You are on page 1of 3

Avizat

Responsabil comisie metodica,
Avizat
Director,
Unitatea de învăţământ:
Disciplina de studiu ȘTIINȚE
Numele şi prenumele cadrului didactic:
An şcolar 2016-2017
Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 3252 /13.02.2006
Clasa a XI-a, filiera teoretica
1 oră pe săptămână
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I - 18 ore

Nr.
U.Î.
1.

2.

3.

Unitatea de învăţare – titlu
Reprezentari ale universului

Lumina – fenomene
interpretabile clasic si cuantic

Materia – componenta a

Competenţe
specifice vizate
1.1;
2.1;
3.1

1.2;
2.2;
3.1;
3.2

1.1;

Conţinuturi
 Teoria heliocentrică a lui Copernic. Legile lui
Kepler .
 Sistemul solar. Explorarea Cosmosului în
secolul al XX-lea. Expansiunea Universului.
Legea lui Hubble Deplasarea spre roşu . Big
Bang. Temperatură minimă.. Newton şi legea
atracţiei universale..
 Fenomene optice observabile în natură.
Fenomene optice ondulatorii.
 Curcubeul. Ionizarea în atmosferă. Aurorele
polare.
 Teoria corpusculară.
 Dualismul undă-corpuscul. Principiul de
nedeterminare.
 Despre găurile negre.
 Evaluare
 Modele atomice
Page 1 of 3

Nr. ore
alocate
4

6

Săptămâna

Obs.

S1 - S4

S5 - S10
S6 –
activități
extracurri
culare

5

S11 - S15

azotului şi carbonului în natură. 2.  Tabelul periodic.1. rase  Poluarea.circuitul oxigenului.  Legăturile chimice.2.16 ore Nr.  1.1. 2.2.2. Habitate şi nişe  Tipuri majore de biomi de pe Terra.  Teorii acido-bazice  Catalizatori şi enzime  Evaluare  Referate Evaluare semestriala 2 S16 . 3.universului 4.2. 3. Efectul de seră. U. Completarea straturilor cu electroni.2 Structura învelişului electronic al atomului. 2. 3. Dezvoltarea durabilă  Teorii asupra evoluţiei apariţiei şi evoluţiei mediului.2. 3.Î.  Proprietăţile nucleului atomic -radioactivitatea.  Diversitatea lumii vii – specii. ore alocate 1 7 Săptămâna S20 S21 .  Medii biotice şi abiotice. 3.1. 3. . reflectare a structurii electronice a elementelor. 2.1. 1. omului.2 1. fisiunea şi fuziunea nucleară.S17 1 1 S18 S19 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRUL II .1. dioxidului de carbon . 2. Religia şi apariţia lumii  Cicluri naturale Page 2 of 3 Nr.S27 Obs. 3. Principiul Aufbau. 2.1. Principul Pauli. Unitatea de învăţare – titlu Resurse energetice Mediul de viata Competenţe specifice vizate 1.1.2 Conţinuturi  Surse de energie  Cicluri naturale  Circuitul apei în natură.

natalitate. 2.2. densitatea populaţiilor. Evoluţia ecosistemului  Principiul competiţiei  Ecosisteme antropizate  Ritmuri biologice  Relaţii biologice  Relaţii trofice  Evoluţia şi autoreglarea sistemelor  Impactul acţiunii omului asupra mediului înconjurător Sesiune referate Page 3 of 3 7 S28 . 2. mortalitate .1.1.2. Populatii si ecosisteme 5. 1. 3. 3. Evaluare 1.1. Creşterea numerică a populaţiei  Ecosistemul.  Evaluare  Genetica populaţiilor.S34 1 S35 .Adaptarea populaţiilor la mediul de viaţă  Selecţia naturală.4.2.