You are on page 1of 1

NUME ŞI PRENUME:................................

CLASA:........................................................
DATA:..........................................................

NR. 2
TEST
SUBIECTUL I. 1,2p(6x0,2p)
Completaţi spaţiile libere cu noţiunile corespunzătoare:
Corpusculii Nissl,.........................și......................................sunt organite celulare specifice.
Citoplasma celulelor eucariote, se poate afla în două stări fizice reversibile:..........................și .........................
În lumea vie, se cunosc două tipuri de organizări celulare: ...............................și ...........................................
SUBIECTUL II. 1,8p(6x0,3)
Alegeţi răspunsul corect:
1. Cele mai importante substanțe organice ale
celulelor vii sunt:
a. lipidele
b. glucidele
c. proteinele
d. vitaminele
2. Sunt componenete neprotoplasmatice:
a. citoplasma și nucleul
b. vacuolele și peretele celular
c. ribozomii și dictiozomii
d. citoplasma și memebrane celulară
3. La celula procariotă, ADN-ul se găsește în :
a. nucleoid
b. membrană plasmatică
c. ribozomi
d. mezozomi.
4. Sunt organite celulare cu membrană dublă:
SUBIECTUL III. 0,8p(4x0,2p)
Asociaţi noţiunile din cele două coloane:
1. sinteza proteinelor
2. digestie intracelulară
3. producerea secreţiilor
4. diviziunea celulară

a.
b.
c.
d.

lizozomii
mitocondriile
dictiozomii
ribozomii

5.
a.
b.
c.
d.

Facilitează schimbul de substanțe cu mediu :
plasmalema
centrozomul
ribozomul
dictiozomul

6.
a.
b.
c.
d.

Organitele celulare cu rol în trasportul
intracelular sunt:
lizozomii
RE
feoplastele
miofibrilele

a.
b.
c.
d.
e.

ribozomi
lizozomi
mitocondrii
aparat Golgi
centrozom

SUBIECTUL IV. 1,2p(6x0,2p)
Notaţi cu A (adevărat) sau F(fals) afirmaţiile de mai jos. Dacă apreciaţi că o propoziţie este falsă modificaţi-o
astfel încât să devină adevărată.
1. Mezozomii au rol respirator la bacterii.
2. Pompa de Na+- K+ este o formă de transport pasiv ce folosește proteine transportoare.
3. Membrana lizozomului se numește tonoplast.
4. Mitocondriile au rol în respirația celulară.
SUBIECTUL V. 1,6p
1.Prezentaţi două asemănări şi două deosebiri între celula vegetală şi celula animală.4x0,2p
2.Dați doua exemple de celule eucariote care au perete celular și specificați compoziția acestora.4x0,2p
SUBIECTUL VI. 2,4p
Celula este unitatea structurală și funcțională a tuturor organismelor vii:
a. Descrieți modelul structural al membranei plasmatice 0,4p
b. Enumeraţi două organite citoplasmatice la alegere şi prezentaţi structura şi rolul acestora. 1p
c. Explicați termenii:, osmoză, transport pasiv, turgescență, deplasmoliză, pinocitoză. 1p(5x0,2p)