Pazos de Reis

Para duas gaitas

Polca dos Campaneiros
Dos Campaneiros de Vilagarcía

%« «

«« ˆ«« ˆ««« ««« ˆ««« ««« «« «« «««ˆ «««ˆ «««ˆ ««« ˆ««« ««« «« «« œ»» œ» œ»» œ»» œ» œ»» œ» œ» ««« ˆ««« ««« ««« « «« «« ««
«
24 Œ . «j
ˆ
ˆ« “ {
ˆ« «ˆ ««ˆ «ˆ l
«ˆ ˆ« ˆ«« ˆ« l »» »» »» »» »»» »» »» »»» l ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ ««ˆ ««=«ˆ l
========================
l&
_«ˆ
l •

l
l
l
l
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
l 24 Œ . «j
ˆ« ““ { ««« «««« «««« «ˆ« ˆ«« ˆ««« ˆ««« ˆ«« ll ««« «««« «««« ˆ«« ˆ«« «««ˆ «««ˆ ««ˆ ll ««« ««« ˆ««« ««« «««« «««« ˆ«« ˆ«« ll «««ˆ ««ˆ «««ˆ «««ˆ «««ˆ ˆ«««« ««««=
ˆ«« l
========================
l&
_«ˆ _ˆ« _«ˆ
_ˆ« _ˆ« _ˆ«
_ˆ« _ˆ« _ˆ« _ˆ« _ˆ«
_ˆ« l
• «« «« « « «« «« « «
ˆ«« ˆ«« ˆ«« ˆ««« ˆ««« ˆ««« «« ˆ««« ˆ«« ˆ«« ˆ« ˆ««« ˆ««« ˆ««« «« ˆ««« œ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» œ»» 1.ˆ««« ««« «« «« «« ««ˆ« 2.«««ˆ ««« «« «« «« ««« ««ˆ«
ˆ« l
ˆ« l » » » » »» » » »» l ˆ« ˆ« ˆ«« _«ˆ« {” ˆ« ˆ« ˆ«« _«ˆ« ˆ«=l
========================
l&
l
l •
l
l
l

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
l
« « « « «« « « l « « « « «« « « l
« « « ««ˆ l « «« « « « « ” « «« « «
«l
========================
l & _ˆ««« _ˆ«««« _ˆ«««« ˆ« ˆ« «ˆ ««ˆ «ˆ l _ˆ««« _ˆ«««« _ˆ«««« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ« l _««««ˆ _««««ˆ «««ˆ _««««ˆ _««««ˆ _««««ˆ «ˆ l «ˆ ««ˆ ««ˆ «««ˆ _««ˆ« ˆ« {” ˆ« ˆ«« ˆ«« ˆ««« _ˆ««« _«««ˆ«=«ˆ« l

. œ»»» «««ˆ. ««ˆ« «««ˆ ˆ«««« ««« ˆ««« ˆ««« ««« ˆ««« «« ˆ««« ˆ««« ««« ˆ««« ˆ««« ˆ«««« ˆ«« ˆ««« «««ˆ ««««ˆ «««ˆ ««««ˆ «« ««« ««ˆ« œ»» . »»»œ «««ˆ. ««ˆ«
»
œ
»
l & “{ »
l ˆ« ˆ« ˆ« l
l
========================
«ˆ «ˆ l »
=l
ˆ«
l • “
l
l
l
l
l
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
l “ ««ˆ . «ˆ« ««ˆ. «ˆ« l «« ««« «« «« «« «« «« « l «« «« « «« ««ˆ «« ««ˆ «« l ˆ«« «« ˆ««« ««« « «« «« l ««ˆ . «ˆ« «ˆ.« «ˆ« l
========================
=l
l ˆ« ˆ« _ˆ«« ˆ« ˆ« _ˆ«« ˆ« _ˆ«« l ˆ« ˆ« _««ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ l ˆ« ˆ« _ˆ«« _««ˆ ˆ« l
l & “{

«« ««« «« «« «« «« «« « «« «« «« « «« «« «« « 1. «
««
«« 2. «
«
«
ˆ
«
ˆ
«
«
«
ˆ
«
«
ˆ
«
«
«
ˆ
ˆ« =l
j
«
«
ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« l ˆ« .
========================
l&
ˆ« {” ˆ« .
l •
l
l

l
l
l ««
l
l
« ”
««
«
««j
========================
ˆ« =l
l & «ˆ« ˆ««« _«««ˆ« ««ˆ« ˆ«« _«««ˆ« ««ˆ« _««ˆ« l «ˆ« «ˆ« _«««ˆ« _«««ˆ ˆ««« _ˆ«««« ˆ««« _ˆ«««« l _«««ˆ .
_««ˆ« «ˆ« {” _«««ˆ .
• «««« « « «
««ˆ« «ˆ« «ˆ« «« ««« «« «««ˆ ««ˆ «« «««ˆ «« ««« « «« ««« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« « «« «««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««« ««« «« ˆ««« ˆ«««
ˆ« ˆ« «ˆ l «ˆ «ˆ «ˆ «ˆ« ˆ« l «ˆ «ˆ «ˆ ««ˆ ««ˆ ˆ«« ˆ« ˆ«« l «ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« l
ˆ« ˆ« ˆ« =l
========================
l & “{
l • “
l
l
l
l
l
«
«
«
«
«
l “ «««ˆ ««ˆ «««ˆ ««« ««« «« ˆ««« ˆ«« l ««« ˆ««« «« ««« « «« l ««« «« «« «« « «« «« « l «« «« « « « «« l «««ˆ ˆ«« ˆ««« ««« ««« «« ˆ««« ˆ«« l
========================
«ˆ ˆ« ˆ«
ˆ« ˆ« ˆ« =l
l & “{
l ˆ« ˆ« ˆ« _«ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« _ˆ«« _ˆ««« _««ˆ «ˆ _«««ˆ _l ««ˆ ˆ« _ˆ«« _ˆ««« _«ˆ« ˆ« l
• ««
1.
«««ˆ ««ˆ «««ˆ ««« «« ««ˆ« «««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ« ««« ˆ««« ˆ««« ˆ«««« ««« «««ˆ «««ˆ ««««ˆ «« ««ˆ« 2.ˆ«««« ˆ««« ˆ««« ˆ«««« ««« «««ˆ «« ««« «« D.S.
««« «« «« ««« ««ˆ«
«ˆ ˆ«
ˆ«
ˆ« «ˆ «ˆ l ˆ«« ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ« =l
========================
l&
l
l «ˆ
ˆ« {”
l •
l
l

l
l
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
l
« « « « « l « «« « « «l « «« « ” «« « « « « l
« l
========================
l & ««ˆ ««ˆ ««ˆ «««ˆ _«««ˆ «ˆ« l ˆ«« ˆ« ˆ«« ˆ«« ˆ««« ˆ«« ˆ«« ˆ«« l _««««ˆ ««ˆ «ˆ ««ˆ _«««ˆ «ˆ« {” ««ˆ «ˆ ««ˆ ««ˆ «««ˆ ««ˆ ««ˆ _««««ˆ l _ˆ«««« _««««ˆ ˆ««« _ˆ«««« _ˆ«««« ˆ«=l