You are on page 1of 9

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

TAHUN KONAMA
NOKP
2016 AMMAR HAI 7.1E+010
2016 MUHAMAD S7.1E+010
2016 MUHAMMAD7.1E+010
2016 MUHAMMAD7.1E+010
2016 MUHAMMAD7.0E+010
2016 NUR ADRIA 7.1E+010
2016 AHMAD MUN7.1E+010
2016 AMIRAH IMA7.1E+010
2016 AMYLIA MA 7.1E+010
2016 MOHAMAD D7.1E+010
2016 MUHAMAD A7.0E+010
2016 MUHAMMAD7.1E+010
2016 MUHAMMAD7.1E+010
2016 MUHAMMAD7.1E+010
2016 MUHAMMAD7.1E+010
2016 NUR ADRIA 7.1E+010
2016 NUR AIDA 7.0E+010
2016 NURUL NAB 7.1E+010
2016 MOHAMAD H7.1E+010
2016 MUHAMMAD7.1E+010
2016 MUHAMMAD7.0E+010
2016 MUHAMMAD7.0E+010
2016 MUHAMMAD7.0E+010
2016 MUHAMMAD7.1E+010
2016 NAZRUL IQ 7.0E+010
2016 NURUL DAYA6.1E+010
2016 MUHAMAD H6.1E+010
2016 MUHAMMAD6.1E+010
2016 NURAIN BIN 6.1E+010
2016 NURUL FITR 6.1E+010
2016 SYAFIQ SAF 6.1E+010
2016 AIDIEL PU 6.0E+010
2016 AKMAL IRFA 6.0E+010
2016 HANI DARV 6.0E+010
2016 MOHAMMAD6.1E+010
2016 MOHAMMAD6.0E+010
2016 MUHAMAD H6.1E+010
2016 MUHAMMAD6.1E+010
2016 MUHAMMAD6.1E+010
2016 MUHAMMAD6.0E+010
2016 MUHAMMAD6.1E+010
2016 MUHAMMAD6.1E+010
2016 NORSUHAIL 6.0E+010
2016 NUR FATINI 6.0E+010
2016 NUR FAZUIN6.0E+010
2016 NURUL IZZA6.1E+010
2016 HAZIQ SYAH6.1E+010

TINGKATA NAMA KEL
D3
AMANAH
D3
AMANAH
D3
AMANAH
D3
AMANAH
D3
AMANAH
D3
AMANAH
D3
GEMILANG
D3
GEMILANG
D3
GEMILANG
D3
GEMILANG
D3
GEMILANG
D3
GEMILANG
D3
GEMILANG
D3
GEMILANG
D3
GEMILANG
D3
GEMILANG
D3
GEMILANG
D3
GEMILANG
D3
JUJUR
D3
JUJUR
D3
JUJUR
D3
JUJUR
D3
JUJUR
D3
JUJUR
D3
JUJUR
D4
JUJUR
D4
AMANAH
D4
AMANAH
D4
AMANAH
D4
AMANAH
D4
AMANAH
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
GEMILANG
D4
JUJUR

0E+010 NOR SHAKHI4.1E+010 MUHAMMAD6.1E+010 MUHAMMAD5.0E+010 SHARIFAH B 6.1E+010 MOHAMAD AF 4.0E+010 MUHAMMAD5.0E+010 MOHAMAD A4.1E+010 SITI NOR B 5.48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 MOHAMAD I6.1E+010 NUR DAYAN 5.0E+010 SHAHHAIKAL4.1E+010 NUR ALYA 4.1E+010 SYAMIMI FA 5.1E+010 MUHAMMAD4.0E+010 MOHAMAD H4.0E+010 NUR FATIN 4.1E+010 ANIS SYAFI 5.0E+010 NUR FATIN 5.1E+010 MUHAMAD H5.1E+010 MUHAMAD K5.1E+010 MUHAMMAD4.0E+010 MOHAMMAD5.0E+010 DAHIYAH BI 4.0E+010 MUHAMMAD6.1E+010 PUTERI NUR5.1E+010 MUHAMMAD4.1E+010 MOHAMAD A5.1E+010 AZIM FAHMI 4.0E+010 MUHAMMAD4.1E+010 MUHAIMIN 5.0E+010 MUHAMMAD6.1E+010 NUR ARISYA5.0E+010 AHMAD SHA5.0E+010 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR AMANAH AMANAH AMANAH AMANAH AMANAH AMANAH AMANAH GEMILANG GEMILANG GEMILANG GEMILANG GEMILANG GEMILANG GEMILANG JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR GEMILANG AMANAH AMANAH AMANAH AMANAH AMANAH AMANAH AMANAH AMANAH AMANAH AMANAH AMANAH AMANAH GEMILANG GEMILANG GEMILANG GEMILANG GEMILANG .1E+010 MUHAMAD AI 5.1E+010 FARIS AIZ 4.1E+010 MUHAMMAD6.0E+010 MOHAMAD H5.1E+010 MUHAMMAD6.1E+010 NURUL BATR5.0E+010 NUR FATIN 4.0E+010 MUHAMAD A6.1E+010 MUHAMMAD5.0E+010 MUHAMMAD5.1E+010 MOHAMAD A5.1E+010 MOHAMAD F5.0E+010 MUHAMAD H5.0E+010 ASSYIDATUL4.1E+010 DANIYA AIN 4.

1E+010 MUHAMMAD4.1E+010 NOOR ANIS 4.0E+010 NUR IZZAH 4.0E+010 MUHAMAD Y4.1E+010 MUHAMAD H4.0E+010 MUHAMMAD4.1E+010 PUTERI AL 4.1E+010 MUHAMAD A4.0E+010 NURUL AINA4.0E+010 AHMAD ZUH4.0E+010 MUHAMAD S4.1E+010 MUHAMMAD4.0E+010 MOHAMAD D4.0E+010 NURUL AIN 4.1E+010 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 GEMILANG GEMILANG GEMILANG GEMILANG GEMILANG GEMILANG GEMILANG GEMILANG GEMILANG JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR JUJUR .0E+010 NUR ATIKAH4.1E+010 MUHAMAD DA 4.96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 MUHAMAD A4.0E+010 MUHAMMAD4.0E+010 N MUHAMMAD4.1E+010 MUHAMMAD4.0E+010 NUR SHASAB 4.0E+010 NUR AISYAH4.1E+010 SITI AUNI 4.

KEPIMPINAN Pengawas / Pengawas Pengawas / Pengawas Pengawas / Pengawas Pengawas / Pengawas Pengawas / Pengawas Pengawas / Pengawas Pengawas / Pengawas Pengawas / Pengawas Pengawas / Pengawas UNIFORM PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP Perpustaka PENGAKAP Perpustaka PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP Perpustaka PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP Perpustaka PENGAKAP Perpustaka PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP Perpustaka PENGAKAP Perpustaka PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP Perpustaka PENGAKAP PENGAKAP Perpustaka PENGAKAP PENGAKAP .

Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Tiada PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Tiada PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Ahli Jawatankuasa / Lain-lain y PENGAKAP Ahli Jawatankuasa / Lain-lain y PENGAKAP Tiada PENGAKAP PENGAKAP Tiada PENGAKAP Tiada PENGAKAP Tiada PENGAKAP Tiada PENGAKAP Tiada PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP PENGAKAP Tiada PENGAKAP Tiada PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP Tiada PENGAKAP PENGAKAP Tiada PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP .

Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Ketua Pengawas / Pen. Ketua Darjah / Lain-lain y PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Ketua Pengawas / Pen. Ketua Darjah / Lain-lain y PENGAKAP Tiada PENGAKAP Tiada PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Tiada PENGAKAP Tiada PENGAKAP Tiada PENGAKAP Tiada PENGAKAP Tiada PENGAKAP Tiada PENGAKAP Tiada PENGAKAP Tiada PENGAKAP . Ketua PENGAKAP Pen. Ketua PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Pengawas / Pengawas Perpustaka PENGAKAP Pen.

JAWATAN UNIFORM AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA .

TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA AHLI BIASA TIADA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI BENDAHARI/LANS KOPERAL/PEN AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI .

BENDAHARI/LANS KOPERAL/PEN AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI TIADA BENDAHARI/LANS KOPERAL/PEN AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI TIMBALAN PENGERUSI/ SETIAUS AHLI BIASA AHLI BIASA AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI AHLI JAWATANKUASA/AHLI AKTI .