία. επίσης. Το πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από το College Reading and Learning Association (CRLA). Βάσεις Ηλεκτρονικών Περιοδικών. Συνδρομές σε Ηλεκτρονικά Περιοδικά. τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον. Junior Collection (JC). • Αμερικανική Γωνιά: Συλλογή βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού στην αγγλική γλώσσα σχετικά με την Αμερικανική Τέχνη. Easy reader (EREN). Tutor Training Program: Το Tutor Training Program του Κέντρου Γραπτού Λόγου προσφέρει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη γνώση και εξάσκηση ώστε να γίνουν πιστοποιημένοι tutors γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα.Εκπαιδευτικό Υλικό Βιβλιοθήκη: Στόχος της βιβλιοθήκης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι η συστηματική υποστήριξη των αναγκών της εκπαιδευτικής και σπουδαστικής κοινότητας και η ενίσχυση και διάχυση της γνώσης με τη βοήθεια εξελιγμένων και πρωτοποριακών τεχνολογικών εργαλείων έρευνας. Περιλαμβάνει. • Νεανική Γωνιά: Νεανική Συλλογή (ΝΣ). την Ιστορία. OnLine Τεστ: • Κατατακτήριο τεστ Νέας Ελληνικής • Αξιολογήστε το επίπεδό σας στα Αγγλικά • Tεστ γραπτού λόγου στην Αγγλική • Τεστ Μετάφρασης • Αυθεντικά Θέματα Εξάσκησης για το ALCE • Θέματα Εξάσκησης για το ECCE 28 . • Κέντρο Ενημέρωσης Αλλοδαπών Σπουδαστών • Δωρεάν Πρόσβαση στο Διαδίκτυο • Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης: Δευτέρα έως Πέμπτη: 09:00 – 20:00 Παρασκευή: 09:00 – 18:00  Κέντρο Γραπτού Λόγου: Το Κέντρο Γραπτού Λόγου προσφέρει εξ αποστάσεως και επιτόπου υποστήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα ή γενικά προβλήματα σε οποιοδήποτε είδος γραπτού λόγου. Συλλογές Ψηφιακών Βιβλίων.

• Learning Greek Videos: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει σειρά δωρεάν βίντεο μαθημάτων με τη χρήση βίντεο για να σας βοηθήσει να μάθετε ελληνικά ως ξένη γλώσσα. SecondLife® Το SecondLife® είναι ένας εικονικός κόσμος που δημιουργήθηκε το 2003 και είναι προσβάσιμος μέσω διαδικτύου. Βιβλιοθήκη (ζωντανή επικοινωνία με βιβλιοθηκάριο για ερωτήσεις. κάθε Παρασκευή στις 16:00 στην Ελληνική Γειτονιά.gr). Οι κάτοικοι μπορούν να εξερευνούν. του ECCE και του ALCE για την Αγγλική γλώσσα και των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας.hellasalive. αναζήτηση βιβλίων κλπ) και πολλά άλλα! iPhone Application: Greek on the Go Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει μία εφαρμογή για το iPhone που απευθύνεται σε αρχάριους σπουδαστές της Ελληνικής Γλώσσας.Podcasts και Ραδιόφωνο • Αγγλικά με Podcasts: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει δωρεάν μαθήματα Αγγλικών σε μορφή Podcasts. 29 . το eTutoring η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε και να μιλήσετε ζωντανά με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής προφορικού λόγου μέσα από αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας. Η εφαρμογή περιλαμβάνει βίντεο με καθημερινούς διαλόγους σε ποικιλία περιστάσεων και δραστηριότητες με χρήση πολυμέσων για εξάσκηση. eTutoring: Talk to the Natives Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει μια μοναδική υπηρεσία. να συναναστρέφονται άλλους κατοίκους. eTutoring: Talk to the Exam Expert Το πρόγραμμα Talk to the Exam Expert σας προσφέρει τη δυνατότητα να έρθετε σε επαφή με καθηγητή και να εξοικειωθείτε με τη δομή του προφορικού μέρους των εξετάσεων BCCE. να συμμετέχουν σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες καθώς και να δημιουργούν και να ανταλλάσσουν εικονική ιδιοκτησία και υπηρεσίες ή να ταξιδεύουν παντού σε αυτόν τον κόσμο. Μαθαίνοντας Ελληνικά online: Η διαδικτυακή πλατφόρμα Hellas Alive: Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σπουδαστές της Νέας Ελληνικής (http://www. • Ελληνικά με Podcasts: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει δωρεάν μαθήματα Ελληνικών σε μορφή Podcasts. το πάρκο των Eco Fans. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δημιούργησε το δικό της νησί και προσφέρει: δωρεάν μαθήματα συνομιλίας για όσους μαθαίνουν Ελληνικά.

• Επανειλημμένη ανάρμοστη συμπεριφορά συνεπάγεται διαγραφή του σπουδαστή από το τμήμα. με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. Καθυστέρηση Εγγραφών Ένας σπουδαστής μπορεί να ενταχθεί σε τμήμα που έχει ήδη ξεκινήσει στις παρακάτω περιπτώσεις: • Εάν δεν έχει καλυφθεί το 1/5 της συνολικής διάρκειας του τμήματος από την έναρξη έως την ημέρα εγγραφής του σπουδαστή. 12 ώρες για τμήμα 10 εβδομάδων. • Οι σπουδαστές εγγράφονται κατά σειρά προτεραιότητας και μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα που επιθυμούν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Εγγραφές • Οι σπουδαστές εγγράφονται στη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών. Δίδακτρα: Πληρωμή. Άλλες εκπτώσεις δεν προβλέπονται. Προτεραιότητα σε εγγραφές σπουδαστών του Προγράμματος Αγγλικής και Νέας Ελληνικής Γλώσσας. • Σύζυγοι. οι σπουδαστές μπορούν να εγγραφούν καταθέτοντας τα δίδακτρα απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. ακολουθούνται οι διαδικασίες που αφορούν τους νέους σπουδαστές. οι σπουδαστές που επιθυμούν να συνεχίσουν στο επόμενο τμήμα απευθύνονται στη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών για την εγγραφή τους με τη συνοδεία του καθηγητή τους. • Σε περίπτωση που ακυρώνεται το τμήμα και οι σπουδαστές δεν επιθυμούν να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο διαθέσιμο. διαγράφονται από το συγκεκριμένο τμήμα και δεν δικαιούνται την επιστροφή των διδάκτρων που έχουν καταβάλει. • Ένας σπουδαστής μπορεί να υποβάλει αίτημα για καθυστερημένη εγγραφή σε ένα τμήμα υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται όλες οι παραπάνω συνθήκες. αδέλφια. Β. • Όλοι οι νέοι σπουδαστές πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την Κάρτα Εγγραφής Σπουδαστή στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. • Σε σπουδαστές που ειδοποιούν τη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών ότι θέλουν να διαγραφούν πριν από την έναρξη του τρίτου μαθήματος. μπορούν να εγγραφούν κατά προτεραιότητα στο επόμενο τμήμα που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τις ίδιες μέρες και ώρες. δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή τμήματος ή ώρας. 15 ώρες για τμήμα 15 εβδομάδων.Εκπτώσεις διδάκτρων • Τα δίδακτρα εξοφλούνται κατά την εγγραφή. Επιστροφές Διδάκτρων • Σε περίπτωση ακύρωσης του τμήματος λόγω ανεπαρκούς αριθμού εγγεγραμμένων σπουδαστών υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των σπουδαστών σε άλλο διαθέσιμο τμήμα και συμψηφισμού των διδάκτρων. Επίσης. 30 . οι σπουδαστές δεν δικαιούνται την επιστροφή των διδάκτρων που έχουν καταβάλει. 24 ώρες για τμήμα 30 εβδομάδων. Ε. Με την έγκριση των Ακαδημαϊκών Βοηθών του Προγράμματος και τη σύμφωνη γνώμη του καθηγητή του τμήματος λαμβάνεται η τελική απόφαση η οποία ανακοινώνεται στο σπουδαστή από τη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών. • Οι σπουδαστές μπορούν να εξοφλήσουν το ποσό των διδάκτρων.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Α. Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Καθηγητών. μόνο εφόσον έχουν εξοφλήσει το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό των διδάκτρων και επιδείξουν τη σχετική απόδειξη. τα δίδακτρα επιστρέφονται εντός ενός μηνός. • Μετά την εγγραφή και για όσο χρόνο διαρκεί η περίοδος του κάθε τμήματος. επιστρέφεται το 50% των διδάκτρων. Γ. • Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εγγραφής στο τμήμα. • Μαθήματα που ακυρώνονται χωρίς υπαιτιότητα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης δεν αναπληρώνονται και τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Σε αυτή την περίπτωση. • Οι σπουδαστές που υπερβαίνουν το όριο των απουσιών. (Μασσαλίας 22). Την τελευταία ημέρα μαθημάτων κάθε περιόδου. Δ. γονείς/κηδεμόνες και παιδιά εγγεγραμμένων σπουδαστών δικαιούνται έκπτωση 10% καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στα παρακάτω προγράμματα: Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας. Δηλαδή. Στην αντίθετη περίπτωση. Οι παλαιοί σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το τμήμα το οποίο παρακολούθησαν.

** Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει. Συνολικά. • Στην περίπτωση που παρουσιαστούν μη εγγεγραμμένοι σπουδαστές στο τμήμα. • Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Ακαδημαϊκούς Βοηθούς μας. συστήνεται στους σπουδαστές η παρακολούθηση ενός τμήματος από την έναρξή του. ο ανώτατος επιτρεπόμενος επιλογής και η διάρκεια του κυμαίνεται από χρόνος για την ολοκλήρωση του τεστ κυμαίνεται 60 έως 90 λεπτά. τα κατατακτήρια τεστ προσφέρονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. • Το τεστ περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής • Το τεστ περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. • Οι σπουδαστές καταβάλλουν το συνολικό ποσό των διδάκτρων. θα πρέπει να έχετε ημέρες. • Αν θεωρείτε ότι δεν καταταχθήκατε σωστά στο τμήμα το οποίο παρακολουθείτε. στους ενδιαφερόμενους. Το τεστ διορθώνεται έτους. Μη εγγεγραμμένοι σπουδαστές • Κανένας σπουδαστής δε γίνεται δεκτός στα τμήματά μας χωρίς να έχει εγγραφεί και να έχει καταβάλει το αντίστοιχο ποσό των διδάκτρων. Έντυπο κατατακτήριο τεστ Online κατατακτήριο τεστ • Διεξάγεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση • Το τεστ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (Μασσαλίας 22) από τη Γραμματεία Εγγραφών Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. • Για εκπαιδευτικούς λόγους. προκειμένου να επαναξιολογηθεί το γλωσσικό σας επίπεδο. Ωστόσο. 31 . οι καθηγητές ενημερώνουν τη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών. Εκπαίδευσης Καθηγητών και Νέας Ελληνικής Γλώσσας. ** Τα άρθρα που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αφορούν σπουδαστές του Προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας. Η. ειδικά εάν πρόκειται για τμήμα Αρχαρίων. • Ο μέγιστος αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα τμήματα Παιδιών και Εφήβων είναι 12 ενώ για τα Eιδικά Νηπιακά Τμήματα είναι 14. θα πρέπει να ακολουθήσει τις απαραίτητες διαδικασίες που ορίζονται. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών του Προγράμματος Αγγλικής και Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Τα αποτελέσματα ισχύουν για ένα ημερολογιακό έτος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι 18. και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών τις εργάσιμες • Για να δώσετε το τεστ. ανεξάρτητα από τις ώρες παρακολούθησης. του προγράμματος Αγγλικών για Παιδιά και Εφήβους περιλαμβάνεται και εξέταση στην παραγωγή γραπτού λόγου. Ενημερώνεστε για τα αποτελέσματα • Τα τεστ διορθώνονται εντός μίας εργάσιμης αμέσως μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που ημέρας και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται έχετε δηλώσει. εάν κάποιος επιθυμεί να εγγραφεί σε τμήμα μετά από την ημερομηνία έναρξης. θα πρέπει να απευθυνθείτε στον καθηγητή σας ως το τρίτο μάθημα. • Ο μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων σπουδαστών στα τμήματα συνομιλίας και προετοιμασίας εξετάσεων για τους ενήλικες είναι 14. αυτόματα. μπορούν να ζητήσουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από τη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών (Μασσαλίας 22).Ζ. καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού ηλεκτρονική διεύθυνση. να τροποποιήσει ή να ακυρώσει ορισμένες ή όλες τις πολιτικές και διαδικασίες όπως περιγράφονται στο παρόν έντυπο. Συμπληρωματικές Πληροφορίες • Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν επιτυχώς ένα τμήμα. με εξαίρεση το Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας που είναι 14. Στο κατατακτήριο τεστ από 60 έως 90 λεπτά. Εφόσον περάσει ένα έτος και οι σπουδαστές δεν έχουν εγγραφεί θα πρέπει να δώσουν ξανά το τεστ.

Τα αποτελέσματα ισχύουν για ένα ημερολογιακό έτος.ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών του Προγράμματος Αγγλικής και Νέας Ελληνικής Γλώσσας. τα κατατακτήρια τεστ προσφέρονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. να τροποποιήσει ή να ακυρώσει ορισμένες ή όλες τις πολιτικές και διαδικασίες όπως περιγράφονται στο παρόν έντυπο. . Εφόσον περάσει ένα έτος και οι σπουδαστές δεν έχουν εγγραφεί θα πρέπει να δώσουν ξανά το τεστ. ** Τα άρθρα που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αφορούν σπουδαστές του Προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας. ** Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει. Εκπαίδευσης Καθηγητών και Νέας Ελληνικής Γλώσσας.