Tabela svih vremena u nemačkom jeziku

Tip
glagola

slabi

jaki

modalni

Pomoćni *sein

*haben

*werden

infinitiv

machen

sprechen

wollen

sein

haben

werden

prezent

macht

spricht

will

ist

hat

wird

preterit

machte

sprach

wollte

war

hatte

wurde

perfekat

hat

hat gesprochen

hat gewollt

ist

hat gehabt

ist geworden

Plus.perfe
kat

hatte gemacht

hatte gesprochen

hatte gewollt

war gewesen

hatte gehabt

war geworden

Futur I

wird machen

wird sprechen

wird wollen

wird sein

wird haben

wird werden

Futur II

wird gemacht
haben

wird gesprochen
haben

wird gewollt
haben

wird gewesen
sein

wird gehabt
haben

wird geworden
sein

gemacht

gewesen

* Pomoćni glagoli su označeni zvezdicom, pomažu nam da pravimo složena vremena. Naravno, ti isti glagoli imaju i svoje puno
značenje i koriste se kao takvi samostalno.
Svi oblici su dati za 3 lice jednine, er, sie, es
Modalni i pomoćni glagoli imaju konjugaciju koja podrazumeva promenu glagolske osnove i zato je potrebno na njih
obratiti posebnu pažnju

http://nemacki.amarilisonline.com/

Related Interests