You are on page 1of 7

Proiect didactic

Numele profesorului:
Instituţia de învăţămînt: Liceul „V.Alecsandri”
Clasa:VII
Subiectul: Sisteme de numeraţie.
Tipul lecţiei:Predare-invatare
Data:
Timpul acordat: 45 min
Subcompetenţe:
- să utilizeze corect terminologia aferentă a noţiunii de sistem de numeraţie (sistem poziţional, sistem nepoziţional);
- să efectueze corect pe baza formulelor conversia numerelor din sistemul binar, octal şi hexazecimal în sistemul zecimal;
– sa identifice sistemele de numeratie in baze diferite conform tabelelor prezentate in anexa (Sisteme pozitionale uniforme de numeratie, Sistemul de
numeratie, numere naturale in diferite sisteme pozitionale uniforme de numeratie).
Strategii didactice:
 Conversaţia
 Lucrul in grup
 Rezolvare de exerciţii
 Explicaţia
Mijloace de invăţare:
 Manualul pentru clasa a VII-a „Informatica Structura calculatorului”;
 Caietul;
 Tabla;
Bibliografia:
1. A. Gremalschi,I.Mocanu, L. Gremalschi, ,,Informatică. Manual pentru clasa a VII-a”,Editura Ştiinţa, 2015.
2. www.google.ro , proiecte de lectie, didactic.ro/proiecte de lectie.
3. www.calificativ.ro , proiecte de lectie la informatica.

Scenariul lecţiei
Secvenţele
lecţiei

Timp
ul

Activitatea profesorului

1. Moment 3 min
Salut elevii, fac apelul, stabilesc linistea.
organizatoric
Captarea
atenţiei
2.Actualiza 7 min 1. Încep mersul lecţiei prin povestirea elevilor
rea cunodespre faptul că în antichitate era cunoscute mai
ştinţelor şi
multe sisteme de numeraţie.Spre exemplu în
captarea
Grecia era sistemul acrofonic folosit în mileniul
atentiei.
1î.C. (Acrofonic înseamnă că notaţia unui
Anunţatea
număr se face prin prima literă a numelui său).
obiectiSistemul mai este cunoscut şi sub numele de
velor .
Attica, după regiunea din jurul Atenei în care a
fost folosit.
Principalele simboluri folosite erau:
Babilonienii au inventat un sistem de scriere
poziţional cu baza 60. Aveau un semn pentru
unu , care repetat dădea doi , trei
şi aşa
mai departe, până la zece, pentru care exista
un alt semn . Combinând semnele
reprezentând pe unu şi pe zece se obţin 11,
12, ..., 59. Pentru şaizeci se folosea acelaşi
semn ca pentru unu, dar valoarea sa era dată
de coloana în care se găsea. Se putea continua
având posibilitatea reprezentării oricărui

Activitatea elevilor

Metode şi
procedee

Forme de
activitate

Elevii se saluta politicos. Pregătesc
rechizitele şcolare necesare pentru
lecţie.Elevul de serviciu prezintă
lista persoanelor care absentează.
Elevii asculta cu atentie profesorul
Conversie
si dau intrebari daca nu este clar
ceva.
De exemplu: Ce inseamna un sistem
acrofonic?
Elevii numesc sistemele de
numeraţie cunoscute:zecimal,
ternar, octal,hexazecimal şi binar

Notează subiectul lecţiei

Explicatie

Frontal

Secvenţele
lecţiei

Timp
ul

Activitatea profesorului
Numele Simbolul Numele
numărului
literei literei

Activitatea elevilor

Valoarea

Iota

I

(iota)

1

Pi

G

(penta)

5

Delta

D

(deka)

10

Eta

H

(hekaton)

100

Ch

C

(chilioi)

1.000

Mu

M

(myrioi)
număr.

10.000

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

30 40 50

60

Rog elevii să-mi spună ce sisteme de numeraţie
le sunt cunoscute.

Metode şi
procedee

Forme de
activitate

Secvenţele
lecţiei

Timp
ul

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Metode şi
procedee

Forme de
activitate

2. Anunţ subiectul „Sisteme de numeraţie”
15
min

3.Predarea
si studierea materiei noi.

Propun elevilor să analizeze noţiunile de sistem
de numeraţiein pozitionale zecimale , binar,
octal, hexazecimal (Anexa1)
Explic elevilor ce este un sistem de numeratie:
„Numim sistem de numeratie totalitatea
regulilor folosite pentru scrierea numerelor ca
ajutorul unor simboluri numite cifre ”
Sistemul de numeratie poate fi impartit in doua
tipuri:
 Sisteme de numeratie nepozitionale ;
 Sisteme de numeratie pozitionale;
Sitemul roman care foloseste simbolurile:IUNU, V-CINCI, X-ZECE, L-CINCIZECI, C- O
SUTA ,D-CINCISUTE ESTE UN SISTEM DE
NUMERATIE NEPOZITIONAL.
Sistemul zecimal cunoscut mai mult ca sistem
arab de numeratie (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) este un
sistem de numeratie pozitional.
Conversia numarului Nb in echivalentul sau
zecimal se efectueaza conform formulei:
„Nb=cnbn+cn-1bn-1+...+c1b1+c0b0+c-1b-1+c-2b-2+...
+ c-mb-m”.

Elevii analizaeza sistemele de
numeraţie poziţionale (zecimal,
binar, ternar, cuaternar, octal,
hexazecimal ).

În grup

Explicatie
Elevii asculta cu atentie profesorul.
Frontal

În grup
4.Fixarea
cunostin-

15
min

Trec un elev la tabla pentru a rezolva urmatorul
exemplu :

Elevii rezolvă exmplele impreuna

Secvenţele
lecţiei

Timp
ul

telor.

Activitatea profesorului
1.Sa se transforme numarul natural din baza
dată în baza zece
(101)2 =1*22+0*21+1*20=4+0+1=5

Activitatea elevilor
cu elevul de la tabla si profesorul ,
determină cauzele erorilor, si isi
fixeaza exemplele date in caietele.

(101)8=1*82+0*21+1*80=64+0+1=65
(101)16=1*162+0*161+1*160=256+0+1=257

5.Tema
pentru
acasa.

4-5
min

De rezolvat exercitiul 5 de la pag.9
De studiat tema Siteme de numeratie de la
pag.7-9

Metode şi
procedee

Forme de
activitate

Lucrul la
tabla si
notarea in
caiete.
Explicaţie

Elevii isi noteaza in caiete tema
pentru acasa data de catre profesor.

În grup

ANEXA
Sisteme pozitionale uniforme de numeratie
Baza

Denumirea sistemului

Simbolurile utilizate

2

Binar

0,1

3

Ternar

0,1,2

4

Cuaternar

0,1,2,3

8

Octal

0,1,2,3,4,5,6,7

10

Zecimal

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

16

Hexazecimal

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

Sistemul de numeratie, numere naturale in diferite sisteme pozitionale uniforme de numeratie.
Zecimal

Binar

Ternar

Cuaternar

Octal

Hexazecimal

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

10

2

2

2

2

3

11

10

3

3

3

4

100

11

10

4

4

5

101

12

11

5

5

6

110

20

12

6

6

7

111

21

13

7

7

8

1000

22

20

10

8

9

1001

100

21

11

9

10

1010

101

22

12

A

11

1011

102

23

13

B

12

1100

110

30

14

C

13

1101

111

31

15

D

14

1110

112

32

16

E

15

1111

120

33

17

F

16

10000

121

100

20

10

17

10001

122

101

21

11

18

10010

200

102

22

12

19

10011

201

103

23

13

20

10100

202

110

24

14

21

10101

210

111

25

15