Τεύχος 3Ο ∆εκέµβριος 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Του Περικλή Βασιλόπουλου………………………………………………………….σελ.3

INFO POINT
Η ιστορία , η εξέλιξη και οι προοπτικές του social networking στην Ελλάδα και τον
κόσµο………………………………………………………………………….............σελ.4
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Του Χρήστου Φασλή…………………………………………………….……………σελ.5
ΕΡΕΥΝΑ
Της Μαρίας-Μαρίνας Κυριακοπούλου………………………………………………σελ.6
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ
Της Φένιας Χαλά……………………………………………………………………….σελ.8
Ο ΤΥΠΟΣ ΕΓΡΑΨΕ …………………………………………………………………...σελ.9

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΠΛΟΓΚΟΣΦΑΙΡΑΣ
Σκόρπιες σκέψεις ελλήνων ιστολόγων επί παντός επιστητού… ……………….σελ. 13
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ………………………………………………………..σελ. 17

-2-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Του Περικλή Βασιλόπουλου
Η σύγχρονη κοινωνία πολιτών µε τις χιλιάδες ετερογενείς ΜΚΟ που δρουν σε κάθε τοµέα του
δηµόσιου χώρου –από τα δικαιώµατα του πολίτη ή την κλιµατική αλλαγή & την ανθρωπιστική
βοήθεια έως και τα δικαιώµατα του ποδηλάτη στην πόλη-είναι αδιάρρηκτα δεµένη µε το διαδίκτυο
και τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Όχι µόνο γιατί χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ ως οργανωτικό υπόστρωµα κινητοποίησης & επαφής µε
χαµηλό κόστος αλλά και γιατί όπως ισχυρίζονται πολλοί αναλυτές η κοινωνία πολιτών έχει ήδη
κατεξοχήν οριζόντια δικτυακή µορφή σε µια εποχή που ακόµη και το κράτος & οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις αποκτούν ευέλικτα δικτυακά χαρακτηριστικά.Στην πραγµατικότητα ίσως να ισχύει και
το αντίστροφο. Το γεγονός ότι τα τελευταία 30 χρόνια αναπτύχθηκε το φαινόµενο των Μ.Κ.Ο. και
της κοινωνίας των πολιτών που στηρίζονται σε µια νέα συνταγή της ατοµικότητας στο κοινωνικό
πεδίο και σε ευέλικτες σχέσεις επικοινωνίας & δέσµευσης φαίνεται ότι επηρέασε σηµαντικά την
µορφή και τις τεχνολογικές εξελίξεις στο διαδίκτυο αλλά και τις κινητές τηλεπικοινωνίες.Αυτό είναι
ακόµη πιο εµφανές στο φαινόµενο social networking µε το οποίο ασχολείται το 3ο τεύχος του ekoinoniapoliton.
Πείστηκα ότι κάπως έτσι είναι τα πράγµατα διαβάζοντας τα νέα για την πανευρωπαϊκή
συνδιάσκεψη της µπλογκόσφαιρας στο Παρίσι στις 12/12/2007 µε τίτλο Web 3.0.
∆ιάβαζα στη Herald Tribune για την εξ ολοκλήρου από τα κάτω διοργάνωση της συνδιάσκεψης
(ψήφισαν οι µπλόγκερς για τα πάντα).
«Πήγαµε από τα πάνω προς τα κάτω στο όλα από τα κάτω. Τώρα πρέπει να βρούµε κάτι
ενδιάµεσο».
Ενδιαφέρον έχει η γνώµη του Loic le Meur Γάλλου διοργανωτή της συνάντησης: «Σήµερα
αναγνωρίζουµε και την σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου και αναζητούµε ένα internet που σέβεται
την privacy , τα πνευµατικά δικαιώµατα και τους ανθρώπους».
Αυτά ακριβώς τα θέµατα στη γενική τους µορφή απασχολούν τις ΜΚΟ και την κοινωνία πολιτών
την τελευταία δεκαετία .
Και κάτι άλλο..Τέτοιου είδους συνδιασκέψεις για τους µπλόγκερς γίνονται στο Μόναχο τον
Ιανουάριο , στο Άµστερνταµ το Σεπτέµβριο και web 3.0 στο Παρίσι τον ∆εκέµβριο.
Γιατί όχι και τον Ιούνιο στην Αθήνα..Τι λέτε το οργανώνουµε;

-3-

Τι είναι;

Social Networking – Κοινωνικά δίκτυα
Facebook
Άλλα δίκτυα: myspace.com,zuni.gr

Πότε;

Το Facebook ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2004 ως
δικτυακή κοινότητα των φοιτητών του Χάρβαρντ και
εξελίχθηκε στο µεγαλύτερο και πληρέστερο κοινωνικό
δίκτυο του πλανήτη. Εµπνευστής της ιδέας ήταν ο Μάρκ
Ζούκερπεργκ.

Μέλλον…

43000000 µέλη εντός ενός έτους
200000 νέα µέλη κάθε µέρα
Συνάντηση ατόµων διαφορετικών κοινωνικών οµάδων

-4-

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Του Χρήστου Φασλή
Εδώ και µερικά χρόνια συντελείται µια επανάσταση στο χώρο του διαδικτύου…Η εξέλιξη του σε
συνδυασµό µε τη δηµιουργία νέων ιστοχώρων δυναµικής ροής πληροφοριών και δεδοµένων και η
έκρηξη των µπλόγκς συνθέτουν ένα εντελώς νέο πλαίσιο µε διαρκώς αυξανόµενη και
εξελισσόµενη δυναµική. Το Facebook αποτελεί επί της παρούσης τουλάχιστον τον πατριάρχη του
social networking. Αποτελεί µια τοµή στο χώρο ακόµη και του ιδίου του διαδικτύου. Συνδέει
καθηµερινά άτοµα από ολόκληρο τον πλανήτη δηµιουργώντας τρόπον τινά µια παράλληλη
κοινωνική πραγµατικότητα , µια νέα κοινωνία..
Οι εφαρµογές που διαθέτει ο οποιοσδήποτε χρήστης είναι ποικίλες και ορισµένες αρκετά
χαριτωµένες. Το περιθώριο δε για τη δηµιουργία οµάδων παντός είδους και αντικειµένου συντελεί
αν µη τι άλλο σε µια νέα λογική οµαδοποιήσεων. Μπορεί ο καθένας να ιδρύσει τη δικιά του οµάδα
µε κριτήριο τα ενδιαφέροντα , τις κλίσεις του , τις ιδέες του ακόµη και την πολιτική του ιδεολογία ή
την καταγωγή του! ∆ηλαδή εκτός της συνεύρεσης ατόµων το Facebook

γίνεται και φορέας

έκφρασης µιας νέας συλλογικότητας , µιας νέας κοινωνικότητας. Είναι πεδίο δράσης και των
ενεργών πολιτών στα πλαίσια ενός νέου ακτιβισµού , του διαδικτυακού ακτιβισµού. Οι πολίτες
παρακάµπτοντας τα στενά µέχρι τώρα όρια της πραγµατικότητας δηµιουργούν ένα νέο κέλυφος
προστασίας της αυτόνοµης δράσης τους και έχουν τη δυνατότητα να αντιταχθούν εµφανώς όχι
µόνο στα προβλήµατα της κοινωνίας αλλά το κυριότερο στα παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας.
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο αυτής της καινοτοµίας είναι ότι αίρεται de facto πλέον η περιώνυµη
ανωνυµία των χρηστών του διαδικτύου. Αυτό ως γεγονός έχει και θετικές αλλά και αρνητικές
πτυχές: Το θετικό σηµείο είναι ότι δεν δηµιουργούνται ψευδαισθήσεις πάσης µορφής που µπορεί
να οδηγήσουν σε θλιβερά αποτελέσµατα. Από την άλλη όµως τι γίνεται µε την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του διαδικτύου;…. Κατ’ ουσία ίσως πρόκειται για την
πρώτη καλά οργανωµένη αντίδραση της κοινωνία των ενεργών πολιτών στη ολοένα και
µεγαλύτερη αλλά και διαρκώς προωθούµενη προσπάθεια ατοµοποίησης και µαζοποίησης του
κοινωνικού ιστού. Οι πολίτες πλέον έχουν την µπάλα τους – το διαδίκτυο- και µε αυτή µπορούν να
παίξουν ένα ωραίο παιχνίδι στο δικό τους γήπεδο.
Το αν θα κερδίσουν αυτόν τον αγώνα ή τους µελλούµενους είναι άλλο θέµα πολύ πιο σύνθετο.
Πάντως η αρχή έχει ήδη γίνει. Και αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Το µέλλον θα δείξει την προοπτική
αυτού του κρίσιµου εγχειρήµατος…

-5-

ΕΡΕΥΝΑ

Της Μαρίας-Μαρίνας Κυριακοπούλου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (SOCIAL MEDIA) ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Αναφερόµενοι στα Κοινωνικά Μέσα έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον να εξετάσουµε κατά πόσο το
προσωπικό δίκτυο φίλων του MySpace ως κοµµάτι τους προωθεί την έννοια της ∆ηµοκρατίας και
τον σχηµατισµό µιας παγκόσµιας Κοινωνίας Πολιτών.
Σύµφωνα µε τον Rheingold (1993) το διαδίκτυο είναι ένα καινούριο εργαλείο συµβίωσης και
κατανόησης, το οποίο, ακριβώς επειδή επιτρέπει τη διαµόρφωση µιας «ηλεκτρονικής αγοράς του
δήµου», µπορεί να συµβάλλει στην αναζωογόνηση της δηµόσιας σφαίρας. Πέραν αυτού, θεωρεί
ότι από την υπερεθνική δοµή του και την ύπαρξη των ψηφιακών κοινοτήτων µπορεί να προκύψει
µια παγκόσµια Κοινωνία Πολιτών και ένα νέο είδος διεθνούς/πλανητικής κουλτούρας. Κατά τον
τρόπο αυτό, οι ψηφιακές κοινότητες εµβαθύνουν στην πολιτική της ταυτότητας και άρα
συµβάλλουν στον εκδηµοκρατισµό των σύγχρονων κοινωνιών.
Σε παρεµφερή συµπεράσµατα καταλήγει και ο Schuler (1996) ο οποίος θεωρεί ότι ο
πολλαπλασιασµός των δικτυακών κοινοτήτων συµβάλλει σοβαρά στην αναβάθµιση της
συµµετοχής των πολιτών, στην από µέρους τους κατανόηση και έλεγχο της εκάστοτε ηµερήσιας
διάταξης σε εθνικό και κυρίως τοπικό επίπεδο καθώς και στην τόνωση του εξισωτισµού και της
ελεύθερης

έκφρασης.

Περιγράφει

µάλιστα

συγκεκριµένα

παραδείγµατα

«ηλεκτρονικής

δηµοκρατικής συµµετοχής» µέσα από τα οποία φαίνεται ότι ως ένα βαθµό οι κυβερνήσεις
ανταποκρίνονται στα αιτήµατα των «ψηφιακών πολιτών» και αισθάνονται την πίεση της
νοµιµοποίησης των πεπραγµένων τους.
Ένας άλλος αναλυτής της παγκόσµιας Κοινωνίας Πολιτών, ο Frederick, θεωρεί ότι η νέα
τεχνολογία στις δικτυακές επικοινωνίες µπορεί να διευκολύνει αποφασιστικά στην καθιέρωση µιας
«Χάρτας Επικοινωνιακής Αλληλεξάρτησης», υπό τη έννοια ότι τα υπάρχοντα δίκτυα επιτρέπουν τη
διαµόρφωση µιας παγκόσµιας κοινής γνώµης, η οποία διαµορφώνεται από την ηλεκτρονική
διασύνδεση

χιλιάδων

Μη

Κυβερνητικών

Οργανώσεων.

Παρόλο

που

αναγνωρίζει

την

ανισοκατανοµή των παγκόσµιων δικτύων σε Βορρά και Νότο, ο Frederick είναι της γνώµης ότι στο
νέο περιβάλλον το κίνηµα της παγκόσµιας Κοινωνίας Πολιτών είναι δυνατόν να επιβάλλει την
τήρηση των δικαιωµάτων στην πληροφόρηση, στη διακίνηση των ιδεών, στην προστασία του
περιβάλλοντος και των καταναλωτών, στη καταπολέµηση του ρατσισµού και της ανισότητας
ανάµεσα στα δύο φύλα καθώς και στην εµπέδωση και διατήρηση της παγκόσµιας ειρήνης.

-6-

Αυτό που πρέπει να τονιστεί ωστόσο, είναι ότι όλα τα
προαναφερθέντα στοιχεία πρέπει να επανεξεταστούν µε
µεγάλη προσοχή κι αυτό επειδή η εξατοµικευµένη αίσθηση
της κοινότητας και ο κατακερµατισµός των ψηφιακών
συλλογικών ταυτοτήτων σε συνδυασµό µε την ανωνυµία και

την χαλαρότητα της δέσµευσης απέναντι στην κοινότητα, ουσιαστικά δεν αναδεικνύουν µια
παγκόσµια δηµόσια σφαίρα. Αυτό συµβαίνει όχι επειδή η δηµόσια σφαίρα εξ ορισµού απαιτεί
συµπαρουσία και ζωντανό διάλογο αλλά επειδή ο κατακερµατισµός των ψηφιακών ταυτοτήτων
εµποδίζει την εµπέδωση ενός οικουµενικού δηµόσιου συµφέροντος, αναγκαία συνθήκη για την
ύπαρξη Κοινωνίας Πολιτών.
Όπως αναφέρει ο Holmes, αντίθετα προς τη δηµοκρατική αγορά, στο διαδίκτυο δεν µπορεί να
υπάρξει συλλογική διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί συναίνεση που
να αντιπροσωπεύει την θέληση της πλειοψηφίας. Το διαδίκτυο δεν επιτρέπει την καθιέρωση της
γενικής θέλησης.
Οι υποστηρικτές αυτής της πλευράς επιπρόσθετα θεωρούν ότι υπάρχει µεν µια επίκληση στη
κοινότητα αλλά από την επίκληση αυτή δεν προκύπτει κοινωνία. Πρόκειται για ένα συνθετικό
κόσµο προσοµοίωσης από τον οποίο αντί να αναδεικνύεται µια εναλλακτική κοινωνία και πολιτεία,
προβάλλεται µια κοσµοαντίληψη εναλλακτική απέναντι στην κοινωνία και την πολιτεία.
Επιπλέον, θα µπορούσε κανείς να διατυπώσει την άποψη ότι η διαδραστικότητα των ψηφιακών
κοινοτήτων οδηγεί συχνά σε µια ουτοπική αντίληψη αµεσότητας και σε µια ψευδαίσθηση
ηλεκτρονικού εξισωτισµού. Η ψευδαίσθηση αυτή θα λέγαµε ότι θεµελιώνει έναν ιδιαίτερο τύπο
λαϊκισµού που στηρίζεται στην λογική της επικοινωνιακής ισοδυναµίας των χρηστών.
Από όλα τα παραπάνω συµπεραίνει κανείς ότι τελική απάντηση στο ερώτηµα αν ένα δίκτυοκοινότητα προάγει την έννοια της Κοινωνίας Πολιτών δεν µπορεί να υπάρξει. Αυτό το οποίο είναι
βέβαιο είναι ότι η πολιτική κουλτούρα του διαδικτύου είναι µια υπόθεση που αφορά πρωτίστως
τους µορφωµένους χρήστες στις χώρες του Βορρά, οι οποίοι κατά κανόνα ασπάζονται
φιλελεύθερες απόψεις στα πολιτικά κυρίως πράγµατα. Χρειάζεται συνεχής έρευνα και θήτευση
στην κοινωνιολογική φαντασία για να απαντηθεί µε βεβαιότητα το ερώτηµα (∆εµερτζής, 2002).

-7-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ

Της Φένιας Χαλά
Social Networking-Le Web 3.0
Η κοινωνική δια-δικτύωση στις µέρες µας έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις. Μια πλευρά αυτού του
φαινοµένου αποτελούν και οι bloggers. Πολλοί τους έχουν χαρακτηρίσει και σαν τους
δηµοσιογράφους της εποχής µας. Όπως όµως και να χαρακτηρίζονται, το σίγουρο είναι ότι
αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της σηµερινής διαδικτυακής πραγµατικότητας. Τα blogs
αποτελούν υλικό που έχει δηµιουργηθεί από χρήστες και απευθύνεται σε χρήστες. Αυτός είναι και
ο λόγος που τα blogs έχουν "ρεύµα".
Είτε ως µέσο έκφρασης είτε ως µέσο ενηµέρωσης πολλοί είναι αυτοί που ασχολούνται µε τα blogs.
Ίσως και γι' αυτό το λόγο µεγάλο µέρος του συνεδρίου Le Web 3.0, που διεξάγεται στη Γαλλία,
έχει επικεντρωθεί σ' αυτό το κοµµάτι. Οι καλύτεροι και λαµπρότεροι, λοιπόν, του ευρωπαϊκού
διαδικτύου έχουν συγκεντρωθεί για να δηµιουργήσουν ένα mini- Silicon Valley έξω από το Παρίσι.
Αυτό το ασύρµατο hot spot καλείται να υποστηρίξει τους "εθισµένους" στο blogging που θα
παρευρεθούν.
Το Le Web είναι, όπως λέγεται, ένα γεγονός δηµιουργηµένο από τους ίδιους τους χρήστες.
Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά event, καθώς έχουν προηγηθεί το DLD στο Μόναχο τον
Γενάρη, το Picnic στο Άµστερνταµ τον Σεπτέµβρη και το SIME στην Στοκχόλµη τον Νοέµβρη.
Έτσι, λοιπόν, φτάνοντας στο Le Web τον ∆εκέµβρη, έχουµε τους χρήστες του διαδικτύου να έχουν
προτείνει και ψηφίσει όσους µίλησαν και τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκαν, το χρόνο που
πέρασε, µέσα σε ένα δίκτυο από blogs.
Όσον αφορά στο Le Web 3.0 αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι έχει προσληφθεί η Swisscom για να
στήσει το µεγαλύτερο Wi-Fi hot spot στον κόσµο, µε ένα σύστηµα οπτικών ινών που µπορεί να
υποστηρίξει 120 megabyte το δευτερόλεπτο, πέντε φορές, δηλαδή, το εύρος του Φεστιβάλ των
Καννών.
Κλείνοντας, ένα ακόµα κοµµάτι µε το οποίο θα ασχοληθεί το Le Web 3.0 είναι να γίνει το διαδίκτυο
ασφαλές ώστε να µπορεί να περιηγείται ελεύθερα ο κόσµος. Όπως αναφέρει και ο Le Meur,
οργανωτής του συνεδρίου που γίνεται στο St. Denis, στο Παρίσι, " Σήµερα µπορούµε άνετα να
ασχοληθούµε και µε τη σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου- το µισό συνέδριο σχετίζεται µε το πως να
αναπτύξουµε το διαδίκτυο ώστε να έχει µια στέρεη βάση, που σέβεται την ιδιοτικότητα, τα
δικαιώµατα και τους ανθρώπους".

-8-

Ο ΤΥΠΟΣ ΕΓΡΑΨΕ:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 12/09/2007
Οι αληθινές φιλίες δεν... ευδοκιµούν στο Ιντερνετ
Μην πλανάσθε, το Ιντερνετ δεν µπορεί να εξασφαλίσει στους χρήστες αληθινές φιλίες όσο χρόνο
και αν περνούν σερφάροντας σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το MySpace και το
Facebook. Παρόλο που τα συγκεκριµένα sites βοηθούν τους ανθρώπους να αποκτήσουν
εκατοντάδες ώς και χιλιάδες γνωριµίες, κοινωνικοί επιστήµονες θεωρούν ότι η επικοινωνία
πρόσωπο µε πρόσωπο είναι αναντικατάστατη. Σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου του
Σέφιλντ, ο αριθµός των στενών φίλων, που διαθέτουν όσοι επισκέπτονται τέτοιου είδους
ιστοσελίδες, είναι κοινός µε αυτόν, τον οποίο έχουν να επιδείξουν εκτός κυβερνοχώρου.
Τα τελευταία χρόνια sites, όπως το Facebook, το Bebo και το MySpace παρουσιάζουν σηµαντική
αύξηση στην επισκεψιµότητά τους µε το Facebook, που ιδρύθηκε το 2004 για λογαριασµό του
Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, να έχει διευρύνει τους χρήστες του σε 34 εκατοµµύρια διεθνώς, ενώ το
MySpace έχει ξεπεράσει τα 200 εκατοµµύρια και αγοράστηκε πριν από δύο χρόνια από τον
Ρούπερτ Μέρντοχ έναντι 580 εκατοµµυρίων δολαρίων.
Παλιότερες έρευνες άφηναν να εννοηθεί ότι συµβατική οµάδα φίλων ενός ανθρώπου είναι 150
άτοµα, µε πέντε εξ αυτών να συγκροτούν το στενό πυρήνα των «κολλητών».
Η ερευνητική οµάδα που πραγµατοποίησε τη σχετική µελέτη ζήτησε από 200 ανθρώπους να
συµπληρώσουν ερωτηµατολόγια για τις σχέσεις τους στο ∆ιαδίκτυο, ρωτώντας για παράδειγµα να
προσδιορίσουν πόσους φίλους διαθέτουν στον κυβερνοχώρο, πόσοι εξ αυτών είναι στενοί τους
φίλοι και πόσους έχουν συναντήσει εκτός Ιντερνετ. Το 90% αυτών που οι ερωτώµενοι θεωρούν
στενούς φίλους τους είναι άνθρωποι, τους οποίους έχουν συναντήσει πρόσωπο µε πρόσωπο. «Η
συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί την επαφή πρόσωπο µε πρόσωπο απολύτως αναγκαία για τη
δηµιουργία στενών φιλικών σχέσεων», εξήγησε ο επικεφαλής της ερευνητικής οµάδας, δρ
Ψυχολογίας, Ουίλ Ρίντερ. Για να αναπτύξει κανείς µία αληθινή φιλία πρέπει να είναι σίγουρος ότι ο
άλλος άνθρωπος είναι αξιόπιστος.
«Στο Ιντερνετ όµως η εξαπάτηση είναι εξόχως διαδεδοµένη», πρόσθεσε ο Ρίντερ. «Αυτό που
κάνουν αυτές οι ιστοσελίδες είναι απλώς ότι µειώνουν το κόστος της διατήρησης και δηµιουργίας
κοινωνικών δικτύων, επειδή διευκολύνουν την αποστολή πληροφοριών σε πολλαπλούς
αποδέκτες», κατέληξε ο δρ Ψυχολογίας, Ουίλ Ρίντερ.

-9-

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 27/10/2007
Μια εταιρεία που υπάρχει 3,5 χρόνια και µερίδιο της οποίας (1,6%) εξαγοράζεται από τον κολοσσό
της Microsoft, προϋποθέτει το ενδιαφέρον ορισµένων διορατικών ανθρώπων. Η διορατικότητα
ωστόσο ενέχει τα στοιχεία της αµφιβολίας και του ρίσκου που στην περίπτωση του Facebook είναι
συζητήσιµα.
O δεκάλογος της Microsoft για το εγχείρηµα της
Η αναµενόµενη επιστροφή της επένδυσης των 240 εκατοµµυρίων δολαρίων που κατέβαλε η
Microsoft Corp. για την εξαγορά µεριδίου της τάξεως του 1,6% στη Facebook, κρίνεται ιδιαιτέρως
θετική από την µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής λογισµικού στον πλανήτη. Η επένδυση της
Microsoft ανεβάζει την αξία του Facebook γύρω στα 15 δισεκατοµµύρια δολάρια, αξία που µπορεί
σχετικώς να τεκµηριωθεί µε τα ακόλουθα επιχειρήµατα:
1. Τους τελευταίους 12 µήνες το Facebook, η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες δικτύωσης,
επιτρέποντας στους χρήστες να δηµιουργούν προσωπικές ιστοσελίδες και να επικοινωνούν µεταξύ
τους, διαθέτει περισσότερους από 50 εκατοµµύρια χρήστες παγκοσµίως. Η βάση των χρηστών του
αυξάνεται περισσότερο από τον ανταγωνιστή MySpace, µε 200.000 ανθρώπους να εγγράφονται
σε καθηµερινή βάση.
2. Ο µέσος χρήστης περνά 3,5 ώρες µηνιαίως στο Facebook, αρκετά περισσότερο απ'ότι στο
MySpace και όσο χρειάζεται για να… ελκύσει τους διαφηµιστές.
3. Έρευνες στις ΗΠΑ υποδεικνύουν το κοινό του Facebook που έχει πιθανότατα οικονοµική άνεση
και πανεπιστηµιακή µόρφωση. Σε αντίθεση µε το κοινό του MySpace, οι διαφηµιστές διαβλέπουν
µια κερδοφόρα πτυχή της αγοράς (niche market).
4. Το όνοµα της Microsoft δίνει κύρος στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και απειλεί το πρώτο
στην αγορά MySpace. Επιπρόσθετα, τα προφίλ που δηµιουργούν οι χρήστες µε τα προσωπικά
δεδοµένα που παρέχουν, χρησιµοποιούνται για λόγους διαφηµιστικής στόχευσης.
5. 60% των χρηστών του Facebook βρίσκονται εκτός ΗΠΑ. Η επένδυση της Microsoft σηµαίνει
πώληση διαφηµίσεων στο ∆ιαδίκτυο για λογαριασµό της Facebook σε ένα παγκόσµιο κοινό,
γρήγορα και εύκολα.
6. Σύµφωνα µε έρευνες στη Μεγάλη Βρετανία, 233 εκατοµµύρια ώρες εργασίας χάνονται λόγω
ενασχόλησης των εργαζοµένων µε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Οι διαφηµιστές αδηµονούν
να κερδίσουν πελάτες ακόµα και εν ώρα εργασίας…

- 10 -

7. Τα «αγχώδη» mail της δουλειάς σε συνδυασµό µε τους ανεπιθύµητους αποστολείς είναι πλέον
παρελθόν. Η αλληλογραφία δια µέσου του Facebook είναι από φίλους σε φίλους
8. Οι επικαιροποιήσεις (status updates) του Facebook δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να
γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή τι αισθάνεται και τι κάνει κάθε µέλος της παρέας.
9. Η νέα τάση που φέρει το Facebook αποµακρύνει τον χρήστη από το «στίγµα» του
σκληροπυρηνικού blogger. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να «κρύψει» την ταυτότητα του και τις
απόψεις του…
10. Σύµφωνα µε την Hitwise, τα «χτυπήµατα» που δέχτηκε η συγκεκριµένη ιστοσελίδα έως τις 20
Οκτωβρίου αναλογούν στο 1% των διαδικτυακών επισκέψεων ενώ εντός του 2006 η
επισκεψιµότητα διπλασιάστηκε. Τα αναµενόµενα κέρδη του Facebook για το 2007 υπολογίζονται
σε ένα εύρος της τάξεως των 30 - 150 εκατοµµυρίων δολαρίων.
O αντίλογος
Η Microsoft κατάφερε, αφού διασταύρωσε τα ξίφη της µε την Google, να αποκτήσει ένα «όπλο»
έναντι της τελευταίας, στο χώρο της διαδικτυακής ενηµέρωσης και δικτύωσης. Ωστόσο, η Google
κρατάει τα σκήπτρα αφού έχει «κλειδώσει» την τοποθέτηση διαφηµίσεων στην πρώτη υπηρεσία
κοινωνικής δικτύωσης, το MySpace.
Παράλληλα, η Google διαθέτει το συγκριτικό
πλεονέκτηµα

να

είναι

η

κύρια

µηχανή

αναζήτησης στο MySpace. Σύµφωνα µάλιστα µε έρευνες που αφορούν στις ΗΠΑ, το MySpace
έλαβε από 14 έως 20 Οκτωβρίου, 76% της διαδικτυακής κίνησης έναντι 15% του Facebook.Στην
ουσία αυτό που κέρδισε η Microsoft, σύµφωνα µε µια µερίδα αναλυτών, αφορά πιο πολύ τον εαυτό
της. Ενώ για αρκετό καιρό υπολειπόταν της Google σε έσοδα από την διαδικτυακή διαφήµιση,
τώρα αποκτά το «υπερατλαντικό» δικαίωµα να πουλά διαφηµίσεις, κάτι που δεν είχε
προηγουµένως.Η Google δεν τοποθετήθηκε ευθέως έπειτα από την κίνηση της Microsoft αλλά
εµµέσως και δια στόµατος του συνιδρυτή της Σεργκέι Μπριν, άφησε να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται
για «ολική ανακατάταξη» στην αγορά αλλά κυρίως για µια κίνηση κύρους και αξιοπιστίας. «∆εν
αισθανόµαστε ότι πρέπει να κατέχουµε οτιδήποτε είναι επιτυχηµένο στην αγορά», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο Μπριν.
Το άνοιγµα σε έξωθεν προγράµµατα και οι… κίνδυνοι
Από την στιγµή που η εταιρεία του Facebook άνοιξε τις πόρτες της σε 4.000 δοκιµαστικά
προγράµµατα, προσθέτοντας παιχνίδια και ειδικά προγράµµατα «Widgets», το πάλαι ποτέ

- 11 -

«µαθητικό» και «κολλεγιακό» site εισήχθη σε ένα άτυπο χρηµατιστήριο αξιών. Αν και οι επενδυτές
της Σίλικον Βάλει αφιερώνονται στην ανάπτυξη προγραµµάτων για το Facebook η χρηµατική αξία
του παραµένει ακόµη ένα αίνιγµα. Ένα αίνιγµα που, σύµφωνα µε πρόσφατο άρθρο του Business
Week, καθίσταται ολοένα και πιο δυσεπίλυτο. Στις 24 Σεπτεµβρίου ο δηµιουργός και ιδρυτής του
Facebook, Μαρκ Ζούκερµπεργκ δέχτηκε ένα σηµείωµα από τον εισαγγελέα της Νέας Υόρκης,
Άντριου Κουόµο. Ο εισαγγελέας εφιστούσε την προσοχή στον ιδρυτή του Facebook για την
έλλειψη µέτρων ασφαλείας και παρακολούθησης των χρηστών. Συγκεκριµένα, η ερευνητική οµάδα
της εισαγγελίας είχε κατορθώσει να µπει στο Facebook υποδυόµενη ανήλικα άτοµα τα οποία,
συµµετέχοντας σε διαδικτυακές συγκεντρώσεις, είχαν πρόσβαση σε πορνογραφικό υλικό.
Μάλιστα, επικεφαλής της οµάδας Ιnternet Crimes Against Children Task Force, δήλωσε ότι το
Facebook δεν έχει την ίδια προστασία που έχει το MySpace, κάνοντας λόγο για απουσία ελέγχου
χωρίς ούτε καν «φιλικές προς το νόµο» προειδοποιήσεις. Έρευνα της comScore Media Matrix
αναφέρει πως το 1/7 των επισκεπτών του Facebook είναι άτοµα κάτω των 18 ετών, γεγονός που
ενισχύει την επιχειρηµατολογία τόσο του αµερικανικού υπουργείου ∆ικαιοσύνης όσο και άλλων µη
κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται µε την διαδικτυακή ασφάλεια.«Τα προφίλ των
14χρονων και 15χρονων χρηστών του MySpace απαγορεύεται να ερευνηθούν, γεγονός που
αποδεικνύει ότι η εταιρεία αναλαµβάνει τις ευθύνες της όσον αφορά στη προστασία των χρηστών
της», δηλώνει η Ντόνα Ραις Χιουζ, πρόεδρος της Enough Is Enough. Το ζήτηµα βέβαια δεν είναι
καινούριο για το MySpace αφού κατά το παρελθόν έχει επανειλληµένα κατηγορηθεί για τέτοιες
κακοτοπιές αλλά όπως φαίνεται. Το άνοιγµα του Facebook σε εξωτερικούς συνεργάτες θεωρείται
από τους ειδικούς ως κοµβικό σηµείο τόσο για την ασφάλεια του όσο και για την χρηµατική του
αξία. Η ανάπτυξη του, ιδιαίτερα µετά από την εξαγορά του 1,6% της Microsoft, χρειάζεται να
συνοδευτεί και από την ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

- 12 -

o

ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ – 28/10/2007
ΑΣΩΠΟΣ SOS

∆εν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά το ιστορικό της κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί µε τον Ασωπό
ποταµό είναι τραγελαφικό και τρανό παράδειγµα της αδιαφορίας µε την οποία αντιµετωπίζουµε το
περιβάλλον και της ανικανότητας του Κράτους να εφαρµόσει τους νόµους. Εδώ και 40 χρόνια, από
το 1969, µε ένα Προεδρικό ∆ιάταγµα της χούντας, ο Ασωπός χαρακτηρίστηκε αποδέκτης
επεξεργασµένων λυµάτων. Το ποτάµι, που οι αρχαίοι λάτρευαν ως θεό, έχει την ατυχία να περνά
µέσα από περιοχές που παράγουν το 20% περίπου του ΑΕΠ της Ελλάδας. Οι πηγές του
βρίσκονται στον Κιθαιρώνα, περνά από την Ασωπεία, τα Οινόφυτα, το Σχηµατάρι, κατηφορίζει
προς τον κάµπο του Ωρωπού και τελικά εκβάλει στον Νότιο Ευβοϊκό, µεταξύ Χαλκουτσίου και
Σκάλας Ωρωπού. Στο µεταξύ, έχει προλάβει να δεχθεί στα νερά του τα λύµατα από εκατοντάδες
βιοµηχανίες που βρίσκονται στην Βιοµηχανική ζώνη. Παρόλα αυτά, στις εκβολές του φτάνει
ελάχιστο νερό. Η σύσταση του εδάφους, απορροφά το µεγαλύτερο µέρος του νερού µαζί µε όλα τα
βιοµηχανικά απόβλητα και το εξαπλώνει σε ολόκληρο τον υδροφόρο ορίζοντα. Αποτέλεσµα αυτού
είναι µία τεράστια περιοχή, από την Σκάλα Ωρωπού µέχρι την Αυλίδα και την Θήβα να έχει
µολυνθεί ίσως ανεπανόρθωτα µε διάφορα απόβλητα, µεταξύ των οποίων και βαρέα µέταλλα,
µεταξύ των οποίων και το γνωστό λόγω της πρόσφατης δηµοσιότητας εξασθενές χρώµιο που είναι
ένα στοιχείο καρκινογόνο και µεταλλαξιογόνο. Πλέον, το νερό από τις πηγές και τις γεωτρήσεις
όλης αυτής της περιοχής, δεν κάνει για καµία ανθρώπινη χρήση, ήτοι ούτε για πόση, ούτε για
µαγείρεµα, ούτε για µπάνιο και πλύσιµο ρούχων, ούτε καν για πότισµα. Για όποιον έχει δει την
ταινία Erin Brockovich µε την Julia Roberts, που αφορά σε µία παρόµοια κατάσταση, µε την ίδια
καρκινογόνα ουσία, οι συγκεντρώσεις που µετριούνται στο νερό της περιοχής του Ασωπού είναι
400.000 (τετρακόσιες χιλιάδες) φορές υψηλότερες! Στην περιοχή κατοικούν εκατοντάδες χιλιάδες
κάτοικοι, ειδικά το καλοκαίρι, οι οποίοι εδώ και χρόνια καταναλώνουν το νερό, χωρίς ποτέ κανείς
να τους ενηµερώσει για την επικινδυνότητά του. Οι θάνατοι από καρκίνο στα Οινόφυτα από 6%,
ανέβηκαν στο 32% µέσα σε 10 µόλις χρόνια. Πρόσφατα, µετά από χρόνια αναβολών, έγινε µια
δίκη. Από τους 18 κατηγορούµενους, οι 11 αθωώθηκαν λόγω λάθους καταγραφής στοιχείων! Από
αυτούς που καταδικάστηκαν, η µεγαλύτερη ποινή ήταν πρόστιµο 5000 Ευρώ. Πως αντιδράς σε
κάτι τέτοιο; Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι όταν η ποινή για την καταδίκη τους σε θάνατο
αποτιµάται µόλις σε 5000 Ευρώ; Τι κάνεις όταν σε ολόκληρο νοµό Βοιωτίας υπάρχει µόνο ένας (1)
επιθεωρητής Περιβάλλοντος; Τι κάνεις όταν οι αρµόδιοι, γνωρίζουν το πρόβληµα αλλά εσκεµµένα

- 13 -

δεν µετρούν τα βαρέα µέταλλα στις σπάνιες µετρήσεις που διενεργούν; Τι κάνεις όταν οι
βιοµηχανίες ανοίγουν γεωτρήσεις και χύνουν µέσα τους –κατευθείαν στον υδροφόρο ορίζοντα- τα
απόβλητά τους; Και όταν έχουν πάρει λεφτά για βιολογικούς καθαρισµούς που δεν τους
λειτουργούν; Επισκεφτείτε το blog Ασωπός SOS. Έχει όλα τα άρθρα εφηµερίδων από το 1996 έως
σήµερα Ελληνικά και ξένα, έχει φωτογραφίες, έχει απόψεις και επιστηµονικές δηµοσιεύσεις για τις
βλάβες που δηµιουργεί το εξασθενές χρώµιο και όλα τα τελευταία νέα για τις προσπάθειες των
κατοίκων να δοθεί –ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ- λύση στο πρόβληµα της επιβίωσής τους.

o

ΝΕΑ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΦΕΛΛΟΥ – 03/10/2007
κ.Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΕ 12 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

1. Κάθε εξουσία πηγάζει από τον λαό, εκφράζει τον λαό και υπηρετεί τον λαό. Η κοινωνική,
οικονοµική και πολιτική δοµή της δύναµης στη χώρα µας διαρθρώνεται µε τρόπο που να αποκλείει
την παραβίαση της λαϊκής θέλησης µε οποιοδήποτε τρόπο.
2. Κατοχυρώνεται συνταγµατικά το δικαίωµα άµυνας κάθε πολίτη σε κάθε προσπάθεια κατάλυσης
της νόµιµης εξουσίας, κατάργησης του Συντάγµατος και υποδούλωσης του λαού µας.
3. Για τα βασικά δικαιώµατα του πολίτη ισχύει ο χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Η ελευθερία γνώµης και έκφρασης, η ελευθερία οργάνωσης για
την επίτευξη συλλογικών σκοπών στα πλαίσια του Συντάγµατος, το απαραβίαστο των
δικαιωµάτων του ατόµου, όχι µόνο κατοχυρώνονται συνταγµατικά αλλά και προστατεύονται
αποτελεσµατικά από τη ∆ικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη. Η Ελληνική ιθαγένεια δεν αφαιρείται.
4. Εξασφαλίζεται η συνταγµατικά κατοχυρωµένη κοινωνική και οικονοµική ισότητα των δύο φύλων.
5. Εξασφαλίζεται µε γνήσιες δηµοκρατικές διαδικασίες η άµεση και ενεργός συµµετοχή όλων των
πολιτών στην πολιτική ζωή του τόπου.
6. Κατοχυρώνεται συνταγµατικά το δικαίωµα εργασίας για όλους τους πολίτες, άντρες και γυναίκες.
7. Ο συνδικαλισµός αποδεσµεύεται από την εξάρτηση της οικονοµικής ολιγαρχίας και από την
κηδεµονία του κράτους, κατοχυρώνεται σαν ελεύθερο και αυτόνοµο κίνηµα και τίθεται στην
υπηρεσία των συµφερόντων του εργαζόµενου λαού.
8. ∆ιαχωρίζεται οριστικά η εκκλησία από το κράτος και κοινωνικοποιείται η µοναστηριακή περιουσία.
9. Η Ελλάδα αποσυνδέεται από τους στρατιωτικούς, πολιτικούς και οικονοµικούς συνασπισµούς, που
υπονοµεύουν την εθνική µας ανεξαρτησία και το κυρίαρχο δικαίωµα του Ελληνικού λαού να
προγραµµατίζει αυτός την κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική πορεία της χώρας.
10. Η Ελλάδα ακολουθεί δυναµική ανεξάρτητη πολιτική µε στόχους: την εγγύηση της εδαφικής
ακεραιότητας, την κατοχύρωση της αδέσµευτης λαϊκής κυριαρχίας και την καλύτερη δυνατή
πραγµάτωση των επιδιώξεων του ελληνικού λαού. Σαν χώρα που είναι ταυτόχρονα στην Ευρώπη,

- 14 -

τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, κάνει την παρουσία της αισθητή και στους τρεις αυτούς χώρους. Η
αποπυρηνικοποίηση του µεσογειακού και βαλκανικού χώρου, η ουδετεροποίηση της Μεσογείου
από τους στρατιωτικούς µηχανισµούς, η σύσφιγξη των οικονοµικών και πολιτιστικών σχέσεων µε
τους λαούς όλης της Ευρώπης και της Μεσογείου, σαν προσφορά και στη διεθνή ειρήνη, η
συναδέλφωση των λαών και η δοµή όλων των χωρών σε µια πανανθρώπινη και πανελεύθερη
Κοινότητα µε ίση µεταχείριση και ίσα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων αποτελούν µόνιµες
επιδιώξεις της.
11. Ακυρώνονται οι διεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες που έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε οικονοµική,
πολιτική και στρατιωτική εξάρτηση από τα µονοπωλιακά συγκροτήµατα της ∆ύσης και ιδιαίτερα του
αµερικανικού ιµπεριαλισµού.
12. Επιδιώκεται η κοινωνική απελευθέρωση του εργαζόµενου Ελληνικού λαού που µακροπρόθεσµα
ταυτίζεται µε τον σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας. Αυτή η πορεία προϋποθέτει για το
σήµερα ορατό µέλλον:
Α) Την κοινωνικοποίηση του χρηµατοδοτικού συστήµατος στο σύνολό του, των βασικών µονάδων
παραγωγής, καθώς και του µεγάλου εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου. Ταυτόχρονα
προωθείται συστηµατικά η ένταξη των αγροτικών επιχειρήσεων σε συνεταιρισµούς νέας µορφής,
µε δραστηριότητα που θα επεκτείνεται στην προµήθεια πρώτων υλών και στην επεξεργασία,
συσκευασία και διάθεση των προϊόντων τους. Οι οργανισµοί αυτοί θα καταργήσουν τον µεσάζοντα
που εκµεταλλεύεται το προϊόν του ιδρώτα και της γης του αγρότη. Στη βιοτεχνία προωθείται επίσης
η συνεταιριστική εκµετάλλευση.
Β) Τον περιφερειακά αποκεντρωµένο κοινωνικό προγραµµατισµό της οικονοµίας που συνδυάζεται
µε τον έλεγχο των παραγωγικών µονάδων από τους εργαζόµενους (δηλαδή µε την αυτοδιαχείριση)
και από τους αρµόδιους κοινωνικούς φορείς. Αρµόδιος κοινωνικός φορέας είναι το κράτος, η
περιφέρεια, ο δήµος ή η κοινότητα ανάλογα µε το µέγεθος, τον τύπο και σηµασία της παραγωγικής
µονάδας.
Γ) Τη διοικητική αποκέντρωση µε ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
∆) Το συστηµατικό και προοδευτικό κλείσιµο του ανοίγµατος ανάµεσα στα κατώτερα και ανώτερα
εισοδήµατα κατά περιφέρεια και επάγγελµα.
Ε) Μια οικιστική και πολεοδοµική πολιτική που να εξασφαλίζει πολιτισµένη κατοικία σε κάθε
Ελληνική οικογένεια.
ΣΤ) Μια καινούργια παιδεία για να καταργηθούν οι φραγµοί που εµποδίζουν το πλάτεµα της
γνώσης και για να δηµιουργηθούν ελεύθερα σκεπτόµενοι και κοινωνικά υπεύθυνοι πολίτες. Η

- 15 -

παιδεία είναι ελεύθερη του κοινωνικού συνόλου. Η ιδιωτική εκπαίδευση καταργείται. Η δωρεάν και
υποχρεωτική παιδεία εξασφαλίζεται ανεξαίρετα για όλους τους Έλληνες, θεσπίζεται εκπαιδευτική
πολιτική που να εξασφαλίζει την πλατειά συµµετοχή όλων των λαϊκών στρωµάτων, καθώς και τη
συµµετοχή των σπουδαστών στον προγραµµατισµό της παιδείας και στη διοίκηση των
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Ζ) Την κοινωνικοποίηση της υγείας που συνεπάγεται την δωρεάν ιατρική, φαρµακευτική και
νοσοκοµειακή περίθαλψη, την προληπτική υγιεινή για όλους τους Έλληνες, την κατάργηση των
ιδιωτικών κλινικών και όλων των προνοµίων στην παροχή ιατρικών και νοσοκοµειακών
υπηρεσιών.
Η) Ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης για υγεία, ατυχήµατα, γηρατειά και ανεργία που να
επεκταθεί σε όλους τους Έλληνες.
Θ) Την προστασία της µητέρας και του παιδιού.
Ι) Την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε συνδυασµό µε την
αξιοποίηση των εθνικών και λαϊκών παραδόσεων και τη συµµετοχή ολόκληρου του λαού στην
πολιτιστική εξέλιξη.
Οι οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιδιώξεις των εργαζόµενου Ελληνικού λαού
- εργατών, αγροτών, µισθωτών, υπαλλήλων, νεολαίας, µικροεπαγγελµατιών και βιοτεχνών - η
θεµελίωση µιας κοινωνίας χωρίς αλλοτρίωση και γραφειοκρατία, θα πραγµατοποιηθούν µε τη
συνεχή λαϊκή επαγρύπνηση, έλεγχο και κινητοποίηση.

- 16 -

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση του Περιοδικού ‘Κοινωνία Πολιτών’
Εκδότης: Ένωση πολιτών για την Παρέµβαση © 2007-2008
Πρόεδρος :Νίκος Μουζέλης
Αντιπρόεδρος : Περικλής Βασιλόπουλος
Υπεύθυνος έκδοσης : Χρήστος Φασλής
Επιµέλεια Έκδοσης: Μαρία-Μαρίνα Κυριακοπούλου - Φένια Χαλά
Επικοινωνία : ekoinoniapoliton@gmail.com,paremvassi@ath.forthnet.gr
Έδρα : Αλεξάνδρου Σούτσου 18,10671,Αθήνα

- 17 -