You are on page 1of 2

Școala Gimnazială „Prof.

Constantin Dincă” Ulmeni

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI

1. Relaţia dumneavoastră cu propriul copil este:
a. foarte bună
c. de indiferenţă
b. bună
d. puţin conflictuală

e. foarte conflictuală

2. Precizaţi trei aspecte pe care le apreciaţi în relaţia cu propriul copil:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________
___
3.
Precizaţi trei aspecte care credeţi că ar mai trebui îmbunătăţite în relaţia cu propriul copil:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________
___
4. Vă povesteşte copilul activităţile din şcoală?
a. da, tot timpul
c. doar când am timp
b. numai când îl întreb
d. mai mult povesteşte cu fraţii, bunicii, prieteni, etc.
5. Cum apreciaţi şcoala în care învaţă copilul dumneavoastră?
a. foarte bună
c. îmi este indiferent la ce şcoală învaţă copilul meu
b. bună
d. proastă
6. Ce lucruri aţi schimba la şcoala noastră dacă s-ar putea?

7. Cum apreciaţi profesorii care predau copiilor dumneavoastră?
a. sunt foarte bine pregătiţi
c. depinde de fiecare profesor în parte
b. sunt bine pregătiţi
d. sunt slabi pregătiţi
e. nu ştiu să se apropie de copii
8. Clasificaţi activitatea fiecărui profesor la disciplina corespunzătoare:
Nesatisfăcătoare
Satisfăcătoare
Bună
Lb. română
Lb. engleză
Lb. franceză
Matematică

Foarte bună

Câteva sfaturi.Geografie Biologie Istorie Fizică Religie Educaţie muzicală Educaţie plastică Educaţie tehnologică Educaţie fizică 9. vă rugăm! Direcţiunii Doamnei diriginte Profesorilor VĂ MULŢUMESC PENTRU SINCERITATE!!! .