PLA INDIVIDUALITZAT

Alumne: David Vereda Sistac
Curs 2016-2017
1r ESO

1. NOM ASSIGNATURA

NIVELL ACTUAL:

1r trimestre
OBJECTIUS QUE ENS FIXEM

A

EP

NA

2n trimestre
AA

NT

A

EP

NA

AA

3r trimestre
NT

A

EP

NA

Criteris Avaluació:
A (assolit) EP (en procés) NA (no assolit)
AA (amb ajut) NT (no treballat)

ACTIVITATS

MATERIAL

METODOLOGIA

AVALUACIÓ

1/1

AA

NT