SMK TAMAN WIDURI

14200 SUNGAI JAWI
______________________________________________________________________________

KELAB BOLA TAMPAR
STATISTIK AHLI TAHUN 2015
MELAYU
L
P
24
49

CINA
L
-

INDIA
L
-

P
-

LAIN-LAIN
L
P
-

P
-

JUMLAH
73

RANCANGAN TAHUNAN 2015
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9
10

Kegiatan &
rancangan
Pendaftaran ahli
Mesyuarat agung
Pengenalan
permainan asas
bola tampar
Nota ringkas bola
tampar
Latihan mingguan
Latihan melontar
bola dan teknik
menyambut bola
Latihan menyangga
serta menggelecek
bola dengan
menggunakan satu
bola
Pertandingan
antara kumpulan
Pertandingan
antara kumpulan
Penilaian Markah

Ja
n

Fe
b

Ma
c

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo
s

Sept

Okt

Nov