Cuvântul-parte de vorbire -I1.

Completaţi formele care lipsesc şi verificaţi dacă şi-au schimbat forma cuvintele scrise de voi:
Unul/una
Mai multe/multi
un copil
nişte .................
un nasture
nişte .................
o pisică
nişte .................
o bucurie
nişte .................
o ploaie
nişte .................
o ocolire
nişte .................
2.Completaţi enunţurile date cu forma potrivită a cuvântului carte. Ce observaţi?
 Mama i-a cumpărat lui Mircea .............................. .
 Mircea a pus ............................ pe masă.
 Deasupra .............................. mama a aşezat celelalte pachete cu cumpărături.
.......................................................................................................................................................
3.Găseşte forme ale cuvintelor:
elev.....................................................................................................................................................................
caiet .....................................................................................................................................................................
durere......................................................................................................................................................................
ploaie .......................................................................................................................................................................
frumos .........................................................................................................................................................................
a merge .........................................................................................................................................................................
doi ...............................................................................................................................................................................
4.Ordonează cuvintele în propoziţie:

îl, faptei, asupra, vrăjitoarea, prinse;
..........................................................................................................................................................................................

Cuvântul-parte de vorbire -I1.Completaţi formele care lipsesc şi verificaţi dacă şi-au schimbat forma cuvintele scrise de voi:
Unul/una
Mai multe/multi
un copil
nişte .................
un nasture
nişte .................
o pisică
nişte .................
o bucurie
nişte .................
o ploaie
nişte .................
o ocolire
nişte .................
2. Completaţi enunţurile date cu forma potrivită a cuvântului carte. Ce observaţi?
 Mama i-a cumpărat lui Mircea .............................. .
 Mircea a pus ............................ pe masă.
 Deasupra .............................. mama a aşezat celelalte pachete cu cumpărături.
.......................................................................................................................................................
3.Găseşte forme ale cuvintelor:
elev.....................................................................................................................................................................
caiet .....................................................................................................................................................................
durere......................................................................................................................................................................
ploaie .......................................................................................................................................................................
frumos .........................................................................................................................................................................
a merge .........................................................................................................................................................................
doi ...............................................................................................................................................................................
4..Ordonează cuvintele în propoziţie:

îl, faptei, asupra, vrăjitoarea, prinse;

.. girafă................................ cinci. Dealurile dorm sub omătul de trei palme.......... blocuri......ninsoare.................... 3..................................... alergare.... mirare............. jucăm......... Animalele işi caută adăpost ................................................  Legate prin înţeles.........Venirea iernii a amorţit natura. furtună.......... sunt părţi ............. poieniţe. fiinţe lucruri Exprimă fenomene denumire sentimente/ ale naturii de acţiuni stări sufleteşti numărul de obiecte 4.............Mii de fulgi strălucitori zboară prin văzduhul îngheţat ..............................Doar focul din casele oamenilor are curajul să infrunte iarna............. ci alcătuiesc ............................... .................a doua..... sapte IMPARATIA PARTILOR DE VORBIRE acţiuni însuşiri ............... vesel...............................trezire-................. alb.....................-..........ură............................................. reciţi ............................... urs........................  Fiecare cuvânt denumeşte ceva: Exemple: ............ pui... iubire.. carte.......S-a aşternut zăpada măruntă şi deasă...bătaie...... scriu..... Completează:  În comunicare............................. rândunelele............................ cuvintele sunt elemente ale vorbirii.....Un crivăţ pternic suflă şi te orbeşte.................. toamna............Melancolia pluteşte in aer.....................o mie-...... unici........... Scrie în tabelul de mai jos cuvintele din textul următor: Ninge................. blânde ...... zboară......uimire-............grijă-.....Alcătuiţi propoziţii folosind cuvintele: frunzele...... balenă....doisprezece.................... lemn.........prietenie...............viscol............. Cuvântul-parte de vorbire -II1.................................... ace ................frică....bucurie...........................  Un cuvânt poate avea mai multe................. 2.............. deştept..................fulger.. aduce.......urcare.......... . om ................. oamenii nu vorbesc cuvinte izolate................................................ Scrie într-un cuvânt ce exprimă fiecare serie de cuvinte: a) b) c) d) e) f) g) h) i) albă...............

IMPARATIA CUVINTELOR IMPARATIA PARTILOR DE VORBIRE .