You are on page 1of 2

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL AGRICOL FALTICENI

Avizat,

Profilul:Resurse naturale şi protecţia mediului

Director

Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Modulul: LEGISLATIE SILVICA
Nr de ore/an: 35
Nr. ore /săptămână: din care:

T: 35

LT: -

IP: -

Clasa: a X-a
Profesor: APETROAIE IONELA

Avizat,

Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4463/12.07.2010

Şef catedră

Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4463/12.07.2010

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2015-2016
Nr.
crt.
(0)

Unitatea de
competenţă
(1)

Competenţe
specifice
(2)

Conţinuturi
(3)
RECAPITULARE

1

LEGISLATIE
SILVICA

2

LEGISLATIE
SILVICA

Aplică legislaţia silvică
în vigoare

Asigură integritatea
fondului forestier, de
vânătoare şi salmonicol

3

LEGISLATIE
SILVICA

Identifică documentele
specifice întocmite în
sectorul silvic

Legislaţie silvică:
Legi, ordine, norme, normative, instrucţiuni silvice, Codul Silvic
Reguli de exploatare a materialului lemnos
Protejarea solului, seminţişului utilizabil şi a arborilor rămaşi în picioare
Reguli de circulaţie a materialului lemnos
Acte de provenienţă şi de transport
Regimul armelor şi muniţiilor
Tipuri de arme şi muniţii
Reguli de respectat la procurarea, utilizarea şi păstrarea armelor şi a muniţiilor
Dispozitive de marcat:
Ciocane silvice: procurare, păstrare, utilizare
Paza fondului forestier, de vânătoare şi salmonicol
Patrulări individuale sau în echipe organizate, posturi fixe de pază
Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor
Norme de prevenire şi stingere a incendiilor
Pichete de incendiu
Procese verbale de constatare a incendiilor
Activităţi legate de administrarea cantonului
Administrarea construcţiilor, instalaţiilor, mijloacelor de lucru
Procese verbale de predare-primire a cantonului
Planificarea şi verificarea lucrărilor de pe raza cantonului silvic
Condica de serviciu
Lucrări zilnice
Observaţii asupra fondurilor forestier, de vânătoare şi salmonicole
Documente specifice sectorului silvic
Acte de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor silvice
Procese verbale de predare – primire a cantonului silvic
Bonul de vânzare
Foaia de transport

T
(4)
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Nr. ore
LT
(5)
-

IP
(6)

Săptămâna
T
LT
(7)
(8)
S1-S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13-14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25-S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33

IP
(9)

Obs.
(10)

Nr. ore LT (5) IP (6) Săptămâna T LT (7) (8) 1 S34 1 35 S35 - - IP (9) - Obs. (10) . crt. (0) Unitatea de competenţă (1) Competenţe specifice (2) Conţinuturi (3) Avizul de expediţie RECAPITULARE TOTAL 2 T (4) Nr.