You are on page 1of 3

Avizat

,
Avizat,
Sef catedra
Director
Avizat,
Sef de catedra

PLANIFICARE CALENDARISTICA
AN SCOLAR:2014-2015

Avizat,
Plan de invatamant aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.3331/25.02.2010
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S. : .4437/29.08.2014
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Cluj-Napoca
Avizat,
Profilul:Tehnic
Director
Domeniul de pregatire de baza/Domeniul de pregatire generala/
Calificarea profesionala:Lacatus structuri metalice si utilaj tehnologic
Disciplina:Consiliere si orientare pentru invatamantul profesional de stat cu dutata de 3
ani
Nr.de ore/an:32
Nr.ore/saptamana:1
Clasa:a X-a P

Nr.cr
t
1.

Unitatea de
competenta

1. Explorarea
resurselor
personale în
vederea
planificării şi
dezvoltării
carierei.

Competente
specifice
1.1.
Analizarea
caracteristicilo
r personale
semnificative
pentru
dezvoltarea
încrederii în
sine

Obs.
Continuturi
Autocunoaşter
e şi
management
personal
Caracteristici
personale:
calităţi, valori,
interese,
competenţe,
aptitudini,
aspiraţii, nevoi
etc.

1

Nr.or
e
4

Saptaman
a
S1-S4

Semestru
lI

Utilizarea instrumentelo r necesare pentru învăţare şi muncă 2. asertivă.1. Tehnici de comunicare asertivă A învăţa să înveţi Resurse şi tehnici de informare cu privire la învăţare şi muncă prin intermediul noilor instrumente TIC şi multimedia 1 S5 Semestru lI 4 S6-S9 Semestru lI 5 S10-S14 Semestru lI 2 S15-S18 Semestru lI 5 S19-S23 Semestru l II Factori care favorizează şi/sau blochează învăţarea şi succesul în carieră 4. factori de influenţă. 3. 2. agresivă. Identificarea factorilor care influenţează decizia de carieră Planificarea şi dezvoltarea carierei Decizia de carieră: etape. 3. 2 . Folosirea unor tehnici de comunicare adaptate diferitelor contexte de învăţare şi de muncă 2.Modalităţi de dezvoltare a încrederii în sine 2.2. Elaborarea proiectului personal de educaţie şi carieră. Utilizarea instrumentelo r necesare pentru învăţare şi muncă 2. Operarea cu tehnici de învăţare adaptate diverselor etape de dezvoltare a carierei Comunicare interpersonală Comunicarea pasivă. 3.1.

2. voluntariat. liber profesionist. economice şi tehnologice asupra stilului de viaţă şi evoluţiei profesiilor Piaţa muncii Dinamica pieţei muncii la nivel local.5. naţional. regional.1. Aprecierea efectelor schimbărilor sociale. la domiciliu. 6. Elaborarea proiectului personal de educaţie şi carieră 4. sociale şi tehnologice influenţa asupra stilului de viaţă şi asupra profesiilor Impactul stilului de viaţă asupra planificării carierei şi dezvoltării personale 3 S24-S26 S28-S29 Semestru l II Semestru l II Semestru l II Semestru l II . Manifestarea unui stil de viaţă favorabil schimbării şi adaptării la noi contexte de învăţare şi de muncă. cu jumătate de normă. internaţional 5 Oportunităţi de muncă: cu normă întreagă. Explorarea caracteristicilor şi a tendinţelor pieţei muncii 4. 3. 3 S30-S32 2 S33-S34 2 S35-S36 Stil de viaţă şi muncă Schimbările economice. antreprenoriat etc. consultanţă. 3.