You are on page 1of 1

Creșterea generalizată a prețurilor

Într-o economie de piață, prețurile bunurilor și serviciilor se pot modifica
oricând. Unele prețuri cresc, altele scad. Se poate vorbi de infla ție atunci
când se înregistrează o creștere generalizată a prețurilor bunurilor și
serviciilor, nu doar ale unor articole specifice. În consecin ță, cu un euro se
poate cumpăra mai puțin, respectiv un euro valorează mai puțin decât valora
anterior.
Urmăriți filmul nostru de animație
privind stabilitatea prețurilor

Unele variații ale prețurilor sunt mai importante decât
altele
La calcularea creșterii medii a prețurilor, se alocă o pondere mai mare
prețurilor produselor mai scumpe - cum ar fi electricitatea - decât pre țurilor
produselor mai ieftine - cum ar fi zahărul sau timbrele poștale.

Oameni diferiți cumpără produse diferite
Fiecare gospodărie are propriile obiceiuri de consum: unele de țin un
autoturism și consumă carne, altele preferă exclusiv utilizarea mijloacelor de
transport în comun sau alimentația vegetariană. Media obiceiurilor de
consum ale gospodăriilor populației, luate în ansamblu, determină ponderea
pe care diferite produse și servicii o au în măsurarea inflației.
La calcularea inflației, sunt luate în considerare toate bunurile și serviciile
care intră în consumul gospodăriilor populației, inclusiv:

articole zilnice (cum ar fi alimentele, ziarele, benzina);

bunuri de folosință îndelungată (de exemplu, îmbrăcămintea,
calculatoarele personale și mașinile de spălat);
serviciile (cum ar fi coaforul, asigurările și închirierea de locuin țe).

Comparați prețul coșului de consum de la an la an
Toate bunurile și serviciile consumate în gospodăriile popula ției pe parcursul
anului sunt reprezentate de un „coș” de produse. Fiecare produs din acest
coș are un preț care poate varia în timp. Rata anuală a inflației este dată de
prețul coșului integral într-o anumită lună comparat cu prețul acestuia în
aceeași lună a anului precedent.
Exemplu de calcul al inflației*