You are on page 1of 1

12

NÉV:

DÁTUM:

Időszalag: A kábítószer szabályozásának története
az Egyesült Államokban
Az alábbi lista a kábítószerekkel kapcsolatos szabályozás Egyesült Államokbeli történetének
legfontosabb eseményeit mutatja be. Állítsd olyan sorrendbe az eseményeket, ahogyan azok a
valóságban követték egymást. Sorszámaikat ennek megfelelően helyezd el az időskálán. Az
első állomást a 4. számú esemény jelenti.
1. Elfogadták az Élelmiszer-, Drog- és Kozmetikum Törvényt; ez azt jelenti, hogy a
vállalatoknak – ha egy új drogot kívánnak felhasználni – előbb kérvényt kell
benyújtaniuk az Élelmiszer és Drog Hatósághoz, amely megvizsgálja, hogy
biztonságos-e a fogyasztásra.
2. Az Árvakelésű Drogok Törvénye1 adókedvezményeket adott azoknak a
gyógyszergyártó vállalatoknak, amelyek új gyógyszereket fejlesztettek ki ritka
rendellenességek gyógyítására. Ez lendületet adott a ritka betegségek gyógyítására
alkalmas drogok felfedezésének.
3. A Harrison Narkotikum Törvény2 volt az első olyan törvény az Egyesült
Államokban, amely szabályozta a narkózist okozó drogok és a kokain
forgalmazását.
4. Aláírták azt a szövetségi törvényt, amely lehetővé tette, hogy az amerikai
állampolgárok ópiumot importáljanak az Egyesült Államokba.
5. Az Ellenőrzött Kábítószer Törvény3 segítségével minden ellenőrzött kábítószert
sikerült besorolni az öt kategória valamelyikébe, azon az alapon, hogy milyen
mértékű függőséget okoz, illetve hogy miként használható a gyógyításban.
6. A Tiszta Élelmiszer és Drog Törvény4 előírta az élelmiszerek és drogok pontos
azonosítását.
7. Az alkotmányba bekerült egy olyan kiegészítés, amely megtiltotta az alkoholos
italok forgalmazását. (Ezt sokan úgy ismerték: Prohibiton = Tiltás)
Legrégebbi

1

4__

Orphan Drug Act
The Harrison Narcotic Act
3
Controlled Substance Act
4
The Pure Food and Drug Act
2

_____

_____

_____

_____

_____

_____

legújabb