NUME ŞI PRENUME:................................

CLASA:........................................................
DATA:..........................................................

Teză
SUBIECTUL I. 1,2p(6x0,2p)
Completaţi spaţiile libere cu noţiunile corespunzătoare:
Carioplasma este alcătuită din...................................și....................................................
Celulele somatice sunt celule...........................,iar celulele reproducătoare sunt celule..................... .
Fotosinteza are loc in..........................., iar respirația celulară în............................... .
SUBIECTUL II. 1,8p(6x0,3)
Alegeţi răspunsul corect:
1. Bacteriile se înmulțesc prin diviziune:
a. Indirectă-meioză
b. Indirectă-mitoză
c. Directă-strangulare
d. Directă-mitoză
2. Sunt organite celulare cu membrană dublă:
a. lizozomii
b. cloroplastele
c. dictiozomii
d. ribozomii
3. La celula eucariotă, ADN-ul se găsește în :
a. nucleu
b. membrană plasmatică
c. ribozomi
d. mezozomi.
SUBIECTUL III. 0,8p(4x0,2p)
Asociaţi noţiunile din cele două coloane:
1. biosinteza ribozomilor
2. organite de mișcare
3. depoziteaza amidon
4. transportul intracelular

4.
a.
b.
c.
d.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
b.
c.
d.

Organitele specifice fibrei musculare sunt:
Corpusculii Nissl
neurofibrilele
feoplastele
miofibrilele
Oxigenul eliberat în fotosinteză provine din:
Săruri minerale
Fotoliza apei
Dioxid de carbon
Respirație
Are rol în diviziunea celulară :
plasmalema
centrozomul
ribozomul
dictiozomul

a.
b.
c.
d.
e.

cilii și flagelii
nucleolii
ribozomi
amiloplaste
reticul endoplasmatic

SUBIECTUL IV. 1,2p(6x0,2p)
Notaţi cu A (adevărat) sau F(fals) afirmaţiile de mai jos. Dacă apreciaţi că o propoziţie este falsă modificaţi-o
astfel încât să devină adevărată.
1. Ciclul celular cuprinde interfaza și diviziunea propriu-zisă.
2. Leucoplastele sunt plastide fotosintetizatoare.
3. Nucleul este delimitat de o membrană dublă.
4. Faza de lumină a fotosintezei are loc în stroma cloroplastului.
SUBIECTUL V. 2p
Prezentaţi două asemănări şi două deosebiri între mitocondrie şi cloroplast.4x0,25p
Prezentați patru deosebiri între diviziunea directă și cea indirectă.4x0,25p
SUBIECTUL VI. 2p
Celula este unitatea structurală și funcțională a tuturor organismelor vii:
a. Precizați componentele structurale ale nucleului și precizați câte o particularitate a acestora 1,2p
b. Enumeraţi două organite citoplasmatice delimitate de membrană simpla și precizați câte un rol pentru
acestea. 0,8p
Notă: se acordă 2 puncte din oficiu