Nr.

ore

Astronomia clasa a XII-a
Data

Obiectivele de referinţă

Conţinuturi

Tehnologii didactice

Tipul lecţiei

Exerciţii şi probleme
pentru rezolvare
În clasă
Acasă

I. Introducere – 2 ore
1

1

Să definească obiectul astronomiei;
Să descrie locul astronomiei în
contextul altor ştiinţe, rolul ei pentru
economia naţională şi în formarea
concepţiei ştiinţifice despre lume

Astronomia în contextul altor
ştiinţe şi obiectivele de studiu
ale astronomiei
Particularităţile observărilor
astronomice. Observări
efectuate de elevi

II. Bazele practice ale astronomiei – 4 ore
1

1

1

1

Să descrie sfera cerească şi rolul ei la
studierea mişcării aştrilor pe cer;
Să folosească harta stelară la
rezolvarea problemelor practice
Să determine:
a) Poziţia pe cer a constelaţiilor
Ursa Mare şi Ursa Mică şi a 2-3
constelaţii cele mai vizibile în
localitatea dată
b) poziţia pe cer a celor mai
strălucitoare stele ale constelaţiilor de
vară şi de iarnă (steaua Polară, Altair,
Vega, Sirius)

determine
coordonatele
geografice pe baza observărilor
astronomice.
Să determine cauzele şi caracterul
mişcării Soarelui, Lunii, stelelor pe
cer (culminaţiile, ecliptica, echinocţii
şi solstiţii)

O primă evaluare a cerului
înstelat. Constelaţiile. Mişcarea
diurnă aparentă a stelelor. Sfera
cerească, coordonatele cereşti.
Hărţi stelare
Mişcarea diurnă a aştrilor la
diferite latitudini. Culminaţii
Mişcarea aparentă a Soarelui şi
Lunii pe sfera cerească.
Ecliptica. Echinocţiul. Solstiţiul

Mişcarea reală a Pămîntului în
jurul Soarelui. Timpul şi
măsurarea lui. Calendare

III. Sistemul Solar – 5 ore
1

2008-2009

Să descrie cauzele schimbării fazelor
Lunii, condiţiile în care se produc
eclipsele de Soare şi de Lună

Originea sistemului Solar

1

Astronomia cl. 12

Clasificarea spectrală a stelelor. Atmosfera Solară Activitatea Soarelui şi consecinţe asupra Pămîntului V. Soarele – 2 ore 1 1 Să descrie caracteristicile Soarelui – cea mai apropiată stea Să reprezinte legăturile de bază Soare – Pămînt şi consecinţele lor asupra Pămîntului Caracteristici generale. Stele variabile şi nestaţionare.1 1 1 1 Să descrie concepţiile moderne despre provenienţa Sistemului Solar Să numească particularităţile distincte ale planetelor mici. 12 . celor gigante. mareelor Să formuleze legile lui Kepler Să folşosească legile lui Kepler la rezolvarea problemelor Pămîntul. Spectre stelare. şi ale corpurilor mici din Sistemul Solar Să explice esenţa apariţiei (materiei). Galaxia noastră Galaxii – alte sistemestelare. Cîmpul magnetic al Pămîntului Planete mici. Metagalaxia Tabloul materialist al Universului. structura. Cometele. Structura şi evoluţia Universului – 3 ore 1 1 1 2008-2009 Să numească dimensiunile şi părţile componente ale Galaxiei noastre Să descrie starea fizică a substanţei interstelare Să descrie concepţiile contemporane despre tabloul materialist al Universului Să sistematizeze informaţii diverse despre cercetarea spaţiului cosmic şi rolul adus dezvoltării procesului tehnico-ştiinţific Roiuri şi asociaţii stelare. Evoluţia stelelor Stele duble. variabile. Legile lui Kepler. Planetele gigante Asteroizi. Stelele – 2 ore 1 1 Să descrie caracteristicile de bază ale stelelor Să formuleze cauzele principale ce determină echilibrul stelelor Să facă o descriere succintă a stelelor duble. realizări şi perspective 2 Astronomia cl. nestaţionare şi a găurilor negre Caracteristicile principale ale stelelor. Sistemul heliocentric. Nebuloase. Cercetarea spaţiului cosmic. Mareele IV. Luna. Găuri Negre VI. Condiţii fizice. Meteori şi Meteoriţi Mişcarea reală a planetelor.