- Mágneses mező:a mágneses tér megadott pontjával

elhelyezett mágnes dipólusra ható mágneses erők
forgatónyomatéka
- Indukció:a mágneses tér megadott pontjában elhelyezett
mágneses dipólusra ható mágneses erők forgató
nyomatéka (M) és az N*I*A szorzat hányadosaként
meghatározott fizikai mennyiséget mágneses indukciónak,
jele: B, mért. egys.: T(Tesla)nevezzük (iránya )
- Indukcióvonalak:iránya: amerre egy adott iránytű északi
pólusa mutat
- Fluxus:felületen áthaladó összes indukcióvonal száma,
jele fi, mértékegysége Wb(Weber)=Vs
- Lorentz-erő:mágneses mezőben mozgó töltésre ható erő
- Elektromágnes:vasmaggal ellátott tekercs
- Elektromos és mágneses mező hasonlósága és
különbsége:
has.: azonos pólusok taszítják, ellentétesek vonzzák
egymást, megosztás jelensége, mező jelenléte, árnyékolás

kül.: elektromos töltés mindig létrehoz elektromos mezőt mágneses mezőt csak mozgó töltés hoz létre, a + és pólusok szétválaszthatóak - É-i és D-i pólus nem
választható szét, az elektromosan töltött test minden
semleges testet vonz, majd érintkezés után eltaszít - csak
bizonyos anyagokat vonz, és érintkezés után nem taszít el
- Mágneses mező szemléltetése erővonalakkal (mágnesek,
egyenes vezető, tekercs):
m.: az egyensúlyi helyzetbe beállt próbatekercs
vagy iránytű D-i pólusából az É-i felé mutat, e.:
koncentrikus körök/jobbkéz-szabály/önmagukba záródó
indukcióvonalak, t.: jobbkéz-szabály(fordítva)
- Homogén mágneses tér fogalma: olyan mágneses tér,
amelyben a mágneses indukció iránya és nagysága
minden pontban azonos
- Elektromágnesek a gyakorlatban (példák): kaputelefon,
csengő, hangszóró, Morse-távíró, teher emelő daru,
távkapcsoló, automata biztosíték, villanymotorok
- Lorentz-erő a gyakorlatban (példák): régi TV, sarki fény,
Van Allen-sugárzási övek, elektronmikroszkóp,
tömegspektroszkóp