You are on page 1of 124

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH

NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Akademska 2013/2014. godina

Sarajevo, 2013. godina

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH
Katedra za bošnjačku književnost
Katedra za hrvatsku književnost
Katedra za srpsku književnost
2013/2014. godina
I CIKLUS STUDIJA
Dvopredmetni studij
Studijska grupa: Književnosti naroda BiH i Bosanski, hrvatski i srpski jezik - Nastavnički smjer
Studijska grupa: Književnosti naroda BiH i Druga studijska grupa

II CIKLUS STUDIJA
Jednopredmetni studij
Studijska grupa: Književnost naroda BiH

Dvopredmetni studij
Studijska grupa: Književnosti naroda BiH i Bosanski, hrvatski i srpski jezik - Nastavnički smjer
Studijska grupa: Književnosti naroda BiH i Druga studijska grupa

Sarajevo, februar 2013. Godine

5

I C IK L US S T U D IJ A
O DSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH
Studijska grupa: KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH I BOSANSKI,HRVATSKI I SRPSKI JEZIK –nastavnički smjer
Dvopredmetni studij
1. SEMESTAR
RB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O
JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA);
TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI

Usmena književnost

Svjetska književnost
Teorija književnosti

Književnost za djecu i omladinu

HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O JEZIKU I
KNJIŽEVNOSTI(FILOLOGIJA): BOSNISTIKA,
KROATISTIKA, SRBISTIKA;
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK,

Savremeni jezik / Standardni jezik

HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O JEZIKU I
KNJIŽEVNOSTI(FILOLOGIJA): BOSNISTIKA,
KROATISTIKA, SRBISTIKA;
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK,
Lingvistika

HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O
JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI(FILOLOGIJA):

NAZIV PREDMETA

Usmena književnost –
pjesničke vrste
Svjetska književnost od
antike do renesanse

Uvod u teoriju književnosti
Književnost za djecu i
omladinu – bajka, basna,
poezija i granične vrste
Pravopis

Uvod u standardni jezik
Uvod u lingvistiku
Strani jezik I
(Opći predmet)

ŠIFRA

FIL KBH
111
FIL KBH
151
FIL KBH
161

FIL KBH
171
FIL BHS
123
FIL BHS
121
FIL BHS
111

Ukupno:

P

S

V

ECT
S

0

4

2

0

2

2

0

2

4

2

0

4

6

2

0

1

3

1

0

1

2

S

V

ECTS

0

4

4
2

2

0
0

0

30

2

1

4

USLOVNI
PREDMET

4

3

30

2. SEMESTAR
RB

1.
2.
3.
4.
5.

HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU
I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA); TEORIJA I
HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI

Usmena književnost

Svjetska književnost
Teorija književnosti

Književnost za djecu i omladinu

6.

BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI
JEZIK, Savremeni jezik /
Standardni jezik

8.

HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O
JEZIKU IKNJIŽEVNOSTI(FILOLOGIJA):

7.

BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI
JEZIK, Historija jezika

NAZIV PREDMETA

Usmena književnost –
prozne vrste
Svjetska književnost od
klasicizma do
postmodernizma

Uvod u književne teorije
Književnost za djecu i
omladinu – pripovjedna
proza i roman
Jezička kultura

Fonetika i fonologija
Staroslavenski jezik
Strani jezik I
(Opći predmet)

6

ŠIFRA

FIL KBH
112

FIL KBH
152

FIL KBH
162

FIL KBH
172
FIL BHS
124
FIL BHS
122

FIL BHS
141

Ukupno:

P

2

0

2

0

2

4

2

1

2

5

2

0

1

3

4

2
2

1

0

0
1

0

30

2

2
1

1

4

4
4

2

30

USLOVNI
PREDMET

SRPSKI JEZIK. stoljeća ŠIFRA FIL KBH 222 FIL KBH 232 FIL KBH Srpska književnost 19. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI Bošnjačka književnost Hrvatska književnost Srpska književnost Teorija književnosti Književnosti naroda BiH (Izborni predmeti) BOSANSKI. SRPSKI JEZIK. Savremeni jezik / Standardni jezik BOSANSKI. SRPSKI JEZIK. Savremeni jezik / Standardni jezik BOSANSKI.3. Historija jezika BOSANSKI. 5. SEMESTAR RB 1. 3. Savremeni jezik / Standardni jezik DRUŠTVENE NAUKE / ODGOJNE NAUKE . vijeka 242 Interkulturalno izučavanje FIL KBH južnoslavenskih književnosti 264 Umijeće interpretacije romana FIL KBH 1 203 Umijeće interpretacije drame FIL KBH 1 204 Morfologija II FIL BHS 226 P 2 4 4 2 0 0 2 1 0 1 2 2 1 0 0 2 1 2 1 3 1 0 2 Pedagogija 2 (Zajednički predmet) FIL PED 204 1 7 2 2 2 Ukupno: ECTS 0 FIL BHS 243 FIL BHS 236 0 V 2 Historijska gramatika II Lektorski seminar I S 0 0 30 USLOVNI PREDMET 4 2 6 1 3 1 2 3 30 USLOVNI PREDMET . 7. 4. HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). HRVATSKI. Opća pedagogija NAZIV PREDMETA Bošnjačka književnost preporodnog doba Hrvatska književnost 19. 3. 2. HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). 4. 8. HRVATSKI. HRVATSKI. 9. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI Bošnjačka književnost Hrvatska književnost Srpska književnost Književnosti naroda BiH Književnosti naroda BiH (Izborni predmet) BOSANSKI. SRPSKI JEZIK. Opća pedagogija NAZIV PREDMETA ŠIFRA FIL KBH 221 FIL KBH Starija hrvatska književnost 231 FIL KBH Starija srpska književnost 241 Kulturalna znanost o FIL KBH književnosti 263 Umijeće interpretacije poezije FIL KBH 1 201 Umijeće interpretacije FIL KBH pripovjedne proze i graničnih 202 književnih vrsta 1 Starija bošnjačka književnost P S V ECTS 2 4 2 0 2 2 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 4 4 2 2 1 0 1 2 Morfologija I FIL BHS 225 2 1 3 6 Pedagogija 1 (Zajednički predmet) FIL PED 203 1 0 1 2 Historijska gramatika I FIL BHS 242 Ukupno: 2 1 30 3 6 30 4. Historija jezika DRUŠTVENE NAUKE / ODGOJNE NAUKE . 5. 6. HRVATSKI. 6. 8. 7. SEMESTAR RB 1. 2. SRPSKI JEZIK. HRVATSKI.

vijeka Hrvatska književnost prve polovine 20. HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA 5. Srpska književnost 2. HRVATSKI. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. HRVATSKI. Savremeni jezik / Standardni jezik BOSANSKI. vijeka Hrvatska književnost druge polovine 20. HRVATSKI. SRPSKI JEZIK. SRPSKI JEZIK. vijeka Osnove metodike nastave književnosti naroda BiH Umijeće interpretacije poezije 2 Umijeće interpretacije pripovjedne proze i graničnih književnih vrsta 2 FIL KBH 321 FIL KBH 331 FIL KBH 341 FIL KBH 371 FIL KBH 301 Tvorba riječi Sintaksa I Historija književnog jezika I 6. srpskog jezika Umijeće interpretacije romana 2 Umijeće interpretacije drame 2 Sintaksa II Historija književnog jezika II IP: Jezik sevdalinke S V 2 0 2 4 2 4 1 2 2 0 2 2 0 2 2 1 0 0 4 4 FIL KBH 302 1 0 1 2 FIL BHS 331 2 1 3 6 FIL BHS 327 2 FIL BHS 344 2 ŠIFRA P Ukupno: FIL KBH 322 FIL KBH 332 FIL KBH 342 FIL KBH 372 FIL KBH 303 FIL KBH 304 FIL BHS 332 FIL BHS 345 FIL BHS 591 Ukupno: 8 USLOVNI ECTS PREDMET P 0 1 0 1 S V ECTS 2 4 30 2 0 2 2 0 2 1 0 2 2 3 0 0 2 1 3 30 4 4 4 2 1 0 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 30 3 0 6 2 30 USLOVNI PREDMET . Bošnjačka književnost 3. stoljeća Srpska književnost druge polovine 20. Historija jezika NAZIV PREDMETA ŠIFRA Bošnjačka književnost prve polovine 20. 4. 5. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). Hrvatska književnost METODIKA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH I BOSANSKOG. HRVATSKI. HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA Književnosti naroda BiH (Izborni predmet) BOSANSKI. stoljeća Srpska književnost prve polovine 20. 6. hrvatskog. Savremeni jezik / Standardni jezik BOSANSKI. BOSANSKI. SRPSKI JEZIK. 7. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). Hrvatska književnost 4. 8. 8. Historija jezika BOSANSKI.5. Književnosti naroda BiH (Izborni predmet) 6. Historija jezika NAZIV PREDMETA Bošnjačka književnost druge polovine 20. METODIKA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH I BOSANSKOG. Srpska književnost 2. 7. SRPSKI JEZIK. vijeka Osnove metodike nastave bosanskog. SRPSKI JEZIK. HRVATSKI. Bošnjačka književnost 3.

3 Seminarski rad iz nekog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta po slobodnom izboru studenta/ice. kao i dodijeljenih ECTS bodova. 5 Preostali broj časova predavanja i vježbi. kao i dodijeljenih ECTS bodova. 5. HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI Usmena književnost Svjetska književnost Teorija književnosti HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA): BOSNISTIKA. 2 0 0 0 USLOVNI PREDMET 4 Bosanski. Srpski jezik 1 (Opći predmet) 1 2. KROATISTIKA. 2. 6. kao i dodijeljenih ECTS bodova. Preostali broj časova predavanja i vježbi. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI Teorija istorije književnosti Svjetska književnost Teorija književnosti HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA): BOSNISTIKA. kao i dodijeljenih ECTS bodova. KROATISTIKA. 6. SRBISTIKA HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA) P 2 S 0 V ECTS 2 4 4 0 0 4 2 0 2 FIL BHS 101 1 0 0 1 Seminarski rad 3 FIL KBH 001 0 1 0 1 ŠIFRA P S V ECTS 0 4 Strani jezik I (Opći predmet) 2 NAZIV PREDMETA Usmena književnost – prozne vrste Svjetska književnost od klasicizma do postmodernizma Uvod u književne teorije Bosanski. iskazan je u NPP-u drugog pohađanog studija. SEMESTAR RB 1. 3. Hrvatski. 4.I C IK L US S T U D IJ A ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Studijska grupa: KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH I DRUGA STUDIJSKA GRUPA Dvopredmetni studij 1. 5. Srpski jezik 2 (Opći predmet) 4 Strani jezik II (Opći predmet) 5 Seminarski rad 6 1 Ukupno: FIL KBH 112 FIL KBH 152 FIL KBH 162 FIL BHS 102 FIL KBH 002 Ukupno: 1 2 4 0 15 0 0 9 2 1 15 4 2 0 2 4 1 0 0 1 1 0 0 1 15 Preostali broj časova predavanja i vježbi. HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). 6 Seminarski rad iz nekog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta po slobodnom izboru studenta/ice. SRBISTIKA HUMANISTIČKE NAUKE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA) NAZIV PREDMETA Usmena književnost – pjesničke vrste Svjetska književnost od antike do renesanse FIL KBH 111 FIL KBH 151 FIL KBH Uvod u teoriju književnosti 161 1. iskazan je u NPP-u drugog pohađanog studija. 2. Hrvatski. SEMESTAR RB ŠIFRA 1 1 15 USLOVNI PREDMET . 4 Preostali broj časova predavanja i vježbi. 4. 3. iskazan je u NPP-u drugog pohađanog studija. iskazan je u NPP-u drugog pohađanog studija.

5. Srpska književnost 2. Seminarski rad iz nekog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta po slobodnom izboru studenta/ice. Srpska književnost 2. 5. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). Hrvatska književnost Teorija književnosti NAZIV PREDMETA Starija bošnjačka književnost Starija hrvatska književnost Starija srpska književnost Kulturalna znanost o književnosti Seminarski rad 7 ŠIFRA FIL KBH 221 FIL KBH 231 FIL KBH 241 FIL KBH 263 FIL KBH 003 Ukupno: P S V ECTS 2 4 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 1 15 0 0 4 USLOVNI PREDMET 4 2 1 15 4. 4. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. 7 8 Hrvatska književnost Književnosti naroda BiH NAZIV PREDMETA Bošnjačka književnost preporodnog doba Hrvatska književnost 19. 4. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. 10 S 0 0 0 0 1 15 V ECTS 2 4 2 2 0 0 4 4 2 1 15 USLOVNI PREDMET . vijeka Interkulturalno izučavanje južnoslavenskih književnosti Seminarski rad 8 ŠIFRA FIL KBH 222 FIL KBH 232 FIL KBH 242 FIL KBH 264 FIL KBH 004 Ukupno: P 2 2 2 2 0 Seminarski rad iz nekog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta po slobodnom izboru studenta/ice. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA. Bošnjačka književnost 3.3. Bošnjačka književnost 3. stoljeća Srpska književnost 19.

Bošnjačka književnost 3. 10 11 P S V ECTS 2 4 2 0 2 2 0 2 2 0 0 3 15 0 4 4 3 15 USLOVNI PREDMET . TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). vijeka Hrvatska književnost prve polovine 20. Srpska književnost 2. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). stoljeća Srpska književnost prve polovine 20. vijeka Hrvatska književnost druge polovine 20. Tri seminarska rada – po jedan iz svakog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta (3 X 1 ECTS). ŠIFRA FIL KBH 321 FIL KBH 331 FIL KBH 341 FIL KBH 005 FIL KBH 006 FIL KBH 007 P S V ECTS 2 4 2 0 2 2 0 2 2 0 Ukupno: 0 3 0 15 4 USLOVNI PREDMET 4 3 15 6. Srpska književnost 2.5. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. vijeka Seminarski rad 9 4. stoljeća Srpska književnost druge polovine 20. 4. vijeka Seminarski rad 10 ŠIFRA FIL KBH 322 FIL KBH 332 FIL KBH 342 FIL KBH 008 FIL KBH 009 FIL KBH 010 Ukupno: 9 Tri seminarska rada – po jedan iz svakog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta (3 X 1 ECTS). Bošnjačka književnost 3. Hrvatska književnost NAZIV PREDMETA Bošnjačka književnost druge polovine 20. Hrvatska književnost NAZIV PREDMETA Bošnjačka književnost prve polovine 20.

vijeka Moderna i modernizam u književnostima BiH Granični književni žanrovi i publicistika u BiH Književna periodika i književni život u BiH do 1945. 5. 12 Dva seminarska rada – po jedan iz nekog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta po slobodnom izboru studenta/ice (2 X 1 ECTS). 4. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). 4. Usmena književnost 3. stoljeća Poetički fenomeni srpske književnosti do 20. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). Književnosti naroda BiH 2.II CIKLUS STUDIJA ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Studijska grupa: KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Jednopredmetni studij 1. Srpska književnost 2. 12 USLOVNI PREDMET USLOVNI PREDMET . TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. 5. Seminarski rad 12 ŠIFRA FIL KBH 422 FIL KBH 432 FIL KBH 442 FIL KBH 404 FIL KBH 405 FIL KBH 406 FIL KBH 014 FIL KBH 015 Ukupno: 11 P 2 0 4 2 0 4 8 1 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 2 24 1 1 0 8 2 2 2 30 Dva seminarska rada – po jedan iz nekog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta po slobodnom izboru studenta/ice (2 X 1 ECTS). Hrvatska književnost Književnosti naroda BiH (Izborni predmet) NAZIV PREDMETA Poetički fenomeni starije bošnjačke književnosti Poetički fenomeni hrvatske književnosti do 20. Bošnjačka književnost 3. Književnost za djecu i omladinu Teorija književnosti (Izborni predmet) Svjetska književnost (Izborni predmet) Usmena književnost (Izborni predmet) NAZIV PREDMETA Poetički fenomeni usmene književnosti Poetički fenomeni književnosti za djecu i omladinu Interkulturalna povijest južnoslavenskih književnosti Književna historija i književnokritička terminologija Migracione književnosti Odnos usmene i pisane književnosti Seminarski rad 11 ŠIFRA FIL KBH 412 FIL KBH 473 FIL KBH 561 FIL KBH 401 FIL KBH 402 FIL KBH 403 FIL KBH 011 FIL KBH 012 Ukupno: P S V ECTS 4 8 2 0 4 2 0 4 8 1 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 8 2 2 2 0 S V ECTS 4 8 24 2 30 2.

TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. Svjetska književnost 2. 13 14 Književnosti naroda BiH NAZIV PREDMETA Metodologija i tehnika književnonaučnog rada Osnove kreativnog pisanja Književnost i medijski žanrovi Seminarski rad 14 Završni magistarski rad P S V ECTS FIL KBH 522 FIL KBH 532 FIL KBH 542 2 0 4 8 FIL KBH 501 FIL KBH 502 1 1 2 FIL KBH 503 1 0 FIL KBH 017 FIL KBH 018 1 0 1 2 0 2 0 2 ŠIFRA P S V ECTS Ukupno: 4. Seminarski rad 13 5. 5. 4. Bošnjačka književnost 3. Hrvatska književnost Književnosti naroda BiH (Izborni predmet) NAZIV PREDMETA Poetički fenomeni novije bošnjačke književnosti Poetički fenomeni hrvatske književnosti 20. Metodologija 3. SEMESTAR RB ŠIFRA FIL KBH 590 FIL KBH 505 FIL KBH 506 FIL KBH 020 FIL KBH 021 FIL KBH 599 Ukupno: 2 2 2 0 0 0 24 0 4 4 1 4 8 8 2 30 8 1 0 1 2 0 2 0 2 0 8 0 16 1 0 20 1 USLOVNI PREDMET USLOVNI PREDMET 2 30 Dva seminarska rada – po jedan iz nekog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta po slobodnom izboru studenta/ice (2 X 1 ECTS). Dva seminarska rada – po jedan iz nekog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta po slobodnom izboru studenta/ice (2 X 1 ECTS). stoljeća Poetički fenomeni srpske književnosti 20.3. HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). 4. 13 . Srpska književnost 2. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). vijeka Postmoderna i postmodernizam u književnostima BiH Književna kritika i esejistika u BiH Književna periodika i književni život u BiH nakon 1945.

Bošnjačka književnost 3. vijeka Moderna i modernizam u književnostima BiH Granični književni žanrovi i publicistika u BiH Književna periodika i književni život u BiH do 1945. Savremeni jezik / Standardni jezik 8. 4. SRPSKI JEZIK. HRVATSKI. Usmena književnost 3. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). Hrvatska književnost Književnosti naroda BiH (Izborni predmet) 6. 5. 7. SRPSKI JEZIK. Didaktika NAZIV PREDMETA Poetički fenomeni usmene književnosti Poetički fenomeni književnosti za djecu i omladinu Metodika nastave književnosti naroda BiH Književna historija i književnokritička terminologija Migracione književnosti Odnos usmene i pisane književnosti Sintaksa III Dijalektologija I Temeljna nastavna umijeća (Zajednički predmet) 2. 6. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. Književnost za djecu i omladinu Teorija književnosti (Izborni predmet) Svjetska književnost (Izborni predmet) Usmena književnost (Izborni predmet) BOSANSKI. BOSANSKI. 5. NAZIV PREDMETA Poetički fenomeni starije bošnjačke književnosti Poetički fenomeni hrvatske književnosti do 20. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. Metodika 2.Pedagogija.HRVATSKI I SRPSKI JEZIK .II CIKLUS STUDIJA O DSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Studijska grupa: KNJIŽEVNOSTI NARODA BI H I BOSANSKI. Semantika Leksikologija i leksikografija Dijalektologija II Osnovi psihologije (Zajednički predmet) 14 ŠIFRA FIL KBH 412 FIL KBH 473 FIL KBH 471 FIL KBH 401 FIL KBH 402 FIL KBH 403 FIL BHS 433 FIL BHS 451 FIL PED 403 Ukupno: ŠIFRA FIL KBH 422 FIL KBH 432 FIL KBH 442 FIL KBH 404 FIL KBH 405 FIL KBH 406 FIL BHS 434 FIL BHS 428 FIL BHS 452 FIL PSI 409 Ukupno: P S V ECTS 2 4 2 0 2 2 0 2 4 1 0 1 2 2 1 3 6 2 0 2 4 S V ECTS 2 4 2 1 1 2 P 0 0 0 1 29 1 1 2 4 2 2 6 30 2 0 2 2 0 2 4 1 0 1 2 2 1 3 6 0 2 4 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 2 28 1 1 0 0 USLOVNI PREDMET 4 2 2 2 4 30 USLOVNI PREDMET . Savremeni jezik / Standardni jezik DRUŠTVENE NAUKE / ODGOJNE NAUKE . HRVATSKI.Nastavnički smjer Dvopredmetni studij 1. 4. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). stoljeća Poetički fenomeni srpske književnosti do 20. Srpska književnost 2. DRUŠTVENE NAUKE /PSIHOLOGIJA 7.

Hrvatska književnost Književnosti naroda BiH Književnosti naroda BiH (Izborni predmet) BOSANSKI. Savremeni jezik / Standardni jezik BOSANSKI. Srpska književnost 2. 5. 4. SRPSKI JEZIK. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. stoljeća Poetički fenomeni srpske književnosti 20. 5. 8. SRPSKI JEZIK. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. Lingvistika BOSANSKI. Savremeni jezik / Standardni jezik BOSANSKI. SRPSKI JEZIK. HRVATSKI. Metodika 3. Savremeni jezik / Standardni jezik Književnosti naroda BiH NAZIV PREDMETA Poetički fenomeni novije bošnjačke književnosti Poetički fenomeni hrvatske književnosti 20. 9. HRVATSKI. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). Metodologija BOSANSKI. HRVATSKI. 7. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). Lingvistička stilistika I Lingvistički pravci i metode Sociolingvistika Izborni predmet s fakultetske (vanjske) liste NAZIV PREDMETA ŠIFRA FIL KBH 522 FIL KBH 532 FIL KBH 542 FIL KBH 561 FIL KBH 501 FIL KBH 502 FIL KBH 503 FIL BHS 529 FIL BHS 514 FIL BHS 515 Ukupno: ŠIFRA Metodika nastave bosanskog. scenske umjetnosti FIL KBH i medijske kulture u nastavi 504 FIL KBH Osnove kreativnog pisanja 505 FIL KBH Književnost i medijski žanrovi 506 FIL BHS Lingvistička stilistika II 530 FIL BHS IP: Urbana dijalektologija 571 Izborni predmet s fakultetske (vanjske) liste FIL BHS IP: Kognitivna semantika 583 FIL BHS IP: Analiza diskursa 582 FIL BHS IP: Pragmalingvistika 584 IP: Funkcionalna stilistika Završni magistarski rad 15 FIL BHS 568 FIL KBH 599 Ukupno: P 2 S 0 V ECTS 2 4 2 0 2 4 2 0 2 4 1 0 1 2 2 1 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 P 2 0 30 S 0 2 1 1 2 0 0 0 4 2 2 5 3 2 2 30 V ECTS 2 4 2 0 2 4 1 0 1 2 2 1 1 4 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 3 2 1 0 1 0 0 2 2 3 1 1 0 3 0 8 0 8 1 1 28 0 USLOVNI PREDMET 3 30 USLOVNI PREDMET .3. 6. HRVATSKI. Metodika (Izborni predmet) Književnosti naroda BiH (Izborni predmet) Svjetska književnost (Izborni predmet) 2. SRPSKI JEZIK. Lingvistika 4. 7. FIL KBH hrvatskog. srpskog jezika 571 Metodologija i tehnika FIL KBH književnonaučnog rada 590 Osnove filma. Bošnjačka književnost 3. HRVATSKI. vijeka Interkulturalna povijest južnoslavenskih književnosti Postmoderna i postmodernizam u književnostima BiH Književna kritika i esejistika u BiH Književna periodika i književni život u BiH nakon 1945. 6. SRPSKI JEZIK. 8. 4.

TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. 16 P S V ECTS 2 4 2 0 2 2 0 2 4 0 3 0 3 2 0 15 4 15 USLOVNI PREDMET . Književnost za djecu i omladinu 4. Bošnjačka književnost 3. Srpska književnost 2. Hrvatska književnost NAZIV PREDMETA Poetički fenomeni starije bošnjačke književnosti Poetički fenomeni hrvatske književnosti do 20.II CIKLUS STUDIJA O DSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Studijska grupa: KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH I DRUGA STUDIJSKA GRUPA Dvopredmetni studij 1. Usmena književnost 3. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). Književnost naroda BiH 2. 4. vijeka Seminarski rad 16 ŠIFRA FIL KBH 422 FIL KBH 432 FIL KBH 442 FIL KBH 014 FIL KBH 015 FIL KBH 016 Ukupno: 15 16 Tri seminarska rada – po jedan iz svakog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta (3 X 1 ECTS). stoljeća Poetički fenomeni srpske književnosti do 20. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). Tri seminarska rada – po jedan iz svakog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta (3 X 1 ECTS). TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. NAZIV PREDMETA ŠIFRA Poetički fenomeni usmene FIL KBH književnosti 412 Poetički fenomeni književnosti za FIL KBH djecu i omladinu 473 Interkulturalna povijest FIL KBH južnoslavenskih književnosti 561 FIL KBH 011 FIL KBH Seminarski rad 15 012 FIL KBH 013 P S V ECTS 2 4 2 0 2 2 0 2 4 0 3 0 3 2 Ukupno: 0 15 4 USLOVNI PREDMET 15 2.

vijeka Seminarski rad 17 4. 4. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI Metodologija Književnosti naroda BiH NAZIV PREDMETA Metodologija i tehnika književnonaučnog rada Osnove kreativnog pisanja Seminarski rad 18 Završni magistarski rad ŠIFRA FIL KBH 590 FIL KBH 505 FIL KBH 020 FIL KBH 599 Ukupno: P V ECTS 1 2 2 0 2 0 1 0 1 0 Tri seminarska rada – po jedan iz svakog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta (3 X 1 ECTS). 17 18 HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA). Srpska književnost 2. 17 S 0 8 15 0 4 1 8 15 USLOVNI PREDMET . 2.3. Seminarski rad iz nekog od gore navedenih obaveznih nastavnih predmeta po slobodnom izboru studenta/ice. stoljeća Poetički fenomeni srpske književnosti 20. Hrvatska književnost NAZIV PREDMETA Poetički fenomeni novije bošnjačke književnosti Poetički fenomeni hrvatske književnosti 20. TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI 1. ŠIFRA FIL KBH 522 FIL KBH 532 FIL KBH 542 FIL KBH 017 FIL KBH 018 FIL KBH 019 Ukupno: P 2 S 0 V ECTS 2 4 2 0 2 4 0 3 0 3 2 0 2 15 USLOVNI PREDMET 4 15 4. 3. Bošnjačka književnost 3. SEMESTAR RB 1. SEMESTAR RB HUMANISTIČKE NAUKE / NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA).

Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Usmena književnost. Karadžić: Srpske narodne pjesme. Sarajevo. Sadržaj predmeta: Poetika lirskih. Dodatna i preporučena literatura: 1.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Usmena književnost – pjesničke vrste. Narodna književnost. 2 P + 0 S + 2 V. 3. epskih i lirskonarativnih usmenoknjiževnih vrsta. 2006. Munib Maglajlić: Usmena lirika Bošnjaka. FIL KBH 111 Semestar. s druge. 2. Zagreb. 1995. Pritom. I-IV Cjelovit popis literature bit de predočen studentima/icama prilikom početka nastave. 4. Preporod. broj sati i broj bodova: I semestar. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Beograd. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Vuk S. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: Jedan semester Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice s temeljnim pojmovima koji se tiču poetike lirskih. Obavezna literatura: 1. Munib Maglajlić: Usmena balada Bošnjaka. kao i skala ocjenjivanja. Usmena književnost. Đenana Buturović: Usmena epika Bošnjaka. priredila Maja Bošković-Stulli. Preporod. 1 . s težištem na građi s područja Bosne i Hercegovine. 1971. 1997. neizostavno se moramo pozabaviti dosadašnjim književnohistorijskim i folklorističkim sagledavanjima pojedinačnih primjera i samih žanrova. Sarajevo. priredili Đenana Buturović i Munib Maglajlić. 1972. Sarajevo. i poetika čitanja jednog usmenoknjiževnog teksta iz pozicije različitih književnoteorijskih škola. Preporod. priredio Vladan Nedić. Cjelovit popis literature bit de predočen studentima/icama prilikom početka nastave (silabus). epskih i lirskonarativnih žanrova. 1995. s jedne strane. 2. 3. Sarajevo. Preduvjeti za upis predmeta: Nema.

proza).a ne kao znanstvenopovijesna disciplina i metoda. Pri tom. što je slučaj s komparativistikom. FIL KBH 151 Semestar.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Svjetska književnost od antike do renesanse. u ovom semestru student/ice bavit će se svjetskom književnošću antike.Ona se. kao i skala ocjenjivanja. 200l. 4 P + 0 V + 0 S. srednjeg vijeka i renesanse.razvoju i dometima ove književnopovijesne discipline te ih tako osposobi za nastavničko zvanje iz ovog predmeta. l984. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Albin Lesky:“Povijest grčke književnosti“. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Obavezna literatura: . 3. broj sati i broj bodova: I semestar. 2 . Sadržaj predmeta: U tom aspektu svjetska književnost predstavlja proširenje koncepta nacionalnih književnosti. dakle. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Povijest svjetske književnosti I-VII. primarno tretira kao književnopovijesna i kulturnopovijesna disciplina. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: Jedan semester Tip kolegija: Predavanja Status predmeta: Obavezni Ciljevi predmeta: Studij svjetske književnosti treba da studenticama/ima ovog nastavničkog odsjeka nacionalne književnosti omogući cjelovitu i preglednu informaciju o počecima. 1982. što je suštinski diferencira u odnosu na komparatistički kontekst. Antun Šoljan:“Antologija svjetske književnosti“ (poezija.kao i orijentaciju u kulturnom prostoru. 1. 2.

Sarajevo Publishing. Dodatna i preporučena literatura: Popis dodatne i preporučene literature bit će predstavljen u silabusima za svaku akademsku godinu. posebno će se baviti slijedećim nastavnim temama: (1) Nauka o književnosti. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. tekst. 2 P + 2 V. počev od određenja nauke o književnosti i same književnosti kao umjetnosti. savremeno razumijevanje žanra. metrički sistemi i metričke forme. pa do temeljnih značajki pojedinačnih književnih žanrova i/ili oblika književnog diskurza. (2) Književnost kao mimezis. (10) Metar. (6) Struktura književnog teksta. temeljni pojmovi naratologije. lirsko-epske vrste. (4) Književnost kao komunikacija. (15) Drama. (7) Stih i proza. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. osnovne vrste lirskih pjesama. FIL KBH 161 Semestar. organizacija foničkog sloja teksta. Zdenko: Teorija književnosti. 3 . (13) Lirika i lirska pjesma. sintaktičkointonacione figure. (12) Podjela književnosti na rodove i vrste: tradicionalna estetička podjela. broj sati i broj bodova: I semestar. (5) Književnost. figure značenja. osnovne dramske vrste. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Uvod u teoriju književnosti. Obavezna literatura: 1. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. metafora i metonimija. preko strukture književnog teksta. ekspresija i simbolička forma. (9) Ritam. kao i skala ocjenjivanja. historija književnosti. (11) Semantički sloj književnoumjetničkog teksta. glasovne figure. osnovne prozne vrste. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice sa svim temeljnim konceptima i pojmovima savremene teorije književnosti. (14) Proza. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. posebno u oblasti proučavanja književnosti naroda BiH. tekstualnost. Sarajevo. temeljni pojmovi dramatologije. Lešić. kao i s njihovim aplikativnim mogućnostima. (3) Književnost kao jezička umjetnost. ep i epske pjesme. Sadržaj predmeta: Nastavni predmet tretira osnovna književnoteorijska pitanja. Pritom. (8) Eufonija. 2005. funkcije i oblici ritmičke organizacije. teorija književnosti i književna kritika.

Razmatranje pojmova: dječija književnost. FIL KBH 171 Semestar. Odnos dječije književnosti i književnosti za odrasle. L. teorija.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Književnost za djecu i omladinu – bajka. Perrault. Carroll. Prosveta. Spisak dodatne literature će biti predočen u silabusu. Andersen. filmom.). Obavezna literatura: Bajka: narodne bajke (Baš-čelik i dr. recepcija i interpretacija.. Karol Visinko. 1986. J i W. 2 P + 2 V. njegovanje i razvoj čitatelja. kao i skala ocjenjivanja. Zagreb. Dodatna literatura: 1. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Crnković. 3. 2005.Školska knjiga. Književnost za djecu i omladinu i njen odnos sa drugim medijima. pozorištem i televizijom. Basne od Ezopa do La Fontainea. Proučavanje prvih dječijih književnih formi u odnosu prema usmenoj/narodnoj književnosti. Morfologija bajke.povijest. H. 4 . Preduvjeti za upis predmeta:Nema.. Dječja književnost. Školska knjiga. broj sati i broj bodova: I semestar. Sadržaj predmeta: Pristupi dječijoj književnosti i definicije dječije književnosti. južnoslavenskim i bosanskohercegovačkim okvirima. Dječja priča . Prop... djetinjstvo. Beograd. 1982. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNVa. historijatom razvoja dječije književnosti u svjetskim. Grimm. Zagreb. igre prvih književnih tekstova sa kojima se čitatelj susreće . 2. Milan. poezija i granične vrste. Značaj djetinjstva. čitatelj. Ch. 4 ECTS Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanje/vježbe Status predmeta: Obavezan Cilj predmeta: Upoznati studentice i studente sa osnovnim pojmovima.Ch.od slikovnice do knjige. Vladimir.. basna.

Govorimo srpski: s lakoćom do jezičke kulture. (2009). (2004). Pravilno govorim hrvatski 3: praktični jezični savjetnik. Pravopis bosanskoga jezika: Priručnik za škole. Tuzla: Bosanska riječ. Protuđer. R. 9. (1995. Bosanski jezik u praksi i normi. obličkih i akcenatskih nedoumica u standardnome bosanskom jeziku. Negativan uticaj stranih jezika na maternji jezik: posljedice jezičke interferencije u jeziku povratnika iz zemalja prijema. 4. Slijedi uvid u posebnosti leksičkosemantičkih normi (izbor leksema. R. hrvatskog i srpskog jezika. 4 boda Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanje. Rečnik jezičkih nedoumica. Sarajevo: Svjetlost. R. – Šehović. Jezični savjetnik. S. Zagreb: Školska knjiga. (2000). Sarajevo: Preporod. Sarajevo: Svjetlost. S. 3. B. hrv. hrvatski. Split: Matica hrvatska. Jezički savjetnik. Hrvatski pravopis. (1996). Ispeci pa reci. Split: Logos. Vidović. Muratagić-Tuna. (1993). Bulić. odnos prema riječima stranoga porijekla) te u osobenosti sintaksičkih normi bosanskog. hrvatskog i srpskog jezika. J. broj časova i broj bodova: Književnost naroda BiH i bosanski. (1983). 2P+4V. Sadržina predmeta: Predavanja. Slijede glasovna i ortoepska norma. seminar i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Osnovni cilj ovog kolegija jeste da se student što temeljitije upozna s normama bosanskog. Sarajevo: Bosansko filološko društvo. M. kao i skala ocjenjivanja. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. Dodatna literatura: 1. Na časovima seminara obrađuju se teme vezane za jezičke nedoumice i jezičke savjete. I. prikaza i eseja obrađuju kraći i duži odlomci iz literature. Pravopis bosanskoga jezika. Također se u vidu referata. Preduvjeti za upis predmeta: nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. M. semestar. hrvatskog i srpskog jezika na svim nivoima. 7. Novi Sad: Matica srpska. Zenica: Dom štampe. (1999). ili koje novije izdanje). postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Banja Luka: Glas srpski. Pravopis srpskoga jezika. 5. – Moguš. 2. FIL BHS 123 Smjer. Pešikan. (2007). Babić. Halilović.. Osnovna literatura: 1. Vježbe prate predavanja: na konkretnim tekstovima upoređuju se tri standardnojezičke norme: norma bosanskog. Halilović. hrvatskog i srpskog jezika. H. potom morfološka te tvorbena norma. Novi Sad: Prometej. M. M. I. Telebak. 4. M. – Jerković. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Pravopis. I sem. 3. (1997). (2005). 8. Tanović. – Finka.. Klajn. Na predavanjima se upoređuju norme bosanskog. Šipka. Rječnik pravopisnih. Seminar. srp. 6. srpski aktuelni pravopisi: sličnosti i razlike. hrvatskog i srpskog jezika. 10. Bosanski. (1999). Vježbe. A. I. S. 5 . jezik. Klajn. – Pižurica. (1975). 2. Bulić. (1996). Beograd: Prometej. Tuzla: Printcom. Najprije se upoređuju ortografske norme bosanskog. I.

do 107. Zagreb.. Sarajevo. 4. ukazati na bogatstvo idioma u kojima se on ispoljava. S. ali najprestižnijeg. Vince. semestar. do 37. specifičnostima tih procesa kod Hrvata i Srba.. 5. Putovima hrvatskoga književnog jezika. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. unitarističke i separatističke tendencije i rezultati tih tendencija do konačnog raspada zajedničkog standardnog jezika na nacionalne jezike: bosanski. Sociolingvistika (poglavlja VIII i IX). S…et al. srpskog i bosanskog. 7. Osvijetlit će se put koji se mora preći od organskog idioma do standardnog jezika (etape planiranja korpusa) i procesi koji prate njegovo funkcioniranje i razvoj (etape planiranja statusa) te vidovi njegovog raslojavanja. Bosanski jezik. i Ostojić. Baotić. Stevanović. kao i skala ocjenjivanja.. 9. str. pojava vukovaca na cijelom prostoru i približavanje normi u svim sredinama do mjere da se moglo govoriti o jednom jeziku. Gramatika bosanskog jezika (uvodni dio). Obavezna literatura: 1. razliku među tim idiomima.). Jezik u Bosni i Hercegovini. i naznačajnijim rezultatima u ovoj djelatnosti. Barić. J. M. hrvatski i srpski devedesetih godina XX stoljeća. 3 ECTS. hrvatski. Sarajevo. kriterije klasifikacije idioma. kao predstandardnim periodom. 8.. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Uvod u standardni jezik BHS 121 Semestar i broj bodova: I. Hrvatska gramatika (uvodni dio). seminar i vježbe Status predmeta: Obavezani Cilj predmeta: Osnovni cilj ovog kolegija jeste da se studenti što upoznaju sa vidovima standardizacije organskih idioma do XIX stoljeća. Radovanović. Simić.. Osvijetlit će se Bečki književni dogovor i njegovi učinci. Preduvjeti za upis predmeta: nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a..FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. Beograd. R. Sadržina predmeta: Na uvodnim predavanjima osvijetliti složenost jezika kao komunikacijskog fenomena. 3. Književnost naroda BiH i bosanski. Osnovi fonologije srpskohrvatskog jezika (od 13. Sarajevo. Nikšić. 10. a potom i u Bosni i Hercegovini. posebno težnju za ujedinjenje u jeziku. Približavanje jeziku ili približavanje jezika. Dž. putu do zajedničkog standardnog jezika i njegovom funkcioniranju u XX stoljeću do disolucije na posebna nacionalne standardne jezike. Ukazat će se na specifičnosti tih procesa u svim našim sociokulturnim sredinama. Z. Standardni jezik. Monnesland. et al. M. političke motive. D. konkretnost (normiranost). Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja. Zenica. Osvijetlit će se funkcioniranje zajedničkog jezika u XX stoljeću. srpski jezik: 2 časa predavanja i 1 čas vježbi.. na istaknute nosioce tih procesa. stranice.. E. Halilović. 6. Jahić. Savremeni srpskohrvatski jezik (uvodni dio). Brozović. Posebno će se osvijetliti priroda standardnog jezika kao neorganskog idimoma.. funkcionalnu polivalentnost i autonomnost.et al. 2. te na dobre i loše strane ovog procesa. njegove karakteristike. B. 6 . te da se temeljito upoznaju sa procesom standardizacije štokavskog narječja u XIX stoljeću. Zagreb.. Novi Sad.. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Poslije toga će se preći na prikaz ostvarenja koja imaju elemente standardizacije a koja su nastala prije inteziviranja ovih aktivnosti i stvaranja standardnih jezika u XIX stoljeću: hrvatskog.

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK
Naziv predmeta i šifra: Uvod u lingvistiku, FIL BHS 111
Semestar i broj bodova: Smjer, semestar, broj časova i broj bodova:
Književnosti naroda BiH i bosanski, hrv. i srp. jezik, I sem., 2P + 1V, 3 boda
Trajanje: 1 semestar
Tip kolegija: Predavanje i vježbe
Status predmeta: Obavezani
Cilj predmeta:
Osnovni cilj ovog kolegija jeste da se student detaljno upozna s elementima strukture jezika. Kolegij se
bavi teorijskom analizom elemenata strukture jezika prema jezičnim nivoima, Cilj kolegija jeste dati uvid
u elemente jezičke strukture i osvijetliti jezičke fenomene koji su vezani za njih. Cilj kolegija jeste ukazati
na jezik kao sistem struktura čije je postojanje u lingvističkom sistemu funkcionalno u onom smislu u
kojem omogućava kreiranje i interpretaciju neograničenog broja jezičkih izričaja. Kolegij treba da ukaže
na elemente strukture jezika kao nečega što praktično omogućava realiziranje praktično neograničenog
ekspresivnog kapaciteta jezika. Cilj kolegija jeste pripremiti studenta za dalje proučavanje jezika s
općelingvističkog motrišta.
Sadržina predmeta:
Na predavanjima se prezentiraju teorijska razmatranja o elementima strukture pojedinog lingvističkog
nivoa. Predavanja se izvode usmeno, pomoću multimedijalnih sredstava (odlomci iz literature i teorijski
tekstovi koji obrađuju pojedine teorijske tačke razmatranja o jeziku, web stranice na Internetu, Power
point prezentacije), dok se na vježbama uz obradu kraćih i dužih odlomaka iz djela koja pripadaju široj
literaturi, a nalaze se u programu posebna pozornost usmjerava na izradu zadataka koji su indikator
stvarnog razumijevanja prezentiranih teorijskih postavki.
Preduvjeti za upis predmeta: Nema
Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a.
U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja,
postupak provjere znanja i ocjenjivanja, kao i skala ocjenjivanja.
Obavezna literatura:
1. Pavao Tekavčić, Uvod u lingvistiku (str.1-216), Zagrab, 1979
2. Midhat Riđanović, Jezik i njegova struktura, Sarajevo, 1985.
3. Dubravko Škiljan, Pogled u lingvistiku, Zagreb, 1980.
4. Roman Jakobson i Morris Halle, Temelji jezika, Zagreb, 1988.
Dodatna literatura:
1. André Martinet, Osnovi opće lingvistike, Zagreb, 1982.
2. Noam Chomsky, Sintaksičke strukture, Novi Sad, 1984.
3. Emile Benveniste, Problemi opšte lingvistike, Beograd, 1975.
4. Bertil Malmberg, Moderna lingvsitika, Beograd, 1979.
5. Gustave Guillaume, Principi teorijske lingvistike, Zagreb, 1998

7

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK
Naziv predmeta i šifra: Bosanski, Hrvatski jezik, Srpski jezik I
FIL BHS 101 (KBH i Druga studijska grupa)
Semestar, broj sati i broj bodova: I semestar; 1 sat predavanja i 1 sat vježbi, 2 ECTS
Trajanje: Jedan semestar
Tip kolegija: Predavanja i vježbe
Status predmeta: Obavezani
Cilj predmeta:
Student treba ovladati pravopisnim pravilima. Usvajanje znanja vezanih za gramatičku strukturu i
pravopis vodi ka njegovanju vlastitog jezičkog izraza, što je jedan od bitnih uvjeta za profesiju kojoj
će kandidat pripadati poslije završenog fakulteta. Cilj vježbi jeste smanjiti broj jezičkih nedoumica.
Provode se govorne i pismene vježbe, razgovara o jezičkim pitanjima. Na vježbama se stalno provode
kvizovi i analizira pravopisna problematika.
Preduvjeti za upis predmeta: nema
Način provjere znanja:
Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. U Silabusima za svaku
akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja, postupak
provjere znanja i ocjenjivanja, kao i skala ocjenjivanja.
Obavezna literatura:
Aktuelni pravipisi – prema izboru standardnog jezika:
1. Senahid Halilović, Pravopis bosanskoga jezika: Priručnik za škole. Zenica: Dom štampe. 1999.
2. Babić – Finka – Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
3. Pešikan – Pižurica – Jerković, Pravopis srpskog jezika, Novi Sad, Matica srpska, 1993.
Dodatna literatura:
1. Hasnija Muratagić-Tuna, Bosanski, hrvatski, srpski, aktuelni pravopisi, Bosansko filološko društvo,
Sarajevo, 2005.
2. Ljiljana Jojić, Pravopisni priručnik (dodatak Velikom rječniku hrvatskoga jezika), Novi liber, Zagreb
2003.

8

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
ODSJEK ZA ANGLISTIKU
Naziv predmeta i šifra: Engleski jezik 1 FIL ANG 103
Semestar, broj sati i broj bodova: I. semestar; 1 sat predavanja, 1 sat vježbi; ECTS 2
Trajanje: 1 semestar
Tip kolegija: predavanja i vježbe
Status predmeta: opći
Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim gramatičkim strukturama (vrste riječi i
osnovne rečenične strukture) i leksikom na nivou srednjeg stepena poznavanja engleskog jezika,
radi lakšeg razumijevanja tekstova općeg karaktera. Ovim bi se studenti pripremili i za nastavu iz
predmeta Opći engleski 2, čiji je osnovni cilj produbljivanje postojećeg znanja i priprema
studenata za samostalan rad na tekstovima iz struke.
Sadržaj predmeta: Kolegij se sastoji iz tri međusobno povezane cjeline: pregled gramatike
engleskog jezika na nivou vrste riječi (morfologija), pregled gramatike engleskog jezika na nivou
rečenične strukture (sintaksa), te razumijevanje tekstova. Nastava u vezi sa ponavljanjem pregleda
gramatike zamišljena je u vidu predavanja i propratnih vježbi na sljedeće tematske podcjeline: 1.
Glagoli; 2. Imenice; 3. Priedjvi; 4. Prilozi; 5. Zamjenice; 6. Član; 7. Brojevi; 8. Rečenica. Sve
tematske cjeline podrazumijevaju obradu sa aspekta specifičnosti podjela, osobina, tvorbi,
pravilnosti-nepravilnosti i sl. Nastava za treći segmet kolegija (razumijevanje tekstova) vrši se
isključivo na satima vježbi. Težište vježbi usmjereno je ka pronalaženju glavne ideje teksta,
razumijevanju strukture i organizacije teksta, te prepoznavanju gramatičkih oblika i struktura.
Preduvjeti za upis predmeta: nema
Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom
NNV-a. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere
znanja, postupak provjere znanja i ocjenjivanja, kao i skala ocjenjivanja.
Obavezna literatura:
1. Grgić, Berislav i Brihta, Jolanda. Engleska gramatika za svakoga. Školska knjiga Zagreb,
1986.
2. Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, Cambridge,
1999.
Dodatna i preporučena literatura:
1. Side, Richard i Wellman, Guy. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advances and
Proficiency. Pearson Education Limited, Harlow, 1999.

9

Dodatna literatura: 1. lične zamjenice. 1 sat predavanja + 1 sat vježbi. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. 1995. Maïa Gregoire. prijedlozi. R. kao i skala ocjenjivanja. Paris. Clé International. prezent indikativa glagola. 3 ECTS Trajanje: I semestar Tip kolegija: predavanja i vježbe Status predmeta: opći Cilj predmeta: Cilj predmeta je usvajanje osnovnih znanja iz francuskog jezika i upoznavanje s njegovom strukturom. Gramatika francuskog jezika za osnovnu školu. pridjevi. 2004. Vlado Drašković. 4. Grammaire progressive du français. M. brojevi. imenice. neodređeni član. Huet-Ogle. Clé International. Y. Dubois. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. osnovne gramatičke kategorije: određeni. 3. langue et civilisation françaises. 5. Clé International. Clé International. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Précis de grammaire . Paris. Cours de la Sorbonne. Mimran. Annie Monnerie-Goarin. Belleville I. Dodatna literatura se utvrđuje na početku svake akademske godine (silabus) 10 .francuski jezik mogu odabrati studenti sa predznanjem kao i potpuni početnici. najfrekventniji nepravilni glagoli. upitna forma. Paris. Obavezna literatura : 1.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA ROMANISTIKU Naziv predmeta i šifra: Francuski jezik I FIL ROM 102 Semestar i broj bodova: I semestar. C. 2000.Grammaire progressive du français. Roxane B : Grammaire expliquée du français. Berchiche. 2001. Preduvjeti za upis predmeta: nema . Paris. 2003. 2. Aline Volte. Clé International.niveau débutant. Beograd. Paris. 1982. Paris. Sadržaj predmeta: Upoznavanje se fonetskim sistemom francuskog jezika. Gracia Merlo. 2. Evelyne Sirejols. Champion I. 2004. perfekat i futur. Sylvie Poisson-Quinton. Clé International. partitivni član. Alina Kostucki.

Sankt-Peterburg. L.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA SLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI Naziv predmeta i šifra: Ruski jezik 1FIL SLA 103 Semestar. predviđene programom. 2007.12 urokov russkogo jazyka. Poljanec. Katnić-Bakaršić. Vježbe podrazumijevaju i bolje upoznavanje s ruskom kulturom korištenjem različitih didaktičkih audio i video materijala. N. leksike i gramatike.. kao i skala ocjenjivanja.. Ruska gramatika u poređenju sa srpskohrvatskom. Svjetlost 1990. Tanović. 2. Udžbenik za V razred osnovne škole. I. učebnik. Sarajevo.. Gapočka. 2. Preduvjeti za upis predmeta: nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a.V.Politova. 11 . Miller. Moranjak-Bamburać. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. 2 sata vježbi. M. Bazovyj uroven'.. Usvajanje leksičkog i gramatičkog minimuma predviđenog programom ostvaruje se različitim tipovima vježbi i zadataka. Sarajevo: Svjetlost. R. Moskva. Pregled gramatike ruskoga jezika. Školska knjiga Zagreb. 1 sat predavanja. ECTS 3 Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja i vježbe Status predmeta: opći Cilj predmeta: Osnovni cilj nastave ruskog jezika kao općeg predmeta na početnom nivou je ovladavanje ruskim jezikom kao sredstvom komuniciranja u okviru tematike. Ja čitaju po-russki. Žili-byli. L. B. K. Sadržaj predmeta: Fonetski sistem ruskog jezika.V. (1990) Ruski jezik. 2006. Ruska grafija i ortografija. I.. Tošović. 3. Dodatna i preporučena literatura: 1. F. Obavezna literatura: 1. 1967. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. broj sati i broj bodova: I semestar.

razumjeti turistički prospekt i samostalno napraviti isti. Obavezna literatura: 1. 2 časa. Ismaning. Jan. Sadržaj predmeta: Tematske cjeline: Gewohnte Verhältnisse.. B. kao i skala ocjenjivanja. broj sati i broj bodova: prvi semestar. Tangram aktuell 2. 2 ECTS Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja i vježbe Status predmeta: opći Cilj predmeta: Cilj nastave Njemačkog jezika I kao općeg predmeta jeste produbljivanje znanja stečenog u dosadašnjem obrazovanju i osposobljavanje studenata za razumijevanje tekstova slušanjem i čitanjem te za produktivno bavljenje obrađenim temama (nivo A. Reisen und Hotels sa komunikativnim kompetencijama: govoriti o vlastitim željama. Blüggel. Erinnerungen. postupak provjere znanja i ocjenivanja. opisati uvjete stanovanja. FIL GER 103 Semestar... govoriti o biografiji poznatih ličnosti. Neka od gramatika njemačkog jezika 12 . E.2. Studenti će se uz to osposobiti za razumijevanje tekstova na njemačkom jeziku koji obrađuju tematiku iz njihovog osnovnog studija. Hueber-Verlag Dodatna literatura: 1. Preduvjeti za upis predmeta: nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. (2005)..FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Naziv predmeta i šifra: Njemački jezik I. rezervirati sobu u hotelu. Dallapiazza. Aus der deutschen Geschichte.2 Europskog referentnog okvira). A. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Schümann. planirati obilazak nekog grada i govoriti o istom. o sjećanjima i poznatim događajima iz prošlosti. R-M.

Zagreb. Sarajevo. FIL KBH 112 Semestar. priredili Đenana Buturović i Munib Maglajlić. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNVa. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. 2 P + 0 S + 2 V. predaje i legende. 13 . Usmena književnost. 1971. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Vuk S. kao i skala ocjenjivanja Obavezna literatura: 1. 1997. dosadašnja književnohistorijska i folkloristička bavljenja. 1972. Beograd. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: Jedan semester Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice s temeljnim pojmovima koji se tiču poetike usmenoknjiževnih proznih vrsta Sadržaj predmeta: Na temelju tri velike grupe usmenoknjiževnih proznih žanrova: pripovijetke. sagledavat ćemo osobine i osobenosti ovih proznih vrsta. 3. postupak provjere znanja i ocjenivanja. te raznolike mogućnosti modernih čitanja. priredio Vladan Nedić. Karadžić: Srpske narodne pripovijetke Cjelovit popis literature bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave (silabus). Dodatna i preporučena literatura: 1. Narodna književnost.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Usmena književnost – prozne vrste. Cjelovit popis literature bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave. 2. Aiša Softić: Usmena proza Bošnjaka 2. Usmena književnost. priredila Maja Bošković-Stulli. broj sati i broj bodova: II semestar.

kompoziciju. 4 P + 0 V + 0 S. Hugoa i Lamartina. od Prousta. U tom smislu na kolegiju će se strogo i dosljedno slijediti metakonstruktivni pokušaj razgraničenja literarnog ili nestetičkog modernizma od postmoderne:(a) dovođenjem u odnos stilističkih obilježja modernističkih i postmodernih tekstova. Fowlesa. (c) treća grupa autora nastoji modernizam i postmodernu tretirati kao komplekse određenih pitanja. realizam reafirmira mimetičku poetiku i naglašeno je društveno-kritički usmjeren.Sterne). podjednako kao i kod Goethea. postepeno nametala kao vladajući književni žanr. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. 14 . broj sati i broj bodova: II semestar. Dostojevskog. Joycea i Camusa do Eca. na čijem je vrhu tragedija (Corneilleov «Cid». Za klasicizam u evropskoj književnosti se veže tzv. Racinova «Fedra» ). Sadržaj predmeta: Pretrest će se različiti pristupi ovim književnim epohama.koja se manifestira na svim razinama književnog diskursa. te konceptualna dva različita i suprotstavljena diskursa. dok romantizam uvodi poetičku revoluciju. Kao protuteža romantičkoj mašti i individualnoj kreaciji. odnosno kao paradigme ( Quinones. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: Jedan semester Tip kolegija: Predavanja Status predmeta: Obavezni Ciljevi predmeta: Pristup evropskoj i svjetskoj književnosti ovih književnopovijesnih razdoblja odvijat će se na konceptualnoj ravni te na ravni književnih žanrova i njihovih reprezentativnih uzoraka.te u tom kontekstu iscrpno interpretirati najvažnija djela vodećih predstavnika tih razdoblja . Preduvjeti za upis predmeta: Položen ispit iz Svjetska književnost od antike do renesanse (FIL KBH 151) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. preko Moliera.Puškina i Novalisa. kao i skala ocjenjivanja.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Svjetska književnost od klasicizma do postmoderne. Borgesa.vidljiva kod Bayrona i Keatsa. a uz to njihova djela postaju laboratorijem za iskušavanje filozofskih koncepata i etičkih pitanja. polifonijska ili dijaloška struktura romana).a pisci poput Balzaca. dok se komedija. Malarmea do Eliota i Paunde.od Baudaleirea. Sueskinda.Bartha. Marquesa i J. Flauberta.a osobito u odbacivanju klasicističke teorije žanrova. u romanu i pripovijeci.stil i figure te hijerarhiju književnih žanrova. postupak provjere znanja i ocjenivanja. (b) neki autori slijede političke impulse i suprotstavljaju demokratsku postmodernu konzervativnom i elitističkom modenizmu. Kafke. Tolstoja.valja reći da su to i tematsk-stilski i strukturno-kompozicijski. unose bitne novine u strukturi i umjetničkim postupcima. Kad je riječ o epohama modernizma i postmoderne. racionalistička poetika. FIL KBH 152 Semestar. (slobodni neupravni govor. koja piscima propisuje teme.S romantizmom u književnu formu i strukturu prodire poetika individualne subjektivnosti i osobnog izraza. u poeziji. McHalle ).S prosvjetiteljstvom nastaje era romana (Defoe.

.. 2. 2000.Calinescu: »Maske moderniteta».Obavezna literatura: 1. Linda Hačion: »Poetika postmodernizma». E. 1996. 15 .Zg. Nihad Agić:»Naratološki portreti». 3. Novi Sad. Tuzla. Cjelovit popis literature na početku školske godine (silabus). 2005.

impresionistička kritika. Zdenko i dr. anglo-američka nova kritika. novi historicizam. stilistička kritika. teorije kulturalnog pamćenja i imagologija. st. psihologizam. kulturalni materijalizam. Preduvjeti za upis predmeta: Položen ispit iz predmetan Uvod u teoriju književnosti (FIL KBH 161) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. historijska poetika. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. kulturalni studiji. semiotika. feministička teorija i kritika. kao i s njihovim aplikativnim mogućnostima. Reader-Response Criticism. studenti/ice će se upoznati i s mogućnostima kritičkog te šireg. inter. poststrukturalizam. kao i skala ocjenjivanja. postkolonijalna teorija i kritika. fenomenološki pristup književnosti. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice s osnovnim postavkama i značajkama savremenih književnih teorija. idejna kritika. 2006. psihoanalitička kritika. posebno u oblasti proučavanja književnosti naroda BiH. Sarajevo Publishing. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. marksistička i neomarksistička kritika. duhovna historija. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. ruski formalizam. te u ovim okvirima tretira sve relevantne književnoteorijske pristupe i usmjerenja mahom tokom 20. naročito u oblasti proučavanja književnosti naroda BiH. 2 P + 2 V.. Lešić. teorija recepcije i tzv. strukturalizam. Usto. FIL KBH 162 Semestar. 16 . kao i s mogućnostima njihova aplikativnog iskorištavanja. Sarajevo. broj sati i broj bodova: II semestar.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Uvod u književne teorije.i metateorijskog razumijevanja ovih književnoteorijskih pristupa i usmjerenja. Sadržaj predmeta: Nastavni predmet tiče se metodologije nauke o književnosti ili metodologije književnonaučnih proučavanja. rodni studiji. Dodatna i preporučena literatura: Popis dodatne i preporučene literature bit će predstavljen u silabusima za svaku akademsku godinu. pozitivizam. dekonstrukcija.: Suvremena tumačenja književnosti i književnokritičko naslijeđe XX stoljeća. a posebno slijedeće: biografizam. Obavezna literatura: 1.

južnoslavenskoj i bosanskohercegovačkoj književnosti. Robinson Crusoe 5. Bambi 2. J. Molnar. Zagreb. od pripovijetke do dječijeg romana u svjetskoj književnosti. Spisak dodatne literature će biti predočen na predavanjima i vježbama (silabus). Školska knjiga. Karol Visinko. Defoe. F.R. Dječja književnost. Rađanje i razvoj književnih žanrova u literaturi za djecu i omladinu. 4 ECTS Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanje/vježbe Status predmeta: Obavezan Cilj predmeta: Cilj je upoznati studentice i studente sa razvojem pripovjednih formi. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. karakteristični junaci. Sadržaj predmeta: Likovi djece i odraslih u književnosti za djecu i omladinu.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Književnost za djecu i omladinu – pripovjedna proza i roman. roman o odrastanju. 20. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Crnković. 2P+2V. Mark. 6. Ferenc. Jules. 1986.povijest. Twain .. 2005. FIL KBH 172 Semestar.. Knjiga o džungli 4. Zagreb. Bijeli očnjak 3.000 milja ispod mora Dodatna i preporučena literatura: 1. Školska knjiga. recepcija i interpretacija. roman o siročetu. Kipling. avanturistički i viteški roman. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Verne. kao i skala ocjenjivanja. D. Obavezna literatura: 1.. Uočavanje i klasificiranje tipova dječijeg romana..Vrste romana za djecu i omladinu. Žanrovski modeli u književnosti za djecu i omladinu. broj sati i broj bodova: II semestar. London. teorija. Dječja priča . 17 . 2. Pustoloine Toma Sawyera ili Kraljević i prosjak. Milan. Salten. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNVa. Junaci Pavlove ulice 7.

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK
Naziv predmeta i šifra: Jezička kultura; FIL BHS 124
Smjer, semestar, broj časova i broj bodova: II semestar:
Književnosti naroda BiH i bosanski, hrvatski i srpski jezik: 2 sata predavanja, 1 sat seminara, 2
sata vježbi, 5 ECTS;
Trajanje: 1 semestar
Tip kolegija: predavanje, seminar i vježbe
Status predmeta: obavezan
Cilj predmeta:
Osnovni cilj ovog kolegija jeste da se student što temeljitije upozna sa značajem jezičke kulture i
njenim elementima
Sadržina predmeta:
Predavanja: Jezička kultura i njen značaj. Izgrađivanje jezičke kulture. Uvjeti za dobru pismenost.
Kompozicija različitih pisanih sastava. Esej, seminarski i diplomski rad. Pregledni rad i izvorni
naučni rad: izbor teme, sakupljanje podataka, analiza i raspored građe, redigiranje završne verzije
rukopisa; dokumentarna podloga rukopisa. Negativne osobine stila. Poslovno komuniciranje.
Poslovno pismo. Retorika. Govornička kultura. Govornički stilovi. Plan za uspješan govor.
Osobine dobroga govora. Sposobnost slušanja. Paralingvistički kodovi.
Seminar: Izrada plana istraživanja, radne bibliografije, pisanje prikaza knjige i sl.
Vježbe: Pisanje različitih vrsta radova: referat, biografija, bibliografija, esej, prikaz knjige,
poslovno pismo, plan istraživanja, planovi za različite vrste govora.
U toku semestra student je obavezan pročitati osnovnu literaturu koja je navedena u ovom programu.
Preduvjeti za upis predmeta: Nema.
Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom
NNV-a. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere
znanja, postupak provjere znanja i ocjenjivanja, kao i skala ocjenjivanja.
Obavezna literatura:
1. Bellenger, L.: Umijeće komuniciranja, Sarajevo, Svjetlost, 1992, 159
2. Govori za sve prilike i ukratko o govorništvu: Priručnik za učinkovite i moderne govore,
Zagreb, Poslovni zbornik, 1997, 534
3. Kuba, L. – Koking, Dž.: Metodologija izrade naučnog teksta, Podgorica, CID, 2004, 214;
ili Silobrčić, V.: Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Zagreb, Medicinska
naklada, 1998, 159; ili Šamić, M.: Kako nastaje naučno djelo, 7. izdanje, Sarajevo,
Svjetlost, 1988, 169
4. Šipka, M.: Kultura govora, Sarajevo, Institut za jezik, 2005, 303

18

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK
Naziv predmeta i šifra: Fonetika i fonologija BHS 122
Semestar i broj bodova: II semestar;
Književnost naroda BiH i bosanski, hrvatski, srpski jezik: 2 časa predavanja, 1 čas seminara, 1 čas
vježbi, ECTS 4
Trajanje: jedan semestar
Tip kolegija: predavanje, seminar, vježbe
Status predmeta: obavezan
Cilj predmeta:
Osnovni cilj ovog kolegija jeste da studenti ovladaju znanjima iz fonetike i fonologije standardnih
jezika na štokavskoj osnovi: bosanskog, hrvatskog, srpskog i ovladaju teorijskim podacima o
akcentu.
Sadržina predmeta: Na predavanjima će se osvijetliti odnos između bosanskog, hrvatskog i
srpskog jezika, ukazati na istovjetnost njihovih struktura da bi se približila literatura koja se daje uz
program. Poslije posredovanja ovih činjenica, osvijetlit će se odnos između fonetike i fonologije i
jedinica njihove analize – glasa i foneme, artikulacija i klasifikacija glasova, inventar fonema i
alofona, distribucija fonema i ograničenja u distribuciji, vidovi ostvarenja fonema kad se naruše
zakoni distribucije, tj. alternacije fonema (glasovne promjene). Na koncu će se osvijetliti
problematika akcenatskog sistema, jedinice i njihovo bilježenje, njihova distribucija i funkcija u riječi
i rečenici.
Preduvjeti za upis predmeta: nema
Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom
NNV-a. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere
znanja, postupak provjere znanja i ocjenjivanja, kao i skala ocjenjivanja.
Obavezna literatura:
1. Babić, Z., Kriteriji za izbor razlikovnih obilježja u slavenskim jezicima, Croatica, 23. i 24.
2. Barić, E...et al., Hrvatska gramatika (dio Fonetika i fonologija i dio Morfonologija),
Zagreb.
3. Brozović, D., O alofonskoj problematici u hrvatskoj ortoepiji (fonemi i alofoni u
standardnom hrvatskom jeziku), X, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, sv. 9.
4. Jahić, Dž..et al., Gramatika bosanskog jezika (dio Fonetika i fonologija i dio
Morfonologija), Zenica.
5. Petrović, D. i Gudurić, S. Fonologija srpskoga jezika, Beograd.
6. Simić, S. i Ostojić, B., Osnovi fonologije srpskohrvatskog jezika (Dio drugi – Fonologija
srpskohrvatskog jezika), Nikšić.
7. Stevanović, M., Savremeni srpskohrvatski jezik (dio Fonetika), Beograd.
8. Škarić, I., Slovo, glas i fonema j, XXI, Jezik, Zagreb.

19

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK
Naziv predmeta i šifra: Staroslavenski jezik, FIL BHS 141
Semestar, broj sati i broj bodova: II. semestar;
Književnosti naroda BiH i bosanski, hrvatski i srpski jezik: 2 sata predavanja, 1 sat vježbi, 3
ECTS;
Trajanje: jedan semestar
Tip kolegija: predavanja i vježbe
Status predmeta: obvezatan
Cilj predmeta:
Upoznati studente s pismima i jezičnom strukturom najstarijih slavenskih tekstova
(staroslavenskim kanonom). Otvoriti studentima vremensku perspektivu u njihovom vlastitom
jeziku, i jeziku uopće, i zainteresirati ih i što bolje osposobiti za samostalnija istraživanja
bosanskih crkvenoslavenskih tekstova, ali i korpusa administrativno-pravne pismenosti na staroj
ćirilici (pismu s najduljom tradicijom u Bosni i Hercegovini), kao i u zapisima i natpisima,
crkvenim i epitafnim.
Kao temeljni predmet slavističkih studija on se prirodno povezuje s drugim disciplinama i
predmetima (načelo „korespodentnosti i korelativnosti“):
1. služi kao uvod u slavistiku i osnova je komplementarnom predmetu Poredbena gramatika
slavenskih jezika jer je struktura staroslavenskog jezika svojevrsna preslika kasnog
razdoblja praslavenskog jezika;
2. najuže je vezan s historijskom gramatikom svakog slavenskog jezika jer su njihova
najstarija stanja najbliža staroslavenskom;
3. svojim jezikom i tematikom vezuje se za stariju (srednjovjekovnu) književnost;
4. veže se s dijalektologijom jer omogućuje pogled u jezične divergencije i sl.
Sadržina predmeta:
Na predavanjima se obrađuju osnovni pojmovi vezani za prirodu staroslavenskog jezika,
povijesne okolnosti nastanka staroslavenske pismenosti, kao i gramatička struktura na osnovnim
razinama: fonološkoj, morfološkoj i dijelom sintaktičkoj. Vježbe tematski prate predavanja, ali se
kontinuirano vježba čitanje tekstova, prijevod, transliteracija i transkripcija i vrši se grafijska i
jezična analiza na korpusu ispitnog minimuma od pet tekstova.
Preduvjeti za upis predmeta: Nema
Način provjere znanja:
Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. U Silabusima za
svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja,
postupak provjere znanja i ocjenjivanja, kao i skala ocjenjivanja.
Obvezatna literatura:
1. Damjanović, S., Glasovi i oblici općeslavenskog književnog jezika, Zagreb, 1995. i 2000.
ili od istog autora: Staroslavenski jezik, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2004. god.
(s poglavljem o sintaksi)
2. Nikolić, S., Staroslovenski jezik II, Tekstovi sa rečnikom, Naučna knjiga ili Trebnik,
Beograd
Dodatna i preporučena literatura:
1. Bratulić, J., Žitija Konstantina Ćirila i Metodija i drugi izvori, Kršćanska sadašnjost,
Zagreb, 1985. (v. predgovor s izabranim tekstovima i komentarima)
2. Damjanović, S., Slovo iskona, Zagreb, 2004.
3. Damjanović, S. - Jurčević, I. - Kuštović, T. - Kuzmić, B. - Lukić, M. - Žagar, M., Mali
staroslavensko-hrvatski rječnik, Matica hrvatska, Zagreb, 2004.
4. Hamm, J., Staroslavenska gramatika, Zagreb (bilo koje izdanje)
5. Kuna, H., Staroslavenski jezik, Sarajevo, 1974.
6. Mihaljević, M., Slavenska poredbena gramatika, I dio, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
7. Staroslavenskij slovar' (po rukopisjam X – XI vekov), red. Cejtlin, R. M. -Večerka, R. Blagova, E., „Prosveščenie“, Moskva, 1999.

20

. postupak provjere znanja i ocjenjivanja.. 3. Novi Sad. broj sati i broj bodova: II semestar. Hrvatski jezik. Palić. Pranjković. Dom štampe: Zenica. U ovom semestru posebna pažnja posvećuje se naučnom funkcionalnom stilu. Jahić. Pravopis srpskog jezika.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. preporukama za izradu bibliografije u skladu sa principima MLA. sintagma. 1999. Srpski jezik II FIL BHS 102 (KBH i Druga studijska grupa) Semestar.. Obavezna literatura: Pravopisna poglavlja o interpunkciji: 1. Babić – Finka – Moguš. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Bosanski jezik. 2. Hrvatski pravopis. 2 ECTS Trajanje: jedan semestar Tip kolegija: predavanja i vježbe Status predmeta: obavezani Cilj predmeta: Usvajanje znanja vezanih za sintaksu vodi ka njegovanju vlastitog jezičkog izraza. I. 21 . Senahid Halilović. Dž. Matica srpska. J. Halilović. Analiziraju se njihovi samostalni radovi. 5. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. Zagreb: Školska knjiga. I. 1993. složena rečenica. Studenti se na vježbama uvode u tehniku pisanja naučnog teksta. kao i skala ocjenjivanja. 2001. Silić. S. Sintaksička poglavlja: 4. Školska knjiga. Zenica: Dom štampe. tehnikama citiranja i parafraziranja.: Gramatika bosanskoga jezika. Zagreb. vezani tekst (diskurs). U okviru predmeta izučava se sintaksička struktura: sintaksema. Pravopis bosanskoga jezika: Priručnik za škole. 2005. Gramatika hrvatskoga jezika. 1 sat predavanja i jedan sat vježbi. Preduvjeti za upis predmeta: nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. 2000. Pešikan – Pižurica – Jerković.

Harlow. 3. Cambridge. Školska knjiga Zagreb. Murphy. Od studenta se očekuje upoznavanje sa i usvajanje osnovnih stručnih termina. Preduvjeti za upis predmeta: položen Engleski jezik 1 FIL ANG 105 Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. 2002. semestar. Advanced Grammar in Use. rečenične strukture). U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. 1999. 1986. broj sati i broj bodova: II. Sadržaj predmeta: Kolegij se sastoji iz dvije međusobno povezane cjeline: revizija gramatike engleskog jezika na nivou rečenične strukture. 2. Cambridge University Press. Grgić. Richard i Wellman. Obavezna literatura: 1. 22 . kao i skala ocjenjivanja. Hewings. Harlow. Cambridge. Fokus vježbi je na čitanju i razumijevanju teksta. 2. Dodatna i preporučena literatura 1. Engleska gramatika za svakoga. 1 sat vježbi. Success (Upper Intermediate). Pearson Education Limited. Pearson Education Limited. Guy. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advances and Proficiency.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA ANGLISTIKU Naziv predmeta i šifra: Engleski jezik 2 FIL ANG 104 Semestar. Side. te razumijevanje tekstova sa posebnim akcentom na tekstove iz struke. 1 sat predavanja. Berislav i Brihta. Pearson Education Limited. vježbe Status predmeta: opći Cilj predmeta: Revizija i produbljivanje već postojećeg znanja studenata iz osnovni gramatičkih struktura (vrste riječi. te sposobnost smislene diskusije na engleskom jeziku. 2007. Jolanda. Raymond. kao i diskusiji u vezi sa odabranim temama. Harlow. Izvori: Opportunities (Upper Intermediate). English Grammar in Use. osposobljavanje studenata da vladaju općom i stručnom leksikom u svrhu pripreme za samostalan rad na stručnim tekstovima. Izbor tekstova općeg tipa. s ciljem sticanja jezičke kompetencije u smislu služenja stručnom literaturom. 1999. Martin. ECTS 2 Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja. Cambridge University Press. 1999.

2000. R. Paris. langue et civilisation françaises. Beograd.Aline Volte. upravni i neupravni govor. 3. posebno iz onih naučnih disciplina koje se izučavaju na određenoj studijskoj grupi. Obavezna literatura : 1. Alina Kostucki. Clé International. Dodatna literatura se utvrđuje na početku svake akademske godine 23 . 3. 2004. slaganje vremena indikativa. participi. Uvođenje studenata u problematiku prevođenja/razumijevanja autentičnih tekstova iz različitih oblasti ljudskog znanja. 3 ECTS Trajanje: I semestar Tip kolegija: predavanja i vježbe Status predmeta: opći Cilj predmeta: Cilj predmeta je usvajanje osnovnih znanja iz francuskog jezika i upoznavanje s njegovom strukturom u mjeri u kojoj je to potrebno za uspješno korištenje stručne i naučne literature na datom jeziku iz oblasti naučnih disciplina svake studijske grupe. 2004. Champion II. 2003. neodređene zamjenice. Paris. Belleville II.Annie Monnerie-Goarin. Gramatika francuskog jezika za osnovnu školu. Cours de la Sorbonne. Paris. Dodatna literatura : 1. C. Roxane B : Grammaire expliquée du français. Gracia Merlo. kondicional. 1995. Evelyne Sirejols. Paris. 1982.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA ROMANISTIKU Naziv predmeta i šifra: Francuski jezik II FIL ROM 103 Semestar i broj bodova: II semestar. prilozi. 4. Sadržaj predmeta: U toku drugog semestra studenti se upoznaju sa sljedećim gramatičkim kategorijama: upitna i odrična forma. Précis de grammaire . Clé International. Mimran. Y.opći predmet (FIL ROM 103) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. prijedlozi. Paris. Maïa Gregoire. infinitiv. Berchiche. Huet-Ogle. Dubois. složene relativne zamjenice. neodređeni pridjevi. M. Clé International. Clé International.niveau débutant. Preduvjeti za upis predmeta: položen ispit iz predmeta Francuski jezik I . prevođenje i konverzaciju na tekstovima predviđenim za tu svrhu. Paris. konjuktiv. Vlado Drašković. Stečena znanja studenti će primjenjivati kroz čitanje. 2. Sylvie Poisson-Quinton. Clé International. Clé International. 2001. 2.Grammaire progressive du français. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Grammaire progressive du français. kao i skala ocjenjivanja. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. 1 sat predavanja + 1 sat vježbi.

čitanje oglasa i odgovor na iste. 2 ECTS Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja i vježbe Status predmeta: obavezan Cilj predmeta: Cilj nastave Njemačkog jezika II kao općeg predmeta jeste produbljivanje znanja stečenog u dosadašnjem obrazovanju kao i osposobljavanje studenata za razumijevanje tekstova koji su sadržajno usklađeni sa studijskim sadržajima njihovog osnovnog studija. razgovor o prijateljstvu. Schümann. E. A. kao i skala ocjenjivanja. 2 časa. Sadržaj predmeta: Komunikacija (uspostavljanje kontakata.1. R-M. želje i snovi. Pritom će se težiti dostizanju nivoa B... Jan. Dallapiazza. Studenti će na kraju drugog semestra biti u stanju da uz receptivno i produktivno bavljenje općim temama iz svakodnevnog života prezentiraju i teme iz užestručne oblasti koju studiraju. Ismaning. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Tangram aktuell 3. Blüggel. uvjeti za njihovo obavljanje.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Naziv predmeta i šifra: Njemački jezik II. FIL GER 104 Semestar. osjećaj pripadnosti naciji i razvijanje interkultarne svijesti. Neka od gramatika njemačkog jezika 24 . (2005). Hueber-Verlag Dodatna literatura: 1. broj sati i broj bodova: drugi semestar.. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja.1 Europskog referentnog okvira. prijave na natječaj Preduvjeti za upis predmeta: Položen ispit iz Njemačkog jezika I (FIL GER 103) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. uvjeti rada. proslavama). državljanstvo. zanimanja. pisanje biografije. Obavezna literatura: 1. B.. domovina.

kao i skala ocjenjivanja. učebnik. I. Ruska gramatika u poređenju sa srpskohrvatskom. Preduvjeti za upis predmeta: položen Ruski jezik 1. ECTS 3 Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja.V. Predstavljanje filmova. Bazovyj uroven'. Svjetlost 1990. Gapočka. 1 sat predavanja. Cilj je također i sticanje jezičke kompetencije u smislu služenja stručnom literaturom na ruskom jeziku iz date oblasti. K.. Poljanec. Sankt-Peterburg. 2. Udžbenik za VI razred osnovne škole.V. Obavezna literatura: 1. Žili-byli. pored ostalog..FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA SLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI Naziv predmeta i šifra: Ruski jezik 2. 1967. (1990) Ruski jezik. vježbe Status predmeta: opći Cilj predmeta: Osnovni cilj nastave ruskog jezika kao općeg predmeta je ovladavanje ruskim jezikom na komunikativnom nivou. broj sati i broj bodova: II. Moskva. Modeli rečenica. Miller. Sardžaj predmeta: Pregled ruske gramatike. Sarajevo. Tanović. Pregled gramatike ruskoga jezika. razgovori i pisanje sastava. Moranjak-Bamburać. L. 2007. 2. B. Katnić-Bakaršić.. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. N. pozorišta i sličnih sadržaja iz ruske kulture i historije prate različiti tipovi zadataka. Dodatna i preporučena literatura 1. 25 . F. 2006. R. Vježbe podrazumijevaju. muzike. L. FIL SLA 104 Semestar.Politova. usvajanje leksičkog i gramatičkog minimuma. semestar. te ovladavanje govornim modelima u okviru programom predviđene tematike. M. Ja čitaju po-russki.Vrste riječi i njihovi oblici. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. FIL SLA 103 Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a.. čitanje i jezičku analizu različitih tekstova dijaloškog i monološkog tipa. Sarajevo: Svjetlost.. I.12 urokov russkogo jazyka. . 2 sata vježbi. 3. Školska knjiga Zagreb. Tošović.

književnost na orijentalnim jezicima i epistolarna literatura).) Dodatna i preporučena literatura: Popis dodatne i preporučene literature bit će predstavljen u silabusima za svaku akademsku godinu. Alef. Svjetlost. Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Starija bošnjačka književnost. Mak: Stari bosanski tekstovi. s druge strane. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. Obavezna literatura: 1. 1986. tako i onda kad je riječ o bošnjačkoj književnosti vremena osmanske uprave u BiH. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. 1969. kao i različiti tokovi bošnjačke književnosti iz osmanskog doba (alhamijado književnost. Dizdar. 1985. prir. žanrovskim osobenostima te posebno značajnim i/ili paradigmatskim književnim ostvarenjima kako onda kad je riječ o srednjovjekovnoj bosansko-humskoj pismenosti i književnosti. Enes i Esad Duraković i Fehim Nametak. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Bošnjačka književnost u književnoj kritici. bošnjačku književnost i književni život vremena osmanske uprave u BiH. Nametak. Rizvić. kao i skala ocjenjivanja. s jedne strane. Muhamed: Alhamijado književnost i njeni stvaraoci. knj. Sarajevo. broj sati i broj bodova: III semestar. Sarajevo. 2 P + 2 V. Veselin Masleša. Sadržaj predmeta: Nastavni predmet tretira. 5. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice s temeljnim književnopovijesnim značajkama i ključnim ostvarenjima srednjovjekovne bosansko-humske pismenosti i književnosti. Naročita pažnja bit će posvećena i poetičkim značajkama. Sarajevo. 2. Muhsin: Pregled književnosti naroda Bosne i Hercegovine. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. Huković. 3. Fehim: Divanska književnost Bošnjaka. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. posebno će se fokusirati književne vrijednosti bosansko-humske pisane prakse. Orijentalni institut. kao i bošnjačke književnosti vremena osmanske uprave u BiH. kao i. Sarajevo. (Napomena: U gore navedenoj literaturi obavezni su samo oni dijelovi koji se odnose na srednjovjekovnu bosansko-humsku pismenost i književnost te bošnjačku književnost osmanskog doba. I. 1997. srednjovjekovnu bosansko-humsku pismenost i književnost. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Popis književne lektire bit će predstavljen u silabusima za svaku akademsku godinu. Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. 1998. Svjetlost. Sarajevo. Uz usko vezivanje za širi kulturno-historijski kontekst ovih dvaju povijesnih razdoblja. 26 . 4. FIL KBH 221 Semestar.

što će doći pogotovu do izražaja u krugu hrvatskih latinista. Franjo Švelec. barokna i književnost humanizma. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. renesansnoj i baroknoj poetici. 3. Marin Franičević. Marin Držić. Slavische literaturen. 4. 2 P + 2 V. To znači da. zbornik radova o prikazima ljubavi u bosanskoj. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. srednjovjekovna. FIL KBH 231 Semestar i broj bodova: III semestar.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Starija hrvatska književnost. 5. ove poetike u hrvatskoj literaturi postaju svjesne svoje granične pozicije unutar evropskih književnih kretanja. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Edicija Povijest hrvatske književnosti u sedam knjiga. Rafo Bogišić: Od rensanse do prosvjetiteljstva. humanizma. studentima će biti predočene poetičke cjeline i njima pripadajući pisci unutar književnohistorijskog pregleda. Robert Hodel. Ivo Frangeš: Riječ što traje. predstavlja važne elemente za upoznavanje studenata o složenim odnosima povijesnih i književnih procesa. Zbog toga će posebno biti obrađeni povijesni uvjeti hrvatskog prostora u vrijeme srednjovjekovlja. Te tri poetičke cjeline hrvatske književnosti jesu granični poetički fenomeni u kontekstu evropskih književnih kretanja. Ivan Gundulić itd. Slobodan Prosperov Novak: Povijest hrvatske književnosti. petrarkista. Hrvatska književnost ovih poetičkih cjelina posjeduje svoje specifične zakonitosti. 2. Književne studije i eseji. prije svega u humanizmu. renesansna. Obavezna literatura: 1. Eduard Hercigonja: Srednjovjekovna književnost. Slobodan Prosperov Novak: Planeta Držić. Budući da predmet obuhvaća veliki povijesni raspon i znatnu književnu građu. hrvatskoj i srpskoj književnosti od renesanse do danas. a potom i kod najznačajnijih spisatelja. ur. Renate Lachmann: Metamorfoza činjenica i tajno znanje 27 . renesanse i baroka. za razliku od srednjovjekovne. te renesansnih i baroknih tendencija. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj i sadržaj predmeta: Nastavni predmet Starija hrvatska književnost ima za cilj upoznati studente/-ice sa hrvatskom književnošću srednjovjekovlja. kakvi su Marko Marulić. Edicija Povijest hrvatske književnosti u sedam knjiga. Društvena i povijesna pozadina svake od te četiri cjeline. humanizma. kao i skala ocjenjivanja.

Život i priključenija. 2 P + 2 V. Sovjeti zdravoga razuma. Stefan Prvovenčani. kao i skala ocjenjivanja Obavezna literatura: 1. FIL KBH 241 Semestar i broj bodova: III semestar. 2. civilizacijskim. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj i sadržaj predmeta: Upoznati studente i studentice sa historijskim. Cjelovit popis literature bit će predočen studentima/-icama prilikom početka nastave (silabus). 28 . Preduvjeti za upis predmeta: Nema. religijskim. te sa prosvjetiteljskim radom i djelom Dositeja Obradovića (Pismo Haralampiju. Danilo II. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. postupak provjere znanja i ocjenivanja.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Starija srpska književnost. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Dimitrije Bogdanović: Istorija stare srpske književnosti. Camblak i Konstantin Filozof) sa nekim vidovima usmenog stvaralaštva. Teodosije. Miodrag Pavlović: Iz naše književnosti feudalnog doba. kulturnim i književnim okvirima stare srpske književnosti (Sava. Domentijan. Basne).

2 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: Jedan semester Tip kolegija: Predavanje i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Kulturalna nauka o književnosti zadnjih dvadesetak godina dobila je na značenju kao vodeća interdisciplinarna istraživačka metoda.. fazu karakterizira identifikacija osnovnih tema u kojima su kulturnoznanstvena pitanja zgusnuta i povezana sa književnim tekstovima i čitanjem tih tekstova. 2006. Muenchen. 2011. Obavezna literatura: 1. procese i praktike u okruženju. Fink. kao i skala ocjenjivanja. To je i razlog.. 4. teoretske postavke i čitanje literarnih tekstova. da i naš pristup želi posredovati temeljne književne spoznaje i tako pripomogne izoštravanju pojmova. dakle u njima se nudi pregled o nazivu. 2010. a sve više kao genuine forme organizacije ljudskog iskustva svijeta. broj sati i broj bodova: III semastar. o čemu svjedoče pro-gramatske studije o njenoj izgradnji. istovremeno. Sadržaj predmeta: Ovaj kolegij ili uvod u kulturalnu znanost o književnosti predočit će nekoliko tematskih polja u kojima se udruženi metodički osnovni pojmovi. pak. Kulturalna nauka o književnosti primarno za predmet ima kulturu i književnost u njenoj kulturalnoj kontekstualizaciji. koji se više ne shvaća kao forma prikazivanja. te pretresanju znanstveno-strateških implikacija pojma bkulture – kulturalna nauka svoju pažnju od pojma «duh» usmjerava na strukture. Cjelovit popis literature na početku školske godine (silabus). koji se manju poimaju kao posrednik. FIL KBH 263 Semestar.koja je prošla fazu prodora i obnove.Hillis Miller: »Topographies». 2. 2 P.j. Handbuch Kulturwissenschaften. postupak provjere znanja i ocjenivanja. 3.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Kulturalna znanost o književnosti. Berlin. čime je ponuđen pregled različitih kulturnoznanstvenih istraživačkih postavki i metoda. Aleida Assmann: »Einfuehrung i n die Kulturwissenschaft». J. automatski. Na tragu takve preorijentacije od duhovnog bitka u medijalan tako bitak intenzivnije se u fokus probija ju tehnički mediji. 29 . Preduvjeti za upis predmeta:Nema. pa je u središtu ove nove paradigme aksiom o konstruktivnosti medija. Za tu fazu njenog uobličavanja postoje brojni uvodi ili zbirke studija i eseja.Znatan dio kolegija bit će posvećen definiciji kulturalne znanosti o književnosti.pravcima i tendencijama razvoja kulturalne znanosti o književnosti. t. Drugu. Metzler. 1995.njenom diferenciranju spram cultural studies. nego kao genuino znanje o proizvodnji svijeta. ona kanonizira i. dekanonizira tekst. Na ovaj način nastoji se povezati uvod u teorijske koncepte sa uvodom u književnost različitih epoha. Wolfgang Mueller Funk: “Kulturtheorien„. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja.čime kulturalna znanost o književnosti postaje pomoćno sredstvo u proučavanju veze između književnosti i bitnih i važnih pitanja kulture.

Kapidžić-Osmanagić: Poezija 1945–1980: Pjesnici lirske apstrakcije (Sarajevo. Duraković: Govor i šutnja tajanstva: Pjesničko djelo Maka Dizdara (Sarajevo. Stojić: Iza spuštenijeh trepavica: Antologija hrvatskoga pjesništva XX stoljeća (Sarajevo. 2000). Tontić: Novije pjesništvo Bosne i Hercegovine (Sarajevo. E. Z. 10. 1988). H. kao i skala ocjenjivanja Obavezna literatura: 1. 1979. 1990). 2005). S.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra Umijeće interpretacije poezije (1). bilo u komparativnoj perspektivi – u obzir biti uzeta i najznačajnija pjesnička ostvarenja iz ukupne svjetske književne baštine. 9. postupak provjere znanja i ocjenivanja. 1 P + 0 S + 1 V. Vešović: Antologija bosanskohercegovačke poezije XX vijeka (Sarajevo. 1995). 1971. 3. 2. Sadržaj predmeta: Nastavni predmet predstavlja u osnovi teorijsko-aplikativni kurs iz oblasti umijeća interpretacije poezije. 5. 7. bosanskohercegovačkog i južnoslavenskog pjesništva 20. broj sati i broj bodova: III semestar. 1991). Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. FIL KBH 201 Semestar. 30 . V. a sve to u vezi s različitim mogućnostima analize i tumačenja pjesničkog teksta. M.. Lešić: Jezik i književno djelo (Sarajevo. Praktična eksplikacija teorijskih pitanja te interpretacije pojedinačnih pjesničkih tekstova zasnivat će se mahom na primjerima iz bošnjačkog. 2001). Bošnjačka književnost u književnoj kritici: Novija književnost – Poezija (Sarajevo. 6. 4. s njihovom strukturnom organizacijom i povijesnim razvojem te drugim karakteristikama poetskog diskurza u njegovim brojnim oblicima. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. 2006). 1998). 2 ECTS Trajanje: Jedan semester Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Izborni Cilj predmeta: Cilj nastavnog predmeta jeste studiozno upoznati studente/ice s općim i pojedinačnim poetičkim značajkama pjesničkih tvorevina. J. Arka riječi: Izabrane studije i eseji (Tuzla. 1982). Antologija bošnjačke poezije XX vijeka (Sarajevo. 1996). Pavletić: Kako razumjeti poeziju (Zagreb. Nedeljković i M. K. st. E. Užarević: Kompozicija lirske pjesme (Zagreb. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. M. 1992). 1991). Dodatna i preporučena literatura: Književna lektira (pisci i djela) i dodatni popis literature bit će predočeni studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica (silabus). 1979). ali će – bilo zasebno. Duraković. Stojić i M. Riječ i svijet: Studije i eseji o bosanskohercegovačkim pjesnicima XX vijeka (Sarajevo. Moderno srpsko pjesništvo: Velika knjiga moderne srpske poezije – Od Kostića i Ilića do danas (Sarajevo. 8. D. 1991). Ćulavkova: Poetika lirike (Beograd. Radović: Umetnost tumačenja poezije (Beograd.

Sarajevo. Marčetić. 5. pripovjedna proza i granične književne vrste razmatrat će se u ovom smislu kako zasebno. Obavezna literatura: 1. posebna pažnja bit će posvećena onom što su različiti interpretativni pristupi pripovjednoj prozi i graničnim književnim vrstama. (Napomena: Gornji popis literature orijentacionog je karaktera i. Milivoj: Teorija književnosti – Rječnik književnog nazivlja. Brana Miladinov. moguć je i niz drugih užih predmetno-problemskih fokusa (što će biti precizirano u silabusima za svaku akademsku godinu). 3. Prins.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Umijeće interpretacije pripovjedne proze i graničnih književnih vrsta 1. Solar. Narodna knjiga / Alfa. 31 . 2011. SNL. Zdenko: Teorija književnosti. Sarajevo Publishing. 2. 2004. 7. Škreb. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Beograd. 1998. 1 P + 1 V. Pri svemu ovom. Beograd. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Džerald: Naratološki rečnik. bit će preciziran u silabusima za svaku akademsku godinu. Beograd. zajedno s popisom književne lektire.) Dodatna i preporučena literatura: Popis dodatne i preporučene literature bit će predstavljen u silabusima za svaku akademsku godinu. kao i skala ocjenjivanja. broj sati i broj bodova: III semestar. Lešić. počev od tradicionalnijih do savremenih i recentnih. 1989. 2005. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. metodologija. FIL KBH 202 Semestar. Zagreb. Solar. 2012. 2 ECTS Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Izborni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice s različitim interpretativnim pristupima pripovjednoj prozi i graničnim književnim vrstama. Uz ove. tako i u njihovoj međusobnoj vezi i odnosu. 6. prev. Zagreb. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Službeni glasnik. ur. Adrijana: Figure pripovedanja. 4. Milivoj: Teorija proze. Sadržaj predmeta: Nastavni predmet tretira pitanja interpretacije pripovjedne proze i graničnih književnih vrsta. Službeni glasnik. Globus. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica.: Uvod u književnost: Teorija. Zdenko i Ante Stamać. posebno u oblasti proučavanja književnosti naroda BiH. Pored usvajanja novih znanja o pripovjednoj prozi i graničnim književnim vrstama i u pisanoj i u usmenoj književnosti.

. Morfologija je lingvistička disciplina koja proučava jezičke znakove na planu jezičkog izraza i jezičkog sadržaja. Gramatika bosanskog jezika. kao i specijalna literatura potrebna za izradu seminarskih radova. fonetiku. Zečević. Pranjković. 4. broj. padež. Dom štampe. 1998. Peti. 2007. stilistiku itd. knj. naročito radove iz novijih stručnih časopisa. Sadržina predmeta: Jezik je hijerarhijski ustrojena jezička struktura u kojoj postoji više slojeva. odnosno osnove znanosti o bosanskom. Školska knjiga. Jezik i njegova struktura. Naš jezik. Zenica. 1959. Zato se kaže da je jezik dvostruko raščlanjen (artikuliran) sistem.. 2P + 1S + 3V. J. morfologiju. Naučna knjiga. sistemom deklinacije i konjugacije. I. Simić. Savremeni srpskohrvatski jezik I. s.. hrvatskom i srpskom jeziku.. i srp. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Pavešić. 4. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Morfologija I. Dž.. morfološko-gramatičkim kategorijama (rod. A. Hrvatska gramatika. smjer i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. hrvatskog i srpskog standardnog jezika. Nastava jezika ima svoj sadržaj.. Jahić. Ovaj predmet omogućava studentima da upoznaju vezu morfolofije s drugim lingvističkim naukama. 5. M. Uz teoriju o vrstama riječi. s osnovnim pojmovima iz morfologije. hrvatskom i srpskom jeziku posebno. jezik. R.. Pranjković. Školska knjiga.. kriterijima za podjelu riječi na vrste. Zagreb. Beograd. Belić. 1987. Vježbe će poslužiti za povezivanje teorijskih pravila i praktičnih primjera. naročito s pojmom morfeme. Gramatika hrvatskoga jezika.. Preduvjeti za upis predmeta: Položena ispit iz predmeta Fonetika i fonologija (FIL BHS 122) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Sve to nužno uključuje stjecanje znanja o jeziku uopće i o bosanskom. – Halilović. 1970. Riđanović. 1982. TKP Šahinpašić. 27. Barić. kao i brojnim teorijama o vrstama riječi. 2. I. S. 32 . M. Obeležavanje imeničkog roda u srpskohrvatskom književnom jeziku. O jezičkoj prirdi i jezičkom razvitku. 1956. Radovi zavoda za slavensku fililogiju. Zagreb.. 6 bodova Trajanje: 1 semestar: Tip kolegija: predavanja. Stevanović. Beograd. jer u njemu postoji plan izraza i plan sadržaja. Na seminaru će se analizirati različiti radovi iz morfologije. Naš jezik. 2000. riječi. Znika. hrv. kao i njeno interpretiranje. Malić. I. tj.. kao i skala ocjenjivanja. leksiku. Beograd.. Otuda stoji u bliskoj vezi sa fonologijom i sintaksom. fonologiju. Kao nastavni predmet jezik se ne proučava da bude sam sebi svrhom. Obavezna literatura: 1. Sarajevo. XXVII/ 3-4. ali i sa drugim lingvističkim disciplinama. III sem.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. U dogovoru s predmetnim nastavnikom i asistentom studentu će se ponuditi literatura saglasno temi koja se tumači na časovima predavanja i vježbi. n. Uz udžbenike student je dužan pročitati i druga djela. Kombiniranjem jedinica nižega ranga stvaraju se jedinice višega ranga. Ivić. svoje metode i svoj cilj. 1997. (više izdanja) Dodatna literatura: 1. – Palić. (I knjiga). (II knjiga). Lončarić. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja.). tvorbu riječi. X 3. 2. Silić. M. Cilj ovog predmeta jeste upoznavanje studenata sa osnovnim elementima morfološkog sistema bosanskog. Zagreb. ali i upoznavanje sa najvažnijom literaturom iz oblasti morfologije. 3. FIL BHS 225 Semestar. seminar i vježbe Status predmeta: obavezani Cilj predmeta: U odgojno-obrazovnom sistemu jezik i književnost imaju primarnu ulogu.. Klasifikacija riječi na vrste i razne gramatičke analize.

Antologija starih bosanskih tekstova (M. Zavod za izdavanje udžbenika. 1S. Aleksandar Belić. Dizdar) 2. Na vježbama se prate i istražuju fonološke promjene u najranijim pisanim tekstovima u kojima osobine staroslavenske redakcije ustupaju pred crtama živoga govora (tj. FIL BHS 242 Semestar. Glasovni razvoj hrvatskoga jezika. Predmet omogućava stjecanje neophodnih znanja koja olakšavaju interpretaciju tekstova starije (srednjovjekovne) književnosti. broj sati i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. G. 3V. Dodatna i preporučena literatura: 1. 2011. J. Beograd 1960. Osnovi istorije srpskohrvatskog jezika I: Fonetika. Preduvjeti za upis predmeta: položen ispit iz predmeta Staroslavenski jezik (FIL BHS 141) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Povezan je i s dijalektologijom jer omogućuje pogled u jezične divergencije. Vuković. 2. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Historijska gramatika I.. Sarajevo 1974. u korpusu srednjovjekovnih povelja). Istorija srpskohrvatskog jezika. A. Fonološki razvoj hrvatskoga jezika. L. M. Moguš. 33 . steći jasnu sliku o vokalskim i konsonantskim izmjenama u historijskom periodu razvoja bosanskoga jezika od 10. Belić. Istorija srpskog jezika. Hozler.. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. 3. Zagreb. Zagreb. zatim. Izabrana dela. kao i skala ocjenjivanja. Obavezna literatura: 1. Uvod i fonetika.. IV. Sadržaj predmeta: Na predavanjima se predstavlja metod lingvističke rekonstrukcije i evolucija jezičkog sistema na fonetskom i fonološkom nivou. ECTS 6 Trajanje: jedan semestar Tip kolegija: predavanja seminar i vježbe Status predmeta: obavezani Cilj predmeta: Studenti će se upoznati s pravcima razvoja vokalskog i konsonatskog sistema od indoevropskog prajezika preko praslavenskog jezika pa sve do izdvajanja južnoslavenske zajednice. 1971. stoljeća. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Jezička baština (zbirka tekstova za vježbe iz historije jezika – prir. hrvatski i srpski jezik: 2P. Beograd 1999. 1969. do kraja 17. Nakaš) 3..FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI.

Nastavnik i refleksivna pedagogija. A. Zagreb: Školska knjiga Dodatna literatura: 1. Pedagogija i druge znanosti. specifične činjenice koje se odnose na odgojno-obrazovnu djelatnost. Suvremeni kontekst razumijevanja djetinjstva i mladosti. Tri aspekta odgojne djelatnosti. pedagoške konvencije.. 2 P Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanje Status predmeta: opći Cilj predmeta: Steći opće znanje iz Pedagogije (terminologija. društvena zajednica. Pedagogija -temeljna znanja. Obavezna literatura: 1. Sarajevo: Jež 34 . Bratanić. Koordinate obiteljskog odgoja.). Preduvjeti za upis predmeta: Nema. kao i skala ocjenjivanja. Zagreb: Školska knjiga 2. Razumijeti teorijske i praktične probleme odgojne djelatnosti u različitim socijalnim kontekstima (obitelj. Vukasović. Kvalitetna škola.. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. M. (1993). H. Sadržaj predmeta: Osnove pedagogije: zašto pedagogija? Suvremene društvene prilike i prostor odgojno-obrazovnog rada. (2004).Kreso. Razumjeti suvremene tokove refleksivne pedagogije. Mikropedagogija. (1993). postupak provjere znanja i ocjenjivanja. znanje principa i generalizacija u odgojnom radu. Ojačati funkcije pažnje u prepoznavanju pedagoških problema. Posebna poglavlja iz inkluzije u odgojnoobrazovnom radu. poznavanje teorija škole i kurikuluma. Glasser. Pašalić . Zagreb: Educa 2. (1994). Analizirati značaj pedagoških teorijskih spoznaja na osobnoj i socijalnoj razini. W. Pedagogija. (1993). A. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. neophodni za razumijevanje odgoja i obrazovanja). Međuljudski odnos kao temelj odgojnog procesa. Gudjons. Osvijestiti vrijednosti i stavove u oblasti evaluacije odgojno-obrazovnog rada. Obiteljski i školski odgojni rad.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA PEDAGOGIJU Naziv predmeta i šifra: Pedagogija I FIL PED 203 Semestar (semestri) i broj bodova: III semestar. Osnovni pedagoški pojmovi. Kratki osvrt na historiju školstva i pedagogije. Zagreb: Educa 3. škola. te osnovni razvojno-psihološki podaci.

a naročito radu autora kakvi su Mehmedbeg Kapetanović Ljubušak. 2. Avdo Karabegović Hasanbegov. Sarajevo. Sarajevo. 2012. preporodnog modernizma i. Sanjin: Književnost sjećanja: Kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti u novijoj bošnjačkoj književnosti.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Bošnjačka književnost preporodnog doba. Alef. Dobra knjiga.) Dodatna i preporučena literatura: Popis dodatne i preporučene literature bit će predstavljen u silabusima za svaku akademsku godinu. 3. III–VI. El-Kalem. Edhem Mulabdić. Šemsudin i Nafija Sarajlić. (Napomena: U gore navedenoj literaturi obavezni su samo oni dijelovi koji se odnose na bošnjačku književnost preporodnog doba. Duraković. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice s temeljnim književnopovijesnim značajkama i ključnim ostvarenjima bošnjačke književnosti preporodnog doba. broj sati i broj bodova: IV semestar. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Riza-beg Kapetanović. Sadržaj predmeta: Nastavni predmet tretira bošnjačku prvenstveno književnu. Popis književne lektire bit će predstavljen u silabusima za svaku akademsku godinu. Osman Nuri Hadžić (Osman – Aziz). posebna pažnja bit će posvećena onom što su najreprezentativnija i/ili najznačajnija autorska ostvarenja i druge paradigmatske književno-kulturalne pojave u ovom okviru. knj. Enes Duraković i dr. kao i skala ocjenjivanja.. Osman Đikić. Pritom. FIL KBH 222 Semestar. uz antologijske i slične preglede rada drugih autora i književnih saputnika ovog vremena u bošnjačkoj književnosti. odnosnu pojavu folklornog romantizma i prosvjetiteljskog realizma preporodnog doba. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. Enes: Obzori bošnjačke književnosti. Hamid Šahinović Ekrem i Abdurezak Hifzi Bjelevac. prir. 35 . Sarajevo. Obavezna literatura: 1. 1990. Fadil Kurtagić. 1998. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. Sarajevo. 4. Slavistički komitet. Preduvjeti za upis predmeta: Položen ispit iz predmeta Starija bošnjačka književnost (FIL KBH 221) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. djelimično. Rizvić. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. postpreporodnog tradicionalizma u bošnjačkoj književnosti. Muhsin: Bosansko-muslimanska književnost u doba preporoda (1887–1918). Safvet-beg Bašagić. a potom i književnokritičku praksu te književni život vremena austrougarske uprave u BiH. Musa Ćazim Ćatić. Kodrić. 2012. Bošnjačka književnost u književnoj kritici. 2 P + 2 V.

Ivo Frangeš: Riječ što traje. kao i skala ocjenjivanja. Realizam. 10. grana tipološku skalu: Ante Kovačić. 5.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Hrvatska književnost 19. Ilirizam realizira ljubavnu i rodoljubivu poeziju. Edicija povijest hrvatske književnosti u sedam knjiga. Poeziju ovog razdoblja ilustrira svakako sintetična i hribridna poetika Slivija Strahimira Kranjčevića. 7. Ivan Mažuranić. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: I semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Nastavni predmet ima za cilj upoznati studente sa tokovima u hrvatskoj književnosti od kraja baroka do zasnivanja modernizma. FIL KBH 232 Semestar i broj bodova: IV semestar. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u drugoj polovini XIX i početkom XX stoljeća. I. 3. Preduvjeti za upis predmeta: Položen ispit iz predmeta Starija hrvatska književnost (FIL KBH 231) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine koncem XIX i prve polovine XX stoljeća. ilirizma. Gajo Peleš: Priča i značenje. ljubavi i jezika (Stanko Vraz i Petar Preradović). 2 P + 2 V . ur. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. zbornik radova o prikazima ljubavi u bosanskoj. u drugom svom poetičkom modelu. realizmu posjeduje specifične zakonitosti prosvjetiteljskog modela literature. priredio Šimun Musa 36 . Ivan Lovrenović: Bosanski Hrvati. Robert Hodel. Vjenceslav Novak. Slavische literaturen. 12. 2. Krešimir Nemec: Povijest hrvatskog romana. realizma i zasnivanja modernističkih tendencija u književnosti. Obavezna literatura: 1. Franjevačke kronike realiziraju model arhivarskog koncepta povijesti koji utemeljuje specifičan vid etničkog kolektivnog pamćenja. 11. Gajo Peleš: Tumačenje romana. Zbog toga će posebno biti obrađen društveni kontekst prosvjetiteljstva. Josip Kozarac. sa kultovima domovine. 13. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Ksaver Šandor Đalski i Eugen Kumičić. Marko Vešović: Na ledu zapisano. hrvatskoj i srpskoj književnosti od renesanse do danas. 9. stoljeća. ilirizmu. priključuje se poetici romantičarskog epa. Slobodan Prosperov Novak: Povijest hrvatske književnosti. Viktor Žmegač: Povijesna poetika romana. priredio Miloš Okuka. 14. pak. Krešimir Nemec: Tragom tradicije. 4. 6. 8. a nakon Šenoe hrvatski realizam. Sadržaj predmeta: Hrvatska književnost u prosvjetiteljstvu. Društvena i povijesna pozadina svake poetičke cjeline predstavlja važne elemente za upoznavanje studenata o složenim odnosima povijesnih i književnih procesa. Prvi se označava kao šenoinsko doba. knj. Milorad Živančević i Ivo Frangeš: Ilirizam. Renate Lachmann: Metamorfoza činjenica i tajno znanje. Nakon pada ilirizma hrvatska književnost realizira dva makro modela realističke poetike.

3. 2 P + 2V + 0 S. Cilj predmeta: U toku predavanja i vježbi kolegij će dati panoramsku sliku srpske književnosti XIX vijeka. Nacija. Simo Matavulj. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja. 37 . A. Svetozar Ćorović). ističući njene estetske karakteristike i vrijednosti. i kritički sagledavajući i ocjenjujući djela srpskih romantičara i srpskih realista. II. Milovan Glišić. Stilovi i razdoblja. Đura Jakšić. Dragiša Živković. U određivanju pojedinačnih poetika polaziće se od pojma stilske formacije. uz odgovarajuće predgovore. smještajući je u evropski književni kontekst. Jovan Deretić: Istorija srpske književnosti. 5. Prosveta 1997. I. Udžbenici i literatura: 1. Sadržaj predmeta: U prvom planu biće djela i opusi najvažnijih kanonskih pisaca (Vuk Karadžić. Svetolik Ranković. Aleksa Šantić. kako bi se izbjegli formalistički isključivi zaključci. izmišljena zajednica Zagreb 1990. 1964. Vojsilav Ilić. Jaša Ignjatović. Benedikt Anderson. Jovan Skerlić: Istorija nove srpske književnosti. 2. Jovan Sterija Popović. Miodrag Popović: Romantizam. za pisce navedene u silabusu. 4. 6. vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznati studente i studentice sa najznačajnijim književno-kulturnim pojavama. Branislav Nušić. III. FIL KBH 242 Semestar i broj bodova: V semestar. Jovan Jovanović Zmaj.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Srpska književnost XIX vijeka. Branko Radičević. kao i skala ocjenjivanja. Radoje Domanović. Neka od pitanja na koja će se u toku rada odgovoriti su ova: S kim i zašto Vuk dolazi u sukob zbog svoje kulturne reforme? Koja je funkcija književnosti u formiranju nacije? Kako je realizam socijalno uslovljen? Šta je fukcija satire u realizmu? Koliko je i kada biografizam koristan u interpretaciji? Koliko su Skerlićeve kritike i ocjene tačne? Kako se srpski realizam odnosi prema tradiciji? Preduvjeti za upis predmeta: Položen ispit iz predmeta Starija srpska književnost (FIL KBH 241) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Zagreb. Evropski okviri srpske književnosti. Flaker – Z. Laza Kostić. vijeku u srpskoj književnosti. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. književnicima/književnicama i djelima u 19. Škreb. Matica hrvatska. Laza Lazarević. Knjige iz edicije Srpska književnost u 100 knjiga.

Endru Baruh Vahtel: Književnost istočne Evrope u doba komunizma. Na predavanjima će posebna pažnja biti posvećena različitim kontekstualnim pozicijama južnoslavenskih književnosti. Enes Duraković: Riječ i svijet. kao i skala ocjenjivanja. Studenti će biti upoznati sa kulturnim i povijesnim kontekstima u kojima su se realizirali različiti poetički sistemi. Enes Duraković. 5. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Kraljevine Jugoslavije. Mile Stojić i Marko Vešović: Antologija bosanskohercegovačke poezije XX vijeka. razaranje nacije. 9. 11. Amin Maluf: Ubilački identiteti. od renesansnih tendencija do postmodernizma. Zdenko Lešić: Klasici avangarde. Edvard Said: Kultura i imperijalizam. Obavezna literatura: Zvonko Kovač: Poredbena i/ili interkuturna povijest književnosti. FIL KBH 264 Semestar i broj bodova: IV semestar. Pjero Zanini: Značenje granica. Endru Baruh Vahtel: Stvaranje nacije. Predmet će pratiti južnoslavenske književnosti i korpus nacionalnih književnosti u BiH u njihovim poetičkim sličnostima i razlikama. dok će se postmoderna i postmodernizam osvjetljavati iz rakursa povijesnog konteksta koji obuhvata SFRJ i formiranje postjugoslavenskih država. 4. 6. Davor Beganović: Pamćenje traume. 17. Gordana Muzaferija. Enver Kazaz. 15. 3. 2 ECTS (KBH i BHS/KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja Status predmeta: Obavezni Cilj i sadržaj predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente sa teorijskim postavkama interkulturalne povijesti književnosti i osvijetliti tokove u južnoslavenskim književnostima iz različitih komparativnih uglova. 38 . U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. slovenačke. 2 P + 0 V + 0 S. Tako će se poetike tradicionalne književnosti osvjetljavati iz ugla reakcija na kulturno stanje pod osmanskom i austrougarskom vlašću.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Interkulturalno izučavanje južnoslavenskih književnosti i književnosti naroda BiH. postupak provjere znanja i ocjenivanja. te Socijalističke federativne republike Jugoslavije. 2. Marija Todorova: Imaginarni Balkan. Kristijan Đordano: Ogledi o interkulturnoj komunikaciji 1. bošnjačke i crnogorske i literarnih tradicija nacionalnih manjina na prostoru interliterarne južnoslavenske zajednice. a moderna i njene poetičke formacije iz perspektive kulturnog i povijesnog konteksta Kraljevine SHS. Edvard Said: Orijentalizam. 7. 16. 12. 10. srpske. Ivan Lovrenović i Nikola Kovač: Antologija bosanskohercegovačke pripovijetke XX vijeka. Zdenko Lešić: Pripovjedačka Bosna I-II. 8. hrvatske. Hanifa Kapidžić-Osmanagić: Pjesnici lirske apstrakcije. 13. Fahrudin Rizvanbegović i Vojislav Vujanović: Antologija bosanskohercegovačke drame XX vijeka. 14. makedonske.

11. 2. 7. Linda Hačion: Poetika postmodernizma. postupak provjere znanja i ocjenivanja. 4. 10. zasnovanih na metodološkom modelu kontekstualizacije romaneskne umjetnosti i stretegijama tumačenja. 8. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Dubravka Oraić-Tolić: Paradigme 20. 5. 13. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Milivoj Solar: Suvremena teorija romana. 3. 9. Pjer Burdije: Pravila umetnosti. Viktor Žmegač:Povijesna poetika romana. 6. Milan Kundera: Iznevereni testamenti. 14. od onih imanentnih. Lusi Njal: Postmodernistička teorija književnosti. Obavezna literatura: 1. stoljeća. Dejvid Lodž: Načini modernog pisanja 39 .FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Umijeće interpretacije romana 1. Bela Hamvaš: Teorija romana. Predmet će obuhvatiti paradigmatske romane i romaneskne opuse u južnoslavenskim i svjetskoj književnosti od tradicionalnog do romana modernizma. Vladimir Biti: Suvremena teorija pripovijedanja. Gajo Peleš: Tumačenje romana. 12. Radoman Kordić: Postmodernističko pripovedanje. Mihail Bahtin: O romanu. 1 P + 1 V + 0 S. 2 ECTS Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Izborni Cilj i sadržaj predmeta: Cilj nastavnog predmeta je upoznati studente/-ice sa teorijom romana i različitim metodološkim mogućnostima interpretiranja romana. FIL KBH 203 Semestar i broj bodova: IV semestar. Đerđ Lukač: Teorija romana. kao i skala ocjenjivanja. esencijalistički postuliranih do onih poststrukturalističkih.

intermedijalnoj drami ( Nedžad Ibrišimović ). Sadržaj predmeta: Djela navedenih bosanskohercegovačkih dramskih pisaca sagledat će se i interpretirati u okviru kategorija zatvorenih formi drame (jedinstvo radnje. 40 . Alef. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. tako da se prošli događaji živo predočavaju a dinemičke aktivnosti se zamjenjuju tendencijski statičko – narativnim pasažima. Drame . FIL KBH 204 Semestar.. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja.1999.U okviru ovog kolegija prodikskutirat će se i pojam analitičke drame kod koje dominacija prošlosti vodi do pripovjedno – izvještajnih partija. 2 ECTS Trajanje: Jedan semester Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Izborni Cilj predmeta: Težište ovog kolegija umijeća interpretacije drame jest na žanrovima drame u historijskom kontekstu. posebno imajući u vidu iskustvo i praksu tzv. dakle teatra bez ili sa minimumom teksta . 1995. postdramskog teatra ( Imširović ). broj sati i broj bodova: IV semester. Volker Klotz :“ Zatvorena i otvorena forma drame „ . Obavezna literatura: 1.postdramskog teatra. o drami kao mediju kulturalnog pamćenja (Miroslav Jančić). Antologija bh. odnosu drame i mita (Dževad Karahasan). odnosu drame i povijesne građe (Derviš Sušić).FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOST NARODA BIH Naziv predmeta i šifra : Umijeće interpretacije drame 1. 2005. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. poetskoj drami (Miodrag Žalica). lajtmotive i rekurentne formulacije) . Na ovaj način želimo na nov način (re -)interpretirati bosanskohercegovački dramu primjenom suvremenih teorijskih dramskih postavki. kao i skala ocjenjivanja. kad se radnja raščlanjuje na glavni i sporedni tekst) i otvorenih formi drame (ukidanje kronologije i prevlast specifične forme retoričkog uokvirenja kroz metaforičke nizove. Peter Szondi :“ Moderna teorija drame „. odstupanje od zatvorenog tipa. Sa. ali i o tipu tzv. Dodatna i preporučena literature: 1. 1P + 0 S + 1V. gdje će se raspravljati o ekspresionističkoj drami u bosanskohercegovačkoj književnosti (Ahmed Muradbegović). postupak provjere znanja i ocjenivanja. 2.

1997. Gramatika bosanskog jezika. zajedničkim. Sve će to biti priprema studenata za morfološku. Vježbe će poslužiti za povezivanje teorijskih pravila i praktičnih primjera. kao što smo već napomenuli. I. Na seminaru će se analizirati različiti radovi iz morfologije. Beograd. jednostavnim i složenim glagolskim oblicima. D. (više izdanja) Dodatna literatura: 1. brojevima. Izbrojivost onoga što imenica označava kao gramatički problem. kao i skala ocjenjivanja. Dom štampe.. Brojevi se smatraju posebno interesantnim i nedovoljno sistematiziranim. Jezik. pridjevi prostornog i drugih odnosa). smjer i broj bodova: semestar: Književnosti naroda BiH i bosanski. Jesu li prilozi promjeljive riječi? Jezik. Zečević. M.. Glagolima će se posvetiti dosta prostora. IV sem. Zenica. jer je ovo posebno zanimljiva vrsta riječi. n. 1970. hrv. 6 bodova Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja. Naš jezik. iz knjige 41 . 2P + 1S + 3V. zato ćemo detaljno analizirati sve te probleme. gradivnim. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Morfologija II. Govorit ćemo o podjeli pridjeva po značenju (kvalitativni. Obavezna literatura: 1. Znika. veznicima. U okvirima predavanja detaljno će se govoriti o svim vrstama riječi u bosanskom jeziku (imenicama. Pavešić. ali i morfosintaksičku. knj. Školska knjiga. određenom i neodređenom pridjevskom vidu te komparaciji. prilozima. sv. Preduvjeti za upis predmeta: Položena Morfologija I (FIL BHS 225) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. FIL BHS 226 Semestar. Malić. Naš jezik. veznicima uzvicima i riječcama. Ivić. Još o komparativu i komparaciji. 1989. Ignjatović. Naročitu pažnju posvetit ćemo vrstama promjena imenica. Jahić. J. S. Zagreb. Školska knjiga. Lončarić. knj. prilozima.. Pranjković. o njihovim gramatičkim osobinama. jezik. Babić. D. Peti. 2.. glagolskim oblicima i vrstama promjene. 2. Gramatika hrvatskoga jezika. 4. prijedlozima. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. glagolima. Ignjatović. sv. 2000. Bit će riječi o zamjenicama: imeničkim i pridjevskim. Naučna knjiga. 3-4 4. M.. hrvatskog i srpskog standardnog jezika. 3-5 5. S. Bit će riječi o njihovim leksičko-semantičkim osobinama. I. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. s. Posvetit će se pažnja supletivizmu u promjeni oblika riječi i. pomoćnim glagolima. s. Stevanović. Hrvatska gramatika. Sadržina predmeta: Najprije će se govoriti o imenicama. n. 2007. posesivni. Barić. 1976-1977. 3. – Palić. Savremeni srpskohrvatski jezik I. Zagreb. XI.. – Halilović. odnosno sintaksičku analizu rečenice. gradivni. Novine u morfologiji unesene najnovijim imenicama stranog porekla. sv.. ali i upoznavanje sa najvažnijom literaturom iz oblasti morfologije. seminar i vježbe Status predmeta: obavezan Cilj predmeta: Cilj ovog predmeta jeste upoznavanje studenata sa osnovnim elementima morfološkog sistema bosanskog. Brozović. glagolskim oblicima nepravilnog građenja. O savremenoj morfološkoj normi hrvatskog jezičkog standarda i morfološkim značajkama standardne novoštokavštine uopće. njihovom razvrstavaju prema značenju i prema osobinama njihove promjene. Zagreb. kao i njeno interpretiranje.. apstraktnim i konkretnim. D. i srp. XII. vremenski. Dž. zamjenicama. Zato će biti riječi o vlastitim imenicama.. pridjevima. pasivnim konstrukcijama itd. Silić. zbirnim. prijedlozima. gramatičkim kategorijama.1 3.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. Zagreb.. posebno dijamorfiji.. 3. uzvicima i riječcama).

br.. 1-2. br. XXII. U dogovoru s predmetnim nastavnikom i asistentom studentu će se ponuditi literatura saglasno temi koja se tumači na časovima predavanja i vježbi. Nešto o dvorodnim imenicama. Pešikan. god. Deklinabilnost i indeklinabilnost brojeva dva. 4 13. Derivacioni morfološki dubleti u srpskom jeziku. 15.VII. Apstraktne imenice na -ost motivirane pridjevom s prefiksom bez (beziskoristivost tvorbenog uzorka u leksikografskoj obradi). M. sv. Upotreba kardinalnih brojeva u srpskohrvatskom jeziku. Srpski jezik. Naš jezik.. n. 16. Beograd. Književni jezik. Stakić. Beograd. sv. Naš jezik. Jezički procesi i standardizacija u svremenom srpskohrvatskom književnom jeziku. s. 8. Radulović. 1999. sv. Sv. D. 1983. O sistemu zameničkih reči.Lingvistički ogledi. Jugoslovenski seminar za strane slaviste. tri. Beograd. sv. A. Z. s. XVI. Meštrović. 1996. knj.. Muratagić-Tuna. VII. 15.. s. n. 9. Dileme i mogućnosti određivanja pripadnosti pojedinih riječi izdvojenim vrstama. Beograd. sv. Minović. Uz udžbenike student je dužan pročitati i druga djela. 42 .. 10. s. Kraljević. Srpski jezik. zanimanja. Naš jezik. Oblici imena zvanja. Nikolić. Pešikan. Srajevo. H. knj. M. M. naročito radove iz novijih stručnih časopisa. 1997. Zagreb... 4/1. n. O umetku -ov/-ev u množini imenica I vrste.. 1979. n. VI.. kao i specijalna literatura potrebna za izradu seminarskih radova. 1989. n. IV. s. dužnosti i titula ženskog lica. 6. Popović. knj. Beograd. 7-8 14. Oblici kolektivnih imenica na -ad. br. Z. Rasprave. 5-6 11. Lj. M. Naš jezik. 1-2. Srpski jezik. 1983. knj. Naš jezik.. knj. Peco.. 1-2 7. 7-8 12. četiri. knj.

do kraja 15. stoljeća. Zavod za izdavanje udžbenika. Obavezna literatura: 1. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. M. Izabrana dela. Aleksandar Belić. 2. Belić. steći jasnu sliku o morfološkim izmjenama u historijskom periodu razvoja bosanskoga jezika od 10. Povijest hrvatskoga književnoga jezika. L. 1969. broj sati i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. Preduvjeti za upis predmeta: položen ispit iz predmeta Historijska gramatika I (FIL BHS 242) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. do kraja 17.. u korpusu srednjovjekovnih povelja). postupak provjere znanja i ocjenjivanja. A.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. do kraja 17. Sadržaj predmeta: Izučavaju se najstarije morfološke paradigme praslavenskoga sistema. prošireno izdanje. Moguš. te odnos praslavenskih prema indoevropskim nastavcima. Nakladni zavod Globus. Zagreb 1995. ECTS 3 Trajanje: jedan semestar Tip kolegija: predavanja seminar i vježbe / predavanja i vježbe Status predmeta: obavezan Cilj predmeta: Studenti se trebaju upoznati s unutrašnjom evolucijom gramatičkih struktura od praindoevropskog preko praslavenskog jezika pa do izdvajanja južnoslavenske zajednice. Beograd 1960. Nakaš) 43 . 2. stoljeća. Istorija srpskog jezika. Potom se izučavaju praslavenske inovacije. Na vježbama se prate i istražuju morfološke promjene u pisanim tekstovima u kojima osobine staroslavenske redakcije ustupaju pred crtama živog govora (tj. Dizdar) 2. Beograd 1999. FIL BHS 243 Semestar. hrvatski i srpski jezik: 2 sata predavanja. IV. Osnovi istorije srpskohrvatskog jezika II: Reči sa deklinacijom. stoljeća. zatim. preobražaji morfološke strukture u pisanim spomenicima od 16. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Historijska gramatika II. jedan sat vježbi. Dodatna i preporučena literatura: 1.. preobražaji morfološke strukture u poveljama bosanskih vladara od 12. Antologija starih bosanskih tekstova (M. leksički razvoj. kao i skala ocjenjivanja. Jezička baština (zbirka tekstova za vježbe iz historije jezika – prir.

(1997) Rečnik jezičkih nedoumica. Halilović. M. Novi Sad 12. Bulić. Obavezna literatura: 1. srpski aktuelni pravopisi: Sličnosti i razlike. Split 14. L. Beograd 10. ili koje novije izdanje) Hrvatski pravopis. 1P + 2V. I. Klajn. Vidović. 151177. u: ‘’Stilistika”. (2000) Javni jezik. Priručnici 5. M. Split 44 . (2006) Kultura govora. R. 3 boda Trajanje: jedan semestar Tip kolegija: seminar Status predmeta: obavezni Cilj predmeta: Cilj kolegija jeste da student uveća svoja znanja o jezičkim normama i stekne iskustva vezana za njihovu primjenu (lekturu i korekturu) u novinarskim formama izražavanja. Institut za jezik. Šipka. Zagreb 13. 4. (1995. B. 30-31. (1998) Neke odlike leksika u suvremenoj hrvatskoj publicistici. J. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. S. Babić. i srp. (1975) Jezički savjetnik. (1983) Jezični savjetnik. u: Vještina pisanja. I. Sarajevo 9. Šipka. (1993) Pravopis srpskoga jezika. M. Protuđer. (1996) Govorimo srpski: S lakoćom do jezičke kulture. Telebak. “Filologija”. semestar i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. R. (1996) Temeljna načela jezične pravilnosti. Čengić. (2007) “Žurnalistički stil’’. (1999) Pravopis bosanskoga jezika: Priručnik za škole. M. M. Sarajevo 6. (2005) '' Novinarske forme''. Sarajevo 7. Uvjet za upis predmeta: Položen ispit iz predmeta Pravopis (FIL BHS 123) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Sarajevo 15. (2000) Pravilno govorim hrvatski: Praktični jezični savjetnik. Halilović. Sarajevo 16. (2005) Bosanski. S. M. Katnić-Bakaršić. Tuzla 4. ”Publicistički stil’’. V sem. Zagreb 3. 133-149. Čarkić. 179-199. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Lektorski seminar I FIL BHS 236 Smjer. M. I. Pešikan. kao i skala ocjenjivanja. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Beograd 5. Badurina. D. Sarajevo 8. Muratagić-Tuna. Pranjković. – Moguš. Banja Luka 18. u: Uvod u stilistiku. Zagreb 17. Sarajevo 11. H. Sadržina predmeta: Izrada seminarskog rada. M. – Jerković. M. hrv. Škiljan. Lektura i korektura novinarskih tekstova. – Pižurica. jezik. (1996) Pravopis bosanskoga jezika.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. – Finka. S. hrvatski. (2002) ''Publicistički stil''. (1999) Bosanski jezik u praksi i normi. Zagreb 2. “Kolo”..

Ojačati komunikacijske vještine u svakodnevnom životu i odgojno-obrazovnom radu. A. 3. Umeće roditeljstva. Zagreb: Educa Gordon. (2001). (1993).Kreso. 2. Glasser. 5. Obavezna literatura: 1. Zagreb: Educa Krizmanić. kao i skala ocjenjivanja. (1994). Pedagogija -temeljna znanja. Posebni primjeri inkluzivnog obrazovanja. Preduvjeti za upis predmeta: Položen ispit iz predmeta Pedagogija I (FIL PED 203) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. 4. Nastavnik u kvalitetnoj školi. Koordinate obiteljskog odgoja. M. (2010). Bratanić. Beograd: Kreativni centar Gudjons. (1993). Nasilna i nenasilna komunikacija. Život s različitima. Empatijsko komuniciranje. M. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. „Ti“ i „Ja“ poruke. Samoprocjena komunikacijskih vještina. Verbalna i neverbalna komunikacija. Sarajevo: Jež 45 . T. Igranje uloga kao metoda učenja i podučavanja. Mikropedagogija. Zagreb: Školska knjiga Dodatna literatura: 1. Asertivno ponašanje.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA PEDAGOGIJU Naziv predmeta i šifra: Pedagogija II FIL PED 204 Semestar (semestri) i broj bodova: IV semestar. Sadržaj predmeta: Interakcijska povezanost u komunikaciji. Razumjeti suvremene tokove refleksivne pedagogije. Biti roditelji. Aktivno slušanje kao oblik komunikacije. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. (2004). 2 P Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanje Status predmeta: opći Cilj predmeta: Razumjeti teorijske i praktične probleme odgojno-obrazovnog rada. Zagreb: Profil Pašalić . H. Nenasilno rješavanju sukoba. W.

Pritom.). Popis književne lektire bit će predstavljen u silabusima za svaku akademsku godinu. broj sati i broj bodova: V semestar. Svjetlost. Safet Krupić i dr. kao i skala ocjenjivanja. a potom i književnokritičku praksu te književni život vremena između dvaju svjetskih ratova. prir. Enes Duraković i dr. 2. Sanjin: Književnost sjećanja: Kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti u novijoj bošnjačkoj književnosti. Rizo Ramić.) Dodatna i preporučena literatura: Popis dodatne i preporučene literature bit će predstavljen u silabusima za svaku akademsku godinu. 2 P + 2 V.. Kodrić. Bošnjačka književnost u književnoj kritici. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. Husnija Čengić. FIL KBH 321 Semestar. odnosno pojavu avangardizma. knj. knj. Rizvić. I–III. Preduvjeti za upis predmeta: Bošnjačka književnost preporodnog doba. Obavezna literatura: 1. Dobra knjiga. vijeka. neoizama i poetičkih alijansi međuratnog doba te tzv.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Bošnjačka književnost prve polovine 20. Duraković. socijalne literature. Sadržaj predmeta: Nastavni predmet tretira bošnjačku prvenstveno književnu. Alef. Muhsin: Književni život Bosne i Hercegovine između dva rata. 4. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. 2012. Ahmed Muradbegović. a naročito radu autora kakvi su Hamza Humo. Enes: Obzori bošnjačke književnosti. uz antologijske i slične preglede rada drugih autora i književnih saputnika ovog vremena u bošnjačkoj književnosti (Atif Ljubović. (Napomena: U gore navedenoj literaturi obavezni su samo oni dijelovi koji se odnose na bošnjačku književnost prve polovine 20. Sait Orahovac. Hasan Kikić. (FIL KBH 222) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. vijeka. Sarajevo. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. vijeka. kao i. Sarajevo. 46 . 1980. postpreporodnog tradicionalizma u bošnjačkoj književnosti. Kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine. posebna pažnja bit će posvećena onom što su najreprezentativnija i/ili najznačajnija autorska ostvarenja i druge paradigmatske književno-kulturalne pojave u ovom okviru. jednim dijelom. Slavistički komitet. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. 2012. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice s temeljnim književnopovijesnim značajkama i ključnim ostvarenjima bošnjačke književnosti prve polovine 20. 3. 1998. Sarajevo. Salih Alić i Alija Nametak. Zija Dizdarević. III–VI. Sarajevo.

. Matoša. Kovačića i dr. 7. Šicel. kako u bosanskohercegovačkoj. 2003. Sarajevo. tako i u matičnoj hrvatskoj književnosti tokom prve polovine 20. Preduvjeti za upis predmeta: Položen ispit iz predmeta Hrvatska književnost 19. G. 1986. I. Andrića. I. Duraković. Slobodan Prosperov: Povijest hrvatske književnosti. Lešić. Zdenko: Klasici avangarde. A.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Hrvatska književnost prve polovine 20. stoljeća (FIL KBH 232) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. 47 . Zagreb – Ljubljana... Literatura: 1. 2. Sarajevo. stoljeća). Sarajevo. D. Novak. Senker. 2 P + 2 V + 0 S. stoljeća.. stoljeća. Šimića. Muhsin: Pregled književnosti naroda BiH. 1997. J. Rizvić. 4. Cjelovit popis literature bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave (silabus). Boris: Hrestomatija novije hrvatske drame. T.. potom avangardne i socijalne književnosti (period između dva svjetska rata) te razdoblje socrealizma. Begovića. Šopa. 5. Ujevića. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Nastavnim predmetom obuhvaćene su najznačajnije književno-kulturalne pojave i autorske individualnosti na području hrvatskog jezičkog izraza. Od Baščanske ploče do danas. G. Šimunovića. B. 1982. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. N. kao i skala ocjenjivanja. Sadržaj predmeta U okviru književnohistorijske i interpretativne kontekstualizacije paradigmatskih djela A. stoljeća. i 20. Enes: Riječ i svijet. I. Polića Kamova. Zagreb. FIL KBH 331 Semestar i broj bodova: V semestar. 8. I dio 1895 – 1940. Radovan: Moderna drama. M. 3. Frangeš. 6. Ivo: Povijest hrvatske književnosti. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Krleže. 1987. Zagreb. Miroslav: Hrvatska književnost. Vučković. M. Vojnovića. bit će data panoramska slika dinamičnog pluralizma u hrvatskoj književnosti prve polovine 20. 1988. Sarajevo.. Zagreb. 1985. Temeljni je cilj predmeta akcentiranje reprezentativnih literarnih rezultata iz razdoblja hrvatske moderne (razmeđa 19. 2000.

postupak provjere znanja i ocjenivanja. njezinih najznačajnijih autorskih ostvarenja. sve do književnosti NOB-e uključujući i ta književna ostvarenja. vijeka. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. književnog eseja itd. Radovan Vučković. U žanrovskom. studij srpske književnosti prati izrazito širok dijapazon različitih poetičkih opcija. vijeka. mahom ekspresionističkog usmjerenja. parnasovskog i avangardnog. Posleratna srpska književnost. Na samom početku. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druha studijska grupa) Trajanje: Jedan semester Tip kolegija: Predavanje i vježbe Status predmeta: Obavezni Ciljevi predmeta: Studij srpske književnosti 20. roman. vijeka (FIL KBH 242) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. 6. broj sati i broj bodova: V semestar. pri svemu ovom. Srpska književnost u književnoj kritici IXII.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Srpska književnost prve polovine 20. 3. studij kao cjelina uvažava te potiče različitost metodoloških izbora. Istorija srpske književnosti. Od 48 . 5. 2 P + 0 S + 2 V. parnasovskih i uopće modernih strujanja. potom o ideološkoprosvjetiteljskoj književnoj djelatnosti ratnog perioda. socijalne literature u međuratnom razdoblju. Jovan: Istorija srpske književnosti. Antologija novije srpske lirike. U skladu s književnohistorijskim principom organizacije. U poetičkom smislu. studij posvećuje izučavanju problema preplitanja različitih poetičkih i kulturalnih tradicija kao bitnom određenju srpske književnosti uopće. 2. vijeka i Srpska književnost druge polovine 20. Moderna drama. neautohtonim književnim nastojanjima. studij obuhvata sve temeljne žanrovske formacije – pjesništvo. S obzirom na karakter metodološkog pristupa predmetnoj građi. te drugih reprezentativnih književno-kulturalnih pojava. Moderna srpska proza. za studente Odsjeka za književnosti naroda BiH organiziran je u okvirima dvaju logično i sadržinski povezanih nastavnih predmeta: Srpska književnost prve polovine 20. te tzv. Istorija moderne srpske književnosti. st. riječ je o pojavama simbolističkog. kao i drugim sličnim fenomenima uslovljenim tzv. simbolističkih. Sadržaj predmeta: Posebnu pažnju. Jovan Skerlić. smislu. Jovan Deretić. 4. pripovjedačke i dramske vrste te tzv. Predrag Palavestra. Preduvjeti za upis predmeta: Položen ispit iz predmeta Srpska književnost 19. studij obuhvata srpsku književnost počev od početka vijeka. Istorija novije srpske književnosti. te na način književnohistorijskog i interpretativnog pristupa tretira različite i brojne poetičke fenomene. Avangardna poezija. Obavezna literatura: 1. prelazne književne žanrove poput putopisa. Studij je zasnovan je prvenstveno na književnohistorijskom praćenju osnovnih razvojnih procesa srpske književnosti prve polovine dvadesetog vijeka. Bogdan Popović. kao i skala ocjenjivanja. Srpska književnost u književnoj kritici IXII. te književnosti između dva rata i raznih avangardnih i zrelih modernih ostvarenja. FIL KBH 341 Semestar. Deretić. pak.

9. Klasici avangarde (O Crnjanskom i Petroviću). Hanifa Kapidžić-Osmanagić. 49 . Andriću). Dragiša Vitošević. Srpski roman 1918-1941. Srpsko pesništvo 1901-1914. Hrestomatija srpskog nadrealizma. Zdenko Lešić. 8. I i II. 10. Pokret socijalne literature. Srpski nadrealizam-studija. Kočiću. Vasilije Kalezić.Ćorovića do Ćopića. Stanko Korać.. 7. Pripovijedači (O Ćoroviću.

drama. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Beograd. Sadržaj predmeta: U skladu sa postavljenim ciljevima planirano je da studentice i studenti upoznaju historijat razvoja školskog vremenskog/časovnog sistema. FIL KBH 371 Semestar. broj sati i broj bodova: V semestar. 2009. u izdanju Zavoda za izdavanje udžbenika. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti (5. Hospitovanjem u osnovnim i srednjim školama. : (temeljci metodičkoknjiževne enciklopedije). pripovijetka. Istovremeno cilj je da se predstave različiti tipovi i struktura nastavog sata iz književnosti.. književni pravac ili epoha…). Školska knjiga. pa se na toj osnovi i planira izvođenje nastave. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Sarajevo.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Osnove metodike nastave književnosti naroda BiH. 2009. Spisak dodatne literature će biti predočen na predavanjima i vježbama. Zagreb. Zavod za udžbenike. Zvonimir. Diklić. Zagreb. Izdanja NASTAVNE BIBLIOTEKE Republičkog Prosvetno-pedagoškog zavoda iz 70-tih godina XX vijeka. kao posebne znanstvene discipline koja objedinjuje nastavnu praksu i teorijska književna dostignuća. studentice i studenti se pripremaju za samostalnu izradu nastavnih priprema za različite tipove nastavnog sata iz književnosti (poezija. Književnoznanstveni i metodički putokazi nastavi književnosti. kao i usvajenjem teorijskih znanja i vještina iz Metodike nastave književnosti. Rosandić. Školska knjiga. 2005. 4ECTS Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanje/vježbe Status predmeta: Obavezani Cilj predmeta: U okviru nastave navedenog premet cilj je upoznati studentice i studente sa osnovnim pojmovima iz Metodike nastave književnosti. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja./10. Metodika nastave književnosti u suvremenom trenutku zahtijeva puno istraživačkog rada sa studentima. roman. 2. kao i skala ocjenjivanja. Nikolić. Dragutin. Obavezna literatura: 1. Dodatna i preporučena literatura: 1. 2. Podjelu nastavnog rada na nastavne sate. na predavanjima i vježbama. kao i nastavne metode. dopunjeno izdanje). Milija. 50 .2P + 2V.

Zagreb. mahom iz južnoslavenskog pjesništva. Miodrag. 1971.: Kako razumjeti poeziju. s njihovom strukturnom organizacijom i povijesnim razvojem te drugim karakteristikama poetskog diskurza u njegovim brojnim oblicima. Obavezna literatura: 1. bilo u komparativnoj perspektivi – u obzir biti uzeta i najznačajnija pjesnička ostvarenja iz ukupne svjetske književne baštine. postupak provjere znanja i ocjenivanja. kao i skala ocjenjivanja. Beograd. Cilj nastavnog predmeta jeste studiozno upoznati studente/ice s općim i pojedinačnim poetičkim značajkama pjesničkih tvorevina. Pavletić. 3. 2 ECTS Trajanje: Jedan semester Tip kolegija:Predavanje vježbe Status predmeta: Izborni Cilj predmeta: Nastavni predmet predstavlja u osnovi teorijsko-aplikativni kurs iz oblasti umijeća interpretacije poezije. Užarević. 2001. Katica: Poetika lirike. 1991. Sadržaj predmeta: Praktična eksplikacija teorijskih pitanja te interpretacije pojedinačnih pjesničkih bosanskohercegovačkog i tekstova zasniva će se na konkretnim primjerima. FIL KBH 301 Semestar. ali će – bilo zasebno. Lešić. J. Beograd. 1995.. 1982. Nedeljković. Dodatna i preporučena literature: Književna lektira (pisci i djela) i dodatni popis literature bit će predočeni studentima/icama prilikom početka nastave i obrade pojedinih nastavnih jedinica. Zagreb. Ćulavkova. 2.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Umijeće interpretacije poezije (2). Vlatko. 51 .: Kompozicija lirske pjesme. 5. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Sarajevo. Zdenko: Jezik i književno djelo. Radović. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. broj sati i broj bodova: V semestar. Dragan. a sve to u vezi s različitim mogućnostima analize i tumačenja pjesničkog teksta.: Umetnost tumačenja poezije. 1 P + 0 S + 1 V. 4. 1979.

: Uvod u književnost: Teorija. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNVa. pripovjedna proza i granične književne vrste razmatrat će se u ovom smislu kako zasebno. 2. posebno u oblasti proučavanja književnosti naroda BiH. Džerald: Naratološki rečnik. FIL KBH 302 Semestar i broj bodova: V semestar. Zdenko: Teorija književnosti. posebna pažnja bit će posvećena onom što su različiti interpretativni pristupi pripovjednoj prozi i graničnim književnim vrstama. Beograd. 2011. Sarajevo Publishing. Marčetić. Sadržaj predmeta: Nastavni predmet tretira pitanja interpretacije pripovjedne proze i graničnih književnih vrsta. Solar. moguć je i niz drugih užih predmetno-problemskih fokusa (što će biti precizirano u silabusima za svaku akademsku godinu). Brana Miladinov. 5. prev. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. Pored usvajanja novih znanja o pripovjednoj prozi i graničnim književnim vrstama i u pisanoj i u usmenoj književnosti. Zagreb. Narodna knjiga / Alfa. Zagreb. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Uz ove. 2012. Lešić. 1998. metodologija. tako i u njihovoj međusobnoj vezi i odnosu. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Sarajevo.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BiH Naziv predmeta i šifra: Umijeće interpretacije pripovjedne proze i graničnih književnih vrsta (2). Beograd. SNL. 2005. 4. 1 P + 0 S + 1 V. 52 . Adrijana: Figure pripovedanja. 2 ECTS Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja i vježbe Status predmeta: izborni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice s različitim interpretativnim pristupima pripovjednoj prozi i graničnim književnim vrstama. Milivoj: Teorija proze. Škreb. 1989. 2004. Službeni glasnik. kao i skala ocjenjivanja. Prins. 3. Obavezna literatura: 1. Službeni glasnik. Beograd. Solar. počev od tradicionalnijih do savremenih i recentnih. Globus. Pri svemu ovom. ur. Milivoj: Teorija književnosti – Rječnik književnog nazivlja. Zdenko i Ante Stamać.

Jahić. Znika: Hrvatska gramatika. Student treba steći lingvistički jasnu sliku o ovim pojmovima kroz njihovu analizu u različitim funkcionalnim stilovima. S. Sadržaj predmeta: Na predavanjima se proučavaju kriteriji za razvrstavanje riječi. Zenica. Beograd. Peti. srpskom jeziku – kriterijima za razvrstavanje riječi. Preduvjeti za upis predmeta: Morfologija bosanskog. Zečević.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. Školska knjiga.: Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. Književnost naroda BiH i bosanski. Zagreb. Stoga su oni organizirani tako da se ohrabruje aktivno učešće studenata u promišljanju problematike izložene na predavanjima. Zagreb. semestar i broj bodova: V semestar. srpski jezik: 2 časa predavanja. 6. 1979. Babić. vježbe Status predmeta: obavezni Cilj predmeta: Osnovni cilj ovoga kolegija jest da se student što temeljitije upozna s tvorbom riječu u bosanskom. Beograd. Šehović. str. Klajn. B. čime mu se istovremeno omogućuje i da stekne uvid u neke od osnovnih procesa jezičke upotrebe. Pavešić. struktura riječi i pregled tvorbenih modela kao preduvjeti za rad studenata na proseminarskim satima. SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Tvorba riječi FIL BHS 327 Smjer. Vježbe prvenstveno služe da se na njima ovlada utvrđivanjem i prepoznavanjem različitih tvorbenih modela riječi. 2002. 1986. Dom štampe. U konačnici slijede seminarski radovi o tvorbenim modelima za koje se građa uzima iz svih funkcionalnih stilova. strukturom riječi i pregledom tvorbenih modela.: Mocioni sufiksi u srpskohrvatskom jeziku. 2. 5. u: Tvorba reči i njeni resursi u slavenskim jezicima.: Tvorba riječi u hrvatskome književnom jeziku. Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanje. 1 čas vježbi. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. srpskog jezika I (FIL BHS 225) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Lončarić. ECTS 3. Filološki fakultet. 53 . HRVATSKI. Halilović. hrvatski. 285-389. kao i skala ocjenjivanja. Na taj način može se pratiti veće ili manje prisustvo određenih tvorbenih modela u pojedinim funkcionalnim stilovima. Malić. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. hrvatskog. 4. hrvatskom. 1982. 2002. Palić: Gramatika bosanskoga jezika. Barić. 3. I. 407–417. Obavezna literatura: 1. zbornik radova sa četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista. Ćorić. A. Beograd. 2012. „Univerbacija u bosanskom jeziku“.

Halilović i I. jezik. M. U središtu su zanimanja sintagma i prosta rečenica. – Riječ kao sintaksička jedinica. Od studenata se očekuje da usvoje teorijska znanja iz ove oblasti te da se osposobe provoditi sintaksičku analizu. srpskoga) jezika i temeljnim sintaksičkim pojmovima i terminima. I. Palić. 2. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja.. – Gramatička struktura rečenice. broj časova i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. Adverbijalni dodaci i dopune. 54 . Beograd. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. i srp. – Gramatički aspekt rečenice. Komunikacijski aspekt rečenice. 2005. FIL BHS 331 Smjer. Sintaksa i semantika načina. upitni i zahtjevni iskazi. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Sintaksa I. 1983. kao i skala ocjenjivanja. Kongruentni atribut. pridruživanje. upravljanje. Konstituentske i nekonstituentske riječi. 2000.. Ivić. Beograd 2005. Sintaksem: vrste sintaksema. Glagolski i imenski predikati. Tipovi dopuna: obavezne i neobavezne dopune. – Subjekt (subjekatska dopuna). Sarajevo. Apozicija. Dalji (indirektni) objekt. 2. Bliži (direktni) objekt. J. Sarajevo. Lingvistički ogledi. 3. Struktura sintagme. hrv. Širenje predikata: dekompozicija i usložnjavanje. Piper. Sintaksa savremenoga srpskog jezika: Prosta rečenica. Semantički tipovi adverbijala. – Tipovi gramatičkih odnosa u sintagmi: slaganje.. Gramatika bosanskoga jezika. seminari. 3. Iskaz: izjavni. Zagreb.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. 6 bodova Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja. – Predikat. Strukturni tipovi prostih rečenica: dvočlane (personalne) i jednočlane (impersonalne) rečenice. Preduvjeti za upis predmeta: položen ispit iz Morfologije II (FIL BHS 226) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Dodatna literatura: 1. 2P + 1S + 3V. Jahić. 2007. Predikativnost: kategorija lica. adjektivne i adverbijalne sintagme. Kroz sintagme i rečenice. semestar. vremena i načina. – Objekt (objekatska dopuna). Dž. P.. V sem. M. S.. Palić. – Rečenica. Funkcionalna i kategorijalna preobrazba sintaksema. Nekongruentni atribut. 1992. Sintaksička valentnost sintaksema: binarne grupe. Supstantivne. Pranjković. – Atribut. i dr. Obavezna literatura: 1. vježbe Status predmeta: obavezni Cilj predmeta: Osnovni je cilj ovoga kolegija da se studenti temeljito upoznaju sa sintaksičkom razinom bosanskoga (hrvatskoga. Gramatički odnosi predikata i subjekta. Tipovi predikata. Zenica. i I. Sadržaj predmeta: Predavanja: Pojam i predmet sintakse. – Sintagma. – Adverbijal. Vježbe: Uočavanje i analiza obrađenih sintaksičkih pojava na odabranim primjerima iz korpusa tekstova. Silić. dopune i dodaci. Seminari: Priprema i prezentacija odabranih članaka iz literature. Sintaksa i druge lingvističke discipline.. Kovačević. Rečenični konstituenti: predikat. Atributski dodaci i dopune. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. verbalne. Slobodne i vezane sintagme.

HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Historija književnog jezika I. Jezička baština – zbirka tekstova za vježbe iz historije jezika. broj sati i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. Leksikon stećaka. Hrestomatija iz historije književnog jezika I dio (srednji vijek). prir. Čelić. Dž. 89-102. 1975.. Sadržaj predmeta: Upoznavanje s književnojezičkim tokovima bosanskoga jezika. 2. 1 sat vježbi. Svjetlost. M. Preduvjeti za upis predmeta: položeni ispiti iz predmeta Historijska gramatika I i Historijska gramatika II (FIL BHS 242 i FIL BHS 243) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a.: Antologija starih bosanskih tekstova. prir. Sarajevo. FIL BHS 344 Semestar.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. 2. kao i skala ocjenjivanja. Radovi Simpozija Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura.. Kuna. Svetlost. Bosanski rukopisni kodeksi u svjetlu južnoslavenskih redakcija staroslavenskog. H. Sarajevo. 1973. Nakaš 3.. Student na vježbama treba ovladati pisanjem i čitanjem glagoljice i bosanske ćirilične minuskule. V. Dodatna i preporučena literatura: 1. 3 ECTS Trajanje: jedan semestar Tip kolegija: predavanja. Nakaš 55 . postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Bogićević. Sarajevo 2004. 4. 1997.. L. književnojezičkim manirima i koinama od prvih pisanih spomenika do kraja srednjovjekovnog razdoblja. Na vježbama se stalno analiziraju stari tekstovi. Bešlagić. vježbe Status predmeta: obavezani Cilj predmeta: Student se treba upoznati sa jezičkim i stilskim vrijednostima starih tekstova srednjovjekovnog razdoblja. Pismenost u Bosni i Hercegovini. Š. hrvatski i srpski jezik: 2 sata predavanja. Zenica. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. Dizdar. Tokovi pisane riječi u BiH. Obavezna literatura: 1. 3. L. 1982.

1. (Napomena: U gore navedenoj literaturi obavezni su samo oni dijelovi koji se odnose na bošnjačku književnost druge polovine 20. broj sati i broj bodova: VI semestar. Tvrtko Kulenović. Alef. vijeka. Husein Tahmiščić. 4 ECTS (KBH i BHS/KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice s temeljnim književnopovijesnim značajkama i ključnim ostvarenjima bošnjačke književnosti druge polovine 20. poratnog predmodernizma i modernizma. posebna pažnja bit će posvećena onom što su najreprezentativnija i/ili najznačajnija autorska ostvarenja i druge paradigmatske književno-kulturalne pojave u ovom okviru. 3. 2012. Sarajevo. Sanjin: Književnost sjećanja: Kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti u novijoj bošnjačkoj književnosti. Derviš Sušić. Preduvjeti za upis predmeta: Bošnjačka književnost prve polovine 20. uz antologijske i slične preglede rada drugih autora i književnih saputnika ovog vremena u bošnjačkoj književnosti te recentnih pisaca. vijeka. Vrijeme. Husein Bašić. 5. a naročito radu autora kakvi su Skender Kulenović. Zuko Džumhur. Enes: Bošnjačke i bosanske književne neminovnosti. Nedžad Ibrišimović. vijeka. Zenica.) Dodatna i preporučena literatura: Popis dodatne i preporučene literature bit će predstavljen u silabusima za svaku akademsku godinu. knj. 2012. ratnog pisma i poetike svjedočenja u bošnjačkoj književnosti. Enes: Obzori bošnjačke književnosti. a potom i književnokritičku praksu te književni život počev od Drugog svjetskog rata pa sve do neposredne savremenosti. vijeka. Abdulah Sidran. 1998. Irfan Horozović. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. FIL KBH 322 Semestar. Pritom. Popis književne lektire bit će predstavljen u silabusima za svaku akademsku godinu. Enes Duraković i dr. Sadržaj predmeta: Nastavni predmet tretira bošnjačku prvenstveno književnu. kao i skala ocjenjivanja. Dobra knjiga. 2. prir. Izet Sarajlić. Mak Dizdar. odnosno pojavu književnosti NOB-a i socijalističkog realizma. Jasmina Musabegović. Obavezna literatura: Bošnjačka književnost u književnoj kritici. Slavistički komitet. 4. kao i postmodernizma te tzv. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Bisera Alikadić. 2003. Dževad Karahasan i Zilhad Ključanin. Alija Isaković. Ćamil Sijarić. 2 P + 2 V.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Bošnjačka književnost druge polovine 20.. 56 . Kodrić. III–VI. Meša Selimović. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. Duraković. Duraković. Sarajevo. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. Sarajevo. (FIL KBH 321) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNVa.

Nemec.Jelčić. II dio 1941-1995. Krešimir: Živi jezici. Cvjetko: Doba razlika.. 11. Ladina. 2000. Zagreb. Miroslav: Hrvatska književnost. Od Baščanske ploče do danas. Granice pamćenja hrvatske književnosti. Zagreb. Marinkovića. Stojića i dr.. kako u bosanskohercegovačkoj. Zagreb. Identificiranje temeljnih poetičkih značajki ovog razdoblja ostvarit će se kroz književnohistorijsku i interpretativnu kontekstualizaciju paradigmatskih djela R. Zagreb.Tatjana Jukić: Rvolucija i melankolija.. Šoljana. Krešimir: Povijest hrvatskog romana od 1945. Zagreb.. S.Šicel. Ugrešić.. 1987. 1991. Zagreb. Zagreb.Senker. st. Zagreb. st. N.. 1997. I. Zagreb. V. 57 . 3.) a potom. stoljeća. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. M. 1991. 2. (FIL KBH 331) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNVa. . Ivo: Povijest hrvatske književnosti. Šopa. tako i u matičnoj hrvatskoj književnosti tokom druge polovine 20. FIL KBH 332 Semestar i broj bodova: VI semestar. Lešića.. Novak.. stoljeća..Bagić.Frangeš. 2001. Brešana. Cvjetko: Hrvatski roman 1945-1990. M. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Slamniga. 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj i sadržaj predmeta: Nastavnim predmetom obuhvaćene su najznačajnije književno-kulturalne pojave i autorske individualnosti na području hrvatskog jezičkog izraza. 1994. 2005. do njegova kraja i početka 21. Slobodan Prosperov: Povijest hrvatske književnosti. 1996. Mihalića. 12. Hanifa: Poezija 1945-1980. st. Z. Marjanovića. Zagreb – Ljubljana.Kapidžić-Osmanagić.). Pjesnici lirske apstrakcije.. A. Boris: Hrestomatija novije hrvatske drame. D. 2 P + 2 V. Temeljni je cilj predmeta akcentiranje reprezentativnih literarnih rezultata i umjetničkih strujanja u razdoblju tzv. „druge moderne” ili modernizma / moderniteta (pedesete i šezdesete godine 20. 4. 8. 2011. do 2000. Milanja. Lukića.Biti. Gavrana. Cjelovit popis literature bit de predočen studentima/icama prilikom početka nastave (silabus). Preduvjeti za upis predmeta: Položen ispit iz predmeta Hrvatska književnost prve polovine 20. Tvorba identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi. I. Vladimir: Doba svjedočenja. Pavličića. I. 7. M. Zagreb. 9. 10. čije tendencije traju uporedo s modernističkim (od sedamdesetih godina 20. stoljeća. 5. kao i skala ocjenjivanja. S. Obavezna literatura: 1. upozorenje na vrijeme kulturnog i književnog usmjerenja postmodernizma. Dubravko: Povijest hrvatske književnosti.Milanja. 1997. 2003.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Hrvatska književnost druge polovine 20. Sarajevo. P. 6. Novaka.

na samom početku 21. semiotičkog poetičkog modela i njegovih recentnih derivata. Avangardna poezija. U žanrovskom. Moderna drama. Riječ je natruhama ideološko-prosvjetiteljske književnosti neposredno nakon Drugog svjetskog rata. te s tim u vezi njezinim formama. vijeka. prijelazne književne žanrove poput putopisa. a nakon toga i o kasnijim poratnim procesima esteticističke dezideologizacije književnosti. 1901-1914. U skladu s književnohistorijskim principom organizacije predmetne građe. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. v. kao i drugim sličnim fenomenima. pri svemu ovom. uglavnom. studija. pripovjedačke i dramske vrste te tzv. vijeka. smislu. 4. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Vučković. Jovan: Istorija srpske književnosti. dominantne egzistencijalističke poetike kao i različitih drugih tzv. roman. čime se. suštinski povezanih nastavnih predmeta: Srpska književnost prve polovine 20. studij kao cjelina uvažava te potiče različitost metodoloških izbora. studij prati i književnost postmodernističkih značajki. književnog eseja itd. studij obuhvata sve temeljne žanrovske formacije – pjesništvo. pak. Sadržaj predmeta: U poetičkom smislu. Kapidžić-Osmanagić. iz domena tzv. Preduvjeti za upis predmeta: Srpska književnost prve polovine 20. studij obuhvata srpsku književnost počev od razdoblja i stilskih formacija nakon Drugog svjetskog rata. studij posvećuje izučavanju problema preplitanja različitih poetičkih i kulturalnih tradicija kao bitnom određenju srpske književnosti uopće. te na način književnohistorijskog i interpretativnog pristupa tretira različite i brojne poetičke fenomene. kao i skala ocjenjivanja. Poetika srpske književnosti. vijeka. vijeka za studente Odsjeka za književnosti naroda BiH organiziran je u okvirima međusobno čvrsto. FIL KBH 342 Semestar. Posebnu pažnju. osigurava cjelovit prijegledni književnohistorijski uvid u ukupno stanje srpske književnosti 20. Konačno. Hanifa: Srpski nadrealizam. na koncu konca. 58 . 4 ECTS (KBH i BHS/ KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: Jedan semester Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Ciljevi predmeta: Studij srpske književnosti 20. Srpsko pesništvo. Dragiša. Studij kao cjelina zasnovan je prvenstveno na književnohistorijskom praćenju temeljnih razvojnih procesa srpske književnosti. S obzirom na karakter metodološkog pristupa predmetnoj građi. njezinih reprezentativnih autorskih opusa. studij prati izrazito širok dijapazon različitih poetičkih opcija. 1. vijeka i Srpska književnost druge polovine 20. Deretić. 2. Vitošević. 2 P + 0 S + 2 V. Radovan: Poetika srpskog i hrvatskog ekspresionizma. (FIL KBH 341) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. stvarnosne proze. 3. Obavezna literatura: . neoizama.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Srpska književnost druge polovine 20. ključnih književnih djela te drugih reprezentativnih pojava. oslobađanja od ideologizacije pa sve do aktuelnog književnog trenutka i recentne literarne produkcije. st.. broj sati i broj bodova: VI semestar. I-II. obnovljenog realizma i procvata srpskog romana u okvirima složenog književnog nastojanja i. preko socijalističkog estetizma.

uopće. Zagreb. kao sa mogućnostima korištenja književnoumjetničkih tekstova u nastavi b/h/s jezika. 2003. postupak provjere znanja i ocjenivanja. 4 ECTS Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanje/vježbe Status predmeta: Obavezani Cilj predmeta: U okviru nastave navedenog premet cilj je upoznati studentice i studente sa osnovnim pojmovima iz Metodike nastave jezika. kao i skala ocjenjivanja. broj sati i broj bodova: V semestar.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Osnove metodike nastave bosanskog. hrvatskog. Dodatna i preporučena literatura: Spisak dodatne literature će biti predočen na predavanjima i vježbama (silabus). hrvatskog. srpskog jezika. prema različizim jezičkim nivoima. kao i upoznavanje sa načinom ocjenjivanja pismenih zadaća. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Stjepko. Težak. Obavezna literatura: 1. Izrada različitih tipova testova. srpskog jezika. 2P + 2V. 59 . na predavanjima i vježbama. Teorija i praksa nastave hrvatskog jezika 1 i 2. FIL KBH 372 Semestar. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. Sadržaj predmeta: Upoznavanje studentica i studenata sa načinom izrade nastavnih priprema.kao posebne znanstvene discipline koja objedinjuje nastavnu praksu i lingvistička znanja. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Hospitovanjem u osnovnim i srednjim školama. Školska knjiga. studentice i studenti se pripremaju za samostalnu izradu nastavnih priprema za različite tipove nastavnog sata iz bosanskog. kao i usvajenjem teorijskih znanja i vještina iz Metodike nastave jezika. priprema za vježbe pismenog i usmenog izražavanja u osnovnoj i srednjoj školi.

postupak provjere znanja i ocjenivanja. 1 P + 1 V + 0 S. 15. Radoman Kordić: Postmodernističko pripovedanje. Bahtinovog istraživanja romana. preko romana modernizma. Sadržaj predmeta Akcenat će pritom biti na razmatranju osnovnih teorijskih koncepcija romaneskne umjetnosti. 2 ECTS Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Izborni Cilj predmeta: Cilj nastavnog predmeta je upoznati studente/-ice sa teorijom romana i različitim metodološkim mogućnostima interpretiranja romana. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. 12. Lusi Njal: Postmodernistička teorija književnosti.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Umijeće interpretacije romana 2 FIL KBH 303 Semestar i broj bodova: IX semestar. Viktor Žmegač:Povijesna poetika romana. Đerđ Lukač: Teorija romana. zasnovanih na metodološkom modelu kontekstualizacije romaneskne umjetnosti i stretegijama tumačenja. promjena u teoriji romana i njegovim poetičkim promjenama. Predmet će obuhvatiti paradigmatske romane i romaneskne opuse u južnoslavenskim i svjetskoj književnosti . 2. esencijalistički postuliranih do onih poststrukturalističkih. Gajo Peleš: Tumačenje romana. do postmodernih romanesknih tendencija. Mihail Bahtin: O romanu. Vrijeme u romanu. U širokom rasponu od Lukačeve teorije romana. Milivoj Solar: Suvremena teorija romana. preko naratoloških teorijskih koncepata. 4. 14.Vladimir Biti: Suvremena teorija pripovijedanja. Dubravka Oraić-Tolić: Paradigme 20. Milan Kundera: Iznevereni testamenti. 9. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Linda Hačion: Poetika postmodernizma. Obavezna literatura: 1.Bela Hamvaš: Teorija romana. od onih imanentnih.od tradicionalnog. Edin Pobrić. 16. Frederik Džejmson: Političko nesvesno: pripovedanje kao društveno-simbolički čin 60 . teorijskih koncepta ruskih formalista. stoljeća. 7. pa sve do modela poststrukturlističkih interpretacija bit će analizirani kanonski romaneskni opusi južnoslavenskih i svjetske književnosti. 6 . 5. kao i skala ocjenjivanja. 13. 11. Dejvid Lodž: Načini modernog pisanja. 10. 8. Pjer Burdije: Pravila umetnosti. 3.

Ovdje je dakle u pitanju tendencija epizacije žanrovsko-teoretskeih postavki dramske analize. da naratologija nije samo relevantna za prpučavanje radnje i figura u drami. nego i za mnoštvo ostalih aspekata dramske analize. u : New Literary History.. 2001. Marie L. 32. 1963. „Voice and Narration in Postmoderne Drama„. Lionel Abel :“ Metatheatre : A New View of Dramatic Form „ . Može su konstatirati da pripovjedne drame 20. mnoga druga.1987. polazi od teze. u : Modern Fiction Studies. 1P + 0 S + 1V. Manfred Pfister :“Drama„. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Pintera „ The Birthday Party„. kao i skala ocjenjivanja. 2 ECTS Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Izborni Cilj predmeta: Ovaj kolegij bit će u cijelosti posvećen odnosu između drame i naratologije i razvojku pripovjednoteoretskog modela i kategorija za interpretaciju i analizu drame : „ Drama is without narratorial mediation„ ( Keir Elam ). Schaeffera „ Amadesus „. . Polazi se od pretpostavke da u drami postoji veliki broj narativnih elemenata.3: 681-94.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOST NARODA BiH Naziv predmeta i šifra: Umijeće interpretacije drame 2. Dodatna i preporučena literatura: 1.3 : 677 – 707. koji su do sada potpuno izostali iz normativne teorije žanra.Braian Richardson :“ Time is out of Joint„. Obavezna literatura: 1. 61 . stoljeća predstavljaju rezultat hibridizacije sistema žanrova kao i stalnog proširenja medijskog krajolika. Bonheim. Uočava se s tim uvezi prilična diskrepanca između raširenosti narativnih fenomena u drami i nedostatak i manjkavost diferenciranih modela opisa u nauci o književnosti Sadržaj predmeta: Na ovu diskrepancu ukazuje Brian Richardson (2001 : 682). 2. koji su pristupačni naratologiji drame. H. 1997. Dodatno će biti rasvijetljeni pojmovi metateatra i metadrame na primjerima djela P. i on poput Manfreda Jahna H . 43.2: 299-309 . u : Poetics Today 8. broj sati i broj bodova: VII semester. 2000. Ryan :“Interactive Drama „. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. FIL KBH 304 Semestar. postupak provjere znanja i ocjenivanja.

– ZSR s uzročnom klauzom. ili: Pranjković. – Nezavisnosložene rečenice. kao i skala ocjenjivanja.. Zagreb. Kovačević. ZSR s objekatskom klauzom. Gramatika bosanskoga jezika. spajanje.. Stevanović. Klasifikacija nezavisnosloženih rečenica: – Sastavne (kopulativne) rečenice. Beograd. Pranjković. Pranjković. S. Seminari: Priprema i prezentacija odabranih članaka iz literature. Zagreb. Sintaksa složene rečenice u srpskom jeziku. I. – Implicitne ZSR. Kriteriji za klasifikaciju ZSR: funkcionalno-semantička klasifikacija. Vježbe: Uočavanje i analiza obrađenih sintaksičkih pojava na odabranim primjerima iz korpusa tekstova. Dodatna literatura: 1. 6 bodova Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja. VI sem. ZSR s mjesnom klauzom. J. Spisi iz sintakse i semantike. – ZSR s načinskom klauzom. Novi Sad. M. Zenica.. – ZSR s dopusnom klauzom. semestar. Preduvjeti za upis predmeta: položen ispit iz Sintakse I (FIL BHS 331) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Rastavne (disjunktivne) rečenice. M. hrv. broj časova i broj bodova: b) Književnosti naroda BiH i bosanski. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Beograd. Infinitivizacija. 1998. jezik. formalno-gramatička klasifikacija. 3. 2P + 1S + 3V.. Nastanak složene rečenice: nizanje. 2. Zagreb.. strukturno-semantička klasifikacija. 2000.. Halilović i I. ZSR s posljedičnom klauzom. 1979. ZSR s pogodbenom klauzom. Sintaksa. Od studenata se očekuje da usvoje teorijska znanja iz ove oblasti te da se osposobe provoditi sintaksičku analizu. Radovanović. 2.. Gramatičke preoblike NSR i ZSR: sintaksička kondenzacija i nominalizacija. srp. Adverbalizacija. Predikatski apozitiv. 2001. ZSR s vremenskom klauzom. – Zavisnosložene rečenice (ZSR). ZSR s poredbenom klauzom. Palić. FIL BHS 332 Smjer. 1993. Suprotne (adverzativne) rečenice. Strukturni status klauza: glavna. 2005. ZSR s atributskom klauzom.. – Eksplicitne ZSR. I. osnovna i zavisna klauza.) jeziku. Klauza. Hrvatska skladnja. Savremeni srpskohrvatski jezik II. 1990. 62 . vježbe Status predmeta: obavezni Cilj predmeta: Osnovni cilj kolegija jeste da se studenti temeljito upoznaju sa složenom rečenicom kao sintaksičkom jedinicom u bosanskom (hrv. 3. uvrštavanje. Druga hrvatska skladnja. i srp. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Jahić. i I. seminari. Obavezna literatura: 1. M. Sadržaj predmeta: Predavanja: Složena rečenica. – Odnosi koordinacije i subordinacije na razini složene rečenice. – ZSR s namjernom klauzom. Vezničke i bezvezničke strukture. Dž. Silić. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Sintaksa II.

HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Historija književnog jezika II. 1989. Okuka.. Na vježbama se stalno analiziraju izabrani tekstovi iz razvojnih epoha o kojima je riječ na predavanjima. Sadržaj predmeta: Upoznavanje s književnojezičkim tokovima bosanskoga jezika. Obavezna literatura: 1. L. – Stančić. H. Dž. 1 sat seminara. 2. kao i skala ocjenjivanja. 1976. M. Preduvjeti za upis predmeta: položeni ispit iz predmeta Historija književnog jezika I (FIL BHS 344) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. 1 sat vježbi. Dodatna i preporučena literatura: 1. Student na vježbama treba ovladati pisanjem bosančice i arebice. Oslobođenje. Književni jezik u BiH od Vuka do kraja austrugarske vladavine. Muhamed Hevai Uskufi. vježbe Status predmeta: obavezan Cilj predmeta: Student se treba upoznati sa jezičkim i stilskim vrijednostima starih tekstova osmanskog razdoblja te s jezičkim tokovima u ausrougarskom razdoblju. 3.. Rizvić. Nakaš 3. seminar. Nakaš 63 . L. 4. Huković-Kasumović-Smailović. Jezička baština – zbirka tekstova za vježbe iz historije jezika. Sarajevo. Trilogija o bosanskome jeziku. V. 2. 1999. Hrestomatija iz historije književnog jezika II dio (osmanski i austrougarski period). Tuzla. Jahić. M. 5. Književni jezik 1-2. broj sati i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. do 1918. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. god. književnojezičkim manirima i koinama od 1463. hrvatski i srpski jezik: 2 sata predavanja. prir. Lj. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. Sarajevo. godine. ECTS 4. 2005.. 1991. Institut za jezik u Sarajevu i Institut za istočnoevropske i orijentalne studije u Oslu. Između Vuka i Gaja.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. Jezik u Bosni i Hercegovini. Trajanje: jedan semestar Tip kolegija: predavanja. München. FIL BHS 345 Semestar. prir. Kuna. 1990. Književne koine u relaciji prema predstandardnim idiomima i standardnom jeziku..

Beograd 1980. Sarajevo 1960. 1984. Jahić. 1999. sv. 1944. Sevdalinke. VI semastar: 1 sat predavanja. hrvatski i srpski jezik. Jezički izvori i jezička slojevitost te lirske narodne pjesme tema su posebnih filoloških analiza podobnih za interpretacije u okviru izbornoga predmeta. metaforičnosti i književnojezičke prefinjenosti. 3. 2 ECTS Trajanje: jedan semestar Tip kolegija: predavanja i seminar Status predmeta: izborni Cilj predmeta: Zanimanja i tumačenja sevdalinke u okviru izbornoga predmeta usmjeravaju se na odjeke ovog stvaralaštva u pisanoj književnosti te na evidentnost pojave da je izraz sevdalinke u standardizacijskim tokovima bosanskoga jezika sudjelovao kao mjerilo najviše estetske dotjeranosti. Obavezna literatura: 1. Sarajevo. Kuba. Dž. Gdje je ona čudnovata djevojka koja se je suncem povezala a mjesecom opasala?.. Bilten Instituta za proučavanje folklora. H. 3.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. G. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. 2. 447-456. Krnjević Dizdarević. 6. Sarajevo. Bošnjački narod i njegov jezik. Dizdar Mak. 2. 1 sat seminara. sv.. Dizdar H. Narodne pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine. FILBHS 391 Semestar. Srijemski Karlovci 1925. Svjetlost.. L.. 105-123.. Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama. broj sati i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. Bejtić Alija. Život. 64 . Izbor iz bosansko-hercegovačke narodne lirike. Jezička variranja u ovom žanru usmenog stvaralaštva ne govore samo o tradicijskom prenošenju te pjesme nego i o načinu njenoga konačnoga jezičkog oblikovanja. Sadržina predmeta: Sevdalinka predstavlja osoben vid usmenoga stvaralaštva Bošnjaka i u njoj se. IX. Prilozi proučavanju naših narodnih pjesama. (poglavlje o jeziku sevdalinke) 2. kao i skala ocjenjivanja. 3. 387-405. SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Jezik sevdalinke. sa književnohistorijskoga aspekta. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. odražavaju procesi koji i inače odlikuju razvojnu liniju bosanskoga književnog jezika. Sarajevo. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. HRVATSKI. Gesemann. Živi palimpsesti ili o usmenoj poeziji. Dodatna i preporučena literatura: 1.

2 ECTS Trajanje: jedan semestar Tip kolegija: predavanja i seminar Status predmeta: izborni Cilj predmeta: Balada o Hasanaginici zaplijenila je pažnju evropskih romantičara skladom između sadržajne i jezičke forme te tako usmjerila pažnju svjetskih naučnika na cjelokupnu štokavsku folklornu koine. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. (orig. 1883.org) 3. 467-516. Viaggio in Dalmazia.. 6. Živi palimpsesti ili o usmenoj poeziji. M. 65 . 1774. god. Put po Dalmaciji. studijska grupa Književnosti naroda BiH i bosanski. Prosveta. Fortis.ba/books). (dostupno na http://books. H. Travels into Dalmatia. Prosveta.. Beograd. A. 1974. te prevodiočev pogovor u časopisu Forum Bosnae. Preduvjeti za upis predmeta: nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Ka poetici narodnog pesništva.archive. 1 sat seminara. dostupno na http://www. Jones. Cosimo Classics. Miklosich. kao i skala ocjenjivanja. A.. Dodatna i preporučena literatura: 1. a zatim i sa Splitskim rukopisom koji je objavio Miklosich. B. Globus. F. Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. XXIII. Zagreb.. 2. Ka poetici narodnog pesništva. Über Göthes's Klaggesang von der edlen Frauen des Asan-Aga. 373-386. Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. HRVATSKI. Svetozar. u: Koljević.. Obavezna literatura: 1.ba/books) 2. 1984. hrvatski i srpski jezik: 1 sat predavanja. Krnjević Dizdarević. Fortis. (dostupno na http://books. 1982. 278-288. A. Život. Vuk Karadžić i „Hasanaginica“. Lord. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja.google. (Miklosicheva transkripcija teksta Splitskog rukopisa. SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Jezičke odlike balade o Hasanaginici. u Beču. A. Pritom se nastoje predočiti najznačajniji radovi svjetskih istraživača koji su se bavili segmentom jezičkog izraza ove balade i općenito principima usmene poetske gramatike.. 51/2010. 1939). F.. tom II. 4.. Braun. 1982. tom I. Svetozar. Beograd 1980. (poglavlje o Hasanaginici) 5. engleski prijevod Hasanaginice. A. Sadržina predmeta: Analizira se tekst Fortisovog zapisa i uspoređuje sa verzijama nastalim na osnovu njega. Cilj predmeta je predočiti interpretacije koje je ova balada nadahnula u svijetu i istovremeno pokazati na primjeru njenog jezičkog izraza osnovne principe poetskog oblikovanja svojstvenog usmenom stvaralaštvu. “Narodna pesma kao filološki problem”. "Formula".FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. broj sati i broj bodova: VI semestar.google. Beograd. u: Koljević. Vaillant. FIL BHS 395 Semestar. Fortis. 2007. R. Venecija.

te njihova međusobna preplitanja na razini tema i motiva. 2 P + 0 S + 2 V. 66 . pojmovima koje se tiču poetike Sadržaj predmeta: Sagledavanje žanrovskih osobenosti pjesničkih i proznih žanrova. Dodatna i preporučena literatura: 1. 1971. Munib Maglajlić: Usmena balada Bošnjaka 2. Sarajevo. Karadžić: Srpske narodne pjesme. Đenana Buturović: Usmena epika Bošnjaka 4. FIL KBH 421 Semestar. 1972. 4 ECTS (KBH i BHS. Obavezna literatura: 1. zajedničke kulturne osnove na kojoj obje izrastaju. simbolike brojeva. jedan je osnovnih predmeta bavljenja ovog kolegija. Cjelovit popis literature bit de predočen studentima/icama prilikom početka nastave.II CIKLUS FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Poetički fenomeni usmene književnosti. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. 5. Narodna književnost. Usmena književnost. Vuk S. KBH i druga studijska grupa) 2 P + 0 S + 4 V. Vuk S. kao i skala ocjenjivanja. priredila Maja Bošković-Stulli. priredili Đenana Buturović i Munib Maglajlić. priredio Vladan Nedić. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. 3. 1997. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Munib Maglajlić: Usmena lirika Bošnjaka 3. Usmena književnost. Aiša Softić: Usmena proza Bošnjaka 6. Zagreb. 8 ECTS (Jednopredmetini studij) Trajanje: Jedan semester Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice s temeljnim usmenoknjiževnih vrsta na južnoslavenskoj građi. broj sati i broj bodova: I semestar. Karadžić: Srpske narodne pripovijetke Cjelovit popis literature bit de predočen studentima/icama prilikom početka nastave (silabus). 2. Beograd. I-IV.

U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. 2P + 2V. Nolit. Dječija književnost naroda i narodnosti BiH. Ćopića. Beograd. Dž.Latića. 1990. Osnove teorije i povijesti književnosti za djecu Sadržaj predmeta: Poetika nacionalnog i univerzalnog u književnosti za djecu i omladinu. Prop.Kapidžić-Hadžić. igrokaz. Odabrana djela: B. Problem recepcije književnosti za djecu. 1978. Kulenovića. 2. A. “Veselin Masleša”. Poetika: Lirske poezije za djecu. Mirjana. S. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. 67 . Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. pripovjedne proze. Obavezna literatura: 1.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Poetički fenomeni književnosti za djecu i omladinu. Narodna bajka u modernoj književnosti.. 1982. Prosveta. N. postupak provjere znanja i ocjenivanja. broj sati i broj bodova: I semestar. FIL KBH 473 Semestar. 4 ECTS (KBH I BHS. Spisak dodatne literature će biti predočen na predavanjima i vježbama (silabus). Južnoslovenske i bh škola proučavanja književnosti za djecu omladinu. 8 ETCS (Jednopredmetini studij) Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznavanje studentica i studenata sa teorijsko-metodološkim problemima u izučavanju književnosti za djecu i omladinu. KBH i druga studijska grupa)/ 2P + 4V.. strip. Morfologija bajke. i dr. kao i skala ocjenjivanja. 3.Hromadžića. romana i drame. Granični književni žanrovi: slikovnica. Drndarski. Beograd. Vladimir. Dodatna i preporučena literatura: 1.

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH
Naziv predmeta i šifra: Metodika nastave književnosti naroda BiH, FIL KBH 471
Semestar, broj sati i broj bodova: I semestar, 2P + 2V, 4ECTS
Trajanje: Jedan semestar
Tip kolegija: Predavanja i vježbe
Status predmeta: Obavezni
Cilj predmeta: Upoznavanje studentica i studenata sa pitanjima suštine nastave književnosti na
svim nivoima književnog obrazovanja i odgoja. Izrada različitih tipova nastavnih priprema za sat
književnosti u osnovnoj i srednjoj školi.
Sadržaj predmeta: Interpretacija književnog teksta u nastavi. Metodički pristup: književnom
djelu, rodu, književnoj vrsti, piscu, itd. Nastava lektire u osnovnoj i srednjoj školi.
Preduvjeti za upis predmeta: Nema.
Način provjere znanja:
Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. U silabusima za
svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja, postupak provjere
znanja i ocjenivanja, kao i skala ocjenjivanj.
Obavezna literatura:
Rosandić, Dragutin, : (temeljci metodičkoknjiževne enciklopedije), Školska knjiga, Zagreb,
2005.,
2. Nikolić, Milija, Metodika nastave srpskog jezika i književnosti (5. dopunjeno izdanje),
Zavod za udžbenike, Beograd, 2009./10.,
3. Bežen, Ante, Znanstveni sustav metodike književnog odgoja i obrazovanja,Školske novine,
Zagreb, 1989.,
4. Džanko, Muhidin, Filipove frajle: ( studije i interpretacije iz teorije i povijesti metodike
nastave književnosti), Bosanska riječ, Tuzla, 2010.,
5. Murtić, Edina, Drama u školi, Sarajevo, DES, 2010.
Dodatna i preporučena literatura:
1.

Spisak dodatne literature će biti predočen u silabusu.

68

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH
Naziv predmeta i šifra: Književna historija i književnokritička terminologija, FIL KBH 401
Semestar, broj sati i broj bodova: I semestar, 1 P + 1 V, 2 ECTS (KBH i BHS/ jednopredmetni
studij)
Trajanje: Jedan semestar
Tip kolegija: Predavanja i vježbe
Status predmeta: Izborni
Cilj predmeta: Teorijski, a potom i praktično upoznati studente/ice s kako tradicionalnim, tako i
savremenim književnohistorijskim i književnokritičkim konceptima, postavkama i procedurama, s
jedne strane, te, s druge strane, dovesti u vezu ovakvo što sa širim kontekstom temeljnih
književnoteorijskih i književnokritičkih pojava 20. st., uključujući i najrecentnije književnoteorijske i
književnokritičke trendove.
Sadržaj predmeta: Nastavni predmet predstavlja u osnovi teorijsko-aplikativni kurs iz oblasti
historije književnosti i književne kritike. Uz savladavanje savremenog književnokritičkog aparata,
posebna pažnja bit će posvećena pitanjima i problemima današnjem književnoteorijskom trenutku
prilagođenog književnohistorijskog izučavanja pojedinačnih književnosti, komparativnoj historiji
književnosti te pitanjima i problemima historije svjetske / opće književnosti, a naročito pojavi
interliterarne književne historije te kulturalno usmjerenim historijama književnosti. Uz aplikativna
razmatranja pitanja i problema i drugih književnosti, posebno će se ispitivati mogućnosti savremenog
historijskog proučavanja književnosti naroda BiH.
Preduvjeti za upis predmeta: Nema.
Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a.
U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja,
postupak provjere znanja i ocjenjivanja, kao i skala ocjenjivanja.
Obavezna literatura:
1. Đurišin, Dioniz: Šta je svetska književnost, prev. Miroslav Dudok, Izdavačka knjižarnica
Zorana Stojanovića, Novi Sad, 1997;
2. Kodrić, Sanjin: Književna prošlost i poetika kulture (Teorija novog historicizma u
bosanskohercegovačkoj književnohistorijskoj praksi), Slavistički komitet, Sarajevo, 2010;
3. Kodrić, Sanjin: Književnost sjećanja: Kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti u
novijoj bošnjačkoj književnosti, Slavistički komitet, Sarajevo, 2012;
4. Kovač, Zvonko: Međuknjiževne rasprave: Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti,
Službeni glasnik, Beograd, 2011;
5. Lešić, Zdenko: Književnost i njena istorija, Veselin Masleša, Sarajevo, 1985;
6. Perkins, David, ur.: Theoretical Issues in Literary History, Harvard University Press, London,
1991.
(Napomena: Gornji popis literature orijentacionog je karaktera i bit će prilagođen konkretnim
potrebama i interesima studenata/ica.)
Dodatna i preporučena literatura: Popis dodatne i preporučene literature bit će predstavljen u
silabusima za svaku akademsku godinu, odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka
nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica.

69

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH
Naziv predmeta i šifra: Migracione književnosti; FIL KBH 402
Semestar, broj sati i broj bodova: I 1P + 1V, 2 ECTS (KBH + BHS/Jednopredmetni studij)
Trajanje: Jedan semester
Tip kolegija: Predavanja i vježbe
Status predmeta: Izborni
Cilj predmeta:
Cilj predmeta : Cilj ovog predmeta jest da ukaže na novu pojavu i nov fenomen u svjetskoj
književnosti u uvjetima sveprisutne globalizacije, koja sa sobom donosi „ Global playing u
književnosti„. Djela pisaca nastala šezdesetih godina prošlog stoljeća jedva da se mogu svrstati
u već postojeće nacionalne književnosti, ona i jezični i sadržajno iskaču iz okvira nacionalnih
literatura, te su, drugim riječima, transnacionalna i nude fascinirajuće inovativne tekstove. S
obzirom na okolnost da globalizacija donosi prevladavanje dihotomija uobičajenih u dosadašnjoj
književnoj i kulturnoj praksi, otvorio se prostor za promijenjenu ulogu književnosti, gdje više nije
na
snazi
monokulturalni
model književnosti, nego
književnost
s preovlađujućom
multikulturalnom kompetencijom.
Sadržaj predmeta:
Na ovoj foliji ocrtava se nov poredak u svjetskoj književnosti s dominantnom migracionom
matricom - World Fiction ( Nadine Gordimer , Toni Morrison , Wole Soyinka , V.S.Naipaul, Derek
Walccot, John M. Coetzer , Chinua Achebe, Salman Rushdi, Hanif Kureishi, etc. ), frankofonija i
traženje „creolite „ : L.S.Sengohr,Aime Cesaire, Leon Damas, pisci arapskog Magreba,hispanofona
i luzofona književnost: Manuel Vazquez Montalban, Mia Couto.
Za ovaj nov tip svjetskog književnog pisma karakteristična je strategija kulturalne hibridizacije,
pa mnogi pisci pišu ili na jeziku zemlje u kojoj kulturno djeluju (kanadski pisac sa Šri Lanke
Ondatje ili turska spisateljica Emine Sevgi Ozdamar ) .
Svrha je, dakle, kolegija ili predmeta Migraciona - ili migracione književnosti da obuhvati u
evropskim jezicima ( engleski, francuski, njemački ) etabliranu interkulturalnu ili multikulturalnu
književnost, pa se s tim u vezi problematika pojma „migraciona književnost „ogleda u tome, da on
predstavlja izvanliterarnu kategoriju, koji je našao pristup u književnu nauku i tvori konstrukt
tema, jezika i iskustava određenih autora .
Preduvjeti za upis predmeta: Nema.
Način provjere znanja:
Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. U silabusima za svaku
akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja, postupak provjere znanja i
ocjenivanja, kao i skala ocjenjivanja.
Obavezna literatura:
1. Charles Bernheimer (Ed.):“Comparative Literature in the Age of Multiculturalism“
,,,Baltimore/London,1995.;
2. Patrick Chamiseau (ed.):“Ecrire en pays domine„ Gallimard, 1996.;
3. Eda Currle :“Migration in Europa – Daten und Hinterguende„ ,Stuttgart, 2004.
Dodatna i preporučena literatura:
1. Peter V . Zima „Komparatistische Perspektiven „, Franck, Stuttgart, 2012.

70

tema. Munib Maglajlić: Usmena lirika Bošnjaka 3. 1972. priredili Đenana Buturović i Munib Maglajlić. 4. postupak provjere znanja i ocjenivanja. 71 . I-IV. citata. Munib Maglajlić: Usmena balada Bošnjaka 2. Karadžić: Srpske narodne pripovijetke Cjelovit popis literature bit de predočen studentima/icama prilikom početka nastave. aluzija i sl. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. motiva.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Odnos usmene i pisane književnosti. simbola. 5. Usmena književnost. usmeno-usmeno i usmeno-pisano. 5. Usmena književnost. 2. Josip Kekez: Prva hrvatska rečenica. Đenana Buturović: Usmena epika Bošnjaka 4. Zagreb. 1997. Beograd. FIL KBH 403 Semestar. Miodrag Maticki: Ponovnice. 1 P + 0 S + 1 V. 2 ECTS (KBH i BHS/Jednopredmetni studij) Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanje i vježbe Status predmeta: Izborni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice s temeljnim pojmovima koji se tiču odnosa usmene i pisane. Sadržaj predmeta: Preplitanje pojedinih tema usmene književnosti sa temama i motivima modernog senzibiliteta. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. jedan su od važnijih probela koji će biti propitivani na ovom kolegiju. kao i skala ocjenjivanja Obavezna literatura: 1. broj sati i broj bodova: I semestar. Kroz ova tri modela sagledavat ćemo preplitanje žanrova. Sarajevo. Dodatna i preporučena literatura: 1. Cjelovit popis literature bit de predočen studentima/icama prilikom početka nastave. 1971. Intertekstualna relacioniranja unutar odnosa usmeno-pisane mogu biti u najmanju ruku trodimenzionalna: pisano-usmeno. Aiša Softić: Usmena proza Bošnjaka 6. Vuk S. priredila Maja Bošković-Stulli. priredio Vladan Nedić. 3. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Narodna književnost. Karadžić: Srpske narodne pjesme. Vuk S.

Halilović i I. – Sintaksičke škole. Sarajevo. i Z. Beograd. Obavijesno raščlanjivanje rečenica.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. D. J. Nominativ i vokativ. Sadržaj predmeta: Predavanja: Vezani tekst. Akuzativne sintagme bez predloga u srpskohrvatskom jeziku. M.. Gramatika srpskohrvatskog jezika za strance. 3. 72 . jezik.. Novi Sad. – Kognitivna gramatika: osnovni principi. Tematska progresija. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. ili: Batistić. Od rečenice do teksta.. Autosemantične i sinsemantične rečenice. M. 1972. i srp. semantičko-sintaksičkim svojstvima padeža te s najpoznatijim sintaksičkim školama. Aktualizirani red riječi. Gramatika zavisnosti: osnovni principi. Inkoativne i finitivne rečenice.. Palić. 6 bodova Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja. Beograd. – Genitiv. Gramatika bosanskoga jezika. redom riječi. 1990. Jahić. Ustrojstvo vezanog teksta. 2000. kao i skala ocjenjivanja. Ivić. Lokativ u savremenom srpskohrvatskom književnom jeziku. Mrazović. Silić. Generativna sintaksa. Palić. 2. Dativ u bosanskome jeziku. Preduvjeti za upis predmeta: položen ispit iz Sintakse II (FIL BHS 332) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Obavezna literatura: 1. 3. FIL BHS 433 Smjer. – Instrumental i lokativ. ili: Gortan-Premk. 1954. – Dativ i akuzativ. Zagreb 2. Zagreb. Dž. Vukadinović. P.. Tematsko-rematski odnosi u rečenicama. 1971. Beograd. Vježbe: Uočavanje i analiza obrađenih sintaksičkih pojava na odabranim primjerima iz korpusa tekstova. 1984.. VII sem. Obavezni red riječi. semestar. Osnovni red riječi.. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Sintaksa III. S. Seminari: Priprema i prezentacija odabranih članaka iz literature. – Sintaksa padeža. – Red riječi u rečenici. Mihaljević. Značenja srpskohrvatskog instrumentala i njihov razvoj (sintaksičkosemantička studija).. I. seminari. – Lančana i naporedna međurečenična veza. hrv. broj časova i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. Zenica. Dodatna literatura: 1. 2010. T. Tekstualna koneksija: gramatički i leksički konektori. – Generativna gramatika: osnovni principi. 2P + 1S + 3V. vježbe Status predmeta: obavezni Cilj predmeta: Osnovni cilj ovoga kolegija jeste da se studenti temeljito upoznaju s četirima tematskim cjelinama: vezanim tekstom.

FIL BHS 451 Smjer. Terenski rad. Obavezna literatura: 1. Vježbe: Analiza tekstova iz različitih dijalekata srednjojužnoslavenskog dijasistema. Čakavsko narječje. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Dijalekti srednjojužnoslavenskog dijasistema. Matica srpska. Osnovi teorije lingvističke geografije. Kajkavsko narječje.: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika: Uvod i štokavsko narečje. Akcentiranje tekstova.. Urbana dijalektologija. Torlačko narječje. Štokavsko narječje. Beograd.: Pregled srpskohrvatskih dijalekata. jezik. seminar i vježbe Status predmeta: obavezani Cilj predmeta: Cilj ovog kolegija jeste da se student upozna s osnovnim terminima dijalektologije i lingvističke geografije te s osnovnim osobinama dijalekata srednjojužnoslavenskog dijasistema. hrv. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Dijalektologija I. kao i skala ocjenjivanja. broj časova i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. I sem. 2. 1989.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. 6 bodova Trajanje: I semastar Tip kolegija: predavanje. A. Peco. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. semestar (semestri). Preduvjeti za upis predmeta: Nema. 215. Metodologija dijalektoloških istraživanja. 2P + 1S + 2V. 1985. P. Novi Sad. Akcentologija. Naučna knjiga. Historijska i sinhronijska dijalektologija. i srp. Seminar: Problemska pitanja u dijalektologiji: razrada na osnovu literature. 303. Sadržina predmeta: Predavanja: Dijalektologija kao naučna disciplina. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. Seminarski i diplomski radovi. 73 . Ivić.

M. izgled i sastav razreda: namještaj i odjeća (ne) čine nastavni rad. autoritet. H. neposluh. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. priroda i obilježje nastavih umijeća. Gudjons. ocjenjivačko umijeće nastavnika u praksi. Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa 3. razredni ugođaj: svrhovitost. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Bratanić. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Nastavni metod. proširiti shavatanje kurikuluma. kao i skala ocjenjivanja. Kyriakou. motivacija u razredu: razvoj samopouzdanja u procesu učenje-poduka. osvijestiti mogućnosti. (1994). (1993). povećati razinu razumijevanja posebnih pedagoških i disciplinskih problema u/izvan razreda. ograničenja i vrijednost umijeća prosudbe vlasitog i učeničkog rada . nagrade i kazne. (1997). Obavezna literatura: 1. sloboda i pripadanje. M. Sarajevo: Filozofski fakultet 74 . U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. Zagreb: Školska knjiga 2. vrijeme kao „pedagoški pojam“. Mikropedagogija. C. uvesti polaznike u praktična pitanja nastavne djelatnosti. (1998). Zagreb: Educa Dodatna literatura: 1. usvojiti novu sliku suvremenih nastavničkih kompetencija.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA PEDAGOGIJU Naziv predmeta i šifra: Temeljna nastavna umijeća FIL PED 403 Semestar (semestri) i broj bodova: VII semestar. Sadržaj predmeta: Umijeće izvedbe nastavnog sata. 2 P Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanje Status predmeta: opći Cilj predmeta: Povezati pedagošku i didaktičku teoriju. Pedagogija -temeljna znanja. zabava. Slatina.

srednjovjekovne bosansko-humske pismenosti i književnosti. Orijentalni institut. Nametak. . Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. tako i bošnjačke književnosti vremena osmanske uprave u BiH. FIL KBH 422 Semestar. Sarajevo. 1997 7. Duraković. 2. bošnjačke književnosti vremena osmanske uprave u BiH (alhamijado književnost. 2 P + 2 V. Uz niz drugih mogućih užih predmetno-problemskih fokusa. Svjetlost. 4. Sarajevo. uključujući i pitanja odnosa i veze ove književne prakse s novijom bošnjačkom književnošću. Dobra knjiga. Ljiljan. 5. Rizvić. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. uključujući i pitanja odnosa i veze ove književne prakse s novijom bošnjačkom književnošću (što će biti precizirano u silabusima za svaku akademsku godinu). Dizdar. Muhamed: Alhamijado književnost i njeni stvaraoci. Sanjin: Književnost sjećanja: Kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti u novijoj bošnjačkoj književnosti. Muhsin: Panorama bošnjačke književnosti. 75 . 1986. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. kao i drugim sličnim aspektima kako srednjovjekovne bosansko-humske pismenosti i književnosti. 4 ECTS (Nastavnički smjer KBH + BHS/ KBH + Druga studijska grupa) / 2 P + 4 V. književnost na orijentalnim jezicima i epistolarna literatura). Enes: Obzori bošnjačke književnosti. kao i skala ocjenjivanja. bit će preciziran u silabusima za svaku akademsku godinu. Sarajevo. Alef. 2012. (Napomena: Gornji popis literature orijentacionog je karaktera i. Muhsin: Pregled književnosti naroda Bosne i Hercegovine. I. s jedne strane. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja.) 1. zajedno s popisom književne lektire. posebna pažnja bit će posvećena interliterarnim i interkulturalnim te kulturalnopoetičkim i kulturalnomemorijskim. 2012. Sarajevo. 3. Sadržaj predmeta: Nastavni predmet tretira različite poetičke fenomene. kao i.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Poetički fenomeni starije bošnjačke književnosti. 8 ECTS (Jednopredmetni studij) Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice s različitim poetičkim fenomenima srednjovjekovne bosansko-humske pismenosti i književnosti. 6. 8. knj. Kodrić. Slavistički komitet. Sarajevo. Sarajevo. broj sati i broj bodova: II semestar. prir. 1985. Rizvić. kao i bošnjačke književnosti vremena osmanske uprave u BiH. Sarajevo. 1998. Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. Svjetlost. Mak: Stari bosanski tekstovi. Sarajevo. Enes i Esad Duraković i Fehim Nametak. 1969. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. 1994. Veselin Masleša. Dodatna i preporučena literatura: Popis dodatne i preporučene literature bit će predstavljen u silabusima za svaku akademsku godinu. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. Huković. Fehim: Divanska književnost Bošnjaka. s druge strane. Obavezna literatura: Bošnjačka književnost u književnoj kritici. postupak provjere znanja i ocjenjivanja.

I. Marko Vešović: Na ledu zapisano. Rafo Bogišić: Od renesanse do prosvjetiteljstva. prosvjetiteljskom modelu književnosti. kao i skala ocjenjivanja. realizma do zasnivanja modernizma. Obavezna literatura: 1.Eduard Hercigonja: Srednjovjekovna književnost. Krešimir Nemec: Povijest hrvatskog romana. dok se renesansa razvija unutar antropocentričnog poetičkog sistema. 7. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Prosvjetiteljske. prosvjetiteljstva. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine koncem XIX i prve polovine XX stoljeća. ilirizma. 4. 12. 4 ECTS (Nastavnički smjer KBH + BHS Dvopredmetni studij/ KBH + Druga studijska grupa) / 2 P + 4 V. 11. baroka. 14. priredio Šimun Musa 76 . zbornik radova o prikazima ljubavi u bosanskoj. Ivan Lovrenović: Bosanski Hrvati. Realizam. stoljeća. Sadržaj predmeta: Za srednjovjekovlje je karakteristična kanonska. 10. preko rensenase. 13. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Renate Lachmann: Metamorfoza činjenica i tajno znanje. Svaki poetički sistem bit će predočen preko paradigmatičnih književnih primjera sa razradom književnih ideja i postupaka karakterističnih za nabrojane poetičke sisteme. Gajo Peleš: Priča i značenje. knj. 2 . Viktor Žmegač: Povijesna poetika romana. 9. Robert Hodel. realističke i naturalističke književne tendencije bit će razmotrene iz ugla književnoteorijskih postavki o tzv. pririredio Miloš Okuka. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. 3. Gajo Peleš: Tumačenje romana. ur. Barok će biti predočen na primjeru Gundulićevog uvođenja epa u hrvatsku književnost i transformaciju žanra pastorale. Ivo Frangeš: Riječ što traje. kao i promjenama povijesnih i društvenih okolnosti. FIL KBH 432 Semestar i broj bodova: II semestar. 8. religocentrična poetika. Krešimir Nemec: Tragom tradicije. Franjo Švelec. 6.Marin Franičević. 15. hrvatskoj i srpskoj književnosti od renesanse do danas. ilirske.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Poetički fenomeni hrvatske književnosti do 20. Poetičke transformacije u hrvatskoj književnosti od srednjovjekovlja do zasnivanja modernizma uvjetovane su imanentnim književnim razlozima. 5. dok će se zasnivanje modernizma razmatrati iz ugla teorijskih postavki o artističkom modelu literature. Slavische literaturen. Milorad Živančević i Ivo Frangeš: Ilirizam. 2 P + 2 V. Slobodan Prosperov Novak: Povijest hrvatske književnosti. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u drugoj polovini XIX i početkom XX stoljeća. 8 ECTS (Jednopredmetni studij) Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Cilj nastavnog predmeta je upoznati studente/-ice sa poetičkim sistema u hrvatskoj književnosti od srednjovjekovlja.

2 P + 2 V. Lirski istočnici. Dragiša Živković. Vuk Stefanović Karadžić. H. Ka poetici usmenog pesništva. Deretić. postupak provjere znanja i ocjenivanja. vijeka. Beograd 1991. J. kao i skala ocjenjivanja Obavezna literatura: 1. Krnjević Dizdarević. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. 1986. Jovan Sterija Popović. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Beograd. Laza Kostić. 7. kao i na odnos historije književnosti i teorije književnosti. 5. Evropski okviri srpske književnosti. Beograd 1974. J. starija srpska književnost i novija srpska književnost. Poetika Dositeja Obradovića. FIL KBH 442 Semestar i broj bodova: II semestar. 2. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Poetika stare ruske književnosti. Dvopredmetni studij) / 2 P + 4 V. D. 4 ECTS (Nastavnički smjer KBH + BHS i BHS + KBH. Lihačov. Ukazati na odnos poetike i teorije književnosti. Sadržaj predmeta: Predočiti studentima tri temeljne makrostrukture srpske književnosti do 20. kao i sa piscima čiji opusi prevazile okvire poetike pojedinačnih stilskih formacija. 4. Pritom. Poetika srpske književnosti. Beograd. Poetika stare srpske književnosti. Beograd 1982. Koljević. 77 . Bogdanovića Istorija stare srpske književnosti. 8 ECTS (Jednopredmetni studij) Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja. Sv. posebna će bažnja biti posvećena sagledavanju poetike pojedinačnih žanrova i poetike svakog pisca ponaosob.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Poetički fenomeni srpske književnosti do 20. 6. 1982. vijeka: usmena književnost. u knjizi D. Beograd 1971. Deretić 3. vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznati studente i studentice sa temeljnim poetičkim značajkama ovog razdoblja.

parnasa. Posebnost se ogleda u bržem i sporijem prihvatanju evropskih kulturnih obrazaca i sa njima poetičkih modela evropskih književnosti. s druge strane. 1998) Cjelovit popis literature bit će predstavljen u silabusu. koju karakteriše austrougarska okupacija i jedna posve nova politička situacija. 1 P + 0 S + 1 V. s jedne strane. a onda posebnost bošnjačke u odnosu na druge. kao i skala ocjenjivanja. Veselin Masleša. u odnosu na evropske i književne tokove drugih slavenskih književnosti. 2006) 2. Obavezna literatura: . Preduvjeti za upis predmeta: Nema. potom temeljnom književnokritičkom terminologijom. Na pažljivo odabranim antologijskim tekstovima pojedinih pisaca iz ovog perida pratiće se aktivan odnos prema modernoj i postepeno mijenjanje modela. stilističkom i uopšte pratećom književnokritičkom literaturom. (Sarajevo. postupak provjere znanja i ocjenivanja. psihološkog i lirskog realizma. u zavisnosti od nacionalnog i političkog odnosa spram novoj situaciji. Enes. 2 ECTS (KBH + BHS/ Jednopredmetni studij) Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Izborni Ciljevi predmeta:Predmet predstavlja teorijsko i praktični pristup problemu specifičnosti književnih tokova u književnostima BiH. Sadržaj predmeta: Razvoj književnosti na kraju devetnaestog i početkom dvadesetog vijeka u Bosni i Hercegovini ima po svemu specifične i posebne književno-kulturalne tokove i izraz su nacioalnih odnosa prema novonastaloj situaciji u Bosni i Hercegovini. poetičkom. posebno hrvatske i srpske. broj sati i broj bodova: II semestar. Arka riječi: Izabrane studije i eseji (Tuzla. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. poetičkim postavkama rane moderne. 78 .FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Moderna i modernizam u književnostima BiH. Duraković. Cilj nastavnog predmeta jeste teorijski. na početku XX vijeka. Zdenko Lešić Pripovjedači. te tradicionalnog narodnog duha. simbolizma. 1. FIL KBH 404 Semestar. a potom i praktično upoznati studente sa modernim književnohistorijskim konceptima. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Praktični i aplikativni dio predmeta uraditi na antologijskim tekstovima pisaca iz svih nacionalnih književnosti.

3. Abdulah Sidran: “Otkup sirove kože”. 10. Avdo Humo: “Moja generacija”. sjećanja. Derviš Sušić: “S proleterima”. Sadržaj predmeta: Razvojne tendencije i poetika graničnih književnih žanrova (putopisi. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. memoari. 9. te temeljnih publicističkih žanrova. upotrebne književnosti kao što su dnevnici. kao i skala ocjenjivanja. biografije. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. memorati. Rodoljub Čolaković: “Kazivanja jednog pokoljenja”. Gojko Berić: Izabrane kolumne 79 . dnevnici. te razvojni tokovi publicistike u bh. 2. ljetopis. Putopisi Zuke Džumhura (izbor). postupak provjere znanja i ocjenivanja. Obavezna literatura : 1. prikazi. Miljenko Jergović: Izabrane kolumne. 6. putopisi. Alija Isaković:. 11. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNVa. Alija Isaković: “Sarajevski nekrologij”. 8. Meša Selimović: “Sjećanja”. medijima. kolumne.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BiH Naziv predmeta i šifra: Granični književni žanrovi i publicistika u BiH. intervjui i dr. 5. autobiografije). kao što su komentari. memoari. “Antologija zla” (dnevnička proza). 7. 4. nekrologiji. FIL KBH 405 Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Izborni Ciljevi predmeta: U okviru ovoga predmeta studentice i studenti će biti upoznati s historijom i poetikom različitih graničnih ili diskurzivnih žanrova tzv. Esad Duraković: “Duhovna biografija”.

E. 80 . Književna periodika u BiH u međuratnom i ratnom periodu (časopisi: “Gajret“. “Narodna Uzdanica“. M. Tutnjevića. godinom. Tradicija proučavanja bh. FIL KBH 406 Semestar. 1980.). 2 ECTS Jednopredmetni studij Trajanje: Jedan semester Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Izborni Ciljpredmeta: Nastavni predmet bavi se književnom periodikom i književnim životom u BiH novijeg vremena. Rizvića. 2. književne periodike (znanstvene časopisne monografije i reprint-izdanja M. B. Obavezna literatura: 1. “Nada“. Emina Memija: Bosanski vjesnici. broj sati broj bodova: II semestar. D. “Pregled“. Sarajevo 1998. “Biser“. postupak provjere znanja i ocjenivanja.. Rizvić. I. Muhsin: „Književni život u BiH između dva rata“ . Memije-L.“ Zora“). Cilj predmeta: Upoznati studente sa književnom periodikom i književnim životom u BiH do 1945. “Putokaz“. Nastanak i razvoj književne periodike u austrougarskom periodu (časopisi: “Bošnjak“. Cjelovit popis literature bit će predočen studentima/icama prilikom početkanastave. “Glasnik Zemaljskog muzeja“. zaključno s 1945. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Tomić-Kovač. Dodatna i preporučena literatura: 1. Fadil Ademović: Bosanskohercegovačka štampa (1918. “Behar“. Sarajevo. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Kemure. I-III. Hadžiosmanović. Lj. Sadržaj predmeta: Predmet uključuje slijedeće sadržaje: Bosanske salname. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. S. “Bosanska Vila“.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BiH Naziv predmeta i šifra: Književna periodika i književni život u BiH do 1945. kao i skala ocjenjivanja. Džanka).-1941. Sarajevo 1996.1P+0 S+1V. “Novi Behar“. Ćorića. “Glasnik jugoslavenskih franjevaca“). Đuričkovića.knj.

Gortan-Premk. Vježbe: Uočavanje i analiza obrađenih semantičkih pojava na odabranim primjerima iz korpusa tekstova. vježbe Status predmeta: obavezni Cilj predmeta: Osnovni cilj ovoga kolegija jeste da se studenti upoznaju s osnovama lingvističke semantike. 6 ECTS Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja. Jezik i njegova struktura. Cambridge. Lyons. Obavezna literatura: 1. broj časova i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bos. 275350) 5. Struktura leksičkog značenja i njegova analiza.. Jednoznačnost i višeznačnost leksičkih jedinica. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. Leksičkosemantički sistem jezika. – Značenje. tvorbeni i sintaktički opis. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a.. Zagreb. VIII sem. J.. Spojivost leksičkih jedinica. Beograd. 2. Antonimija u hrvatskome jeziku : Semantički.. definicija značenja... Prćić. 2004.. i srp. Seminari: Priprema i prezentacija odabranih članaka iz literature. I. Berruto. Sarajevo. Lj. Zagreb. struktura značenja.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. G. 1988. 1977. Jedinice leksičkosemantičke analize. hrv. Leksičkosemantička polja.. D. 6. FIL BHS 434 Smjer. vrste značenja i odnosi među njima. T. Sremski Karlovci – Novi Sad. semestar. 4. 2007. U središtu zanimanja jest leksička semantika.– Leksička semantika. Antonimija. M. HRVATSKI. 1997. 81 . kao i skala ocjenjivanja. Od studenata se očekuje da usvoje osnovne semantičke pojmove i termine te da se osposobe vršiti leksičkosemantičku analizu. Semantics. odjeljak o semantici (str. SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Semantika (Semantika I). Polisemija. Hiponimija. Semantika. 2P + 1S + 3V. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Odnos semantike i gramatike. Riđanović. Semantika i pragmatika reči. 1994. Polisemija i organizacija leksičkog sistema u srpskome jeziku. Sinonimija. Homonimija. Šarić. 3. Paronimija. jezik. Sadržaj predmeta: Predavanja: Osnovni semantički pojmovi i termini. seminari.

VII/1. Tanović. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. 4. 695–707. semestar i broj bodova: Književnost naroda BiH i bosanski. Sarajevo. Institut für Slawistik der KarlFranzens-Universität – Beogradska knjiga: Graz – Beograd. A. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. služe da se na njima utvrdi materija koju su studenti čuli na predavanjima i to stalnim provjerama u vidu testova. 3. Matica srpska: Novi Sad. Danko (1998) Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Vježbe. Halilović. ECTS 2. hrvatskog. u. Slavistički komitet: Sarajevo. s druge strane. Ladislav (1991) Priručnik leksikografije. Obavezna literatura: 1. Šehović. Str. II semestar: 2 časa predavanja. A. FIL BHS 328 Smjer. (2009) ”Mjesto i funkcija anglicizama u savremenom bosanskom jeziku”.) Die k. kao i skala ocjenjivanja. 2. srpski jezik. Str. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić (1892–1922) – Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića (1892–1922). Preduvjeti za upis predmeta: Tvorba riječi bosanskog. Sadržaj predmeta: Na predavanjima se prvenstveno nastoji skrenuti pažnja na osnovne leksičke pojavnosti. srpskog jezika. Šehović (2009) Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik. 82 . hrvatskog. hrvatski. 122–138. Šehović. SRPSKI JEZI Naziv predmeta i šifra: Leksikologija i leksikografija. Svjetlost: Sarajevo. Pismo. Zgusta. srpskog jezika Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. (2011) ”Leksika u pripovijetkama iz austrougarskog perioda Ive Andrića”. Šipka.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. 5. vježbe Status predmeta: obavezni Cilj predmeta: Osnovni cilj ovoga kolegija jest da se studenti našeg jezika upoznaju sa osnovnim pojmovima leksikologije kao naučne discipline i upotrebnim odlikama leksičke mase. k. HRVATSKI. Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja. U: Tošović. a naročito s leksičkim bogatstvom bosanskog. Branko (ur.

broj časova i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. u: Jezik u Bosni i Hercegovini. R. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Istočnohercegovački dijalekt: unutarnja raslojenost i najvažnije osobine. Samostalno istraživanje govora. Zapadni (ikavski) dijalekt: unutarnja raslojenost i najvažnije osobine. FIL BHS 452 Smjer. Bulić. 71-77. Obavezna literatura: 1. 4 ECTS Trajanje: jedan semestar Tip kolegija: predavanje. HRVATSKI I SRPSKI JEZI Naziv predmeta i šifra: Dijalektologija II.. poddijalekata i govornih tipova. Halilović. 11-43. kao i skala ocjenjivanja. 2005. Istočnobosanski (ijekavskošćakavski) dijalekt: unutarnja raslojenost i najvažnije osobine. 2009. Institut za jezik. hrv. 83 . i srp. Sarajevo. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. 2P + 0S + 2V. Dijalekt i nastava jezika. Sadržina predmeta: Predavanja: Razvoj dijalektologije u BiH. 2. semestar (semestri). II sem. Seminar: Kritički osvrti na literaturu o bosanskohercegovačkim govorima. Posavski dijalekt: najvažnije osobine. 15-51.: Iz bosanske dijalektologije. Vježbe: Analiza tekstova iz bosanskohercegovačkih dijalekata. jezik. Preduvjeti za upis predmeta: Položena Dijalektologija II. Odnos između dijalekta i standardnog jezika. S. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. vježbe Status predmeta: obavezan Cilj predmeta: Cilj ovog kolegija jeste da se student upozna s osnovnim osobinama bosanskohercegovačkih dijalekata.: Bosanskohercegovački govori. Tuzla.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. PrintCom.

psihološki poremećaji i terapija. kao i skala ocjenjivanja. S. 4 ECTS Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja Status predmeta: zajednički Cilj predmeta: Kolegij ima za cilj upoznati studente s temeljnim obilježjima psihologije kao prirodne i društvene naučne discipline. osjeti i percepcija. mišljenje i govor. metode istraživanja u psihologiji. polusemestralni ispit. Sadržaj predmeta: U okviru predavanja obrađivat će se sljedeće teme: šta je psihologija. Obavezna literatura: 1. Temelji psihologije.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU Naziv predmeta i šifra: Osnove psihologije FIL PSI 409 Semestar i broj bodova: II semestar II ciklus studija. svijest. učenje i pamćenje. ličnost. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Preduvjeti za upis predmeta: nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV – a. biološka psihologija. (2000). pri čemu je naglasak na pregledu i informaciji. Rathus. zdravlje i socijalna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap 84 . razvoj. 2P. inteligencija. a ne na prikazivanju područja «u dubinu». motivacija i čuvstva. A.

kao i skala ocjenjivanja. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. odnosno bošnjačke književne prakse od kraja 19.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Poetički fenomeni novije bošnjačke književnosti. konačno. Kodrić. Sarajevo. socijalne literature. 1. broj sati i broj bodova: III semestar. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. ratnog pisma i poetike svjedočenja. Enes: Obzori bošnjačke književnosti. Uz niz drugih mogućih užih predmetno-problemskih fokusa. Preduvjeti za upis predmeta: Položen ispit iz predmeta Poetički fenomeni starije bošnjačke književnosti. 3. Obavezna literatura: Bošnjačka književnost u književnoj kritici. raznolike poetičke pojave počev od folklornog romantizma i prosvjetiteljskog realizma preporodnog doba. 85 . 2003. Enes: Bošnjačke i bosanske književne neminovnosti. Dobra knjiga. 1994. 2012. Rizvić. preko preporodnog modernizma i postpreporodnog tradicionalizma. bit će preciziran u silabusima za svaku akademsku godinu. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Enes Duraković i dr. Sarajevo. 8 ECTS (Jednopredmetni studij) Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Upoznati studente/ice s različitim poetičkim fenomenima novije bošnjačke književnosti. III–VI. Zenica. kao i drugim sličnim aspektima novije bošnjačke književne povijesti (što će biti precizirano u silabusima za svaku akademsku godinu).) Dodatna i preporučena literatura: Popis dodatne i preporučene literature bit će predstavljen u silabusima za svaku akademsku godinu. posebna pažnja bit će posvećena interliterarnim i interkulturalnim te kulturalnopoetičkim i kulturalnomemorijskim. Vrijeme. postmodernizma te tzv. sve do neposredne savremenosti. odnosno bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave te obrade pojedinih nastavnih jedinica. književnosti NOB-a i socijalističkog realizma pa do poratnog predmodernizma i modernizma te. (FIL KBH 422) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. neoizama i poetičkih alijansi između dvaju svjetskih ratova. 2012. (Napomena: Gornji popis literature orijentacionog je karaktera i. 5. 4 ECTS (Nastavnički smjer KBH + BHS i BHS + KBH. Sarajevo. 1998. Alef. a nakon toga i avangardizma. Sadržaj predmeta: Nastavni predmet tretira različite poetičke fenomene novije bošnjačke književnosti. vijeka pa nadalje. 4. Muhsin: Panorama bošnjačke književnosti. Ljiljan. Sarajevo. zajedno s popisom književne lektire. Sanjin: Književnost sjećanja: Kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti u novijoj bošnjačkoj književnosti. knj. Dvopredmetni studij) / 2 P + 4 V. FIL KBH 522 Semestar. prir. Duraković. 2 P + 2 V. 2. tj. Duraković. Slavistički komitet..

1988.. Zagreb. 6. 5. djela koja su bila prekretnice i poetičkih fenomena koji su obilježili brojene „izme” i „neoizme” – počev od impresionizma. 8 ECTS (Jednopredmetni studij) Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj i sadržaj predmeta: Nastavnim predmetom obuhvaćen je cjelokupni stilsko-formacijski sustav s najznačajnijim poetičkim opcijama raznorodnih književno-kulturalnih pojava i autorskih individualnosti tokom 20. stoljeća. 1998. što je preko izrazito naglašene struje egzistencijalizma vodilo do zrelog modernizma i paralelno rastuće postmoderne. 8. Zagreb. preko složenog avangardizma s dominantnom strujom ekspresionizma i socijalne literature do socrealizma i njegove dezideologizacije. Cvjetko: Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma. Cjelovit popis literature bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave (silabus). stilskom. 1988.Rizvić. Zagreb. Zagreb. kao naprimjer: Matoševa Moć savjesti.. Enes: Riječ i svijet. koji su najčešće bili glavni nosioci poetičkih načela određenog književnokulturnog trenutka. 86 . Gordana: Hrvatska književna avangarda. Predrag: Razgovori s Krležom.. 2 P + 2 V. Zagreb. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. kao i skala ocjenjivanja Obavezna literarura: 1.. Poglavlja iz hrvatske moderne. 4 ECTS (Nastavnički smjer KBH + BHS. 9. S uporištem u teorijski osviještenom postupku nastavni predmet ima za cilj akcentiranje poleta i lomova stilsko-formacijskih paradigmi na način interpretativnog i komparatističkog otkrivanja poetičkih značajki koje nude ključna djela na tematskom. 1996. 2005. FIL KBH 532 Semestar i broj bodova: III semestar. 2006. koji je označio prekretnicu. 2001. Zagreb.Slabinac. simbolizma i neoromantizma kao najizrazitijih struja moderne. 4. Predmet isto tako podrazumijeva i upozorenje na književnokritičku te manifestnokritičku teorijsku podršku zastupljenu u brojnim časopisima.Solar. 10. kao što je primjerice slučaj s časopisom Krugovi (1952–1958). U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Vladimir: Doba svjedočenja. U širokom rasponu od moderne na razmeđu 19. Dvopredmetni studij) / 2 P + 4 V..Duraković.. 2003. žanrovskom i strategijskom planu. 1985. Preduvjeti za upis predmeta: Poetike hrvatske književnosti do 20. i 20. Povijest hrvatskog romana III. Sarajevo. Krležin Aretej itd.. Krešimir: Povijest hrvatskog romana II. 7. 2001. Milivoj: Rječnik književnoga nazivlja.. stoljeća.Matvejević.. stoljeća pa do recentne književne produkcije na razmeđu 20.Nemec. Zagreb. Sarajevo.. Kamovljeva Isušena kaljuža. Dubravka: Paradigme 20. Šimićeva Preobraženja. stoljeća nastavni predmet se usmjerava na izučavanje paradigmatskih autorskih poetika. 3. 2000. Zagreb. Tvorba identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi. i 21. stoljeća na području kako matične hrvatske tako i bosanskohrvatske književno-kulturne scene.Biti. vijeka. Oraić-Tolić. Zagreb. (FIL KBH 432) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu s važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Avangarda i postmoderna. 2.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i kod: Poetički fenomeni hrvatske književnosti 20.Batušić – Kravar – Žmegač: Književni protusvjetovi.Milanja. Muhsin: Pregled književnosti naroda BiH.

Vijeka Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNVa. FIL KBH 542 Semestar i broj bodova: III semestar. 87 . a taj pojam ovdje podrazumijeva skup književnih tekstova povezan određenim zajedničkim osobinama. izbor djela i pisaca neće nužno biti "srpski". Dragomir Gajević Jugoslovenstvo između stvarnosti i zbilje. a među njima svakako će biti i ove: Poetike i polemike Književnost kao zavičaj nacije Kritika i po-etika Patrijarhat u feminizmu Jugoslavija kao kontekst i kao tema u srpkoj književnosti Postmodernizam i populistički talas Političko pozorište u Jugoslaviji Uslov za upis predmeta: Poetike srpske književnosti do 20. 4. vijeka nužno će se posmatrati u odnosu prema ideji jugoslavenstva i unutar ideološkog polja jugoslavenske državne zajednice. ne gubeći iz vida cilj predmeta. Obavezna literatura: 3. Miodrag Popović Vidovdan i časni krst. Pojmovi i čitanja ili Nauka o književnosti). 15. kako bi u svom budućem radu. 2 P + 2 V. Poetika. socijalnog realizma. Dragan Jeremić Narcis bez lica. Jasmina Ahmetagić: Unutrašnja strana postmodernizma. 12. Dvopredmetni studij) / 2 P + 4 V. Aleksandar Jerkov Nova tekstualnost. država. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Siniša Malešević Ideologija. Boro Krivokapić. modernizma. 18. vijeka. Celia Hawkesworth Voces in the Shadows. 9. Marko Vego Iz istorije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. Biće to jedino kao polemika s kanonom srpske književnosti. Hrestomatija srpskog nadrealizma. 8 ECTS (Jednopredmetni studij) Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: je studentice i studente upoznati s problemima i uslovnostima klasifikacije književnih djela. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. vijeka: moderne. 10. legitimnost. kao i skala ocjenjivanja. Hanifa Kapidžić-Osmanagić Srpski nadrealizam. Sadržaj predmeta: Ovako zamišljeno proučavanje poetika srpske književnosti 20. Zdenko Lešić Pripovjedači. 5. 8. Gojko Tešić Zli volšebnici. 19. Stanko Lasić. ekspresionizma. 14. poetičkih i nacionalnih kanona.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU KNJIŽEVNOST NARODA BiH Naziv predmeta i kod: Poetički fenomeni srpske književnosti 20. nadrealizma. postmodernizma. 16. definisaće se i konkretizovati u silabusima. Sukob na književnoj ljevici. Pri tome. Treba li spaliti Kiša. Amin Malouf U ime identiteta. koje mogu biti sadržaj različitih silabusa. uzimaće se uvijek sa punom sviješću o poroznosti svakog unaprijed određenog okvira. 11. tekstovi Svetozara Petrovića u izboru (npr. i u tom smislu tek kao polazište za razumijevanje smisla teksta u odgovarajućem kontekstu. Erik Hobson i Terens Rejndžer Izmišljanje tradicije. 4 ECTS (Nastavnički smjer KBH + BHS i BHS + KBH. 17. 13. a prije svega u eventualnoj nastavnoj praksi. Sadržaj predmeta obuhvata reprezentativna djela (i opuse njihovih autora) iz najvažnijih stilskih formacija 20. Uže teme. Danilo Kiš Čas anatomije. oprezno i kritički pristupali ponuđenim modelima istorijskih. 7. 6.

Navedene knjige ovdje su u funkciji trasiranja pristupa predmetu. Antologija savremene srpske drame.20. 88 . kao i šira liteartura vezana uz svaku od pojedinih tema. Izbor pisaca i književnih djela. Slobodan Selenić. biće razrađena u konkretnom silabusu.

18. Zdenko Lešić: Pripovjedačka Bosna I-II. Edvard Said: Orijentalizam. 11. Endru Baruh Vahtel: Književnost istočne Evrope u doba komunizma. 2. Marija Todorova: Imaginarni Balkan. Međuknjiževne veze i poetička preplitanja od moderne. 6. socijalna književnost iz društvenog i povijesnog konteksta Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije. Gordana Muzaferija. Sadržaj predmeta: Dijaloška situacija u interliteranoj južnoslvenskoj zajednici od Matoševog modernizma do potsmodernizma i postističkih poetika bit će razmatra preko kanonskih pisaca i modela uspostvaljanja kanona. Enver Kazaz i Davor Beganović: Unutarnji prijevodi. 89 . prije svega Austro-Ugarske monarhije. 7. Hanifa Kapidžić-Osmanagić: Pjesnici lirske apstrakcije. FIL KBH 561 Semestar i broj bodova: III (KBH + BHS) / I semestar (KBH + Druga studijska grupa/ Jednopredmetni). Enver Kazaz: Neprijatelj ili susjed u kući. Zvonko Kovač: Poredbena i/ili interkuturna povijest književnosti. 2 P + 0 V + 2 S. Davor Beganović: Pamćenje traume. Mile Stojić i Marko Vešović: Antologija bosanskohercegovačke poezije XX vijeka. 5. 10. 15. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. 4 ECTS Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja/vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente sa teorijskim i književnopovijesnim problemima vezanim za periodizaciju i poetičku sistematizaqciju intreliterane južnoslavenske zajednice tokom 19. Amin Maluf: Ubilački identiteti. 17. Edvard Said: Kultura i imperijalizam. Enes Duraković. preko ekspresionizma do modernističkih izama i postmoderne književne situacije obrađivat će se iz ugla književnih praksi i samjeravati iz persektive mnogobrojnih književnih ispreplitanja. 9. Enver Kazaz. 13. 16. 12. kao i skala ocjenjivanja. a tzv. postupak provjere znanja i ocjenivanja. i na početku 21. Obavezna literatura: 1. Moderna i njena kanonizacija s obizorm na kontekst dominacije okupacionih sila. Kristijan Đordano: Ogledi o interkulturnoj komunikaciji. dok će se postmoderna i postmodernizam osvjetljavati iz povijesnog konteksta koji obuhvata SFRJ i formiranje postjugoslavenskih država.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Interkulturalna povijest južnoslavenskih književnosti. razaranje nacije. visoki modernizma razmtraće iz rakursa vezanih za kontekst Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Endru Baruh Vahtel: Stvaranje nacije. Odnos kanona i književne prakse bit će praćen s obzorm na različite povijesne i društvene kontekste. stoljeća. 3. Zdenko Lešić: Klasici avangarde. 14. ekspresionizam. 8. 20. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNVa. Ivan Lovrenović i Nikola Kovač: Antologija bosanskohercegovačke pripovijetke XX vijeka. Pjero Zanini: Značenje granica.. 4. Fahrudin Rizvanbegović i Vojislav Vujanović: Antologija bosanskohercegovačke drame XX vijeka.

Enver Kazaz:Neprijatelj ili susjed u kući. 10. vijeka preko pada modernističkih metapriča do književnosti koja nastaje u tzv. Ovim piscima se kasnije pridružuju pjesnici Slobodan Blagojević. Studenti/-ice će izučavati literarna kretanja u BiH od začetka postmoderne 70-ih godina 20.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Postmoderna i postmodernizam u književnostima BiH. 2.Linda Hačion: Poetika postmodernizma. Vitomira Lukića i drugih bosanskohercegovačkih spisatelja unutar fantastičkog modela književnosti i poetike postmodernističke intertekstualnosti i metatekstualnosti. FIL KBH 501 Semestar i broj bodova: III semestar. njenim različitim stilskim formacijama (ratno pismo. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Dario Džamonja itd. Ranka Sladojevića. Mileta Stojića.Fransoa Liotar: Postmoderna objašnjena djeci. Ivan Lovrenović. Hamdija Demirović.) sa posebnim akcentom na poetiku postmodernizma i mogućnostima njegove tipologizacije. 9. 1 P + 1 V + 0 S. procesu tranzicije. Pjesničku praksu postmodernizma obilježit će poetski opusi Feride Duraković. te pripovjedačka djela Vladimira Pištala. Tvrtka Kulenovića. novorealizam i nova osjećajnost sa nastupom nove generacije pisaca.Enver Kazaz: Bošnjački roman XX vijeka.Vladimir Biti: Pojmovnik suvremene književne teorije 90 . 6. Ratno pismo kao posebna poetička cjelina iznikla u kontekstu tragičnog rata donosi novi model postmoderne literature nakon koje slijede kritički mimetizam. novorealizam. 4. kao i skala ocjenjivanja. Aleksandra Hemona i drugih. Mirka Kovača. nova osjećajnost. Zdenko Lešić: Teorija književnosti.Teri Iglton: Iluzije postmodernizma. 3.. Obavezna literatura: 1.Mihail Epštajn: Postmodernizam. Džemaludina Latića.Volgang Velš: Naša postmoderna moderna. Hadžema Hajdarevića itd. da bi se postmodernizam osamdesetih godina nametnuo kao dominantni poetički model u književnoj praksi. Sadržaj predmeta: Postmoderna i postmodernizam se uobličavaju u književnosti interliterarne zajednice 70-ih godina u djelima Irfana Horozovića. 5. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a.Enes Duraković: Bošnjačke i bosanske književne neminovnosti. Miljenka Jergovića. 2 ECTS (KBH i BHS/ Jednopredmetni studij) Trajanje: I semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Izborni Cilj predmeta: Cilj ovog kolegija jeste upoznati studente/ice sa postmodernom kao megakulturom. kritički mimetizam itd. 8. Semezdin Mehmedinović. 7. gdje su uz naprijed pomenute pisce paradigmatski primjeri romaneskni opusi Dževada Karahasana. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja.Miško Šuvaković: Hijatusi postmodernizma.

Putokaz). Nada. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Muhsin Rizvić: “Književnost BiH između dva rata”. 3. 1 P + 0 S + 1 V. 2 ECTS (KBH i BHS/Jednopredmetni studij) Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Izborni Cilj predmeta: Upoznati studentice i studente s historijskim razvojem književne historiografije.). Stvaranje akademske kritike i početak institucionalnog proučavanja književnosti. Alef. kao i pjesnici.-1941. Pregled. 2. Jačanje i okrupnjavanje akademske kritike (Filozofski fakultet. Enes Duraković: “Obzori bošnjačke književnosti”. nauke o književnosti i esejistike u Bosni i Hercegovini. 1998. (Bosanska vila. Slavko Leovac: “Književna kritika 1878. Biser. FIL KBH 502 Semestar i broj bodova: III semestar. 2012. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNVa. Dodatna i preporučena literatura: Izabrani književnokritički i esejistički radovi bit će predočeni u kratkom silabusu. Behar.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BiH Naziv predmeta i šifra: Književna kritika i esejistika u BiH. kao i skala ocjenjivanja. Sarajevo. Institut za književnost u Sarajevu) Preduvjeti za upis predmeta: Nema. Sarajevo.. 4.. Sadržaj predmeta: Uočavanje značaja časopisa u kojima su objavljivali najznačajniji pripovjedači iz kruga „pripovjedačke Bosne“. kritike.” (Sarajevo. Edicija Bošnjačka književnost u književnoj kritici”. Obavezna literatura : 1. 1991. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Sarajevo. Novi behar. 1980. 91 .

92 .“Glasnik Instituta za književnost i jezik u Sarajevu“.“Anali Gazi Husrevbegove biblioteke). “Sarajevske sveske“. Sarajevo.“Pitanja književnosti i jezika“. “Znak Bosne“. (studija Juraja Martinovića) Dodatna i preporučena literatura: Cjelovit popis literature bit će predočen studentima/icama prilikom početka nastave. “Razlika“. 1984/85. “Odjek“.umjetnički i kulturalni časopisi: “Lica“. Stručni i znanstveni časopisi („Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu“.“Prilozi za orijentalnu filologiju“. 1P+0 S+1V. FIL KBH 503 Semestar. “Ostrvo“. “Divan“. (FIL KBH 406) Način provjere znanja: „Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. “Novi Izraz“. „Savremena književnost u BiH u 50 knjiga“. kao i skala ocjenjivanj Obavezna literatura: 1. Ostali književni. Sadržajpredmeta: Predmet uključuje slijedeće sadržaje: Časopis „Brazda“ u kontekstu književnosti socijalističkog realizma. 2ECTS (KBH i BHS/Jednopredmetni) Trajanje: Jedan semester Tip kolegija: Predavanje /vježbe Status predmeta:Izborni Ciljpredmeta: Nastavni predmet bavi se književnom periodikom i književnim životom u BiH nakon 1945.. broj sati i broj bodova: III semestar.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Književna periodika i književn i život u BiH nakon 1945. “Most“. postupak provjere znanja i ocjenivanja. “Pismo“. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. I. godine. Časopisi „Život“ i „Izraz“ – početak moderne književne kritike u BiH. knj. Preduvjeti za upis predmeta: Književna periodika i književni život u BiH do 1945. “Zeničke sveske“.“Pregled“. Časopis kao književni žanr.

. 7. Putevi stilističke ideje. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Stilistika. 2002.. 3... prihvatajući saznanja klasične retorike uporedo s lingvistikom u čijem se krilu razvija. broj časova i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. jezik.. 5 bodova Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja. studentima će biti predočene tri cjeline: opisat će se opći pojmovi. hrv. 2P + 1V + 2S.. i srp. i stilistika uopće. da kontinuirano slijedi razvoj lingvističke teorije. Novi Sad. stilistika u XX (XXI) stoljeću (Francuska stilistika. M. Antoš. Dodatna i preporučena literatura: 1. B. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. G. Jović. Studenti će spoznati kako je proširivanje pojma jezika doprinio napretku lingvistike. Školska knjiga. 10. Simić. Upravo onako kako se u lingvistici javljaju novi rezultati i promjene. D.. 9. tako se i lingvostilistika. Jasen. 2. stilistika kao naučna disciplina.. Stilistika. Jakobsona. S. Ćorac. Matematička poetika. Pokazat će se kako je stilistika. napravila ogroman korak naprijed.. Bali. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Lingvistička stilistika I. a samim tim i stilistike. 1974. Podgorica – Nikšić. Beograd. Nolit. 3. Moskva. Stilistika russkogo jazyka. Budući da je u pitanju kompleksna materija i jedna nedovoljno profililrana disciplina. Vježbe i seminari su organizirane tako što će se na njima analizirati tematika programskih sadržaja. Ruski formalisti. Praški serkl). Croce. teorijski obogaćuju i metodološki prilagođavaju. Govorit će se o stilistici i njenoj vezi sa lingvistikom.. Stilistika savremenog srpskohrvatskog jezika. 1991. III sem. 1985.R. 1991. 2002. 1974.. semestar. Beograd. U okvirima tih cjelina opisat će se najvažniji pojmovi. Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika. M. i pokazati zašto je stilistika posebna naučna disciplina. i dalje.). 5. Zagreb. Sadržina predmeta: Na predavanjima će se opisati pojm stila. Opšta stilistika.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. Beograd. 1966. počev od retorike Aristotela i Kvintilijana pa do lingvostilistike R. kao i skala ocjenjivanja. 93 . Estetika kao znanost izraza i opća lingvistika. Dat će se historijski pregled stilističkih proučavanja: antička stilistika. zatim. srednjovjekovna stilistika. poetikom. najviše pojm stil. Lingvistika i poetika. 2. 4. Milosavljević). seminar i vježbe Status predmeta: obavezan Cilj predmeta: Osnovni cilj ovoga predmeta jeste da u sintetičkom vidu student upozna razvoj stilistike. P. estetikom. Sarajevo. Obavezna literatura: 1. Beograd – Priština. stilistika i njena veza sa lingvistikom. Uvod u stilistiku. Markus.. Čarkić. 6.. 8. ali i drugi pojmovi. 1983. 1964.. Vidjet će se da razvoj stilistike ima sve veći oslonac na lingvistiku. Vuković. Naučna knjiga. Jakobson. Ženevska škola. Kožina. razvoj stilistike od renesanse do XIX stoljeća. Preduvjeti za upis predmeta: položena Morfologija II (FIL BHS 226) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. N. od njenih začetaka do posljednjih godina ovoga vijeka. Svjetovi. Beograd. Zagreb. Zagreb. R. kao i nove ideje i koncepcije u istraživanju stila. Definicija stilistike (iz „ Traite de stilistikque francaise“) u: Teorijska misao u književnosti (priredio P. Osnove lingvističke stilistike. kao i brojne kontraverze koje su pratile njen razvoj. 2003. FIL BHS 429 Smjer. Svjetlost. Jezički sistem i poetska gramatika. Molinie. Beograd. Guiraud. Nolit. M. 1998. N. Š. Naučna knjiga. Stilistika je naučna disciplina čije spoznaje interferiraju sa spoznajama srodnih naučnih disciplina (retorikom. 11. 1974.. BIGZ – Jedinstvo.. A. ukazat će se na probleme stilistike i prikazati razvoj stilističke misli.

Simić. R. V. Nikšić. Lingvistika stila. Zavod za izdavanje udžbenika. 1993. Vinogradov.. 13. 2000.. 1971. Stilistika srpskog jezika. 94 . Simić. R..12. Uz udžbenike i navedenu literaturu student je dužan pročitati i druga djela. Stilistika i poetika. Beograd. U dogovoru s predmetnim nastavnikom i asistentom studentu će se ponuditi literatura saglasno temi koja se tumači na časovima predavanja i vježbi. Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika. V. naročito radove iz novijih stručnih časopisa. Unireks. Sarajevo. kao i specijalna literatura potrebna za izradu seminarskih radova. 14.

Škiljan. Guillaume. 1979.. ECTS 3 Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanje i seminar Status predmeta: obavezan Cilj predmeta: Osnovni cilj ovog kolegija jeste da se student detaljno upozna s elementima strukture jezika. Beograd. Principi teorijske lingvistike. Power point prezentacije).. Jezik i njegova struktura. Riđanović. 2.. i Halle. Sadržina predmeta: Na predavanjima se prezentiraju teorijska razmatranja o elementima strukture pojedinog lingvističkog nivoa. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Obavezna literatura: 1. Jakobson.. G. a nalaze se u programu posebna pozornost usmjerava na izradu zadataka koji su indikator stvarnog razumijevanja prezentiranih teorijskih postavki. 2. pomoću multimedijalnih sredstava (odlomci iz literature i teorijski tekstovi koji obrađuju pojedine teorijske tačke razmatranja o jeziku. Kolegij treba da ukaže na elemente strukture jezika kao nečega što praktično omogućava realiziranje praktično neograničenog ekspresivnog kapaciteta jezika.. Zagreb. Predavanja se izvode usmeno. FIL BHS 514 Semestar i broj bodova: III semestar. 1985. Zagrab. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Lingvistički pravci i metode..FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. hrv. P. Zagreb. dok se na vježbama uz obradu kraćih i dužih odlomaka iz djela koja pripadaju široj literaturi. Benveniste. E. 1998 4. I srp.. 1979. Zagreb. Cilj kolegija jeste dati uvid u elemente jezičke strukture i osvijetliti jezičke fenomene koji su vezani za njih. jezik: 2 sata predavanja. Sintaksičke strukture. Književnosti naroda BiH i bos. Problemi opšte lingvistike. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. R. Dodatna literatura: 1. Beograd. N. Malmberg.. Novi Sad. 3. 1988.D. M. 1 sat seminara. 3. Pogled u lingvistiku. Uvod u lingvistiku (str. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Sarajevo. 4. 1975. 5.1-216). 1980. Kolegij se bavi teorijskom analizom elemenata strukture jezika prema jezičnim nivoima. web stranice na Internetu.. Martinet. Zagreb. Cilj kolegija jeste ukazati na jezik kao sistem struktura čije je postojanje u lingvističkom sistemu funkcionalno u onom smislu u kojem omogućava kreiranje i interpretaciju neograničenog broja jezičkih izričaja. kao i skala ocjenjivanja. M. 1982. Tekavčić. Temelji jezika. 1984. B. A. Moderna lingvsitika. Osnovi opće lingvistike. Cilj kolegija jeste pripremiti studenta za dalje proučavanje jezika s općelingvističkog motrišta. 95 . Chomsky.

broj sati i broj bodova: IX sem. 2 ECTS Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Osnovni cilj ovog kolegija jeste da se studenti našeg jezika upoznaju sa osnovnim pojmovima sociolingvistike kao naučne discipline i kao njenom važnošću u kontekstu savremenih društvenih kretanja u našoj zemlji i šire. Obavezna literatura: 1. Sadržaj predmeta: Na predavanjima se prvenstveno nastoji skrenuti pažnja na osnovne sociolingvističke pojavnosti. 2 P. Sarajevo: Institut za jezik 3. Beograd. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja.. Čigoja štampa. Seminar. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. P (2003). Jezik u društvu. postupak provjere znanja i ocjenivanja. služi da se studenti iskušaju u istraživanju tih pojavnosti. R. kao i skala ocjenjivanja. Piper. Bugarski.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. s druge strane. „Funkcioniranje jezika u višenacionalnim državama“ (zbornik radova) (1990). Preduvjeti za upis predmeta:Nema. Srpski između malih i velikih jezika. 2. 96 . Beograd: Beogradska knjiga. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Sociolingvistika FILBHS 515 Semestar. naročito kada se ima u vidu njihova važnost za lingvistička i društvena kretanja. (1996).

FIL KBH 571 Semestar. Stjepko. Preduvjeti za upis predmeta:Nema. vrednovanje i ocjenjivanje školske pismene zadaće. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNVa. pisanje. Sadržaj predmeta: Metodički pristup: fonetici i fonologiji. ispravak. srpskog jezika. Priprema.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Metodika nastave bosanskog. Metodički pristup nastavi pravopisa i pravogovora u osnovnoj i srednjoj školi. broj sati i broj bodova: IV semestar. hrvatskog. Školska knjiga. Težak. 2003. Izrada nastavnih priprema za sve vrste nastavnog sata iz jezika. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Dodatna i preporučena literatura: Spisak dodatne literature će biti predočen na predavanjima i vježbama (silabus). Teorija i praksa nastave hrvatskog jezika 1 i 2. kao i metodičkim pristupima jezičkim nivoima. 4ECTS Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Obavezan Cilj predmeta: Upoznati studentice i studente sa povijesti Metodike nastave b/h/s jezika. Obavezna literatura: 1. Zagreb. postupak provjere znanja i ocjenivanja. sintaksi i semantici. 97 . kao i skala ocjenjivanja. morfologiji. 2P+2V.

Sam. Pierre Bordieau: “Homo academicus„ . 98 .1984. 1998. broj sati i broj bodova: IV semestar.zaključak i citati.) :“Literaturwissenschaftliche Theorien. Obavezna literatura: 1.faza rješenja problema i faza kritičke i samokritičke refleksije. 2P+2V.Booth u knjizi „ Critical Understanding „(1979). Pojam metodičkog pluralizma i s tim povezan spektar različitih književnoznanstvenih metodologija u nauci o književnosti stoji za shvatanje. Uz ovako koncipiran i napisan književnonaučni rad nužno slijede i tehnike komunikacije i prezentacije te publikacija rada kod izdavača ili kao elektronska publikacija. pak. Cooper: “Synthesizing Research: A Guide for Literature Reviews“. Modelle und Methoden „.. Michael Payne (ed. Preduvjeti za upis predmeta: Nema.) : „A Dictionary of Cultural and Critical Theory „ . 4 ECTS (KBH i BHS/KBH i Druga studijska grupa) /2P+4V. da dvije ili više međusobno odvojenih ili protivurječnih pozicija imaju opravdanje u istoj mjeri. što je teorijski razjasnio W.Književnonaučni rad treba biti raščlanjen na uvod. 5.C. 4. 1996. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. 3. Ansgar Nuenning (Hrsg. metodičke konsekvence iz postavljene teme književnoznanstvenog rada te stajališta o projektiranim pitanjima unutar znanstvene diskusije. Harris M. kao i skala ocjenjivanja. pažnja će biti skoncentrisana na elektronski tekst ( XML ili SGML-kodirani ) i na dobivanje neophodni znanstveni informacija sa web-stranice Jacka Lynchsa „Literary Resources on the Net„ te „Literary Encyclopedia „ kao i „Forum Computerphilologie„ gdje se mogu naći izvori za naučno sučeljavanje sa elektronskim medijima i književnošću. FIL KBH 590 Semestar. Sadržaj predmeta: Kad je riječ o tehnikama književnoznanstvenog rada. ciljeve istraživanja. radne faze u pregledu –faza razvoja problema.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Metodologije i tehnike književnonaučnog rada. 8 ECTS (Jednopredmetni) Trajanje: jedan semester Tip kolegija: predavanje i vježbe Status predmeta: obavezni Cilj predmeta: Temeljni cilj ovog kolegija je razvijanje spoznaje o metodičkom pluralizmu i o načinima sastavljanja književnonaučnog rada. 2..1990.1998.. Helmut Bonheim : “Literary Systemetics „ . glavni dio (unutrašnja poglavlja) . Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. književnoznanstveni rad sadrži planiranje naučnog rada. postupak provjere znanja i ocjenivanja. te napomene ( fusnote ).

znanost.povezivanje u odgojnim i obrazovnim temama kroz različite nastavne predmete. pozitivni i negativni) uticaja suvremenih medija na nastavu. 1P + 1V. Žižek. Preduvjeti za upis predmeta:Nema. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. broj sati i broj bodova: IVsemestar. FIL KBH 504 Semestar.Biblioteka Tvrđava. Razvoj bosanskohercegovačke škole filma. Istraživački rad studentica i studenata kroz seminarske radove na odabrane teme.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Osnove filma. Hrvatsko društvo pisaca. Težak. Mogućnosti višestrukih ( npr. Spisak dodatne literature će biti predočen na predavanjima i vježbama (silabus) 99 . Zagreb. Reprezentativna književna djela i različiti primjeri njihove ekranizacije i scenskog izvođenja.uticaj na razvoj mlade ličnosti. Sadržaj predmeta: Film kao: umjetnost. 2008. Mediji kao kreatori slike svijeta i pokretači zbivanja. Stjepko. Slavoj. 2002. scenske umjetnosti i medijske kulture u nastavi. film. zabava. Pervertitov vodič kroz film. Školska knjiga. Obavezna literatura: 1. kao i analiza značaja medijske kulture i njenih uticaja na odgoj i obrazovanje. kao i skala ocjenjivanja. reklama itd. postupak provjere znanja i ocjenivanja. nastava. Dodatna i preporučena literatura: 1. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Upoznavanje učenika sa mogućnostima korelacije različitih umjetnosti u nastavi (književni tekst. njihovu jezičku i opću kulturu. Zagreb. Metodika nastave filma na općeobrazovnoj razini. industrija. pozorište). 2 ECTS Trajanje: Jedan semestar Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Izborni Cilj predmeta: Sagledavanje mogućnosti korištenja filma i scenske umjetnosti u nastavi.

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Osnove kreativnog pisanja. smatra graničnim iskustvom kulturnog normaliteta. 2 ETCS (KBH i BHS/Jednopredmetni studij/KBH i Druga studijska grupa) Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: Predavanja. literarnu kreativnost obilježavaju dva pola. :“ The Social Psychology of Creativity „ .L.. to jest i njegove znanstvene interpretacije. A Theory of Poetry „ . 2000. Preduvjeti za upis predmeta: Nema. Književnošću je tokom njene povijesti od antike do danas dominirala predodžba o pjesniku čija je inspiracija slična božijoj. „ Genesis . Norbert : „ Literarische Kreativitaet. 5. pol inspiracije i pol kompozicije. kao što je slučaj sa blogom suvremenog američkog pisca Simona Morrisona. Reed . stoji nasuprot pjesnik. napretka i povijesti. 1995. koji proizvodi svijet i kosmos te se tako izdiže iznad svih drugih smjerova kulturnog stvaranja. Kellner . Conceptual writing. Spisak dodatne literature će biti predočen na predavanjima i vježbama (silabus) 100 . vizionar i medijum natprirodnih iskustava. Dakle. kojom se pjesnik kao objavitelj više istine. Potvrdu o nastanku literarnog djela neposrednim božanskim nadahnućem nalazimo u brojnim ostvarenjima od antike do postmodernih reinkarnacija Allena Ginsberga i u s p o n t a n e o u s p r o s e suvrememenog američkog pisca Jacka Kerouaka. FIL KBH 505 Semestar i broj bodova: IV semastar. Warum schraiben ? Wie schreibt man Literatur ? . Sadržaj predmeta: Sa stajališta teoretske povijesti literarne kreativnost. koja u bitnome obilježava aktualna kretanja u književnosti. 1983. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. Na ovoj poleđini književnost se i danas. Novo kao neponovljivo i ponavljanje u uvijek novim činovima njegove recepcije. Borgesa „Pierre Menard pisac Don Quijotte„. verbalnih. antropološko porijeklo kreativnosti je u napetosti između erosa i thanatosa. logocentričkih i mitopoetskih registara. sa njenim najpoznatijim primjerom priče J. Andreas : „ Das Scheoepferische in der Literatur „ . u prolaženju kroz kaos stvaralačkog procesa i pronalaženja autentičnosti u graničnim stanjima egzistencije. postupak provjere znanja i ocjenivanja. planski produktivan zanatlija. magičar. koji objavljuje prozu spomenutog Jacka Kerouaka pod svojim imenom. Suprotno ovoj tendenciji kreativnog pisanja je tendencija tzv. kao v a t e s. 3. gdje se natprirodna inspiracija premješta u dionizijska granična iskustva postmoderno decentriranog subjekta. 1973. Bloom... vježbe Status predmeta: Obavezni Cilj predmeta: Fenomen kreativnog pisanja uglavnom se veže za predodžbu o individualnoj originalnosti i. te nizom drugih . 4. zbog čega se smatralo da je on u neposrednom kontaktu sa stvaralačkim pra-snagama čovjeka. u izvjesnom smislu. gdje je vidljiva uzajamna igra intelektualnih i čulno – emotivnih. izdiže iznad sfere normalno ljudskog. prorok. T. Horn . općoj kulturnoj valjanosti književnih i umjetničkih djela te sa stajališta teoretsk povijesti literarne kreativnosti tekst je otvoren uvijek za nove recepcije i kreativne aktualizacije. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a.J.. koju možemo slijediti od Platona i Aristotela do danas. Some Episodes in Literary Creation „ . istovremeno. Harold : „ The Anxiety of Influence . geniju tehnike književne kompozicije suprotstavlja se moć pjesničkog nadahnuća. Ambile . 2. kao i skala ocjenjivanja Obavezna literatura: 1. pjesniku kao stvaraocu vođenom inspiracijom i intuicijom. koji je djelotvoran u književnosti i povijesti književnosti. 2000. 1P+ 1V. dovode do paradoksalnog odnosa između novog i starog. Teresa M . inovacije i regeneracije.

Bitna pitanja vezana uz ovaj kompleks mogu se sažeti u nekoliko:kakva su očekivanja od tiskanog i elektronskog teksta? Kako obje sorte teksta na smislen način upotrijebiti same za sebe i u vezi sa komplementarnim umreženim formama? Koje mogućnosti elektronskog traženja postoje s obzirom nas književnost? Druga tematska grupa tretira hypertekst kao elektronsku formu teksta.ANarratological Approach“. izložit će se osnovne crte cyborg-fikcije i glavne komponente cyborg-naratologije.umrežena književnost i.ali kao dio općeg problemskog kompleksa. godine se intenzivnije upotrebljava u literarnoj produkciji. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a.tu će se pažnja fokusirati na sve popularniju metaforu o „digitalnoj biblioteci“ i o projektu tzv. 2. 2 ECTS Trajanje: Jedan semestera Tip kolegija: Predavanja i vježbe Status predmeta: Izborni Cilj predmeta: Studij novih medijskih žanrova bit će proširen i uokviren temom o budućnosti književnosti između knjige i mreže. 2. U silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja. označava buduće hibridno biće sa ljudskim tijelom i tehničkim aparatima integriranim u njega.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH Naziv predmeta i šifra: Književnost i medijski žanrovi. postupak provjere znanja i ocjenivanja. Preduvjeti za upis predmeta: Nema.a pojam „cyberspace“ opisuje virtualni svijet privida proizveden kompjutorom. 1 P + 1V. koje estewtičke šanse nude nove vrste umrežene ekranizacije filmske ekranizacije književnog teksta? Kako na WWW izgledaju granice između „facts“ i „fiction“. kao i skala ocjenjivanja. Obavezna literatura: . Cyborg (stapanje dviju engleskih riječi cybernetic i organism). Kritička literatura: Jan Christoph:“Computing Action. 3. iz takvih razmišljanja. mogu proizići za analitičke zadatke teorije i nauke o književnosti? Sadržaj predmeta: Umrežena literatura. sasvim novi tip književnosti? Koji izazovi. kompjutorske filologije.Tokom studija nastojat ćemo odgovoriti na pitanja – kako internet djeluje na formu.književnost i hypertekst. 4. sadržaj i recepciju književnog teksta?. te koje vrste umrežene literarne komunikacije postoje uopće i koji novi. te na koji način elektronski prikazati literarnu stvarnost teksta. se mogu prepoznati?Kad je riječ o četvrtoj tematskoj grupi.Johannes Auer: “Kill the Poem“. najvažniju grupu novijih umjetničkih formi.predstavlja ne samo svojom povezanošću sa WWW. David Knobel:“A Fine View“(:“Click Poetry“). Nevezano s ovim. Jim Andrews:“Enigma n“. pak. Berlin/New York.. FIL KBH 5O6 Semestar. koji savršeno simulira imaginarnu realnost. 2003. za softwer i aparat za čitanje i pokazuje link-strukturu. Je li sa literarnim hypertekstovima nastala nova forma prezentacije književnosti. a od 1980. nije li nastao novi žanr ili.koja pokazuje strukturu hyperteksta i producira se internetom.Digitalna književnost/književnost na internetu. koja je postala zanimljiva za književne i medijske znanstvenike. U okviru prve tematske grupe raspravljat će se o književnosti linearno nastaloj i naknadno digitaliziranoj. broj sati i broj bodova: IV semestar.Urs Schreiber: “Epos mašine“. 3. kolaboracija medija. koja je vezana za specifičan medij arhiviranja. a odvijat će se u četiri tematske grupe: 1. za mrežu specifični žanrovi. Spisak dodatne literature će biti predočen na predavanjima i vježbama (silabus) 101 . 1.

pa se događa da riječ pravi otklon od norme i oblikom i značenjem. 10. Unireks. Fonostilistika stiha. Cilj nam je pokazati studentima da svaki stilem ima dva aspekta: stilematski i stilogeni. leksostilistike. i srp. Osnove lingvističke stilistike. Naučna knjiga. 2. Čarkić. Svi studenti su obavezni u toku semestra uraditi po dva referata o kojima će se voditi rasprava na vježbama. sve do stilistike teksta. I.. 2003. 1991. Jezikom i stilom kroza književnost. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Lingvistička stilistika II. preko morfostilistike. B.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. a posebne jedinice.. leksikostilem. Dodatna literatura: 1. H. broj časova i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. sintaksostilistike.. K. M. Muratagić-Tuna. jer vrlo često jedan stilem ima osobine i fonostilema i morfostilema. 3. 4.. Pokazat ćemo da je i predmet sintaksostilistike opširan i složen. Lingvostilističke analize. Sarajevo. Z. Školska knjiga. M. Jezik i književno djelo. Nolit. Almanah. posebno ćemo se baviti stilističkom analizom teksta (diskursa). A. Zagreb. bavit ćemo se stilističkim pojavama na fonetskom i fonološkom planu. S druge strane. Zbog toga je shema njene podjele direktno izvedena iz podjele lingvistike i njoj je paralelna. Jezik i beletristika. U tom je skladu i opća stilska jedinica nazvana stilem.. Školska knjiga. Vuletić. Lingvostilističke interpretacije.. zavisno od jezičkog nivoa ili plana na kojem se javljaju: fonostilem. jer i oni mogu biti nosioci određenih stilskih vrijednosti. kao i skala ocjenjivanja. 4.. 2005. M. Zagreb. Sadržina predmeta: Analizu jezičkih jedinica sa stilskom funkcijom počet ćemo od fonostilistike. Stilistika.Školska knjiga. Beograd.. 1987. Velčić. Zagreb.. Studenti će se upoznati s brojnim stilskim pojavama koje će im služiti za lingvostilističku interpretaciju književnih tekstova... Najzad. G. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. Zagreb. Zagreb. 1987. Naročito ćemo se baviti sintaksičkim figurama. Bagić. Antoš. K. Dakle. Obavezna literatura: 1. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. 5. grafostilistike. Struktura umetničkog teksta. hrv. 1974. 1976. FIL BHS 430 Smjer. 1973.. Kovačević. Podgorica. jezik. 102 . Treba li pisati kako dobri pisci pišu. Zagreb. Vježbe su orginizirane tako što će se na njima analizirati tematika programskih sadršaja. 2. Uvod u lingvistiku teksta. morfostilem. 4 ECTS Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja. Zagreb. Preduvjeti za upis predmeta: položena Lingvistička stilistika I (FIL BHS 529) Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Jezik i književno djelo. Beograd... 1995. B. Stilistika i gramatika stilskih figura. vježbe. Pranjić. Nikšić. J. 7.. semantostilem. 9. IV sem. grafostilem itd. 11. Biblioteka društva za srpskohrvatski jezik i književnost SRS. riječi imaju i značenje. 2002. semestar. Beograd. Naučna knjiga. Pokazat ćemo da je teško odvojiti područja fonostilistike i morfostilistike. 6. Beogradska knjiga. Svjetlost.. Pranjić. M. Sveučilišna naklada liber. Lešić. M. Ćorac. 2004. sintaksostilem. Školska knjiga. Lotman. Fonetika književnosti. K. Zagreb. Pranjković.. D. Funkcionalna stilistika. Stilistika srpskohrvatskog književnog jezika. Jović. Beograd. 2002. 1995. 1975. Molinie. 1974. 3. 8. seminar Status predmeta: obavezan Cilj predmeta: U sklopu predmeta Stilistika II studenti će se upoznati s činjenicom kako lingvostilistika u današnjem opsegu pokušava da obuhvati sve vidove jezičkog izraza na svim nivoima.. Tošović. Osvrnut ćemo se na grafiju i interpunkciju. Beograd. 5. 2P + 1V + 1S. 1976.

1995. Muratagić-Tuna. Jezik Hasana Kikića. 1991. kao i specijalna literatura potrebna za izradu referata. 3. M.. 4. Ljepota kazivanja. Muratagić-Tuna. Lingvostilistička interpretacija Grozdaninog kikota Hamze Hume (magistarski rad u rukopisu) 5. 6. U dogovoru s predmetnim nastavnikom i asistentom studentu će se ponuditi šira literatura. A. Beograd.. 1979. I. Šator. H. Jezik i stil Maka Dizdara (doktorska teza u rukopisu) Student je dužan pročitati i druga djela.. Prosveta. Cetinje.. 1993. 2. Jezik i stil Ćamila Sijarića..Vježbe 1. „Makarije“. Puriš. B. „Glas“. naročito radove iz novijih stručnih časopisa. H. Pisci i njihov jezik (Stilističke vrijednosti ličnog imena u prozi Hasana Kikića/ Turcizmi kao stilogeni elementi u jeziku Zije Dizdarevića/ Funkcionalnost turcizama u romanu Derviš i smrt Meše Selimovića)/ Nad Kulenovićevom poemom posvećenoj majci/). Peco. saglasno temi koja se tumači na časovima predavanja i vježbi. Smailović. 103 .. Novi Pazar – Filološki fakultet u Prištini. Banja Luka.

HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Urbana dijalektologija. 2006. i srp. Cambridge. Seminar: Kritički osvrti na literaturu o gradskim govorima.: The social stratification of English in New York City. Sada i dr. Rad W. N. IV sem. Samostalno istraživanje gradskih govora. Labova: govor društvenih slojeva stanovnika New Yorka. 104 . N. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. 2 ECTS Trajanje: jedan semestar Tip kolegija: predavanje. Preduvjeti za upis predmeta: Nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Niš. Zagreba. semestar (semestri). 2. Sad). W. FIL BHS 571 Smjer. Sadržina predmeta: Predavanja: Urbana dijalektologija: počeci i razvoj. University Press. Obavezna literatura: 1. Zagreb. Istraživanja govora gradskih sredina unutar srednjojužnoslavenskog dijasistema (Sarajevo. second edition. Izgovorne varijacije uvjetovane socijalnim faktorima. hrv. Američka škola socijalne dijalektologije. Osnovni pojmovi i metodološke tekovine urbane dijalektologije. Socijalni ili klasni dijalekti (sociolekti). jezik.. Urbana dijalektologija u Evropi. seminar Status predmeta: izborni Cilj predmeta: Cilj ovog kolegija jeste da se student upozna s osnovnim pojmovima iz urbane dijalektologije i rezultatima istraživanja urbanih govora u svijetu i u nas. 485.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. Zbornici radova o govoru Berlina. Labov. kao i skala ocjenjivanja. Split. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. 1P + 1S + 0V. broj časova i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski.

1980 4. hrv.. semestar. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. B. R. domeni. Seminari: Priprema i prezentacija odabranih članaka iz literature. Konceptualizacija i konstrukcione operacije. Preduvjeti za upis predmeta: nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Foundations of cognitive grammar. 1: Theoretical prerequisites. Okviri. Sadržaj predmeta: Predavanja: Kognitivna semantika (gramatika.. 1991 3. Antonimija i komplementarnost. Langacker. Kategorije. FIL BHS 583 Smjer. California.). HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Kognitivna semantika. lingvistika): osnovni pojmovi. jezik. vježbe Status predmeta: izborni Cilj predmeta: Osnovni cilj ovog kolegija jeste da studenti usvoje temeljna znanja iz oblasti kognitivne semantike. M. G. Polisemija: konstrukcija smisaone povezanosti.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. Rudzka-Ostyn. 1P + 1S./Johnson. broj časova i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. 3 ECTS Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja. IV sem. Vol. Metaphors we live by. Dinamičkokonstrukcioni pristup vezama smisla: hiponimija i meronimija. Kratak pregled konstrukcionih gramatika. Amsterdam. (ed. Topics in Cognitive Linguistics. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. i srp. R. 1988 105 . kao i skala ocjenjivanja. Vježbe: Uočavanje i analiza obrađenih pojava na odabranim primjerima iz korpusa tekstova. Foundations of cognitive grammar. Stanford. Stanford. Chicago.. 1987 2. koncepti i značenja. prostori: organizacija konceptualne strukture. seminari. Od idioma do konstrukcione gramatike. 2: Descriptive application. Metafora i metonimija.. Lakoff. Langacker. Od studenata se očekuje da usvojena znanja primijene u tumačenju lingvističkih (posebno gramatičkih) pojava i fenomena općenito. Model upotrebe u morfologiji. Vol. Obavezna literatura: 1. Gramatička reprezentacija i proces. Model upotrebe u sintaksi. California.

semestar. Između redaka. 1P + 1S. jezik. Osvrnut ćemo se i na historiju razvoja analize diskursa. HRVATSKI. Takav vid proučavanja jezika dopunjuje saznanja stečena proučavanjem jedinica i struktura jezičkog sistema. Diskurs analiza. 1993. Posebna pažnja posvrtit će se osobinama govornog diskursa.Rijeka. Beograd. 3 ECTS Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanje i seminar Status predmeta: izborni Cilj predmeta: U okvirima ovoga kursa posmatrat će se jezik sa pragmatične strane. Savić. Studije o tekstu i diskursu. Preduvjeti za upis predmeta: nema Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Dž. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. kao i osobinama razgovora vezanim za različita okruženja. Badurina. nizanjem međusobno povezanih rečenica ostvaruju se veće komunikacijske cjeline. S. 2. Serl. S. Beograd. Filološki fakultet. a takva realizacija u vezanom govoru obično se naziva diskurs (ako je riječ o procesu) ili tekst (ako se radi o proizvodu). L. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Naime. 4. Obavezna literatura: 1. Govorni činovi. 1992. i srp. Filozofski fakultet. 1997 106 . Otuda je cilj ove nastave osposobljavanje studenata za samostalnu analizu (raz)govornog materijala u jedinicama većim od rečenice. dakle u procesu upotrebe. Hrvatska sveučilišna naklada/Izdavački centar Rijeka. hrv.. 3. SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Analiza diskursa FILBHS 582 Smjer. Analiza konverzacije. broj časova i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. Stević. kao i na teorije i metode diskursa. Novi Sad. IV sem. Zagreb .FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. 2008. Nolit. kao i skala ocjenjivanja.

Ivanetić. 3. Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. L. Uloga pokreta u govornoj pragmatici. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. Pritchard. 29–39. L. Austin. jezik. 4. kao i skala ocjenjivanja. Str. hrv. 1962. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. Stolac. (1987) ”Performativni iskazi”. (ur. 1995. Strategije jezičkog djelovanja (s posebnim osvrtom na strategije učtivosti).. ”How to do things with words”. N. 3 ECTS Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja i seminar Status predmeta: izborni Sadržaj predmeta: Pragmalingvistika kao naučna disciplina. N. Preduvjeti za upis predmeta: Nema.) (1999) Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike. Govorni činovi. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i kod: Pragmalingvistika. Obavezna literatura: 1. Zagreb – Rijeka: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI.. B. FIL BHS 484 Semestar i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. U: Kontekst i značenje. 2.. Badurina. L. Ivanetić. J.. Austin. 1P + 1S. i srp. D. J. Dodirne tačke pragmalingvistike s drugim lingvističkim disciplinama. IV sem. Rijeka: Izdavački centar Rijeka. Govorni činovi (podjela). 107 .

3. Komunikacijski aspekt jezika kao jedan od fundamenata funkcionalne stilistike. Funkcionalni stilovi. 108 . M.. postupak provjere znanja i ocjenjivanja. raslojava... i srp. A. Studentima će se pokazati da se jezik različito ponaša u različitim sferama upotrebe.. hibridnih stilova. Rijeka. naučnog i razgovornog). publicističkog. i Badurina. 1977. Разговорная речь. Beograd. Naime. Obavezna literatura: 1. Katnić-Bakaršić. Sarajevo. jezik. – Актуалниые проблемы лексикологии. 2002. kako u usmenom tako i u pisanom izražavanju. što daje određenu njenu opću stilsku obojenost (makroobojenost). precizne i stabilne. koju stvaraju osobenosti funkcioniranja u toj oblasti jezičkih sredstava i specifična govorna organizacija.. Развитие функционаьных стилей современного русского языка. 3. 2002. HRVATSKI I SRPSKI JEZIK Naziv predmeta i šifra: Funkcionalna stilistika. jezik se. Sadržina predmeta: Izbor jezičkih sredstava i način njihovog korišćenja u različitim sferama komunikacije. IV sem. R. Funkcionalni stilovi. tj. Simić. лексикографии и стилистики. Svjetlost. 2. administrativnog.. T. U Silabusima za svaku akademsku godinu precizno će biti prikazani svi oblici provjere znanja i ocjenjivanja. hrv. Vinokur. Svi studenti su obavezni u toku semestra uraditi po dva referata o kojima će se voditi rasprava na seminaru. zavisno od upotrebnih vidova i historijskih okolnosti. kao i skala ocjenjivanja. 2. Beograd.FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU ODSJEK ZA BOSANSKI. N. Izdavačka kuća Ljiljan. Funkcionalni stil kao specifičan sistem izbora i organizacije jezičke građe. Stilistika. 2001. Problem tipologije funkcionalnih stilova. poluspecifičnih i nespecifičnih jedinica izbora i njihov odnos prema neutralnim jezičkim sredstvima. FIL BHS 468 Semestar. B. Seminar je orginiziran tako što će se na njemu analizirati tematika programskih sadržaja. Функциональный стиль. Функциональная стилистика. Beogrdska knjiga.. 4. Tošović. U novije vrijeme ta tematika i problematika. odnosno funkcije.. tj. Sarajevo. a funkcionalnim raslojavanjem nastaje više funkcionalnih stilova. Preduvjeti za upis predmeta: položena Lingvistička stilistika II Način provjere znanja: Provjera znanja vršit će se u skladu sa važećim zakonom i Odlukom NNV-a. Kovačević. B. Posebno će se ukazati na problem tipologije funkcionalnih stilova. 1988. žanrova itd. 1P + 1S. L. ali i na to da granice između pojedinih stilova nisu stroge. Vasiljeva. Funkcionalni stil kao kompleks specifičnih. 3 ECTS Trajanje: 1 semestar Tip kolegija: predavanja i seminar Status predmeta: izborni Cilj predmeta: U sklopu predmeta Funkcionalna stilistika studenti će se upoznati s činjenicom da strukturna svojstva izraza u velikoj mjeri zavise od njegove namjene. jer još uvijek ne postoji općeprihvaćena tipologija funkcionalnih stilova. M. da je funkcionalni stil osoben karakter govora ove ili one socijalne vrste koja odgovora određenoj oblasti društvene aktivnosti i njoj korelativnom obliku svijesti. podstilova. 2001. Osnovi teorije funkcionalnih stilova. Opće karakteristike funkcionalnih stilova (književnoumjetničkog. – Пермь. broj časova i broj bodova: Književnosti naroda BiH i bosanski. Tošović. Raslojavanje jezičke stvarnosti. veza inherentnih i atherentnih svojstava jezičkog izraza – predmet su posebne naučne discipline koja se naziva funkcionalnom stilistikom. Jasen. Dodatna literatura: 1. Izdavački centar Rijeka.

1991. Međunarodni časopis.. 1991. J. Visković.VIII.. V. Naučni funkcionalni stil. Obrazovanje odraslih. Silić. Razvoj srpskoga pravnoga stila. 2000. 63-76 2. Novinarska stilistika. Javni govor.. U dogovoru s predmetnim nastavnikom studentu će se ponuditi šira literatura. Strani jezici.2. 8. N. Životić. 11. 14. Stil. O raslojavanju jezika i funkcionalnim stilovima.1996a.. Muratagić-Tuna. Međunarodni časopis. Jezik prava. 1989.. 9. Beograd. 435-441 9. 1995. u: Suvremena lingvistika 22.. 1980. Jezik medija i obrazovanje. Politički diskurs. br. 1986b. Beograd.. 13. Politička komunikacija. Knjiga. br. i Polovina. Zagreb. Zagreb. Antibarbarus. Svjetlost. Škiljan. 7. 1-19. Jezik i stil sredstava informisanja. M. Zagreb. 1994. Oglagoljenost funkcionalnih stilova. V. R. Beograd. br. 1997. knj. J. Zagreb. Москва.. R. god.. 2006. J. 1. Novo o funkcionalnim stilovima. god. Vasić. P. časopis Matice hrvatske.. Vukova zadužbina. 5. 13. 6. 12. 1993... H. M. Jezik i stil novinskih izvještaja. Stil.. M. XXXIX/1. 1987. VI. 26 Tošović. 57-74 Luković. 7. Popović.. I. br. časopis Matice hrvatske. Administrativni stil hrvatskoga književnog jezika. Bosanski kulturni centar Sarajevo i Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola. br. Prolegomena teoriji političke komunikacije.. Beograd. Beograd. Uz diskusiju o funkcionalnim stilovima. 1. Stilska raslojavanja danas. časopis Matice hrvatske. 1996. MH Aktuel. H. Akademska štampa. Standardni jezik i stilovi. god. knj. V. 7. 1/ 2. 4. JF. 2003. Banja Luka –Beograd. 397-415 Katalinić-Udovičić. Simić. M. M.. 2002. Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika. Literatura za seminar: 1. Kolo. S. Studija iz kontekstualne lingvistiike. I. Muratagić-Tuna. Polovina. 2. Silić. 12.. naročito radove iz novijih stručnih časopisa. Beograd. 2007. 1990. Srpski jezik.. Beograd. Znanstveni stil hrvatskoga standardnog jezika. Pranjković. D. 11.5. Pupovac. Kolo. Kolo. Silić. 1974. 109 . R. Rečenica i funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika. Functional styles. agreb.. Petrović. Funkcionalni stilovi i sintaksa.. VII. 2002. kao i specijalna literatura potrebna za izradu referata. 617-629 5. V. Sarajevo. Dmitreva. Novi Sad. 1989. 17-33 4. Mladenov. Banja Luka – Beograd. Beograd. saglasno temi koja se tumači na časovima predavanja i seminara. 8. 6. 14. 10. Leksičko-semantička kohezija u razgovornom jeziku. god. Dudok. Simić. u: Jezik i stil sredstava informisanja. 1-2. 1989. Zbornik radova. Sarajevo. Novinska frazeologija. VIII/1-2. genres and categories of speech communiction. Savić. br. Zagreb.. br. 7-20 Student je dužan pročitati i druga djela. Novi Sad. Sarajevo. V. Zagreb Radovanović. 519-527. 119-128 3. B. XLIX. Razgovorni srpskohrvatski jezik. 10. Zagreb. Naučna knjiga. Novinarski reklamni oglas. 349-35. M.... Svjetlost.