You are on page 1of 3

Šehidske akcije u svjetlu Šerijata

Uvaženi šejhu, neki učenjaci spominju da su šehidske akcije u Palestini i Čečeniji
zabranjene i nazivaju ih samoubilačkim akcijama. Šta vi kažete o tome?
Odgovor:
Ako se vratimo na knjige o jeziku i knjigama uleme u šerijatu i pogledamo
definiciju samoubice jezički i terminološki nećemo vidjeti sličnosti između
samoubice koji se ubio iz razočarenja i osobe koja je uložila svoj život i bila sebeb
svom ubistvu radi vjere i zaštite svoje časti...
Poistovećivanje samoubistva koje je zabranjeno Kur’anom, Sunnetom i
koncenzusom sa šehidskim akcijama je neispravno. Kako se može poistovjetiti
čovjek koji je sebe ubio na putu šejtana i drugi koji je, u pokornosti, svoju dušu
dao Milostivom. Tako mi Allaha, nisu isti i nemogu biti isti.
Samoubica ubija sebe iz svojih prohtjeva što u stvari predstavlja posljedicu
gubljenja nade, nepostojanja sabura i manjkavosti imana u Allahov kader i tome
slično. Dok onaj ko izvodi šehidsku akciju ubija sebe ili prouzrokuje svoje ubistvo
želeći da na zemlji uspostavi Allahovu vjeru, da porazi neprijatelje, oslabi njihovu
moć, uzdrma njihov prijesto i polomi njihov batil.
Koja je razlika u šerijatu između šehidskih akcija i upadanja među neprijateljske
redove kada su ogromne šanse da će izvršilac biti ubijen? A predaje koje govore o
vrijednosti prodiranja u neprijateljske redove – a koje očito ukazuju na vrijednost
pomenute stvari makar ćovjek bio ubijeđen da će biti ubijen – dostižu stepen
tevatura.
A ako neko kaže: Osoba koja upadne među neprijatelje je ubijena rukom
neprijatelja, dok onaj ko uradi šehidsku akciju ubio je sam sebe, kažemo: U
šerijatu je pritvrđeno da je propis uzročnika propasti duše i onoga ko saučestvuje
u tome poput propisa osobe koja direktno ubije dušu. (Šejh ovim želi da kaže da
nema razlike u propisu onoga koji prouzrokuje svoje ubistvo, onoga ko
saučestvuje u svom ubistvu – kao što je na primjer slučaj mladića koji je poučio
kralja kako da ga ubije itd – i onoga koji direktno ubije sebe poput osobe koja radi
šehidsku akciju, nap. prev.)
To je stav većine učenjaka poput Malika, Šafije i Ahmeda. Kažu: Obavezno je
sprovesti kisas (odmazdu) nad osobom koja namjerno prouzrokuje ubistvo druge
osobe, poput onoga ko namjerno iskopa bunar da bi fulan pao u njega, pa fulan
upadne u njega i preseli. Ovom stavu su oprečni neki učenjaci. Smatraju da nije
dozvoljeno ubiti takvu osobu (koja je bila sebeb ubistva) već će takva osoba
platiti diju (otkupninu). Međutim ovo mišljenje je sporno.
Stav većine uleme je jači i očitiji, to je isto tako stav emirul muminina Omera
ibnul Hattaba radijellahu anhu. Dokazi za ovaj stav su mnogobrojni i onaj ko želi
da ih spozna može se vratiti na knjige fekiha jer ovdje nije mjesto detaljnog
spominjanja ove konstatacije.
Rezime ovoga bi bio da onaj ko upadne u neprijateljsku zemlju ili prodre u
nevjerničku vojsku ili uradi šehidsku akciju time što se opaše eksplozivom, da bi

vi koji ste ljubomorni na čast muslimana i njihove svetinje. on od svog oca a on od B'adže ibn Abdullaha a on od Ebu Hurejre . sallallahu alejhi ve sellem. radovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. da bi obrisao obilježja kufra i njegovih sljedbenika i da bi ih protjerao iz muslimaskih zemalja i svetinja. Zato o vi mudžahidi. takav je dobio nagradu strpljivih šehida i iskrenih mudžahida. (Alu Imran. oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga. 169-171). radijellahu anhu). i druge osim njih – vi ih ne poznajete. Uz to ove akcije nanose muslimanima minimum štete a imaju dalekosežan uticaj. sallallahu alejhi ve sellem. sabur ! Smrt je jedna zato neka bude na Allahovom putu. A Allahov Poslanik. posijao strah u njihova srca. vi koji radite šehidske akcije.'' (Bilježi ga Muslim putem Abdul Aziza ibn ebi Hazima. Sve ovo je dokaz velike maslehe (koristi) ovih plemenitih akcija. Allah ih zna. da biste time terorisali (zastrašili) Allahove i vaše neprijatelje.nanio štete neprijatelju. (El-Enfal.” Cilj nam je da kažemo da šehidske akcije u Palestini. 60). ‫سمبني م‬ ‫ش ن‬ ‫م ن‬ I protiv njh pripremite koliko god možete snage i konja za boj. Kaže Uzvišeni : {‫م تل‬ ‫م وتتءا ت‬ ‫ط ال ن ت‬ ‫وتأ ت م‬ ‫ن م‬ ‫ن رمتبها م‬ ‫ن قهنولةة وت م‬ ‫م م‬ ‫ن ه‬ ‫ل ت هنره مهبنو ت‬ ‫ع د‬ ‫مها ا ن‬ ‫دون مهم ن‬ ‫ن ب مهم ع تد هول الل لهم وتع تد هولك ه ن‬ ‫ست تط تعنت ه ن‬ ‫م ت‬ ‫دوا ل تهه ن‬ ‫م ن‬ ‫ري ت‬ ‫خني ن م‬ ‫م ن‬ ‫م ن‬ ‫خ م‬ ‫ت‬ ‫ن ت‬ ‫ن‬ ‫ف ه‬ ‫ل الل لهم ي هنوت ل‬ ‫قنوا م‬ ‫مها ت هن ن م‬ ‫منو ت‬ ‫ يةء مف ي ت‬ ‫م تل ت هظ نل ت ه‬ ‫م وتأن نت ه ن‬ ‫ف إ مل تني نك ه ن‬ ‫م وت ت‬ ‫مه ه ن‬ ‫ه ي تعنل ت ه‬ ‫م الل ل ه‬ ‫منون تهه ه‬ ‫}ت تعنل ت ه‬. Čečeniji i na drugim muslimanskim mjestima predstavljaju vid legitimnog džihada i jednu od metoda ratovanja i nanošenje štete neprijatelju. radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili. Neke studije ukazuju da su ove akcije bile sebeb iseljavanja jevreja sa muslimanskih zemalja u Palestini i bile isto tako sebeb umanjivanja njihovog doseljavanja u Palestinu i boravak u njoj. rekao: “Ko bude ubijen na Allahovom putu je šehid i ko umre na Allahovom putu je šehid. Ove akcije su se pokazale korisnim i dale svoje plodove. Juri na svom konju kad god čuje poziv. Sve što na Allahovom putu potrošite naknađeno će vam biti. za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati. Kaže Uzvišeni: ‫وتل تحسبن ال لذين قهت مهلنوا ف ي سبنيل الل له أ تمنواتها ب ن ت‬ {‫ن‬ ‫ن * فترم م‬ ‫حتنيهاءء م‬ ‫ه م‬ ‫م‬ ‫م ي هنرتزهقنو ت‬ ‫لأ ن‬ ‫م ن ت ت ت‬ ‫م الل ل ه‬ ‫مها تءاتتهاهه ه‬ ‫ن بم ت‬ ‫عن ند ت ترب بهم ن‬ ‫م ن‬ ‫حني ت‬ ‫ت م م‬ ‫م ت‬ ‫ت ت ن ت ت ل‬ ‫خل نفهم أ ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫رو‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ي‬ * ‫ن‬ ‫ننو‬ ‫ز‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ني‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫نو‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫قنوا‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ذي‬ ‫ل‬ ‫بها‬ ‫ن‬ ‫رو‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ست‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ء‬ ‫مة ة‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫فت ن‬ ‫ن‬ ‫ضل مهم وتي ت ن‬ ‫م ت‬ ‫ن‬ ‫م ن‬ ‫مم ن‬ ‫ت ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م ن ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫مؤ م‬ ‫ه ل يه م‬ ‫} م‬. kaže: ''Najbolji čovjek jeste onaj koji drži uzgine svoga konja na Allahovom putu. Bilježi imam Muslim u svom Sahihu putem Suhejla ibn ebi Saliha. Postale su uzrokom straha za jevrejske uzurpatore i njihovu braću kršćane. neće vam se nepravda učiniti. One nanose veću štetu neprijateljima od puški i mitraljeza jer su unijele strah u srca nevjernika. tako da se jevreji i neprijatelji islama boje svakog pokreta i očekuju smrt na svakom koraku. tražeći pogibiju i ubistvo na Allahovom putu tamo gdje očekuje da je može naći. . on od njegovog oca. a on od Ebu Hurejre da je Allahov poslanik. ‫ضنيعه أ ن‬ ‫ل وتأ ل‬ ‫ن اللهم وتف ن‬ ‫جتر ال ه‬ ‫ن الل ت‬ ‫ممنني ت‬ ‫ض ة‬ ‫م ت‬ Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne.

O ovoj meseli sam detaljnije govorio na drugom mjestu i spomenuo na desetine dokaza koji ukazuju na dozvoljenost ovih akcija i njihovu legitimnost. . šejh Sulejman ibn Nasir el-Ulvan 7/2/1422.h. Zato nema ničega spornog u izvođenju tih akcija protiv jevreja i kršćana a posebno Izraelaca koji vjeruju da oni ne mogu biti savladani i da je njihova država stvorena da bi vječito trajala.