You are on page 1of 155

COMISIA DE SPECIALITATE NR.

8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS
Aprobat în BEX ARACIS

STANDARDE SPECIFICE
PRIVIND EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII ACADEMICE LA
PROGRAMELE DE STUDII DIN DOMENIILE DE LICENȚĂ ȘI MASTER
AFERENTE
COMISIEI DE SPECIALITATE NR. 8

ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Cuprins
INTRODUCERE ........................................................................................................................... 5
1 STANDARDELE SPECIFICE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII
UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (CILCUL I) ........................................................................... 8
1.1 Domeniul de licență: ARHITECTURĂ ........................................................................... 8
1.1.1 Personalul didactic ....................................................................................................... 8
1.1.2 Conținutul procesului de învățământ ............................................................................ 9
1.1.3 Conținutul fișelor disciplinelor ................................................................................... 15
1.1.4 Practica ....................................................................................................................... 15
1.1.5 Rezultatele învățării .................................................................................................... 15
1.1.6 Studenții. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați .................................... 17
1.1.7 Cercetarea științifică ................................................................................................... 18
1.1.8 Baza materială ............................................................................................................ 18
1.2 Domeniul de licență: URBANISM ................................................................................. 19
1.2.1 Personalul didactic ..................................................................................................... 20
1.2.2 Conținutul procesului de învățământ .......................................................................... 21
1.2.3 Conținutul fișelor disciplinelor ................................................................................... 24
1.2.4 Rezultatele învățării .................................................................................................... 25
1.2.5 Studenții. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați .................................... 26
1.2.6 Cercetarea științifică ................................................................................................... 27
1.2.7 Baza materială ............................................................................................................ 28
1.3 Domeniul de licență: ARTE VIZUALE ........................................................................ 30
1.3.1 Personalul didactic ..................................................................................................... 30
1.3.2 Conținutul procesului de învățământ .......................................................................... 32
1.3.3 Conținutul fișelor disciplinelor ................................................................................... 37
1.3.4 Practica ....................................................................................................................... 37
1.3.5 Rezultatele învățării .................................................................................................... 37
1.3.6 Studenții. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați. ................................... 40
1.3.7 Cercetarea științifică ................................................................................................... 41
1.3.8 Baza materială ............................................................................................................ 42
1.4 Domeniul de licență: TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI ............................ 44
1.4.1 Personalul didactic ..................................................................................................... 44
1.4.2 Conținutul procesului de învățământ .......................................................................... 45
1.4.3 Conținutul fișelor disciplinelor ................................................................................... 50
1.4.4 Practica ....................................................................................................................... 50
1.4.5 Rezultatele învățării .................................................................................................... 51
1.4.6 Studenții. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați .................................... 53
1.4.7 Cercetarea științifică ................................................................................................... 54
1.4.8 Baza materială ............................................................................................................ 55
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 1 din 155

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS
1.5 Domeniul de licență CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA............................................... 58
1.5.1 Personalul didactic ..................................................................................................... 58
1.5.2 Conținutul procesului de învățământ .......................................................................... 59
1.5.3 Conținutul fișelor disciplinelor ................................................................................... 64
1.5.4 Practica ....................................................................................................................... 64
1.5.5 Rezultatele învățării .................................................................................................... 64
1.5.6 Studenții. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați .................................... 67
1.5.7 Cercetarea științifică ................................................................................................... 67
1.5.8 Baza materială ............................................................................................................ 68
1.6 Domeniul de licență: MUZICĂ ..................................................................................... 71
1.6.1 Personalul didactic ..................................................................................................... 71
1.6.2 Conținutul procesului de învățământ .......................................................................... 72
1.6.3 Conținutul fișelor disciplinelor ................................................................................... 80
1.6.4 Practica ....................................................................................................................... 80
1.6.5 Rezultatele învățării .................................................................................................... 80
1.6.6 Studenții. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați .................................... 82
1.6.7 Cercetarea științifică ................................................................................................... 83
1.6.8 Baza materială ............................................................................................................ 84
1.7 Domeniul de licență: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT................................................ 86
1.7.1 Personalul didactic ..................................................................................................... 86
1.7.2 Conținutul procesului de învățământ .......................................................................... 87
1.7.3 Conținutul fișelor disciplinelor ................................................................................... 92
1.7.4 Practica ....................................................................................................................... 92
1.7.5 Rezultatele învățării .................................................................................................... 92
1.7.6 Studenții. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați .................................... 95
1.7.7 Cercetarea științifică ................................................................................................... 95
1.7.8 Baza materială ............................................................................................................ 96
1.8 Domeniul de licență: KINETOTERAPIE ..................................................................... 97
1.8.1 Personalul didactic ..................................................................................................... 97
1.8.2 Conținutul procesului de învățământ .......................................................................... 98
1.8.3 Conținutul fișelor disciplinelor ................................................................................. 102
1.8.4 Practica ..................................................................................................................... 102
1.8.5 Rezultatele învățării .................................................................................................. 102
1.8.6 Studenții. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați .................................. 104
1.8.7 Cercetarea științifică ................................................................................................. 105
1.8.8 Baza materială .......................................................................................................... 105
1.9 Domeniul de licență: MANAGEMENT ÎN SPORT ................................................... 107
1.9.1 Personalul didactic ................................................................................................... 107
1.9.2 Conținutul procesului de învățământ ........................................................................ 108
1.9.3 Conținutul fișelor disciplinelor ................................................................................. 112
1.9.4 Practica ..................................................................................................................... 112
1.9.5 Rezultatele învățării .................................................................................................. 112
1.9.6 Studenții. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați .................................. 114
1.9.7 Cercetarea științifică ................................................................................................. 115
1.9.8 Baza materială .......................................................................................................... 115
2 STANDARDE SPECIFICE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE MASTER
(CICLUL II)............................................................................................................................... 117
2.1 Domeniul de master: ARHITECTURĂ ...................................................................... 118
2.1.1 Criterii de departajare a programelor de master ....................................................... 118
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 2 din 155

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

Personalul didactic ................................................................................................... 120
Organizarea procesului de învățământ ..................................................................... 120
Practica ..................................................................................................................... 121
Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor .............................................................. 121
Baza tehnico-materială ............................................................................................. 123

2.2 Domeniul de master: URBANISM............................................................................... 124
2.2.1 Criterii de departajare a programelor de master ....................................................... 124
2.2.2 Personalul didactic ................................................................................................... 125
2.2.3 Organizarea procesului de învățământ ..................................................................... 125
2.2.4 Practica ..................................................................................................................... 126
2.2.5 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor .............................................................. 127
2.2.6 Baza tehnico-materială ............................................................................................. 128
2.3 Domeniul de master: ARTE VIZUALE ...................................................................... 129
2.3.1 Criterii de departajare a programelor de master ....................................................... 129
2.3.2 Personalul didactic ................................................................................................... 130
2.3.3 Organizarea procesului de învățământ ..................................................................... 130
2.3.4 Practica ..................................................................................................................... 131
2.3.5 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor .............................................................. 131
2.3.6 Baza tehnico-materială ............................................................................................. 132
2.4 Domeniul de master: ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI ................................................ 133
2.4.1 Criterii de departajare a programelor de master ....................................................... 133
2.4.2 Personalul didactic ................................................................................................... 135
2.4.3 Organizarea procesului de învățământ ..................................................................... 136
2.4.4 Practica ..................................................................................................................... 136
2.4.5 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor .............................................................. 136
2.4.6 Baza tehnico-materială ............................................................................................. 137
2.5 Domeniul de master: TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI .......................... 138
2.5.1 Criterii de departajare a programelor de master ....................................................... 138
2.5.2 Personal didactic....................................................................................................... 139
2.5.3 Conținutul procesului de învățământ ........................................................................ 140
2.5.4 Practica ..................................................................................................................... 140
2.5.5 Admiterea și elaborarea lucrării de finalizare a studiilor ......................................... 141
2.5.6 Baza tehnico-materială ............................................................................................. 141
2.6 Domeniul de master: CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA ........................................... 142
2.6.1 Criterii de departajare a programelor de master ....................................................... 142
2.6.2 Personal didactic....................................................................................................... 143
2.6.3 Conținutul procesului de învățământ ........................................................................ 144
2.6.4 Practica ..................................................................................................................... 144
2.6.5 Admiterea și elaborarea lucrării de finalizare a studiilor ......................................... 145
2.6.6 Baza tehnico-materială ............................................................................................. 145
2.7 Domeniul de master: MUZICA .................................................................................... 146
2.7.1 Criterii de departajare a programelor de master ....................................................... 146
2.7.2 Personalul didactic ................................................................................................... 148
2.7.3 Organizarea procesului de învățământ ..................................................................... 149
2.7.4 Practica ..................................................................................................................... 149
2.7.5 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor .............................................................. 150
2.7.6 Baza tehnico-materială ............................................................................................. 150
2.8 Domeniul de master: ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE ................ 151
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 3 din 155

....................................8.............5 2.. ARHITECTURĂ....................................... 153 Practica ...2 2..8.......................................8....................................................................8..................................1 2............ 8 ARTE............COMISIA DE SPECIALITATE NR........................................ 154 Baza tehnico-materială ...8........................................8............................................................................. URBANISM.............. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2......................... 155 AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS....3 2... 4 din 155 .6 Criterii de departajare a programelor de master ....... 151 Personalul didactic ....... 153 Organizarea procesului de învățământ .......4 2.... 2016 Pag...... 154 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor ................

2006. Urbanism. 2016 Pag.2016 d) Legea 288/24. în baza Legii 87/10. Scopul standardelor specifice: În procesul de evaluare academică în vederea autorizării. standardele de referință și indicatorii de performanță prevăzuți în Metodologia de evaluare externă.COMISIA DE SPECIALITATE NR. standardele. C. Standardele specifice detaliază și completează standardele și standardele de referință. precum și lista indicatorilor de performanță. B.php/legaldocs/14847 b) Metodologia de evaluare externă. 4204 /2013 din 15/07/2013 și nr. elaborată de ARACIS1. HG nr. după cum urmează (Tabelul 1): 1 Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. 50).2006. o evaluare externă a calității untr-un mod unitar. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare g) OM 6251/2012 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea. ARHITECTURĂ. acreditării și evaluării periodice a programelor de studii universitare de licență și master se aplică standardele. 2004 privind organizarea studiilor universitare e) HG 404/29. detaliază și completează standardele de referință. în vigoare de la 23. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. pentru programele din domeniile de licență și master menționate.ro/index. desfășurarea și normarea activităților didactice la formele de învățământ la distanta și cu frecventa redusa la nivelul învățământului superior.1. Arhitectură.edu. 60) în care figurează domeniile de licență (DL) și programele de studii. Legislația în vigoare: a) Legea Educației Naționale http://www. Art. precum și lista indicatorilor de performanță.17. a unităților de învățământ superior și a programelor de studii din Domeniul Arte. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 0 INTRODUCERE A. pe domenii. respectiv la domeniul fundamental Știința Sportului și Educației Fizice (DFI nr. Standardele specifice. Evaluarea academică periodică în vederea autorizării provizorii de funcționare și a acreditării instituților.09.2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat f) Ordinul MECTS nr. URBANISM.HG 1418/2006 c) HG nr. 5 din 155 . 8 ARTE. Standardele specifice definesc condițiile minimale ce trebuie respectate pentru atingerea obiectivelor și misiunii programelor de studii.06.04. 6. precum și cu prezentele Standarde specifice pe domenii fundamentale aprobate de ARACIS. elaborată de ARACIS. Arhitectură. Scopul particular al prezentelor standarde este de a asigura. Urbanism Educație Fizică și Sport se face în conformitate cu standardele de referință și indicatorii de performanță prevăzuți în Metodologia de evaluare externă.418 din 11. Standardele Comisiei de Specialitate Arte. Scopul prezentelor standarde specifice constă în completarea cadrului legal și a legislației în vigoare menționată anterior la secțiunea A pentru procesul de evaluare externă a calității educației academice în instituțiile de învățământ superior.10.03. Educație fizică și sport se referă la domeniul fundamental Științe umaniste și arte (DFI nr.

Regie. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Tabelul 1.2016 Notă: 1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene *6) Se adaugă după caz: Actorie. Domeniile și programele de studii aferente Comisiei de Specialitate nr 8 Cod DFI 50 60 Domeniul fundamental DFI Științe umaniste și arte Dom.univ.instrumente Compoziție muzicală Dirijat Artele spectacolului muzical Educație fizică și sportivă Sport și performanță motrică Management în sport Educație fizică și sport și Management în sport Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială Sursa: HG nr. URBANISM. media *8) Filmologie Comunicare audiovizuală-multimedia Pedagogie muzicală Muzică religioasă Muzicologie Interpretare muzicală . 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. fotografie. Păpuși-Marionete. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.canto Interpretare muzicală .09.metal Arte textile . 8 ARTE. HG nr. 6 din 155 . Coregrafie *7) Se adaugă după caz: Management cultural. Jurnalism teatral AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 2016 Pag. de doctorat/masterat (DSU_D/M) Domeniu de licență (DL) Arhitectură Arhitectură Urbanism Urbanism Arte vizuale Arte vizuale Istoria și teoria Arte vizuale artei Teatru și Teatru și artele artele spectacolului spectacolului Cinematografi e și media Cinematogra fie și media Muzică Muzică Știința Știința Sportului și Sportului Educației Educației Fizice Fizice Programe de studii / Specializări (S) Arhitectură 1) Arhitectură de Interior Design de produs Conservare și restaurare de arhitectură Arhitectura peisajului Mobilier și amenajări interioare Tehnologie arhitecturală Proiectare și planificare urbană Urbanism și administrarea teritoriului Amenajarea și planificarea peisajului Arte plastice *9) Arte decorative Design Conservare și restaurare Artă murală Pedagogia artelor plastice și decorative Ceramică .COMISIA DE SPECIALITATE NR.design vestimentar Scenografie și eveniment artistic Design ambiental Artă monumentală Artă sacră Istoria și teoria artei Artele spectacolului *6) Teatrologie *7) Scenografie Cinematografie. ARHITECTURĂ.sticlă . în vigoare de la 23.design textil Modă .

Comunicare audiovizuală: scenaristică. ARHITECTURĂ. Sculptură. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Imagine de film și TV. Multimedia: sunet-montaj. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS *8) Se adaugă după caz: Regie de film și TV. abilități ș i atitudini și corespund calificării pentru care este proiectat programul de studii. prin construcția curriculară și prin contribuția la dezvoltarea științifică a domeniului respectiv. 7 din 155 .  Programele de studii autorizate. *9)Se adaugă după caz: Pictură. respectiv acreditate/reevaluate.COMISIA DE SPECIALITATE NR.  Orice modificări ale programelor de studii trebuie să fie justificate prin raportare la evoluția cunoașterii științifice și tehnologice precum și la modificări survenite în privința calificărilor și în cererea pieței forței de muncă. URBANISM. 2016 Pag. Grafică. publicitate media. Fotografie – videoprocesare computerizată a imaginii Precizări privind programele de studii universitare:  Programele de studii universitare se diferențiază între ele prin misiune. nu pot suferi modificări semnificative de structură și/sau obiective pe durata unui ciclu de studii.  Competențele profesionale ș i transversale vizate de fiecare program de studii sunt descrise în termeni de cunoștințe. 8 ARTE.

proiecte. 2016 Pag. în domeniul de studii universitare de licență (DL 10) Arhitectură sunt incluse programele de studii /specializările prezentate în Tabelul 2: Tabelul 2. sau altele similare. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1 STANDARDELE SPECIFICE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (CICLUL I) Observație: Standardele specifice sunt prezentate pentru fiecare domeniu de studii universitare de licență și master în ordinea în care acestea sunt listate în domeniul fundamental din HG privind Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare. confirmate prin curriculum vitae și/sau lista activității de cercetare. URBANISM.09.2016 Programele de studiu se diferențiază între ele prin conținutul lor curricular. Activitatea de cercetare-proiectare-creație din oricare din specializările de mai sus. HG nr.1 Domeniul de licență: ARHITECTURĂ Conform Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare. acesta trebuie să conțină minimum 20 % discipline de specialitate diferite față de celelalte programe de studiu din domeniu. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. studii și publicații și/sau experiență de creație în domeniul disciplinei predate. 8 ARTE. Un program de studiu se individualizează față celelalte programe de studiu din același domeniu prin planul său de învățământ. în vigoare de la 23. confirmate prin curriculum vitae vitae și/sau lista activității de cercetare. 1. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Programele de studii/specializările din Domeniul de licență Arhitectură Cod DL 10 DOMENIUL DE LICENȚĂ Arhitectură PROGRAMUL DE STUDII (PS) / SPECIALIZAREA (S) Arhitectură Arhitectură de interior Design de produs Conservare și restaurare de arhitectură Arhitectura peisajului Mobilier și amenajări interioare Tehnologie arhitecturală Nr. Ele sunt definite prin misiune și – corespunzător – prin competențele prevăzute să fie dobândite de absolvenți. Disciplinele care obligă în mod special la îndeplinirea acestor condiții sunt: AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.1. Cadrele didactice de predare a disciplinelor cu profil teoretic (cursuri/seminare) și practic (proiecte/lucrări) din categoria celor fundamentale și de specialitate trebuie să aibă o activitate științifică (studii. trebuie să fie desfășurată cu preponderență în domeniul arhitecturii și/sau urbanismului. 1.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Posturile din ștatele de funcții se ocupă în conformitate cu Metodologia Cadru la nivel național și cu a standardelor proprii instituției angajatoare. Cadrele asociate trebuie să aibă activitate de cercetare. publicații) și/sau experiență de creație arhitecturală în domeniul disciplinei predate. de credite (ECTS) 360 300 300 180 180 180 180 Sursa: HG nr. cercetări. ARHITECTURĂ.1 Personalul didactic Cadrele didactice trebuie să îndeplinească cerințele stabilite de legislația în vigoare. conform planurilor de învățământ și a Fișelor Disciplinelor. 8 din 155 .

arhitectură de interior. facultate. În vederea autorizației de funcționare provizorie. Arhitectură de interior. design arhitectural. iar dintre acestea cel puțin 25% să fie profesori universitari și conferențiari universitari. Se recomandă ca acestea să aibă gradul de profesor universitar sau conferențiar. urbanism. prorector. umaniste. Istoria și Teoria arhitecturii. constituite conform normelor legale.COMISIA DE SPECIALITATE NR. La toate specializările domeniului cadrele didactice titularizate trebuie să aibă. Numărul de posturi ocupate cu personal peste vârsta pensionării nu poate depăși 20% din numărul total de posturi didactice. Personalul de conducere. sau cu post rezervat. prodecan. Construcții. d) a desfășura activitate de cercetare. mobilier. URBANISM. la nivel de instituției de învățământ (dacă e cazul). 1. Design. urbanism. tehnologie.trebuie să fie cadre didactice cu norma de bază în instituție. cu specializarea în domeniul Arhitectură și Urbanism. tehnologie. 9 din 155 . structuri. 2016 Pag. e) a lua decizii în organismele tehnice de specialitate din administrația centrală și locală. 8 ARTE.1. ARHITECTURĂ. iar dintre acestea cel puțin 25% să fie ocupate cu profesori universitari sau conferențiari. peisagistică) prin sporirea ponderii disciplinelor specifice (obligatorii și opționale) în limitele care rezultă din respectarea standardelor specifice.2 Conținutul procesului de învățământ Obiectivele activității didactice Activitatea didactică trebuie să aibă ca obiectiv major formarea studentului încât acesta să dobândească în cursul școlarizării cunoștințele și abilitățile necesare competenței în: a) a elabora proiecte de arhitectură. Teorie și Proiectare urbană. cancelar. instituțiile se pot orienta. restaurarea monumentelor istorice. instituția de învățământ superior trebuie să aibă la fiecare structură instituțională și pentru fiecare program din ciclul de licență (respectiv sistem integrat licență + master) care duce la o calificare universitară distinctă. cel puțin 70% din totalul posturilor. și departament – rector. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS       Proiectare de arhitectură. design. în vederea elaborării de studii cu caracter tehnic aplicativ și științific în subdomeniile de mai sus. susținută prin planurile de învățământ. Restaurarea monumentelor. formația de bază în domeniul arhitecturii și urbanismului. decan. artistice și ale cercetării științifice. în anii terminali. peisagistică. ocupate cu cadre didactice titularizate în învățământul superior conform normelor legale. instituția trebuie să aibă la fiecare specializare cel puțin 70% din posturi. cadre didactice cu norma de bază. În vederea acreditării sau evaluării periodice. restaurarea monumentelor istorice. titularizate în învățământul superior conform normelor legale. în proporție de cel puțin 50 %. director de departament . Numărul de cadre didactice cu normă întreagă trebuie să fie mai mare de 40% din numărul total de posturi didactice constituite conform legii. În baza unei argumentații temeinice. către o formație mai aprofundată în unul din subdomeniile de mai sus (arhitectura clădirilor. b) a colabora în colective interdisciplinare cu specialiști din domenii tehnice. c) a urmări/conduce execuția proiectelor. Procesul de învățământ la programele de studii Domeniul de licență Arhitectură are în ansamblu următorul conținut: AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.

Durata unui semestru privind activitatea didactică 14 săptămâni2 3.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 ore 16. Raportul maxim dintre numărul de studenți și numărul de cadre 8/1 didactice care predau la program 21. * 28 ore) = 2352 ore + ore practică din afara celor 14 săptămâni 2 3 AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 4032 ore practică/activități max. 4704 ore practică/activități + – + + – + + – + 5. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de licență Nivel INDICATOR 1. 17. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență a) 3 ani = 6 semestre b) 5 ani = 10 semestre c) 6 ani = 12 semestre 2. Alți indicatori * La aceasta se adaugă stagiile activității practice de specialitate și elaborării lucrării de licență. Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative Raport 1/1. Numărul de credite alocate pentru promovarea examenului de 10 ECTS licență 13. 18. Stagii anuale de practică 1-2 săptămâni 9. La aceasta se adaugă stagiile activității practice de specialitate și elaborării lucrării de licență. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 24-28 ore a) Min. Numărul maxim de studenți pe grupă 30 20. laboratoare. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de max. 2016 Pag. ARHITECTURĂ. 3360 ore practică/activități 4. proiecte. Numărul de credite minim alocat pentru practica de specialitate 2 ECTS 12. 10 din 155 . Număr de săptămâni sesiune restanță Min 1 săpt. Durata pentru elaborarea lucrării de licență minim 2 săptămâni 11. Numărul minim total de credite obligatorii a) 180 ECTS b) 300 ECTS c) 360 ECTS 6. Numărul de discipline (obligatorii+opționale) pe semestru 8-13 8. 3920 ore învățământ pentru întreg ciclu al studiilor de licență practică/activități c) Min. 8 ARTE. cu o (seminare. Numărul de credite alocate educației fizice ca disciplină Min 2 ECTS obligatorie 14. URBANISM.) abatere de ± 25 % 15. numărul total de ore de activități organizate conform planului de învățământ cuprinde și volumul minimal de practica din afara celor 14 săptămâni Ex: (6 semestre * 14 săpt. Practica profesională (în birouri de proiectare) desfășurată în 10-12 săptămâni ultimul an de studii (la programe de 6 ani) 10. 2016 ore practică/activități max. Pentru întregul ciclul de școlarizare. 2352 ore practică/activități 3 b) Min. Numărul maxim de studenți pe serie 150 19. stagii de practică etc. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Tabelul 3. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 2-3 săpt. Numărul minim de credite pe semestru 30 ECTS 7.

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Planul de învățământ va conține discipline fundamentale. discipline opționale. discipline obligatorii. b. Ponderea categoriilor de discipline se încadrează astfel: Tabelul 4. După categoria formativă disciplinele se clasifică în: a. discipline fundamentale. de specialitate și complementare. discipline de specialitate. Ponderea disciplinelor din planul de învățământ se determină pe baza numărului orelor didactice. Discipline conform opțiunilor universităților DU Cca 8 % 100% Total Structura orelor de activitate didactică. Ponderea orelor de activitate didactică după opționalitate Tip disciplină Notație Pondere % Discipline obligatorii DO 70-75% Discipline opționale (la alegere) DA 25-30 % Discipline facultative DF suplimentar acestei structuri AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Ponderea disciplinelor de studiu după categoria formativă Tip disciplină Notație Pondere % Discipline care asigură pregătirea fundamentală DF Cca 18 % Discipline care asigură pregătirea tehnică în domeniu DD Cca 16% Discipline care asigură pregătirea de specialitate – DS Cca 50 % creația arhitecturală Discipline care asigură pregătirea complementară DC Cca 8%. opționale și facultative conform deciziei organizatorului programului de studii. c. discipline facultative sau liber alese. după caracterul disciplinelor impuse de asigurarea pregătirii: Tabelul 5. c. Structura și conținutul planului de învățământ Disciplinele din planul de învățământ se grupează după categoria formativă și după opționalitate. URBANISM. grupate la rândul lor în discipline obligatorii.COMISIA DE SPECIALITATE NR. e) să fie asigurată compatibilitatea la nivel național prin consultarea nomenclatorului de discipline stabilite. Grupate la rândul lor după opționalitate disciplinele se clasifică în: a. b. discipline complementare. 8 ARTE. ARHITECTURĂ. 11 din 155 . d. b) să se respecte structurile pe tipuri de discipline. conform nomenclatorului de discipline din prezentul standard. d) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din țări ale Uniunii Europene. Planurile de învățământ sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerințe: a) să se regăsească disciplinele conform prezentului standard. c) să se regăsească definirea clară și delimitarea precisă a competențelor profesionale și transversale. de domeniu. 2016 Pag. discipline în domeniu.

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Total 100% +DF Disciplinele facultative se finalizează prin: probă de verificare. URBANISM. 8. 6. estetica arhitecturii. dar trebuie să reflecte conținutul formativ al domeniului și al specializării specificate mai sus. A. Pachetul disciplinelor opționale cuprinde cel puțin 2 discipline din categoriile disciplinelor de specialitate. Conservare și restaurare de arhitectură Disciplinele din categoriile de mai sus vor fi selectate din următoarele. Pentru programele de studiu (notate în continuare PS.2. Titlurile disciplinelor pot fi diferite. A. dar trebuie să reflecte conținutul formativ al domeniului și al specializării specificate mai sus. A. Nr. A. Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională) crt. 4. tehnici de construcții/execuție.1. Arhitectură. 2016 Pag. O disciplină se eșalonează pe un singur semestru și se încheie cu evaluarea cunoștințelor. releveu) obligatorie obligatorie obligatorie 1. Disciplinele din planul de învățământ trebuie să aibă o succesiune logică. ecologice) Practică (reprezentări.A): A. A. Observație: Acest grup de discipline sunt comune pentru toate domeniile de studii universitare de licență care sunt cuprinse într-un domeniu fundamental (dacă este cazul). Arhitectură de interior. A. obligatorie Geometrie descriptivă 2.1 Discipline fundamentale (generale) –PS. Disciplinele opționale nu se includ în anul I de studiu. iar numărul de credit se atribuie în afara celor 180/300/360 ECTS ale ciclului de licență. Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative. Succesiunea și tipul disciplinelor fundamentale (generale) în planul de învățământ sunt orientative. Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională/ crt. 7. obligatorie/opţională/ Informatică și proiectare asistată de calculator (CAD) 4 5. 3. 12 din 155 . obligatorie Matematică 1. 1. Titlurile disciplinelor pot fi diferite. ARHITECTURĂ. obligatorie Perspectivă 3.PS. Construcții. 2.2. Tehnologie arhitecturală. aspecte socio-umane. 1. în așa fel încât ele să reprezinte cel puțin 70 % din total în direcția specializării respective: 1.1. economie. Observație: Acest grup de discipline sunt comune pentru toate programele de studii universitare de licență care sunt cuprinse în domeniul de studii.COMISIA DE SPECIALITATE NR. socioeconomice. eficiență economică-socială) Teoria urbanismului (inclusiv probleme legislative. calculul structurilor facultativă) Obligatorie/opţională AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Nr. 8 ARTE.2 Discipline de domeniu . cu excepția celei de-a doua limbi străine. facultativă obligatorie Istoria arhitecturii (universale și din România) Teoria arhitecturii (inclusiv problemele de teoria proiectării.

URBANISM. peisagistică și amenajarea teritoriului.3 Discipline de specialitate . Nr.PS.2. B. Eficiență economică. Educație fizică obligatorie 5. 2. Pentru programele de studii (notate în continuare . dar trebuie să reflecte conținutul formativ al domeniului și al specializării specificate mai sus. Observație: Se prezintă o listă orientativă de discipline care definesc specialitatea Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative. 4. design) și reprezentări – studiul formei Proiectare și studii de urbanism. Proiectare de arhitectură (clădiri. 3. Titlurile disciplinelor pot fi diferite. B. Istoria artelor Obligatorie/opţională 1. 1. Limbi străine obligatorie 4. finisaje Instalații.PS. Titlurile disciplinelor pot fi diferite. 2.1. Tehnologii Materiale de construcții/execuție.2. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. Succesiunea și tipul disciplinelor complementare în planul de învățământ sunt orientative. Mobilier și amenajări interioare Disciplinele din categoriile de mai sus/ vor fi selectate din următoarele. 5. în așa fel încât ele să reprezinte cel puțin 70 % din total în direcția specializării respective: 1.1. A. legislație) Administrație publică și relații publice. filozofie obligatorie 2.2. tehnici. Design de produs. 6. Nr. 5. Disciplinele Tipul disciplinei (obligatorie/opțională/facultativă) crt. ARHITECTURĂ. dar trebuie să reflecte conținutul formativ al domeniului și al specializării specificate mai sus.4 Discipline complementare. 3. planificarea urbană și teritorială Proiectare și studii de restaurare-reabilitare arhitecturală și urbană (inclusiv problemele de teorie. marketing obligatorie 3. șantier) Obligatorie/opţională Obligatorie/opţională obligatorie obligatorie 1.PS. Sociologie. 2016 Pag. 13 din 155 . Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională crt. 1.5 Discipline fundamentale (generale) –PS. 8 ARTE. interior. management Practică (proiectare profesională) Proiect de diplomă (elaborare și redactare) /facultativă) Obligatorie/opţională Obligatorie/opţională Obligatorie/opţională obligatorie obligatorie obligatorie 1. echiparea tehnică a clădirilor și echiparea edilitară Practică (tehnici și materiale de construcții/execuție.B Observație: Acest grup de discipline sunt comune pentru toate domeniile de studii universitare de licență care sunt cuprinse într-un domeniu fundamental (dacă este cazul). 4.COMISIA DE SPECIALITATE NR.B): B. A.1.

obligatorie Protecția mediului 5. Titlurile disciplinelor pot fi diferite. Titlurile disciplinelor pot fi diferite. 14 din 155 . 5. URBANISM.7 Discipline de specialitate –PS.1.2. 3. Nr. Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative. 2016 Pag. design) 1.B Observație: Se prezintă o listă orientativă de discipline care definesc specialitatea Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative. releveu) Tipul disciplinei (obligatorie/opțională) obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie 1. crt.2.8 Discipline complementare –PS. Titlurile disciplinelor pot fi diferite. obligatorie Activități practice (proiectare profesională) 5. obligatorie Proiect de diplomă (elaborare și redactare) 6.B Observație: Acest grup de discipline sunt comune pentru toate programele de studii universitare de licență care sunt cuprinse în domeniul de studii. Titlurile disciplinelor pot fi diferite. 6. obligatorie Proiectarea micilor habitacluri 3. obligatorie Reprezentări – studiul formei 2. Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională/facultativă) crt. dar trebuie să reflecte conținutul formativ al domeniului și al specializării specificate mai sus.6 Discipline de domeniu –PS. dar trebuie să reflecte conținutul formativ al domeniului și al specializării specificate mai sus.1. 4.2.COMISIA DE SPECIALITATE NR. dar trebuie să reflecte conținutul formativ al domeniului și al specializării specificate mai sus. Nr. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Disciplina Geometrie descriptivă Perspectivă Informatică și proiectare asistată de calculator (CAD) Desen Modelaj Teoria arhitecturii și designului Practică (reprezentări. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Succesiunea și tipul disciplinelor fundamentale (generale) în planul de învățământ sunt orientative. dar trebuie să reflecte conținutul formativ al domeniului și al specializării specificate mai sus.1. Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională/facultativă) crt. 1. 7.B Succesiunea și tipul disciplinelor complementare în planul de învățământ sunt orientative. Obligatorie/opţională Structuri –mecanică 1. Nr. 1. ARHITECTURĂ. obligatorie Proiectare (interior. 8 ARTE. 1. obligatorie Activități practice (tehnici și materiale/execuție) 6. 2. Obligatorie/opţională Materiale 2. obligatorie Proiectare de arhitectură 4. obligatorie Tehnologii 3.

8 ARTE. 3. 6. 1. filozofie Management. 1. obiectivele. Disciplinele Tipul disciplinei (obligatorie/opțională/facultativă) Istoria arhitecturii Sociologie.1. Pentru practica de specialitate fișa disciplinei precizează: misiunea practicii. La specializarea: Arhitectura: (6 ani) planul de învățământ va cuprinde și: Practica profesională: (în birouri de proiectare) -10-12 săptămâni. 1. volumul de ore aferent pe tipuri de activitate didactică. perioada analizei nu trebuie să depășească durata unui ciclu de școlarizare.3 Conținutul fișelor disciplinelor Activitatea didactică din cadrul fiecărei discipline prevăzute de planurile de învățământ se va desfășura pe baza programei analitice specifice disciplinei respective. și pentru studenți. deprinderile și abilitățile dobândite de studenți trebuie să fie suficiente pentru a le permite la absolvire angajarea pe piața muncii. în funcție de anul de studiu. bibliografice. diplomele. 2. facilitățile oferite studenților și despre orice aspecte de interes pentru public. 5.5 Rezultatele învățării Instituția de învățământ care solicită evaluarea externa a unui program de studiu trebuie să facă dovada că dispune de mecanisme pentru analiza periodică a cunoașterii transmise și asimilate de către studenții la studiile de licență/master și pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor. programele de studiu. a activităților de seminar și a celor practice. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Nr. cu menționarea temelor și a numărului de ore afectate parcurgerii fiecărei teme. 4. 15 din 155 . materializată în Fișa disciplinei. URBANISM. Acestea trebuie să prezinte obiectivele disciplinei. sau AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 7. crt. Instituția de învățământ trebuie să ofere informații și date despre calificările. modul de desfășurare a activității. site-uri specializate etc. desfășurată în ultimul an de studii. Unitățile de învățământ au încheiate convenții sau contracte cu societăți comerciale de profil în vederea asigurării unui cadru adecvat efectuării stagiilor practice. tipurile de activități și eșalonarea lor pe durata studiilor. personalul didactic și de cercetare.1.COMISIA DE SPECIALITATE NR. între 25 şi 30 %. 1. competențele. precum și precizări asupra activităților de predare (cursuri). 2016 Pag. drept autor Matematică Limbi străine Educație fizică obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie Pentru toate programele de studii (specializări) disciplinele opționale pot fi prevăzute în planurile de învățământ doar începând cu anul III. conținutul. Regulament de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții la studiile de licență/master). sistemul de evaluare și numărul de credite. în general.1. în special (de exemplu: Regulament de formare profesională a studenților. ponderea lor înscriindu-se. resursele disponibile (umane.4 Practica Stagiile anuale de activități practice au durata de 1-2 săptămâni. sarcinile studentului. bibliografia minimală. Cunoștințele.) formele și criteriile de evaluare a rezultatelor învățării. tematica. ARHITECTURĂ. dezvoltarea unei afaceri proprii. marketing Legislație.

ARHITECTURĂ. care este aplicat în mod riguros și consecvent.1. în anul universitar curent. cel puțin încă un alt cadru didactic de specialitate. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10. cu excepţia disciplinelor de proiectare. colocviul/examenul practic/proiectul este obligatoriu. 1.00 la susținerea: Prediplomei“. Proiectul de licență reprezintă o lucrare cu caracter științific pe care absolventul o realizează și o susține în fața comisiei în vederea obținerii diplomei de licență. să aibă o structură logică și să fie redactată coerent. Cadrul didactic coordonator răspunde solidar cu candidatul în legătură cu asigurarea autenticității lucrării. colocviul. Într-o instituție de învățământ de stat. Tematica examenului de licență și bibliografia se publică pe site-ul web al instituției de învățământ superior. 2016 Pag. verificarea pe parcurs şi prezentarea proiectului. în semestrul 12. nota minimă de promovare fiind 5.2 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor Elaborarea și redactarea proiectului de diplomă se desfășoară. în stil științific.COMISIA DE SPECIALITATE NR. care cuprinde coordonatele tematice și teoretice și soluțiile de principiu ce vor sta la baza elaborării proiectului de diplomă. fără taxă percepută. 1. Procedeele de examinare și evaluare a studenților sunt centrate pe rezultatele învățării și anunțate studenților din timp și în detaliu La examinare participă. de cercetare sau practică cuprinsă în planul de învățământ al unui program de studii se încheie cu o evaluare finală. Acesta trebuie să conțină rezultate ale propriilor cercetări și investigații în domeniul temei alese. cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea examenului. Competențele trebuie definite pentru fiecare specializare în parte și trebuie să fie prezentate într-o secțiune distinctă a Planului de învățământ.1 Evaluarea studenților Facultatea /universitatea are un regulament propriu privind examinarea și notarea studenților. să demonstreze familiarizarea cu literatura relevantă pentru tema abordată. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS continuarea lor în ciclul următor. URBANISM. La disciplinele care au o componentă practică/proiect.1. 16 din 155 . la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar conform planului de învățământ din anul universitar în care s-a înscris. În metodologiile/procedurile interne ale instituției de învățământ proprii sunt prevăzute condițiile de acceptare a lucrărilor de licență. iar promovarea condiţionează prezentarea la examenul teoretic. Formele de evaluare prevăzute în planul de învățământ sunt: examenul. exprimate în numere întregi. 10. Tema aleasă sau propusă este relevantă pentru domeniul/specializarea absolvită. orice student are dreptul de a se prezenta. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. sau în semestrul 6 – în funcție de specializare. 8 ARTE. Pentru elaborarea proiectului de diplomă este necesară obținerea calificativului de min. Se recomandă includerea în tematica probei de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate. 6. care vor deține ponderea principală în volumul lucrării. Este recomandabil ca lucrările de licență să fie verificate cu un soft antiplagiat. pe lângă titularul cursului. iar aceste precizări se înscriu în fişa disciplinei. cu îndrumarea didactică. precum și de programe de recuperare a celor cu dificultăți în învățare. iar forma grafică să respecte normele academice aprobate. Instituția de învățământ trebuie să dispună de programe de stimulare a studenților performanți. iar universitățile stabilesc care este procentul de similitudine acceptat. Fiecare activitate didactică. corectitudine din punct de vedere științific și metodologic.5.5.

b) susținerea proiectului de diplomă/licență. Rezultatele probelor unui examen se comunică/afişează în ziua susținerii acestora sau cel târziu în ziua următoare.COMISIA DE SPECIALITATE NR. succesiunea probelor este detaliată prin regulament. Conținutul probelor trebuie să aparțină instituției organizatoare a concursului. în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Verificarea cunoștințelor teoretice se face prin susținerea unei disertații. Candidații la examenul de finalizare a studiilor trebuie să prezinte la înscriere un certificat de competență lingvistică într-o limbă de largă circulație internațională. 1. 2016 Pag.00.6. ARHITECTURĂ. eliberat de Departamentul de profil sau de către o instituție specializată recunoscută de catre Departamentul de profil. La examenul de licență.5. la avizierul facultății sau a sălii de desfăşurare a examenului şi pe pagina Web proprie. În învățământul superior de arhitectură și urbanism studiile se finalizează prin examenul de diplomă. Admiterea se face în limita capacitații de școlarizare stabilite de ARACIS și publicate în HG anul curent.00. respectiv titulari + asociați). Examenul de licență/diplomă.2 Criterii pentru stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați Raportul dintre numărul total de studenți din întregul ciclu de școlarizare de licență și numărul total al cadrelor didactice (cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată. 4 În aceeași instituție. printr-o lucrare teoretică (dizertație) și proiectul de prediplomă. un cadru didactic se poate regăsi la mai multe programe de licență din domeniul Arhitectură sau/și Urbanism. Acest raport asigură. Instituția aplică o politică transparentă a recrutării și admiterii studenților. nefiind posibilă asimilarea unor probe susținute la alte instituții de profil. anunțată public cu cel puțin 6 luni înainte de aplicare.3 Examenul de licență Studiile universitare de licență se încheie cu un examen de licență/diplomă. Examenul de diplomă are două componente: a) verificarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate. Admiterea se face prin concurs.1.1. este maximum 12/14. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. URBANISM. 17 din 155 .6 Studenții. conform specificului procesului de formare a arhitecților.1. Pentru promovarea proiectului de diplomă este necesară obținerea calificativului de min. contactul nemijlocit profesor-student în orientarea componentei creative a proiectelor și a altor lucrări de specialitate. se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior și pe baza unei metodologii/proceduri proprii aprobate anual de Senatul universității. la care este necesară obținerea calificativului de minimum 6. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați 1. 8 ARTE. Studenții înmatriculați au încheiat cu instituția un Contract de studii. 1.6. la nivelul tuturor programelor de studii universitare de licență din domeniul Arhitectură și Urbanism. cuprinzând și 1-2 probe de aptitudini.1.1 Admiterea Admiterea se organizează în conformitate cu legislația în vigoare. 6.

la facultate. ARHITECTURĂ. restaurări. inclusiv pe site-ul instituției.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Taxele de școlarizare ale studenților sunt calculate în concordanță cu costurile medii de școlarizare pe an universitar din învățământul public finanțat de la buget și au la bază o fundamentare detaliată. indexate în baze de date sau recunoscute de către comunitatea științifică din domeniu. sunt aprobate de Senatul Universității și sunt făcute publice. URBANISM. în comisii tehnice de avizare la nivel național. simpozioane. arhitectură de interior.) să nu depășească 7-10 studenți. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Formațiile de studiu (serii. pe lângă cele prevăzute de standardele generale.. de expertiză. aferente anului universitar în curs.8 Baza materială Baza materială. dezvoltarea bazei materiale proprii.  subgrupa pentru lucrări practice să nu depășească 12-15 studenți. reprezentate de: proiecte valoroase de arhitectură. rapoarte de cercetare. În domeniul arhitectură și urbanism. taxele de eliberare a diferitelor duplicate la anumite documente. participări la expoziții naționale și internaționale. trebuie să asigure condițiile specifice pentru îndeplinirea obiectivelor procesului de învățământ. de cercetare științifică și de creație în domeniul Arhitectură și Urbanism: 1. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Rezultatele cercetării vor trebui valorificate prin lucrări științifice comunicate în sesiuni și simpozioane. 8 ARTE. Activitatea științifică trebuie să se desfășoare conform unui plan de cercetare propriu. din țară și/sau străinătate. cărți. subgrupe) sunt astfel dimensionate încât să asigure desfășurarea eficientă a procesului de învățământ:  seria de curs. de consultantă etc. profesor invitat. maximum 30 studenți.. 18 din 155 . etc. nu pot fi modificate în timpul anului universitar. 2016 Pag. Baza materială trebuie să corespundă obiectivelor procesului de învățământ și cercetare științifică. valorificate prin publicații în reviste de specialitate sau edituri din tară sau din străinătate. seminare etc.1. premii obținute la concursuri de profil. cu evaluare atestată de către comisii de specialitate etc. comunicări științifice prezentate la sesiuni.  grupa de studenți.1. proprie sau prin închiriere. restaurare etc.  formația pentru cursuri opționale – cel puțin 25 studenți. precum și numărului de cadre didactice și de studenți pentru specializarea supusă evaluării. Taxele de școlarizare și cele adiționale (taxe de susținere a examenului de licență. fac parte integrantă din contractul de studii. etc. design arhitectural. urbanism. 1. articole publicate în reviste de specialitate din țară și în străinătate.7 Cercetarea științifică Fiecare cadru didactic și de cercetare propriu desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul disciplinelor pe care le acoperă. urbanism. studii de specialitate în fiecare din subdomeniile menționate. 1. atestat prin documente aflate la departamente. pe bază de contracte sau convenții încheiate cu parteneri din țară și/sau străinătate. în jurii naționale și internaționale. zonal sau municipal.  subgrupa pentru atelierul de proiectare (arhitectură. se asimilează cercetării rezultatele performante ale activității de creație. În evaluarea activității științifice a cadrelor didactice se ia în considerare și calitatea de membru în comisii cu caracter științific. grupe.). maximum 150 studenți. Este necesară concordanța deplină între domeniul de cercetare și cel în care se desfășoară activitatea de învățământ.

acces la INTERNET etc. 19 din 155 .COMISIA DE SPECIALITATE NR.5 mp/loc) conform normelor de suprafață ale Ministerului Educației și Cercetării. 4. și un singur student în cadrul programelor de studiu de master. Minimum 50% din materialul bibliografic să fie reprezentat de titluri de carte sau cursuri universitare. 8 ARTE.  ateliere pentru proiecte/lucrări. Pentru autorizarea de funcționare provizorie fondul de carte de specialitate să fie în proporție de 1/10 iar pentru acreditare de 1/5.  racordare la Internet. în număr suficient de exemplare. în domeniul de studii universitare de licență (DL 20) Urbanism sunt incluse programele de studii /specializările prezentate în Tabelul 2: Tabelul 2.  aparate de proiecție și alte mijloace de comunicare audio-video. ARHITECTURĂ. Universitatea dispune de licență pentru cel puțin un software de specialitate corespunzător domeniului de licență în care se încadrează programul de studii universitare de licență evaluat (fac excepție suita Office sau alte software-uri asemănătoare).2 Domeniul de licență: URBANISM Conform Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. 3. 1. el trebuie să fie accesibil pe internet sau la calculatoarele din laborator/bibliotecă. diatecă. 1. având iluminarea conform normelor și o suprafață de min. sau documentații accesibile în format electronic. 5. din volumul de publicații al bibliotecii. Programele de studii/specializările din Domeniul de licență Urbanism 5 Cod DL DOMENIUL DE LICENȚĂ PROGRAMUL DE STUDII (PS) / SPECIALIZAREA (S) Nr. În sălile și laboratoarele pentru disciplinele informatice trebuie să se asigure la fiecare post de lucru câte un calculator. aflat în biblioteca proprie. de credite (ECTS) 20 Urbanism5 Proiectare și Planificare Urbană 240 Profesia de Urbanist este profesie reglementată în România conform prevederilor Legii nr. Biblioteca proprie Biblioteca proprie trebuie să cuprindă: cărți și reviste de specialitate. 2. îndrumătoare de proiectare. Dotarea laboratoarelor trebuie să asigure desfășurarea procesului de învățământ în acord cu prevederile fișelor disciplinelor. 200/2004 cu prevederile și completările ulterioare. la care pot lucra simultan maximum doi studenți – în cadrul programelor de studiu de licență. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Biblioteca trebuie să aibă săli de lectură pentru cel puțin 5% din numărul total al studenților. 1 mp/loc) și seminare. Spații de învățământ și dotări tehnice  săli de cursuri (min. 2016 Pag. Unitatea de învățământ trebuie să dispună de sisteme informatice și sisteme de comunicații (rețele de calculatoare. Pentru fiecare disciplină din planul de învățământ (cu excepția celor facultative) trebuie să se asigure în bibliotecile proprii cursuri și îndrumare de laborator/proiect. dotate cu planșete individuale. URBANISM.) la dispoziția cadrelor didactice și studenților. tratate și cursuri. culegeri de norme de proiectare și legislație de profil.5-3 mp/student raportată la studenții care lucrează concomitent.  laborator de informatică echipat conform standardelor specifice. Dacă materialul didactic respectiv este disponibil și în format electronic. (min. Disciplinele prevăzute în planul de învățământ trebuie să fie acoperite integral cu material bibliografic. precum și desfășurarea activităților de cercetare științifică.

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Urbanism și Administrarea Teritoriului Amenajarea și Planificarea Peisajului 180 240 Sursa: HG nr. În vederea autorizației de funcționare provizorie. proiecte. acesta trebuie să conțină circa 20 % discipline de specialitate diferite față de celelalte programe de studiu din domeniu. sau cu post rezervat. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. titularizate în învățământul superior conform normelor legale. 20 din 155 . 1. URBANISM. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Numărul de cadre didactice cu normă întreagă trebuie să fie mai mare de 40% din numărul total de posturi didactice constituite conform legii. studii și publicații și/sau experiență de creație în domeniul disciplinei predate.09. Posturile din ștatele de funcții se ocupă în conformitate cu Metodologia Cadru la nivel național și cu a standardelor proprii instituției angajatoare.  Peisagistică și proiectare de peisagistică. în vigoare de la 23. Disciplinele care obligă în mod special la îndeplinirea acestor condiții sunt:  Proiectare de arhitectură. iar dintre acestea cel puțin 25% să fie profesori universitari și conferențiari universitari. În vederea acreditării sau evaluării periodice. ARHITECTURĂ. Activitatea de cercetare-proiectare-creație din oricare din specializările de mai sus. 2016 Pag. Cadrele didactice de predare a disciplinelor cu profil teoretic (cursuri/seminare) și practic (proiecte/lucrări) din categoria celor fundamentale și de specialitate trebuie să aibă o activitate științifică (studii. instituția trebuie să aibă la fiecare specializare cel puțin 70% din posturi. 8 ARTE. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Ele sunt definite prin misiune și – corespunzător – prin competențele prevăzute să fie dobândite de absolvenți. Un program de studiu se individualizează față celelalte programe de studiu din același domeniu prin planul său de învățământ. iar dintre acestea cel puțin 25% să fie ocupate cu profesori universitari sau conferențiari. HG nr.2.1 Personalul didactic Cadrele didactice trebuie să îndeplinească cerințele stabilite de legislația în vigoare.  Proiectare și planificare urbană. publicații) și/sau experiență de creație arhitecturală/ urbanistică în domeniul disciplinei predate. cercetări.COMISIA DE SPECIALITATE NR.  Istoria și Teoria arhitecturii  Istoria urbanismului  Teorie și Proiectare urbană. sau altele similare. cel puțin 70% din totalul posturilor. constituite conform normelor legale. confirmate prin curriculum vitae și/sau lista activității de cercetare. conform planurilor de învățământ și a Fișelor Disciplinelor. confirmate prin curriculum vitae și/sau lista activității de cercetare. instituția de învățământ superior trebuie să aibă la fiecare structură instituțională și pentru fiecare program din ciclul de licență (respectiv sistem integrat licență + master) care duce la o calificare universitară distinctă. cadre didactice cu norma de bază. ocupate cu cadre didactice titularizate în învățământul superior conform normelor legale.2016 Programele de studiu se diferențiază între ele prin conținutul lor curricular. trebuie să fie desfășurată cu preponderență în domeniul arhitecturii și urbanismului. Cadrele asociate trebuie să aibă activitate de cercetare.

prodecan. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență a) 3 ani = 6 semestre b) 4 ani = 8 semestre 2. baze de date. internet. 1. În baza unei argumentații temeinice.3136 ore 5. expoziții. director de departament/șef de catedră) trebuie să fie cadre didactice titularizate în învățământul superior. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de licență INDICATOR Nivel 1. cursuri în domenii conexe. cercetări. personalul de conducere al instituției de învățământ superior (rector. susținută prin planurile de învățământ. către o formație mai aprofundată în unul din subdomeniile prin sporirea ponderii disciplinelor specifice (obligatorii și opționale) în limitele care rezultă din respectarea standardelor specifice. decan. workshop-uri. ARHITECTURĂ. În vederea acreditării/evaluării periodice. surse și resurse specifice de formare. Numărul de discipline (obligatorii+opționale) pe semestru 8-12 Pentru întregul ciclul de școlarizare. URBANISM. Numărul minim de credite pe semestru 30 ECTS 7. voluntariat în domeniu. 2016 Pag. etc. Standarde minimale de performanță pentru evaluarea competenței: Realizarea unui plan de dezvoltare profesională și utilizarea adecvată și eficiență a unor instrumente.2. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de a) 2016 ore . în anii terminali.COMISIA DE SPECIALITATE NR. * 28 ore) = 2352 ore + ore practică din afara celor 14 săptămâni 6 AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Titularii de disciplină trebuie să aibă titlul științific de doctor sau să fie doctoranzi în domeniul disciplinelor din postul ocupat. La toate specializările domeniului cadrele didactice titularizate trebuie să aibă.2352 ore6 învățământ pentru întreg ciclu al studiilor de licență b) 2688 ore . Procesul de învățământ la programele de studii Domeniul de licență Urbanism are în ansamblu următorul conținut: Tabelul 3. 21 din 155 . formația de bază în domeniul arhitecturii și urbanismului. studii. participări concursuri. 8 ARTE. instituțiile se pot orienta. prin utilizarea adecvată de informații și comunicare orală și scrisă (inclusiv într-o limbă de circulație internațională). prorector. Se recomandă ca acestea să aibă gradul didactic de profesor sau conferențiar universitar cu specializarea în domeniul Arhitectură și Urbanism și să nu se afle în condiții de rezervare a postului. în proporție de cel puțin 50 %. Numărul minim total de credite obligatorii a) 180 ECTS b) 240 ECTS 6. cu norma de bază în instituția. cursuri on-line. informare și comunicare profesională (stagii.). respectiv structura internă de conducere la care funcționează. celelalte cadre didactice trebuie să aibă pregătirea inițială și competențe în domeniul disciplinei predate. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 24-28 ore 4. Durata unui semestru privind activitatea didactică 14 săptămâni* 3.2 Conținutul procesului de învățământ Obiectivele activității didactice Activitatea didactică trebuie să aibă ca obiectiv major formarea studentului încât acesta să dobândească în cursul școlarizării cunoștințele și abilitățile necesare competenței conform domeniului de licență și programului de studii/ specializării. numărul total de ore de activități organizate conform planului de învățământ cuprinde și volumul minimal de practica din afara celor 14 săptămâni Ex: (6 semestre * 14 săpt.

9. grupate la rândul lor în discipline obligatorii. 12. d) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din țări ale Uniunii Europene. Ponderea categoriilor de discipline se încadrează astfel: Tabelul 4. ARHITECTURĂ. b) să se respecte structurile pe tipuri de discipline. 15. Planul de învățământ va conține discipline fundamentale. Discipline conform opțiunilor universităților … Cca 8 % 100% Total AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 17. Număr de săptămâni sesiune restanță Min 1 săpt. 14. de domeniu. opționale și facultative conform deciziei organizatorului programului de studii. 8 ARTE. Planurile de învățământ sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerințe: a) să se regăsească disciplinele conform prezentului standard. e) să fie asigurată compatibilitatea la nivel național prin consultarea nomenclatorului de discipline stabilite. conform nomenclatorului de discipline din prezentul standard. 13. de specialitate și complementare. c) să se regăsească definirea clară și delimitarea precisă a competențelor profesionale și transversale. 18.) admisă de ± 25 % Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 ore Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 2. Stagii anuale de practică 1-2 săptămâni Practica profesională (în birouri de proiectare) desfășurată în minim 196 ore ultimul an de studii Durata pentru elaborarea lucrării de licență Min 2– max 6 ECTS Numărul de credite minim alocat pentru practica de specialitate 2 ECTS Numărul de credite alocate pentru promovarea examenului de 10 ECTS licență Numărul de credite alocate educației fizice ca disciplină Min 2 ECTS obligatorie Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative Raport 1/1. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 8. cu o abatere (seminare. 19. 20. proiecte.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 10. Ponderea disciplinelor de studiu după categoria formativă Tip disciplină Notație Pondere % Discipline care asigură pregătirea fundamentală DF Cca 18 % Discipline care asigură pregătirea tehnică în domeniu DD Cca 16% Discipline care asigură pregătirea de specialitate – DS Cca 50 % creația arhitecturală Discipline care asigură pregătirea complementară DC Cca 8%. 22 din 155 . stagii de practică etc. Structura și conținutul planului de învățământ Disciplinele din planul de învățământ se grupează după categoria formativă și după opționalitate. URBANISM. 2016 Pag. 11.3 săpt. laboratoare. Numărul maxim de studenți pe serie 150 Numărul maxim de studenți pe grupă 30 Raportul maxim dintre numărul de studenți și numărul de cadre 10/1 didactice care predau la program Alți indicatori * La aceasta se adaugă stagiile anuale de activități practice – 2 săptămâni. 16. Ponderea disciplinelor din planul de învățământ se determină pe baza numărului orelor didactice. 21.

ARHITECTURĂ. Titlurile disciplinelor pot fi diferite. 2016 Pag. 23 din 155 . Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională) crt. în așa fel încât ele să reprezinte cel puțin 70 % din total în direcția specializării respective: 1.2.edilitare.2.COMISIA DE SPECIALITATE NR. ecologice. Disciplinele din planul de învățământ trebuie să aibă o succesiune logică.2. Pentru programele de studii: Proiectare și Planificare Urbană. după caracterul disciplinelor impuse de asigurarea pregătirii: Tabelul 5. Titlurile disciplinelor pot fi diferite. obligatorie 4 sociale. Succesiunea și tipul disciplinelor fundamentale (generale) în planul de învățământ sunt orientative. Nr. de economie urbană. URBANISM. O disciplină se eșalonează pe un singur semestru și se încheie cu evaluarea cunoștințelor. Ponderea orelor de activitate didactică după opționalitate Tip disciplină Notație Pondere % Discipline obligatorii DO 70-85 % Discipline opționale (la alegere) DA 15-30 % Discipline facultative DF Suplimentar acestei structuri 100% +DF Total Disciplinele facultative se finalizează prin: probă de verificare. disciplinele de mai sus vor fi selectate din următoarele. Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională/facultativă) crt. Disciplinele opționale nu se includ în anul I de studiu. 8 ARTE. Urbanism și Administrarea Teritoriului.2 Discipline de domeniu Observație: Acest grup de discipline sunt comune pentru toate programele de studii universitare de licență care sunt cuprinse în domeniul de studii. iar numărul de credit se atribuie în afara celor 180/240 ECTS ale ciclului de licență. dar trebuie să reflecte conținutul formativ al domeniului și al specializării specificate mai sus.2. dar trebuie să reflecte conținutul formativ al domeniului și al specializării specificate mai jos. tehnice) Istoria urbanismului și evoluția orașelor obligatorie 5 Morfologie și structuri urbane (inclusiv compoziție obligatorie 6 urbană) 1. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Structura orelor de activitate didactică. Amenajarea și Planificarea Peisajului. Pachetul disciplinelor opționale cuprinde cel puțin 2 discipline din categoriile disciplinelor de specialitate. cu excepția celei de-a doua limbi străine. Matematică obligatorie 1 Geometrie descriptivă obligatorie 2 Informatică și proiectare asistată de calculator (CAD) obligatorie 3 Teoria urbanismului (inclusiv probleme legislative. Sisteme tehnico. instalații obligatorie 1. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.1 Discipline fundamentale (generale) Observație: Acest grup de discipline sunt comune pentru toate domeniile de studii universitare de licență care sunt cuprinse într-un domeniu fundamental (dacă este cazul). Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative. Nr.

Nr. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2 3 4 5 6 Sistematizare verticală și drumuri obligatorie Cadastru și topografie obligatorie Construcții. Titlurile disciplinelor pot fi diferite. 6. pe teme. 2. 2016 Pag. management urban Proiectare de arhitectură (clădiri. URBANISM. calculul Obligatorie/opţională structurilor Materiale de construcții/execuție. Disciplinele Tipul disciplinei (obligatorie/opțională/facultativă) crt. dar trebuie să reflecte conținutul formativ al domeniului și al specializării specificate mai sus.3 Discipline de specialitate Observație: Se prezintă o listă orientativă de discipline care definesc specialitatea Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative. Acestea trebuie să prezinte obiectivele disciplinei. 1. Proiectare și studii de urbanism.2. 8 ARTE. între 70 și 75 %. contemporană Limbi străine obligatorie 2 Pentru toate programele de studiu (specializări) disciplinele opționale pot fi prevăzute în planurile de învățământ doar începând cu anul III. 24 din 155 . 4. ponderea lor înscriindu-se. finisaje Obligatorie/opţională Activități practice anuale (tehnică urbană) obligatorie 1. dar trebuie să reflecte conținutul formativ al domeniului și al specializării specificate mai sus. cu menționarea temelor și a numărului de ore afectate parcurgerii fiecărei teme. interior. legislație) Activități practice anuale (proiectare profesională) obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie 1. tehnici.2. seminar și activități aplicative etc. Istoria artelor/ reprezentări/ estetică și cultură Obligatorie/opţională/facultativă 1.4 Discipline complementare Succesiunea și tipul disciplinelor complementare în planul de învățământ sunt orientative. peisagistică și amenajarea teritoriului. 3. sistemul de evaluare al studenților.2.COMISIA DE SPECIALITATE NR.2. în funcție de anul de studiu. 5. Nr. design) și reprezentări Proiect de fundamentare a licenței Proiectare și studii de restructurare/ reabilitare/restaurare arhitecturală și urbană (inclusiv problemele de teorie. repartizarea numărului de ore de curs. tehnici de construcții/execuție. bibliografia minimală și numărul de credite precum și precizări asupra activităților de predare (cursuri). Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională crt. materializată în Fișa disciplinei. conținutul tematic de bază. /facultativă) 1. Titlurile disciplinelor pot fi diferite. planificarea urbană și teritorială Administrație publică și relații publice. a activităților de seminar și a celor practice. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.2. ARHITECTURĂ.3 Conținutul fișelor disciplinelor Activitatea didactică din cadrul fiecărei discipline prevăzute de planurile de învățământ se va desfășura pe baza programei analitice specifice disciplinei respective.

verificarea pe parcurs şi prezentarea proiectului. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10. Formele de evaluare prevăzute în planul de învăţământ sunt: examenul. învățarea și examinarea. facilitățile oferite studenților și despre orice aspecte de interes pentru public. Pentru practica de specialitate fișa disciplinei precizează: misiunea practicii. fără taxă percepută. 1. în general. Cunoștințele. orice student are dreptul de a se prezenta. în special (de exemplu: Regulament de formare profesională a studenților. 1. programele de studiu. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Practica Stagiile anuale de activități practice au durata de 2 săptămâni. La disciplinele care au o componentă practică/proiect. resursele disponibile (umane. Instituția de învățământ trebuie să dispună de programe de stimulare a studenților performanți.2.COMISIA DE SPECIALITATE NR. deprinderile și abilitățile dobândite de studenți trebuie să fie suficiente pentru a le permite la absolvire angajarea pe piața muncii. sarcinile studentului.) formele și criteriile de evaluare a rezultatelor învățării.4 Rezultatele învățării Instituția de învățământ care solicită evaluarea externa a unui program de studiu trebuie să facă dovada că dispune de mecanisme pentru analiza periodică a cunoașterii transmise și asimilate de către studenții la studiile de licență/master și pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor.2. dezvoltarea unei afaceri proprii. bibliografice. 2016 Pag. în anul universitar curent. Unitățile de învățământ au încheiate convenții sau contracte cu societăți comerciale de profil în vederea asigurării unui cadru adecvat efectuării stagiilor practice. Instituția de învățământ trebuie să ofere informații și date despre calificările. ARHITECTURĂ. competențele. diplomele. La specializările: Proiectare și planificare urbană. tipurile de activități și eșalonarea lor pe durata studiilor. desfășurată în ultimul an de studii. perioada analizei nu trebuie să depășească durata unui ciclu de școlarizare. Într-o instituție de învățământ de stat. de cercetare sau practică cuprinsă în planul de învățământ al unei program de studii se încheie cu o evaluare finală. nota minimă de promovare fiind 5. iar promovarea condiţionează prezentarea la examenul teoretic. Competențele trebuie definite pentru fiecare specializare în parte și trebuie să fie prezentate într-o secțiune distinctă a Planului de învățământ. 8 ARTE. colocviul/examenul practic/proiectul este obligatoriu. Procedeele de examinare și evaluare a studenților sunt centrate pe rezultatele învățării și anunțate studenților din timp și în detaliu. colocviul. exprimate în numere întregi. tematica. cu excepţia activităţilor de proiectare. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.4. la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar conform planului de învățământ din anul universitar în care s-a înscris.1 Evaluarea studenților Universitatea are un regulament privind examinarea și notarea studenților care este aplicat în mod riguros și consecvent. planurile de învățământ vor cuprinde și: Practica profesionala: (în birouri de proiectare) –în cuantumul a 196 ore. Fiecare disciplină este astfel proiectată încât să îmbine predarea. obiectivele. URBANISM. 25 din 155 . personalul didactic și de cercetare. precum și de programe de recuperare a celor cu dificultăți în învățare. site-uri specializate etc. Regulament de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții la studiile de licență/master). și pentru studenți. Amenajarea și planificarea peisajului (4 ani) și Urbanism și Administrarea Teritoriului (3 ani). iar aceste precizări se înscriu în fişa disciplinei. sau continuarea lor în ciclul următor. Fiecare activitate didactică.

Nota minimă de promovare pentru Proba 1. Admiterea se face în limita capacitații de școlarizare stabilite de ARACIS și publicate în HG anul curent.COMISIA DE SPECIALITATE NR. respectiv Proba 2 este 5 (cinci). să aibă o structură logică și să fie redactată coerent. care vor deține ponderea principală în volumul lucrării. respectiv semestrul 8 pentru programele de studii cu durată de 4 ani. Tema aleasă sau propusă este relevantă pentru domeniul/specializarea absolvită. 26 din 155 . 1.3 Examenul de licență Studiile universitare de licență se încheie cu un examen de licență/diplomă. de obținere a celor 10 credite aferente este 6 (șase). iar universitățile stabilesc care este procentul de similitudine acceptat. Se recomandă includerea în tematica probei de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate. Examenul de licență/diplomă. eliberat de Departamentul de profil sau de către o instituție specializată recunoscută de către Departamentul de profil. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1.4. succesiunea probelor este detaliată prin regulament. Candidații la examenul de licență trebuie să prezinte la înscriere un certificat de competență lingvistică întro limbă de largă circulație internațională. iar forma grafică să respecte normele academice aprobate. Tematica examenului de licență și bibliografia se publică pe site-ul web al instituției de învățământ superior. deci. se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior și pe baza unei metodologii/proceduri proprii aprobate anual de Senatul universității. Instituția aplică o politică transparentă a recrutării și admiterii studenților. Proiectul de licență reprezintă o lucrare cu caracter științific pe care absolventul o realizează și o susține în fața comisiei în vederea obținerii diplomei de licență.5 Studenții. Acesta trebuie să conțină rezultate ale propriilor cercetări și investigații în domeniul temei alese. cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea examenului. Cadrul didactic coordonator răspunde solidar cu candidatul în legătură cu asigurarea autenticității lucrării.probă orală b) Proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență La examenul de licență.1 Admiterea Admiterea se organizează în conformitate cu legislația în vigoare. corectitudine din punct de vedere științific și metodologic. Rezultatele probelor unui examen se comunică/afişează în ziua susținerii acestora sau cel târziu în ziua următoare.4. la avizierul facultății sau a sălii de desfăşurare a examenului şi pe pagina Web proprie. ARHITECTURĂ. Este recomandabil ca lucrările de licență să fie verificate cu un soft antiplagiat. În metodologiile/procedurile interne ale instituției de învățământ proprii sunt prevăzute condițiile de acceptare a lucrărilor de licență. Nota medie minimă de promovare a examenului de licență și.2. anunțată public cu cel puțin 6 luni înainte de aplicare. să demonstreze familiarizarea cu literatura relevantă pentru tema abordată.2 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor Lucrarea de finalizare a studiilor (fundamentare licenței și cercetarea îndrumată – elaborare proiect de licență) se elaborează pe parcursul semestrului 6 pentru programele de studii cu durată 3 ani. în stil științific. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 2016 Pag.2. Examenul de licență are două componente: a) Proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate . 8 ARTE. URBANISM. 1.2. În învățământul superior de urbanism studiile se finalizează prin examenul de licență.2. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați 1.5.

conform specificului procesului de formare a urbaniștilor. 27 din 155 .5.  subgrupa pentru lucrări practice să nu depășească 12-15 studenți. etc. valorificate prin publicații în reviste de specialitate sau edituri din tară sau din străinătate. Formațiile de studiu (serii. la nivelul tuturor programelor de studii universitare de licență din domeniul Arhitectură și Urbanism. ARHITECTURĂ. inclusiv pe site-ul instituției.2.  subgrupa pentru atelierul de proiectare (arhitectură. Conținutul probelor trebuie să aparțină instituției organizatoare a concursului. Raportul dintre numărul total de studenți din întregul ciclu de școlarizare de licență și numărul total al cadrelor didactice (cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 7 În aceeași instituție.. respectiv titulari + asociați).) să nu depășească 710 studenți. fac parte integrantă din contractul de studii. urbanism etc. atestat prin documente aflate la departamente. de consultantă etc. seminare etc. URBANISM.2. 1. contactul nemijlocit profesor-student în orientarea componentei creative a proiectelor și a altor lucrări de specialitate. de expertiză. este maximum 12/17. maximum 150 studenți. simpozioane. maximum 30 studenți. Taxele de școlarizare ale studenților sunt calculate în concordanță cu costurile medii de școlarizare pe an universitar din învățământul public finanțat de la buget și au la bază o fundamentare detaliată. 1. în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor. grupe. pe bază de contracte sau convenții încheiate cu parteneri din țară și/sau străinătate. Numărul maxim de studenți în grupă și în serie.). la facultate. cu evaluare atestată de către comisii de specialitate etc. sunt aprobate de Senatul Universității și sunt făcute publice. nefiind posibilă asimilarea unor probe susținute la alte instituții de profil. comunicări științifice prezentate la sesiuni. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Studenții înmatriculați au încheiat cu instituția un Contract de studii. din țară și/sau străinătate. taxele de eliberare a diferitelor duplicate la anumite documente.2 Criterii pentru stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați Observație: Se prezintă nivelul maxim al raportului dintre numărul maxim de studenți per cadru didactic pe domeniu de licență. Activitatea științifică trebuie să se desfășoare conform unui plan de cercetare propriu. 2016 Pag. rapoarte de cercetare. aferente anului universitar în curs. subgrupe) sunt astfel dimensionate încât să asigure desfășurarea eficientă a procesului de învățământ:  seria de curs.  grupa de studenți. un cadru didactic se poate regăsi la mai multe programe de licență din domeniul Arhitectură sau/și Urbanism. cuprinzând și 1-2 probe de aptitudini. 8 ARTE. nu pot fi modificate în timpul anului universitar. Acest raport asigură.6 Cercetarea științifică Fiecare cadru didactic și de cercetare propriu desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul disciplinelor pe care le acoperă.  formația pentru cursuri opționale – cel puțin 25 studenți. Admiterea se face prin concurs.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Taxele de școlarizare și cele adiționale (taxe de susținere a examenului de licență. indexate în baze de date sau recunoscute de către comunitatea științifică din domeniu.

de cercetare științifică și de creație în domeniul Arhitectură și Urbanism: 1. cărți. 1. URBANISM. (min.5 mp/loc) conform normelor de suprafață ale Ministerului Educației și Cercetării. trebuie să asigure condițiile specifice pentru îndeplinirea obiectivelor procesului de învățământ. studii de specialitate în fiecare din subdomeniile menționate. Universitatea dispune de licență pentru cel puțin un software de specialitate corespunzător domeniului de licență în care se încadrează programul de studii universitare de licență evaluat (fac excepție suita Office sau alte software-uri asemănătoare).5-3 mp/student raportată la studenții care lucrează concomitent. având iluminarea conform normelor și o suprafață de min. în comisii tehnice de avizare la nivel național. sau documentații accesibile în format electronic. ARHITECTURĂ. 5. și un singur student în cadrul programelor de studiu de master. se asimilează cercetării rezultatele performante ale activității de creație. Baza materială trebuie să corespundă obiectivelor procesului de învățământ și cercetare științifică. 28 din 155 . profesor invitat. 8 ARTE.  laborator de informatică echipat conform standardelor specifice. 1. zonal sau municipal.  ateliere pentru proiecte/lucrări. Dacă materialul didactic respectiv este disponibil și în format electronic. în jurii naționale și internaționale. Spații de învățământ și dotări tehnice  săli de cursuri (min. proprie sau prin închiriere. 2. premii obținute la concursuri de profil. articole publicate în reviste de specialitate din țară și în străinătate.2.. dezvoltarea bazei materiale proprii. 2016 Pag. Dotarea laboratoarelor trebuie să asigure desfășurarea procesului de învățământ în acord cu prevederile fișelor disciplinelor. precum și numărului de cadre didactice și de studenți pentru specializarea supusă evaluării. Rezultatele cercetării vor trebui valorificate prin lucrări științifice comunicate în sesiuni și simpozioane. la care pot lucra simultan maximum doi studenți – în cadrul programelor de studiu de licență. reprezentate de: proiecte valoroase de urbanism de toate categoriile etc. precum și desfășurarea activităților de cercetare științifică.7 Baza materială Baza materială.  aparate de proiecție și alte mijloace de comunicare audio-video. Biblioteca proprie AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.) la dispoziția cadrelor didactice și studenților. dotate cu planșete individuale. 2. În evaluarea activității științifice a cadrelor didactice se ia în considerare și calitatea de membru în comisii cu caracter științific. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Este necesară concordanța deplină între domeniul de cercetare și cel în care se desfășoară activitatea de învățământ. participări la expoziții naționale și internaționale.  racordare la Internet. el trebuie să fie accesibil pe internet sau la calculatoarele din laborator/bibliotecă. 1 mp/loc) și seminare. pe lângă cele prevăzute de standardele generale. 3. În sălile și laboratoarele pentru disciplinele informatice trebuie să se asigure la fiecare post de lucru câte un calculator. Pentru fiecare disciplină din planul de învățământ (cu excepția celor facultative) trebuie să se asigure în bibliotecile proprii cursuri și îndrumare de laborator/proiect. 4. acces la INTERNET etc.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Unitatea de învățământ trebuie să dispună de sisteme informatice și sisteme de comunicații (rețele de calculatoare. În domeniul arhitectură și urbanism.

Minimum 50% din materialul bibliografic să fie reprezentat de titluri de carte sau cursuri universitare. URBANISM. 2016 Pag. Disciplinele prevăzute în planul de învățământ trebuie să fie acoperite integral cu material bibliografic. aflat în biblioteca proprie. 29 din 155 . 8 ARTE. diatecă. Biblioteca trebuie să aibă săli de lectură pentru cel puțin 5% din numărul total al studenților. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. din volumul de publicații al bibliotecii. ARHITECTURĂ. culegeri de norme de proiectare și legislație de profil. îndrumătoare de proiectare. Pentru autorizarea de funcționare provizorie fondul de carte de specialitate să fie în proporție de 1/10 iar pentru acreditare de 1/5. tratate și cursuri.COMISIA DE SPECIALITATE NR. în număr suficient de exemplare. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Biblioteca proprie trebuie să cuprindă: cărți și reviste de specialitate.

procesarea computerizată a imaginii. URBANISM. 1. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017.sticlă .3. Un program de studiu se individualizează față celelalte programe de studiu din același domeniu prin planul său de învățământ. acesta trebuie să conțină minimum 20 % discipline de specialitate diferite față de celelalte programe de studiu din domeniu. în institutia de învățământ superior unde are functia de baza.09. Programele de studiu se diferențiază între ele prin conținutul lor curricular.3 Domeniul de licență: ARTE VIZUALE Conform Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare.1 Personalul didactic Personalul didactic trebuie să îndeplinească cerințele legale pentru ocuparea posturilor didactice. ARHITECTURĂ. este luat în considerare la acreditarea/ autorizarea unui program de studii. Posturile din ștatele de funcții se ocupă în conformitate cu Metodologia Cadru la nivel național și cu a standardelor proprii instituției angajatoare.design textil Modă . EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. conform legislației în vigoare. pentru o singura normă didactică conform legii. Fotografie – video. Sculptură. 8 ARTE. acoperă o singură normă didactică în instituția respectivă.design vestimentar Scenografie și eveniment artistic Design ambiental Artă monumentală Arta sacra Istoria și teoria artei *13) Nr. Grafică.metal Arte textile . Personalul didactic titularizat în învățământul superior conform legii. *13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat Istoria și teoria artei pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și master aparținând programelor de studii din ramura de știință Arte. într-un an universitar. conform planurilor de învățământ și a Fișelor Disciplinelor. Personalul didactic titularizat în învățământul superior poate acoperi. doar numărul de norme didactice conform legislației în vigoare. 30 din 155 . HG nr. 2016 Pag. pensionat la limită de vârstă sau din alte motive. Ele sunt definite prin misiune și – corespunzător – prin competențele prevăzute să fie dobândite de absolvenți. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. în vigoare de la 23. în domeniul de studii universitare de licență (DL 40) ARTE VIZUALE sunt incluse programele de studii /specializările prezentate în Tabelul 2: Tabelul 2. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Personalul didactic titularizat.2016 *9) Se adaugă.COMISIA DE SPECIALITATE NR. de credite (ECTS) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Sursa: HG nr. Programele de studii/specializările din Domeniul de licență Arte vizuale Cod DL 40 DOMENIUL DE LICENȚĂ Arte vizuale PROGRAMUL DE STUDII (PS) / SPECIALIZAREA (S) Arte plastice*9) Arte decorative Design Conservare și restaurare Artă murală Pedagogia artelor plastice și decorative Ceramică . după caz: Pictură.

numai daca satisface cerințele legale pentru ocuparea postului respectiv. sau cu post rezervat. cu cadre didactice care îndeplinesc cerințele menționate mai sus. titularizate în învățământul superior conform normelor legale. director de departament. cel puțin 70% din totalul posturilor. prorector. după caz) trebuie să fie cadre didactice titularizate în învățământul superior. constituite conform normelor legale. care nu este titularizat în învățământul superior. ocupate cu cadre didactice titularizate în învățământul superior conform normelor legale. pe cel puțin un ciclu de licență. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. poate ocupa temporar un post vacant din statul de funcții. instituția de învățământ superior trebuie să aibă la fiecare structură instituțională și pentru fiecare program din ciclul de licență (respectiv sistem integrat licență + master) care duce la o calificare universitară distinctă. iar dintre acestea cel puțin 25% să fie ocupate cu profesori universitari sau conferențiari. trebuie să facă dovada ca au elaborat cursuri și alte lucrări necesare care acoperă problematica disciplinei respective. Cadrele didactice care ocupă posturi de asistent trebuie să aibă pregatire psihopedagogică atestată. Instituția de învățământ superior asigură acoperirea. sunt acoperite cu cadre didactice cu norma de baza în universitate sau cu post rezervat în universitate. formația de bază în domeniul arte vizuale. Numărul de cadre didactice cu normă întreagă trebuie să fie mai mare de 40% din numărul total de posturi didactice constituite conform legii. iar dintre acestea cel puțin 25% să fie profesori universitari și conferențiari universitari. Personalul de conducere (rector. Cadrele didactice asociate cu titlul de doctor în alte domenii sau domenii conexe și care prestează activitate didactică pe posturi vacante (pe perioadă determinată) trebuie să aibă. prevăzută în fișa disciplinei. în proporție de cel puțin 60 %. b) Dintre aceste cadre didactice cel putin 25% sunt profesori universitari și conferentiari universitari. 8 ARTE. URBANISM. activitate de cercetare științifică și creație artistică. instituția trebuie să aibă la fiecare specializare cel puțin 70% din posturi. în calitate de titulari de disciplină. 31 din 155 . studii. Personalul didactic asociat. cercetări și publicații în domeniul disciplinei respective. prodecan. pregatirea inițială și competențe în domeniul disciplinei predate. În vederea acreditării sau evaluării periodice. cât și de fracțiunile de posturi pe care le acoperă acestea în structura programului de studii respectiv.COMISIA DE SPECIALITATE NR. a activităților didactice prevăzute la disciplinele din planul de învățământ al programului evaluat. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS a) Cel putin 70% din totalul posturilor legal constituite în statul de functii al programului de studii evaluat. conform normativelor în vigoare. La toate specializările domeniului cadrele didactice titularizate trebuie să aibă. trebuie să aibă titlul științific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat. Titularii de disciplină trebuie să aibă experiență didactică în activitatea de învățământ superior în specialitate. Cadrele didactice pensionare asociate cu gradul de profesor/conferențiar universitar nu trebuie să acopere mai mult de 20% din numărul de posturi din statul de funcții. În vederea autorizației de funcționare provizorie. cu norma de bază în instituție și să nu se afle în condiții de rezervare a postului. Numărul de cadre didactice titularizate în învățământul superior. 2016 Pag. este cel rezultat ținându-se seama atat de posturile întregi din statele de funcții. Cadrele didactice titulare. cadre didactice cu norma de bază. care să certifice calitățile de formator. în calitate de titularii de disciplină. decan. ARHITECTURĂ.

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1.COMISIA DE SPECIALITATE NR. In domeniul Arte vizuale pregătirea didactică trebuie să asigure absolvenților:  Formarea în domeniul artelor vizuale de specialiști competenți să coordoneze activitățile de educație vizuală și artistică.3. 2136 ore. umaniste. arhitectura și ale cercetării științifice. ceea ce implică o pondere însemnată de ore de practică pedagogică și activități conexe. modă. patrimoniu.  Formarea de specialiști în restaurarea și conservarea operei de artă și a patrimoniului artistic. * 26 ore) = 2016 ore + ore practică = max.  Formarea de specialiști în specializarea Istoria și teoria artei. 2016 Pag. de obiect.  Formarea de specialiști în specializarea Design .3săptămâni minim 2 săptămâni 3 ECTS 10 ECTS Pentru întregul ciclul de școlarizare. competențe. Numărul minim de credite pe semestru 7. istoria și teoria artei. Astfel absolventul din domeniul arte vizuale trebuie să aiba abilități de:  a elabora proiecte în domeniul artelor vizuale.  a colabora în colective interdisciplinare cu specialiști din domenii tehnice.  a desfășura activitate de cercetare. Durata pentru elaborarea lucrării de licență 10.  Formarea de specialiști în Pedagogia artei. în vederea elaborării de studii cu caracter tehnic aplicativ și științific în specializările de mai sus. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență 3 ani = 6 semestre 2. tehnici specifice. estetică. ceramic. Numărul de credite minim alocat pentru practica de specialitate 11. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de licență Nivel INDICATOR 1. URBANISM. 32 din 155 .  a lua decizii în organismele de specialitate din administrația centrală și locală. de produs. 8 ARTE. Procesul de învățământ la programele de studii Domeniul de licență Arte vizuale are în ansamblu următorul conținut: Tabelul 3. Numărul minim total de credite obligatorii 6. 2136 ore8 180 ECTS 30 ECTS 4-7 2 .  a folosi un sistem de cunoștințe practice și teoretice privind mijloacele de expresie vizuală. ARHITECTURĂ. Stagii anuale de practică 9. Obiectivele activității didactice Asigurarea unei pregătiri care să ofere absolventului de studii universitare dobândirea de cunoștințe. textil. Durata unui semestru privind activitatea didactică 14 săptămâni* 3. Numărul de credite alocate pentru promovarea examenului de licență Min 1968 ore Max. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână didactice 20 – 26 ore 4. deprinderi și abilități suficiente pentru a le permite angajarea pe piața muncii sau continuarea studiilor universitare în ciclul următor în domeniul creației și a cercetării științifice. luându-se în calcul 120 ore practica (3 săptămâni) 8 AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Numărul de discipline (obligatorii+opționale) pe semestru 8.grafic. numărul total de ore de activități organizate conform planului de învățământ cuprinde și volumul de practica organizată în afara celor 14 săptămâni Ex: max (6 semestre * 14 săpt. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de învățământ pentru întreg ciclu al studiilor de licență 5. curatoriat.2 Conținutul procesului de învățământ I.

Volumul de ore precum și numărul de credite corespunzătoare sunt peste cele de la disciplinele obligatorii și opționale contractate. inclusiv elaborarea lucrării de licență II. stagii de practică etc. Numărul maxim de studenți pe serie 120 18. II. 33 din 155 .2 Anul universitar este structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni.4 Disciplinele din planul de învățământ se grupează după categoria formativă și după opționalitate. ARHITECTURĂ. categoriile de discipline formative și numărul de credite acordate distinct pentru fiecare disciplină. laboratoare. II.6 După opționalitate disciplinele se clasifică în:  Discipline obligatorii (impuse și opționale)  Discipline facultative (liber alese) II.26 ore/saptămână. 17. Alți indicatori * La aceasta se adaugă stagiile activității practice de specialitate și elaborării lucrării de licență. II. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 2.1 Studii universitare de licență. Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative Raport 1/1.8 Disciplinele facultative au rolul de a întregi formarea studenților atât în domeniul studiat sau în domenii conexe. proiecte. Numărul maxim de studenți pe grupă 25 19. cu o abatere (seminare. Planuri de învățământ II. Număr de săptămâni sesiune restanță Min 1 săpt. Numărul de credite alocate educației fizice ca disciplină Min 2 ECTS obligatorie 13. 16.7 Disciplinele opționale fac parte din categoria disciplinelor obligatorii în sensul că odată aleasă. 8 ARTE. II. deci sunt acumulate peste cele 30 credite transferabile ale fiecărui semestru. II. 2016 Pag.3 Planurile de învățământ trebuie să cuprindă numărul total de ore pentru activitatea didactică. disciplina devine obligatorie. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 12.) admisă de ± 20% 14.5 După categoria formativă disciplinele se clasifică în:     Discipline fundamentale Discipline de domeniu Discipline de specialitate Discipline complementare II. de domeniu. de specialitate și complementare. II.9 Conținutul disciplinelor din planul de învățământ este reflectat în Fisa disciplinei și trebuie să corespundă domeniului de licență al absolventului pentru a asigura competențele generale și de specialitate stabilite prin normative și declarate prin misiunea programului de studiu II.10 Promovarea programului de studii presupune acumularea a 180 ECTS AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 6 semestre (3 ani). Raportul maxim dintre numărul de studenți și numărul de cadre 10/1 didactice care predau la program 20. în medie cu 20 .COMISIA DE SPECIALITATE NR. Planul de învățământ va conține discipline fundamentale.3 săpt. Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 ore 15. URBANISM. forma cu frecvență. grupate la rândul lor în discipline obligatorii. opționale și facultative conform deciziei organizatorului programului de studii.

URBANISM. iar numărul de credit se atribuie în afara celor 180 ECTS ale ciclului de licență. b) să se respecte structurile pe tipuri de discipline. 34 din 155 . III. c) să se regăsească definirea clară și delimitarea precisă a competențelor profesionale și transversale.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Structura generală a unui plan de învățământ: Ponderea disciplinelor din planul de învățământ se determină pe baza numărului orelor didactice prevăzute în planul de învățământ.1 Discipline fundamentale (generale) Observatie: Acest grup de discipline sunt comune pentru toate domeniile de studii universitare de licență care sunt cuprinse într-un domeniu fundamental (dacă este cazul). Ponderea disciplinelor de studiu după categoria formativă Tip disciplină Notație Pondere % Discipline care asigură pregătirea fundamentală DF Cca 18 % Discipline care asigură pregătirea tehnică în domeniu DD Discipline care asigură pregătirea de specialitate – DS creația arhitecturală Discipline care asigură pregătirea complementară DC Total Cca 24% Cca 50 % Cca 8%. 8 ARTE. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS II. ARHITECTURĂ. 2016 Pag. 1. d) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din țări ale Uniunii Europene.11 Raportul dintre orele de curs și orele de aplicații (seminare/ateliere/laboratoare/ lucrari practice) trebuie să fie de 1/1.3. Planurile de învățământ sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerințe: a) să se regăsească disciplinele conform prezentului standard. cu o abatere admisă de +/. e) să fie asigurată compatibilitatea la nivel național prin consultarea nomenclatorului de discipline stabilite. Succesiunea și tipul disciplinelor fundamentale (generale) în planul de învățământ sunt orientative. Ponderea categoriilor de discipline se încadrează astfel: Tabelul 4. după caracterul disciplinelor impuse de asigurarea pregătirii: Tabelul 5. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Ponderea orelor de activitate didactică după opționalitate Tip disciplină Notație Pondere % Discipline obligatorii DO Min 75% Discipline opționale (la alegere) DA Max 25 % Discipline facultative DF suplimentar acestei structuri 100% +DF Total Disciplinele facultative se finalizează prin: probă de verificare.2. 100% Structura orelor de activitate didactică. conform nomenclatorului de discipline din prezentul standard.20%. Disciplinele din planul de învățământ se grupează după categoria formativă și după opționalitate.

1. Foto. Scenografie și eveniment artistic. Filosofie Estetică Tipul disciplinei (obligatorie/opțională) obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie Arta sacra Nr. Anatomie artistică obligatorie 3. Arte textile – design textil. Procesarea imaginii pe calculator 3. ARHITECTURĂ. Istoria artei 2. Disciplina crt. Moda design vestimentar. Istoria artei 2. Istoria bisericeasca universala Tipul disciplinei (obligatorie/opțională) obligatorie obligatorie AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Disciplina crt. Perspectivă/geometrie descriptivă 4 Estetica artelor vizuale Tipul disciplinei (obligatorie/opțională) obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie Conservare și Restaurare Nr. geometrie descriptiva Tipul disciplinei (obligatorie/opțională) obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie Istoria și teoria artei Nr. Istoria artei universale și romanesti/ 2. 2016 Pag. Estetica artelor vizuale 4 Perspectiva. Teorie critică 3. 8 ARTE. Disciplina crt. 1. Istoria artei obligatorie 2. 35 din 155 . Artă murală. 1. Istoria artei universale și românești 4 Iconografia artei Tipul disciplinei (obligatorie/opțională) obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie Pedagogia artelor plastice și decorative Nr. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Arte Plastice (Pictură. Studii culturale 2. 1. 1. video. Disciplina crt. Grafică. procesarea computerizată a imaginii). Studiul desenului 2. Procesarea imaginii pe calculator obligatorie 4 Estetica artelor vizuale obligatorie Design/Design ambiental Nr. Artă monumentală. URBANISM. Nr. Disciplina crt. Anatomie artistică/Ergonomie 3. Studiul culorii 3. Disciplina Tipul disciplinei crt. Ceramică-sticlă-metal. Arte decorative. (obligatorie/opțională) 1.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Sculptură.

Arta monumentala. Sculptură. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 3. Biologie și etiopatogenie obligatorie 2. Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative. Muzeologie obligatorie 4. Tipul disciplinei Nr.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Grafică). 36 din 155 . Arta crestina. Studiul culorii obligatorie 3. 4 5 Teologie dogmatica Studii biblice Iconologie obligatorie obligatorie 1.2 Discipline de domeniu Observație: Acest grup de discipline sunt comune pentru toate programele de studii universitare de licență care sunt cuprinse în domeniul de studii. Identificarea sistemelor etiopatogene obligatorie Pedagogia artelor plastice și decorative Bazele desenului și modelajului obligatorie 1. Evoluția teoriilor și criticii de artă obligatorie 3. Bazele compoziției obligatorie 3.directia de studiu Pictură 1.design vestimentar. Istoria artei romanești obligatorie 2. Bazele construcției imaginii obligatorie 2. 8 ARTE. Studiul compoziției obligatorie 3. Disciplina (obligatorie/opțională/facultativă) crt. ARHITECTURĂ. Comunicare vizuală obligatorie 4. Studiul desenului obligatorie 2. Teoria generala a restaurarii obligatorie AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Studiul compoziției obligatorie 4. Ceramică . Noțiuni fundamentale de chimie obligatorie 2. Studiul culorii obligatorie 2.3. Compoziție 2D – 3D obligatorie 3. Artă murală. Gramatica limbajului vizual obligatorie 4.2. URBANISM. Marketing/Management obligatorie Conservare și restaurare 1. Arte plastice (Pictură. Artă sacră . Bazele culorii obligatorie 2. Arta crestina-Tehnici și stiluri obligatorie 3.Tehnici și stiluri obligatorie Artă sacră directia de studiu Conservare și restaurare 1. Design/Design ambiental 1. Noțiuni de fizică și investigarea operei de artă obligatorie 3. Teoria generală a restaurării obligatorie 4. Arte textile – design textil. Scenografie și eveniment artistic. Arte decorative. 2016 Pag. Studiul desenului obligatorie 1.sticlă – metal. Istoria și teoria artei Istoria artei universale obligatorie 1. Modă .

obiectivele.5 Rezultatele învățării 1.3. competențele. Unitățile de învățământ au încheiate convenții sau contracte cu societăți comerciale de profil în vederea asigurării unui cadru adecvat efectuării stagiilor practice. repartizarea numarului de ore de curs. Cunoștințele. Instituția de învățământ trebuie să ofere informații și date despre calificările. URBANISM.3 Discipline complementare Disciplinele complementare se pot propune în fiecare an universitar de către instituția de învățământ. în special (de exemplu: Regulament de formare profesională a studenților. obiectivele disciplinei. 3. conținutul tematic de bază. pe semestre și an de studiu. Competențele trebuie definite pentru fiecare specializare în parte și trebuie să fie prezentate într-o secțiune distinctă a Planului de învățământ. dezvoltarea unei afaceri proprii. resursele disponibile (umane. numărul de credite asociat. Regulament de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții la studiile de licență/master). sau continuarea lor în ciclul următor. site-uri specializate etc. precum și stagii pentru elaborarea lucrării de licență. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. și pentru studenți.  Se propun în funcție de solicitările studenților și posibilitățile fiecărei instituții. 2016 Pag.2. perioada analizei nu trebuie să depășească durata unui ciclu de școlarizare. Relevanța cognitivă și profesională a programelor de studiu trebuie definită în funcție de nivelul cunoașterii științifice și al tehnologiei din domeniu. bibliografia minimală. precum și de cerințele pieței muncii și a calificărilor. iar punctele credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.3.4 Practica In planul de învățământ sunt prevazute stagii de practică de 2-3 săptămâni pe an. 2.COMISIA DE SPECIALITATE NR. personalul didactic și de cercetare. 1. tipurile de activități și eșalonarea lor pe durata studiilor. tematica. programele de studiu. ARHITECTURĂ. bibliografice. în concordanță cu macheta metodologiei de implementare a Cadrului național al calificărilor din învățământul superior (RNCIS). se încheie cu formă de evaluare.3 Conținutul fișelor disciplinelor Disciplinele de studii cuprinse în Planul de învățămât au Fișa disciplinei. în care sunt precizate. Instituția de învățământ care solicită evaluarea externa a unui program de studiu trebuie să facă dovada că dispune de mecanisme pentru analiza periodică a cunoașterii transmise și asimilate de către studenții la studiile de licență/master și pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor. începând cu anul II de studii.3. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 4. deprinderile și abilitățile dobândite de studenți trebuie să fie suficiente pentru a le permite la absolvire angajarea pe piața muncii. 4. facilitățile oferite studenților și despre orice aspecte de interes pentru public.3. 1. standardul minim de promovare. fondul de timp individual pentru studiu. în general. sarcinile studentului. Metodologia conservarii și restaurarii operelor de arta obligatorie 1.) formele și criteriile de evaluare a rezultatelor învățării. 37 din 155 . diplomele. Pentru practica de specialitate fișa disciplinei precizează: misiunea practicii. 8 ARTE. în ultimul an de studii. 1. sistemul de evaluare al studenților. Discipline facultative – DF  Disciplinele facultative. indiferent de semestrul de studii în care sunt prevăzute în planul de învățământ. seminar și activităti aplicative.

la disciplina studiată. Universitatea are un regulament propriu/ metodologie privind examinarea și notarea studenților. studentul de la specializările cuprinse în domeniul Arte Vizuale. utilizare şi interpretare corectă a cunoştinţelor teoretice oferite prin predare şi a celor acumulate din alte surse de către studenţi. Acestea vor fi precizate în Suplimentul la Diplomă. 38 din 155 . prin notă. colocviul. care să acopere întreaga materie. care este aplicat în mod riguros și consecvent. La finalizarea studiilor. cel puțin încă un alt cadru didactic de specialitate. nu poate fi realizata doar pe baza unui referat redactat de student sau rezultatelor evaluărilor pe parcurs. în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator de specialitate. Fiecare activitate didactică. Se respectă modalitatea de examinare prevăzută în Fișa disciplinei. precum și de programe de recuperare a celor cu dificultăți în învățare. nota 5 certificând dobândirea compețentelor minimale aferente unei discipline și promovarea unui examen. cu mai multe subiecte. La disciplinele care au o componentă practică/proiect. Evaluarea finală. Este recomandabil ca examenul scris să nu consiste exclusiv în teste grilă. în formulare omologate în acest sens (cataloage. foi matricole). Examenul scris poate consta într-un test grilă sau într-o probă de sinteză. Instituția de învățământ are un regulament privind evaluarea și notarea studenților. iar promovarea condiționează prezentarea la examenul teoretic. iar aceste precizări se înscriu în fișa disciplinei.3. Formele de evaluare prevăzute în planul de învățământ sunt: examenul. Instituția de învățământ trebuie să dispună de programe de stimulare a studenților performanți. nota minimă de promovare fiind 5. care este aplicat în mod riguros și consecvent. în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator.1 Evaluarea studentilor Evaluarea urmăreşte capacitatea de sinteză. (examinare orală sau scrisă). se poate combina testul grilă cu subiecte ce presupun redactare și verificare a vocabularului si raționamentului specific domeniului precum și/sau rezolvarea unei probleme practice. Rezultatele obținute de studenți pe parcursul pregătirii sunt înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. registre matricole. Pe parcursul unui an universitar cel putin 50% din formele de verificare sunt examene. verificarea pe parcurs și prezentarea proiectului. ARHITECTURĂ. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10. exprimate în numere întregi. va avea asigurate competențele specifice prevăzute de RNCIS și va putea exercita profesii potrivit COR.5. Procedeele de examinare și evaluare a studenților sunt centrate pe rezultatele învățării și anunțate studenților din timp și în detaliu La examinare participă. abilităţile practice/aplicative dobândite.COMISIA DE SPECIALITATE NR. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 5. colocviul/examenul practic/proiectul este obligatoriu. 2016 Pag. URBANISM. 8 ARTE. de cercetare sau practică cuprinsă în planul de învățământ al unei program de studii se încheie cu o evaluare finală. precum şi deprinderile. Examenele se desfășoară oral sau scris. 1. Toate examenele se desfășoară în campusul universitar. Rezultatele în învățare sunt apreciate la examene cu note intregi de la 1 la 10. analiză. pe lângă titularul cursului. centralizatoare.

Pentru specializarile teoretice lucrarea de licență are un minim de 40 de pagini/pentru specializarile vocationale lucrarea de licenta are un minim de 30 de pagini . 8 ARTE.COMISIA DE SPECIALITATE NR. a cadrelor didactice asociate la programul de studii.3. Tematica propusă pentru lucrările de licența. Acesta trebuie să conțină rezultate ale propriilor cercetări și investigații în domeniul temei alese. are elaborat propriu regulament pentru organizarea examenului de licență.5. Regulamentul universității va cuprinde descrierea probei privind evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate. și aplicativă specifică domeniului Arte vizuale. primele trei serii de absolvenți trebuie să fi susținut examenul de licență la instituții acreditate desemnate de ARACIS. Este recomandabil ca lucrările de licență să fie verificate cu un soft antiplagiat. Lucrarea de licență se realizează sub îndrumarea cadrelor didactice titulare din instituția respectiva (profesor universitar. precum și tratarea acesteia trebuie orientate spre opțiunea creatoare artistică specifică domeniului arte vizuale. Lucrarea de licență se structurează astfel încât 30 -50 % să cuprindă o perspectivă teoretică generală asupra temei abordate sustinută prin material documentar vizual iar restul să aibă un caracter aplicativ. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. corectitudine din punct de vedere științific și metodologic. se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior și pe baza unei metodologii/proceduri proprii aprobate anual de Senatul universității. cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea examenului. să demonstreze familiarizarea cu literatura relevantă pentru tema abordată. reprezentând un demers de abordare a unei teme de sinteză bibliografică. în baza Metodologiei cadru. Temele lucrărilor de licență – trebuie să se situeze în interiorul problematicii specializării respective. Se recomandă includerea în tematica probei de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate. cu comisii din care nu au făcut parte cadrele didactice care le-au predat sau seminarizat.2 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor Proiectul de licenţă reprezintă o lucrare cu caracter științific pe care absolventul o realizează și o susține în fața comisiei în vederea obținerii diplomei de licență. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1.2. precum și modalitățile și procedurile de interzicere a comercializării lucrărilor de licență. ARHITECTURĂ. În metodologiile/procedurile interne ale instituției de învățământ proprii sunt prevăzute condițiile de acceptare a lucrărilor de licență. conferențiar universitar. să aibă o structură logică și să fie redactată coerent. modalitățile și procedurile prin care se asigură originalitatea conținutului lucrărilor ce urmează a fi susținute. URBANISM. iar universitățile stabilesc care este procentul de similitudine acceptat.7. Pentru programele de studii supuse unei proceduri de acreditare. prezentând obligatoriu etapele de creație și rezultatele finale ale demersului creativ. Tematica examenului de licență și bibliografia se publică pe site-ul web al instituției de învățământ superior. în stil științific. Examenul de licență/diplomă. Conținutul și metodologia examenului de licența sunt aprobate de Senatul universitar în funcție de programul de studiu și sunt publicate/postate pe site-ul universității și facultății.1. 2016 Pag.3 Examenul de licență Studiile universitare de licență se încheie cu un examen de licență/diplomă. lector universitar) și prin excepție. 39 din 155 . iar forma grafică să respecte normele academice aprobate. care vor deține ponderea principală în volumul lucrării. Instituția. Tema aleasă sau propusă este relevantă pentru domeniul/specializarea absolvită. 2. Cadrul didactic coordonator răspunde solidar cu candidatul în legătură cu asigurarea autenticității lucrării.

00 ( sase). 40 din 155 .3. în conformitate cu bunele practici universitare în domeniul în care se încadrează programul. Admiterea se face în limita capacitații de școlarizare aprobate de ARACIS și publicate în HG anul calendaristic curent. se evaluează nivelul cunoștintelor asimilate și capacitatea candidaților de a aplica creator cunoștințele însușite. Examenul de licență contine două probe: Proba de evaluarea a cunostintelor fundamentale și de specialitate Proba de prezentare și susținere a lucrării de licență In cadrul probei de evaluate a cunoștințelor fundamentale și de specialitate.6. Studenții înmatriculați au încheiat cu instituția un Contract de studii. In scopul asigurării calității învățământului. 8 ARTE. 2016 Pag. Nota finala a examenului de licenta se calculeaza ca media aritmetica a celor 2 probe. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați este în funcție de capacitatea de școlarizare aprobată de către ARACIS la evaluarea fiecărui programul de studiu. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați.3.6 Studenții. care certifică asimilarea competențelor cognitive și profesionale conform calificării universitare. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Modul de organizare și conținutul examenului de finalizare a studiilor se bazează pe un examen sumativ.00. Nota de promovare la fiecare probă trebuie să fie cel putin 5. instituția stabilește acel raport pe care îl consideră optim pentru obiectivele și nivelul propriu al calității academice între numărul de cadre didactice titulare cu norma de bază în universitate și numărul total de studenți înmatriculați. În evaluarea calității se consideră că un cadru didactic are norma de bază într-o singură universitate. Media minimă de promovare a examenului de licență trebuie să fie cel putin 6.3.6. URBANISM.2 Criterii pentru stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați In funcție de specificul programului de studiu.1 Admiterea Instituția formulează propria politică de recrutare și admitere a studenților și o aplică în mod transparent și riguros. 1. se respectă criteriile generale stabilite de Ministerul de resort. respectând principiul egalității șanselor tuturor candidaților. în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor. 1. 1. numărul de posturi didactice și numărul de cadre didactice titularizate în învățământul superior care activează în cadrul programului de studiu trebuie să satisfacă următoarele cerințe: AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Numărul de studenți școlarizați la buget se face în funcție de cifra de școlarizare aprobata anual de Guvern și de Ministerul de resort.COMISIA DE SPECIALITATE NR. In cadrul recrutării candidaților prin concursul de admitere trebuie să se evidențieze:  Probe de aptitudini artistice/plastice/teoretice (eliminatorie)  Probe de cunoștințe specifice domeniului și programului de studii Metodologiile de admitere sunt elaborate de fiecare instituție în parte și aprobate de Senatul universitar. ARHITECTURĂ. fară nici o urmă de discriminare.

În evaluarea activității științifice a cadrelor didactice se ia în considerare și activitatea membrilor CNCS. Formațiile de studiu (serii. lucrări de design.  grupa de studenți. brevete etc. 8 ARTE. a altor comisii sau jurii naționale. simpozioane. etc. de expertiză..7 Cercetarea științifică Activitatea de cercetare științifică a unității de învățământ superior evaluată trebuie să se desfășoare după un plan de cercetare științifică întocmit la nivel de departament. respectiv titulari+asociați). taxele de eliberare a diferitelor duplicate la anumite documente. este maximum 12/19. URBANISM. mese rotunde. ARACIS. lucrări de conservare și restaurare. cu evaluare atestată de către comisii de specialitate etc. Universitatea/Facultatea/Departamentul dispune de un centru de cercetare științifică în domeniu cu rezultate recunoscute de comunitatea științifică/artistica. aferente anului universitar în curs. iar comunicările sunt publicate în buletine științifice cotate ISBN. cataloage dedicate activității organizate.3. inclus în planul de cercetare al instituției de învățământ superior. cu cadrele didactice. reviste de artă. înmatriculați la formele de învățământ IF. expozitii de artă. comunicări științifice prezentate la sesiuni. simpozioane și tabere de creație. lucrări de artă în spațiul public. Taxele de școlarizare și cele adiționale (taxe de susținere a examenului de licență. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Raportul dintre numărul total de studenți (din întregul ciclu de școlarizare de licență. IFR sau/și ID) și numărul total al cadrelor didactice (cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată. Personalul didactic și de cercetare propriu desfășoară activități de cercetare științifică/creație artistică valorificate prin publicații în reviste de specialitate sau edituri din țară sau din străinătate. 2016 Pag. inclusiv pe site-ul instituției. Temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria științifică a domeniului de licență Arte vizuale. conferințe.  subgrupa de studenți. maximum 25 studenți. Facultatea organizează periodic. grupe. indexate în baze de date sau recunoscute de către comunitatea științifică din domeniu. Personalul didactic propriu desfășoară activități de cercetare științifică/creație artistică în domeniul disciplinelor cuprinse în norma/normele didactice pe care o/le acoperă. facultate. subgrupe) sunt astfel dimensionate încât să asigure desfășurarea eficientă a procesului de învățământ:  seria de curs.COMISIA DE SPECIALITATE NR. seminare etc. 1. fac parte integrantă din contractul de studii. 41 din 155 . prezentate în cadrul unor expoziții sau publicate în cataloage de profil. aceasta se ia în considerare o singură dată și numai la unitatea de învățământ unde a fost efectuată. creații artistice. CNFIS. sunt aprobate de Senatul Universității și sunt făcute publice. la nivelul tuturor programelor de studii universitare de licență din domeniul Arte vizuale. 9 În aceeași instituție. CNATDCU. maximum 120 studenți. de consultanță etc. Universitatea dispune de editură proprie pentru publicații cu ISSN și ISBN. pe bază de contracte sau convenții încheiate cu parteneri din țară și/sau străinătate.). din țară și/sau străinătate. Taxele de școlarizare ale studenților sunt calculate în concordanță cu costurile medii de școlarizare pe an universitar din învățământul public finanțat de la buget și au la bază o fundamentare detaliată. ARHITECTURĂ. Rezultatele cercetării științifice/creației artistice efectuate în cadrul laboratoarelor de cercetare/atelierele de specialitate specifice domeniului Arte vizuale sunt valorificate prin lucrări științifice. sesiuni științifice. simpozioane. rapoarte de cercetare. un cadru didactic se poate regăsi la mai multe programe de licență din domeniul Artei Vizuale AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. participări în expoziții de artă. nu pot fi modificate în timpul anului universitar.. cercetătorii și absolvenții. maximum 15 studenți. ISSN sau în volume.

în domeniul Arte vizuale sau în domenii conexe.  Ateliere de tehnologie și cuptoare pentru sticlă și ceramică. în laboratoarele disciplinelor cu caracter tehnic.).  Atelier de transpuneri. minim 1./loc.  Laborator pentru conservare și restaurare. Capacitatea spațiilor de învățământ pentru programul de studii supus evaluării este de: minim 1 mp. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Personalul didactic și de cercetare este implicat în proiecte de cercetare/creație.  Laborator de anatomie artistică. minim 4 mp. Conservare și restaurare. 8 ARTE. minim 1. la nivel național și/sau internațional.  Laborator de mijloace audiovizuale și informatică.3. Instituția de învățământ superior face dovada că dispune de laboratoare/ateliere proprii sau închiriate.  Atelier de modelare-machetare. Echipamentele existente permit realizarea cercetărilor în domeniul Arte vizuale. în sălile de lectură din biblioteci. Pedagogie . URBANISM.5 mp.  Laborator de modelarea metalelor și de turnătorie. conform normativelor Ministerului Educației Naționale.5 mp. Laborator de tehnologie specifică fiecărei linii de specializare:  Ateliere de gravură. Moda-design vestimentar.5 mp. Artă murală. ARHITECTURĂ. Instituția de învățământ superior face dovada că dispune de soft-uri corespunzătoare disciplinelor de studiu din planul de învățământ și că posedă licență de utilizare a acestora.design textil./loc în laboratoarele de informatică și în cele ale disciplinelor de specialitate care utilizează calculatorul. Baza materială trebuie să includă ateliere pentru fiecare grupă de studiu din fiecare an: Arte plastice – Pictură. Se asigură desfășurarea lucrărilor aplicative la disciplinele de specialitate din planurile de învățământ în laboratoare dotate cu tehnică de calcul. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Scenografie. Design ambiental. procesarea computerizata a imaginii. Sculptură.COMISIA DE SPECIALITATE NR./loc./loc. și laboratoare/ateliere specifice (după caz) a programului de studii evaluat. în sălile de curs. 42 din 155 . corespunde exigențelor temelor abordate. subgrupe etc. Fiecare cadru didactic titular are anual cel puțin o publicație sau o realizare didactică ori științifică/artistică în domeniul disciplinelor predate (în domeniul Arte vizuale sau conexe domeniului). Instituția de învățământ superior face dovada că dispune de bibliotecă dotată cu sală de lectură și fond de carte propriu. seminar și laborator este corelat cu mărimea formațiilor de studiu (serii. astfel încât la nivelul unei formații de studiu să existe câte un calculator la cel mult 2 studenți. 2016 Pag. 1. baza materială trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor procesului de învățământ. Design.  Laborator calculatoare. precum și desfășurarea activităților de cercetare științifică. de cercetare științifică și creație artistică. Grafică. Arte textile . Fotografie –Video. minim 2. Arta monumentala. experimental. Numărul de locuri în sălile de curs.  Atelier de croitorie. corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învățământ pe cicluri de studii universitare (licență și masterat)./loc. Dotarea laboratoarelor trebuie să asigure desfășurarea procesului de învățământ în acord cu prevederile programelor analitice. în sălile de seminar. cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu și opțional din planul de învățământ care au prevăzute activități de acest gen. Arta sacra.arte plastice și decorative. de proiectare etc.8 Baza materială Proprie sau prin închiriere. grupe. Dotarea laboratoarelor/ atelierelor.

43 din 155 . AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 2016 Pag. ARHITECTURĂ. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română și străină există într-un număr de exemplare suficient pentru a acoperi integral disciplinele din planurile de învățământ și din care cel puțin 50% reprezintă titluri de carte sau cursuri de specialitate pentru domeniul supus evaluării.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Bibliotecile instituției de învățământ asigură un număr suficient de abonamente la publicații și periodice românești și străine. 8 ARTE. sau este oferit acces electronic la baze de date. Fondul de carte din biblioteca proprie există într-un număr suficient de exemplare pentru acoperirea necesităților tuturor studenților aflați în ciclul și anul de studiu la care este prevăzută disciplina respectivă. corespunzător misiunii asumate. apărute în ultimii 10 ani în edituri recunoscute. URBANISM.

cercetări și publicații în domeniul disciplinei respective sau. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Pot fi cadre didactice asociate specialiști în domeniu.09. Cadrele didactice cu grad de asistent trebuie să îndeplinească cerințele legale în vigoare legate de pregătirea pedagogică (atestat modul pedagogic/ diplomă masterat didactic). să aibă studii doctorale. în domeniul de studii universitare de licență Teatru și artele spectacolului la care se adresează standardele sunt incluse următoarele programe de studii /specializări (prezentate în Tabelul 2) Tabelul 2. 44 din 155 . Artele spectacolului (Regie) 10. profesor) trebuie să aibă o experiență didactică în activitatea de învățământ superior. Scenografie Nr. 1.2016 Programele de studiu se diferențiază între ele prin conținutul lor curricular.4 Domeniul de licență: TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI Conform HG nr. conferențiar.1 Personalul didactic Cadrele didactice trebuie să îndeplinească cerințele stabilite de legislația în vigoare. realizări de prestigiu în domeniul creației artistice. 2016 Pag. Cadrele didactice care conduc lucrări practice/ de laborator/ seminare trebuie să aibă pregătire și competențe în domeniul disciplinei predate. în vigoare de la 23. conform prevederilor legale. HG nr. Artele spectacolului (Coregrafie) spectacolului 20. Un program de studiu se individualizează față celelalte programe de studiu din același domeniu prin planul său de învățământ. ARHITECTURĂ. Programele de studii/specializările din Domeniul de licență Teatru și artele spectacolului Cod DL 10 DOMENIUL DE LICENȚĂ PROGRAMUL DE STUDII (PS) / SPECIALIZAREA (S) 10.4. Cadrele didactice asociate (netitularizate în învățământul superior) pot ocupa temporar maximum un post vacant din statul de funcțiuni. Artele spectacolului (Actorie) 10. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. acesta trebuie să conțină minimum 10 % discipline de specialitate diferite față de celelalte programe de studiu din domeniu. Ele sunt definite prin misiune și – corespunzător – prin competențele prevăzute să fie dobândite de absolvenți. cercetări și publicații de specialitate). activitate de cercetare științifică și creație artistică. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. conform planurilor de învățământ și a Fișelor Disciplinelor. Titularii de disciplină trebuie să aibă titlul științific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat. În vederea autorizației provizorii sau a acreditării unui program de studii/ specializări. după caz. personalul didactic implicat trebuie să îndeplinească cerințele legale pentru ocuparea posturilor didactice. cu valoare recunoscută (performanță artistică/ studii. Cadrele didactice de predare (lector. de credite (ECTS) 180 180 180 180 180 180 180 Sursa: HG nr.575 din 27 iulie 2015. Posturile din ștatele de funcții se ocupă în conformitate cu Metodologia Cadru la nivel național și cu a standardelor proprii instituției angajatoare. Teatrologie (Management cultural) 20.COMISIA DE SPECIALITATE NR. URBANISM. 8 ARTE. Teatrologie (Jurnalism teatral) 30. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. Artele spectacolului (Păpuși-Marionete) Teatru și artele 10.

constituite conform legii. cu norma de bază în instituția respectivă și să nu se afle în condiții de rezervare a postului. pensionat la limită de vârstă sau din alte motive. prodecan. numai numărul maxim de norme didactice prevăzute de legile în vigoare. Numărul de posturi pentru personalul auxiliar. decan. este luat în considerare la acreditare/ autorizare. la fiecare structură instituțională/ pentru fiecare program de studii din ciclul de licență care duce la o calificare universitară distinctă cel puțin 70% din totalul posturilor constituite conform normativelor legale. 2016 Pag. precum și directorii de departament) trebuie să fie cadre didactice titularizate în învățământul superior. la instituția unde are norma de bază sau la altele. un procent de 20% din numărul total de posturi didactice. URBANISM. instituția de învățământ superior trebuie să aibă. ARHITECTURĂ. personalul de conducere al instituției de învățământ superior (rector. acoperite cu cadre didactice titularizate în învățământul superior. în medie. cuprinse în statul de funcțiuni al programului trebuie să fie posturi întregi. conform normelor legale.4. cel puțin 30%. 8 ARTE. prorector. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență 3 ani = 6 semestre 2. 45 din 155 . Personalul didactic titularizat în instituția de învățământ superior unde are funcția de bază. la fiecare structură instituțională/ pentru fiecare program din ciclul de licență care duce la o calificare universitară distinctă. acoperă o singură normă didactică în instituția respectivă. cel puțin 30%. este cel rezultat ținându-se seama atat de posturile întregi din statele de funcții. Dintre acestea. Numărul minim total de credite obligatorii 180 ECTS 6. În vederea acreditării/evaluării periodice. pentru o singură normă didactică. raportat la numărul de posturi didactice este. 1. Numărul de discipline (obligatorii+opționale) pe semestru Min. trebuie să fie profesori universitari și conferențiari. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de licență Nivel INDICATOR 1. Numărul de cadre didactice titularizate în învățământul superior. acoperite cu cadre didactice cu norma de bază sau cu post rezervat. pe întreaga instituție. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de 1680. Cel puțin 40% din numărul total de posturi didactice. Dintre acestea. conform legislației în vigoare. conform legii. Durata unui semestru privind activitatea didactică 14 săptămâni* 3.COMISIA DE SPECIALITATE NR. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Personalul didactic titularizat în învățământul superior poate acoperi într-un an universitar. Personalul didactic titularizat în învățământul superior conform legii. 5 AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. instituția de învățământ superior trebuie să aibă. Numărul minim de credite pe semestru 30 ECTS 7. pe întreaga instituție. cât și de fracțiunile de posturi pe care le acoperă acestea în structura programului respectiv.2 Conținutul procesului de învățământ Procesul de învățământ la programele de studii Domeniul de licență Teatru și artele spectacolului are în ansamblu următorul conținut: Tabelul 3. În vederea acreditării/evaluării periodice. În vederea autorizației de funcționare provizorie. să fie profesori universitari și conferențiari universitari. constituite conform normativelor legale. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 20 – 25 ore 4.2100 ore învățământ pentru întreg ciclu al studiilor de licență 5. Numărul de posturi didactice ocupate cu personal peste limita de vârstă nu poate depăși. de 1/5 – 1/7. cel puțin 70% din totalul posturilor din statul de funcții.

Alți indicatori Anul universitar este structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni. 6 semestre – 180 ETCS. în concordanță cu necesitățile unei piețe a muncii dinamice. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 8. 2016 Pag. 46 din 155 . Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 ore 15. 8 ARTE. 17. URBANISM.3 săpt.) admisă de ± 30% 14. ARHITECTURĂ. 1. Numărul de credite minim alocat pentru practica de specialitate 11. Numărul maxim de studenți pe grupă 15 19. de specialitate și complementare. Planuri de învățământ: Planul de învățământ va conține discipline fundamentale. c) să se regăsească definirea clară și delimitarea precisă a competențelor profesionale și transversale. b) să se respecte structurile pe tipuri de discipline.  formarea de specialiști în domeniul teatrului și artelor spectacolului în raport cu meseriile menționate de RNCIS dar și cu meserii noi. Număr de săptămâni sesiune restanță Min 1 săpt. cu o abatere (seminare. Numărul de credite alocate educației fizice ca disciplină Min 2 ECTS obligatorie 13. Învățământ de licență (cu frecvență) = 3 ani. Volum plan de învățământ = 1680 ore (20h/săpt. Stagii anuale de practică 2 – 3 săptămâni (40/60 – 50/75 ore) minim 2 săptămâni 3 ECTS 10 ECTS 9. de domeniu. conform nomenclatorului de discipline din prezentul standard. laboratoare. Numărul maxim de studenți pe serie 100 18. curs cu frecvență. Durata pentru elaborarea lucrării de licență 10. Numărul de credite alocate pentru promovarea examenului de licență 12. Acordarea la sistemul european de credite transferabile (ECTS):  planurile de învățământ trebuie acordate cu sistemul de credite transferabile  fiecare disciplină trebuie să aibă prevăzut în mod distinct numărul de credite alocate  fiecare semestru are câte 30/ credite transferabile  disciplinele facultative au puncte de credit peste cele 30/ credite ale semestrului. proiecte. 25 ore/ saptămână. Raportul maxim dintre numărul de studenți și numărul de cadre 5/1 didactice care predau la program 20. x 6 semestre) până la AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.COMISIA DE SPECIALITATE NR. x 14 săpt. stagii de practică etc. 20 și max. care să ofere absolventului cunostințele și abilitățile necesare în domeniul teatrului și artelor spectacolului. Obiectivele activității didactice:  asigurarea unei pregătiri teoretice și practico-metodice de specialitate. 16. grupate la rândul lor în discipline obligatorii. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 2. Planurile de învățământ sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerințe: a) să se regăsească disciplinele conform prezentului standard. Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative Raport 1/1. e) să fie asigurată compatibilitatea la nivel național prin consultarea nomenclatorului de discipline stabilite. în medie de min. d) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din țări ale Uniunii Europene. opționale și facultative conform deciziei organizatorului programului de studii.

activități practice. Istoria muzicii și a dansului obligatorie 9.2. Disciplina Tipul disciplinei Analiza procesului scenic/Spectacologie Managementul proiectului cultural Producție și antreprenoriat cultural Introducere în arta actorului obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Teoria dramei obligatorie 6. pot fi alese cele considerate corespunzătoare programului de studiu. x 6 semestre) ore fizice. URBANISM. Ponderea orelor de activitate didactică după opționalitate Tip disciplină Notație Pondere % Discipline obligatorii DO Min 70 % Discipline opționale (la alegere) DA Max 30% Discipline facultative DF max 10 % 100% +DF Total 1.1 Discipline fundamentale (generale) Nr. Observație: Acest grup de discipline este comun pentru toate domeniile de studii universitare de licență care sunt cuprinse într-un domeniu fundamental.2. 2352 ore (28h/săpt. x 14 săpt. Istoria culturii și civilizației obligatorie 5. Istoria artelor plastice obligatorie 4. aplicative = 70 – 50 %. 4. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. Prelegeri = 30-50 %. Dintre disciplinele cuprinse în tabel. 8 ARTE. 2.2 Discipline de domeniu Nr.4.4. Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului obligatorie 1. 3. 47 din 155 . 2016 Pag. Dramaturgie/ Analiza textului dramatic obligatorie 8. Istoria filmului obligatorie 7. Aceasta se încadrează astfel: Tabelul 4. Istoria filosofiei/ Estetică/ Estetica teatrului obligatorie 3. ARHITECTURĂ.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1. Disciplinele din planul de învăţământ se grupează după categoria formativă şi după opţionalitate. Ponderea disciplinelor de studiu după categoria formativă Tip disciplină Notație Pondere % Discipline fundamentale DF 20-25% Discipline din domeniu DD 20-25% Discipline de specialitate DS 40-45% Discipline complementare DC 10-20% 100% Total Tabelul 5. succesiunea și tipul disciplinelor fundamentale (generale) în planul de învățământ sunt orientative. Ponderea disciplinelor se determină pe baza numărului orelor didactice alocate în planul de învățământ. Istoria teatrului românesc și a artelor spectacolului obligatorie 2. Disciplina Tipul disciplinei crt. Titulatura. 1. crt.

obligatorie Light design 3. succesiunea și tipul disciplinelor de specialitate din planul de învățământ sunt orientative. obligatorie Antrenamentul mișcării scenice /Expresie corporală.4. Titulatura.2 Discipline de specialitate – Artele spectacolului (Regie de teatru) Nr. Observație: Acest grup de discipline este comun pentru toate programele de studii universitare de licență care sunt cuprinse în domeniul de studii Teatru și Artele spectacolului. obligatorie/ opțională Cunoștințe muzicale/ritmică/instrument 6. Pe lângă aceste discipline. 2016 Pag. dans 5.4. 5. URBANISM.2. Tipul disciplinei Disciplina crt.COMISIA DE SPECIALITATE NR.3. obligatorie/ opțională/ facultativă Educație vizuală/Stiluri în decor și costume 7.3.2. pot fi alese cele considerate corespunzătoare programului de studiu. ARHITECTURĂ. Observație: Titulatura. obligatorie/ opțională Lupte scenice 6. obligatorie/ opțională Mască și machiaj 7. 8 ARTE.2. obligatorie Antrenamentul vorbirii scenice 4.1 Discipline de specialitate – Artele spectacolului (Actorie) Nr.4. obligatorie Arta mânuirii păpușii 1. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. obligatorie/ opțională Arta actorului de film 2. obligatorie Antrenamentul mișcării scenice/Expresie corporală. obligatorie Arta actorului 1. succesiunea și tipul disciplinelor de specialitate din planul de învățământ sunt orientative.2.3 Discipline de specialitate – Artele spectacolului (Păpuși-Marionete) Nr. obligatorie Sound design 4. obligatorie Regie teatru 1. Tipul disciplinei Disciplina (obligatorie/ opțională) crt. obligatorie/ opțională Ritmică/ teoria muzicii/ forme muzicale 7. obligatorie Scenografie 5. 1. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Metodica cercetării în domeniu /Elaborarea tezei obligatorie/ opțională/ facultativă de licență obligatorie/ opțională/ facultativă Atelier de creație teatrală 6. Disciplina Tipul disciplinei crt. obligatorie Antrenamentul vorbirii scenice 3. 48 din 155 . obligatorie Arta mânuirii marionetei 2.3. 1. dans 4. Observație: Titulatura. obligatorie/ opțională Tehnologii digitale în spectacol/Tehnici multimedia 6. obligatorie/ opțională Cunoștințe muzicale/ritmică/instrument 5. Dintre disciplinele cuprinse în tabel. pot exista și altele. 1. succesiunea și tipul disciplinelor în planul de învățământ sunt orientative.4. obligatorie/ opțională Regie radio și tv 2. obligatorie Arta actorului 3.3 Discipline de specialitate 1. cu condiția ca apartenența la domeniul Teatru și Artele spectacolului să reiasă cu claritate din fișa disciplinei.

URBANISM. obligatorie Dans modern 2. obligatorie Management și Marketing cultural 2.5 Discipline de specialitate – Teatrologie (Management cultural) Nr.4 Discipline de specialitate – Artele spectacolului (Coregrafie) Nr. obligatorie/ opțională Sound design 8. radio. Disciplina Tipul disciplinei crt. Observație: Titulatura. ARHITECTURĂ.4. obligatorie Teoria și practica presei (presă scrisă.3.3. obligatorie Dans clasic 3.6 Discipline de specialitate – Teatrologie (Jurnalism teatral) Nr. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. obligatorie Artă scenografică 1. obligatorie/ opțională Strategii culturale 4.2.3.4. obligatorie Dans de caracter 4.3. succesiunea și tipul disciplinelor de specialitate din planul de învățământ sunt orientative. obligatorie/ opțională Sociologia culturii 4. obligatorie/ opțională Biologia mișcării 6. 1.2. obligatorie Artă coregrafică 1. Disciplina Tipul disciplinei crt. obligatorie/ opțională Light design 9. 1. obligatorie Teatrologie/ Studii teatrale/ Teoria teatrului 1.4. 49 din 155 . obligatorie/ opțională Noile media 5. obligatorie Teatrologie/ Studii teatrale/ Teoria teatrului 1. obligatorie Managementul proiectului cultural 3.4. succesiunea și tipul disciplinelor de specialitate din planul de învățământ sunt orientative. obligatorie/ opțională Ritmică/ teoria muzicii/ forme muzicale 5. 2016 Pag. 1. tv) 2. Observație: Titulatura. succesiunea și tipul disciplinelor de specialitate din planul de învățământ sunt orientative. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS obligatorie/ opțională Mască și machiaj 7. obligatorie Mijloace de comunicare audio-vizuală 3. Disciplina Tipul disciplinei crt.7 Discipline de specialitate – Scenografie Nr. obligatorie/ opțională Teoria culturii 5. 1.2. 8 ARTE. succesiunea și tipul disciplinelor de specialitate din planul de învățământ sunt orientative. obligatorie/ opțională Scenografie 7. Disciplina Tipul disciplinei crt. obligatorie Construcție obiect animat 8.COMISIA DE SPECIALITATE NR.2. Observație: Titulatura. Observație: Titulatura.

dispozitive. indiferent de semestrul de studii în care sunt prevăzute în planul de învățământ.3 Conținutul fișelor disciplinelor Fișele disciplinelor se vor elabora în concordanță cu macheta metodologiei de implementare a Cadrului național al calificărilor din învățământul superior (RNCIS). 1. Acestea trebuie să conțină. succesiunea și tipul disciplinelor complementare din planul de învățământ sunt orientative. cerințe minimale și maximale pentru promovare. ARHITECTURĂ. Acestea trebuie reglementate prin acorduri de colaborare/ contracte/ parteneriate cu instituții. cod. modul de desfășurare a aplicațiilor practice. tipul de evaluare. succesiunea și tipul disciplinelor de specialitate din planul de învățământ sunt orientative. conținutul disciplinei (tematică și bibliografie). disciplinele fundamentale. Disciplina Tipul disciplinei crt. regimul disciplinei. obligatorie Atelier plastic (desen. an de studii.4.4. imagine. care nu au fost alese ca atare pentru planul de învățământ al unui program de studiu. Vor fi selectate discipline care corespund profilului specializării. obligatorie Geometrie plană și descriptivă 5. obligatorie Machete. multimedia) obligatorie/ opțională 3. Educație fizică obligatorie 2. 8 ARTE. Observație: Titulatura. obligatorie Scenotehnică 3. Redactare și procesare digitală (text. 1. Sociologie/ Axiologie opțională/ facultativă 4. Educație digitală opțională/ facultativă 6.2. URBANISM. compoziție) 4. conținutul formativ al domeniului și al specializării. numele și funcția titularului de curs etc. 1. baze de practică sau se efectuează în propriul AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.4. obligatorie/ opțională Prelucrarea imaginii pe computer 9. Formele de practică semestrială și stagiile de practică corespund profilului și misiunii declarate. modalitățile de evaluare. pentru fiecare semestru. pot deveni discipline complementare ale acelui program. dar trebuie să reflecte. culoare. obligatorie Design de costum/Costum 7. Limbă străină obligatorie 1. instalații 6. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS obligatorie/ opțională Scenografie de film și tv 2. titlurile disciplinelor pot fi diferite. Disciplinele facultative. semestru. 50 din 155 . Observație: Titulatura. cf fișei disciplinei. obiectivele și competențe (generale și specifice ale) disciplinei.COMISIA DE SPECIALITATE NR.4 Discipline complementare Nr. Lista de mai sus poate fi completată cu alte discipline din domeniul Teatru și Artele spectacolului. cadrul general al disciplinei (denumire. număr de ore și de credite ETCS. Alte observații privind disciplinele pe programe de studii: Pentru toate programele de studii din domeniul Teatru și artele spectacolului. De asemenea.4 Practica În programul de studii universitare de licență pentru care s-a elaborat planul de învățământ sunt prevăzute stagii de practică de 2 – 3 săptămâni pe an. 2016 Pag. Pedagogia artei/ Arta în educație opțională/ facultativă 5.). iar punctele credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv. se încheie cu formă de evaluare. obligatorie Light design 8.

Unitățile de învățământ au încheiate convenții sau contracte cu societăți comerciale de profil în vederea asigurării unui cadru adecvat efectuării stagiilor practice.5 Rezultatele învățării Rezultatele predării și învățării trebuie să constituie obiectivele principale ale alcătuirii curriculei universitare (plan de învățământ și fișa disciplinei). 1. La examinare participă.4. competențele. care se completează de studenți și se avizează semestrial de către coordonatorul/ tutorele de practică și instituția gazdă. 1. bibliografice. (examinare orală sau scrisă). La disciplinele care au o componentă practică/proiect. care este aplicat în mod riguros și consecvent. site-uri specializate etc. tipurile de activități și eșalonarea lor pe durata studiilor. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10. iar promovarea condiționează prezentarea la examenul teoretic. în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator de specialitate. perioada analizei nu trebuie să depășească durata unui ciclu de școlarizare. sarcinile studentului. obiectivele. Instituția de învățământ are un regulament privind evaluarea și notarea studenților. Instituția de învățământ trebuie să dispună de programe de stimulare a studenților performanți.4. Pentru practica de specialitate fișa disciplinei precizează: misiunea practicii. Instituția de învățământ care solicită evaluarea externa a unui program de studiu trebuie să facă dovada că dispune de mecanisme pentru analiza periodică a cunoașterii transmise și asimilate de către studenții la studiile de licență/master și pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor. verificarea pe parcurs și prezentarea proiectului. Fiecare activitate didactică.COMISIA DE SPECIALITATE NR. deprinderile și abilitățile dobândite de studenți trebuie să fie suficiente pentru a le permite la absolvire angajarea pe piața muncii. Facultatea are un regulament propriu privind evaluarea și notarea studenților. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS studio de cercetare și creație teatrală și au la bază Caietul de practică. 2016 Pag. facilitățile oferite studenților și despre orice aspecte de interes pentru public. URBANISM. aprobat de Senatul universității. nota minimă de promovare fiind 5. dezvoltarea unei afaceri proprii.1 Evaluarea studenților Formele de evaluare prevăzute în planul de învățământ sunt: examenul. cel puțin încă un alt cadru didactic de specialitate. sau continuarea lor în ciclul următor. iar aceste precizări se înscriu în fișa disciplinei. tematica.) formele și criteriile de evaluare a rezultatelor învățării. 8 ARTE. resursele disponibile (umane. Regulament de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții la studiile de licență/master). în special (de exemplu: Regulament de formare profesională a studenților. exprimate în numere întregi. în general.5. 51 din 155 . și pentru studenți. Competențele trebuie definite pentru fiecare specializare în parte și trebuie să fie prezentate într-o secțiune distinctă a Planului de învățământ. diplomele. după caz. personalul didactic și de cercetare. de cercetare sau practică cuprinsă în planul de învățământ al unei program de studii se încheie cu o evaluare finală. programele de studiu. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Toate examenele se desfășoară în campusul universitar. pe lângă titularul cursului. ARHITECTURĂ. care este aplicat în mod riguros și consecvent. colocviul/examenul practic/proiectul este obligatoriu. colocviul. Instituția de învățământ trebuie să ofere informații și date despre calificările. precum și de programe de recuperare a celor cu dificultăți în învățare. Procedeele de examinare și evaluare a studenților sunt centrate pe rezultatele învățării și anunțate studenților din timp și în detaliu. Cunoștințele.

Este recomandabil ca examenul scris să nu consiste exclusiv în teste grilă. în formulare omologate în acest sens (cataloage. foi matricole). și descrierea a condițiilor de susținere a examenului practic de creație care stă la baza redactării lucrării de licență. La terminarea studiilor de licență. prelucrare și analiză a datelor cu privire la rezultatele/ notele obținute de studenți. În cazul specializărilor teoretice regulamentul va cuprinde și modalitățile și procedurile prin care se asigură originalitatea conținutului lucrării de licență. 2016 Pag. Examenul scris poate consta într-un test grilă sau într-o probă de sinteză. În metodologiile/procedurile interne ale instituției de învățământ proprii sunt prevăzute condițiile de acceptare a lucrărilor de licență. Cel puțin 50% din formele de verificare sunt examene/an. cu mai multe subiecte. 52 din 155 . Conținutul și metodologia examenului de licență se stabilește de departamentele de specialitate în funcție de fiecare program de studiu și se aprobă de Senatul universitar. precum și tratarea acesteia trebuie AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Examenele se desfășoară oral sau scris. 8 ARTE. Instituția. Temele lucrărilor de licență/ diplomă trebuie să se situeze în interiorul problematicii specializării respective. Evaluarea finală. URBANISM. are elaborat propriu regulament pentru organizarea examenului de licență. ARHITECTURĂ. prin notă. Examenul de licență/diplomă. se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior și pe baza unei metodologii/proceduri proprii aprobate anual de Senatul universității. Instituția de învățământ superior trebuie să facă dovada existenței unor programe de stimulare pentru studenții cu performanțe înalte și programe de recuperare a studenților cu dificultăți în învățare. Acestea vor fi precizate în Suplimentul la Diplomă. Se respectă modalitatea de examinare prevăzută în Fișa disciplinei. studentul din domeniul Teatru și artele spectacolului va avea asigurate competențele specifice prevăzute de RNCIS și va putea exercita profesii potrivit COR. registre matricole. după caz. centralizatoare. în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator. se poate combina testul grilă cu subiecte ce presupun redactare și verificare a vocabularului si raționamentului specific domeniului precum și/sau rezolvarea unei probleme practice. nu poate fi realizata doar pe baza unui referat redactat de student sau rezultatelor evaluărilor pe parcurs. de proiectul profesional/artistic. Rezultatele obținute de studenți pe parcursul pregătirii sunt înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare. Cadrul didactic coordonator răspunde solidar cu candidatul în legătură cu asigurarea autenticității lucrării. Instituția de învățământ trebuie să aibă un sistem informatic de colectare. Lucrarea de diplomă are un număr de minimum 20 pagini. în baza Metodologiei cadru. iar universitățile stabilesc care este procentul de similitudine acceptat. care să acopere întreaga materie. completate. Este recomandabil ca lucrările de licență să fie verificate cu un soft antiplagiat.2 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor Studiile universitare de licență se încheie cu un examen de licență/diplomă.4.5. Tematica propusă pentru lucrările de licență. 1.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Regulamentul universității va cuprinde descrierea probei privind evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate.

 Probe de cunoștințe/ discipline teoretice.  Lucrarea de licență/ diplomă se realizează sub îndrumarea cadrelor didactice titulare din instituția respectivă (lector/ conferențiar/ profesor universitar). pentru specializările Artele spectacolului și Scenografie:  Probe de aptitudini teatrale. Se respectă criteriile generale stabilite Legea învățământului și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. care certifică asimilarea competențelor cognitive și profesionale conform calificării universitare.4. cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea examenului. Nota minimă a promovării examenului de licență este 6 (șase). Se recomandă includerea în tematica probei de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate. 1.6.4. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS orientate spre latura artistică și practică a activității (în cazul specializărilor Artele spectacolului și Scenografie) și spre latura de cercetare și reflectare a fenomenului teatral (în cazul specializării Teatrologie – Management cultural și Jurnalism teatral).4. conținutul și tema lucrării impune. cu aprobarea prealabilă a Consiliului facultății. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați 1. de specialitate și limitrofe domeniului.  Probe de cunoștințe de specialitate. fără nici o discriminare. În planul de învățământ al anului III (semestrul 6) trebuie prevăzute ore destinate elaborării lucrării de licență. Tematica examenului de licență și bibliografia se publică pe site-ul web al instituției de învățământ superior. Instituția aplică o politică transparentă a recrutării și admiterii studenților. ARHITECTURĂ. Instituția formulează propria politică de recrutare și admitere a studenților și o aplică în mod transparent și riguros. 53 din 155 . evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate b. Examenul de licență conține 2 probe: a. de prezentarea publică prealabilă a spectacolului/ rolului de absolvire. nota minimă este 5 (cinci). Studenții înmatriculați au încheiat cu instituția un Contract de studii. URBANISM. Pentru fiecare probă de examen. susținerea unui spectacol/ rol/ mapă profesională și a lucrării de licență. la specializările Artele spectacolului și Scenografie.6 Studenții.  Susținerea Lucrării de licență/ diplomă este precedată. 8 ARTE. sau a unui alt cadru didactic titular al unui alte universități acreditate din țară sau din străinătate dacă. respectând principiul egalității șanselor tuturor candidaților.3 Examenul de licență Modul de organizare și conținutul examenului de finalizare a studiilor se bazează pe un examen sumativ. 2016 Pag. Metodologiile de admitere proprii pentru fiecare specializare sunt stabilite de fiecare instituție în parte și aprobate de Senatul universitar şi sunt anunțate public cu cel puțin 6 luni înainte de aplicare.5. Prin concurs. de specialitate și limitrofe domeniului  Probe de cunoștințe de specialitate  Interviu AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Prin concurs. pentru specializarea Teatrologie:  Probe de cunoștințe/ discipline teoretice. iar la specializarea Teatrologie: prezentarea mapei profesionale. 1.1 Admiterea Admiterea se organizează în conformitate cu legislația în vigoare. respectând principiul egalității șanselor tuturor candidaților fără nicio discriminare. în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților.COMISIA DE SPECIALITATE NR. precum și cu metodologiile proprii instituției.

la nivelul tuturor programelor de studii universitare de licență din domeniul Teatru și aretele spectacolului. Astfel:  Activitatea de cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică trebuie atestată prin documente. ARHITECTURĂ. instituția stabilește acel raport pe care îl consideră optim pentru obiectivele și nivelul propriu al calității academice între numărul de cadre didactice titulare cu norma de bază în universitate și numărul total de studenți înmatriculați. etc. Cadrele didactice de specialitate desfășoară activități de cercetare și creație în concordanță cu programa didactică a disciplinelor predate. înmatriculați la formele de învățământ IF.4. fac parte integrantă din contractul de studii. grupe. 10 În aceeași instituție. nu pot fi modificate în timpul anului universitar. subgrupe) sunt astfel dimensionate încât să asigure desfășurarea eficientă a procesului de învățământ:  seria de curs.2 Criterii pentru stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați În funcție de specificul programului de studiu.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2016 Pag.  Rezultatele cercetării științifice și de creație artistică pot fi valorificate prin lucrări științifice comunicate în sesiuni și simpozioane. 1.). 1. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. inclusiv pe site-ul instituției. este maximum 7/110. Observație: Instituția de învățământ superior care organizează admiterea poate opta pentru o variantă proprie. organizate în țară sau în străinătate.  grupa de studenți. 8 ARTE. în conformitate cu bunele practici universitare în domeniul în care se încadrează programul de studii. Formațiile de studiu (serii. maximum 15 studenți. maximum 100 studenți. aferente anului universitar în curs. Cinematografie și media. precum și studii în volume personale sau cu mai mulți autori. publică studii de specialitate în reviste de interes național și internațional. Taxele de școlarizare și cele adiționale (taxe de susținere a examenului de licență. În evaluarea calității.7 Cercetarea științifică Facultatea sau departamentul coordonator al programului de studii universitare de licență dispune de un plan de cercetare științifică/ creație artistică. și/sau au creații artistice reprezentative la nivel național și internațional. se consideră că un cadru didactic are norma de bază într-o singură universitate. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS  Concurs de dosar (pe baza mediei de bacalaureat și alte criterii specifice). care să combine unul sau mai multe dintre criteriile mai sus menționate. un cadru didactic se poate regăsi la mai multe programe de licență din domeniul Teatru și artele spectacolului și/sau Cinematografie și media. 54 din 155 .6. taxele de eliberare a diferitelor duplicate la anumite documente. Taxele de școlarizare ale studenților sunt calculate în concordanță cu costurile medii de școlarizare pe an universitar din învățământul public finanțat de la buget și au la bază o fundamentare detaliată. respectiv titulari + asociați). sunt aprobate de Senatul Universității și sunt făcute publice. care este integrat în planul de cercetare al instituției de învățământ superior.4. Raportul dintre numărul total de studenți (din întregul ciclu de școlarizare de licență. IFR sau/și ID) și numărul total al cadrelor didactice (cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată. Temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria domeniului de licență Teatru și artele spectacolului sau în domenii conexe. URBANISM.

stagiuni artistice. mese rotunde. ateliere: aproximativ 4 m2/student. doctorat). Activitățile metodice desfășurate în activitatea de creație artistică de performanță și experiment pot fi asimilate cu cercetarea științifică. conform formațiilor de studiu stabilite. organizate în țară sau în străinătate. Universitatea/ Facultatea/ Departamentul dispune de un centru de cercetare științifică în domeniu.  Spațiile de învățământ trebuie să asigure: – săli de curs: aproximativ 1m2/student.4. recitaluri. masterat. Spațiul de învățământ trebuie să fie asigurat prin săli adecvate ca mărime (min. sesiuni științifice.COMISIA DE SPECIALITATE NR. care să reflecte activitatea de cercetare/ creație artistică a cadrelor didactice și a studenților de la toate ciclurile de învățământ (licență. este necesar să existe proiecte de colaborare cu universități sau instituții de profil din țară sau străinătate în domeniul cercetării științifice și/sau al creației artistice. baza materială trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor procesului de învățământ și al celui de cercetare științifică și creație artistică. roluri reprezentative etc. atestat prin documente aflate la departamente. granturi de cercetare etc. simpozioane. expoziții. cu rezultate recunoscute de comunitatea științifică/ artistică.5 m2/student. Este necesară o concordanță deplină între domeniul de cercetare/ de creație artistică și profilul în care se desfășoară activitățile de învățământ. spectacole. simpozioane. 1. ARHITECTURĂ. recitaluri. festivaluri de nivel national și international. stagiuni artistice. Activitatea științifică și artistică trebuie să se desfășoare conform unui plan de cercetare propriu. acreditată CNCS. expoziții. filme. cu cadrele didactice. Facultatea organizează periodic. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS            publicate în reviste de specialitate cotate. Facultatea organizează periodic. sesiuni științifice. roluri reprezentative și beneficiind de referințe critice în publicistica de specialitate. acreditată CNCS. doctorat). cu cadrele didactice. festivaluri de nivel național și internațional. 3m2/student). – săli de seminar: aproximativ 1. Cercetarea și creația în domeniul Teatrului trebuie să fie de cel puțin 70% din volumul total al cercetării (30% din științe înrudite). la centrele de cercetare sau la studiourile de spectacole și postate pe site-ul instituției de învățământ superior. Universitatea/ Facultatea/ Departamentul dispune de un centru de cercetare științifică în domeniu. la nivelul unei formații de studiu să poată AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. cercetătorii/ artiștii și absolvenții. conferințe. – laboratoarele care asigură pregătirea generală a studenților în domeniul informaticii și programării sau cele destinate altor materii din aria curriculară care presupun utilizarea aparaturii informatice trebuie dotate astfel încât. 55 din 155 . spectacole. Instituția de învățământ academic trebuie să posede minimum o publicație proprie cu apariție regulată. suficiente numeric. respectiv de manifestări teatrale. publicate în reviste de specialitate cotate. masterat. la facultate. mese rotunde.8 Baza materială Proprie sau pusă la dispoziție prin închiriere. de asemenea și materialele didactice elaborate pentru uzul studenților de la toate ciclurile de învățământ (licență. cu rezultate recunoscute de comunitatea științifică/ artistică Pentru acreditare. care să reflecte activitatea de cercetare/ creație artistică a cadrelor didactice și a studenților de la toate ciclurile de învățământ. 8 ARTE. – laboratoare didactice. URBANISM. conferințe. filme. Este recomandat ca instituția de învățământ academic trebuie să posede minimum o publicație proprie. 2016 Pag. Rezultatele cercetării științifice și de creație artistică vor trebui valorificate prin lucrări științifice comunicate în sesiuni și simpozioane. cercetătorii/ artiștii și absolvenții.

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS
lucra maximum 2 studenți la același calculator.
 Instituția trebuie să dispună de săli/ ateliere/ spații teatrale și expoziționale adecvate
reprezentațiilor publice, spectacolelor, recitalurilor, expozițiilor, colocviilor.
 Atelierele de creație și interpretare trebuie să fie dotate cu recuzită, aparatură adecvată și
mobilier uzual.
 Instituția trebuie să aibă capacitatea de a oferi studenților spre folosință în procesul de
învățământ un fond necesar de aparatură tehnică de specialitate, precum și accesoriile
aferente.
 Instituția trebuie să dispună de o infrastructură minimală (propuneri):
- studio de teatru;
- sală de balet;
- sală de educaţie fizică, scrimă și lupte scenice;
- laborator de fonoaudiologie dotat cu un echipament special;
- laborator de educație muzicală (dotat minimal cu un pian);
- studio propriu al specializării dotat corespunzător (acolo unde există, pentru fiecare dintre
specializările Regie teatru, Păpuși și marionete, Scenografie)
- laborator de practica presei cu dotarea necesară (acolo unde există specializarea
Teatrologie – Management cultural și Jurnalism teatral);
- laborator de secretariat literar;
- laborator de informatică;
- laborator metodologic – dotat cu echipament specific cercetărilor pedagogice din sfera
artelor spectacolului (psihopedagogie teatrală, pedagogie coregrafică etc.)
- Alte laboratoare/ ateliere necesare activității didactice, care nu sunt obligatorii pentru
autorizarea provizorie sau acreditare, pot fi realizate prin colaborări cu instituții de profil:
laborator de logofonotologie; studio video; ateliere în profil teatral (perucherie, croitorie,
machiaj, tâmplărie); mini-studio de televiziune, cu posibilitatea deprinderii actoriei de film
și televiziune sau a activității de redactor/ reporter în domeniul mass-media: știri, mediator
TV, dublaj, Teleplay; laborator de fotografie (alb/ negru și color) pentru probe actori,
montaj.
 Laboratoarele existente trebuie să aibă asigurată dotarea corespunzătoare pentru un an în
avans față de planul de școlarizare.
Instituția de învățământ superior face dovada că dispune de soft-uri specializate, corespunzătoare
disciplinelor de studiu din planul de învățământ și că posedă licență de utilizare a acestora.
Biblioteci și mediateci
Instituția de învățământ superior face dovada că dispune de bibliotecă dotată cu sală de lectură și
fond de carte propriu, corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învățământ pe cicluri
de studii universitare (licență și masterat), Mediatecă cu Cd-uri, DVD-uri, aparatură multimedia.
Numărul de locuri în sălile de curs, seminar și laborator este corelat cu mărimea formațiilor de
studiu (serii, grupe, subgrupe etc.), conform normativelor MENCS.
 Biblioteca și mediateca trebuie să dispună de fond de carte de specialitate mereu
împrospătat, materiale audiovizuale, filmotecă, videotecă etc., cu asigurarea
funcționalității și a condițiilor adecvate de conservare.
 Materialul bibliografic aflat în biblioteca proprie trebuie să acopere integral disciplinele
prevăzute în planul de învățământ cu un număr suficient de exemplare.
 Minimum 50% din materialul bibliografic să fie reprezentat de titluri de carte sau cursuri
universitare.
 Instituția trebuie să posede, în bibliotecă, un fond de publicații cuprinzând:
- scenarii;
- piese de teatru;
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 56 din 155

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS
-

albume de specialitate;
periodice de specialitate (românești și străine), preferabil și în format electronic;
cursuri, tratate, cărți și lucrări de specialitate etc., absolut necesare procesului de
învățământ.
 Pentru autorizarea de funcționare provizorie bibliotecile trebuie să fie dotate cu săli de
lectură pentru cel puțin 5% din numărul total al studenților, iar pentru acreditare pentru
cel puțin 10% din numărul total al studenților.
 Pentru autorizarea de funcționare provizorie fondul de carte trebuie să fie în proporție de
1/10 studenți iar pentru acreditare de 1/5 studenți.

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 57 din 155

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS

1.5 Domeniul de licență CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA
Conform HG nr.575 din 27 iulie 2015, în domeniul de studii universitare de licență
CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA la care se adresează standardele sunt incluse următoarele
programe de studii /specializări (prezentate în Tabelul 2)
Tabelul 2. Programele de studii/specializările din domeniul de licență
Cinematografie și Media
Cod
DL

20

DOMENIUL DE
LICENȚĂ

PROGRAMUL DE STUDII (PS) /
SPECIALIZAREA (S)

Nr. de
credite
(ECTS)

Cinematografie 10. Cinematografie, fotografie, media (regie de film și tv)
și media
10. Cinematografie, fotografie, media (imagine de film și tv)
10. Cinematografie, fotografie, media (multimedia: sunetmontaj)
10. Cinematografie, fotografie, media (comunicare
audiovizuală: scenaristică, publicitate-media)
20. Filmologie

180
180
180
180
180

Sursa: HG nr. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. HG nr. 376/2016 privind
aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii
instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017, în vigoare de la 23.09.2016

Programele de studiu se diferențiază între ele prin conținutul lor curricular. Ele sunt definite prin
misiune și – corespunzător – prin competențele prevăzute să fie dobândite de absolvenți, conform
planurilor de învățământ și a Fișelor Disciplinelor. Un program de studiu se individualizează față
celelalte programe de studiu din același domeniu prin planul său de învățământ; acesta trebuie să
conțină minimum 10 % discipline de specialitate diferite față de celelalte programe de studiu din
domeniu.

1.5.1 Personalul didactic
Cadrele didactice trebuie să îndeplinească cerințele stabilite de legislația în vigoare. Posturile
din ștatele de funcții se ocupă în conformitate cu Metodologia Cadru la nivel național și cu a
standardelor proprii instituției angajatoare.
Cadrele didactice de predare (lector, conferențiar, profesor) trebuie să aibă o experiență
didactică în activitatea de învățământ superior, activitate de cercetare științifică și creație artistică,
să aibă studii doctorale, cercetări și publicații în domeniul disciplinei respective sau, după caz,
realizări de prestigiu în domeniul creației artistice.
Titularii de disciplină trebuie să aibă titlul științific de doctor în domeniul disciplinelor din postul
ocupat.
Cadrele didactice care conduc lucrări practice/ de laborator/ seminare trebuie să aibă pregătire și
competențe în domeniul disciplinei predate.
Cadrele didactice asociate (netitularizate în învățământul superior) pot ocupa temporar maximum
un post vacant din statul de funcțiuni, conform prevederilor legale. Pot fi cadre didactice asociate
specialiști în domeniu, cu valoare recunoscută (performanță artistică/ studii, cercetări și publicații
de specialitate).
Cadrele didactice cu grad de asistent trebuie să îndeplinească cerințele legale în vigoare legate de
pregătirea pedagogică (atestat modul pedagogic/ diplomă masterat didactic).

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 58 din 155

Numărul de ore de activitate organizată conform planului de Min. cu norma de bază în instituția respectivă și să nu se afle în condiții de rezervare a postului. Numărul minim total de credite obligatorii 180 ECTS 6. Numărul de cadre didactice titularizate în învățământul superior. constituite conform legii. să fie profesori universitari și conferențiari universitari. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de licență Nivel INDICATOR 1. învățământ pentru întreg ciclu al studiilor de licență 2100 ore 5. Personalul didactic titularizat în învățământul superior conform legii. pe întreaga instituție. în medie. este cel rezultat ținându-se seama atat de posturile întregi din statele de funcții. pensionat la limită de vârstă sau din alte motive. este luat în considerare la acreditare/ autorizare. În vederea acreditării/evaluării periodice. 8 ARTE. Numărul de discipline (obligatorii+opționale) pe semestru 4-7 8. prodecan. la fiecare structură instituțională/ pentru fiecare program de studii din ciclul de licență care duce la o calificare universitară distinctă cel puțin 70% din totalul posturilor constituite conform normativelor legale. În vederea acreditării/evaluării periodice. Stagii anuale de practică 2 – 3 săptămâni AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. instituția de învățământ superior trebuie să aibă. acoperite cu cadre didactice cu norma de bază sau cu post rezervat. conform normelor legale. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență 3 ani = 6 semestre 2. Numărul de posturi pentru personalul auxiliar. Numărul minim de credite pe semestru 30 ECTS 7. În vederea autorizației de funcționare provizorie. pe întreaga instituție. 59 din 155 . cel puțin 30% trebuie să fie profesori universitari și conferențiari. cel puțin 30%. precum și directorii de departament) trebuie să fie cadre didactice titularizate în învățământul superior. cel puțin 70% din totalul posturilor din statul de funcții. raportat la numărul de posturi didactice este. Numărul de posturi didactice ocupate cu personal peste limita de vârstă nu poate depăși. Dintre acestea. 2016 Pag. la instituția unde are norma de bază sau la altele. decan. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 20 – 25 ore 4. conform legislației în vigoare. 1680 – max. conform legii.5. la fiecare structură instituțională/pentru fiecare program din ciclul de licență care duce la o calificare universitară distinctă. ARHITECTURĂ. de 1/5. prorector.COMISIA DE SPECIALITATE NR. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Personalul didactic titularizat în învățământul superior poate acoperi într-un an universitar. constituite conform normativelor legale. cât și de fracțiunile de posturi pe care le acoperă acestea în structura programului respectiv. un procent de 20% din numărul total de posturi didactice. 1. Cel puțin 40% din numărul total de posturi didactice. instituția de învățământ superior trebuie să aibă. numai numărul maxim de norme didactice prevăzute de legile în vigoare. acoperite cu cadre didactice titularizate în învățământul superior. pentru o singură normă didactică. URBANISM. Personalul didactic titularizat în instituția de învățământ superior unde are funcția de bază. Dintre acestea. Durata unui semestru privind activitatea didactică 14 săptămâni* 3.2 Conținutul procesului de învățământ Procesul de învățământ la programelor de studii din domeniul de licență Cinematografie și media are următorul conținut: Tabelul 3. cuprinse în statul de funcțiuni al programului trebuie să fie posturi întregi. personalul de conducere al instituției de învățământ superior (rector. acoperă o singură normă didactică în instituția respectivă.

b) să se respecte structurile pe tipuri de discipline.planurile de învățământ trebuie acordate cu sistemul de credite transferabile . AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. x 14 săpt. Planuri de învățământ: Planul de învățământ va conține discipline fundamentale. conform nomenclatorului de discipline din prezentul standard. laboratoare. Numărul de credite alocate pentru promovarea examenului de 10 ECTS licență 12. Raportul maxim dintre numărul de studenți și numărul de cadre 5/1 didactice care predau la program 20. e) să fie asigurată compatibilitatea la nivel național prin consultarea nomenclatorului de discipline stabilite. stagii de practică etc. Prelegeri = 30-50 %.) admisă de ± 30% 14.3 săpt. curs cu frecvență. cu o abatere (seminare. asigurarea unei pregătiri teoretice și practico-metodice de specialitate. 8 ARTE. de specialitate și complementare. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 2. 17. 2016 Pag. care să ofere absolventului cunostințele și abilitățile necesare în domeniul teatrului și artelor spectacolului 2. 1.fiecare semestru are câte 30/ credite transferabile . EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS (40/60 – 50/90 ore) 9. proiecte. x 14 săpt. aplicative = 70 – 50 %. Planurile de învățământ sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerințe: a) să se regăsească disciplinele conform prezentului standard. Numărul maxim de studenți pe serie 150 18. 2. d) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din țări ale Uniunii Europene. formarea de specialiști în domeniul cinematografie și media în raport cu meseriile menționate de RNCIS dar și cu meserii noi. Învățământ de licență (cu frecvență) = 3 ani.fiecare disciplină trebuie să aibă prevăzut în mod distinct numărul de credite alocate . c) să se regăsească definirea clară și delimitarea precisă a competențelor profesionale și transversale. Număr de săptămâni sesiune restanță Min 1 săpt. Alți indicatori Acordarea la sistemul european de credite transferabile (ECTS): . 60 din 155 . x 6 semestre) până la 2100 (25h/săpt. Volum plan de învățământ = 1680 (20h/săpt.COMISIA DE SPECIALITATE NR. în concordanță cu necesitățile unei piețe a muncii dinamice. ARHITECTURĂ. Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 ore 15. grupate la rândul lor în discipline obligatorii. Activități practice. Numărul de credite alocate educației fizice ca disciplină Min 2 ECTS obligatorie 13. URBANISM. de domeniu.disciplinele facultative au puncte de credit peste cele 30/ credite ale semestrului Obiectivele activității didactice: 1. 16. Durata pentru elaborarea lucrării de licență minim 2 săptămâni 10. opționale și facultative conform deciziei organizatorului programului de studii. Numărul maxim de studenți pe grupă 15 19. 6 semestre– 180 ETCS. Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative Raport 1/1. x 6 semestre) ore fizice. Numărul de credite minim alocat pentru practica de specialitate 3 ECTS 11.

obligatorie Istoria artelor plastice 4.COMISIA DE SPECIALITATE NR. obligatorie Istoria muzicii 9. 2016 Pag. 3. Titulatura. Dintre disciplinele cuprinse în tabel. Disciplina Legislația audiovizualului Managementul producției de film/tv/media Fotografie Cultură vizuală Structuri narative în cinematografie și media/ Scenaristică Tipul disciplinei (obligatorie/opțională/facultativă) obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. obligatorie Istoria filmului universal 1. Ponderea disciplinelor de studiu după categoria formativă Tip disciplină Notație Pondere % Discipline fundamentale DF 20-35% Discipline de domeniu DD 20-25% Discipline de specialitate DS 40-45% Discipline complementare DC Max 10% 100% Total Tabelul 5. crt. obligatorie Teoria filmului 6. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Disciplinele din planul de învăţământ se grupează după categoria formativă şi după opţionalitate.2. succesiunea și tipul disciplinelor fundamentale (generale) în planul de învățământ sunt orientative.5. obligatorie Noile media 8. Disciplina Tipul disciplinei crt. 61 din 155 . obligatorie Teoria comunicării 7. Istoria artelor spectacolului Observație: Acest grup de discipline este comun pentru toate domeniile de studii universitare de licență care sunt cuprinse într-un domeniu fundamental. obligatorie 10.2 Discipline de domeniu Nr. pot fi alese cele considerate corespunzătoare programului de studiu. 4. obligatorie Istoria filosofiei/Estetică/Estetica filmului 3. 2. Aceasta se încadrează astfel: Tabelul 4.5. 1.1 Discipline fundamentale (generale) Nr. URBANISM. Ponderea disciplinelor se determină pe baza numărului orelor didactice alocate în planul de învățământ. obligatorie Istoria culturii și civilizației 5. 8 ARTE. Ponderea orelor de activitate didactică după opționalitate Tip disciplină Notație Pondere % Discipline obligatorii DO Min 70 % Discipline opționale (la alegere) DA Max 30% Discipline facultative DF max 10 100% +DF Total 1. 1. obligatorie Istoria filmului românesc 2. ARHITECTURĂ. 5.2.

1. Imagine digitală Observație: Titulatura.5. Disciplina Tipul disciplinei crt. obligatorie/ opțională 10. obligatorie Optică și aparaturi de filmare 5. fotografie. obligatorie Sunet de film și tv 4.3. fotografie. obligatorie Montaj de sunet film și tv 2. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 2016 Pag. Pe lângă aceste discipline. pot exista și altele. pot fi alese cele considerate corespunzătoare programului de studiu. obligatorie/ opțională Scenografie de film și tv 6.2. cu condiția ca apartenența la domeniul Teatru și Artele spectacolului să reiasă cu claritate din fișa disciplinei. Titulatura. licență Observație: Acest grup de discipline este comun pentru toate programele de studii universitare de licență care sunt cuprinse în domeniul de studii Teatru și Artele spectacolului. fotografie. obligatorie Fotoprocesare/ procesare digitală a imaginii 2. obligatorie/ opțională Scenaristică 7.2. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS obligatorie/ opțională/ facultativă Comunicare audio-vizuală Metodica cercetării în domeniu/Elaborarea tezei de obligatorie/ opțională/ facultativă 7. obligatorie/ opțională Procese fotografice alb/ negru și color 6. 6. Dintre disciplinele cuprinse în tabel. obligatorie Regie film și tv 1. Scenografie film și tv obligatorie 11. obligatorie Tehnici și tehnologii tv 4. obligatorie Filmări combinate 3.1 Discipline de specialitate . 62 din 155 . succesiunea și tipul disciplinelor de specialitate din planul de învățământ sunt orientative. obligatorie/ opțională Efecte speciale 9. Disciplina Tipul disciplinei crt. obligatorie/ opțională Exponometrie 7. Observație: Titulatura.5. succesiunea și tipul disciplinelor de specialitate din planul de învățământ sunt orientative. obligatorie/ opțională Tehnici de iluminat 8. obligatorie Imagine de film și tv 1. 1.Cinematografie.COMISIA DE SPECIALITATE NR. ARHITECTURĂ. obligatorie/ opțională Filmări combinate 5. media (Multimedia: sunetmontaj) Nr.3. succesiunea și tipul disciplinelor în planul de învățământ sunt orientative.2.5. Disciplina Tipul disciplinei crt.3 Discipline de specialitate 1. obligatorie Imagine de film și tv 3.3. URBANISM.5. 1. obligatorie Montaj de film și tv 2.2.2 Discipline de specialitate: Cinematografie. 8 ARTE. media (Imagine de film și tv) Nr. obligatorie Montaj de film și tv 1. media (Regie de film și tv) Nr.3 Discipline de specialitate – Cinematografie.

Grafică computerizată obligatorie 6. fotografie.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Observație: Titulatura. obligatorie Educație fizică 2.2. imagine. 1. obligatorie/ opțională/ facultativă Educație digitală 7. succesiunea și tipul disciplinelor de specialitate din planul de învățământ sunt orientative. Structuri de sunet obligatorie 4. obligatorie Limbă străină 1. obligatorie/ opțională Radio și telejurnalism.4 Discipline de specialitate – Cinematografie. Redactare și procesare digitală (text.5 Discipline de specialitate – Filmologie Nr. Disciplina Tipul disciplinei crt. obligatorie Scenaristică 1. 2016 Pag. Lista de mai sus poate fi completată cu alte discipline din domeniul Teatru și Artele spectacolului. videojurnalism 4. Animație obligatorie/ opțională 5. obligatorie/ opțională Film publicitar 3.4 Discipline complementare Nr. 1.2. obligatorie Scriere publicitară 2. succesiunea și tipul disciplinelor complementare din planul de învățământ sunt orientative. obligatorie/ opțională/ facultativă Sociologie/Axiologie 5. Observație: Titulatura. obligatorie/ opțională Teoria și practica presei 5. URBANISM. publicitate-media) Nr. obligatorie/ opțională/ facultativă Pedagogia artei/Arta în educație 6. obligatorie/ opțională Teoria și practica presei 5.2. 63 din 155 . succesiunea și tipul disciplinelor de specialitate din planul de învățământ sunt orientative. obligatorie/ opțională Radio și telejurnalism. 3. Procesare digitala a imaginii obligatorie/ opțională 8. succesiunea și tipul disciplinelor de specialitate din planul de învățământ sunt orientative. ARHITECTURĂ. Observație: Titulatura.5.5. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Structuri de montaj obligatorie 3. multimedia) obligatorie/ opțională 4. obligatorie Formate media 2. obligatorie/ opțională/ facultativă Management de proiect 3. Observație: Titulatura.3. Procesare digitală a sunetului obligatorie/ opțională 7. De AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Disciplina Tipul disciplinei crt.5. obligatorie Teoria filmului/ Filmologie 1. media (Comunicare audiovizuală: scenaristică. Vor fi selectate discipline care corespund profilului specializării. 1. Tipul disciplinei Disciplina (obligatorie/opțională/facultativă) crt. videojurnalism 4. 8 ARTE. obligatorie Tehnică de calcul (Soft-uri). Tehnici multimedia obligatorie/ opțională 9.3.

modul de desfășurare a aplicațiilor practice. an de studii. diplomele. disciplinele fundamentale. iar punctele credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv. Disciplinele facultative. 1.5 Rezultatele învățării Rezultatele predării și învățării trebuie să constituie obiectivele principale ale alcătuirii curriculei universitare (plan de învățământ și fișa disciplinei). dar trebuie să reflecte. Instituția de învățământ care solicită evaluarea externa a unui program de studiu trebuie să facă dovada că dispune de mecanisme pentru analiza periodică a cunoașterii transmise și asimilate de către studenții la studiile de licență/master și pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor. indiferent de semestrul de studii în care sunt prevăzute în planul de învățământ. facilitățile oferite studenților și despre orice aspecte AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.5. bibliografice. tematica. sarcinile studentului. modalitățile de evaluare. se încheie cu formă de evaluare.4 Practica În programul de studii universitare de licență pentru care s-a elaborat planul de învățământ sunt prevăzute stagii de practică de 2 – 3 săptămâni pe an. care este aplicat în mod riguros și consecvent. resursele disponibile (umane. obiectivele și competențe (generale și specifice ale) disciplinei. regimul disciplinei. 1.). aprobat de Senatul universității. conținutul formativ al domeniului și al specializării. cadrul general al disciplinei (denumire. 8 ARTE. titlurile disciplinelor pot fi diferite. obiectivele. pentru fiecare semestru.3 Conținutul fișelor disciplinelor Fișele disciplinelor se vor elabora în concordanță cu macheta metodologiei de implementare a Cadrului național al calificărilor din învățământul superior (RNCIS). după caz. La examinare participă. 1. tipul de evaluare. conținutul disciplinei (tematică și bibliografie). Formele de practică semestrială și stagiile de practică corespund profilului și misiunii declarate declarate pentru domeniul Cinematografie și Media. 64 din 155 . URBANISM. Procedeele de examinare și evaluare a studenților sunt centrate pe rezultatele învățării și anunțate studenților din timp și în detaliu. 2016 Pag. Pentru practica de specialitate fișa disciplinei precizează: misiunea practicii. baze de practică sau se efectuează în propriul studio de cercetare și creație teatrală și au la bază Caietul de practică. numele și funcția titularului de curs etc. Facultatea are un regulament propriu privind evaluarea și notarea studenților.) formele și criteriile de evaluare a rezultatelor învățării. care se completează de studenți și se avizează semestrial de către coordonatorul/ tutorele de practică și instituția gazdă. fișa disciplinei. perioada analizei nu trebuie să depășească durata unui ciclu de școlarizare. pot deveni discipline complementare ale acelui program. care nu au fost alese ca atare pentru planul de învățământ al unui program de studiu. număr de ore și de credite ETCS. cod. semestru. Instituția de învățământ trebuie să ofere informații și date despre calificările. personalul didactic și de cercetare.5. cerințe minimale și maximale pentru promovare. cel puțin încă un alt cadru didactic de specialitate. tipurile de activități și eșalonarea lor pe durata studiilor.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Acestea trebuie să conțină. Alte aspecte/ observații privind disciplinele pe programe de studii: Pentru toate programele de studii din domeniul Cinematografie și Media.5. programele de studiu. Acestea trebuie reglementate prin acorduri de colaborare/ contracte/ parteneriate cu instituții. pe lângă titularul cursului. site-uri specializate etc. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS asemenea. ARHITECTURĂ. Unitățile de învățământ au încheiate convenții sau contracte cu societăți comerciale de profil în vederea asigurării unui cadru adecvat efectuării stagiilor practice.

Examenele se desfășoară oral sau scris. 65 din 155 . Cel puțin 50% din formele de verificare sunt examene/an. și pentru studenți.  înțelegere psihologică: să-și poată manevra imaginația. Regulament de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții la studiile de licență/master). analizarea și interpretarea informațiilor. foi matricole). La terminarea studiilor de licență. intuiția. deprinderile și abilitățile dobândite de studenți trebuie să fie suficiente pentru a le permite la absolvire angajarea pe piața muncii. prelucrare și analiză a datelor cu privire la rezultatele/ notele obținute de studenți. Studentul trebuie să demonstreze:  independență în adunarea.5. în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator de specialitate. de organizare. URBANISM. în special (de exemplu: Regulament de formare profesională a studenților. care este aplicat în mod riguros și consecvent. în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS de interes pentru public. în general. verificarea pe parcurs și prezentarea proiectului.1 Evaluarea studenților Formele de evaluare prevăzute în planul de învățământ sunt: examenul. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Rezultatele obținute de studenți pe parcursul pregătirii sunt înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare.  conștiință critică. registre matricole. în dezvoltarea critică a ideilor și argumentelor. precum și de programe de recuperare a celor cu dificultăți în învățare. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10. competențele. 8 ARTE. de cercetare sau practică cuprinsă în planul de învățământ al unei program de studii se încheie cu o evaluare finală. colocviul/examenul practic/proiectul este obligatoriu. sau continuarea lor în ciclul următor. exprimate în numere întregi. Fiecare activitate didactică. Instituția de învățământ trebuie să aibă un sistem informatic de colectare. 2016 Pag.  abilități de comunicare socială. Instituția de învățământ superior trebuie să facă dovada existenței unor programe de stimulare pentru studenții cu performanțe înalte și programe de recuperare a studenților cu dificultăți în învățare. Instituția de învățământ are un regulament privind evaluarea și notarea studenților. Se respectă modalitatea de examinare prevăzută în Fișa disciplinei. ARHITECTURĂ. Acestea vor fi precizate în Suplimentul la Diplomă. de lucru în echipă. Competențele trebuie definite pentru fiecare specializare în parte și trebuie să fie prezentate într-o secțiune distinctă a Planului de învățământ. 1. de manevrare a mijloacelor IT. La disciplinele care au o componentă practică/proiect. (examinare orală sau scrisă). studentul din domeniul Cinematografie și Media va avea asigurate competențele specifice prevăzute de RNCIS și va putea exercita profesii potrivit COR. în formulare omologate în acest sens (cataloage. Toate examenele se desfășoară în campusul universitar. nota minimă de promovare fiind 5. centralizatoare. Instituția de învățământ trebuie să dispună de programe de stimulare a studenților performanți. dezvoltarea unei afaceri proprii. Cunoștințele. colocviul. emoția.5. iar promovarea condiționează prezentarea la examenul teoretic.COMISIA DE SPECIALITATE NR. iar aceste precizări se înscriu în fișa disciplinei.

Tematica examenului de licență și bibliografia se publică pe site-ul web al instituției de învățământ superior. 66 din 155 . Conținutul și metodologia examenului de licență se stabilește de departamentele de specialitate în funcție de fiecare program de studiu și aprobă de Senatul universitar. iar la specializarea Filmologie: prezentarea mapei profesionale.  Lucrarea de licență/ diplomă se realizează sub îndrumarea cadrelor didactice titulare din instituția respectivă (lector/ conferențiar/ profesor universitar). Este recomandabil ca lucrările de licență să fie verificate cu un soft antiplagiat.5. evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate prin care se evaluează capacitatea candidaților de a aplica creator cunoștințele însușite și aptitudinile viitorului artist profesionist/ specialist. ARHITECTURĂ. sau a unui alt cadru didactic titular al unui alte universități acreditate din țară sau din străinătate dacă.5. care certifică asimilarea competențelor cognitive și profesionale conform calificării universitare. completate de proiectul profesional/artistic. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea examenului. de prezentarea publică prealabilă a unui produs cinematografic sau media. 8 ARTE. URBANISM.COMISIA DE SPECIALITATE NR. În cazul specializărilor teoretice regulamentul va cuprinde și modalitățile și procedurile prin care se asigură originalitatea conținutului lucrării de licență. Examenul de licență conține 2 probe: A. nota minimă este 5 (cinci). iar universitățile stabilesc care este procentul de similitudine acceptat. se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior și pe baza unei metodologii/proceduri proprii aprobate anual de Senatul universității. are elaborat propriu regulament pentru organizarea examenului de licență. în baza Metodologiei cadru.5. Regulamentul universității va cuprinde descrierea probei privind evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și descrierea a condițiilor de susținere a examenului practic de creație care stă la baza redactării lucrării de licență.3 Examenul de licență Modul de organizare și conținutul examenului de finalizare a studiilor se bazează pe un examen sumativ. Lucrarea de diplomă are un număr de minimum 20 pagini. conținutul și tema lucrării impune. Susținerea Lucrării de licență/ diplomă este precedată.2 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor Studiile universitare de licență se încheie cu un examen de licență/diplomă. 2016 Pag. 1. Se respectă criteriile generale stabilite prin Legea învățământului și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Instituția. În metodologiile/procedurile interne ale instituției de învățământ proprii sunt prevăzute condițiile de acceptare a lucrărilor de licență. Temele lucrărilor de licență trebuie să se circumscrie disciplinelor studiate în cadrul specializării. susținerea unui produs cinematografic sau media original/ mapă profesională și a lucrării de licență/ diplomă Pentru fiecare probă de examen. Nota minimă a promovării examenului de licență este 6 (șase). cu aprobarea prealabilă a Consiliului facultății. dar şi prin alte mijloace specifice. B. În planul de învățământ al anului III (semestrul 6) trebuie prevăzute ore destinate elaborării lucrării de licență. Cadrul didactic coordonator răspunde solidar cu candidatul în legătură cu asigurarea autenticității lucrării.5. la specializările Cinematografie și Media. Examenul de licență/diplomă.

 grupa de studenți.6 Studenții. respectând principiul egalității șanselor tuturor candidaților fără nicio discriminare. în conformitate cu bunele practici universitare în domeniul în care se încadrează programul de studii. Taxele de școlarizare și cele adiționale (taxe de susținere a examenului de licență. la nivelul tuturor programelor de studii universitare de licență din domeniul Teatru și aretele spectacolului. Taxele de școlarizare ale studenților sunt calculate în concordanță cu costurile medii de școlarizare pe an universitar din învățământul public finanțat de la buget și au la bază o fundamentare detaliată.). subgrupe) sunt astfel dimensionate încât să asigure desfășurarea eficientă a procesului de învățământ:  seria de curs. Prin concurs.5. maximum 150 studenți. Formațiile de studiu (serii. un cadru didactic se poate regăsi la mai multe programe de licență din domeniul Teatru și artele spectacolului și/sau Cinematografie și media. În evaluarea calității. înmatriculați la formele de învățământ IF. ARHITECTURĂ. 11 În aceeași instituție. grupe.1 Admiterea Admiterea se organizează în conformitate cu legislația în vigoare. 67 din 155 . care să combine unul sau mai multe dintre criteriile mai sus menționate. Instituția aplică o politică transparentă a recrutării și admiterii studenților. 8 ARTE. aferente anului universitar în curs. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați 1. precum și cu metodologiile proprii instituției. 1. nu pot fi modificate în timpul anului universitar. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.6. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. fac parte integrantă din contractul de studii. taxele de eliberare a diferitelor duplicate la anumite documente. este maximum 7/111. etc.2 Criterii pentru stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați Raportul dintre numărul total de studenți (din întregul ciclu de școlarizare de licență..6. IFR sau/și ID) și numărul total al cadrelor didactice (cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată. care este integrat în planul de cercetare al instituției de învățământ superior. pentru toate specializările: . anunțată public cu cel puțin 6 luni înainte de aplicare. maximum 15 studenți.5. 2016 Pag. În funcție de specificul programului de studiu. Cinematografie și media.Probe de cunoștințe/ discipline teoretice.Probe de aptitudini . instituția stabilește acel raport pe care îl consideră optim pentru obiectivele și nivelul propriu al calității academice între numărul de cadre didactice titulare cu norma de bază în universitate și numărul total de studenți înmatriculați.5. 1.7 Cercetarea științifică Facultatea sau departamentul coordonator al programului de studii universitare de licență dispune de un plan de cercetare științifică/ creație artistică.COMISIA DE SPECIALITATE NR. în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților. inclusiv pe site-ul instituției. Studenții înmatriculați au încheiat cu instituția un Contract de studii. Metodologiile de admitere sunt realizate de fiecare instituție în parte și aprobate de Senatul universitar anunțate public cu cel puțin 6 luni înainte de aplicare. URBANISM. respectiv titulari + asociați).5. de specialitate și limitrofe domeniului Observație: Instituția de învățământ superior care organizează admiterea poate opta pentru o variantă proprie. sunt aprobate de Senatul Universității și sunt făcute publice. se consideră că un cadru didactic are norma de bază într-o singură universitate.

respectiv de manifestări teatrale. ateliere: aproximativ 4 m2/ student.  Spațiul de învățământ trebuie să fie asigurat prin săli adecvate ca mărime (min. publică studii de specialitate în reviste de interes național și internațional. 8 ARTE.  Este necesară o concordanță deplină între domeniul de cercetare/ de creație artistică și profilul în care se desfășoară activitățile de învățământ. 3m2/student).  Rezultatele cercetării științifice și de creație artistică vor trebui valorificate prin lucrări științifice comunicate în sesiuni și simpozioane. de asemenea și materialele didactice elaborate pentru uzul studenților de la toate ciclurile de învățământ (licență. doctorat). 68 din 155 . la centrele de cercetare sau la studiourile de film sau de televiziune și postate pe site-ul instituției de învățământ superior.  Activitățile metodice desfășurate în activitatea de creație artistică de performanță și experiment pot fi asimilate cu cercetarea științifică. cercetătorii/ artiștii și absolvenții.  Activitatea științifică și artistică trebuie să se desfășoare conform unui plan de cercetare propriu. Cadrele didactice de specialitate desfășoară activități de cercetare și creație în concordanță cu programa didactică a disciplinelor predate. mese rotunde. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria științifică/ creație artistică a domeniului de licență Teatru. URBANISM.  Instituția de învățământ academic trebuie să posede minimum o publicație proprie cu apariție regulată. baza materială trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor procesului de învățământ și al celui de cercetare științifică și creație artistică. atestat prin documente aflate la departamente.  Universitatea/ Facultatea/ Departamentul dispune de un centru de cercetare științifică în domeniu. conform formațiilor de studiu stabilite. la facultate. cu cadrele didactice. filme. masterat.5. cu rezultate recunoscute de comunitatea științifică/ artistică Pentru acreditare.COMISIA DE SPECIALITATE NR.8 Baza materială Proprie sau pusă la dispoziție prin închiriere. conferințe. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. producții media și de televiziune și beneficiind de referințe critice în publicistica de specialitate. publicate în reviste de specialitate cotate. 2016 Pag. sesiuni științifice. acreditată CNCS. 1. precum și studii în volume personale sau cu mai mulți autori. masterat. care să reflecte activitatea de cercetare/ creație artistică a cadrelor didactice și a studenților de la toate ciclurile de învățământ (licență. organizate în țară sau în străinătate. suficiente numeric.  Spațiile de învățământ trebuie să asigure: – săli de curs: aproximativ 1 m2/ student. simpozioane. la nivelul unei formații de studiu să poată lucra maximum 2 studenți la același calculator. este necesar să existe proiecte de colaborare cu universități sau instituții de profil din țară sau străinătate în domeniul cercetării științifice și/sau al creației artistice. stagiuni artistice. Astfel:  Activitatea de cercetare științifică și de creație artistică trebuie atestată prin documente.  Facultatea organizează periodic. ARHITECTURĂ. – săli de seminar: aproximativ 1. granturi de cercetare etc. doctorat). – laboratoarele care asigură pregătirea generală a studenților în domeniul informaticii și programării sau cele destinate altor materii din aria curriculară care presupun utilizarea aparaturii informatice trebuie dotate astfel încât.5 m2/ student. – laboratoare didactice. festivaluri de nivel național și internațional. și/sau au creații artistice reprezentative la nivel național și internațional.

conform normativelor MENCS. grupe. .studio de film și televiziune.studio video . . Numărul de locuri în sălile de curs. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.periodice de specialitate (românești și străine).). în bibliotecă.ateliere de creație în domeniul animației. . DVD-uri. cu asigurarea funcționalității și a condițiilor adecvate de conservare.  Instituția trebuie să aibă capacitatea de a oferi studenților spre folosință în procesul de învățământ un fond necesar de aparatură tehnică de specialitate precum și accesoriile aferente. absolut necesare procesului de învățământ. videotecă etc. 8 ARTE. pot fi realizate prin colaborări cu instituții de profil.  Materialul bibliografic aflat în biblioteca proprie trebuie să acopere integral disciplinele prevăzute în planul de învățământ cu un număr suficient de exemplare. de optică. . aparatură multimedia. de prelucrare a peliculei ș.  Minimum 50% din materialul bibliografic să fie reprezentat de titluri de carte sau cursuri universitare. care nu sunt obligatorii pentru autorizarea provizorie sau acreditare (cum ar fi: ateliere de machiaj. ARHITECTURĂ. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS  Instituția trebuie să dispună de săli/ ateliere/ spații cinematografice și tv. . .laborator de practica presei cu dotarea necesară (acolo unde există specializarea Filmologie). dublaj. teleplay. materiale audiovizuale. digital.laborator metodologic.cursuri. .platouri de filmare cu dotarea tehnică necesară (sisteme TV linear digitalizat.laborator multimedia cu sisteme de prelucrare digitalizată a sunetului și imaginii cu multiple posibilități de montaj – editare a imaginii: 16 mm. . filmotecă.Alte laboratoare/ ateliere necesare activității didactice. cu posibilitatea de înregistrare cu camere multiple.a. un fond de publicații cuprinzând: . tratate. Mediatecă cu Cd-uri. Instituția de învățământ superior face dovada că dispune de soft-uri specializate. . subgrupe etc. preferabil și în format electronic. corespunzătoare disciplinelor de studiu din planul de învățământ și că posedă licență de utilizare a acestora.  Instituția trebuie să dispună de o infrastructură minimală (propuneri): . URBANISM.  Instituția trebuie să posede. aparatură adecvată și mobilier uzual.). cărți și lucrări de specialitate etc. Biblioteci și mediateci Instituția de învățământ superior face dovada că dispune de bibliotecă dotată cu sală de lectură și fond de carte propriu.albume de specialitate. .laboratoare de fotografie (alb/ negru și color) pentru deprinderea bazei măiestriei.studio de regie dotat corespunzător (acolo unde există specializarea Regie de film) . 2016 Pag.  Biblioteca și mediateca trebuie să dispună de fond de carte de specialitate mereu împrospătat.scenarii.  Laboratoarele existente trebuie să aibă asigurată dotarea corespunzătoare pentru un an în avans față de planul de școlarizare.. . seminar și laborator este corelat cu mărimea formațiilor de studiu (serii.ateliere mecanice și electronice pentru aparatura de filmare și iluminare. .  Atelierele de creație și montare trebuie să fie dotate cu recuzită. computerizat etc).laborator de informatică..COMISIA DE SPECIALITATE NR.ateliere de scenografie cu dotarea necesară. corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învățământ pe cicluri de studii universitare (licență și masterat). . 35 mm. 69 din 155 . și expoziționale adecvate.

bibliotecile trebuie să fie dotate cu săli de lectură pentru cel puțin 5% din numărul total al studenților. 70 din 155 .  Pentru autorizarea de funcționare provizorie. ARHITECTURĂ. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS  Pentru autorizarea de funcționarea provizorie. 2016 Pag. URBANISM. 8 ARTE. iar pentru acreditare pentru cel puțin 10% din numărul total al studenților. fondul de carte trebuie să fie în proporție de 1/10 iar pentru acreditare de 1/5. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.COMISIA DE SPECIALITATE NR.

cât și de fracțiunile de posturi pe care le acoperă acestea în structura programului respectiv. conform planurilor de învățământ și a Fișelor Disciplinelor. b.1 Personalul didactic Personalul didactic trebuie să îndeplinească cerințele legale pentru ocuparea posturilor didactice. 71 din 155 .6 Domeniul de licență: MUZICĂ Conform Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare. 1. Personalul didactic titularizat în institutia de învățământ superior unde are functia de baza. acesta trebuie să conțină minimum 20 % discipline de specialitate diferite față de celelalte programe de studiu din domeniu. este luat în considerare la acreditare/ autorizare . doar numărul de norme didactice conform legislației în vigoare. Dintre aceste cadre didactice cel putin 25% sunt profesori universitari și conferentiari universitari. Personalul didactic titularizat în învățământul superior nu poate acoperi. Posturile din ștatele de funcții se ocupă în conformitate cu Metodologia Cadru la nivel național și cu a standardelor proprii instituției angajatoare. în vigoare de la 23.09. sunt acoperite cu cadre didactice titularizate în invatamantul superior conform normelor legale. poate ocupa temporar un post vacant din statul de funcții. care nu este titularizat în învățământul superior. numai daca satisface cerințele legale pentru AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Un program de studiu se individualizează față celelalte programe de studiu din același domeniu prin planul său de învățământ. Cel putin 70% din totalul posturilor din statul de functii. pensionat la limită de vârstă sau din alte motive.COMISIA DE SPECIALITATE NR. conform legislației în vigoare. cu norma de baza în universitate sau cu post rezervat. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. în domeniul de studii universitare de licență (DL 30) MUZICĂ sunt incluse programele de studii /specializările prezentate în Tabelul 2: Tabelul 2. 3) Personalul didactic asociat. a. 1) Personalul didactic titularizat în învățământul superior conform legii. într-un an universitar. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1.6. este cel rezultat ținându-se seama atat de posturile întregi din statele de funcții. acoperă o singură normă didactică în instituția respectivă. 2016 Pag. constituite conform normativelor legale. Ele sunt definite prin misiune și – corespunzător – prin competențele prevăzute să fie dobândite de absolvenți. pentru o singura normă didactică conform legii. URBANISM. 2) Numărul de cadre didactice titularizate în învățământul superior. Programele de studii/specializările din domeniul de licență Muzica Cod DL 30 DOMENIUL DE LICENȚĂ Muzică PROGRAMUL DE STUDII (PS) / SPECIALIZAREA (S) Pedagogie muzicală/Muzică . 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 8 ARTE.HG din 2016 Muzică religioasă Muzicologie Interpretare Muzicală-canto Interpretare Muzicală-instrumente Compoziție muzicală Dirijat Artele Spectacolului muzical Nr. de credite (ECTS) 180 180 240 240 240 240 240 240 Sursa: HG nr.2016 Programele de studiu se diferențiază între ele prin conținutul lor curricular. ARHITECTURĂ. conform normelor legale. HG nr.

director de departament) trebuie să fie cadre didactice titularizate în învățământul superior. cât și concomitent cu funcționarea pe post. cercetări și publicații în domeniul disciplinei respective. prodecan. Numărul de discipline (obligatorii+opționale) pe semestru 10 8. * 20 ore) =1680 ore + ore practică/activități în afara celor 14 săptămâni 12 AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Stagii anuale de practică 2 – 3 săptămâni 9. prevăzuta în fișa disciplinei. trebuie să aibă activitate artistică/ studii.COMISIA DE SPECIALITATE NR. cercetări și publicații în domeniul disciplinei respective. 2352 ore12 învățământ pentru întreg ciclu al studiilor de licență b) min 2240 – max. atât anterioară ocupării postului didactic. 4) Titularii de disciplină trebuie să aibă titlul științific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat/ celelalte cadre didactice trebuie să aibă pregatirea inițială și competențe în domeniul disciplinei predate. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS ocuparea postului respectiv. cu norma de bază în instituție. Ex: min (6 semestre * 14 săpt. Numărul minim de credite pe semestru 30 ECTS 7. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență a) 3 ani = 6 semestre b) 4 ani = 8 semestre 2. nu trebuie să acopere mai mult de 20% din numărul de posturi din statul de funcții.2 Conținutul procesului de învățământ Procesul de învățământ la programele de studii Domeniul de licență Muzică are în ansamblu următorul conținut: Tabelul 3. studii.1680–max. 8 ARTE. Durata unui semestru privind activitatea didactică 14 săptămâni* 3. Durata pentru elaborarea lucrării de licență minim 2 săptămâni 10. Numărul de credite minim alocat pentru practica de 3 ECTS Pentru întregul ciclul de școlarizare. cu cadre didactice care îndeplinesc cerințele menționate mai sus.6. specialiști de înaltă clasă în domeniu. 6) Cadrele didactice de la clasele de măiestrie trebuie să aibă o bogată activitate artistică și/sau științifică în domeniul specialității la care predau. 9) Personalul de conducere (rector. Numărul minim total de credite obligatorii 180 ECTS 240 ECTS 6. prorector. activitate de cercetare științifică și creație artistică. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de licență Nivel INDICATOR 1. numărul total de ore de activități organizate conform planului de învățământ cuprinde și volumul de practica organizată în afara celor 14 săptămâni. 72 din 155 . care să certifice calitățile de formator. 2016 Pag. 7) Cadrele didactice cu gradul de profesor universitar. care au depășit vârsta de pensionare. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de a) min.3136 ore 5. 1. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 20 – 28 ore 4. 5) Titularii de disciplină trebuie să aibă experiență didactică în activitatea de învățământ superior în specialitate. cu gradul de profesori sau conferențiari universitari și să nu se afle în condiții de rezervare a postului. trebuie să facă dovada ca au elaborat cursuri și alte lucrări necesare care acoperă problematica disciplinei respective. ARHITECTURĂ. 8) Instituția de învățământ superior asigură acoperirea pe cel puțin un ciclu de licență a activităților prevăzute la disciplinele din planul de învățământ al programului evaluat. URBANISM. decan.

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS
specialitate
11. Numărul de credite alocate pentru promovarea examenului
de licență
12. Numărul de credite alocate educației fizice ca disciplină
obligatorie
13. Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative
(seminare, laboratoare, proiecte, stagii de practică etc.)

Echivalența în ore a unui credit ECTS
Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru
Număr de săptămâni sesiune restanță
Numărul maxim de studenți pe serie
Numărul maxim de studenți pe grupă
Raportul maxim dintre numărul de studenți și numărul de
cadre didactice care predau la program
20. Alți indicatori
14.
15.
16.
17.
18.
19.

10 ECTS
Min 2 ECTS
Raport 1/1, cu o abatere
admisă de ± 20%
25 ore
2- 3 săpt.
Min 1 săpt.
100
30
5/1 muzică; 3/1 specializări
inerpretative

Acordarea la sistemul european de credite transferabile (ECTS):
- planurile de învățământ trebuie acordate cu sistemul de credite transferabile
- fiecare disciplină trebuie să aibă prevăzut în mod distinct numărul de credite alocate
- fiecare semestru are câte 30/ credite transferabile
- disciplinele facultative au puncte de credit peste cele 30/ credite ale semestrului
- numărul de credite alocate pentru promovarea examenului de licență se adaugă la
creditele ultimului an de studiu
Obiectivele activității didactice:
1. asigurarea unei pregătiri teoretice și practico-metodice de specialitate, care să ofere
absolventului cunostințele și abilitățile necesare în domeniul muzicii;
2. formarea de interpreți de înaltă performanță artistică și didactică;
3. formarea de compozitori, muzicologi, dirijori pentru domeniul creației muzicale, respectiv
pentru cercetări în domeniul științelor muzicale – tradiționale și contemporane;
4. formarea de alți specialiști în domeniul muzicii: corist, referent muzical, reporter muzical,
copiator note muzicale, regizor sunet, profesor de muzică etc.
5. formarea de regizori de teatru muzical, regizori coregrafi, coreologi pentru activități
artistice și de cercetare științifică în domeniul Artelor spectacolului muzical;
6. formarea de specialiști în domeniul creației, interpretării și cercetării în culturile muzicale
religioase.
Planuri de învățământ:
Planul de învățământ va conține discipline fundamentale, de specialitate și complementare,
grupate la rândul lor în discipline obligatorii, opționale și facultative conform deciziei
organizatorului programului de studii.
Planurile de învățământ sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerințe:
a) să se regăsească disciplinele conform prezentului standard;
b) să se respecte structurile pe tipuri de discipline, conform nomenclatorului de discipline din
prezentul standard;
c) să se regăsească definirea clară și delimitarea precisă a competențelor profesionale și
transversale;
d) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din țări ale
Uniunii Europene;
e) să fie asigurată compatibilitatea la nivel național prin consultarea nomenclatorului de
discipline stabilite.
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 73 din 155

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS
Învățământ de licență = 3 ani; curs cu frecvență, 6 semestre– 180 credite.
1. Volumul minim al orelor din planul de învățământ =1680 ore fizice (20h/săpt. x 14 săpt.
x 6 semestre)
2. Volumul maxim al orelor din planul de învățământ = 2352 ore fizice (28h/săpt. x 14
săpt. x 6 semestre).
3. Prelegeri =30-50%; Activități practice, aplicative=50-70%.
Învățământ de licență= 4 ani; curs cu frecvență, 8 semestre– 240 credite.
1. Volumul minim al orelor din planul de învățământ =2240 (20h/săpt. x 14 săpt. x 8
semestre)
2. Volumul maxim al orelor din planul de învățământ =3136 ore fizice (28h/săpt. x 14 săpt.
x 8 semestre).
3. Prelegeri =30-50%; Activități practice, aplicative=50-70%
Disciplinele din planul de învăţământ se grupează după categoria formativă şi după opţionalitate.
Ponderea disciplinelor se determină pe baza numărului orelor didactice alocate în planul de
învățământ.
Structura planului de învățământ se prezintă astfel:
Tabelul 4. Ponderea disciplinelor de studiu după categoria formativă
Tip disciplină
Notație
3 ani - 6
4 ani -8
semestre
semestre
Discipline fundamentale
DF
35-45%
20-35%
Discipline de domeniu
DD
20-25 %
20-25 %
Discipline de specialitate
DS
40-60%
50-70%
Discipline complementare
DC
10-20%
5-20%
100%
100%
Total
Tabelul 5. Ponderea orelor de activitate didactică după opționalitate
Tip disciplină
Notație Pondere %
Discipline obligatorii
DO
Min 70 %
Discipline opționale (la alegere)
DA
Max 30%
Discipline facultative
DF
min 10 %
100% +DF
Total

1.6.2.1 Discipline fundamentale (generale)
Observație: Aceste discipline sunt comune (acest grup de discipline este comun) pentru toate
specializările/programele de licență care sunt cuprinse în domeniul de studii universitare Muzică
- nivel
Succesiunea și tipul disciplinelor fundamentale (generale) în planul de învățământ sunt orientative.
Tipul disciplinei
Nr.
Disciplina
(obligatorie/ opțională)
crt.
Teorie-solfegiu-dictat
obligatorie
1.
Armonie
obligatorie
2.
Polifonie (Contrapunct și fugă)
obligatorie
3.
Forme și analize muzicale
obligatorie
4.
Istoria muzicii
obligatorie
5.

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 74 din 155

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS

1.6.2.2 Discipline de domeniu
Observație: Aceste discipline sunt cuprinse în domeniul de studii Muzică. Pe lângă acestea, pot
exista și alte discipline, cu condiția ca apartenența la domeniul Muzică să reiasă cu claritate din
fișa disciplinei.
Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative
Nr.
Disciplina
Tipul disciplinei
(obligatorie/opțională/facultativă)
crt.
Acompaniament /Acompaniament canto/operă/ lied– obligatorie/ opțională/ facultativă
1.
oratoriu
obligatorie/ opțională/ facultativă
Analize muzicale aplicate/repertoriale
2.
Ansamblu coral/baroc/cameral specific – 2 piane sau 4 obligatorie/ opțională/ facultativă
3.
mâini/de jazz /muzică ușoară
obligatorie/ opțională/ facultativă
Aranjamente corale/ Aranjamente muzicale specifice
4.
obligatorie/ opțională/ facultativă
Arta actorului/Mișcare scenică
5.
obligatorie/ opțională/ facultativă
Arta construcției melodice
6.
obligatorie/ opțională/ facultativă
Canto jazz/ Instrument jazz
7.
obligatorie/ opțională/ facultativă
Citire de partituri
8.
obligatorie/ opțională/ facultativă
Compozitorii și literatura muzicală
9.
obligatorie/ opțională/ facultativă
10. Compoziție jazz/muzică ușoară
obligatorie/ opțională/ facultativă
11. Creație muzicală și multimedia
obligatorie/ opțională/ facultativă
12. Dirijat și cant coral
13. Dramaturgie muzicală/muzical-coregrafică/Machiajul obligatorie/ opțională/ facultativă
în spectacolul muzical
obligatorie/ opțională/ facultativă
14. Educarea auzului muzical
15. Educație muzicală prin specificitatea formațiilor obligatorie/ opțională/ facultativă
vocale/instrumen-tale (Particularități didactice în
conceperea și promovarea ansamblurilor specifice
vocale /instrumentale).
obligatorie/ opțională/ facultativă
16. Estetică muzicală
obligatorie/ opțională/ facultativă
17. Etnomuzicologie
obligatorie/ opțională/ facultativă
18. Folclor muzical/Muzici tradiționale
obligatorie/ opțională/ facultativă
19. Formații specifice muzicale experimentale
obligatorie/ opțională/ facultativă
20. Genuri și forme ale muzicii corale
obligatorie/ opțională/ facultativă
21. Improvizație muzicală/Arta improvizației
obligatorie/ opțională/ facultativă
22. Informație muzicală computerizată
obligatorie/ opțională/ facultativă
23. Instrument
obligatorie/ opțională/ facultativă
24. Interpretări muzicale comparate
25. Istoria jazzului/muzicii ușoare /culturii muzicale pop obligatorie/ opțională/ facultativă
/muzicii vocale
obligatorie/ opțională/ facultativă
26. Istoria teatrului universal, operei și dansului,
obligatorie/ opțională/ facultativă
27. Jazz
obligatorie/ opțională/ facultativă
28. Limbaje muzicale contemporane
obligatorie/ opțională/ facultativă
29. Literatură de lied
obligatorie/ opțională/ facultativă
30. Medii electronice în creația muzicală
obligatorie/ opțională/ facultativă
31. Muzică de film
obligatorie/ opțională/ facultativă
32. Muzică asistată de calculator
obligatorie/ opțională/ facultativă
33. Muzică barocă
obligatorie/ opțională/ facultativă
34. Muzică de cameră
obligatorie/ opțională/ facultativă
35. Muzică nouă
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 75 din 155

Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională crt. Denumirea calificării: Compoziție muzicală . Acompaniament opera 4. Dramaturgie muzicală/Machiajul în spectacolul muzical 7.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 39. 2016 Pag. 46. reducții și aranjamente muzicale obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă obligatorie/ opțională/ facultativă 1. 41. Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative Nr. Teoria instrumentelor și orchestrație 3. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 36. 37. ARHITECTURĂ.clasică Compoziție 1. 40. Orchestră 5. planul de învățământ mai poate cuprinde și altele. Acordajul instrumentelor cu claviatură 4. 43. /facultativă) Specializarea Interpretare muzicală . Acompaniament lied–oratoriu 6. 49. 47.Instrumente Instrument 1. Acompaniament canto 2.2. 48. Pe lângă disciplinele cuprinse în tabelul de mai jos. Solo-uri și studii de orchestră 6.6. pop/rock Sinteza interpretativă a partiturilor corale/ de orchestră Stilistică muzicală Strategii componistice în muzica modernă Studiul partiturilor corale/dirijorale Teoria instrumentelor/ Teoria instrumentelor și orchestrație Teoria muzicii bizantine/gregoriene Transcripții. Lied-oratoriu 5.Canto Canto 1. Specializarea Interpretare muzicală . 76 din 155 . 45. Orchestră Paleografie muzicală (bizantină/gregoriană) Pian complementar Pregătirea repertoriului vocal-simfonic Principii de cercetare și redactare în muzică Semiotică muzicală Semnificare și comunicare în jazz. Muzică de cameră 2. Stilistică muzicală 4. Specializarea Compoziție muzicală. URBANISM. 44. cu condiția ca acestea să se regăsească în tabelul disciplinelor din domeniu și să fie compatibile cu profilul specializării. Practică artistică 8. Medii electronice în creația muzicală 2.3 Discipline de specialitate Observație: Lista este orientativă. 42. Practică artistică 7. 8 ARTE. 38. obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Acompaniament/ Studiul acompaniamentului pianistic 3. Opera 3.

2016 Pag. 8 ARTE. Sinteza interpretativă a partiturilor de orchestră 7. Canto jazz sau Instrument jazz/Muzică de film 9. Citire de partituri 4. Studiul partiturilor dirijorale 2. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Nr. Teoria jazzului /muzicii ușoare 2.orchestră Dirijat orchestră (cu corepetiție) 1.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Folclor muzical/Muzici tradiționale 6. multimedia Aranjamente muzicale specifice 6. 10. Practică artistică specifică Specializarea Dirijat. ARHITECTURĂ. Specializarea Compoziție muzicală. Aranjamente corale 5. 77 din 155 . Arta improvizației în jazz/Tehnici specifice pop sau rock 4. 10. Canto coral 6. Teoria instrumentelor și orchestrație 8. Practică artistică specifică Specializarea Dirijat. Denumirea calificării: Dirijat . Practică artistică specifică Specializarea Artele spectacolului muzical Tipul disciplinei (obligatorie/opțională /facultativă) obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Ansamblu de jazz sau muzică ușoară/Creație muzicală 5. Studiul partiturilor corale 3. Sinteza interpretativă a partiturilor corale 7. crt. Citire de partituri 4. Stilistică muzicală 7. Teoria instrumentelor și orchestrație 8. Dirijat și cânt coral 8. Pregătirea repertoriului vocal-simfonic 11. Stilistică muzicală 9. URBANISM.cor Dirijat de cor (cu corepetiție) 1. Stilistică muzicală 8. Pregătirea repertoriului vocal-simfonic 9. Dirijat și cânt coral 5. Teoria instrumentelor și orchestrație 6. Citire de partituri 7. Practică componistică 9. Denumirea calificării: Compoziție muzicală – jazz/muzică ușoară Compoziție jazz/muzică ușoară 1. Denumirea calificării: Dirijat . Istoria jazzului/muzicii ușoare 3. Disciplina Strategii componistice în muzica modernă 5. Strategii componistice în muzica modernă 3. Ansamblu coral 2. 10.

Canto coral 9. Dirijat și cânt coral 7. Specializarea Muzică religioasă Teoria muzicii bizantine /gregoriene 1. 2. 4. Practică muzicologică 9. Specializarea Muzică Dirijat coral 1. Estetică muzicală 4. ARHITECTURĂ. Paleografie muzicală bizantină /gregoriană 4. 2016 Pag. Educarea auzului muzical 1. Cântare după modele imnologice/Cântul 6. URBANISM. Cântare bisericească bizantină/gregoriană 5. Sisteme de educație muzicală 2. 78 din 155 . crt. Educarea auzului muzical 8. 10. Practică artistică specifică 9. Disciplina Regie teatru muzical Compoziție coregrafică Stilistica și notația dansului Dramaturgia teatrului muzical Scenografie-istoria costumului în spectacolul muzicalcoregrafic Spectacologie 6. Stilistică muzicală 5. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Nr. Specializarea Muzicologie Muzicologie 1. liturgic după Conciliul Vatican II Tipic și liturgică/Cantorizare 7. Teoria instrumentelor și orchestrație 6. Ansamblu coral/orchestral 7. Istoria religiei creștine 8. Canto coral 6. orchestrație Citire de partituri 5. Ansamblu coral 3. Etnomuzicologie 2. Practică artistică specifică 9. Istoria teatrului universal.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5. operei și dansului 7. Paleografie muzicală 3. Arta actorului-mișcare scenică 8. Folclor muzical/Muzici tradiționale 3. 3. Muzică liturgică. Teoria instrumentelor/ Teoria instrumentelor și elemente de 4. Tipul disciplinei (obligatorie/opțională /facultativă) obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Citire de partituri 8. Dirijat coral 2. 8 ARTE.

obligatorie/ opțională/ facultativă Managementul clasei de elevi 27. obligatorie/ opțională/ facultativă Istoria culturii 18.6. Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională /facultativă) Sisteme de educație muzicală Practică artistică specifică obligatorie obligatorie 1. ARHITECTURĂ. obligatorie/ opțională/ facultativă Critică muzicală 5. 11. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Nr. crt. obligatorie/ opțională/ facultativă Aranjament electroacustice vocal-instrumentale 3. 2016 Pag. 79 din 155 . obligatorie/ opțională/ facultativă Istoria religiei 21. 8 ARTE. obligatorie/ opțională/ facultativă Folclor muzical/Muzici tradiționale 9. obligatorie/ opțională/ facultativă Retorică muzicală 31. obligatorie/ opțională/ facultativă Management artistic 26. Lista de mai jos poate fi completată cu alte discipline din domeniul Muzică (tabel 2. obligatorie/ opțională/ facultativă Tehnica vorbirii și declamației în lied și operă 33.COMISIA DE SPECIALITATE NR. obligatorie/ opțională/ facultativă Jurnalism muzical de radio și televiziune 22. obligatorie/ opțională/ facultativă Limbaje muzicale contemporane 25. obligatorie/ opțională/ facultativă Estetică muzicală/Estetica jazzului 7. obligatorie/ opțională/ facultativă Pian complementar 28. obligatorie/ opțională/ facultativă Interpretări muzicale comparate 17. Nr. obligatorie/ opțională/ facultativă Istoria culturii muzicale pop 19. reducții și aranjamente muzicale 35. obligatorie/ opțională/ facultativă Imagine scenică 12. didactică muzicală obligatorie/ opțională/ facultativă Transcripții.6.2. obligatorie/ opțională/ facultativă Instrument baroc 16. obligatorie/ opțională/ facultativă Igienă vocală 11. obligatorie/ opțională/ facultativă Secretariat muzical și planificare artistică 32. obligatorie/ opțională/ facultativă Improvizație muzicală/Jazz 13. obligatorie/ opțională/ facultativă Instrument secundar/Canto secundar 15. obligatorie/ opțională/ facultativă Formatii specifice muzicale experimentale 10. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. obligatorie/ opțională/ facultativă Cânt popular 4. obligatorie/ opțională/ facultativă Principii de cercetare și redactare în muzică 29. Disciplinele Tipul disciplinei (obligatorie/opțională/facultativă) crt. Tehnologii informatice computerizate în proiectarea obligatorie/ opțională/ facultativă 34. obligatorie/ opțională/ facultativă Informație muzicală pe computer 14. obligatorie/ opțională/ facultativă Educație fizică 6. obligatorie/ opțională/ facultativă Istoria muzicii vocale 20.4 Discipline complementare Observație: Vor fi selectate discipline care corespund profilului specializării. 12. obligatorie/ opțională/ facultativă Regie muzicală de sunet 30. URBANISM.2) Succesiunea și tipul disciplinelor complementare în planul de învățământ sunt orientative. obligatorie/ opțională/ facultativă Limba modernă/Limba străină 23. obligatorie/ opțională/ facultativă Lied-oratoriu 24. obligatorie/ opțională/ facultativă Aplicații instrumentale didactice 1.3. obligatorie/ opțională/ facultativă Filozofie 8. Ansamblu baroc/cameral/ansambluri sonore interactive obligatorie/ opțională/ facultativă 2.

ARHITECTURĂ. Compoziție jazz c. Pentru practica de specialitate fișa disciplinei precizează: misiunea practicii.) formele și criteriile de evaluare a rezultatelor învățării. Instituția de învățământ trebuie să ofere informații și date despre calificările. și pentru studenți. deprinderile și abilitățile dobândite de studenți trebuie să fie suficiente pentru a le permite la absolvire angajarea pe piața muncii. sarcinile studentului. se încheie cu formă de evaluare. dezvoltarea unei afaceri proprii. Regulament de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții la studiile de licență/master). Dirijat orchestră b. sistemul de evaluare a studenților. personalul didactic și de cercetare. Competențele trebuie definite pentru fiecare specializare în parte și trebuie să fie prezentate într-o secțiune distinctă a Planului de învățământ. în special (de exemplu: Regulament de formare profesională a studenților. în general. bibliografia minimală. convenții de colaborare. Pentru stagiile de practică.COMISIA DE SPECIALITATE NR. conținutul tematic de bază. diplomele. Unitățile de învățământ au încheiate convenții sau contracte cu societăți comerciale de profil în vederea asigurării unui cadru adecvat efectuării stagiilor practice. Disciplinele facultative. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. site-uri specializate etc. programele de studiu. 1. 1. iar punctele credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv. URBANISM. competențele. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Alte aspecte/observații privind disciplinele pe programe de studii: (daca este cazul). Compoziție muzică ușoară Programul de studii 2. în concordanță cu macheta metodologiei de implementare a Cadrului național al calificărilor din învățământul superior (RNCIS). resursele disponibile (umane. tematica. 8 ARTE. Dirijat cor 1. după caz. facilitățile oferite studenților și despre orice aspecte de interes pentru public. obiectivele. seminar și activități aplicative etc. Compoziție muzicală are trei denumiri ale calificării: a. Formele de practică semestrială și stagiile de practică corespund profilului și misiunii declarate. 2016 Pag. pe teme.6. b. instituția de învățământ superior va încheia. Programul de studii 1. 80 din 155 . tipurile de activități și eșalonarea lor pe durata studiilor.3 Conținutul fișelor disciplinelor a. Disciplinele de studii cuprinse în planul de învățământ au fișe în care sunt precizate obiectivele disciplinei.4 Practica În programul de studii universitare de licență pentru care s-a elaborat planul de învățământ sunt prevăzute stagii de practică de 2 – 3 săptămâni pe an.5 Rezultatele învățării Instituția de învățământ care solicită evaluarea externa a unui program de studiu trebuie să facă dovada că dispune de mecanisme pentru analiza periodică a cunoașterii transmise și asimilate de către studenții la studiile de licență/master și pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor. Cunoștințele. perioada analizei nu trebuie să depășească durata unui ciclu de școlarizare. repartizarea numărului de ore de curs. sau continuarea lor în ciclul următor. Compoziție muzică clasică b. Dirijat are două denumiri ale calificării: a. contracte sau alte documente cu unitățile baze de practică.6.6. indiferent de semestrul de studii în care sunt prevăzute în planul de învățământ. bibliografice.

modalitățile și procedurile prin care se asigură AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Acestea vor fi precizate în Suplimentul la Diplomă 1. centralizatoare. b.6. exprimate în numere întregi. studentul de la specializările din domeniul Muzică va avea asigurate competențele specifice prevăzute de RNCIS și va putea exercita profesii potrivit COR. care este aplicat în mod riguros și consecvent. de cercetare sau practică cuprinsă în planul de învățământ al unei program de studii se încheie cu o evaluare finală. Rezultatele obținute de studenți pe parcursul pregătirii sunt înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare.5. se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior și pe baza unei metodologii/proceduri proprii aprobate anual de Senatul universității. 81 din 155 . în baza Metodologiei cadru.COMISIA DE SPECIALITATE NR. nu poate fi realizata doar pe baza unui referat redactat de student sau rezultatelor evaluărilor pe parcurs. La finalizarea studiilor. Examenul scris poate consta într-un test grilă sau într-o probă de sinteză. Facultatea are un regulament propriu privind examinarea și notarea studenților. colocviul/examenul practic/proiectul este obligatoriu. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Instituția de învățământ trebuie să dispună de programe de stimulare a studenților performanți. ARHITECTURĂ. în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator. Examenele se desfășoară oral sau scris. a.2 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor Studiile universitare de licență se încheie cu un examen de licență/diplomă. se poate combina testul grilă cu subiecte ce presupun redactare și verificare a vocabularului si raționamentului specific domeniului precum și/sau rezolvarea unei probleme practice. URBANISM. iar aceste precizări se înscriu în fișa disciplinei. Procedeele de examinare și evaluare a studenților sunt centrate pe rezultatele învățării și anunțate studenților din timp și în detaliu La examinare participă. Evaluarea finală. iar promovarea condiționează prezentarea la examenul teoretic. La disciplinele care au o componentă practică/proiect.5. foi matricole). cel puțin încă un alt cadru didactic de specialitate. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10. Instituția. cu mai multe subiecte. Instituția de învățământ are un regulament privind evaluarea și notarea studenților. 8 ARTE. registre matricole. Cel putin 50% din formele de verificare sunt examene/an c.6. verificarea pe parcurs și prezentarea proiectului. Se respectă modalitatea de examinare prevăzută în Fișa disciplinei. 2016 Pag. Toate examenele se desfășoară în campusul universitar. nota minimă de promovare fiind 5. are elaborat propriu regulament pentru organizarea examenului de licență. precum și de programe de recuperare a celor cu dificultăți în învățare. în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator de specialitate.1 Evaluarea studenților Formele de evaluare prevăzute în planul de învățământ sunt: examenul. Fiecare activitate didactică. Examenul de licență/diplomă. colocviul. prin notă. Este recomandabil ca examenul scris să nu consiste exclusiv în teste grilă. Regulamentul universității va cuprinde descrierea probei privind evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate. pe lângă titularul cursului. 1. care este aplicat în mod riguros și consecvent. (examinare orală sau scrisă). care să acopere întreaga materie. în formulare omologate în acest sens (cataloage.

Temele lucrărilor de licență trebuie să se situeze în interiorul problematicii specializării respective. care vor deține ponderea principală în volumul lucrării. 1. Lucrarea de licență se realizează sub îndrumarea cadrelor didactice titulare din instituția respectivă. Acesta trebuie să conțină rezultate ale propriilor cercetări și investigații în domeniul temei alese. care certifică asimilarea competențelor cognitive și profesionale conform calificării universitare. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați 1. respectând principiul egalității șanselor tuturor candidaților. Lucrarea de licență are un număr minim de pagini. se respectă criteriile generale stabilite de MENCS. în stil științific. iar universitățile stabilesc care este procentul de similitudine acceptat. corectitudine din punct de vedere științific și metodologic. admiterea va conține obligatoriu probe de Teoria muzicii. Examenul de licență conține 2 probe:  evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate prin care se evaluează capacitatea candidaților de a aplica creator cunoștințele însușite.3 Examenul de licență Pentru elaborarea lucrării de licență se vor aloca 2 săptămâni în planul de învățământ al anului III.6 Studenții. să demonstreze familiarizarea cu literatura relevantă pentru tema abordată. În metodologiile/procedurile interne ale instituției de învățământ proprii sunt prevăzute condițiile de acceptare a lucrărilor de licență.6. 2016 Pag. 1. Cadrul didactic coordonator răspunde solidar cu candidatul în legătură cu asigurarea autenticității lucrării. candidații trebuie să obțină minimum nota 6 (șase).6. 8 ARTE. Tematica propusă. ARHITECTURĂ. Modul de organizare și conținutul examenului de finalizare a studiilor se bazează pe un examen sumativ. Solfegiu și Dictat. iar forma grafică să respecte normele academice aprobate. Condiții de selecție a candidaților:  Probe de aptitudini muzicale (eliminatorii)  Probe de cunoștințe specifice domeniului. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS originalitatea conținutului lucrărilor ce urmează a fi susținute. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea examenului.6. a specializării Pentru specializările cu o durată a studiilor de 4 ani.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Metodologiile de admitere sunt realizate de fiecare instituție în parte și aprobate de Senatul universitar. Se recomandă includerea în tematica probei de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate.  susținerea unui recital/ lucrare de licență Pentru finalizarea examenului. 82 din 155 . anunțate public cu cel puțin 6 luni înainte de aplicare.1 Admiterea Instituția formulează propria politică de recrutare și admitere a studenților și o aplică în mod transparent și riguros. precum și modalitățile și procedurile de interzicere a comercializării lucrărilor de licență. să aibă o structură logică și să fie redactată coerent.6. Tematica examenului de licență și bibliografia se publică pe site-ul web al instituției de învățământ superior. semestrul VI. precum și tratarea acesteia trebuie orientate spre latura artistică și metodicopractică a activității. URBANISM. fără nici o discriminare.5. Proiectul de licență reprezintă o lucrare cu caracter științific pe care absolventul o realizează și o susține în fața comisiei în vederea obținerii diplomei de licență. Este recomandabil ca lucrările de licență să fie verificate cu un soft antiplagiat. aprobat de Senatul universitar în funcție de fiecare program de studiu și publicat în Conținutul și metodologia examenului de licență.

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Studenții înmatriculați au încheiat cu instituția un Contract de studii. În funcție de specificul programului de studiu.  semigrupă = max. simpozioane. instituția stabilește acel raport pe care îl consideră optim pentru obiectivele și nivelul propriu al calității academice între numărul de cadre didactice titulare cu norma de bază în universitate și numărul total de studenți înmatriculați. respectiv titulari+asociați). 13 În aceeași instituție. nu pot fi modificate în timpul anului universitar. 83 din 155 . Formațiile de studiu (serii. este maximum 7/113. brevete etc. 8 ARTE.6.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 15 studenti Există specializări care necesită cursuri/ seminare/ lucrări practice individuale la anumite discipline. URBANISM. Taxele de școlarizare și cele adiționale (taxe de susținere a examenului de licență. aferente anului universitar în curs. publicații în cataloage de profil. 5) Rezultatele cercetării științifice/creației artistice efectuate în cadrul laboratoarelor de cercetare/creație artistică specifice domeniului Muzică sunt valorificate prin lucrări științifice. creații artistice. În evaluarea calității se consideră că un cadru didactic are norma de bază într-o singură universitate. grupe.7 Cercetarea științifică 1) Facultatea sau departamentul coordonator al programului de studii universitare de licență dispune de un plan de cercetare științifică/ creație artistică care este integrat în planul de cercetare al instituției de învățământ superior. inclusiv pe site-ul instituției. Taxele de școlarizare ale studenților sunt calculate în concordanță cu costurile medii de școlarizare pe an universitar din învățământul public finanțat de la buget și au la bază o fundamentare detaliată. de expertiză. sunt aprobate de Senatul Universității și sunt făcute publice. 4) Personalul didactic și de cercetare/creație artistică propriu desfășoară activități de cercetare științifică/creație artistică valorificate prin: activități concertistice și de creație. maximum 100 studenți. subgrupe) la IF sunt astfel dimensionate încât să asigure desfășurarea eficientă a procesului de învățământ:  seria de curs. de consultanță etc. 2) Temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria științifică/creație artistică a domeniului de licență Muzică.  grupa de studenți. din țară și/sau străinătate. în conformitate cu bunele practici universitare în domeniul în care se încadrează programul. înmatriculați la formele de învățământ IF. pe bază de contracte sau convenții încheiate cu parteneri din țară și/sau străinătate.2 Criterii pentru stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați Raportul dintre numărul total de studenți (din întregul ciclu de școlarizare de licență.6. fac parte integrantă din contractul de studii. rapoarte de cercetare. 1. comunicări științifice prezentate la sesiuni.6. în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților. 3) Personalul didactic propriu desfășoară activități de cercetare științifică/creație artistică în domeniul disciplinelor cuprinse în norma/normele didactice pe care o/le acoperă.). un cadru didactic se poate regăsi la mai multe programe de licență din domeniul Muzică. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. cu evaluare atestată de către comisii de specialitate etc. ARHITECTURĂ. taxele de eliberare a diferitelor duplicate la anumite documente. etc. reviste de artă. publicații în reviste de specialitate sau edituri din țară sau din străinătate. 1.. 2016 Pag. maximum 30 studenți. indexate în baze de date sau recunoscute de către comunitatea științifică din domeniu. seminare etc. la nivelul tuturor programelor de studii universitare de licență din domeniul Muzică. IFR sau/și ID) și numărul total al cadrelor didactice (cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată.

de cercetare științifică și creație artistică. 7) Universitatea/Facultatea/Departamentul dispune de un centru de cercetare științifică în domeniu cu rezultate recunoscute de comunitatea științifică/artistica. 8 ARTE./loc.5 mp.). pentru formații camerale. spectacolelor. în sălile de lectură din biblioteci. Echipamentele existente permit realizarea cercetărilor/creației artistice în domeniul Muzică. minim 2. Spațiul de învățământ trebuie să asigure săli adecvate.ARACIS a altor comisii sau jurii naționale. În evaluarea activității științifice a cadrelor didactice se ia în considerare și activitatea membrilor CNCS. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 6) Facultatea organizează periodic. de muzică barocă. grupe. de muzicologie. cu cadrele didactice. experimental. de compoziție. baza materială trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor procesului de învățământ. cercetătorii/interpreții și absolvenții.5 mp. CNFIS.COMISIA DE SPECIALITATE NR. stgiuni artistice. recitalurilor. Capacitatea spațiilor de învățământ pentru programul de studii supus evaluării este de: minim 1 mp./loc în laboratoarele de informatică și în cele ale disciplinelor de specialitate care utilizează calculatorul. simpozioane. aparatură multimedia. săli și ateliere de creație și interpretare dotate cu piane. minim 4 mp. conferințe. concerte. în laboratoarele disciplinelor cu caracter tehnic. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 2016 Pag.  Sunt specifice: săli adecvate audițiilor publice. festivaluri de nivel național. Instituția de învățământ superior face dovada că dispune de soft-uri specializate. de jazz/muzică ușoară. 11) Dotarea laboratoarelor de cercetare/creație artistică corespunde exigențelor temelor abordate. precum și cu mobilier uzual. național cu participare internațională și internaționale. URBANISM. iar comunicările științifice sunt publicate în buletine științifice cotate ISBN. izolate acustic. seminar și laborator este corelat cu mărimea formațiilor de studiu (serii. 8) Universitatea dispune de editură proprie pentru publicații cu ISSN și ISBN. 84 din 155 .8 Baza materială Proprie sau prin închiriere. mese rotunde. Numărul de locuri în sălile de curs. aparatură și instrumente. conform normativelor MENCS. cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din planul de învățământ care au prevăzute activități de acest gen:  Studio de înregistrări și masterizare dotat cu aparatură adecvată  Laborator de informatică muzicală  Laborator de muzică electroacustică și multimedia  Laborator de multiplicare  Alte laboratoare: de operă. CNATDCU. de orchestră. de dirijat etc. în sălile de seminar. de percuție. Mediatecă cu Cd-uri. la nivel național și/sau internațional./loc. ARHITECTURĂ. corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învățământ pe cicluri de studii universitare (licență și masterat). corespunzătoare disciplinelor de studiu din planul de învățământ și că posedă licență de utilizare a acestora. 1. sesiuni științifice. DVD-uri. ISSN sau în volume dedicate activității organizate. suficiente numeric. are anual cel puțin o publicație sau o realizare didactică ori științifică/artistică în domeniul disciplinelor predate./loc. de folclor muzical.6. de proiectare etc. 9) Personalul didactic și de cercetare este implicat în proiecte de cercetare/creație. minim 1. minim 1. de teorie și științele educației muzicale. Instituția de învățământ superior face dovada că dispune de bibliotecă dotată cu sală de lectură și fond de carte propriu. conform formațiunilor de studiu.5 mp. recitaluri. Instituția de învățământ superior face dovada că dispune de laboratoare/ateliere proprii sau închiriate. în domeniul Muzică. subgrupe etc./loc. în sălile de curs. 10) Fiecare cadru didactic/cercetator în domeniul Muzică.

astfel încât la nivelul unei formații de studiu să existe câte un calculator la cel mult 2 studenți. URBANISM. Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română și străină există într-un număr de exemplare suficient pentru a acoperi integral disciplinele din planurile de învățământ și din care cel puțin 50% reprezintă titluri de carte sau cursuri de specialitate pentru domeniul supus evaluării (din care 10% apărute în ultimii 10 ani în edituri recunoscute) sau este oferit acces electronic la baze de date. Fondul de carte din biblioteca proprie există într-un număr suficient de exemplare pentru acoperirea necesităților tuturor studenților aflați în ciclul și anul de studiu la care este prevăzută disciplina respectivă. 2016 Pag. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Se asigură desfășurarea lucrărilor aplicative la disciplinele de specialitate din planurile de învățământ în laboratoare dotate cu tehnică de calcul.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE. ARHITECTURĂ. 85 din 155 . Bibliotecile instituției de învățământ asigură un număr suficient de abonamente la publicații și periodice românești și străine. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. corespunzător misiunii asumate.

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. trebuie să aibă studii. Toate cadrele didactice au obligația de a face cunoscut. conducătorului instituției la care are funcția de bază. cât și din cea aferentă direcției de specializare trebuie să aibă experiență didactică. în același an universitar. Cadrele didactice de predare a disciplinelor cu profil teoretic (prelegeri și seminare) și practicaplicativ (proiecte. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. medicii care predau discipline prevăzute în curricula specializării. Cadrele didactice cu gradul de lector. confirmate prin curriculum vitae. care nu este titularizat în învățământul superior. 2. Personalul didactic universitar complementar. Cadrul didactic asociat. indiferent de instituția de învățământ în care își desfășoară activitatea. lucrări practice. Activitatea de cercetare-proiectarecreație – performanță sportivă trebuie desfășurată cu preponderență în domeniul Educație fizică și sport. să dețină studii. conferențiar sau profesor universitar trebuie să aibă experiență didactică în activitatea de învățământ superior. 1. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. cercetări și publicații în direcția respectivă. Personalul didactic trebuie sa îndeplinească cerințele legale pentru ocuparea posturilor didactice.1 Personalul didactic 1. antrenament sportiv.09. conform planurilor de învățământ și a Fișelor Disciplinelor.7. Titularii de disciplină trebuie să aibă titlul științific de doctor în domeniul de licență sau într-o disciplină înrudită. HG nr. 6. 86 din 155 . cercetări și publicații în domeniu.2016 Programele de studiu se diferențiază între ele prin conținutul lor curricular. 8. precum și performanțe sportive. Celelalte cadre didactice trebuie să dovedească pregătirea inițială și competențe în domeniul disciplinei predate. prin declarație scrisă. Un program de studiu se individualizează față celelalte programe de studiu din același domeniu prin planul său de învățământ. acesta trebuie să conțină minimum 20 % discipline de specialitate diferite față de celelalte programe de studiu din domeniu. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017.7 Domeniul de licență: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Tabelul 2. publicații în domeniu și în problematica disciplinei respective. numai dacă satisface cerințele legale pentru ocuparea postului respectiv. Programele de studii/specializările din domeniul de licență Educație fizică și sport Cod DL DOMENIUL DE LICENȚĂ PROGRAMUL DE STUDII (PS) / SPECIALIZAREA (S) 10 Educație fizică Educație fizică și sportivă și sport Sport și performanță motrică Nr. studii. cercetare științifică. 2016 Pag. din domeniul licenței. poate ocupa temporar un post vacant din Statul de funcții și personal didactic. cercetări. Cadrele didactice care predau discipline corespondente în învățământul superior medical trebuie să aibă și titlul de medic primar. 4. 3. 5. stagii de practică) atât din categoria celor fundamentale. URBANISM. 7.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Cadrul didactic titularizat în învățământul superior nu poate ocupa mai mult de două norme didactice. precum și conducătorului instituției la care este asociat. în vigoare de la 23. 8 ARTE. de credite (ECTS) 180 180 Sursa: HG nr. ARHITECTURĂ. numărul orelor prestate prin asociere. Ele sunt definite prin misiune și – corespunzător – prin competențele prevăzute să fie dobândite de absolvenți.

care odată ales.  Volumul de activitate în domeniul licenței corespondent celor 180 credite ECTS este de 4500 ore. respectiv acreditării și specializării subordonate îndepliniri obiectivelor Spațiului European al Învățământului. cel puțin 40% din totalul posturilor din statul de funcțiuni constituite conform normativelor legale. Cadrele didactice cu gradul de profesor universitar. 87 din 155 . nemodificabil în conținut. Se recomandă ca acestea sa aibă gradul de profesor sau conferențiar universitar . în cuantum de 60 credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS). 575/2015 privind organizarea studiilor universitare de licență și aprobarea nomenclatorului domeniilor și specializărilor din cadrul acestora. pentru fiecare program din ciclul de licență care duce la o calificare universitară distinctă. care au depășit vârsta de pensionare. propriu fiecăreia dintre ele. prodecan. instituția de învățământ superior trebuie să aibă la fiecare structura instituțională. poate fi introdus cel mai devreme începând cu semestrul 4. cel puțin 70% din totalul posturilor din statul de funcțiuni constituite conform normativelor legale. Programele de studii/specializările de referință aprobate.  Unitatea de credit este echivalentă cu 25 ore fizice efectuate de către student. Sport și performanță motrică Direcțiile de specializare se diferențiază între ele printr-un conținut specific integral. titularizate în învățământul superior conform normelor legale. Educație fizică și sportivă 2. În vederea autorizației de funcționare provizorie. 11. Posturile din ștatele de funcții se ocupă în conformitate cu Metodologia Cadru la nivel național și cu a standardelor proprii instituției angajatoare. iar dintre acestea cel puțin 25% să fie profesori universitari și conferențiari universitari. 10.7. în scopul asimilării cunoștințelor pentru fiecare disciplină de studiu în parte. 12. acoperite cu cadre didactice titularizate în învățământul superior conform normelor legale. nu trebuie să reprezinte mai mult de 20% din numărul total de posturi din statul de funcții. 8 ARTE. cu privire la domeniul AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. devine obligatoriu pentru student. în cadrul activităților de pregătire frontală și individuală/independentă.G. desfășurate în mod independent de către student. sunt: 1. specialiști de înaltă clasă din domeniul Educație fizică și sport sau din domenii înrudite acestuia. cu norma de bază în instituția respectivă. în funcție de politica universităților. iar dintre acestea cel puțin 25% să fie profesori universitari și conferențiari. cu specializarea în domeniul Educație fizică și Sport. Personalul de conducere al instituției de învățământ superior (rector. pentru fiecare program de studii din ciclul de licență care duce la o calificare universitară distinctă.2 Conținutul procesului de învățământ Domeniul de Licență Educație fizică și sport are un volum de 180 credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS). sau cu post rezervat.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1. 13.  Pachetul de discipline pentru specializarea pe o direcție de studiu. NOTĂ: Vor putea fi promovate în vederea evaluării. prorector. decan. ARHITECTURĂ. În vederea acreditării/evaluării periodice instituția de învățământ superior trebuie să aibă la fiecare structură instituțională. URBANISM. potrivit H. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 9. Acesta este compus dintr-un număr de cel puțin 50% unități credit dobândite prin pregătire frontală și un număr de cel mult 50% unități credit dobândite prin studiu individual și activități practico-metodice conexe. Disciplinele care asigură direcția de specializare constituie un PACHET DISTINCT. șefii de departament) trebuie să fie cadre didactice titularizate în învățământul superior. acoperite cu cadre didactice cu norma de bază. 2016 Pag.

de seminar. Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative Raport 1/1. Numărul de credite minim alocat pentru practica de specialitate 3 ECTS 11. Număr de săptămâni sesiune restanță Min 1 săpt. și numărul de credite corespondente. 2352 ore 5. 2016 ore învățământ pentru întreg ciclu al studiilor de licență Max.3 săpt. număr total de ore fizice și convenționale /credite pe tipuri de pregătire: frontală și studiu individual). cu o abatere (seminare. stagii de practică etc. cum sunt:  Disciplinele de studiu (repartizate pe semestre. Numărul de credite alocate educației fizice ca disciplină Min.) admisă de ± 20% 14. laboratoare. 16.aehesis. 17. 8 ARTE. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 2. Alți indicatori * La aceasta se adaugă stagiile activității practice de specialitate și elaborării lucrării de licență. Raportul maxim dintre numărul de studenți și numărul de cadre 20/1 didactice care predau la program 20. tabere. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de Min. toate elementele necesare programării și derulării activității. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență 3 ani = 6 semestre 2. Durata pentru elaborarea lucrării de licență 2 săptămâni 10. aplicații. ARHITECTURĂ. 2016 Pag.) cu denumire. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de licență INDICATOR Nivel 1. durată. El cuprinde în forma propusă de către ARACIS. condiționările pentru promovarea disciplinelor etc. stagii. de lucrări practice/laborator. etc.COMISIA DE SPECIALITATE NR. în concordanță cu standardele de conținut aprobate. Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 ore 15.com) Planul de învățământ este un document obligatoriu pentru organizarea studiilor în domeniul licenței. forme de practică etc. cuprinse în documentul programatic al Thematic Network Project AEHESIS – Aligning a European Higher Education Structure în Sport Science – Report of the Third Year (www. Numărul minim de credite pe semestru 30 ECTS 7. Numărul de credite alocate pentru promovarea examenului de 10 ECTS licență 12. Durata unui semestru privind activitatea didactică 14 -17 săptămâni* 3. Numărul de studenți pe serie 30-50 18. Numărul de studenți pe grupă 15-20 19. Numărul minim total de credite obligatorii 180 ECTS 6. volum de ore fizice/ore /credite alocate. proiecte. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS stiinței sportului. URBANISM. cu volumul de ore /credite ECTS. Stagii de practică 2-3 săptămâni 9. Numărul de discipline (obligatorii+opționale) pe semestru 4-7 8. Procesul de învățământ la programele de studii Domeniul de licență Educație fizică și sport are în ansamblu următorul conținut: Tabelul 3.  Numărul și formele de evaluare a nivelului de pregătire din cadrul sistemului de evaluare.  Numărul total de ore de: predare (curs).  Număr total credite pe semestru: 30 ECTS  Stagii și aplicații (practică. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 2 ECTS obligatorie 13. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 24 – 28 ore 4. 88 din 155 .  Numărul de săptămâni pentru fiecare semestru.

28 ore/săptămână = 2822 3293 ore Din care:  60% număr ore fizice pentru seminare. Structura planului de învățământ se prezintă astfel: Tabelul 4. stagii. etc. 89 din 155 . ARHITECTURĂ. Durata unui semestru nu poate depăși 17 săptămâni. după caz se pot prevedea 2-3 săptămâni pentru aplicații practice/stagii. stagii.28 ore /săptămână = 2016 -2352 ore Din care:  60% numar ore fizice pentru seminare.= 1210 – 1411 ore  40% numar ore fizice pentru curs (prelegeri) = 806 – 941 ore Numărul total de ore de pregătire frontală la o încărcătură de 24 . URBANISM. aplicații practice.1678 ore NOTĂ: Pe parcursul studiilor este obligatoriu avizul medical anual privind starea de sănătate a tuturor studenților în vederea practicării educației fizice și sportului. etc. Ponderea disciplinelor se determină pe baza numărului orelor didactice alocate în planul de învățământ.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Ponderea disciplinelor de studiu după categoria formativă Tip disciplină Notație Pondere % Discipline fundamentale DF 20-25 Discipline din domeniu DD 30-35 Discipline de specialitate DS 30-35 Discipline complementare DC 5-10 100% Total Tabelul 5. lucrări laborator. Disciplinele din planul de învățământ se grupează după categoria formativă şi după opţionalitate. 14-15 săptămâni/semestru. la care. de specialitate și complementare.= 1210 – 1411 ore  40% curs (prelegeri) = 1612 . b) să se respecte structurile pe tipuri de discipline. Planul de învățământ va conține discipline fundamentale. 2016 Pag. d) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din țări ale Uniunii Europene. lucrări practice. grupate la rândul lor în discipline obligatorii. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Durata studiilor de licență este de 3 ani.. Număr total de ore pentru 180 ECTS /6 semestre: 4500 ore Număr total ore fizice la o încărcătură de 24 . conform nomenclatorului de discipline din prezentul standard. 8 ARTE. opționale și facultative conform deciziei organizatorului programului de studii. lucrări practice. Fiecare semestru se încheie cu o sesiune de examene cu durata de 3 săptămâni. aplicații practice. c) să se regăsească definirea clară și delimitarea precisă a competențelor profesionale și transversale.1882 ore Număr total de ore de pregătire individuală: 1207 . Ponderea orelor de activitate didactică după opționalitate Tip disciplină Notație Pondere % Discipline obligatorii DO 85-90 AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Planurile de învățământ sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerințe: a) să se regăsească disciplinele conform prezentului standard.. e) să fie asigurată compatibilitatea la nivel național prin consultarea nomenclatorului de discipline stabilite. lucrări laborator. de domeniu.

crt. 3.2. sărituri. gimnastică ritmică. patinaj. base-ball. 2. 11. 6. box. Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională /facultativă) Evaluare motrică și somato-funcțională Anatomie funcțională Fiziologie Teoria și practica atletismului Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii (gimnastică artistică.2. canoe. caiac. Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională) obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie Kinesiologie Psihopedagogie Teoria și metodica educației fizice și sportului Educație pentru sănătate și prim ajutor Bazele generale ale atletismului Gimnastica de bază Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: baschet. surf. obligatorie fotbal. URBANISM. 2016 Pag. rugby. ș. 8. gimnastică acrobatică) Teoria și practica în sporturile de iarnă (schi alpin.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 9. polo. bob. 2. 90 din 155 . 7. tenis de masă. handbal. 12.a ) Teoria și practica în sporturile de combat (judo. ARHITECTURĂ. 7. 10. dans folcloric. sporturi cu vele. 6. schi fond. canotaj. culturism. arte marțiale. scrimă. 4. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Discipline opționale (la alegere) Discipline facultative Total DA DF 5-10 suplimentar acestei structuri 100% +DF 1. 1. sărituri în apă. volei Introducere în management obligatorie Economie general obligatorie 1. tenis. sanie. crt. 13. *Se acceptă și denumiri echivalente cu conținut similar pentru disciplinele menționate anterior Nr. 3. 4. 8. 5. rugby.1 Discipline fundamentale*(generale) Succesiunea și tipul disciplinelor fundamentale (generale) în planul de învățământ sunt orientative.2 Discipline de domeniu Nr. haltere.7. snowboard) Teoria și practica în sporturi de apă (înot. 8 ARTE.7. înot sincron. 9. tir. 5. ciclism și altele) obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie opțională opțională obligatorie obligatorie opțională obligatorie opțională AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. lupte) Teoria și practica în sporturi de expresie (dans sportiv. patinaj artistic. 1. schi artistic) Aplicații practice discipline sportive de iarnă (în tabere de pregătire) Aplicații practice discipline sportive de apă (în tabere de pregătire) Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de Licență Teoria și practica în alte ramuri sportive (hochei pe gheață/iarbă.

6. scufundări.3 Discipline de specialitate Programul de studii 1. 12. /facultativă) 1. 2016 Pag. 2. 4. aparate și instalații folosite în sport/Amenajare baze sportive obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie opțional obligatorie obligatorie obligatorie opțional facultativ opțional AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.2. 4. 2. 3. rafting. Bazele generale ale antrenamentului sportiv Fiziologia efortului sportiv Refacerea în activitatea sportivă Metodica antrenamentului pe ramură de sport Tehnici și metode pentru dezvoltarea calităților motrice Psihologia sportului Tehnici de monitorizare a performanței sportive Stagiu de practică în centre de inițiere în sport Stagiu de practică în acțiuni și evenimente sportive Stagiu de practică în structuri ale sportului Echipamente. 8.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5. 6. Sport și performanță motrică Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative Nr. 10.) Activități motrice adaptate Expresie corporală și euritmie Fitness Gimnastică aerobică de întreținere/ Step aerobic Tehnici de supraviețuire/Tehnici de autoapărare Stagiu de practică în unități învățământ Stagiu de practică în activități de turism Stagiu de practică în baze de agrement obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie obligatorie opțional opțional opțional opțional opțional opțional obligatorie obligatorie facultativ Cele 4 jocuri sportive cuprinse în pachetul Metodica predării jocurilor sportive în școală sunt obligatorii. 13. escaladă. 16. Educație fizică și sportivă Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative Nr. 7. 9. Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională crt. alpinism. 11. ARHITECTURĂ. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională crt. 91 din 155 . 7. 15.7. 5. 8 ARTE. Programul de studii 2. 14. 3. (badminton. Metodica predării atletismului în școală Metodica predării gimnasticii în școală Metodica predării baschetului în școală Metodica predării fotbalului în școală Metodica predării handbalului în școală Metodica predării voleiului în școală Practica și metodica activităților motrice pe grupe de vârstă Activități motrice de timp liber. sporturi extreme etc. jocuri sportive de plajă/de sală/teren redus. 8. 11. /facultativă) 1. 10. 9. URBANISM.

2. în activități de turism și se adresează diferitelor grupe de vârstă și categorii de populații. Disciplinele Tipul disciplinei (obligatorie/opțională/facultativă) crt. site-uri specializate etc. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1.5 Rezultatele învățării Instituția de învățământ care solicită evaluarea externa a unui program de studiu trebuie să facă dovada că dispune de mecanisme pentru analiza periodică a cunoașterii transmise și asimilate de către studenții la studiile de licență/master și pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor. tipurile de activități și eșalonarea lor pe durata studiilor. Utilizare soft-uri specializate în EFS opțional 3. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. de competențe) 4. asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi pentru domeniul aferent programului 9. 92 din 155 . seminar/laborator/proiect.7. bibliografice. pondere din nota finală. Precondiții (de curriculum. obiectivele. tematica. Educație fizică și sportivă Practica studenților se desfășoară în unități de învățământ preuniversitar. 1.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Programul de studii 2. Conținuturi (curs. în baze de agrement. Date de spre disciplină 2. conducere și desfășurarea a acțiunilor și evenimentelor specifice sportului. sarcinile studentului. Pentru practica de specialitate fișa disciplinei precizează: misiunea practicii. 1. metode de evaluare. Limbă străină obligatorie 1.) formele și criteriile de evaluare a rezultatelor învățării. obiectivele specifice) 7.4 Discipline complementare Succesiunea și tipul disciplinelor complementare în planul de învățământ sunt orientative Nr. ARHITECTURĂ. perioada analizei nu trebuie să depășească durata unui ciclu de școlarizare. standard minim de performanță) 1. resursele disponibile (umane.3 Conținutul fișelor disciplinelor Date despre program 1.7.7. în diferite structuri ale sportului. Competențe specifice acumulate (profesionale. Comunicare în EFS opțional 2. Management aplicat în EFS obligatorie 5. Sport și performanță motrică Practica studenților se desfășoară în unități de instruire sportivă. bibliografie. Condiții (de desfășurare a cursului. bibliografie) 8. Unitățile de învățământ au încheiate convenții sau contracte cu societăți comerciale de profil în vederea asigurării unui cadru adecvat efectuării stagiilor practice. Metode de cercetare în EFS obligatorie 4.4 Practica Programul de studii 1. 8 ARTE. în vederea dobândirii de competențe de organizare. Obiectivele disciplinei (obiectivul general. transversale) 6. 2016 Pag. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului) 5. URBANISM. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice.7. Evaluare (criterii. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.

Instituția de învățământ trebuie să dispună de programe de stimulare a studenților performanți. verificarea pe parcurs și prezentarea proiectului. Instituția de învățământ are un regulament privind evaluarea și notarea studenților.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Regulament de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții la studiile de licență/master). personalul didactic și de cercetare. prin notă. respectiv total verificări în 6 semestre: 6-9 AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. respectiv total examene în 6 semestre: 18. iar aceste precizări se înscriu în fișa disciplinei. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10. care este aplicat în mod riguros și consecvent. diplomele. Cunoștințele. Competențele trebuie definite pentru fiecare specializare în parte și trebuie să fie prezentate într-o secțiune distinctă a Planului de învățământ. în formulare omologate în acest sens (cataloage. nu poate fi realizata doar pe baza unui referat redactat de student sau rezultatelor evaluărilor pe parcurs. foi matricole). evaluările prin examen trebuie să reprezinte cel puțin 50% din numărul total de evaluări.7. în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator. 93 din 155 . colocviul/examenul practic/proiectul este obligatoriu. (examinare orală sau scrisă). în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator de specialitate.1 Evaluarea studenților Formele de evaluare prevăzute în planul de învățământ sunt: examenul. Este recomandabil ca examenul scris să nu consiste exclusiv în teste grilă. 8 ARTE. de cercetare sau practică cuprinsă în planul de învățământ al unei program de studii se încheie cu o evaluare finală. 2016 Pag.24 Colocvii/an: 1-2. sau continuarea lor în ciclul următor. iar promovarea condiționează prezentarea la examenul teoretic. deprinderile și abilitățile dobândite de studenți trebuie să fie suficiente pentru a le permite la absolvire angajarea pe piața muncii. facilitățile oferite studenților și despre orice aspecte de interes pentru public. în general. ARHITECTURĂ. care să acopere întreaga materie. colocviul. examen Număr forme de evaluare: 36-39 pentru întregul ciclu de învățământ. respectiv total verificări în 6 semestre: 3-6 Verificări/an: 2-3. exprimate în numere întregi. competențele. colocviu. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Instituția de învățământ trebuie să ofere informații și date despre calificările. Se respectă modalitatea de examinare prevăzută în Fișa disciplinei. Toate examenele se desfășoară în campusul universitar. Fiecare activitate didactică. Examenele se desfășoară oral sau scris. nota minimă de promovare fiind 5. URBANISM. cu mai multe subiecte. Examenul scris poate consta într-un test grilă sau într-o probă de sinteză. registre matricole.5. Examene/an: 6 – 8. centralizatoare. programele de studiu. 1. Formele de evaluare sunt: verificare. Rezultatele obținute de studenți pe parcursul pregătirii sunt înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare. în special (de exemplu: Regulament de formare profesională a studenților. se poate combina testul grilă cu subiecte ce presupun redactare și verificare a vocabularului si raționamentului specific domeniului precum și/sau rezolvarea unei probleme practice. dezvoltarea unei afaceri proprii. precum și de programe de recuperare a celor cu dificultăți în învățare. Evaluarea finală. La disciplinele care au o componentă practică/proiect. și pentru studenți.

care se adaugă celor 180 credite alocate disciplinelor din planul de învățământ.5. Regulamentul universității va cuprinde descrierea probei privind evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate. Probele Examenului de Licență sunt:  PROBA I: Proba pentru testarea cunostințelor în domeniul de licență și în specializarea studiată. este reprezentată de media celor două probe.cadru aprobate de MENCS pentru finalizarea studiilor.5. Acesta trebuie să conțină rezultate ale propriilor cercetări și investigații în domeniul temei alese. 94 din 155 . Lucrările de licență trebuie să respecte standardele academice: temă de cercetare relevantă pentru domeniu. are elaborat propriu regulament pentru organizarea examenului de licență. Este recomandabil ca lucrările de licență să fie verificate cu un soft antiplagiat. în baza Metodologiei cadru. URBANISM. minim 6. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. iar universitățile stabilesc care este procentul de similitudine acceptat. Examenul de licență constă din două probe. Cadrul didactic coordonator răspunde solidar cu candidatul în legătură cu asigurarea autenticității lucrării. 2016 Pag. aspecte teoretice definitorii.  PROBA II: Susținerea Lucrării de Licență Nota finală a examenului de licență. iar forma grafică să respecte normele academice aprobate. Tematica examenului de licență și bibliografia se publică pe site-ul web al instituției de învățământ superior. ARHITECTURĂ. 1. precum și modalitățile și procedurile de interzicere a comercializării lucrărilor de licență. să aibă o structură logică și să fie redactată coerent.7. semestrul VI. ipoteze/ obiective/sarcini de lucru și instrumente de cercetare. Proiectul de licență reprezintă o lucrare cu caracter științific pe care absolventul o realizează și o susține în fața comisiei în vederea obținerii diplomei de licență.7. candidații trebuie să fi dobândit cele 180 credite ECTS cuprinse în planul de învățământ. respectiv să fi promovat la toate evaluările/disciplinele din plan și să fi îndeplinit toate obligațiile profesionale. modalitățile și procedurile prin care se asigură originalitatea conținutului lucrărilor ce urmează a fi susținute. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. în stil științific.2 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor Studiile universitare de licență se încheie cu un examen de licență/diplomă. Pentru elaborarea lucrării de licență se vor aloca 2 săptămâni în planul de învățământ al anului III. Pentru a se înscrie la examenul de licență. corectitudine din punct de vedere științific și metodologic.COMISIA DE SPECIALITATE NR. În metodologiile/procedurile interne ale instituției de învățământ proprii sunt prevăzute condițiile de acceptare a lucrărilor de licență. Se recomandă includerea în tematica probei de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate. abordarea critică a informațiilor din sursele bibliografice accesate actualizată și adecvată temei și domeniului. se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior și pe baza unei metodologii/proceduri proprii aprobate anual de Senatul universității. al cărui conținut trebuie să fie în concordanță cu metodologiile . cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea examenului. să demonstreze familiarizarea cu literatura relevantă pentru tema abordată. acuratețe în redactare. Instituția. Examenul de licență este cotat cu 10 credite ECTS. Examenul de licență/diplomă. care vor deține ponderea principală în volumul lucrării.3 Examenul de licență Studiile se încheie prin examen de licență. 8 ARTE.

Taxele de școlarizare și cele adiționale (taxe de susținere a examenului de licență. în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților. 14 În aceeași instituție. precum și cu metodologiile proprii instituției. Raportul dintre numărul total de studenți (din întregul ciclu de școlarizare de licență. Programul de admitere va conține cel puțin o proba complexă de aptitudini motrice sau mai multe probe de aptitudini motrice și specifice diferitelor ramuri de sport. nu pot fi modificate în timpul anului universitar. sunt aprobate de Senatul Universității și sunt făcute publice. 1. subgrupe) sunt astfel dimensionate încât să asigure desfășurarea eficientă a procesului de învățământ:  seria de curs. inclusiv pe site-ul instituției.7.1 Admiterea Admiterea se organizează în conformitate cu legislația în vigoare. La decizia universităților pot fi introduse în conținutul admiterii și probe de cunostințe teoretice specifice domeniului.7 Cercetarea științifică 1. este maximum 20/114. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați 1.6 Studenții. atestat prin documente aflate la nivelul departamentului/facultății. 8 ARTE. aferente anului universitar în curs. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. Conținutul și probele concursului de admitere sunt aprobate anual de către Senatul universității. 30-50 studenți.7. înmatriculați la formele de învățământ IF. un cadru didactic se poate regăsi la mai multe programe de licență din domeniul Educație fizică și sport.6. Studenții înmatriculați au încheiat cu instituția un Contract de studii. Instituția aplică o politică transparentă a recrutării și admiterii studenților. 2016 Pag.6. Un raport optim se încadrează între 1/15 – 1/20. fac parte integrantă din contractul de studii. Admiterea la studiile de licență în domeniul de licență Educație fizică și sport se face prin concurs. ARHITECTURĂ. 1. taxele de eliberare a diferitelor duplicate la anumite documente. Activitatea stiințifică trebuie să se desfășoare conform unui plan de cercetare propriu.COMISIA DE SPECIALITATE NR. respectiv titulari + asociați). la nivelul tuturor programelor de studii universitare de licență din domeniul Educație fizică și sport. 15-20 studenți. grupe. IFR sau/și ID) și numărul total al cadrelor didactice (cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată.7.2 Criterii pentru stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați Raportul optim dintre numărul de cadre didactice titulare și numărul de studenți care să asigure un proces instructiv-educativ eficient. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Taxele de școlarizare ale studenților sunt calculate în concordanță cu costurile medii de școlarizare pe an universitar din învățământul public finanțat de la buget și au la bază o fundamentare detaliată.  grupa de studenți. 95 din 155 . etc.). Formațiile de studiu (serii.7. URBANISM. anunțată public cu cel puțin 6 luni înainte de aplicare.

conform numărului de studenți și a formațiilor de studiu. fondul de carte trebuie să fie în proporție de 1exemplar/10 studenți. avându-se în vedere caracterul interdisciplinar al domeniului specific). Nivelul cercetării stiințifice în cadrul programului de studii/specializării să fie conform cu performanțele înregistrate în activitatea practică.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5. echipamente. sesiuni. Bibliotecile trebuie să fie dotate cu săli de lectură pentru cel puțin 25% din numărul total al studenților. dotate cu aparatură. sau publicate în reviste de specialitate. Disciplinele prevăzute în planurile de învățământ trebuie să fie acoperite integral cu material bibliografic aflat în biblioteca proprie în număr suficient de exemplare. 2. instalații. cărți. diapozitive.8 Baza materială Baza materială trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor procesului de învățământ și de cercetare științifică. filme etc. facultățile trebuie să prezinte acorduri de colaborare cu universități din țară sau străinătate. iar pentru acreditarea programului proporția trebuie să fie de 1exemplar/5 studenți. ARHITECTURĂ. în calitate de membru al staff-ului tehnic. workshop-uri) organizate în țară sau în străinătate. Coordonarea activităților recuparare/refacere în sporturile olimpice și/sau recunoscute de CIO pot fi asimilate cu cercetarea stiințifică după criteriile elaborate de către CNATDCU. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. 96 din 155 . Pentru autorizarea de funcționare provizorie a unui program de studii. Rezultatele cercetării vor trebui valorificate prin lucrări stiințifice diseminate în manifestări științifice de diferite forme (congrese. Cercetarea în domeniul Educație fizică și sport. 7. URBANISM. conferințe. Baza materială pusă la dispoziția studenților trebuie să îndeplinească normativele legale în domeniu în privința condițiilor de igienă și a securității în muncă. 1. Spațiul de învățământ trebuie să asigure locuri suficiente. instrumente și mobilier specific activităților desfășurate. sau să fie utilizată în baza unui contract de închiriere. 1. Concordanța deplină între domeniul de cercetare și domeniul în care se desfășoară activitățile de învățământ este necesară. Licență în kinetoterapie și în domenii înrudite cu acesta trebuie să reprezinte cel puțin 70% din volumul total al cercetării (30% cercetare în domenii înrudite .7. Spațiul destinat procesului de învățământ trebuie să cuprindă săli adecvate pentru activități teoretice și pentru activități sportive. Minimum 50% din materialul bibliografic trebuie să fie reprezentat de titluri de carte sau cursuri universitare. 8. 6. 8 ARTE. Aceasta poate să se afle în proprietatea universității/facultății. simpozioane. Biblioteca reprezintă un serviciu destinat studenților și cadrelor didactice obligatoriu pentru toate facultățile. care să ofere posibilitatea folosirii eficiente a materialelor audiovizuale. ce au ca obiect și cercetarea științifică. 2016 Pag. 3. Aceasta trebuie să dispună de fond de carte adecvat domeniului și programelor de studii/specializărilor desfășurate. obiecte. La evaluarea cercetării se vor lua în considerare și rezultatele sportive obținute pe plan național și internațional ca urmare a valorificării cercetării desfășurate. La acreditarea programelor de studii. 4.

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2016 Pag. recuperare în sport/posttraumatică/postoperatorie/în diferite tipuri de afecțiuni. Cadrele didactice care predau discipline corespondente în învățământul superior medical trebuie să aibă și titlul de medic primar. 8 ARTE. HG nr.09. Cadrele didactice de predare a disciplinelor cu profil teoretic (prelegeri și seminare) și practicaplicativ (proiecte. lucrări practice. să dețină studii. conferențiar sau profesor universitar trebuie să aibă experiență didactică în activitatea de învățământ superior. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. cercetare stiințifică.licență Kinetoterapie.1 Personalul didactic Cadrele didactice trebuie să îndeplinească cerințele stabilite de legislația în vigoare.2016 1. Cadrul didactic titularizat în învățământul superior nu poate ocupa mai mult de două norme didactice. prin declarație scrisă. din domeniul licenței. 4. Programele de studii/specializările din Domeniul de licență Kinetoterapie Cod DL DOMENIUL DE LICENȚĂ PROGRAMUL DE STUDII (PS) / SPECIALIZAREA (S) Nr. precum și conducătorului instituției la care este asociat. cât și din cea aferentă direcției de specializare trebuie să aibă experiență didactică. Cadrele didactice cu gradul de lector. Activitatea de cercetare – proiectare . Posturile din ștatele de funcții se ocupă în conformitate cu Metodologia Cadru la nivel național și cu a standardelor proprii instituției angajatoare. 97 din 155 . 6. 2. Titularii de disciplină trebuie să aibă titlul stiințific de doctor în domeniul de ierarhizare sau într-o disciplină înrudită. 1.8. cercetări. în același an universitar. Personalul didactic universitar complementar. 5. publicații în domeniu și în problematica disciplinei respective. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Cadrul didactic asociat. în vigoare de la 23. indiferent de instituția de învățământ în care își desfășoară activitatea. ARHITECTURĂ. în domeniul de studii universitare de licență (DL20) la care se adresează standardele sunt incluse următoareleprograme de studii /specializări prezentate în Tabelul 2: Tabelul 2. confirmate prin curriculum vitae. 7. trebuie să aibă studii. Personalul didactic trebuie sa îndeplinească cerințele legale pentru ocuparea posturilor didactice.8 Domeniul de licență: KINETOTERAPIE Conform Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare. conducătorului instituției la care are funcția de bază. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. de credite (ECTS) 20 Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială 180 Sursa: HG nr. cercetări și publicații în domeniu EFS 3.creație trebuie desfășurată cu preponderență în domeniul Educație fizică și sport . cercetări și publicații în direcția respectivă. 8. Celelalte cadre didactice trebuie să dovedească pregătirea inițială și competențe în domeniul disciplinei predate. medicii care predau discipline prevăzute în curricula specializării. stagii de practică) atât din categoria celor fundamentale. Toate cadrele didactice au obligația de a face cunoscut. numărul orelor prestate prin asociere. studii. numai dacă satisface cerințele legale pentru ocuparea postului respectiv. poate ocupa temporar un post vacant din Statul de funcții și personal didactic. URBANISM. care nu este titularizat în învățământul superior.

iar dintre acestea cel puțin 25% să fie profesori universitari și conferențiari universitari. desfășurate în mod independent de către student. acoperite cu cadre didactice titularizate în învățământul superior conform normelor legale. În vederea acreditării/evaluării periodice instituția de învățământ superior trebuie să aibă la fiecare structură instituțională. cel puțin 70% din totalul posturilor din statul de funcțiuni constituite conform normativelor legale. Programul de studii/specializarea de referință aprobată. cu norma de bază în instituția respectivă. poate fi introdus cel mai devreme începând cu semestrul 3. Acesta este compus dintr-un număr de cel puțin 50% unități credit dobândite prin pregătire frontală și un număr de cel mult 50% unități credit dobândite prin studiu individual și activități practico-metodice conexe. care au depășit vârsta de pensionare.2 Conținutul procesului de învățământ Domeniul de Licență Kinetoterapie are un volum de 180 credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS). 1. 11. În vederea autorizației de funcționare provizorie. 2016 Pag. 10. Cadrele didactice cu gradul de profesor universitar. prorector.COMISIA DE SPECIALITATE NR. prodecan. El cuprinde în forma propusă de către ARACIS.  Volumul de activitate în domeniul licenței corespondent celor 180 credite ECTS este de 4500 ore. decan.  Pachetul de discipline pentru specializarea pe o direcție de studiu. 12. Personalul de conducere al instituției de învățământ superior (rector. 575/2015 privind organizarea studiilor universitare de licență și aprobarea nomenclatorului domeniilor și specializărilor din cadrul acestora. instituția de învățământ superior trebuie să aibă la fiecare structura instituțională. șefii de departament) trebuie să fie cadre didactice titularizate în învățământul superior. număr total de ore fizice/credite pe tipuri de pregătire: frontală și studiu individual). în scopul asimilării cunoștințelor pentru fiecare disciplină de studiu în parte. cel puțin 40% din totalul posturilor din statul de funcțiuni constituite conform normativelor legale. acoperite cu cadre didactice cu norma de bază.  Unitatea de credit este echivalentă cu 25 ore fizice efectuate de către student. cum sunt:  Disciplinele de studiu (repartizate pe semestre. 8 ARTE. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 9.8. pentru fiecare program din ciclul de licență care duce la o calificare universitară distinctă. în concordanță cu standardele de conținut aprobate. pentru fiecare program de studii din ciclul de licență care duce la o calificare universitară distinctă. URBANISM. Disciplinele care asigură direcția de specializare constituie un PACHET DISTINCT. titularizate în învățământul superior conform normelor legale. nu trebuie să reprezinte mai mult de 20% din numărul total de posturi din statul de funcții. propriu acesteia. devine obligatoriu pentru student. iar dintre acestea cel puțin 25% să fie profesori universitari și conferențiari. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. specialiști de înaltă clasă din domeniul Educație fizică și sport sau din domenii înrudite acestuia. sau cu post rezervat. Planul de învățământ este un document obligatoriu pentru organizarea studiilor în domeniul licenței. în cadrul activităților de pregătire frontală și individuală/independentă. toate elementele necesare programării și derulării activității. care odată ales. potrivit H. 98 din 155 . este: Kinetoterapie și motricitate specială  Direcția de specializare se diferențiază printr-un conținut specific integral. în cuantum de 60 credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS). ARHITECTURĂ. cu volumul de ore /credite ECTS.G. nemodificabil în conținut.

2016 ore învățământ pentru întreg ciclu al studiilor de licență Max. Numărul de credite minim alocat pentru practica de specialitate 3 ECTS 11. Durata pentru elaborarea lucrării de licență 2 săptămâni 10. Stagii de practică 2-3 săptămâni 9. Raportul maxim dintre numărul de studenți și numărul de cadre 20/1 didactice care predau la program 20. Numărul de studenți pe serie 30-50 18. Durata unui semestru privind activitatea didactică 14 -17 săptămâni* 3.) admisă de ± 20% 14.  Numărul și formele de evaluare a nivelului de pregătire din cadrul sistemului de evaluare. forme de practică etc. și numărul de credite corespondente. volum de ore fizice. Numărul minim de credite pe semestru 30 ECTS 7. tabere. de lucrări practice/laborator. stagii. Număr de săptămâni sesiune restanță Min.:= 1210 – 1411 ore  40% numar ore fizice pentru curs (prelegeri) = 806 – 941 ore AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Numărul de studenți pe grupă 15-20 19. Numărul de credite alocate pentru promovarea examenului de 10 ECTS licență 12. Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative Raport 1/1. lucrări laborator. 2352 ore 5. aplicații. aplicații practice.3 săptămâni 16.. 2 ECTS obligatorie 13. Fiecare semestru se încheie cu o sesiune de examene cu durata de 3 săptămâni. Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 ore 15. 2016 Pag. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS  Numărul de credite obligatorii/semestru: 30 ECTS  Numărul de săptămâni pentru fiecare semestru  Stagii și aplicații (practică. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de Min. Numărul minim total de credite obligatorii 180 ECTS 6. URBANISM. cu o abatere (seminare.28 ore/săptămână = 2016 -2352 ore Din care:  60% numar ore fizice pentru seminare. condiționările pentru promovarea disciplinelor etc. Numărul de credite alocate educației fizice ca disciplină Min. durată. Numărul de discipline (obligatorii+opționale) pe semestru 4-7 8. de seminar. ARHITECTURĂ. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de licență INDICATOR Nivel 1. 8 ARTE. ore /credite alocate. laboratoare.) cu denumire. Număr total ore fizice la o încărcătură de 24 . la care. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 2. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență 3 ani = 6 semestre 2. 14-15 săptămâni/semestru. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 24 – 28 ore 4. proiecte. etc.  Numărul total de ore de: predare (curs). 1 săptămână 17. Alți indicatori Durata studiilor de licență este de 3 ani. Număr total de ore pentru 180 ECTS/6 semestre: 4500 ore (180 credite*25 ore un credit) a. după caz se pot prevedea 2-3 săptămâni pentru aplicații practice/stagii. Procesul de învățământ la programele de studii Domeniul de licență Kinetoterapie are în ansamblu următorul conținut: Tabelul 3. 99 din 155 . stagii de practică etc. Durata unui semestru nu poate depăși 17 săptămâni. lucrări practice. stagii. etc.COMISIA DE SPECIALITATE NR.

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS
b. Număr total de ore de pregătire individuală: 1207 - 1678 ore
NOTĂ: Pe parcursul studiilor este obligatoriu avizul medical anual privind starea de sănătate a
tuturor studenților în vederea practicării educației fizice și sportului.
Planul de învățământ va conține discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate și
complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, opționale și facultative conform
deciziei organizatorului programului de studii.
Planurile de învățământ sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerințe:
a) să se regăsească disciplinele conform prezentului standard;
b) să se respecte structurile pe tipuri de discipline, conform nomenclatorului de discipline din
prezentul standard;
c) să se regăsească definirea clară și delimitarea precisă a competențelor profesionale și
transversale;
d) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din țări ale
Uniunii Europene;
e) să fie asigurată compatibilitatea la nivel național prin consultarea nomenclatorului de
discipline stabilite.
Disciplinele din planul de învăţământ se grupează după categoria formativă şi după opţionalitate.
Ponderea disciplinelor se determină pe baza numărului orelor didactice alocate în planul de
învățământ.
Structura planului de învățământ se prezintă astfel:
Tabelul 4. Ponderea disciplinelor de studiu după categoria formativă
Tip disciplină
Notație
Pondere %
Discipline fundamentale
DF
20-25
Discipline din domeniu
DD
30-35
Discipline de specialitate
DS
30-35
Discipline complementare
DC
5-10
100%
Total
Tabelul 5. Ponderea orelor de activitate didactică după opționalitate
Tip disciplină
Notație Pondere %
Discipline obligatorii
DO
85-90
Discipline opționale (la alegere)
DA
10-15
Discipline facultative
DF
suplimentar acestei
structuri
100%
+DF
Total

1.8.2.1 Discipline fundamentale *(generale)
Succesiunea și tipul disciplinelor fundamentale (generale) în planul de învățământ sunt orientative.
Nr.
Disciplina
Tipul disciplinei
(obligatorie/opțională)
crt.
Kinesiologie
obligatorie
1.
Psihopedagogie
obligatorie
2.
Teoria și metodica educației fizice și sportului
obligatorie
3.
Educație pentru sănătate și prim ajutor
obligatorie
4.
Bazele generale ale atletismului
obligatorie
5.
Gimnastica de bază
obligatorie
6.
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 100 din 155

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: baschet, fotbal,
obligatorie
handbal, volei
*Se acceptă și denumiri echivalente cu conținut similar pentru disciplinele menționate anterior

7.

1.8.2.2 Discipline de domeniu
Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative
Nr.
Disciplina
Tipul disciplinei
(obligatorie/opțională/facultativă)
crt.
Măsurare și evaluare în kinetoterapie
Obligatorie
1.
Anatomie
și
biomecanică
Obligatorie
2.
Fiziologie
Obligatorie
3.
Bazele generale ale kinetoterapiei
Obligatorie
4.
Semiologie
Obligatorie
5.
Inot și hodrokinetoterapie
Obligatorie
6.
Echipamente, aparate și instalații utilizate în
Opțională
7.
kinetoterapie/Kinetoprofilaxie secundară și terțiară
Tehnici de manevrare a bolnavului
Opțională
8.
Elemente de fizioterapie
Obligatorie
9.
Stagiu de practică în centre speciale de educație
Obligatorie
10.
Stagiu de aplicații practice în mediu montan
Opțională
11.
Stagiu
pentru
pregătirea
și
elaborarealucrării
de
licență
Obligatorie
12.

1.8.2.3 Discipline de specialitate
Succesiunea și tipul disciplinelor de specialitate în planul de învățământeste orientativă
Nr.
Disciplina
Tipul disciplinei
(obligatorie/opțională/facultativă)
crt.
Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale
Obligatorie
1.
Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico-traumatice
Obligatorie
2.
cu aplicații în sport
Kinetoterapia în geriatrie - gerontologie
Obligatorie
3.
Kinetoterapia
în
afecțiunile
cardio-respiratorii
Opțional
4.
Kinetoterapia
în
pediatrie
Opțional
5.
Kinetoterapia în afecțiunile neurologice
Opțional
6.
Kinetoterapia în afecțiunile reumatologice
Obligatorie
7.
Metode și tehnici de reeducare neuromotorie
Obligatorie
8.
Masaj și tehnici complementare
Obligatorie
9.
Stagiu de practică în centre de recuperare
Obligatorie
10.
Stagiu de practică în centre de asistență socială
Obligatorie
11.

1.8.2.4 Discipline complementare
Succesiunea și tipul disciplinelor complementare în planul de învățământ sunt orientative.
Nr.
Disciplinele
Tipul disciplinei
(obligatorie/opțională/facultativă)
crt.
Limbă străină
Obligatorie
1.
Comunicare în EFS
Opțional
2.
Utilizare soft-uri specializate în EFS
Opțional
3.
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 101 din 155

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS
4.
5.

Metode de cercetare științifică
Management și marketingîn kinetoterapie

Obligatorie
Obligatorie

1.8.3 Conținutul fișelor disciplinelor
Date despre program
1. Date de spre disciplină
2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3. Precondiții (de curriculum, de competențe)
4. Condiții (de desfășurare a cursului, de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului)
5. Competențe specifice acumulate (profesionale, transversale)
6. Obiectivele disciplinei (obiectivul general, obiectivele specifice)
7. Conținuturi (curs, bibliografie; seminar/laborator/proiect, bibliografie)
8. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi pentru domeniul aferent
programului
9. Evaluare (criterii, metode de evaluare, pondere din nota finală, standard minim de
performanță)

1.8.4 Practica
Practica profesională a studenților se realizează sub coordonarea unui cadru didactic, potrivit
programelor analitice care includ obiective, tipuri de activități, documente completate de către
studenți, precum și modalități de evaluare. Dacă practica profesională a studenților nu se
desfășoară în baza proprie a universității/facultății, este necesară existența unor convenții încheiate
între facultăți și centrele de practică.
Pentru practica de specialitate fișa disciplinei precizează: misiunea practicii, obiectivele, tematica,
tipurile de activități și eșalonarea lor pe durata studiilor, sarcinile studentului, resursele disponibile
(umane, bibliografice, site-uri specializate etc.) formele și criteriile de evaluare a rezultatelor
învățării.
Unitățile de învățământ au încheiate convenții sau contracte cu societăți comerciale de profil în
vederea asigurării unui cadru adecvat efectuării stagiilor practice.

1.8.5 Rezultatele învățării
Instituția de învățământ care solicită evaluarea externa a unui program de studiu trebuie să facă
dovada că dispune de mecanisme pentru analiza periodică a cunoașterii transmise și asimilate de
către studenții la studiile de licență/master și pentru analiza schimbărilor care se produc în
profilurile calificărilor; perioada analizei nu trebuie să depășească durata unui ciclu de școlarizare.
Instituția de învățământ trebuie să ofere informații și date despre calificările, programele de studiu,
diplomele, personalul didactic și de cercetare, facilitățile oferite studenților și despre orice aspecte
de interes pentru public, în general, și pentru studenți, în special (de exemplu: Regulament de
formare profesională a studenților, Regulament de acordare a burselor și altor forme de sprijin
material pentru studenții la studiile de licență/master).
Cunoștințele, competențele, deprinderile și abilitățile dobândite de studenți trebuie să fie suficiente
pentru a le permite la absolvire angajarea pe piața muncii, dezvoltarea unei afaceri proprii, sau
continuarea lor în ciclul următor. Competențele trebuie definite pentru fiecare specializare în parte
și trebuie să fie prezentate într-o secțiune distinctă a Planului de învățământ.
Instituția de învățământ trebuie să dispună de programe de stimulare a studenților performanți,
precum și de programe de recuperare a celor cu dificultăți în învățare.
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 102 din 155

are elaborat propriu regulament pentru organizarea examenului de licență. URBANISM. prin notă.8. foi matricole). în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator de specialitate. centralizatoare. în baza Metodologiei cadru. Este recomandabil ca examenul scris să nu consiste exclusiv în teste grilă. nu poate fi realizata doar pe baza unui referat redactat de student sau rezultatelor evaluărilor pe parcurs. Examenul de licență/diplomă. La disciplinele care au o componentă practică/proiect. care este aplicat în mod riguros și consecvent.24 Colocvii /an: 1-2. Formele de evaluare sunt: verificare. 103 din 155 . se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior și pe baza unei metodologii/proceduri proprii aprobate anual de Senatul universității.8. respectiv total verificări: 6-9 1. Instituția de învățământ are un regulament privind evaluarea și notarea studenților. nota minimă de promovare fiind 5. Fiecare activitate didactică. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10. iar promovarea condiționează prezentarea la examenul teoretic.5. cu mai multe subiecte. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Rezultatele obținute de studenți pe parcursul pregătirii sunt înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare. modalitățile și procedurile prin care se asigură originalitatea conținutului lucrărilor ce urmează a fi susținute. Instituția. examen Număr forme de evaluare: 36-39 pentru întregul ciclu de învățământ. colocviu. care să acopere întreaga materie. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. (examinare orală sau scrisă). 8 ARTE. precum și modalitățile și procedurile de interzicere a comercializării lucrărilor de licență. Examenul scris poate consta într-un test grilă sau într-o probă de sinteză.2 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor Studiile universitare de licență se încheie cu un examen de licență/diplomă. Toate examenele se desfășoară în campusul universitar. evaluările prin examen trebuie să reprezinte cel puțin 50% din numărul total de evaluări.1 Evaluarea studenților Formele de evaluare prevăzute în planul de învățământ sunt: examenul. respectiv total examene: 18. exprimate în numere întregi. respectiv total verificări: 3-6 Verificări/an: 2-3. ARHITECTURĂ. 2016 Pag. colocviul. verificarea pe parcurs și prezentarea proiectului. Examene/an: 6 – 8. în formulare omologate în acest sens (cataloage. Regulamentul universității va cuprinde descrierea probei privind evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate. se poate combina testul grilă cu subiecte ce presupun redactare și verificare a vocabularului si raționamentului specific domeniului precum și/sau rezolvarea unei probleme practice. iar aceste precizări se înscriu în fișa disciplinei. în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Examenele se desfășoară oral sau scris. de cercetare sau practică cuprinsă în planul de învățământ al unei program de studii se încheie cu o evaluare finală. Se respectă modalitatea de examinare prevăzută în Fișa disciplinei. Evaluarea finală.5. colocviul/examenul practic/proiectul este obligatoriu. registre matricole.

La decizia universităților pot fi introduse în conținutul admiterii și probe de cunostințe teoretice specifice domeniului.6.5.6 Studenții. Instituția aplică o politică transparentă a recrutării și admiterii studenților. PROBA II: Susținerea Lucrării de Licență Nota finală a examenului de licență. Cadrul didactic coordonator răspunde solidar cu candidatul în legătură cu asigurarea autenticității lucrării. care vor deține ponderea principală în volumul lucrării. abordarea critică a informațiilor din sursele bibliografice accesate actualizată și adecvată temei și domeniului. 8 ARTE. ipoteze/ obiective/sarcini de lucru și instrumente de cercetare. Pentru a se înscrie la examenul de licență. care se adaugă celor 180 credite alocate disciplinelor din planul de învățământ. Acesta trebuie să conțină rezultate ale propriilor cercetări și investigații în domeniul temei alese. ARHITECTURĂ. acuratețe în redactare. semestrul VI.3 Examenul de licență Studiile se încheie prin examen de licență. 2016 Pag. Tematica examenului de licență și bibliografia se publică pe site-ul web al instituției de învățământ superior.8. precum și cu metodologiile proprii instituției. Probele Examenului de Licență sunt: PROBA I: Proba pentru testarea cunostințelor în domeniul de licență și în specializarea studiată. Examenul de licență este cotat cu 10 credite ECTS.COMISIA DE SPECIALITATE NR. URBANISM. este reprezentată de media celor două probe. Se recomandă includerea în tematica probei de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate. Studenții înmatriculați au încheiat cu instituția un Contract de studii. corectitudine din punct de vedere științific și metodologic. în stil științific. iar forma grafică să respecte normele academice aprobate. al cărui conținut trebuie să fie în concordanță cu metodologiile . 104 din 155 . minim 6. în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților. 1. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS În metodologiile/procedurile interne ale instituției de învățământ proprii sunt prevăzute condițiile de acceptare a lucrărilor de licență. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați 1. respectiv să fi promovat la toate evaluările/disciplinele din plan și să fi îndeplinit toate obligațiile profesionale. 1. Examenul de licență constă din două probe. Lucrările de licență trebuie să respecte standardele academice: temă de cercetare relevantă pentru domeniu. cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea examenului. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. să aibă o structură logică și să fie redactată coerent.cadru aprobate de MENCS pentru finalizarea studiilor. Admiterea la studiile de licență în domeniul de licență: Educație fizică și sport se face prin concurs. Programul de admitere va conține cel puțin o proba complexă de aptitudini motrice sau mai multe probe de aptitudini motrice și specifice diferitelor ramuri de sport.8.8. Pentru elaborarea lucrării de licență se vor aloca 2 săptămâni în planul de învățământ al anului III. Proiectul de licență reprezintă o lucrare cu caracter științific pe care absolventul o realizează și o susține în fața comisiei în vederea obținerii diplomei de licență. să demonstreze familiarizarea cu literatura relevantă pentru tema abordată. Este recomandabil ca lucrările de licență să fie verificate cu un soft antiplagiat. iar universitățile stabilesc care este procentul de similitudine acceptat. aspecte teoretice definitorii. candidații trebuie să fi dobândit cele 180 credite ECTS cuprinse în planul de învățământ. Conținutul și probele concursului de admitere sunt aprobate anual de către Senatul universității.1 Admiterea Admiterea se organizează în conformitate cu legislația în vigoare.

8. ce au ca obiect și cercetarea științifică. avându-se în vedere caracterul interdisciplinar al domeniului specific). conferințe. Nivelul cercetării stiințifice în cadrul programului de studii/specializării să fie conform cu performanțele înregistrate în activitatea practică. inclusiv pe site-ul instituției. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. atestat prin documente aflate la nivelul departamentului/facultății. La evaluarea cercetării se vor lua în considerare și rezultatele sportive obținute pe plan național și internațional ca urmare a valorificării cercetării desfășurate. taxele de eliberare a diferitelor duplicate la anumite documente.  Numărul de studenți/formație de studiu /activitatea de seminar = 30 – 50  Numărul de studenți/formație de studiu /activitatea de lucrări practice = 15 . sesiuni. cărți.8. facultățile trebuie să prezinte acorduri de colaborare cu universități din țară sau străinătate. Activitatea stiințifică trebuie să se desfășoare conform unui plan de cercetare propriu. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. sau să fie utilizată în baza unui contract de închiriere. 6.COMISIA DE SPECIALITATE NR. fac parte integrantă din contractul de studii. 5. IFR sau/și ID) și numărul total al cadrelor didactice (cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată. 8. 1. Un raport optim se încadrează între 1/15 – 1/20.20 Taxele de școlarizare ale studenților sunt calculate în concordanță cu costurile medii de școlarizare pe an universitar din învățământul public finanțat de la buget și au la bază o fundamentare detaliată.6.). Taxele de școlarizare și cele adiționale (taxe de susținere a examenului de licență. Raportul optim dintre numărul de cadre didactice titulare și numărul de studenți care să asigure un proces instructiv-educativ eficient. 1. workshop-uri) organizate în țară sau în străinătate. 3. simpozioane. este maximum 20/1.8 Baza materială Baza materială trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor procesului de învățământ și de cercetare științifică. 4.8. 2016 Pag. în calitate de membru al staff-ului tehnic. respectiv titulari + asociați). Baza materială pusă la dispoziția studenților trebuie să îndeplinească normativele legale în domeniu în privința condițiilor de igienă și a securității în muncă. ARHITECTURĂ. 8 ARTE. La acreditarea programelor de studii.7 Cercetarea științifică 1.2 Criterii pentru stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați Raportul dintre numărul total de studenți (din întregul ciclu de școlarizare de licență. etc. Rezultatele cercetării vor trebui valorificate prin lucrări stiințifice diseminate în manifestări științifice de diferite forme (congrese. Concordanța deplină între domeniul de cercetare și domeniul în care se desfășoară activitățile de învățământ este necesară. 2. Aceasta poate să se afle în proprietatea universității/facultății. înmatriculați la formele de învățământ IF. 7. sunt aprobate de Senatul Universității și sunt făcute publice. Cercetarea în domeniul Educație fizică și sport. URBANISM. 105 din 155 . sau publicate în reviste de specialitate. Coordonarea activităților recuparare/refacere în sporturile olimpice și/sau recunoscute de CIO pot fi asimilate cu cercetarea stiințifică după criteriile elaborate de către CNATDCU. aferente anului universitar în curs. la nivelul domeniului Kinetoterapie. nu pot fi modificate în timpul anului universitar. Licență în kinetoterapie și în domenii înrudite cu acesta trebuie să reprezinte cel puțin 70% din volumul total al cercetării (30% cercetare în domenii înrudite .

Spațiul destinat procesului de învățământ trebuie să cuprindă săli adecvate pentru activități teoretice și pentru activități sportive. iar pentru acreditarea programului proporția trebuie să fie de 1exemplar/5 studenți. 2016 Pag. diapozitive. fondul de carte trebuie să fie în proporție de 1exemplar/10 studenți. Aceasta trebuie să dispună de fond de carte adecvat domeniului și programelor de studii/specializărilor desfășurate. care să ofere posibilitatea folosirii eficiente a materialelor audiovizuale. instrumente și mobilier specific activităților desfășurate. obiecte. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. 8 ARTE. Pentru autorizarea de funcționare provizorie a unui program de studii. Minimum 50% din materialul bibliografic trebuie să fie reprezentat de titluri de carte sau cursuri universitare.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2. URBANISM. Disciplinele prevăzute în planurile de învățământ trebuie să fie acoperite integral cu material bibliografic aflat în biblioteca proprie în număr suficient de exemplare. Bibliotecile trebuie să fie dotate cu săli de lectură pentru cel puțin 25% din numărul total al studenților. instalații. conform numărului de studenți și a formațiilor de studiu. dotate cu aparatură. Biblioteca reprezintă un serviciu destinat studenților și cadrelor didactice obligatoriu pentru toate facultățile. Spațiul de învățământ trebuie să asigure locuri suficiente. ARHITECTURĂ. 106 din 155 . echipamente. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. filme etc.

din domeniul licenței. care au depășit vârsta de pensionare. numai dacă satisface cerințele legale pentru ocuparea postului respectiv.9 Domeniul de licență: MANAGEMENT ÎN SPORT Conform HG nr. de credite (ECTS) 10 Management în sport Management în sport 180 Sursa: HG nr. Titularii de disciplină trebuie să aibă titlul stiințific de doctor. numărul orelor prestate prin asociere. cât și din cea aferentă direcției de specializare. 376/2016. antrenament sportiv. Management și alte domenii înrudite. Cadrele didactice de predare a disciplinelor cu profil teoretic (prelegeri și seminare) și practicaplicativ (proiecte. Posturile din ștatele de funcții se ocupă în conformitate cu Metodologia Cadru la nivel național și cu a standardelor proprii instituției angajatoare. Cadrele didactice care predau discipline corespondente în învățământul superior medical trebuie să aibă și titlul de medic primar. 3. Toate cadrele didactice au obligația de a face cunoscut. publicații în domeniu și în problematica disciplinei respective. specialiști de înaltă clasă din domeniul Educație fizică și sport sau din domenii înrudite acestuia. trebuie să aibă studii. trebuie să aibă experiență didactică. HG nr. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. 2016 Pag. Cadrele didactice cu gradul de lector. 5. În vederea autorizației de funcționare provizorie. Programele de studii/specializările din domeniul de licență Management în sport Cod DL DOMENIUL DE LICENȚĂ PROGRAMUL DE STUDII (PS) / SPECIALIZAREA (S) Nr. medicii care predau discipline prevăzute în curricula specializării. cercetări și publicații în direcția respectivă. cercetări. instituția de învățământ superior trebuie să aibă la fiecare structura instituțională. cercetare stiințifică. Personalul didactic trebuie să îndeplinească cerințele legale pentru ocuparea posturilor didactice. nu trebuie să reprezinte mai mult de 20% din numărul total de posturi din statul de funcții. Cadrele didactice trebuie să dovedească pregătirea inițială și competențe în domeniul disciplinei predate. 8. cercetări și publicații în domeniu. precum și conducătorului instituției la care este asociat. 4. pentru fiecare program din ciclul de licență care duce AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.2016 1. Cadrele didactice cu gradul de profesor universitar. URBANISM. conferențiar sau profesor universitar trebuie să aibă experiență didactică în activitatea de învățământ superior. 107 din 155 . precum și performanțe sportive. poate ocupa temporar un post vacant din Statul de funcții și personal didactic. în vigoare de la 23. 9. Activitatea de cercetare – proiectare . lucrări practice.creație – performanță sportivă trebuie desfășurată cu preponderență în domeniul Știința Sportului și Educației fizice. 8 ARTE. confirmate prin curriculum vitae. ARHITECTURĂ. să dețină studii.1 Personalul didactic 1.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 10. care nu este titularizat în învățământul superior. Personalul didactic universitar complementar. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 7.09. stagii de practică) atât din categoria celor fundamentale. studii. în domeniul de studii universitare de licență (DL10) la care se adresează standardele sunt incluse următoareleprograme de studii /specializări prezentate în Tabelul 2: Tabelul 2. prin declarație scrisă.9. conducătorului instituției la care are funcția de bază. 6. Cadrul didactic asociat. 2.

decan. ARHITECTURĂ. cel puțin 40% din totalul posturilor din statul de funcțiuni constituite conform normativelor legale. respectiv acreditării și specializări subordonate îndeplinirii obiectivelor Spațiului European al Învățământului. prodecan. 108 din 155 . acoperite cu cadre didactice titularizate în învățământul superior conform normelor legale. cel puțin 70% din totalul posturilor din statul de funcțiuni constituite conform normativelor legale. cu privire la domeniul stiinței sportului. șefii de departament) trebuie să fie cadre didactice titularizate în învățământul superior.2 Conținutul procesului de învățământ Domeniul de Licență management în sport are un volum de 180 credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS). acoperite cu cadre didactice cu norma de bază. 2016 Pag. cu specializarea în domeniul Educație fizică și Sport. cuprinse în documentul programatic al Thematic Network Project AEHESIS – Aligning a European Higher Education Structure în Sport Science – Report of the Third Year (www. iar dintre acestea cel puțin 25% să fie profesori universitari și conferențiari universitari.com).  Unitatea de credit este echivalentă cu 25 ore efectuate de către student.9.  Pachetul de discipline pentru specializarea pe o direcție de studiu. poate fi introdus cel mai devreme începând cu semestrul 4. 11. Disciplinele care asigură direcția de specializare constituie un PACHET DISTINCT. În vederea acreditării/evaluării periodice instituția de învățământ superior trebuie să aibă la fiecare structură instituțională.aehesis. nemodificabil în conținut.  Volumul de activitate în domeniul licenței corespondent celor 180 credite ECTS este de 4500 ore . Se recomandă ca acestea să aibă gradul de profesor sau conferențiar universitar. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 24 – 28 ore AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. care odată ales. cu norma de bază în instituția respectivă. în cadrul activităților de pregătire frontală și individuală/independentă. iar dintre acestea cel puțin 25% să fie profesori universitari și conferențiari. NOTĂ: Vor putea fi promovate în vederea evaluării. devine obligatoriu pentru student. 1. Personalul de conducere al instituției de învățământ superior (rector. Programul de studii/specializările de referință din cadrul domeniului de licență este: Management în sport.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 12. titularizate în învățământul superior conform normelor legale. Acesta este compus dintr-un număr de cel puțin 50% unități credit dobândite prin pregătire frontală și un număr de cel mult 50% unități credit dobândite prin studiu individual și activități practico-metodice conexe. în cuantum de 60 credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS). în scopul asimilării cunoștințelor pentru fiecare disciplină de studiu în parte. în funcție de politica universităților. URBANISM. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS la o calificare universitară distinctă. 8 ARTE. Durata unui semestru privind activitatea didactică 14 -17 săptămâni* 3. desfășurate în mod independent de către student. pentru fiecare program de studii din ciclul de licență care duce la o calificare universitară distinctă. prorector. Procesul de învățământ la programele de studii Domeniul de licență Management în sport are în ansamblu următorul conținut: Tabelul 3. sau cu post rezervat. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență 3 ani = 6 semestre 2. propriu programului de studiu. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de licență INDICATOR Nivel 1.  Direcția de specializare are un conținut specific integral.

Numărul de credite alocate educației fizice ca disciplină Min 2 ECTS obligatorie 13. Alți indicatori * La aceasta se adaugă stagiile activității practice de specialitate și elaborării lucrării de licență. Numărul de studenți pe serie 30-50 18. cu volumul de ore /credite ECTS. toate elementele necesare programării și derulării activității. tabere etc.2352 ore.COMISIA DE SPECIALITATE NR. după caz se pot prevedea 2-3 săptămâni pentru aplicații practice/stagii. ore /credite alocate. Număr total de ore pentru 180 ECTS maxim 4500 ore . Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 ore 15. de seminar. Numărul de discipline (obligatorii+opționale) pe semestru 4-7 8.  Numărul de săptămâni pentru fiecare semestru. volum de ore fizice. Număr total ore fizice la o încărcătură de 24 . de lucrări practice/laborator.) admisă de ± 20% 14. 16. Numărul de studenți pe grupă 15-20 19. Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative Raport 1/1. 2352 ore 5. 9. 14-15 săptămâni/semestru. laboratoare. Fiecare semestru se încheie cu o sesiune de examene cu durata de 3 săptămâni. Din care: . Numărul de credite alocate pentru promovarea examenului de 10 ECTS licență 12.Pregătire frontală 55 % – 65% AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.  Stagii și aplicații (practică. El cuprinde în forma propusă de către ARACIS.28 ore/săptămână = 2016 . 2016 ore învățământ pentru întreg ciclu al studiilor de licență Max. cum sunt:  Disciplinele de studiu (repartizate pe semestre. Durata pentru elaborarea lucrării de licență 2 săptămâni 10.) cu denumire. stagii etc. și numărul de credite corespondente. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 2. Număr de săptămâni sesiune restanță Min 1 săpt. ARHITECTURĂ. durată. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 4.  Număr total credite pe semestru: 30 ECTS. stagii.  Numărul și formele de evaluare a nivelului de pregătire din cadrul sistemului de evaluare. în concordanță cu standardele de conținut aprobate. Durata unui semestru nu poate depăși 17 săptămâni. . lucrări practice. 8 ARTE. Stagii de practică 2-3 săpt. cu o abatere (seminare. lucrări laborator. Planul de învățământ este un document obligatoriu pentru organizarea studiilor în domeniul licenței. condiționările pentru promovarea disciplinelor etc. Durata studiilor de licență este de 3 ani. Din care: . 109 din 155 .3 săpt. aplicații. proiecte. Numărul minim de credite pe semestru 30 ECTS 7. forme de practică etc. stagii de practică etc. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de Min.40% număr ore fizice pentru curs (prelegeri) = 806 – 941 ore.60% număr ore fizice pentru seminare. la care.  Numărul total de ore de: predare (curs). URBANISM. aplicații practice. 17. = 1210 – 1411 ore. Numărul minim total de credite obligatorii 180 ECTS 6. Raportul maxim dintre numărul de studenți și numărul de cadre didactice care predau la program 20/1 20. Numărul de credite minim alocat pentru practica de specialitate 3 ECTS 11. 2016 Pag. număr total de ore fizice și convenționale /credite pe tipuri de pregătire: frontală și studiu individual ).

Ponderea disciplinelor se determină pe baza numărului orelor didactice alocate în planul de învățământ. conform nomenclatorului de discipline din prezentul standard. 2.Pregătire individuală 35 % – 45 % NOTĂ: Pe parcursul studiilor este obligatoriu avizul medical anual privind starea de sănătate a tuturor studenților în vederea practicării educației fizice și sportului.COMISIA DE SPECIALITATE NR. *Se acceptă și denumiri echivalente cu conținut similar pentru disciplinele menționate anterior Nr.1 Discipline fundamentale*(generale) Succesiunea și tipul disciplinelor fundamentale (generale) în planul de învățământ sunt orientative. 1. ARHITECTURĂ. d) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din țări ale Uniunii Europene. Ponderea disciplinelor de studiu după categoria formativă Tip disciplină Notație Pondere % Discipline fundamentale DF 20-25 Discipline din domeniu DD 30-35 Discipline de specialitate DS 30-35 Discipline complementare DC 5-10 100% Total Tabelul 5. 2016 Pag. de specialitate și complementare. 3. de domeniu. e) să fie asigurată compatibilitatea la nivel național prin consultarea nomenclatorului de discipline stabilite. crt. c) să se regăsească definirea clară și delimitarea precisă a competențelor profesionale și transversale. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS . Disciplinele din planul de învățământ se grupează după categoria formativă şi după opţionalitate. Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/ opțională) Introducere în management Economie generală Kinesiologie Obligatorie Obligatorie Obligatorie AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Structura planului de învățământ se prezintă astfel: Tabelul 4. 110 din 155 . b) să se respecte structurile pe tipuri de discipline. URBANISM.2. opționale și facultative conform deciziei organizatorului programului de studii. Planurile de învățământ sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerințe: a) să se regăsească disciplinele conform prezentului standard.9. Planul de învățământ va conține discipline fundamentale. 8 ARTE. Ponderea orelor de activitate didactică după opționalitate Tip disciplină Notație Pondere % Discipline obligatorii DO 85-90 Discipline opționale (la alegere) DA 10-15 Discipline facultative DF suplimentar acestei structuri 100% +DF Total 1. grupate la rândul lor în discipline obligatorii.

11. 111 din 155 . 8 ARTE. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 4.2. 1. Management în educație fizică și sport Obligatorie 5. 5. Obligatorie fotbal. 5. Disciplinele Tipul disciplinei (obligatorie/opțională/facultativă) crt. 9.2. 4. 1. 6. Finanțe publice Obligatorie 2.3 Discipline de specialitate Nr. Psihopedagogie Obligatorie 12. handbal. URBANISM. Educație pentru sănătate și prim ajutor Obligatorie 13. Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională/facultativă) Managementul organizațiilor sportive Managementul conflictelor/Managementul riscurilor Managementul calității/Managementul schimbării Psihologia consumatorului de sport Managementul carierei sportive Managementul proiectelor în educație fizică și sport Managementul activității motrice curricular Managementul activității motrice de timp liber Managementul activității sportive în sportul de performanță Practica de specialitate în activități de timp liber Practica de specialitate în medii de inițiere sportivă Practica de specialitate în unități de învățământ Obligatorie Opțional Opțional Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie Obligatorie 1.9. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.4 Discipline complementare Succesiunea și tipul disciplinelor complementare în planul de învățământ sunt orientative Nr. 10. volei 1. 7. 3. Statistică/Baze de date Opțional 7. 2. ARHITECTURĂ.2. Bazele marketingului Obligatorie 4. 2016 Pag. Stagiu de elaborare a lucrării de licență Obligatorie 9.9.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Practica de specialitate în structuri sportive Obligatorie 10. Elemente de sociologie în sport Obligatorie 8.9. Managementul resurselor umane Obligatorie 11. Teoria și metodica educației fizice și sportului Obligatorie Bazele generale ale atletismului Obligatorie Gimnastica de bază Obligatorie Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: baschet. 8. 7. Legislație în domeniul sport/Drept Opțional 1. Relații publice Obligatorie 6. Bazele contabilității Obligatorie 3. Disciplina Tipul disciplinei (obligatorie/opțională/facultativă) crt.2 Discipline de domeniu Succesiunea și tipul disciplinelor de domeniu în planul de învățământ sunt orientative Nr. crt. 6. 12.

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi pentru domeniul aferent programului 8. pondere din nota finală. obiectivele. bibliografie. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice. și pentru studenți. Limbă străină Comunicare în EFS Utilizare soft-uri specializate în EFS Metode de cercetare în EFS/Metodologia cercetării în management în sport Matematică Media în sport Obligatorie Opțional Opțional Opțional Obligatorie Obligatorie 1.5 Rezultatele învățării Instituția de învățământ care solicită evaluarea externa a unui program de studiu trebuie să facă dovada că dispune de mecanisme pentru analiza periodică a cunoașterii transmise și asimilate de către studenții la studiile de licență/master și pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor. sau AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. standard minim de performanță) 1. Condiții (de desfășurare a cursului. sarcinile studentului. competențele. deprinderile și abilitățile dobândite de studenți trebuie să fie suficiente pentru a le permite la absolvire angajarea pe piața muncii. Regulament de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții la studiile de licență/master). ARHITECTURĂ. medii de inițiere și structuri sportive. diplomele.9. 5. 2. bibliografice. Competențe specifice acumulate (profesionale. 4. dezvoltarea unei afaceri proprii. în general.COMISIA DE SPECIALITATE NR. programele de studiu. în special (de exemplu: Regulament de formare profesională a studenților. Unitățile de învățământ au încheiate convenții sau contracte cu societăți comerciale de profil în vederea asigurării unui cadru adecvat efectuării stagiilor practice. Precondiții (de curriculum. 2016 Pag.9. Cunoștințele. Instituția de învățământ trebuie să ofere informații și date despre calificările. 3. 8 ARTE. Evaluare (criterii. Pentru practica de specialitate fișa disciplinei precizează: misiunea practicii. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului) 4. Conținuturi (curs.3 Conținutul fișelor disciplinelor Date despre program 1.) formele și criteriile de evaluare a rezultatelor învățării. de competențe) 3. tipurile de activități și eșalonarea lor pe durata studiilor. seminar/laborator/proiect. în vederea asigurării managementului activității sportive. 1. perioada analizei nu trebuie să depășească durata unui ciclu de școlarizare.4 Practica Practica studenților se desfășoară în unități de învățământ. facilitățile oferite studenților și despre orice aspecte de interes pentru public. metode de evaluare. Obiectivele disciplinei (obiectivul general. site-uri specializate etc. URBANISM. obiectivele specifice) 6.9. Date de spre disciplină 1. personalul didactic și de cercetare. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. transversale) 5. 112 din 155 . 6. tematica. bibliografie) 7. resursele disponibile (umane.

Formele de evaluare sunt: examen. cu mai multe subiecte. Fiecare activitate didactică. Instituția de învățământ trebuie să dispună de programe de stimulare a studenților performanți. evaluările prin examen trebuie să reprezinte cel puțin 50% din numărul total de evaluări. în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator. nota minimă de promovare fiind 5. respectiv total examene: 18. Regulamentul universității va cuprinde descrierea probei privind evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate. colocviul. Evaluarea finală. Rezultatele obținute de studenți pe parcursul pregătirii sunt înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare.9.2 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor Studiile universitare de licență se încheie cu un examen de licență/diplomă. Se respectă modalitatea de examinare prevăzută în Fișa disciplinei.24 Colocvii/an: 2-3. 1. La disciplinele care au o componentă practică/proiect. URBANISM. centralizatoare.COMISIA DE SPECIALITATE NR. se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior și pe baza unei metodologii/proceduri proprii aprobate anual de Senatul universității. verificarea pe parcurs și prezentarea proiectului. exprimate în numere întregi. 8 ARTE. Examenul de licență/diplomă. de cercetare sau practică cuprinsă în planul de învățământ al unei program de studii se încheie cu o evaluare finală. iar promovarea condiționează prezentarea la examenul teoretic. Examenul scris poate consta într-un test grilă sau într-o probă de sinteză.1 Evaluarea studenților Formele de evaluare prevăzute în planul de învățământ sunt: examenul. în baza Metodologiei cadru. Instituția de învățământ are un regulament privind evaluarea și notarea studenților. nu poate fi realizata doar pe baza unui referat redactat de student sau rezultatelor evaluărilor pe parcurs. modalitățile și procedurile prin care se AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. care este aplicat în mod riguros și consecvent. verificare Număr forme de evaluare: 36-39 pentru întregul ciclu de învățământ.5. prin notă. colocviul/examenul practic/proiectul este obligatoriu. Competențele trebuie definite pentru fiecare specializare în parte și trebuie să fie prezentate într-o secțiune distinctă a Planului de învățământ. ARHITECTURĂ.9. registre matricole. care să acopere întreaga materie. respectiv total colocvii: 3-6 1. Examenele se desfășoară oral sau scris. în prezența cadrului didactic titular de curs și a minim unui colaborator de specialitate. Este recomandabil ca examenul scris să nu consiste exclusiv în teste grilă.5. colocviu. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS continuarea lor în ciclul următor. 113 din 155 . respectiv total verificări: 6-9 Verificări/an: 1-2. are elaborat propriu regulament pentru organizarea examenului de licență. iar aceste precizări se înscriu în fișa disciplinei. în formulare omologate în acest sens (cataloage. 2016 Pag. Examene/an: 6 – 8. Toate examenele se desfășoară în campusul universitar. (examinare orală sau scrisă). se poate combina testul grilă cu subiecte ce presupun redactare și verificare a vocabularului si raționamentului specific domeniului precum și/sau rezolvarea unei probleme practice. foi matricole). precum și de programe de recuperare a celor cu dificultăți în învățare. Instituția.

candidații trebuie să fi dobândit cele 180 credite ECTS cuprinse în planul de învățământ. Examenul de licență este cotat cu 10 credite ECTS.6. Lucrările de licență trebuie să respecte standardele academice: temă de cercetare relevantă pentru domeniu. ipoteze/ obiective/sarcini de lucru și instrumente de cercetare. abordarea critică a informațiilor din sursele bibliografice accesate actualizată și adecvată temei și domeniului. În metodologiile/procedurile interne ale instituției de învățământ proprii sunt prevăzute condițiile de acceptare a lucrărilor de licență. Este recomandabil ca lucrările de licență să fie verificate cu un soft antiplagiat. precum și modalitățile și procedurile de interzicere a comercializării lucrărilor de licență.1 Admiterea Admiterea la studiile de licență în domeniul Management în sport se face prin concurs. 1. PROBA II: Susținerea Lucrării de Licență . care vor deține ponderea principală în volumul lucrării. în stil științific. aspecte teoretice definitorii.3 Examenul de licență Studiile se încheie prin Examen de Licență. minim 6. 8 ARTE. acuratețe în redactare.9. Pentru elaborarea lucrării de licență se vor aloca 2 săptămâni în planul de învățământ al anului III.5. Programul de admitere va conține cel puțin o probă complexă de aptitudini motrice sau mai multe probe de aptitudini motrice și specifice diferitelor ramuri de sport. Nota finală a examenului de licență. Pentru a se înscrie la examenul de Licență. care se adaugă celor 180 credite alocate disciplinelor din planul de învățământ. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Se recomandă includerea în tematica probei de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate. să demonstreze familiarizarea cu literatura relevantă pentru tema abordată. aspecte teoretice definitorii. Acesta trebuie să conțină rezultate ale propriilor cercetări și investigații în domeniul temei alese. ARHITECTURĂ. 2016 Pag. Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați 1.COMISIA DE SPECIALITATE NR. acuratețe în redactare. respectiv să fi promovat la toate evaluările/ disciplinele din plan și să fi îndeplinit toate obligațiile profesionale. La decizia universităților pot fi introduse în conținutul admiterii și probe de cunostințe teoretice specifice domeniului. este reprezentată de media celor două probe.9. cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea examenului.lucrările de licență trebuie să respecte standardele academice: temă de cercetare relevantă pentru domeniu. URBANISM. corectitudine din punct de vedere științific și metodologic. 1. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS asigură originalitatea conținutului lucrărilor ce urmează a fi susținute. al cărui conținut trebuie să fie în concordanță cu metodologiile-cadru aprobate de MENCS pentru finalizarea studiilor. ipoteze/ obiective/sarcini de lucru și instrumente de cercetare. Examenul de licență constă din două probe. abordarea critică a informațiilor din sursele bibliografice accesate actualizată și adecvată temei și domeniului.9. iar forma grafică să respecte normele academice aprobate. Conținutul și probele concursului de admitere sunt aprobate anual de către Senatul universității.6 Studenții. Proiectul de licență reprezintă o lucrare cu caracter științific pe care absolventul o realizează și o susține în fața comisiei în vederea obținerii diplomei de licență. Cadrul didactic coordonator răspunde solidar cu candidatul în legătură cu asigurarea autenticității lucrării. 114 din 155 . iar universitățile stabilesc care este procentul de similitudine acceptat. semestrul VI. Probele Examenului de Licență sunt: PROBA I: Proba pentru testarea cunostințelor în domeniul de licență și în specializarea studiată. Tematica examenului de licență și bibliografia se publică pe site-ul web al instituției de învățământ superior. să aibă o structură logică și să fie redactată coerent.

Raportul optim dintre numărul de cadre didactice titulare și numărul de studenți care să asigure un proces instructiv-educativ eficient. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 8. avânduse în vedere caracterul interdisciplinar al domeniului specific). la nivelul domeniului Management în sport. Baza materială pusă la dispoziția studenților trebuie să îndeplinească normativele legale în domeniu în privința condițiilor de igienă și a securității în muncă. Un raport optim se încadrează între 1/15 – 1/20. ce au ca obiect și cercetarea științifică. 1. 1.9. 1. sau publicate în reviste de specialitate. Rezultatele cercetării vor trebui valorificate prin lucrări stiințifice diseminate în manifestări științifice de diferite forme (congrese. Aceasta poate să se afle în proprietatea universității/facultății. 6. Conceperea și coordonarea activităților de management în sport.Numărul de studenți/formație de studiu /activitatea de seminar = 30 – 50 .9. Taxele de școlarizare și cele adiționale (taxe de susținere a examenului de licență. este maximum 20/1. conferințe. 8 ARTE.9. URBANISM. 115 din 155 .). ARHITECTURĂ. La acreditarea programelor de studii. cărți. . sesiuni. facultățile trebuie să prezinte acorduri de colaborare cu universități din țară sau străinătate. 4. taxele de eliberare a diferitelor duplicate la anumite documente.2 Criterii pentru stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați Raportul dintre numărul total de studenți (din întregul ciclu de școlarizare de licență. 5. respectiv titulari + asociați). IFR sau/și ID) și numărul total al cadrelor didactice (cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată. workshop-uri). fac parte integrantă din contractul de studii.COMISIA DE SPECIALITATE NR. pentru stimularea și dezvoltarea creației și inovării în sportul de performanță și înaltă performanță pot fi asimilate cu cercetarea stiințifică după criteriile elaborate de către UEFISCDI și CNATDCU. atestat prin documente aflate la nivelul departamentului/facultății.6.7 Cercetarea științifică 1. sau să fie utilizată în baza unui contract de închiriere. organizate în țară sau în străinătate. inclusiv pe site-ul instituției. Cercetarea în domeniul Management în sport și în domenii înrudite cu acesta trebuie să reprezinte cel puțin 70% din volumul total al cercetării (30% cercetare în domenii înrudite. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Forma de învățământ: cu frecvență redusă nu se organizează fără a exista și învățământ cu frecvență (de zi) pentru programul /specializarea respectivă. Concordanța deplină între domeniul de cercetare și domeniul în care se desfășoară activitățile de învățământ este necesară. sunt aprobate de Senatul Universității și sunt făcute publice. aferente anului universitar în curs. simpozioane. înmatriculați la formele de învățământ IF.8 Baza materială Baza materială trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor procesului de învățământ și de cercetare științifică. în calitate de membru al staff-ului tehnic. Activitatea stiințifică trebuie să se desfășoare conform unui plan de cercetare propriu. 7. 3.Numărul de studenți/formație de studiu /activitatea de lucrări practice = 15 – 20 Taxele de școlarizare ale studenților sunt calculate în concordanță cu costurile medii de școlarizare pe an universitar din învățământul public finanțat de la buget și au la bază o fundamentare detaliată. etc. 2. Nivelul cercetării stiințifice în cadrul programului de studii/specializării să fie conform cu performanțele înregistrate în activitatea practică. nu pot fi modificate în timpul anului universitar. 2016 Pag. La evaluarea cercetării se vor lua în considerare și rezultatele sportive obținute pe plan național și internațional ca urmare a valorificării cercetării desfășurate.

conform numărului de studenți și a formațiilor de studiu. obiecte. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 1. fondul de carte trebuie să fie în proporție de 1 exemplar/10 studenți. echipamente. instrumente și mobilier specific activităților desfășurate. filme etc. instalații. 2. diapozitive. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 2016 Pag. dotate cu aparatură.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Disciplinele prevăzute în planurile de învățământ trebuie să fie acoperite integral cu material bibliografic aflat în biblioteca proprie în număr suficient de exemplare. care să ofere posibilitatea folosirii eficiente a materialelor audiovizuale. iar pentru acreditarea programului proporția trebuie să fie de 1exemplar/5 studenți. Bibliotecile trebuie să fie dotate cu săli de lectură pentru cel puțin 25% din numărul total al studenților. Pentru autorizarea de funcționare provizorie a unui program de studii. Spațiul destinat procesului de învățământ trebuie să cuprindă săli adecvate pentru activități teoretice și pentru activități sportive. 8 ARTE. Aceasta trebuie să dispună de fond de carte adecvat domeniului și programelor de studii/specializărilor desfășurate. ARHITECTURĂ. Spațiul de învățământ trebuie să asigure locuri suficiente. Biblioteca reprezintă un serviciu destinat studenților și cadrelor didactice obligatoriu pentru toate facultățile. Minimum 50% din materialul bibliografic trebuie să fie reprezentat de titluri de carte sau cursuri universitare. URBANISM. 116 din 155 .

credite Arhitectură Urbanism Arte vizuale Științe umaniste și arte Istoria și teoria artei Teatru și artele spectacolului Cinematografie și media Muzică Știința Sportului și Educației Fizice Știința Sportului și Educației Fizice 120 120 120 120 120 120 120 120 Sursa: 1.ro/index. în vigoare de la 23.09. ARHITECTURĂ. HG domenii master_ 16 iulie 2014 http://www. 2016 Pag. HG nr. 8 ARTE. – Domeniile de studii universitare de master (DM) cărora se adresează standardele Comisiei de Specialitate nr 8 Cod DFI 50 60 Domeniul fundamental DFI Domeniul de studii universitare de master (DM) Nr.php/articles/21868 2.COMISIA DE SPECIALITATE NR.2016 AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2 STANDARDE SPECIFICE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE MASTER (CICLUL II) Tabelul 3. 117 din 155 . HG nr. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. URBANISM.edu.

1 Domeniul de master: ARHITECTURĂ Tabelul 4. 8 ARTE.acțională și element structural al competenței. Candidații la programul universitar de master profesional trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență indiferent de domeniul în care aceasta este emisă.COMISIA DE SPECIALITATE NR. specializarea Arhitectură este reglementată sectorial în cadrul Uniunii Europene. circumscrise profesiei respective. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare. într-un program de studii universitare cu o durată de 6 ani. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. diploma obținută fiind echivalentă diplomei de master (conform art.1 Criterii de departajare a programelor de master 2.1 Masterul profesional Programele de masterat profesional sunt orientate preponderent spre formarea competențelor profesionale. Prin competență profesională se înțelege capacitatea dovedită de a selecta.1. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. care se dezvoltă în cadrul mai larg al domeniului de studii. (4) Reflecție critică și constructivă.1 din Legea 1/2011). URBANISM. se exprimă prin următorii descriptori: (1) Cunoaștere.1. masterat. înțelegere și utilizare a limbajului specific. abilități și alte achiziții (valori și atitudini). iar ciclurile I și II de studii sunt oferite comasat. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Cunoștințele. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare. Competența reprezintă capacitatea dovedită de a selecta. Formațiile de studii sunt de maxim 75 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți pentru o grupă de seminar. precum și pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiții de eficacitate și eficiență. Fiecare calificare corelată unui anumit ciclu de studii (licență. 153 alin. (2) Explicare și interpretare. transfer și rezolvare de probleme. ca dimensiune funcțional . în condiții de eficacitate și eficiență. combina și utiliza adecvat cunoștințe. 118 din 155 . –Incadrarea domeniului de studii universitare de master în DFI Cod DFI Domeniul fundamental DFI Domeniul de studii universitare de master (DM) Științe umaniste și arte Arhitectura 50 Sursa: HG nr. competența este descrisă din perspectiva responsabilității și autonomiei. combina și utiliza adecvat cunoștințe. ARHITECTURĂ. 2016 Pag. se exprimă prin următorii descriptori: (3) Aplicare. 2. doctorat) este definită în baza descrierii generale a rezultatelor învățării și se exprimă prin: a) Competențe profesionale generale. În contextul Cadrului European al Calificărilor. HG nr. Abilitățile. Competențele profesionale reprezintă ansamblul unitar și dinamic al cunoștințelor și abilităților.2016 Pentru domeniul de studii universitare Arhitectura. In cadrul acestui domeniu de studii universitare pot fi organizate programe distincte de master structurate după cum urmează. b) Competențe profesionale specifice. (5) Creativitate și inovare. abilități și alte achiziții (valori și atitudini).09. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. în vigoare de la 23. care se dezvoltă în cadrul mai restrâns al unui program de studii.1. ca dimensiune cognitivă și element structural al competenței.

laboratoare. instituțiile de învățământ superior trebuie să demonstreze că respectă și următoarele cerințe: a. Studiile universitare de masterat didactic asigură competențele profesionale psihopedagogice. e. prin pregătire psihopedagogică și didactică inițială și pregătire avansată în specialitate. Un program de studiu de master de cercetare științifică se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (cercetare fundamentală și aplicată) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1. Cercetarea aplicativă – activitatea destinată. Practica se va desfășura. în principal. ce organizează programele respective de master de cercetare. pentru a dobândi cunoștințe noi cu privire la fenomene și procese. de specialitate. Personalul didactic și de cercetare este implicat în granturi de cercetare naționale și internaționale și în contracte instituționale cu mediul educațional și socio-economic d. didactice.1. minim doi sunt conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul de master de cercetare. În vederea autorizării/acreditării programelor de studii universitare de master didactic. c. Personalul didactic și de cercetare propriu desfășoară activități de cercetare științifică potrivit unui plan a cărui tematică vizează cercetări fundamentale și aplicative orientate spre asigurarea calității procesului de învățământ și profesionalizarea personalului didactic și de conducere. Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare.3 Masterul didactic Masterele didactice se organizează exclusiv la forma de învățământ cu frecvență.1. Există laborator multimedia și centru de documentare psihopedagogică și didactică. ARHITECTURĂ.2 – 1. 8 ARTE. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilor doctorale. manageriale și de cercetare necesare exercitării funcțiilor didactice în învățământ. Programul de studii universitare de master didactic are durata de 2 ani și este prevăzut cu 120 de credite transferabile. f. Formațiile de studii sunt de maxim 50 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți pentru o grupă de seminar. 119 din 155 .2 Masterul de cercetare științifică Masterele de cercetare științifică sunt orientate preponderent spre formarea competențelor de cercetare științifică. modele conceptual și teorii. proiecte. Candidații la programele de masterat de cercetare științifică trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență în ramura fundamentală de știință. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Un program de studiu de master profesional se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (seminar. Cercetarea științifică cuprinde cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă. în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de cercetare ale instituțiilor de învățământ superior. practică) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1. 2016 Pag. 2. 2. precum și în vederea formulării și verificării de ipoteze. în principal. URBANISM. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.5. utilizării cunoștințelor științifice pentru perfecționarea sau realizarea de noi produse. Cercetarea fundamentală – activitatea desfășurată. digitale. pe cât posibil. în vederea ocupării funcțiilor didactice din învățământ și a evoluției în cariera didactică. îndrumare și control din învățământ. tehnologii și servicii.5. b.2 – 1.1. Misiunea programului de master didactic vizează creșterea performanței individuale a personalului didactic și a organizațiilor școlare în care funcționează.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat.1.

Planul de învățământ și programele disciplinelor de învățământ sunt coerente și în concordanță cu misiunea asumată de programul de studii universitare de masterat didactic. 2. 120 din 155 .COMISIA DE SPECIALITATE NR. Durata unui semestru activități didactice 12-14 săptămâni 3.2 Personalul didactic Toate posturile didactice de predare constituite conform normelor legale vor fi acoperite de cadre didactice titularizate în învățământul superior potrivit legii. însoțită de Suplimentul la diploma.3 Organizarea procesului de învățământ Tabelul 5. conferențiar universitar sau lector/șef de lucrări. viitori studenți în chestiuni legate de facilitățile de învățare.4 ani școlari cu unitățile de învățământ din rețeaua de practica pedagogică pentru stabilirea condițiilor de organizare și desfășurare a stagiilor practice. Planurile de învățământ ale programelor de masterat didactic sunt structurate după cum urmează: 90 credite . Universitatea dispune de cadre didactice titulare proprii.. h. 2016 Pag. k. care au în vedere competențele didactice. Admiterea la programul de masterat didactic se realizează prin concurs care constă în 2 probe: o proba orala (interviu) și o probă practică. de comunicare. Instituția de învățământ organizează un program intensiv de abilitare didactica în cuantum de 60 credite structurat în doua module specifice primului și celui de al doilea an de masterat profesional/cercetare destinat studenților masteranzi înmatriculați la programele de masterat profesional/cercetare. cu titlul științific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat. o. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de 672-896 ore* AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. ARHITECTURĂ. n. parteneriatele cu mediul educațional existente. i. 8 ARTE. structura și performanța personalului didactic. Procesul de evaluare al studenților este parte integrantă a procesului educațional.1. Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare. URBANISM. Există structura informațională necesară pentru informarea deciziei potențialilor beneficiari. fiind astfel proiectat încât să demonstreze calitatea rezultatelor învățării.Componenta cadru cu statut obligatoriu aprobată de MECTS și 30 credite . La absolvire li se eliberează diploma de abilitare didactica. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 14-16 ore 4. proiecte etc. pot fi acoperite și de alte cadre didactice titularizate în învățământul superior cu titlul științific de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă. inclusiv sistem de monitorizare a absolvenților. cu titlu de profesor sau conferențiar. Restul activităților didactice de seminarizare. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență 2 ani 2. l. din care cel puțin 80 % să fie angajați cu norme de bază. g. m. j. minim doi sunt conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul de master de cercetare. În vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic instituția de învățământ încheie acorduri-cadru cu inspectoratele școlare și contracte de colaborare cu durata de 1 . Absolvenților masterului didactic li se eliberează diplome de master în domeniul programului de licență.componenta la decizia universității stabilită și aprobată de către Senatul universitar. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Programul de studii universitare de master didactic se organizează exclusiv la forma învățământ cu frecvență. digitale și de relaționare necesare parcurgerii cu succes a unui program de formare didactică.1. pentru cel puțin jumătate din disciplinele aferente programului. având gradul de profesor universitar. 2. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de master Nivel INDICATOR 1. lucrări aplicative.

laboratoare. Numărul de credite alocate unei discipline 9. Tema disertației se stabilește de către conducătorul de disertație împreună cu masterandul și se corelează cu programul de pregătire universitară de masterat. planul de învățământ trebuie să cuprindă. care organizează programele respective de master de cercetare.5 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor Pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor de master. Formele de practică semestrială și stagiile de practică corespund profilului și misiunii declarate. stagii de practică etc. 4 săptămâni Min. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 2-3 săptămâni 16. 1 săptămână 17. ARHITECTURĂ. Numărul maxim de studenți pe serie 50 18.2 cu o abatere de ± 25 % 14. Numărul de credite minime pe semestru 7. Numărul minim total de credite obligatorii 6. 2.min.min. Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 ore 15. În programul de studii universitare de master sunt prevăzute stagii de practică de 2 – 3 săptămâni pe an. 4 Module de pregătire complementare (opționale) . Numărul de credite alocate pentru promovarea lucrării de disertație 13.min. 4 Discipline de sinteză (opționale) .COMISIA DE SPECIALITATE NR.) Numărul minim de discipline pe semestru: Master profesional Discipline de aprofundare (obligatorii) . 2 ECTS Min. pe cât posibil.min. Practica pentru studenții înmatriculați la programe de master de cercetare se va desfășura. 121 din 155 . proiecte. 10 ECTS Raport 1/1. Durata practicii de specialitate 10. 2 Practică profesională Master științific Discipline de cunoaștere avansată (obligatorii) . stagiu pentru elaborarea lucrării. 2 săptămâni Min. în semestrul IV.4 Practica Practica pentru studenții înmatriculați la programe de master profesional se poate efectua în organizațiile în care sunt încadrați în muncă masteranzii (dacă își desfășoară activitatea în domeniul programului de masterat sau dacă organizația respectivă are departamente în domeniul programului de masterat) sau. 8 ARTE. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS învățământ pentru întreg ciclu al studiilor 5. URBANISM. 2 Numărul minim de examene pe semestru este în procent de 30-40% din totalul verificărilor 2. Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative 120 30 8 Min. 2016 Pag. Durata pentru elaborarea lucrării de disertație prevăzută în planul de învățământ 12. Numărul maxim de studenți pe grupă 25 * La aceasta se adaugă stagiile activității practice de specialitate și elaborării lucrării de disertație. Numărul minim de discipline pe semestru 8.1. Numărul de credite alocate pentru practica de specialitate 11. (seminare. în situația în care nu au un loc de muncă în domeniu. cu domeniul de competență al AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Număr de săptămâni sesiune restanță Min. în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de cercetare ale instituțiilor de învățământ superior.1. 4 săptămâni Min.

vor fi alese de masterand. Examenul de disertație constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație. Tematica și Tema pentru susținerea examenului de disertație. Conținutul. Conducătorii științifici ai lucrărilor de disertație răspund în solidar cu masterandul în legătură cu autenticitatea lucrării. Lucrările de disertație sunt verificate cu un soft antiplagiat. URBANISM. susținerea și promovarea examenului de disertație se acordă 10 ECTS peste cele aferente programului de studii. In cazul lucrării de disertație a unui absolvent de master de cercetare: a) obiectivele lucrării de disertație trebuie să aiba în vedere o rezolvare a unei teme de cercetare propriu-zisă. Pentru Elaborarea. rezultate din cercetarea întreprinsă. b) lucrarea de disertație trebuie să probeze capacitatea masterandului de a desfășura independent o cercetare de birou și /sau o cercetare de teren. Disertația trebuie să demonstreze însușirea competențelor specifice programului de master. ARHITECTURĂ. să conțină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluționarea temei. împreună cu conducătorul de disertație și se vor focaliza pe o cercetare aplicată având ca suport un răspuns la tema program de cercetare propusă în cadrul programului de master respectiv. Prin conținutul său tematic. atât din literatura de specialitate internațională cât și din cea autohtonă. subcapitole. precum și modalități de validare științifică a acestora. cunoașterea teoretică a temei abordate și originalitate în tratarea acesteia. obiective. Examenul de disertație se susține de către candidații care au promovat la data examenului disciplinele universitare ale anilor de studii I-II de master și au acumulat cele 120 de credite aferente. c) finalitatea aplicativă a lucrării de disertație se cere să probeze capacitatea masterandului de implementare practică a soluțiilor proprii. Universitățile au și utilizează un software antiplagiat și au regulamente și proceduri clare pentru verificarea lucrărilor de disertație. subpuncte (după caz).COMISIA DE SPECIALITATE NR. d) lucrarea de disertație trebuie să cuprindă două componente finale legate de limitele cercetării și. Subiectul cercetării probei 1 (teoretică) se va alege astfel încât să fundamenteze științific și metodologic studiul de la proba 2 (practică/aplicată). va fi structurat pe capitole. Suportul bibliografic al lucrării de disertație trebuie sa facă dovada că autorul acesteia a parcurs principalele lucrări de referință ale domeniului. 8 ARTE. din ultimii ani. specific subdomeniului de specializare și temei. respectiv direcții viitoare de cercetare. metodologie și conținut aplicativ lucrarea de disertație trebuie să reprezinte un progres semnificativ în raport cu cerințele normale existente față de o lucrare de licență. Aceasta constă în următoarele două probe: PROBA 1 (teoretică)– Memoriu de Cercetare: elaborarea și prezentarea publică a unei disertații pe baza unui memoriu cu caracter de cercetare în domeniul de specializare al masterandului (adaptată la specialitatea de bază a acestuia) și reprezentând totodată o fundamentare teoretică și metodologică a probei practice/aplicative (Proba 2) AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Disertația trebuie să demonstreze cunoașterea științifică avansată a temei abordate. 122 din 155 . Cercetarea se va sprijini pe obiectivele proiectului de specialitate/aplicarea pe un studiu de caz (în funcție de specializarea masterului) și pe o cercetare documentară și de teren (după caz). EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS conducătorului de disertație. 2016 Pag. Tema disertației se aprobă de conducerea facultății sau departamentului în care se desfășoară studiile universitare de masterat. iar universitățile stabilesc care este procentul de similitudine acceptat.

123 din 155 .1. Disciplinele prevăzute în planul de învățământ trebuie să fie acoperite integral cu material bibliografic. Biblioteca trebuie să aibă săli de lectură pentru cel puțin 5% din numărul total al studenților.6 Baza tehnico-materială Baza materială.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 mp/loc) și seminare.5-3 mp/student raportată la studenții care lucrează concomitent.prezentarea unui proiect de specialitate sau a unei aplicații pe un studiu de caz în cadrul disertației. culegeri de norme de proiectare și legislație de profil. Biblioteca proprie Biblioteca proprie trebuie să cuprindă: cărți și reviste de specialitate. în număr suficient de exemplare. 2. proprie sau prin închiriere.  ateliere pentru proiecte/lucrări. (min. în funcție de specializarea programului masteral. URBANISM. diatecă. de cercetare științifică și de creație în domeniul Arhitectură și Urbanism.5 mp/loc) conform normelor de suprafață ale Ministerului Educației și Cercetării. trebuie să asigure condițiile specifice pentru îndeplinirea obiectivelor procesului de învățământ. ARHITECTURĂ. dotate cu planșete individuale.  laborator de informatică echipat conform standardelor specifice. tratate și cursuri. 1. 2. 2016 Pag.  aparate de proiecție și alte mijloace de comunicare audio-video. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS PROBA 2 (practică) .  conexiune la Internet. aflat în biblioteca proprie. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. având iluminarea conform normelor și o suprafață de min. Spații de învățământ și dotări tehnice  săli de cursuri (min. 8 ARTE. Minimum 50% din materialul bibliografic să fie reprezentat de titluri de carte sau cursuri universitare. îndrumătoare de proiectare.

În contextul Cadrului European al Calificărilor. b) Competențe profesionale specifice.1. URBANISM. ca dimensiune funcțional . Competențele profesionale reprezintă ansamblul unitar și dinamic al cunoștințelor și abilităților. –Incadrarea domeniului de studii universitare de master în DFI Cod DFI Domeniul fundamental DFI Domeniul de studii universitare de master (DM) 50 Științe umaniste și arte Urbanism HG nr. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. se exprimă prin următorii descriptori: (3) Aplicare. proiecte. abilități și alte achiziții (valori și atitudini). Abilitățile.2 Domeniul de master: URBANISM Tabelul 4. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. 8 ARTE. Formațiile de studii sunt de maxim 75 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți pentru o grupă de seminar. doctorat) este definită în baza descrierii generale a rezultatelor învățării și se exprimă prin: a) Competențe profesionale generale. combina și utiliza adecvat cunoștințe. Candidații la programul universitar de master profesional trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență indiferent de domeniul în care aceasta este emisă. abilități și alte achiziții (valori și atitudini). în condiții de eficacitate și eficiență. (4) Reflecție critică și constructivă.1 Master profesional Programele de masterat profesional sunt orientate preponderent spre formarea competențelor profesionale. 2016 Pag. Cunoștințele. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 124 din 155 .2 – 1. Este destinat celor care au diplomă de licență (ciclu I) în același domeniu sau într-un domeniu apropiat.5.COMISIA DE SPECIALITATE NR. laboratoare. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare. Competența reprezintă capacitatea dovedită de a selecta. Prin competență profesională se înțelege capacitatea dovedită de a selecta. care se dezvoltă în cadrul mai larg al domeniului de studii. ARHITECTURĂ. ca dimensiune cognitivă și element structural al competenței. transfer și rezolvare de probleme. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Un program de studiu de master profesional se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (seminar.2. se exprimă prin următorii descriptori: (1) Cunoaștere. înțelegere și utilizare a limbajului specific. practică) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1. Fiecare calificare corelată unui anumit ciclu de studii (licență.09. HG nr.1 Criterii de departajare a programelor de master 2. (2) Explicare și interpretare. în vigoare de la 23.2016 2. precum și pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiții de eficacitate și eficiență. circumscrise profesiei respective. combina și utiliza adecvat cunoștințe.acțională și element structural al competenței. (5) Creativitate și inovare. masterat. care se dezvoltă în cadrul mai restrâns al unui program de studii. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare. competența este descrisă din perspectiva responsabilității și autonomiei.2.

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS

2.2.1.2 Master de cercetare științifică
Masterele de cercetare științifică sunt orientate preponderent spre formarea competențelor de
cercetare științifică. Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu
primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. Masterul de cercetare
este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilor doctorale.
Cercetarea științifică cuprinde cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă.
Cercetarea fundamentală – activitatea desfășurată, în principal, pentru a dobândi cunoștințe noi
cu privire la fenomene și procese, precum și în vederea formulării și verificării de ipoteze, modele
conceptual și teorii.
Cercetarea aplicativă – activitatea destinată, în principal, utilizării cunoștințelor științifice pentru
perfecționarea sau realizarea de noi produse, tehnologii și servicii.
Candidații la programele de masterat de cercetare științifică trebuie să fie absolvenți cu diplomă
de licență în ramura fundamentală de știință.
Practica se va desfășura, pe cât posibil, în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de
cercetare ale instituțiilor de învățământ superior, ce organizează programele respective de master
de cercetare.
Formațiile de studii sunt de maxim 75 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți
pentru o grupă de seminar.
Un program de studiu de master de cercetare științifică se individualizează dacă în planul său de
învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (cercetare
fundamentală și aplicată) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1,2 – 1,5.
Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare, minim doi sunt
conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul
de master de cercetare.
Alte aspecte:
a. Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu
din cadrul programelor de studii universitare de doctorat.
b. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat
în cadrul școlilor doctorale.

2.2.2 Personalul didactic
Toate posturile didactice de predare constituite conform normelor legale vor fi acoperite de cadre
didactice titularizate în învățământul superior potrivit legii, având gradul de profesor universitar,
conferențiar universitar sau lector/șef de lucrări, cu titlul științific de doctor în domeniul
disciplinelor din postul ocupat, din care cel puțin 80 % să fie angajați cu norme de bază. Restul
activităților didactice de seminarizare, lucrări aplicative, proiecte etc., pot fi acoperite și de alte
cadre didactice titularizate în învățământul superior cu titlul științific de doctor în specialitatea
disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă.
Universitatea dispune de cadre didactice titulare proprii, cu titlu de profesor sau conferențiar,
pentru cel puțin jumătate din disciplinele aferente programului.
Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare, minim doi sunt
conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul
de master de cercetare.

2.2.3 Organizarea procesului de învățământ
Tabelul 5. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la
programele de master
INDICATOR
Nivel
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 125 din 155

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS
Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență
1-2 ani
Durata unui semestru activități didactice
14 săptămâni
Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână
14-16
Numărul de ore de activitate organizată conform planului de
Min. 392;
învățământ pentru întreg ciclu al studiilor
max. 896*
5. Numărul minim total de credite obligatorii
60/120
6. Numărul de credite minime pe semestru
30
7. Numărul minim de discipline pe semestru
10
8. Numărul de credite alocate unei discipline
Min. 1 ECTS
9. Durata practicii de specialitate
56 ore
10. Numărul de credite alocate pentru practica de specialitate
Min. 2 săptămâni
11. Durata pentru elaborarea lucrării de disertație prevăzută în planul de Min. 2 săptămâni
învățământ
12. Numărul de credite alocate pentru promovarea lucrării de disertație
Min. 10 ECTS
13. Raportul dintre numărul orelor de aplicative (seminare, laboratoare,
1,2 – 1,5
proiecte, stagii de practică etc.) și numărul orelor de curs
14. Echivalența în ore a unui credit ECTS
25 ore
15. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru
2-3 săptămâni
16. Număr de săptămâni sesiune restanță
Min. 1 săptămână
17. Numărul maxim de studenți pe serie
75
18. Numărul maxim de studenți pe grupă
25
* La aceasta se adaugă stagiile activității practice de specialitate și elaborării lucrării de disertație.
1.
2.
3.
4.

Master profesional
Discipline de aprofundare (obligatorii) -min.4
Discipline de sinteză (opționale) - min.2
Practică profesională
Master științific
Discipline de cunoaștere avansată (obligatorii)- min.4
Module de pregătire complementare (opționale)- min.2
Volum plan de învățământ: 14-16 ore pe săptămână
Master profesional- 120 credite
Master de cercetare științifică- 60 credite
Numărul minim de examene pe semestru este în procent de 30-40% din totalul verificărilor

2.2.4 Practica
Practica pentru studenții înmatriculați la programe de master profesional se poate efectua în
organizațiile în care sunt încadrați în muncă masteranzii (dacă își desfășoară activitatea în
domeniul programului de masterat sau dacă organizația respectivă are departamente în domeniul
programului de masterat) sau, în situația în care nu au un loc de muncă, în domeniu.
Practica pentru studenții înmatriculați la programe de master de cercetare se va desfășura, pe cât
posibil, în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de cercetare ale instituțiilor de
învățământ superior, care organizează programele respective de master de cercetare.
În programul de studii universitare de master pentru care s-a elaborat planul de învățământ sunt
prevăzute stagii de practică de 2 – 3 săptămâni pe an. Formele de practică semestrială și stagiile
de practică corespund profilului și misiunii declarate.

AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 126 din 155

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 8 ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Standarde specifice ARACIS

2.2.5 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor
Pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor de master, planul de învățământ trebuie să
cuprindă, în semestrul IV, stagiu pentru elaborarea lucrării.
Tema disertației se stabilește de către conducătorul de disertație împreună cu masterandul și se
corelează cu programul de pregătire universitară de masterat, cu domeniul de competență al
conducătorului de disertație. Tema disertației se aprobă de conducerea facultății sau
departamentului în care se desfășoară studiile universitare de masterat.
Disertația trebuie să demonstreze cunoașterea științifică avansată a temei abordate, să conțină
elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluționarea temei, precum și modalități de validare
științifică a acestora. Prin conținutul său tematic, obiective, metodologie și conținut aplicativ
lucrarea de disertație trebuie să reprezinte un progres semnificativ în raport cu cerințele normale
existente față de o lucrare de licență.
Suportul bibliografic al lucrării de disertație trebuie sa facă dovada că autorul acesteia a parcurs
principalele lucrări de referință ale domeniului, din ultimii ani, atât din literatura de specialitate
internațională cât și din cea autohtonă.
Universitățile au și utilizează un software antiplagiat și au regulamente și proceduri clare pentru
verificarea lucrărilor de disertație. Lucrările de disertație sunt verificate cu un soft antiplagiat, iar
universitățile stabilesc care este procentul de similitudine acceptat. Conducătorii științifici ai
lucrărilor de disertație răspund în solidar cu masterandul în legătură cu autenticitatea lucrării.
In cazul lucrării de disertație a unui absolvent de master de cercetare:
e) obiectivele lucrării de disertație trebuie să aiba în vedere o rezolvare a unei teme de cercetare
propriu-zisă;
f) lucrarea de disertație trebuie să probeze capacitatea masterandului de a desfășura independent
o cercetare de birou și /sau o cercetare de teren;
g) finalitatea aplicativă a lucrării de disertație se cere să probeze capacitatea masterandului de
implementare practică a soluțiilor proprii, rezultate din cercetarea întreprinsă;
h) lucrarea de disertație trebuie să cuprindă două componente finale legate de limitele cercetării
și, respectiv direcții viitoare de cercetare.
Pentru Elaborarea, susținerea și promovarea examenului de disertație se acordă 10 ECTS peste
cele aferente programului de studii.
Examenul de disertație se susține de către candidații care au promovat la data examenului
disciplinele universitare ale anilor de studii I-II de master (Ciclul II – Bologna) și au acumulat cele
120 de credite aferente.
Tematica și Tema pentru susținerea examenului de disertație, vor fi alese de student, împreuna
cu îndrumătorii și se vor focaliza pe o cercetare aplicată având ca suport un răspuns la tema
program de cercetare propusă în cadrul programului de master respectiv. Cercetarea se va sprijini
pe obiectivele proiectului de specialitate/aplicarea pe un studiu de caz (în funcție de specializarea
masterului) și pe o cercetare documentară și de teren (după caz).
Subiectul cercetării probei 1 (teoretică) se va alege astfel încât să fundamenteze științific și
metodologic studiul de la proba 2 (practică/aplicată).
Conținutul, specific subdomeniului de specializare și temei, va fi structurat pe capitole,
subcapitole, subpuncte (după caz).
Disertația trebuie să demonstreze însușirea competențelor specifice programului de master,
cunoașterea teoretică a temei abordate și originalitate în tratarea acesteia.
Examenul de disertație constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație. Aceasta constă în
următoarele două probe:
PROBA 1 (teoretică)– Memoriu de Cercetare: elaborarea și prezentarea publică a unei disertații
pe baza unui memoriu cu caracter de cercetare în domeniul de specializare al masterandului
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016

Pag. 127 din 155

1. 1 mp/loc) și seminare.5-3 mp/student raportată la studenții care lucrează concomitent. Disciplinele prevăzute în planul de învățământ trebuie să fie acoperite integral cu material bibliografic. îndrumătoare de proiectare.6 Baza tehnico-materială Baza materială. având iluminarea conform normelor și o suprafață de min. 8 ARTE.  racordare la Internet. culegeri de norme de proiectare și legislație de profil. tratate și cursuri. diatecă. ARHITECTURĂ. 2016 Pag. 2.  laborator de informatică echipat conform standardelor specifice. Spații de învățământ și dotări tehnice  săli de cursuri (min.COMISIA DE SPECIALITATE NR.  aparate de proiecție și alte mijloace de comunicare audio-video. proprie sau prin închiriere. trebuie să asigure condițiile specifice pentru îndeplinirea obiectivelor procesului de învățământ. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS (adaptată la specialitatea de bază a acestuia) și reprezentând totodată o fundamentare teoretică și metodologică a probei practice/aplicative (Proba 2) PROBA 2 (practică) . Biblioteca trebuie să aibă săli de lectură pentru cel puțin 5% din numărul total al studenților. în număr suficient de exemplare.5 mp/loc) conform normelor de suprafață ale Ministerului Educației și Cercetării. aflat în biblioteca proprie. în funcție de specializarea programului masteral. URBANISM. Minimum 50% din materialul bibliografic să fie reprezentat de titluri de carte sau cursuri universitare.2. 2. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Biblioteca proprie Biblioteca proprie trebuie să cuprindă: cărți și reviste de specialitate. 128 din 155 .  ateliere pentru proiecte/lucrări. dotate cu planșete individuale. (min. de cercetare științifică și de creație în domeniul Arhitectură și Urbanism.prezentarea unui proiect de specialitate sau a unei aplicații pe un studiu de caz în cadrul disertației.

Abilitățile. ARHITECTURĂ. proiecte.3.COMISIA DE SPECIALITATE NR.2 Master de cercetare științifică Masterele de cercetare științifică sunt orientate preponderent spre formarea competențelor de cercetare științifică. Un program de studiu de master profesional se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (seminar. (2) Explicare și interpretare. Prin competență profesională se înțelege capacitatea dovedită de a selecta. precum și pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiții de eficacitate și eficiență.2 – 1. combina și utiliza adecvat cunoștințe.3. abilități și alte achiziții (valori și atitudini). 2.3 Domeniul de master: ARTE VIZUALE Tabelul 4.acțională și element structural al competenței. URBANISM. se exprimă prin următorii descriptori: (3) Aplicare. masterat. –Incadrarea domeniului de studii universitare de master în DFI Cod DFI Domeniul fundamental DFI Domeniul de studii universitare de master (DM) 70 Științe umaniste și arte Arte vizuale Sursa: HG nr. abilități și alte achiziții (valori și atitudini). Competența reprezintă capacitatea dovedită de a selecta. care se dezvoltă în cadrul mai restrâns al unui program de studii. în vigoare de la 23. practică) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1. b) Competențe profesionale specifice.3. (5) Creativitate și inovare.1 Criterii de departajare a programelor de master 2.5.1. combina și utiliza adecvat cunoștințe. Cunoștințele. Formațiile de studii sunt de maxim 75 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți pentru o grupă de seminar. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare. 129 din 155 . În contextul Cadrului European al Calificărilor. (4) Reflecție critică și constructivă.1 Master profesional Programele de masterat profesional sunt orientate preponderent spre formarea competențelor profesionale. Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Este destinat celor care au diplomă de licență (ciclu I) în același domeniu sau într-un domeniu apropiat. transfer și rezolvare de probleme. ca dimensiune cognitivă și element structural al competenței. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. circumscrise profesiei respective. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017.2016 2. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. 8 ARTE. Fiecare calificare corelată unui anumit ciclu de studii (licență. competența este descrisă din perspectiva responsabilității și autonomiei.1. în condiții de eficacitate și eficiență. doctorat) este definită în baza descrierii generale a rezultatelor învățării și se exprimă prin: a) Competențe profesionale generale.09. se exprimă prin următorii descriptori: (1) Cunoaștere. 2016 Pag. înțelegere și utilizare a limbajului specific. care se dezvoltă în cadrul mai larg al domeniului de studii. HG nr. Competențele profesionale reprezintă ansamblul unitar și dinamic al cunoștințelor și abilităților. ca dimensiune funcțional . laboratoare. Candidații la programul universitar de master profesional trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență indiferent de domeniul în care aceasta este emisă. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare.

Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare. ARHITECTURĂ. pot fi acoperite și de alte cadre didactice titularizate în învățământul superior cu titlul științific de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă. a. lucrări aplicative. precum și în vederea formulării și verificării de ipoteze. Cercetarea științifică cuprinde cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă.3. în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de cercetare ale instituțiilor de învățământ superior. modele conceptual și teorii.Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. în principal. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilor doctorale. din care cel puțin 80 % să fie angajați cu norme de bază. Un program de studiu de master de cercetare științifică se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (cercetare fundamentală și aplicată) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de 904-1016 învățământ pentru întreg ciclu al studiilor AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. minim doi sunt conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul de master de cercetare. cu titlul științific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență 2 ani – 4 semestre 2. b. tehnologii și servicii. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de master INDICATOR Nivel 1. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. pe cât posibil. conferențiar universitar sau lector/șef de lucrări.3. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilor doctorale. Cercetarea fundamentală – activitatea desfășurată. 8 ARTE. în principal.COMISIA DE SPECIALITATE NR.2 Personalul didactic Toate posturile didactice de predare constituite conform normelor legale vor fi acoperite de cadre didactice titularizate în învățământul superior potrivit legii. Universitatea dispune de cadre didactice titulare proprii. cu titlu de profesor sau conferențiar. minim doi sunt conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul de master de cercetare. Cercetarea aplicativă – activitatea destinată. pentru a dobândi cunoștințe noi cu privire la fenomene și procese. Practica se va desfășura. 130 din 155 .2 – 1. Restul activităților didactice de seminarizare. 2. utilizării cunoștințelor științifice pentru perfecționarea sau realizarea de noi produse. URBANISM. Candidații la programele de masterat de cercetare științifică trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență în ramura fundamentală de știință. proiecte etc. ce organizează programele respective de master de cercetare. 2016 Pag. 2. Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare. Formațiile de studii sunt de maxim 75 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți pentru o grupă de seminar.5. având gradul de profesor universitar. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 14-16 4.. Durata unui semestru activități didactice prevăzute în planul 14 săptămâni de învățământ 3. pentru cel puțin jumătate din disciplinele aferente programului.3 Organizarea procesului de învățământ Tabelul 5.

stagii de practică etc. Master profesional Discipline de aprofundare (obligatorii) -min. În programul de studii universitare de master pentru care s-a elaborat planul de învățământ sunt prevăzute stagii de practică de 2 – 3 săptămâni pe an.4 Discipline de sinteză (opționale) . Raportul dintre numărul orelor de aplicative (seminare. în domeniu. Metodologia de admitere și de finalizare a studiilor este stabilită de către instituția de învățământ superior organizatoare. Numărul de credite minime pe semestru 30 7.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Durata pentru elaborarea lucrării de disertație prevăzută în Min. după caz.4 Practica Practica pentru studenții înmatriculați la programe de master profesional se poate efectua în organizațiile în care sunt încadrați în muncă masteranzii (dacă își desfășoară activitatea în domeniul programului de masterat sau dacă organizația respectivă are departamente în domeniul programului de masterat) sau. care organizează programele respective de master de cercetare.5 laboratoare. în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de cercetare ale instituțiilor de învățământ superior.min.min. Pentru stagiile de practică. Numărul de credite alocate pentru practica de specialitate 3 ECTS 11. Număr de săptămâni sesiune restanță 1 săptămână 17.3.2 Practică artistică Master științific Discipline de cunoaștere avansată (obligatorii). Practica pentru studenții înmatriculați la programe de master de cercetare se va desfășura. 2. Numărul minim total de credite obligatorii 120 6. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 3 săptămâni 16.) și numărul orelor de curs 14. a. ARHITECTURĂ.4 Module de pregătire complementare (opționale). URBANISM. Numărul de credite alocate pentru promovarea lucrării de 10 ECTS disertație 13. 2 sîptămâni planul de învățământ 12. 131 din 155 .3. pe cât posibil. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. convenții de colaborare. proiecte. contracte sau alte documente cu unitățile baze de practică. Numărul maxim de studenți pe serie 75 18. Durata practicii de specialitate 2-3 săptăâni 10.5 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor a. Numărul de credite alocate unei discipline Min.min. 2 ECTS 9. b. Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 15. 1. 8 ARTE.2 Practică artistică Volum plan de învățământ: 14-16 ore pe săptămână Numărul minim de examene pe semestru este în procent de 30-40% din totalul verificărilor 2. Numărul maxim de studenți pe grupă 25 * La aceasta se adaugă stagiile activității practice de specialitate și elaborării lucrării de disertație. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 5. 2016 Pag. Numărul minim de discipline pe semestru 6 8. Formele de practică semestrială și stagiile de practică corespund profilului și misiunii declarate. în situația în care nu au un loc de muncă. instituția de învățământ superior va încheia.2-1. cu respectarea criteriilor generale stabilite de Legea învățământului și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

precum și desfășurarea activităților de cercetare științifică. 132 din 155 . de cercetare științifică și creație artistică. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS b. d. 8 ARTE. 4. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Ateliere de gravură. Lucrările de master se elaborează. c. redactarea. conceperea. un număr minim de 40 de pagini fiind insotita si de creatia artistica specifica specializarii. 5. Baza materială trebuie să includă ateliere si laboratoare pentru fiecare grupă de studiu din fiecare an specifice (după caz) a programului de studii evaluat: Laborator de tehnologie specifică fiecărei linii de specializare: 1. susținerea lucrării. reperele privind fundamentarea. Laborator de mijloace audiovizuale și informatică. baza materială trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor procesului de învățământ. 3. care dețin titlul de doctor. Ateliere de tehnologie și cuptoare pentru sticlă și ceramică. Atelier de transpuneri. editează și se susțin în limba în care s-a studiat. ARHITECTURĂ. Laborator de modelarea metalelor și de turnătorie. în general.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2. cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu și opțional din planul de învățământ care au prevăzute activități de acest gen. 8. 2016 Pag.3. Instituția de învățământ superior face dovada că dispune de laboratoare/ateliere proprii sau închiriate. Atelier de modelare-machetare. 7.6 Baza tehnico-materială Proprie sau prin închiriere. Atelier de croitorie. aprobate de Senatul universitar în funcție de fiecare program de studiu și publicat în Conținutul și metodologia examenului de disertație. documentarea. Cerințele de conținut. Laborator pentru conservare și restaurare. Lucrarea de disertație are. precum și criteriile de evaluare vor fi aduse la cunoștința absolvenților cu cel puțin 1 an înainte de programarea primei zile de înscriere a primei sesiuni prin intermediul tutorilor de ani și al orelor de consultații realizate de cadrele didactice îndrumătoare. e. 6. 2. Laborator calculatoare. elaborarea. URBANISM. Lucrările de disertație pot avea coordonatori științifici cadre didactice titulare și asociate (foști titulari pensionați). Dotarea laboratoarelor trebuie să asigure desfășurarea procesului de învățământ în acord cu prevederile programelor analitice. 9.

înțelegere și utilizare a limbajului specific. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare. circumscrise profesiei respective. 133 din 155 . –Incadrarea domeniului de studii universitare de master în DFI Cod DFI Domeniul fundamental DFI Domeniul de studii universitare de master (DM) Științe umaniste și arte Istoria si teoria artei 50 Sursa: HG nr. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. ARHITECTURĂ. (2) Explicare și interpretare.1 Criterii de departajare a programelor de master 2. care se dezvoltă în cadrul mai larg al domeniului de studii. Un program de studiu de master profesional se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (seminar. se exprimă prin următorii descriptori: (3) Aplicare. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017.2016 2. în condiții de eficacitate și eficiență.2 – 1. Formațiile de studii sunt de maxim 75 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți pentru o grupă de seminar. În contextul Cadrului European al Calificărilor. ca dimensiune cognitivă și element structural al competenței.5. ca dimensiune funcțional . Competențele profesionale reprezintă ansamblul unitar și dinamic al cunoștințelor și abilităților. combina și utiliza adecvat cunoștințe. Abilitățile. transfer și rezolvare de probleme. Candidații la programul universitar de master profesional trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență indiferent de domeniul în care aceasta este emisă. abilități și alte achiziții (valori și atitudini). se exprimă prin următorii descriptori: (1) Cunoaștere.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Cunoștințele. Competența reprezintă capacitatea dovedită de a selecta.09. (5) Creativitate și inovare.1. Fiecare calificare corelată unui anumit ciclu de studii (licență. URBANISM. Este destinat celor care au diplomă de licență (ciclu I) în același domeniu sau într-un domeniu apropiat. 8 ARTE.4. b) Competențe profesionale specifice. competența este descrisă din perspectiva responsabilității și autonomiei. care se dezvoltă în cadrul mai restrâns al unui program de studii. HG nr. proiecte. laboratoare. combina și utiliza adecvat cunoștințe. masterat. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.4 Domeniul de master: ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI Tabelul 4. Prin competență profesională se înțelege capacitatea dovedită de a selecta. abilități și alte achiziții (valori și atitudini). practică) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1. doctorat) este definită în baza descrierii generale a rezultatelor învățării și se exprimă prin: a) Competențe profesionale generale. 2016 Pag.1 Master profesional Programele de masterat profesional sunt orientate preponderent spre formarea competențelor profesionale. precum și pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiții de eficacitate și eficiență.4. (4) Reflecție critică și constructivă. în vigoare de la 23. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2.acțională și element structural al competenței.

b. îndrumare și control din învățământ. ARHITECTURĂ. pe cât posibil. Formațiile de studii sunt de maxim 50 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți pentru o grupă de seminar. prin pregătire psihopedagogică și didactică inițială și pregătire avansată în specialitate. ce organizează programele respective de master de cercetare. în principal. în principal. Cercetarea fundamentală – activitatea desfășurată. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. precum și în vederea formulării și verificării de ipoteze. Misiunea programului de master didactic vizează creșterea performanței individuale a personalului didactic și a organizațiilor școlare în care funcționează. tehnologii și servicii. pentru a dobândi cunoștințe noi cu privire la fenomene și procese. în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de cercetare ale instituțiilor de învățământ superior. 2016 Pag. Personalul didactic și de cercetare propriu desfășoară activități de cercetare științifică potrivit unui plan a cărui tematică vizează cercetări fundamentale și aplicative orientate spre asigurarea calității procesului de învățământ și profesionalizarea personalului didactic și de conducere. instituțiile de învățământ superior trebuie să demonstreze că respectă și următoarele cerințe: a. utilizării cunoștințelor științifice pentru perfecționarea sau realizarea de noi produse. 2. Candidații la programele de masterat de cercetare științifică trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență în ramura fundamentală de știință.5. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. c. modele conceptual și teorii.2 – 1.Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat.1.1. b.3 Masterul didactic Masterele didactice se organizează exclusiv la forma de învățământ cu frecvență. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilor doctorale. Personalul didactic și de cercetare este implicat în granturi de cercetare naționale și internaționale și în contracte instituționale cu mediul educațional și socio-economic d. Cercetarea științifică cuprinde cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilor doctorale.2 Master de cercetare științifică Masterele de cercetare științifică sunt orientate preponderent spre formarea competențelor de cercetare științifică. Practica se va desfășura. Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare. 8 ARTE. minim doi sunt conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul de master de cercetare. în vederea ocupării funcțiilor didactice din învățământ și a evoluției în cariera didactică. În vederea autorizării/acreditării programelor de studii universitare de master didactic.COMISIA DE SPECIALITATE NR.4. Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. Cercetarea aplicativă – activitatea destinată. Există laborator multimedia și centru de documentare psihopedagogică și didactică. 134 din 155 . a. URBANISM.4. Un program de studiu de master de cercetare științifică se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (cercetare fundamentală și aplicată) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1.

structura și performanța personalului didactic. inclusiv sistem de monitorizare a absolvenților. 2016 Pag. care au în vedere competențele didactice. Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare. de comunicare.2 Personalul didactic Toate posturile didactice de predare constituite conform normelor legale vor fi acoperite de cadre didactice titularizate în învățământul superior potrivit legii. digitale. didactice. fiind astfel proiectat încât să demonstreze calitatea rezultatelor învățării.4. conferențiar universitar sau lector/șef de lucrări. de specialitate. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Studiile universitare de masterat didactic asigură competențele profesionale psihopedagogice. pot fi acoperite și de alte cadre didactice titularizate în învățământul superior cu titlul științific de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă. i.4 ani școlari cu unitățile de învățământ din rețeaua de practica pedagogică pentru stabilirea condițiilor de organizare și desfășurare a stagiilor practice.Componenta cadru cu statut obligatoriu aprobată de MECTS și 30 credite . g. cu titlu de profesor sau conferențiar. viitori studenți în chestiuni legate de facilitățile de învățare. h. Programul de studii universitare de master didactic are durata de 2 ani și este prevăzut cu 120 de credite transferabile. Admiterea la programul de masterat didactic se realizează prin concurs care constă în 2 probe: o proba orala (interviu) și o probă practică.componenta la decizia universității stabilită și aprobată de către Senatul universitar. digitale și de relaționare necesare parcurgerii cu succes a unui program de formare didactică. m. n. k. Instituția de învățământ organizează un program intensiv de abilitare didactica în cuantum de 60 credite structurat în doua module specifice primului și celui de al doilea an de masterat profesional/cercetare destinat studenților masteranzi înmatriculați la programele de masterat profesional/cercetare. Absolvenților masterului didactic li se eliberează diplome de master în domeniul programului de licență.. lucrări aplicative. având gradul de profesor universitar. ARHITECTURĂ. 2. manageriale și de cercetare necesare exercitării funcțiilor didactice în învățământ. j. însoțită de Suplimentul la diploma. Planurile de învățământ ale programelor de masterat didactic sunt structurate după cum urmează: 90 credite . l. Există structura informațională necesară pentru informarea deciziei potențialilor beneficiari. f. 8 ARTE. proiecte etc. În vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic instituția de învățământ încheie acorduri-cadru cu inspectoratele școlare și contracte de colaborare cu durata de 1 . cu titlul științific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat. Programul de studii universitare de master didactic se organizează exclusiv la forma învățământ cu frecvență. URBANISM. 135 din 155 . La absolvire li se eliberează diploma de abilitare didactica. pentru cel puțin jumătate din disciplinele aferente programului. minim doi sunt conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul de master de cercetare. Procesul de evaluare al studenților este parte integrantă a procesului educațional. parteneriatele cu mediul educațional existente. Restul activităților didactice de seminarizare. e. Universitatea dispune de cadre didactice titulare proprii. o. Planul de învățământ și programele disciplinelor de învățământ sunt coerente și în concordanță cu misiunea asumată de programul de studii universitare de masterat didactic. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. din care cel puțin 80 % să fie angajați cu norme de bază.COMISIA DE SPECIALITATE NR.

URBANISM. 8 ARTE. Lucrările de master se elaborează. Numărul de credite alocate pentru promovarea lucrării de disertație 10 ECTS 13. Numărul de credite minime pe semestru 30 7. Numărul minim total de credite obligatorii 120 6. Numărul de credite alocate unei discipline Min. Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 15. Durata pentru elaborarea lucrării de disertație prevăzută în planul de Min 2 săpt învățământ 12. stagii de practică etc. 2. pe cât posibil. Raportul dintre numărul orelor de aplicative (seminare. Numărul maxim de studenți pe serie 75 18.3 Organizarea procesului de învățământ Tabelul 5. 136 din 155 . laboratoare.5 proiecte. 2. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de 784-1008 ore învățământ pentru întreg ciclu al studiilor 5. care dețin titlul de doctor. Numărul de discipline pe semestru 4-7 8. editează și se susțin în limba în care s-au studiat.4 Practica Practica pentru studenții înmatriculați la programe de master de cercetare se va desfășura. conceperea. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență 2 ani. Numărul de credite alocate pentru practica de specialitate 3 ECTS 11. Lucrarea de disertație are.) și numărul orelor de curs 14. specifica specializarii.4. care organizează programele respective de master de cercetare.4.5 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor Metodologia de admitere și de finalizare a studiilor este stabilită de către instituția de învățământ superior organizatoare. Numărul maxim de studenți pe grupă 25 * La aceasta se adaugă stagiile activității practice de specialitate și elaborării lucrării de disertație. 1. Durata unui semestru activități didactice prevăzute în planul de 14 săptămâni învățământ 3. precum și criteriile de evaluare vor fi aduse la cunoștința absolvenților cu cel puțin 1 an înainte de programarea primei zile de înscriere a primei sesiuni prin intermediul tutorilor de ani și al orelor de consultații realizate de cadrele didactice îndrumătoare. un număr minim de 80 de pagini. redactarea. elaborarea.4. ARHITECTURĂ. 2016 Pag. Număr de săptămâni sesiune restanță 1 săptămână 17. Lucrările de disertație pot avea coordonatori științifici cadre didactice titulare și asociate. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 3 săptămâni 16.COMISIA DE SPECIALITATE NR. în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de cercetare ale instituțiilor de învățământ superior. 3 ECTS 9. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de master Nivel INDICATOR 1. Cerințele de conținut.2-1. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. aprobate de Senatul universitar în funcție de programul de studiu și publicat în Conținutul și metodologia examenului de disertație. 4 semestre 2. susținerea lucrării. cu respectarea criteriilor generale stabilite de Legea învățământului și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 14-18 ore 4. documentarea. reperele privind fundamentarea. Durata practicii de specialitate 2-3 săptămâni 10. în general.

de cercetare științifică.4. 137 din 155 .. Instituția de învățământ superior face dovada că dispune de Sali de curs/seminar proprii sau închiriate. Baza materială trebuie să includă si laboratoare cu aparate de proiecție și alte mijloace de comunicare audio-video pentru fiecare grupă de studiu din fiecare an specifice (după caz) a programului de studii evaluat. ARHITECTURĂ. 8 ARTE. URBANISM. precum și desfășurarea activităților de cercetare științifică. cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu și opțional din planul de învățământ care au prevăzute activități de acest gen. Dotarea laboratoarelor trebuie să asigure desfășurarea procesului de învățământ în acord cu prevederile programelor analitice.6 Baza tehnico-materială Proprie sau prin închiriere. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. baza materială trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor procesului de învățământ. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2016 Pag.

în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare. Cunoștințele. în vigoare de la 23. cu respectarea capacității instituționale aprobate. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2. Formațiile de studii sunt de maxim 50 de studenți pentru o serie de curs teoretic și de maxim 25 de studenți în cadrul atelierelor de creație/ practic. (5) Creativitate și inovare.1 Master profesional Programele de masterat profesional sunt orientate preponderent spre formarea competențelor profesionale. 2016 Pag. 8 ARTE. URBANISM. Nota. abilități și alte achiziții (valori și atitudini). ca dimensiune cognitivă și element structural al competenței. 138 din 155 . Titulatura masteratului este propusă de instituția organizatoare.2016 2.1 Criterii de departajare a programelor de master Pot organiza masterate în domeniile Teatru și artele spectacolului și Cinematografie și Media doar acele instituții de învățământ superior care organizează programe de licență acreditate în aceste domenii. circumscrise profesiei respective. se exprimă prin următorii descriptori: (1) Cunoaștere. înțelegere și utilizare a limbajului specific.5.COMISIA DE SPECIALITATE NR.09. În contextul Cadrului European al Calificărilor. competența este descrisă din perspectiva responsabilității și autonomiei. se exprimă prin următorii descriptori: (3) Aplicare. Metodologia de acreditare este diferită pentru: (i) acreditarea unui domeniu de masterat și (ii) încadrarea în domeniu pentru un nou program de studii universitare de master într-un domeniu de studii universitare de master acreditat. (2) Explicare și interpretare. în condiții de eficacitate și eficiență. abilități și alte achiziții (valori și atitudini). combina și utiliza adecvat cunoștințe. Standardele cerute pentru acreditarea programelor de licență din același domeniu rămân valabile și pentru acreditarea programului de masterat.acțională și element structural al competenței. ARHITECTURĂ. Prin competență profesională se înțelege capacitatea dovedită de a selecta. HG nr. Candidații la programul universitar de master profesional trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență indiferent de domeniul în care aceasta este emisă. Competența reprezintă capacitatea dovedită de a selecta. Abilitățile. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare.5 Domeniul de master: TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI Tabelul 4.5.1. pentru a evita suprapunerile. în concordanță cu direcția de cercetare asumată și cu specificul domeniului. Competențele profesionale reprezintă ansamblul unitar și dinamic al cunoștințelor și abilităților. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. precum și pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiții de eficacitate și eficiență. combina și utiliza adecvat cunoștințe. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. –Incadrarea domeniului de studii universitare de master în DFI Cod DFI 50 Domeniul fundamental DFI Științe umaniste și arte Domeniul de studii universitare de master (DM) Teatru și artele spectacolului Sursa: HG nr. (4) Reflecție critică și constructivă. transfer și rezolvare de probleme. Masteratul nou propus într-un domeniu acreditat trebuie corelat cu cele existente deja. ca dimensiune funcțional .

ARHITECTURĂ. 2016 Pag. 2. pe cât posibil. minim doi sunt conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul de master de cercetare. 139 din 155 . în principal.5. având gradul de profesor universitar. este destinat celor care dețin o diplomă de licență (ciclu I) în același domeniu sau într-un domeniu apropiat. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Un program de studiu de master profesional se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (seminar. tehnologii și servicii. Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare.5.2 Master de cercetare științifică Masterele de cercetare științifică sunt orientate preponderent spre formarea competențelor de abordare din perspectivă teoretică și experimentală a domeniului Teatru și artele spectacolului.COMISIA DE SPECIALITATE NR.5. b. cu titlu de profesor sau conferențiar. Candidații la programele de masterat de cercetare științifică trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență în ramura fundamentală de știință.2 – 1. De aceea. din care cel puțin 80 % să fie angajați cu norme de bază. modele conceptual și teorii cât și activități de cercetare aplicată experimentală pentru perfecțonarea sau realizarea de noi forme artistice de creație. utilizării cunoștințelor științifice pentru perfecționarea sau realizarea de noi produse. 8 ARTE. laboratoare.2 Personal didactic Toate posturile didactice de predare constituite conform normelor legale vor fi acoperite de cadre didactice proprii. URBANISM. cu titlul științific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat. precum și în vederea formulării și verificării de ipoteze. Având în vedere specificul domeniului Teatru și artele spectacolului în care absolvenții sunt pregătiți pentru profesii ce se desfășoară în regim de creatori independenți (freelancer) dar și dinamica care caracterizează piața produselor culturale este absolut necesară o relație directă.1. Formațiile de studii sunt de maxim 50 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți pentru o grupă de seminar. proiecte. Universitatea dispune de cadre didactice titulare proprii. practică) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1. Acest tip de program de master este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilor doctorale. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. pentru cel puțin jumătate din disciplinele aferente programului. 2. Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de cercetare ale instituțiilor de învățământ superior. în cadrul acestora se vor desfășura atât activități pentru a dobândi cunoștințe noi cu privire la fenomene și procese. Un program de studiu de master de cercetare științifică se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (cercetare fundamentală și aplicată) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul aproximativ 1. a. Astfel.2 – 1. Se va avea în vedere formarea unor competențe diferite decât cele obținute prin programele de licență din același domeniu. ce organizează programele respective de master de cercetare. Cercetarea aplicativă – activitatea destinată. practica se va desfășura. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilor doctorale. titularizate în învățământul superior potrivit legii.5. conferențiar universitar sau lector/șef de lucrări.

8 ARTE. 140 din 155 . 16 ore pe săptămână. Numărul de credite minime pe semestru 30 ECTS 7.3 Conținutul procesului de învățământ Disciplinele de studiu din planurile de învățământ trebuie să definească precis competențele generale și de specialitate și să să asigure compatibilitatea cu cadrul național de calificări. Tabelul 5. Numărul minim de discipline pe semestru:  Discipline de cunoaștere avansată (obligatorii) . Numărul de credite alocate pentru promovarea lucrării de 10 ECTS disertație 13. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de Min. Număr de 120 ECTS. Durata unui semestru activități didactice 14 săptămâni 3. De asemenea. 3  Module de pregătire complementare (opționale) .COMISIA DE SPECIALITATE NR. cu mediul artistic. stagii de practică etc. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 2-3 săptămâni 16.5. Numărul minim de examene pe semestru este în procent de 50% din totalul verificărilor. proiecte. Numărul de credite alocate unei discipline 4 ECTS 9. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de master Nivel INDICATOR 1. Numărul minim de discipline pe semestru 3 8.min. 2. Durata practicii de specialitate 2-3 săptămâni 10.min. Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative Master prof. 2016 Pag. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 12-16 ore 4. Numărul minim total de credite obligatorii 120 ECTS 6. Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 15. 2.4 Practica În programul de studii universitare de master pentru care s-a elaborat planul de învățământ sunt prevăzute stagii de practică de 2 – 3 săptămâni pe an (poate fi prevăzută în planul de învățământ săptămânal sau stagiu de practică modulat). 2  Practică artistică Volum plan de învățământ: min.) Master cercetare 1:1. laboratoare. Numărul maxim de studenți pe grupă 25 * La aceasta se adaugă stagiile activității practice de specialitate și elaborării lucrării de disertație. ARHITECTURĂ. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS nemijlocită. trebuie să asigure compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din statele Uniunii Europene și din alte state ale lumii. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență 2 ani (4 semestre) 2. Număr de săptămâni sesiune restanță 1 săptămână 17. Formele de practică semestrială și stagiile de practică corespund profilului și misiunii declarate pentru domeniul Teatru și artele spectacolului. Ponderea disciplinelor este exprimată în credite de studii ECTS. 896 ore 5.5 14. De aceea este indicat ca minim 20 % dintre cadrele didactice să fie specialiști recunoscuți în domeniu. Numărul de credite alocate pentru practica de specialitate 4 ECTS 11. Acestea AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.5. 1:2 (seminare. URBANISM. 12 – max. 672 ore învățământ pentru întreg ciclu al studiilor Max. Durata pentru elaborarea lucrării de disertație prevăzută în 56 ore planul de învățământ 12. Numărul maxim de studenți pe serie 50 18.

URBANISM. ARHITECTURĂ. Este recomandat ca acest proiect să fie realizat în mediul profesionist. editează și se susțin în limba în care s-a studiat. un număr minim de 50 de pagini pentru Masteratul profesional și minim 80 de pagini pentru cel de cercetare științifică. cu respectarea criteriilor generale stabilite de Legea învățământului și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. baze de practică sau se efectuează în propriul studio de cercetare și creație teatrală sau cinematografică și au la bază Caietul de practică care se completează de studenți și se avizează semestrial de către coordonatorul/ tutorele de practică și instituția gazdă.5 Admiterea și elaborarea lucrării de finalizare a studiilor Metodologia de admitere și de finalizare a studiilor este stabilită de către instituția de învățământ superior organizatoare. Conținutul și metodologia de finalizare a programelor de master se aprobat de către Senatul universitar în funcție de tipul fiecărui program de studiu și se face public cu cel puțin un an înainte de sesiunea de susținere a dizertației. 2016 Pag. Unitățile de învățământ au încheiate convenții sau contracte cu societăți comerciale de profil în vederea asigurării unui cadru adecvat efectuării stagiilor practice. În cazul masteratelor profesionale lucrarea de disertație este însoțită de realizarea practică a unui proiect artistic/ pedagogic în funcție de specializare. sarcinile studentului. 141 din 155 . tematica. 2. 2. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS trebuie reglementate prin acorduri de colaborare/ contracte/ parteneriate cu instituții. după caz. tipurile de activități și eșalonarea lor pe durata studiilor. Lucrarea de disertație are.5. Baza materială pentru programe de masterat trebuie să fie cel puțin la nivelul programelor din ciclul I. nota minimă a susținerii publice a lucrării de disertație este 6 (șase).) formele și criteriile de evaluare a rezultatelor învățării. Pentru deținerea titlului de master. bibliografice. în general.COMISIA DE SPECIALITATE NR. obiectivele. site-uri specializate etc. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. suficiente numeric. Pentru practica de specialitate fișa disciplinei precizează: misiunea practicii. 8 ARTE. resursele disponibile (umane.5.6 Baza tehnico-materială Spațiul de învățământ trebuie să fie asigurat prin săli adecvate ca mărime. conform formațiilor de studiu stabilite. Lucrările de master se elaborează.

precum și pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiții de eficacitate și eficiență. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. ca dimensiune cognitivă și element structural al competenței. Prin competență profesională se înțelege capacitatea dovedită de a selecta. ARHITECTURĂ. se exprimă prin următorii descriptori: (3) Aplicare. HG nr. ca dimensiune funcțional . Formațiile de studii sunt de maxim 50 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți în cadrul atelierelor de creație/ practic. circumscrise profesiei respective. abilități și alte achiziții (valori și atitudini). pentru a evita suprapunerile. combina și utiliza adecvat cunoștințe. se exprimă prin următorii descriptori: (1) Cunoaștere.09. URBANISM. cu respectarea capacității instituționale aprobate. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. Nota.6. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare. (4) Reflecție critică și constructivă. –Incadrarea domeniului de studii universitare de master în DFI Cod DFI Domeniul fundamental DFI Domeniul de studii universitare de master (DM) 50 Științe umaniste și arte Cinematografie și media Sursa: HG nr.1 Criterii de departajare a programelor de master Pot organiza masterate în domeniile Teatru și artele spectacolului și Cinematografie și Media doar acele instituții de învățământ superior care organizează programe de licență acreditate în aceste domenii. Cunoștințele. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare. competența este descrisă din perspectiva responsabilității și autonomiei. transfer și rezolvare de probleme. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. înțelegere și utilizare a limbajului specific. Standardele cerute pentru acreditarea programelor de licență din același domeniu rămân valabile și pentru acreditarea programului de masterat. Metodologia de acreditare este diferită pentru: (i) acreditarea unui domeniu de masterat și (ii) încadrarea în domeniu pentru un nou program de studii universitare de master într-un domeniu de studii universitare de master acreditat. 142 din 155 . Masteratul nou propus într-un domeniu acreditat trebuie corelat cu cele existente deja.acțională și element structural al competenței. 2016 Pag. Abilitățile. Competența reprezintă capacitatea dovedită de a selecta. 2. În contextul Cadrului European al Calificărilor.6 Domeniul de master: CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA Tabelul 4. (5) Creativitate și inovare. Competențele profesionale reprezintă ansamblul unitar și dinamic al cunoștințelor și abilităților. (2) Explicare și interpretare. 8 ARTE.2016 2.COMISIA DE SPECIALITATE NR. în vigoare de la 23.6.1 Master profesional Programele de masterat profesional sunt orientate preponderent spre formarea competențelor profesionale. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. Candidații la programul universitar de master profesional trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență indiferent de domeniul în care aceasta este emisă. în concordanță cu direcția de cercetare asumată și cu specificul domeniului. abilități și alte achiziții (valori și atitudini).1. în condiții de eficacitate și eficiență. Titulatura masteratului este propusă de instituția organizatoare. combina și utiliza adecvat cunoștințe.

minim doi sunt conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul de master de cercetare. 143 din 155 . Dintre cadrele didactice impliate în programul de master cel minim 80 % trebuie să fie titularizați în învățământul superior și angajați cu norma de bază în instituție. De aceea este indicat ca minim 20 % dintre cadrele didactice să fie specialiști recunoscuți în domeniu. precum și în vederea formulării și verificării de ipoteze. 2016 Pag. în cadrul acestora se vor desfășura atât activități pentru a dobândi cunoștințe noi cu privire la fenomene și procese.1.2 – 1. 8 ARTE. 2. ce organizează programele respective de master de cercetare. Un program de studiu de master de cercetare științifică se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (cercetare fundamentală și aplicată) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilor doctorale.6. modele conceptual și teorii cât și activități de cercetare aplicată experimentală pentru perfecțonarea sau realizarea de noi forme artistice de creație. De aceea activitățile de practică de specialitate se vor desfășura pe cât posibil. Pentru masteratele de cercetare științifică cel puțin două cadre didactice de predare trebuie să fie conducători de doctorat în cadrul instituției evaluate. ARHITECTURĂ.2 Master de cercetare științifică Masterele de cercetare științifică sunt orientate preponderent spre formarea competențelor de abordare din perspectivă teoretică și experimentală a domeniului Cinematografie și Media. Prin planul de învățământ se va avea în vedere formarea unor competențe diferite decât cele obținute prin programele de licență din același domeniu. practică) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul aproximativ 1. 2.2 – 1.6. pentru cel puțin jumătate din disciplinele aferente programului. nemijlocită. Astfel. URBANISM.COMISIA DE SPECIALITATE NR. proiecte. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Un program de studiu de master profesional se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (seminar. Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare.2 Personal didactic La ambele tipuri de programe de master posturile didactice de predare constituite conform normelor legale vor fi acoperite de cadre didactice cu competențe în domeniul disciplinelor predate. Formațiile de studii sunt de maxim 50 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți pentru o grupă de seminar.5. laboratoare. Având în vedere specificul domeniului Cinematografie și Media în care absolvenții sunt pregătiți pentru profesii ce se desfășoară în regim de creatori independenți (freelancer) dar și dinamica care caracterizează piața produselor culturale este absolut necesară o relație directă. conferențiar universitar sau lector/șef de lucrări cu titlul științific de doctor în domeniul disciplinei predate. în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de cercetare ale instituțiilor de învățământ superior. Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Este destinat celor care dețin o diplomă de licență (ciclu I) în același domeniu sau într-un domeniu apropiat. Universitatea trebuie să facă dovada că dispune de cadre didactice titulare proprii cu gradul de profesor universitar.5. cu mediul artistic.

Acestea trebuie reglementate prin acorduri de colaborare/ contracte/ parteneriate cu instituții.4 Practica În programul de studii universitare de master pentru care s-a elaborat planul de învățământ sunt prevăzute stagii de practică de 2 – 3 săptămâni pe an. 3  Module de pregătire complementare (opționale) . EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. Numărul de credite alocate pentru practica de specialitate 4 ECTS 11. Durata pentru elaborarea lucrării de disertație prevăzută în 56 ore planul de învățământ 12.min.5 14.3 Conținutul procesului de învățământ Disciplinele de studiu din planurile de învățământ trebuie să definească precis competențele generale și de specialitate și să să asigure compatibilitatea cu cadrul național de calificări. Tabelul 5. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență 2 ani (4 semestre) 2. Număr de săptămâni sesiune restanță 1 săptămână 17. 144 din 155 . 12 – max. trebuie să asigure compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din statele Uniunii Europene și din alte state ale lumii. Numărul minim de examene pe semestru este în procent de 50% din totalul verificărilor. 8 ARTE. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. URBANISM. 16 ore pe săptămână. Ponderea disciplinelor este exprimată în credite de studii ECTS. Numărul de credite alocate pentru promovarea lucrării de 10 ECTS disertație 13. Formele de practică semestrială și stagiile de practică corespund profilului și misiunii declarate pentru domeniul Cinematografie și Media.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de master INDICATOR Nivel 1. De asemenea. Durata unui semestru activități didactice 14 săptămâni 3. 896 ore 5. Numărul minim total de credite obligatorii 120 ECTS 6. Durata practicii de specialitate 2-3 săptămâni 10. Numărul de credite alocate unei discipline 4 ECTS 9. laboratoare. Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 15. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 2-3 săptămâni 16. 2016 Pag. Numărul maxim de studenți pe grupă 25 * La aceasta se adaugă stagiile activității practice de specialitate și elaborării lucrării de disertație. Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative Master prof. 2. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 12-16 ore 4. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de Min. ARHITECTURĂ. Numărul minim de discipline pe semestru 3 8. stagii de practică etc.6. baze de practică sau se efectuează în propriul studio de cercetare și creație teatrală sau cinematografică și au la bază Caietul de practică care se completează de studenți și se avizează semestrial de către coordonatorul/ tutorele de practică și instituția gazdă.) Master cercetare 1:1. Numărul maxim de studenți pe serie 50 18. 1:2 (seminare.min. Numărul de credite minime pe semestru 30 ECTS 7.6. după caz. Număr de 120 ECTS. proiecte. 672 ore învățământ pentru întreg ciclu al studiilor Max. Numărul minim de discipline pe semestru:  Discipline de cunoaștere avansată (obligatorii) . 2  Practică artistică Volum plan de învățământ: min.

bibliografice. Lucrarea de disertație are. Este recomandat ca acest proiect să fie realizat în mediul profesionist. Pentru deținerea titlului de master. Baza materială pentru programe de masterat trebuie să fie cel puțin la nivelul programelor din ciclul I. nota minimă a susținerii publice a lucrării de disertație este 6 (șase).5 Admiterea și elaborarea lucrării de finalizare a studiilor Metodologia de admitere și de finalizare a studiilor este stabilită de către instituția de învățământ superior organizatoare. În cazul masteratelor profesionale lucrarea de disertație este însoțită de realizarea practică a unui proiect artistic/ pedagogic în funcție de specializare. 2. cu respectarea criteriilor generale stabilite de Legea învățământului și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. 2. site-uri specializate etc.COMISIA DE SPECIALITATE NR. Unitățile de învățământ au încheiate convenții sau contracte cu societăți comerciale de profil în vederea asigurării unui cadru adecvat efectuării stagiilor practice.6. ARHITECTURĂ. Conținutul și metodologia de finalizare a programelor de master se aprobat de către Senatul universitar în funcție de tipul fiecărui program de studiu și se face public cu cel puțin un an înainte de sesiunea de susținere a dizertației. tipurile de activități și eșalonarea lor pe durata studiilor. 145 din 155 . 8 ARTE. în general. obiectivele. tematica. URBANISM. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Pentru practica de specialitate fișa disciplinei precizează: misiunea practicii.6 Baza tehnico-materială Spațiul de învățământ trebuie să fie asigurat prin săli adecvate ca mărime. sarcinile studentului. editează și se susțin în limba în care s-a studiat. 2016 Pag. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. suficiente numeric.) formele și criteriile de evaluare a rezultatelor învățării. un număr minim de 50 de pagini pentru Masteratul profesional și minim 80 de pagini pentru cel de cercetare științifică. conform formațiilor de studiu stabilite. Lucrările de disertație pot avea coordonatori științifici cadre didactice titulare și asociate (foști titulari pensionați).6. care dețin titlul de doctor. resursele disponibile (umane. Lucrările de master se elaborează.

b) Competențe profesionale specifice. HG nr. Cunoștințele. (4) Reflecție critică și constructivă. competența este descrisă din perspectiva responsabilității și autonomiei. transfer și rezolvare de probleme. care se dezvoltă în cadrul mai larg al domeniului de studii. Candidații la programul universitar de master profesional trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență indiferent de domeniul în care aceasta este emisă. Abilitățile. în vigoare de la 23. Un program de studiu de master profesional se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (seminar. ARHITECTURĂ. combina și utiliza adecvat cunoștințe. practică) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1. Formațiile de studii sunt de maxim 75 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți pentru o grupă de seminar. ca dimensiune funcțional . –Incadrarea domeniului de studii universitare de master în DFI Cod DFI Domeniul fundamental DFI Domeniul de studii universitare de master (DM) 50 Științe umaniste și arte Muzica Sursa: HG nr.2 – 1. În contextul Cadrului European al Calificărilor. Competența reprezintă capacitatea dovedită de a selecta. laboratoare.acțională și element structural al competenței. circumscrise profesiei respective. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare.5. 8 ARTE.7.1. Competențele profesionale reprezintă ansamblul unitar și dinamic al cunoștințelor și abilităților. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare. combina și utiliza adecvat cunoștințe. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Fiecare calificare corelată unui anumit ciclu de studii (licență. (2) Explicare și interpretare. precum și pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiții de eficacitate și eficiență. masterat. URBANISM. se exprimă prin următorii descriptori: (3) Aplicare. 146 din 155 . doctorat) este definită în baza descrierii generale a rezultatelor învățării și se exprimă prin: a) Competențe profesionale generale. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017.09. care se dezvoltă în cadrul mai restrâns al unui program de studii. se exprimă prin următorii descriptori: (1) Cunoaștere. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.COMISIA DE SPECIALITATE NR.1 Criterii de departajare a programelor de master 2.7 Domeniul de master: MUZICA Tabelul 4. (5) Creativitate și inovare. ca dimensiune cognitivă și element structural al competenței. înțelegere și utilizare a limbajului specific. abilități și alte achiziții (valori și atitudini). Prin competență profesională se înțelege capacitatea dovedită de a selecta. abilități și alte achiziții (valori și atitudini).7.1 Master profesional Programele de masterat profesional sunt orientate preponderent spre formarea competențelor profesionale. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. proiecte.2016 2. 2016 Pag. în condiții de eficacitate și eficiență.

Misiunea programului de master didactic vizează creșterea performanței individuale a personalului didactic și a organizațiilor școlare în care funcționează. în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de cercetare ale instituțiilor de învățământ superior. Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare. în principal. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS Este destinat celor care au diplomă de licență (ciclu I) în același domeniu sau într-un domeniu apropiat. b. Personalul didactic și de cercetare propriu desfășoară activități de cercetare științifică potrivit unui plan a cărui tematică vizează cercetări fundamentale și aplicative orientate spre asigurarea calității procesului de învățământ și profesionalizarea personalului didactic și de conducere. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilor doctorale. Există laborator multimedia și centru de documentare psihopedagogică și didactică.7. Practica se va desfășura. 147 din 155 . Un program de studiu de master de cercetare științifică se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (cercetare fundamentală și aplicată) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1. b. instituțiile de învățământ superior trebuie să demonstreze că respectă și următoarele cerințe: a.3 Masterul didactic Masterele didactice se organizează exclusiv la forma de învățământ cu frecvență. Cercetarea fundamentală – activitatea desfășurată. 8 ARTE.COMISIA DE SPECIALITATE NR.5. URBANISM. Personalul didactic și de cercetare este implicat în granturi de cercetare naționale și internaționale și în contracte instituționale cu mediul educațional și socio-economic d. Cercetarea științifică cuprinde cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă.1. precum și în vederea formulării și verificării de ipoteze. ce organizează programele respective de master de cercetare.7. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilor doctorale. Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. c. prin pregătire AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. ARHITECTURĂ. Formațiile de studii sunt de maxim 50 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți pentru o grupă de seminar. Cercetarea aplicativă – activitatea destinată.Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. în principal. pe cât posibil. pentru a dobândi cunoștințe noi cu privire la fenomene și procese. 2. a. minim doi sunt conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul de master de cercetare. modele conceptual și teorii.2 Master de cercetare științifică Masterele de cercetare științifică sunt orientate preponderent spre formarea competențelor de cercetare științifică. 2016 Pag. În vederea autorizării/acreditării programelor de studii universitare de master didactic. 2. îndrumare și control din învățământ. Candidații la programele de masterat de cercetare științifică trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență în ramura fundamentală de știință. utilizării cunoștințelor științifice pentru perfecționarea sau realizarea de noi produse. tehnologii și servicii.2 – 1.1.

structura și performanța personalului didactic. însoțită de Suplimentul la diploma. La absolvire li se eliberează diploma de abilitare didactica. manageriale și de cercetare necesare exercitării funcțiilor didactice în învățământ. Planul de învățământ și programele disciplinelor de învățământ sunt coerente și în concordanță cu misiunea asumată de programul de studii universitare de masterat didactic. conferențiar universitar sau lector/șef de lucrări.componenta la decizia universității stabilită și aprobată de către Senatul universitar. de comunicare. h. lucrări aplicative. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. k. având gradul de profesor universitar.. de specialitate. ARHITECTURĂ. n. 2016 Pag. digitale și de relaționare necesare parcurgerii cu succes a unui program de formare didactică. Programul de studii universitare de master didactic se organizează exclusiv la forma învățământ cu frecvență. cu titlul științific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat. Universitatea dispune de cadre didactice titulare proprii. minim doi sunt conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul de master de cercetare. 2. din care cel puțin 80 % să fie angajați cu norme de bază. pentru cel puțin jumătate din disciplinele aferente programului. cu titlu de profesor sau conferențiar. l.COMISIA DE SPECIALITATE NR. digitale. Restul activităților didactice de seminarizare. Admiterea la programul de masterat didactic se realizează prin concurs care constă în 2 probe: o proba orala (interviu) și o probă practică. 8 ARTE. parteneriatele cu mediul educațional existente. Programul de studii universitare de master didactic are durata de 2 ani și este prevăzut cu 120 de credite transferabile. didactice. Instituția de învățământ organizează un program intensiv de abilitare didactica în cuantum de 60 credite structurat în doua module specifice primului și celui de al doilea an de masterat profesional/cercetare destinat studenților masteranzi înmatriculați la programele de masterat profesional/cercetare. f. În vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic instituția de învățământ încheie acorduri-cadru cu inspectoratele școlare și contracte de colaborare cu durata de 1 . în vederea ocupării funcțiilor didactice din învățământ și a evoluției în cariera didactică. i. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS psihopedagogică și didactică inițială și pregătire avansată în specialitate. Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare. Procesul de evaluare al studenților este parte integrantă a procesului educațional. e. pot fi acoperite și de alte cadre didactice titularizate în învățământul superior cu titlul științific de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă. viitori studenți în chestiuni legate de facilitățile de învățare. m. inclusiv sistem de monitorizare a absolvenților. Absolvenților masterului didactic li se eliberează diplome de master în domeniul programului de licență. g.7. Există structura informațională necesară pentru informarea deciziei potențialilor beneficiari. URBANISM. fiind astfel proiectat încât să demonstreze calitatea rezultatelor învățării.4 ani școlari cu unitățile de învățământ din rețeaua de practica pedagogică pentru stabilirea condițiilor de organizare și desfășurare a stagiilor practice. o. Studiile universitare de masterat didactic asigură competențele profesionale psihopedagogice.Componenta cadru cu statut obligatoriu aprobată de MECTS și 30 credite . j. care au în vedere competențele didactice. proiecte etc.2 Personalul didactic Toate posturile didactice de predare constituite conform normelor legale vor fi acoperite de cadre didactice titularizate în învățământul superior potrivit legii. Planurile de învățământ ale programelor de masterat didactic sunt structurate după cum urmează: 90 credite . 148 din 155 .

Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 15. 2. 149 din 155 .4 Module de pregătire complementare (opționale). Formele de practică semestrială și AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Numărul minim total de credite obligatorii 120 ECTS 6. în situația în care nu au un loc de muncă. Numărul maxim de studenți pe grupă 15 * La aceasta se adaugă stagiile activității practice de specialitate și elaborării lucrării de disertație.3 Organizarea procesului de învățământ Tabelul 5. Numărul de credite alocate unei discipline 4 ECTS 9. laboratoare. Durata pentru elaborarea lucrării de disertație prevăzută în 56 ore planul de învățământ 12. Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative Master prof. Număr de săptămâni sesiune restanță 1 săptămână 17. pe cât posibil. 784 ore învățământ pentru întreg ciclu al studiilor Max.5 14. a.7. 896 ore 5. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență 2 ani (4 semestre) 2. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 14-16 ore 4. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2.min.COMISIA DE SPECIALITATE NR.4 Discipline de sinteză (opționale) .4 Practica Practica pentru studenții înmatriculați la programe de master profesional se poate efectua în organizațiile în care sunt încadrați în muncă masteranzii (dacă își desfășoară activitatea în domeniul programului de masterat sau dacă organizația respectivă are departamente în domeniul programului de masterat) sau.2 Practică artistică Master științific Discipline de cunoaștere avansată (obligatorii). stagii de practică etc. Numărul de credite minime pe semestru 30 ECTS 7. ARHITECTURĂ. 8 ARTE. în domeniu.min. Master profesional Discipline de aprofundare (obligatorii) -min. Durata unui semestru activități didactice 14 săptămâni 3. Practica pentru studenții înmatriculați la programe de master de cercetare se va desfășura. În programul de studii universitare de master pentru care s-a elaborat planul de învățământ sunt prevăzute stagii de practică de 2 – 3 săptămâni pe an. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de Min. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de master INDICATOR Nivel 1.7. Numărul de credite alocate pentru practica de specialitate 4 ECTS 11.) Master cercetare 1:1.min. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 2-3 săptămâni 16. care organizează programele respective de master de cercetare. Numărul de credite alocate pentru promovarea lucrării de 10 ECTS disertație 13. Numărul maxim de studenți pe serie 50 18. 1:2 (seminare. 2016 Pag. Numărul minim de discipline pe semestru 3 8. Durata practicii de specialitate 2-3 săptămâni 10. URBANISM. proiecte.2 Practică artistică Numărul minim de examene pe semestru este în procent de 30-40% din totalul verificărilor. în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de cercetare ale instituțiilor de învățământ superior.

conceperea. recitalurilor. reperele privind fundamentarea. de jazz/muzică ușoară. de teorie și științele educației muzicale. elaborarea. precum și criteriile de evaluare vor fi aduse la cunoștința absolvenților cu cel puțin 1 an înainte de programarea primei zile de înscriere a primei sesiuni prin intermediul tutorilor de ani și al orelor de consultații realizate de cadrele didactice îndrumătoare. 8 ARTE. editează și se susțin în limba în care s-a studiat. 150 din 155 . de dirijat etc. precum și cu mobilier uzual. convenții de colaborare. de compoziție. de orchestră. b. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS stagiile de practică corespund profilului și misiunii declarate.6 Baza tehnico-materială      Studio de înregistrări și masterizare dotat cu aparatură adecvată Laborator de informatică muzicală Laborator de muzică electroacustică și multimedia Laborator de multiplicare Alte laboratoare: de operă. 2. de folclor muzical. săli și ateliere de creație și interpretare dotate cu piane. de muzică barocă. care dețin titlul de doctor. pentru formații camerale. aparatură și instrumente. de muzicologie. 2. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 2016 Pag.7. contracte sau alte documente cu unitățile baze de practică. Lucrările de disertație pot avea coordonatori științifici cadre didactice titulare și associate (foști titulari pensionați).7. instituția de învățământ superior va încheia. URBANISM.  Sunt specifice: săli adecvate audițiilor publice. spectacolelor.5 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor a. după caz. Cerințele de conținut. de percuție. documentarea. susținerea lucrării.COMISIA DE SPECIALITATE NR. b. ARHITECTURĂ. Pentru stagiile de practică. redactarea. c. Lucrările de master se elaborează.

Formațiile de studii sunt de maxim 75 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți pentru o grupă de seminar. Candidații la programul universitar de master profesional trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență indiferent de domeniul în care aceasta este emisă. –Incadrarea domeniului de studii universitare de master în DFI Cod DFI Domeniul fundamental DFI Domeniul de studii universitare de master (DM) Știința Sportului și Educației Fizice Știința Sportului și Educației Fizice 60 Sursa: HG nr. laboratoare. HG nr. abilități și alte achiziții (valori și atitudini). Fiecare calificare corelată unui anumit ciclu de studii (licență. abilități și alte achiziții (valori și atitudini). Cunoștințele. se exprimă prin următorii descriptori: (3) Aplicare. ca dimensiune funcțional . Abilitățile.1 Master profesional Programele de masterat profesional sunt orientate preponderent spre formarea competențelor profesionale. se exprimă prin următorii descriptori: (1) Cunoaștere.2016 2. circumscrise profesiei respective. înțelegere și utilizare a limbajului specific. (4) Reflecție critică și constructivă. URBANISM. în vigoare de la 23.acțională și element structural al competenței. în condiții de eficacitate și eficiență. proiecte.09.8.2 – 1. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare. în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare.1 Criterii de departajare a programelor de master 2. transfer și rezolvare de probleme. precum și pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiții de eficacitate și eficiență.8. competența este descrisă din perspectiva responsabilității și autonomiei. ARHITECTURĂ. b) Competențe profesionale specifice.1. Competențele profesionale reprezintă ansamblul unitar și dinamic al cunoștințelor și abilităților.5. (5) Creativitate și inovare. În contextul Cadrului European al Calificărilor. masterat. 8 ARTE. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. combina și utiliza adecvat cunoștințe. care se dezvoltă în cadrul mai restrâns al unui program de studii. doctorat) este definită în baza descrierii generale a rezultatelor învățării și se exprimă prin: a) Competențe profesionale generale. combina și utiliza adecvat cunoștințe.8 Domeniul de master: ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE Tabelul 4. Prin competență profesională se înțelege capacitatea dovedită de a selecta. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. Un program de studiu de master profesional se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (seminar.COMISIA DE SPECIALITATE NR. ca dimensiune cognitivă și element structural al competenței. care se dezvoltă în cadrul mai larg al domeniului de studii. (2) Explicare și interpretare. 2016 Pag. 151 din 155 . Competența reprezintă capacitatea dovedită de a selecta. practică) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

în principal. manageriale și de cercetare necesare exercitării funcțiilor didactice în învățământ. Programul de studii universitare de master didactic se organizează exclusiv la forma învățământ cu frecvență. Cercetarea fundamentală – activitatea desfășurată. Practica se va desfășura. Formațiile de studii sunt de maxim 50 de studenți pentru o serie de curs și de maxim 25 de studenți pentru o grupă de seminar. Personalul didactic și de cercetare este implicat în granturi de cercetare naționale și internaționale și în contracte instituționale cu mediul educațional și socio-economic d.1. ARHITECTURĂ. în principal. c. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 2. în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de cercetare ale instituțiilor de învățământ superior. minim doi sunt conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul de master de cercetare. în vederea ocupării funcțiilor didactice din învățământ și a evoluției în cariera didactică. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învățământ cu frecvență și poate fi organizat în cadrul școlilor doctorale. Programul de studii universitare de master didactic are durata de 2 ani și este prevăzut cu 120 de credite transferabile. e.5.2 Master de cercetare științifică Masterele de cercetare științifică sunt orientate preponderent spre formarea competențelor de cercetare științifică. g. Un program de studiu de master de cercetare științifică se individualizează dacă în planul său de învățământ raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter aplicativ (cercetare fundamentală și aplicată) și cele de predare (curs) se încadrează în intervalul 1. 2. 2016 Pag. modele conceptual și teorii.3 Masterul didactic Masterele didactice se organizează exclusiv la forma de învățământ cu frecvență.8.2 – 1. Misiunea programului de master didactic vizează creșterea performanței individuale a personalului didactic și a organizațiilor școlare în care funcționează. 8 ARTE. Există laborator multimedia și centru de documentare psihopedagogică și didactică. pentru a dobândi cunoștințe noi cu privire la fenomene și procese. îndrumare și control din învățământ. Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare. ce organizează programele respective de master de cercetare. prin pregătire psihopedagogică și didactică inițială și pregătire avansată în specialitate.1.8. Studiile universitare de masterat didactic asigură competențele profesionale psihopedagogice. Cercetarea aplicativă – activitatea destinată. Cercetarea științifică cuprinde cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă. 152 din 155 . f. În vederea autorizării/acreditării programelor de studii universitare de master didactic. de specialitate. tehnologii și servicii. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.COMISIA DE SPECIALITATE NR. precum și în vederea formulării și verificării de ipoteze. Învățarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. Personalul didactic și de cercetare propriu desfășoară activități de cercetare științifică potrivit unui plan a cărui tematică vizează cercetări fundamentale și aplicative orientate spre asigurarea calității procesului de învățământ și profesionalizarea personalului didactic și de conducere. utilizării cunoștințelor științifice pentru perfecționarea sau realizarea de noi produse. pe cât posibil. digitale. b. didactice. instituțiile de învățământ superior trebuie să demonstreze că respectă și următoarele cerințe: a. URBANISM. Candidații la programele de masterat de cercetare științifică trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență în ramura fundamentală de știință.

În vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic instituția de învățământ încheie acorduri-cadru cu inspectoratele școlare și contracte de colaborare cu durata de 1 . pentru cel puțin jumătate din disciplinele aferente programului. 2016 Pag. Durata studiilor la forma de învățământ cu frecvență 2 ani (4 semestre) AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS.componenta la decizia universității stabilită și aprobată de către Senatul universitar. Instituția de învățământ organizează un program intensiv de abilitare didactica în cuantum de 60 credite structurat în doua module specifice primului și celui de al doilea an de masterat profesional/cercetare destinat studenților masteranzi înmatriculați la programele de masterat profesional/cercetare. 153 din 155 . j. proiecte etc. structura și performanța personalului didactic. Procesul de evaluare al studenților este parte integrantă a procesului educațional. Planul de învățământ și programele disciplinelor de învățământ sunt coerente și în concordanță cu misiunea asumată de programul de studii universitare de masterat didactic. 8 ARTE.8. lucrări aplicative. care au în vedere competențele didactice. digitale și de relaționare necesare parcurgerii cu succes a unui program de formare didactică. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programele de master INDICATOR Nivel 19. având gradul de profesor universitar. k. minim doi sunt conducători de doctorat titulari în cadrul instituției evaluate în domeniul de care aparține programul de master de cercetare.2 Personalul didactic Toate posturile didactice de predare constituite conform normelor legale vor fi acoperite de cadre didactice titularizate în învățământul superior potrivit legii.4 ani școlari cu unitățile de învățământ din rețeaua de practica pedagogică pentru stabilirea condițiilor de organizare și desfășurare a stagiilor practice. Restul activităților didactice de seminarizare. cu titlul științific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat.. Universitatea dispune de cadre didactice titulare proprii.Componenta cadru cu statut obligatoriu aprobată de MECTS și 30 credite . Există structura informațională necesară pentru informarea deciziei potențialilor beneficiari. fiind astfel proiectat încât să demonstreze calitatea rezultatelor învățării. 2. viitori studenți în chestiuni legate de facilitățile de învățare. l. URBANISM.COMISIA DE SPECIALITATE NR. cu titlu de profesor sau conferențiar. Admiterea la programul de masterat didactic se realizează prin concurs care constă în 2 probe: o proba orala (interviu) și o probă practică.3 Organizarea procesului de învățământ Tabelul 5. n. conferențiar universitar sau lector/șef de lucrări. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS h. 2. inclusiv sistem de monitorizare a absolvenților.8. pot fi acoperite și de alte cadre didactice titularizate în învățământul superior cu titlul științific de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă. însoțită de Suplimentul la diploma. ARHITECTURĂ. parteneriatele cu mediul educațional existente. Planurile de învățământ ale programelor de masterat didactic sunt structurate după cum urmează: 90 credite . Absolvenților masterului didactic li se eliberează diplome de master în domeniul programului de licență. o. Dintre cadrele didactice care predau în cadrul masteratelor de cercetare. de comunicare. i. La absolvire li se eliberează diploma de abilitare didactica. m. din care cel puțin 80 % să fie angajați cu norme de bază.

5 Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor a. contracte sau alte documente cu unitățile baze de practică.5 32.4 Module de pregătire complementare (opționale).2 Practică artistică Master științific Discipline de cunoaștere avansată (obligatorii).8. ARHITECTURĂ. Practica pentru studenții înmatriculați la programe de master de cercetare se va desfășura. Formele de practică semestrială și stagiile de practică corespund profilului și misiunii declarate. în domeniu. Numărul de credite alocate pentru promovarea lucrării de disertație 31. Pentru stagiile de practică. instituția de învățământ superior va încheia.8. 784 ore Max. Numărul maxim de studenți pe serie 50 36.min. în unități de cercetare științifică și/sau laboratoare de cercetare ale instituțiilor de învățământ superior. 1:2 (seminare. 2.) Master cercetare 1:1. Numărul minim de discipline pe semestru 26. laboratoare.min. Numărul de credite minime pe semestru 25. convenții de colaborare.4 Discipline de sinteză (opționale) . care organizează programele respective de master de cercetare. Lucrările de disertație pot avea coordonatori științifici cadre didactice titulare și associate (foști titulari pensionați). EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS 20. în situația în care nu au un loc de muncă. Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 33. care dețin titlul de doctor. Durata practicii de specialitate 28.2 Numărul minim de examene pe semestru este în procent de 30-40% din totalul verificărilor. stagii de practică etc. Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative 14 săptămâni 14-16 ore Min. b. Master profesional Discipline de aprofundare (obligatorii) -min. Număr de săptămâni sesiune restanță 1 săptămână 35. AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. Durata unui semestru activități didactice 21. Numărul de credite alocate pentru practica de specialitate 29. Durata pentru elaborarea lucrării de disertație prevăzută în planul de învățământ 30.min. a. Numărul maxim de studenți pe grupă 25 * La aceasta se adaugă stagiile activității practice de specialitate și elaborării lucrării de disertație. proiecte. după caz. Numărul de ore de activitate organizată conform planului de învățământ pentru întreg ciclu al studiilor 23. Numărul de credite alocate unei discipline 27. 2.4 Practica Practica pentru studenții înmatriculați la programe de master profesional se poate efectua în organizațiile în care sunt încadrați în muncă masteranzii (dacă își desfășoară activitatea în domeniul programului de masterat sau dacă organizația respectivă are departamente în domeniul programului de masterat) sau. 896 ore 120 ECTS 30 ECTS 3 4 ECTS 2-3 săptămâni 4 ECTS 56 ore 10 ECTS Master prof. Numărul minim total de credite obligatorii 24. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 22. 154 din 155 .COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2016 Pag. URBANISM. În programul de studii universitare de master pentru care s-a elaborat planul de învățământ sunt prevăzute stagii de practică de 2 – 3 săptămâni pe an. Numărul de săptămâni sesiuni de examene pe semestru 2-3 săptămâni 34. pe cât posibil. 8 ARTE.

Nume prenume Secretar Comisie.09. conceperea. Data: 27. conform formațiilor de studiu stabilite. suficiente numeric.8. Lucrările de master se elaborează. precum și criteriile de evaluare vor fi aduse la cunoștința absolvenților cu cel puțin 1 an înainte de programarea primei zile de înscriere a primei sesiuni prin intermediul tutorilor de ani și al orelor de consultații realizate de cadrele didactice îndrumătoare. Nume prenume Președinte Comisie. susținerea lucrării. URBANISM. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Standarde specifice ARACIS b. ARHITECTURĂ. editează și se susțin în limba în care s-a studiat.6 Baza tehnico-materială Spațiul de învățământ trebuie să fie asigurat prin săli adecvate ca mărime. Baza materială pentru programe de masterat trebuie să fie cel puțin la nivelul programelor din ciclul I. Cerințele de conținut. 155 din 155 . reperele privind fundamentarea.2016 AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS. 2. redactarea. elaborarea. c. 2016 Pag. 8 ARTE.COMISIA DE SPECIALITATE NR. documentarea.