ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Οδηγίες δημιουργίας
αρχείου pdf

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009

.........................................................................................................................Οδηγίες δημιουργίας αρχείου pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή ........................................................................... 3 I... Δημιουργία αρχείου pdf από Word 2007 ................... 6 III................. Χρήση της εφαρμογής 7-pdf-Maker ...................................................... 4 II................................... 8 Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 2 από 14 .................................. Δημιουργία αρχείου pdf από το Open Office... Libre Office ..................................................................................

Οδηγίες δημιουργίας αρχείου pdf Εισαγωγή Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν κάποιους από τους τρόπους μετατροπής αρχείων. Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 3 από 14 . σε μορφή pdf.

Οδηγίες δημιουργίας αρχείου pdf I. επιλέγουμε τον φάκελο στον οποίο θέλουμε να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας και το όνομα του αρχείου και επιλέγουμε Δημοσίευση Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 4 από 14 . από το εικονίδιο Αποθήκευση ως και στη συνέχεια PDF ή XPS ( βρίσκεται πάνω αριστερά) επιλέγουμε Στο παράθυρο που θα ανοίξει. Αφού ανοίξουμε το αρχείο μας. Δημιουργία αρχείου pdf από Word 2007 Το Office 2007 έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα δημιουργίας αρχείου pdf.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 5 από 14 .Οδηγίες δημιουργίας αρχείου pdf Το αρχείο μας έχει μετατραπεί σε pdf και είναι έτοιμο προς χρήση.

Αφού ανοίξουμε το αρχείο μας. Δημιουργία αρχείου pdf από το Open Office. από το μενού επιλέγουμε Αρχείο και Εξαγωγή ως pdf… Από το παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Εξαγωγή Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 6 από 14 . Libre Office To Open Office και το Libre Office έχουν ενσωματωμένη τη δυνατότητα δημιουργίας αρχείου pdf.Οδηγίες δημιουργίας αρχείου pdf II.

Το αρχείο μας έχει μετατραπεί σε pdf και είναι έτοιμο προς χρήση. Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 7 από 14 .Οδηγίες δημιουργίας αρχείου pdf Στο παράθυρο που θα ανοίξει. επιλέγουμε τον φάκελο (Αναζήτηση φακέλων) στον οποίο θέλουμε να αποθηκεύσουμε και το όνομα του αρχείου και επιλέγουμε Αποθήκευση.

Χρήση της εφαρμογής 7-pdf-Maker Μπορούμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή 7-pdf-Maker από την Ιστοσελίδα της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών dpe.damt.exe και ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 1. επιλέγοντας Υποστήριξη → Προτεινόμενα χρήσιμα προγράμματα → 7-pdf-Maker (Πρόγραμμα μετατροπής αρχείων σε μορφή .gr. Αφού κατεβάσουμε και αποσυμπιέσουμε το αρχείο.Οδηγίες δημιουργίας αρχείου pdf III. εκτελούμε το .pdf).gov. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε English και ΟΚ Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 8 από 14 .

Στο επόμενο παράθυρο. Στη συνέχεια.Οδηγίες δημιουργίας αρχείου pdf 2. επιλέγουμε Next 3. επιλέγουμε I accept the agreement και Next Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 9 από 14 .

Στη συνέχεια.Οδηγίες δημιουργίας αρχείου pdf 4. επιλέγουμε Next 5. επιλέγουμε Next Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 10 από 14 . Στο επόμενο παράθυρο.

Στο επόμενο παράθυρο.Οδηγίες δημιουργίας αρχείου pdf 6. επιλέγουμε Next 7. Στη συνέχεια. επιλέγουμε Install Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 11 από 14 .

ανοίγουμε την εφαρμογή 7-PDF Maker 2. Για τη χρήση της εφαρμογής ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 1. επιλέγουμε Finish Η εγκατάσταση της εφαρμογής έχει πλέον ολοκληρωθεί.Οδηγίες δημιουργίας αρχείου pdf 8. επιλέγουμε το κουμπί Select and convert… Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 12 από 14 . Από το εικονίδιο που έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας μας. Τέλος. Στο παράθυρο που ανοίγει.

Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει.Οδηγίες δημιουργίας αρχείου pdf 3. επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να μετατρέψουμε και επιλέγουμε Άνοιγμα Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 13 από 14 .

Οδηγίες δημιουργίας αρχείου pdf 4. θα εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο θα μας επιβεβαιώνει ότι έχει δημιουργηθεί το pdf αρχείο μας. Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται. Τέλος. επιλέγουμε Exit για να βγούμε από την εφαρμογή. Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 14 από 14 . επιλέγουμε τον φάκελο αποθήκευσης του αρχείου μας και πατάμε Αποθήκευση 5. Στο παράθυρο της εφαρμογής.