You are on page 1of 13

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE

“IOAN N. SOCOLESCU”
STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983
TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

ANALIZA REZULTATELOR TESTELOR INITIALE
CATEDRA DE INFORMATICA
DISCIPLINA “TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR ”
Competenţe vizate prin evaluare
1.
2.
3.
4.
5.

Identificarea unor concepte, date, relaţii, categorii specific disciplinei
de studiu
Compararea/Clasificarea unor date, proprietăţi, fenomene, fapte
caracteristice disciplinei de studio
Ilustrarea, Exemplificarea, Descrierea unor fenomene,procese, situaţii
concrete, proprietăţi specific disciplinei de studio
Analizarea unor fenomene, fapte,procese, situaţii care abordează
problematica disciplinei
Evaluarea/Aprecierea/Interpretarea unor fenomene, fapte,procese în
contextevariate

Clasa
9A
9B
9C
9D
9E
9F
TOTAL
10A
10B
10C
10D
10E
10F
TOTAL
11E
11F
11G
TOTAL
12E
12D
12F
12G

1-1,99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2-2,99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3-3,99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

4-4,99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NOTA
5-5,99 6-6,99
5
6
4
8
6
1
2
1
8
7
7
6
32
29
3
8
5
7
4
6
0
0
4
6
5
7
21
34
1
8
7
5
6
7
14
20
4
8
0
0
5
6
6
7

7-7,99
9
10
5
1
6
4
35
5
6
8
1
6
4
30
16
6
5
27
4
1
5
4

8-8,99
8
4
6
6
4
3
31
4
2
3
5
5
4
23
0
2
4
6
3
5
4
3

9-10
4
6
12
19
0
0
41
0
0
3
17
1
0
21
0
0
0
0
1
12
0
0

92 Puncte tari:  Elevii au cunoştinţele de bază privind operarea pe calculator  Elevii au depinderile necesare lucrului cu mediul Windows  Elevii au deprinderi de baza in folosirea aplicatilor invatate  Elevii manifesta interes fata de materia predata Aspecte care pot fi îmbunătăţite:  Unele noţiuni şi deprinderi de operare nu sunt foarte bine stăpânite de unii elevi.55 6.35 7.35 6.32 8.50 6.85 9.elevi în clasă 32 33 31 31 31 32 190 26 27 28 23 25 24 153 27 20 22 69 18 19 23 28 88 Nr.82 6.15 7.55 6.15 6.20 6.55 7.56 8.27 6.Disciplina Clasa de studiu TIC 9A TIC 9B TIC 9C TIC 9D TIC 9E TIC 9F TOTAL CLASA a IX-a TIC 10A TIC 10B TIC 10C TIC 10D TIC 10E TIC 10F TOTAL CLASA a X-a TIC 11E TIC 11F TIC 11G TOTAL CLASA a XIa TIC 12D TIC 12E TIC 12F TIC 12G TOTAL CLASA a XII-a Nr.25 7.25 6.46 6. Elevi prezenti Media pe clasă 32 32 30 29 25 20 168 20 20 24 23 22 22 131 26 20 22 68 18 20 20 20 78 7.25 6. sau nu citesc deloc fraza respectiva) .  Exploatarea eficientă a unui sistem de calcul nu este cunoscuta de unii elevi  Utilizarea aplicaţiilor interdisciplinare nu este familiara tuturor elevilor  Invatarea elevului de a respecta cu strictete cerintele testelor (unii elevi desi stiu sa rezolve cerinta nu o fac pentru ca nu citesc cu atentie.17 6.40 6.50 7.26 7.

99 31% 7-7.99 0 2-2.99 9 8-8.99 4 9-10 6 CLASA a IX-a B Clasa 9B 1-1.99 10 CLASA 9 B 0% 0% 0% 0% 1-1.99 12% 19% 2-2.99 6-6.99 5-5.99 6-6.99 4 8 4-4.99 8-8.99 0 7-7.99 0 NOTA 5-5.99 09-Oct .CLASA a IX-a A Clasa 9A 1-1.99 0 NOTA 5-5.99 0 3-3.99 0 3-3.99 25% 13% 4-4.99 3-3.99 0 7-7.99 6-6.99 8 9-10 4 8-8.99 5 6 4-4.99 0 2-2.

99 0 NOTA 5-5.99 5-5.99 5 8-8.99 0 3-3.99 2 1 4-4.99 17% 5-5.99 6-6.99 21% 66% 4-4.99 6-6.99 8-8.99 3% 4-4.99 0 2-2.99 0 3-3.99 3-3.99 9-10 CLASA a IX-a D Clasa 9D 1-1.99 8-8.99 0 9C 2-2.99 6-6.99 1 8-8.99 6 1 7-7.99 6 CLASA 9D 0% 0% 7% 3% 3% 1-1.99 40% 3-3.99 0 7-7.99 0 0% 0% 4-4.99 0 0% 0% NOTA 5-5.99 7-7.99 20% 7-7.CLASA a IX-a C Clasa 1-1.99 20% 2-2.99 9-10 9-10 19 .99 2-2.99 6-6.99 6 9-10 12 CLASA 9C 0% 0% 1-1.

99 0 0% 0% NOTA 5-5.99 6 8-8.99 8-8.99 7 6 7-7.99 3-3.99 16% 32% 2-2.99 3-3.99 CLASA a IX-a F Clasa 9F 0 2-2.99 24% 4-4.99 0 7-7.99 5-5.99 6-6.99 4 9-10 0 CLASA 9E 0% 0% 1-1.99 28% 7-7.99 20% 4-4.99 7-7.99 0 3-3.99 0 2-2.99 6-6.99 9-10 0 .99 5-5.99 4 8-8.99 8 7 4-4.99 30% 6-6.99 6-6.99 8-8.99 0 0% 0% 4-4.99 0 3-3.99 15% 35% 2-2.99 0 NOTA 5-5.99 3 CLASA 9F 0% 0% 0% 1-1.CLASA a IX-a E Clasa 9E 1-1.

99 3-3.99 8-8.99 0 3-3.99 0 4-4.99 25% 40% 6-6.CLASA a X-a A Clasa 10A 1-1.99 35% 6-6.99 6-6.99 7-7.99 5-5.99 3-3.99 5 7 CLASA 10 B 0% 0% 10% 0% 0% 7-7.99 6-6.99 25% 2-2.99 0 NOTA 5-5.99 6 8-8.99 0 2-2.99 4 2-2.99 8-8.99 2 0% 1-1.99 15% 20% 8-8.99 0 0% CLASA 10 A 0% 0% 7-7.99 0 2-2.99 09-Oct 9-10 0 .99 5 9-10 0 0% 0% 1-1.99 7-7.99 5-5.99 09-Oct CLASA a X-a B Clasa 10B 1-1.99 4-4.99 0 4-4.99 0 NOTA 5-5.99 3 8 3-3.99 30% 4-4.

99 17% 2-2.99 0 NOTA 5-5.99 74% 6-6.99 1 8-8.99 6-6.99 8 8-8.99 0 2-2.99 6-6.99 6-6.99 5-5.99 4-4.99 12% 3-3.99 33% 7-7.99 3 9-10 3 CLASA 10 C 0% 0% 13% 1-1.99 4 6 7-7.99 0 3-3.99 0 0% 0% 4-4.99 2-2.99 5 CLASA 10 D 0% 0% 0% 4% 22% 1-1.99 4-4.99 8-8.99 09-Oct CLASA a X-a D Clasa 10D 1-1.99 3-3.99 0 3-3.99 0 2-2.99 7-7.99 09-Oct 9-10 17 .99 0 0 7-7.99 0 0% 0% 0% 4-4.99 25% 5-5.99 0 NOTA 5-5.99 8-8.CLASA a X-a C Clasa 10C 1-1.

99 0 2-2.99 8-8.99 5 9-10 1 CLASA 10 E 0% 0% 5% 1-1.99 5 7 7-7.99 0 NOTA 5-5.99 4 CLASA 10 F 0% 0% 0% 1-1.99 6-6.99 3-3.99 27% 7-7.99 4 8-8.99 0 2-2.99 4 6 7-7.99 6-6.99 0 0% 0% 4-4.99 5-5.99 18% 2-2.99 6 8-8.99 23% 3-3.99 0 3-3.99 25% 2-2.99 0 3-3.99 9-10 9-10 0 .99 4-4.99 7-7.99 09-Oct CLASA a X-a F Clasa 10F 1-1.99 27% 6-6.99 4-4.99 8-8.99 35% 6-6.CLASA a X-a E Clasa 10E 1-1.99 0 0% 0% 20% 4-4.99 20% 5-5.99 0 NOTA 5-5.

99 0 3-3.99 9-10 9-10 0 .99 5-5.99 7-7.99 4-4.99 8-8.99 3-3.99 1 NOTA 5-5.99 61% 6-6.99 0 0% 0% 3-3.99 7 5 7-7.99 0 7-7.99 6-6.99 31% 4-4.99 2 CLASA 11 F 0% 0% 0% 0% 1-1.99 0 2-2.99 10% 2-2.99 9-10 CLASA a XI-a F Clasa 11F 1-1.99 5-5.99 0 0% NOTA 5-5.CLASA a XI-a E Clasa 11E 1-1.99 1 8 4-4.99 0 2-2.99 16 8-8.99 6-6.99 6 8-8.99 0 9-10 0 CLASA 11 E 0% 0% 0% 4% 1-1.99 6-6.99 25% 7-7.99 35% 30% 3-3.99 8-8.99 0 4-4.99 4% 2-2.

99 3-3.99 23% 5-5.99 5 8-8.99 9-10 9-10 0 .99 32% 6-6.99 8-8.99 0 NOTA 5-5.99 7-7.99 4 CLASA 11G 0% 0% 18% 0% 0% 0% 1-1.99 0 2-2.99 6-6.99 0 4-4.99 27% 2-2.CLASA a XI-a G Clasa 11G 1-1.99 4-4.99 0 3-3.99 6 7 7-7.

99 20% 5-5.99 6-6.99 0 0% 0% 15% 4-4.CLASA a XII-a D Clasa 12D 1-1.99 0 NOTA 5-5.99 4-4.99 0 2-2.99 0 2-2.99 0 4-4.99 0 0 3-3.99 9-10 CLASA a XII-a E Clasa 12E 1-1.99 0 NOTA 5-5.99 3-3.99 7-7.99 5% 2-2.99 5-5.99 4 8-8.99 67% 6-6.99 3 CLASA 12 E 0% 0% 5% 1-1.99 7-7.99 4 8 7-7.99 20% 2-2.99 0 0% CLASA 12 D 0% 0% 0% 0% 7-7.99 0 3-3.99 28% 3-3.99 5 9-10 12 1-1.99 8-8.99 4-4.99 6-6.99 9-10 9-10 1 .99 40% 6-6.99 1 0% 8-8.99 8-8.

99 30% 7-7.99 35% 7-7.99 4 8-8.99 9-10 9-10 0 .99 0 NOTA 5-5.99 20% 2-2.99 5 6 7-7.99 4-4.99 0 3-3.99 8-8.99 3-3.99 0 0% 0% NOTA 5-5.99 3 0% 1-1.99 0 4-4.99 0 3-3.99 5-5.99 5-5.99 25% 3-3.99 25% 6-6.CLASA a XII-a F Clasa 12F 1-1.99 6-6.99 0 2-2.99 6-6.99 15% 30% 2-2.99 8-8.99 6 7 CLASA 12 G 0% 0% 0% 0% 7-7.99 5 8-8.99 6-6.99 20% 4-4.99 9-10 CLASA a XII-a G Clasa 12G 1-1.99 0 2-2.99 0 4-4.99 4 9-10 0 CLASA 12 F 0% 0% 0% 1-1.

flipchart. AEL Realizarea unor lecții interactive. fise de lucru. rebusuri. Permanentizarea utilizării metodelor activ participative. CISCO. ca instrumente de învățare. motivante pentru elevi Realizarea unor materiale ce se pot folosi atat in clasa cat si acasa. elevi – profesori Planificarea de competiții intre elevi si colective de elevi Folosirea platformelor educationale puse la dispozitie de MECTS: ORACLE. Programe educaționale care să implice lucrul în echipe mixte.PLAN DE MASURI Pentru anul şcolar 2011 – 2012. etc. demersul didactic şi educațional avand în vedere: Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare‐învățare Creşterea calității activității cadrelor didactice. . pentru a permite invatarea in ritm propriu Diversificarea mijloacelor de invatare: calculator. Îmbunătățirea constantă a procesului instructiv‐educativ. portofolii. de catre elev. vom orienta întreaga activitate a catedrei. cu activitati de invatare moderne. INSAM.