Definitii - Capital subscris si varsat, Capital tehnic (real), Capital utilizat

,
Capitalizare bursiera, Capitalizare de piata, Capitalizare de piata a firmei,
Capitalizarea totala, Capitalul actionarilor, Capitaluri circulante,
Capitaluri flotante, Card
Capital subscris si varsat
Capitalul sub forma de fonduri sau bunuri cu care actionarii unei companii finanteaza compania, spre
deosebire de capitalul obtinut din castiguri sau din donatii. Acest capital este generat atunci cand o
firma emite actiuni pe piata primara, nu cand actiunile sunt tranzactionate pe piata secundara.
Capital tehnic (real)
Este constituit de consrtuctii, masini, utilaje, materii prime etc.
Capital utilizat
Capitalul actionarilor si imprumuturile pe termen lung ale companiei.
Capitalizare bursiera
Valoarea unui titlu sau a unui ansamblu de titluri asa cum rezulta din cotarea lor la bursa de valori.
Capitalizare de piata
Valoarea totala de piata a unei corporatii, utilizata ca un instrument de masura a marimii acesteia.
Capitalizarea se calculeaza inmultind pretul curent al unei actiuni a companiei cu numarul de actiuni
aflate in circulatie. O firma cu 15 milioane de actiuni care se tranzactioneaza la 10$ per actiune va
avea o capitalizare de piata de 150 milioane dolari.
Capitalizare de piata a firmei
Valoarea de piata a intregului pachet de actiuni ale unei firme.
Capitalizarea totala
Marimea si structura capitalului unei companii, cuprinzand datoria pe termen lung si toate tipurile de
actiuni emise si aflate in circulatie sau tezaurizate.
Capitalul actionarilor
Capitalul care apartine actionarilor intr-o companie. El se determina scazand din activele totale
datoriile totale ale corporatiei.
Capitaluri circulante
Ansamblul elementelor de activ in stare de rotatie permanenta intr-o intreprindere, alcatuit din valori
de exploatare, realizabile si disponibile, exclusiv provizioanele pentru depriciere.
Capitaluri flotante
Capitaluri care trec de pe o piata pe alta pentru a fi plasate pe termen scurt, in functie de evolutia ratei
dobinzilor si a riscurilor valutare.
Card
Carte de plata, instrument modern de plata, aparut din necesitatea inlocuirii platilor in numerar si cu
cecuri. Cardul constituie o alternativa deosebit de avantajoasa la instrumentele clasice de decontare.
Cardul se prezinta sub forma unei mici cartele de plastic rezistent, de marime unei carti de vizite. Cele
doua fete ale cardului contin elemente de identificare a detinatorului si a bancii emitente, precum si
elemente de siguranta impotriva falsificarii. Pin decodificare electronica, cu ajutorul unor echipamente
speciale, cardul permite titularului accesul la contul sau bancar, in orice moment, adica 24 de ore din
24, sapte zile din sapte, fie pentru retragere in numerar, fie pentru plata unor marfuri sau servicii.
Cardul poate fi de debit, care permit efectuarea de plati numai in limita disponibilului din cont si de
credit, care ofera posesorului posibilitatea efectuarii unor cheltuieli peste disponibilul din cont, dar
numai in conditiile stabilite de catre banca. Dupa aria de utlizare, cardul poate fi national si
internationale. Piata internationala a cardurilor este disputata si prezent de mari organizatii cum sunt
Visa International, Eurocard/Mastercard, American Express, Diners Club. Aceste organizatii autorizeaza

bancile membre sa accepte si sa emita carduri, punindu-le la dispozitia infrastructura necesara pentru
decontarea tranzactiilor.