Avizat

,
Sef de catedra

Director

PLANIFICARE CALENDARISTICA
AN SCOLAR:2016-2017
Plan de invatamant aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.3331/25.02.2010
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S. : .4437/29.08.2014
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Cluj-Napoca
Prof. Pop Vasile Viorel
Domeniul de pregatire de baza/Domeniul de pregatire generala/
Calificarea profesionala:Lacatus structuri metalice si utilaj tehnologic
Disciplina:Consiliere si orientare pentru invatamantul profesional de stat cu dutata de 3
ani
Nr.de ore/an:32
Nr.ore/saptamana:1
Clasa:a X-a P1
Nr.cr
t
1.

Unitatea de
competenta

1.
Explorarea
resurselor
personale în
vederea
planificării şi
dezvoltării
carierei.

Competente
specifice
1.1.
Analizarea
caracteristicil
or personale
semnificative
pentru
dezvoltarea
încrederii în
sine

Obs.
Continuturi
Autocunoaştere
şi management
personal
Caracteristici
personale: calităţi,
valori, interese,
competenţe,
aptitudini,
aspiraţii, nevoi
etc.

Nr.or
e
5

Saptaman
a
S1-S5

4

S6-S9

Semestr
ul I

Modalităţi de
dezvoltare a
încrederii în sine

2.

2. Utilizarea
instrumentel
or necesare
pentru
învăţare şi
muncă

2.1. Folosirea
Comunicare
unor tehnici de interpersonală
comunicare
 Comunicarea
adaptate
prin emoţii.
diferitelor
Emoţii
contexte de
pozitive şi
învăţare şi de
negative.
muncă
Influenţe
asupra
învăţării şi

1

Semestr
ul I

Elaborarea proiectului personal de educaţie şi carieră. Explorarea caracteristicilor şi a tendinţelor  Portofoliul personal. referinţe. Elaborarea proiectului 3. CV. certificate de competenţă. 2.2. 3. Operarea cu tehnici de învăţare adaptate diverselor etape de dezvoltare a carierei A învăţa să înveţi  Tehnici şi strategii de optimizare a învăţării. Modalităţi de dezvoltare a inteligenţei emoţionale 3. 3.2.muncii. Tehnici de stimulare a creativităţii  Instrumente şi aplicaţii TIC pentru eficientizarea învăţării şi a planificării carierei 4. Utilizarea instrumentel or necesare pentru învăţare şi muncă 2. diplome. Identificarea factorilor care influenţează decizia de carieră Planificarea şi dezvoltarea carierei 5. scrisoarea de intenţie.1. Modalităţi de realizare a documentelor Europass  Pregătirea pentru interviu (studii sau angajare) Piaţa muncii  Meserii/profe sii 2 7 S10-S18 Semestr ul I 5 S19-S23 Semestr ul II 8 S24-S32 Semestr ul II . 3.

factori de stres  Modalităţi de a face faţă stresului în viaţa personală şi la muncă 3 4 S33-S36 Semestr ul II .personal de educaţie şi carieră pieţei muncii   6. Manifestarea unui stil de viaţă favorabil schimbării şi adaptării la noi contexte de învăţare şi de muncă. actuale Cerinţe minime ale profesiilor şi competenţe specifice fişei postului Surse formale şi informale de căutare a unui loc de muncă. economice şi tehnologice asupra stilului de viaţă şi evoluţiei profesiilor tradiţionale. de viitor.viaţă personală. Aprecierea efectelor schimbărilor sociale. Pregătirea pentru angajare Stil de viaţă şi muncă  Factori care influenţează sănătatea ocupaţională: echilibrul muncă . 4.1. 4.