You are on page 1of 7

Anul şcolar: 2016 - 2017

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu„Cluj Napoca
Profesor: Pop Vasile Viorel
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: : CONSILIERE ŞI ORIENTARE – învățământIP3

Avizat:
Director / Responsabil comisie metodică,

Nr. ore: 1 oră /săpt. × 36 săptămâni

PLANIFICAREA ORELOR DE ORIENTARE SI CONSILIERE VOCATIONALA
LA CLASA a X-a Scoală Profesională – AN SCOLAR 2016 - 2017
COMPETENŢE GENERALE:
1. Eplorarea resurselor personale în vederea planificării şi dezvoltării carierei
2. Utilizarea instrumentelor necesare pentru învăţare şi muncă
3. Elaborarea proiectului personal de educaţie şi carieră
4. Manifestarea unui stil de viaţă favorabil schimbării şi adaptarii la noi contexte de învăţare şi de muncă
VALORI ŞI ATITUDINI
1. Încredere în potenţialul personal
2. Respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi
3. Gestionarea cu succes a emoţiilor
4. Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor
5. Adaptare la noile tipuri de tehnologii de învăţare
6. Adaptare şi dechidere la cerinţele pieţei muncii
7. Responsabilitate în luarea deciziilor legate de carieră
8. Realism în construirea planului de carieră
9. Independenţă în gândire şi acţiune
10. Motivaţie şi flexibilitate în configurarea traseului educaţional şi profesional
11. Orientare către un stil de viaţă de calitate
Conform Programei şcolare Consiliere şi Orientare-Curriculum diferenţiat pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.Aprobat prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale Nr.4437/29.08.2014

Prezentarea personală printr-un pliant .3 Pregătirea pentru succes profesional şi personal    Elaborarea unui program personalizat de reusita personala si profesionala pe baza unor structuri negociate Aplicarea tehnicilor de management personal si strategiilor pentru responsabilizare si pregatire pentru viata de adult Tip de activitate Brainstorming. Formularea unor criterii clare de auto-evaluare a resurselor personale.chestionare de auto-evaluare.chestionarul de interese. Exerciţii de conştientizare a resurselor personale: Ce îmi doresc în viaţă?. discuţii în grup. linia vieţii. .Competente specifice 1. Ce îmi place să fac? Dezbaterea relaţiilor existente între aspiraţii – imagine de sine – preferinţe – interese.portofoliul.2 Management personal  Programe educationale de dezvoltare a stimei de sine si a autoeficientei si a autoeficacitatii in pregatirea pentru reusita personala si profesionala  Tehnici de management al resurselor personale  Asumarea responsabilitatilor si consecintelor 1. .grila de observaţie . eseuri despre auto-eficacitate. . chestionare de autocunoaştere. scurte descrieri despre sine. S7 S8 S9 . capitolele importante din viaţă. Evaluarea valorilor personale Evaluarea intereselor Evaluarea caracteristicilor de personalitate Exerciţii în grup de definire a stimei de sine. jocuri şi exerciţii de identificare şi exersarer a modalităţilor de dezvoltare a încrederii în sine Exerciţii individuale şi de grup pentru exersarea abilităţilor de prezentare: Cum mă prezint celorlalţi?. S3 S4 S5 S6 . mediu si lung.jocul de rol Toate acestea sunt utilizate în scopul stabilirii de către elev şi consilier a unor etape noi de dezvoltare a carierei personale.testele de aptitudini şi performanţă. a procesului de luare a deciziilor. Ce vreau să fac? Pe cine mă bazez?. Stabilirea unei strategii de optimizare a resurselor personale pe termen scurt. Tehnici motivationale 1. .chestionarul de personalitate .simularea.reclama.1.scurte descrieri despre sine . Cine mă pateu împiedica? Ce obiectiv îmi propun? Data S1 S2 Probe de evaluare .chestionarul de valori . exerciţii metaforice. pe baza autoevaluarii caracteristicilor personale Continuturi tematice Organizarea colectivului clasei • Strategia de optimizare a resurselor personale • Motivatia pentru succesul scolar si profesional.

utilizarea inteligentă a informaţiilor pentru rezolvarea creativă de probleme. în faţa clasei. postere. de relaţionare la locul de muncă Realizarea de scenarii referitoare la stările emoţionale în situaţii profesionale de viaţă Articole din presă. viol. Exerciţii individuale şi de grup. Realizarea unei dezbateri cu tema învăţarea de-a lungul vieţii. discuţii de grup pe baza broşurilor / web site-urilor / profilelor ocupaţionale. Examinarea aspectelor legale şi etice ale comportamentelor inacceptabile (hărţuire. pliante. Prezentare individuală a traseului educaţional sau de viitor Crearea de postere despre condiţii eficiente de învăţare Dezbateri de grup pentru exersarea opiniilor pro şi contra Chestionar de autoevaluare a stilului de învăţare Crearea unei baze de date cu informaţii despre profesioa aleasă Realizarea unor activităţi de grup pe tema stilul de viaţă şi cariera: afişe. sarcini de grup privind relaţia angajat angajator părinţi–adolescenţi. broşuri. manuale.2. Exerciţii de prezentare personală / de grup. colaje. într-un mod original. S10 S11 Elaborarea şi aplicarea unui program de pregătire emoţională pentru examene. Comunicare interpersonală 2. Exerciţii. . joc de rol.1 Managementul emotiilor  Comunicarea prin emoţii  Autocontrolul emotional: practicarea in diferite 2. abuz sexual).1 Explorarea inteligenţei situatii de viata emoţionale ca abilitate  Modalităţi de dezvoltare a inteligenţei semnificativă pentru învăţare emoţionale şi muncă Exerciţii de recunoaştere a emoţiilor şi de management emoţional.

pliante.2 Analizarea beneficiilor comportamentului de cooperare 2. manuale. .2. postere.1 Planificarea si dezvoltarea carierei S19 Aplicarea abilitatilor de utilizare a Simularea unui interviu de angajare Explorarea ofertei de locuri de muncă Accesarea siturilor de oferte de muncă şi AJOFM Realizarea unor activităţi de grup pe tema stilul de viaţă şi cariera: afişe.  Dezvoltarea modalitatilor de acceptare.2    S12 S13 S14 A învăţa să înveţi Tehnici şi strategii de optimizare a învăţării şi creativităţii Clasificarea si si evaluarea resurselor relevante cu privire la invatare. munca si cariera Instrumente şi aplicaţii TIC în învăţare şi planificarea carirerei S15 S16 S17 S18 Analiza situatiei scolare semestriala 3.  Calitati necesare pentru sprijinirea relatiilor puternice. de lunga durata. management si / sau adaptare la schimbarile din cadrul relatiei 1. broşuri.2 Abilitatile sociale  Comportamentul de cooperare in grup.

discuţii cu specialişti de la departamentele resurse umane. niveluri. echivalarea diplomelor la Standarde europene pentru diferite nivel european situatii educationale sau de munca 3.  Tipuri de institutii. interviuri. analiza legislaţiei realizarea unor postere. consultarea de documente formale. participarea la interviu.2 Evaluarea cerinţelor 3. colaje comentarea unor texte privind meseriile specifice femeilor / bărbaţilor. studiului sau insertiei pe piata muncii  Integrarea si armonizarea prioritatilor si europene obiectivelor in vederea obtinerii succesului în carieră. Discuţii de grup. vizite. broşuri. cererii  Proiectarea unei strategii eficiente de tranzitie de la sistemul profesional de învăţământ la piata muncii. sondaje de opinie cu privire la oportunităţile de muncă la nivel local şi regional.3. documentarea cu privire la condiţiile de angajare. specificul educatiei. postere. de viitor. actuale în vederea formulării unor  Cerinţe minime ale profesiilor şi competenţele opţiuni pentru angajare specifice fişei de post  Integrarea europeana si globalizarea. dezbateri.1 Utilizarea instrumentelor de marketing personal în pregătirea pentru angajare  Portofoliul personal si planul pentru cariera dupa documentelor de marketing personal si Europass in vederea continuarii finalizarea ciclului superior al liceului. Analiza exemplelor. discuţii de grup pe baza broşurilor / web site-urilor / profilelor ocupaţionale cu privire la oferta educaţională. CV. Căutarea pe Internet. conditii de acces. Exerciţii. pliante. scrisoare de intenţie. actualizarea portofoliului cu diplome.2 Piaţa muncii pentru practicarea profesiilor  Meserii-profesii tradiţionale. . Aplicare de chestionare de interese. decizii privind cariera Realizarea de fişe de lucru şi colaje pe tematica explorării carierei Crearea unor postere pe tema Cariere de succes Realizarea unor activităţi de grup pe tema stilul de viaţă şi cariera: afişe. Completarea unor fişe de lucru. scrisoare de intentie. documente Europass. consultare ziare. in conditiile integrarii europene si globalizarii i ofertei pe piata muncii  Surse formare şi informale de căutarea unui loc de muncă  Pregătirea pentru angajare Căutarea pe Internet. Elaborare CV. manuale. Efectele globalizarii asupra mobilitatii fortei de munca. documente. S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 Brainstormin pe tema muncii şi rolului acesteia. finalizare. vizionare şi comentare de filme şi reportaje. simularea participării la interviu.

bărbaţilor. 4. discuţii cu specialişti de la departamentele resurse umane.1 Manifestarea opţiunii pentru o relaţie echilibrată între muncă şi viaţa personală 4. discuţii de grup pe baza Comentarea unor texte şi imagini cu aspecte legate de stilul de viaţă. problematizare pe teme ca rolul stilului de viaţă în alegerea documentarea cu privire la condiţiile de angajare. postere. interviuri. broşuri. Discuţii de grup. dezbateri. Căutarea pe Internet. eseuri. S31 S32 S33 S34 S35 Realizarea eseurilor despre stil de viaţă sănătosRealizarea unei broşuri despre sănătatea ocupaţională Realizarea unor activităţi de grup pe tema stilul de viaţă şi cariera: afişe.1 Stil de viaţă şi muncă  Componentele calitatii vietii  Elaborarea hărţii conceptuale despre sănătatea ocupaţională  Factori care influienţează sănătatea ocupaţională  Resurse personale de imbunatatire a calitatii vietii  Impactul carierei si profesiei asupra calitatii vietii  Calitatea vietii in situatii de criza. discuţii cu specialişti de la departamentele resurse umane. consultare ziare. Exerciţii. studii de caz pe tema egalităţii de şanse şi de gen şi egalităţii de şanse şi carieră. completarea unui chestionar “Stilul de viaţă şi cariera”. manuale. . colaje comentarea unor texte privind meseriile specifice femeilor / bărbaţilor.  Modalitati de interventie in situatie de criza  Modalităţi de a face faţă stresului în viaţa personală şi la muncă Discuţii de grup. lucrul în grup. discuţii de grup.Exerciţii de analiză personală. Analiza exemplelor. completarea de fişe. Dezbatere. sondaje de opinie cu privire la oportunităţile de muncă la nivel local şi regional. Dezbatere. exerciţii cu privire la educaţia permanentă. analiza legislaţiei realizarea unor postere. documentarea cu privire la condiţiile de angajare. vizite. pliante.

carierei. Realizarea de proiecte de grup. activităţi de voluntariat. Studiu de caz: planificarea carierei şi stilul de viaţă. Analiza situatiei scolare anuale S 36 .