Nr.

Crt

Cod
SMIS

1

1162

Management performant, eficienţă bugetară şi formare continuă în administraţia publică locală din
regiunea Dobrogea

2

1202

3
4

1326
1212

5

1192

6
7
8

CONTRACT

Axa
prioritară

DMI

Stadiu

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Tulcea

1

1.3

Creşterea nivelului de pregătire profesională a angajaţilor Primăriei Odobeşti, judeţul Vrancea

Consiliul Local Odobeşti

1

Municipiul Adjud
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

1152
1166
1182

Investind în oameni, investim în viitorul oraşului nostru
Crearea şi dezvoltarea unei reţele de management a proiectelor cu specific antidrog
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU CARIERA MANAGERIALĂ A PERSONALULUI DE
CONDUCERE DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
ŞI SPORIRII EFICACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor în administraţia publică locală din judeţul Bacău
Reţea comunitară interactivă în cadrul Sistemului Urban Baia Mare - Urban_Network
Administraţia Publică în slujba cetăţeanului

9

1174

10
11

1172
1167

12

1203

13

1243

14

Titlu proiect

Solicitant

Contribuţia
beneficiarului

Data
finalizare
proiect

Valoare totală

Valoare eligibilă

Valoare neeligibilă

Contribuţie FSE

Contribuţie buget
naţional

contractat - plata finală

1.158.656,00 lei

1.144.356,00 lei

14.300,00 lei

972.702,60 lei

148.766,28 lei

22.887,12 lei

08.04.2010

1.3

contractat - plata finală

357.315,00 lei

357.315,00 lei

0,00 lei

303.717,70 lei

46.451,00 lei

7.146,30 lei

17.03.2010

1
1

1.3
1.3

contractat - plata finală
contractat - plata finală

338.827,00 lei
4.408.306,80 lei

338.827,00 lei
4.408.306,80 lei

0,00 lei
0,00 lei

288.002,95 lei
3.747.060,78 lei

44.047,51 lei
0,00 lei

6.776,54 lei
661.246,02 lei

17.03.2010
12.11.2013

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAŞI

1

1.3

contractat - plata finală

861.382,22 lei

861.382,22 lei

0,00 lei

732.174,89 lei

111.979,69 lei

17.227,64 lei

08.04.2011

Judeţul Bacău
ADI Sistemul Urban Baia Mare
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

1
1
1

1.3
1.3
1.3

contractat - plata finală
contractat - plata finală
contractat - plata finală

1.532.866,10 lei
375.000,00 lei
1.780.000,00 lei

1.532.866,10 lei
350.000,00 lei
1.780.000,00 lei

0,00 lei
25.000,00 lei
0,00 lei

1.302.936,19 lei
297.500,00 lei
1.513.000,00 lei

199.272,59 lei
45.500,00 lei
0,00 lei

30.657,32 lei
7.000,00 lei
267.000,00 lei

20.03.2010
08.04.2010
30.04.2010

Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău - Instrument de lucru pentru administraţie

Judeţul Bacău

1

1.1

contractat - plata finală

1.455.642,60 lei

1.455.642,60 lei

0,00 lei

1.237.296,21 lei

189.233,54 lei

29.112,85 lei

30.04.2010

ADMINISTRAŢIE EUROPEANĂ
Reţea manageri de proiecte în unităţile administrativ teritoriale din judeţul Vrancea
Promovarea achiziţiilor publice ecologice prin crearea unui cadru favorabil pentru instruirea
achizitorilor publici
Întărirea capacităţii instituţionale de management a reformei privind îmbunătăţirea mediului de
afaceri din România

Municipiul Constanţa
Instituţia Prefectului - Judeţul Vrancea

1
1

1.3
1.3

contractat - plata finală
contractat - plata finală

248.746,20 lei
474.277,40 lei

232.980,00 lei
474.277,40 lei

15.766,20 lei
0,00 lei

198.033,00 lei
403.135,79 lei

30.287,40 lei
0,00 lei

4.659,60 lei
71.141,61 lei

17.03.2010
08.04.2010

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

1

1.3

contractat - plata finală

803.460,87 lei

803.460,87 lei

0,00 lei

682.941,74 lei

0,00 lei

120.519,13 lei

13.04.2010

Ministerul Economiei

1

1.1

contractat - plata finală

4.504.592,00 lei

4.504.592,00 lei

0,00 lei

3.828.903,20 lei

0,00 lei

675.688,80 lei

08.10.2010

1413

Elaborarea Strategiei guvernamentale pentru îmbunătăţirea si dezvoltarea mediului de afaceri

Ministerul Economiei

1

1.1

contractat - plata finală

3.044.590,00 lei

3.044.590,00 lei

0,00 lei

2.587.901,50 lei

0,00 lei

456.688,50 lei

08.10.2010

15

1349

Municipiul Lugoj

1

1.1

contractat - plata finală

222.910,00 lei

222.910,00 lei

0,00 lei

189.473,50 lei

28.976,50 lei

4.460,00 lei

08.04.2010

16

1445

Paşi spre o dezvoltare durabilă - elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Lugoj
Simplificarea procedurilor administrative pentru IMM, prin introducerea de birouri unice "one stop
shop"

Ministerul Economiei

2

2.2

contractat - plata finală

5.175.756,00 lei

5.175.756,00 lei

0,00 lei

4.399.392,60 lei

0,00 lei

776.363,40 lei

08.10.2010

17

1276

Elaborarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM, în perioada 2009-2013

Ministerul Economiei

1

1.1

contractat - plata finală

3.489.040,00 lei

3.489.040,00 lei

0,00 lei

2.965.684,00 lei

0,00 lei

523.356,00 lei

08.04.2010

18

1320

Sprijinirea eficienţei managementului general şi a implementării PO DCA

Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative

3

3.1

contractat - plata finală

6.177.449,52 lei

6.177.449,52 lei

0,00 lei

4.633.087,14 lei

0,00 lei

1.544.362,38 lei

14.06.2011

19

1315

Programe de pregătire postuniversitară adaptate la nevoile din administraţia publică românească

Academia de Studii Economice (Facultatea de Management Catedra de administraţie şi management public)

1

1.3

contractat - plata finală

1.271.662,00 lei

1.268.662,00 lei

3.000,00 lei

1.078.362,70 lei

164.926,06 lei

25.373,24 lei

08.04.2011

20

1566

Program postuniversitar în Managementul Administraţiei Publice

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de
Administraţie Publică

1

1.3

contractat - plata finală

1.335.596,50 lei

1.335.596,50 lei

0,00 lei

1.135.257,03 lei

173.627,54 lei

26.711,93 lei

08.02.2011

21

1595

Instruirea personalului din cadrul a nouă autorităţi ale administraţiei publice locale din judeţul Bihor

Oraşul Săcueni

1

1.3

contractat - plata finală

454.980,00 lei

454.980,00 lei

0,00 lei

386.733,00 lei

59.147,40 lei

9.099,60 lei

17.03.2010

22
23
24

1674
2128
2131

Judeţul Brăila
Oraşul Odobeşti
Consiliul Local Beclean, Judeţul Braşov

1
1
1

1.1
1.1
1.1

contractat - plata finală
contractat - plata finală
contractat - plata finală

245.100,00 lei
630.000,00 lei
271.400,00 lei

245.100,00 lei
630.000,00 lei
271.200,00 lei

0,00 lei
0,00 lei
200,00 lei

208.335,00 lei
535.500,00 lei
230.520,00 lei

29.765,00 lei
81.900,00 lei
35.174,64 lei

7.000,00 lei
12.600,00 lei
5.505,36 lei

08.08.2010
30.04.2010
13.01.2011

25

2282

Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative

3

3.1

contractat - plata finală

255.607,32 lei

255.607,32 lei

0,00 lei

191.705,49 lei

0,00 lei

63.901,83 lei

16.07.2010

26
27
28
29
30

2284
2281
2392
2378
2482

STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE
Elaborarea "Strategiei de Dezvoltare a Oraşului Odobeşti, perioada 2009-2020"
Dezvoltarea strategică, o cale către bunăstare
Sprijinirea pregătirii şi perfecţionării personalului Autorităţii de Management pentru Programul
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale din România
Proces decizional la nivel M.I.R.A.
Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a oraşului Săcueni
Managementul eficient al serviciilor administrative în judeţul Giurgiu (M.E.S.A.J. Giurgiu)
Reforma începe cu investiţia în oameni

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE
UNITATEA DE POLITICI PUBLICE
Oraşul Săcueni
Judeţul Giurgiu
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila

1
1
1
1
1

1.1
1.1
1.1
1.3
1.3

contractat - plata finală
contractat - plata finală
contractat - plata finală
contractat - plata finală
contractat - plata finală

8.598.146,00 lei
4.892.680,78 lei
492.606,00 lei
486.224,00 lei
357.100,00 lei

8.388.146,00 lei
4.692.980,78 lei
492.606,00 lei
486.224,00 lei
357.100,00 lei

210.000,00 lei
199.700,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei

7.129.924,10 lei
3.989.033,66 lei
418.715,10 lei
413.290,40 lei
303.535,00 lei

0,00 lei
0,00 lei
64.038,78 lei
62.917,40 lei
0,00 lei

1.258.221,90 lei
703.947,12 lei
9.852,12 lei
10.016,20 lei
53.565,00 lei

21.08.2011
30.01.2011
30.07.2010
17.03.2010
08.02.2010

31

2440

Consiliul Local al comunei Pausesti Maglasi

1

1.1

contractat - plata finală

654.374,50 lei

654.374,50 lei

0,00 lei

556.218,33 lei

85.068,68 lei

13.087,49 lei

20.10.2010

32

2512

Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative

3

3.1

contractat - plata finală

269.724,08 lei

269.724,08 lei

0,00 lei

202.293,06 lei

0,00 lei

67.431,02 lei

16.08.2010

33

2628

Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative

3

3.1

contractat - plata finală

74.024,86 lei

74.024,86 lei

0,00 lei

55.518,64 lei

0,00 lei

18.506,22 lei

16.03.2010

34

2672

Consiliul Judeţean Harghita

1

1.3

contractat - plata finală

1.363.830,00 lei

1.363.830,00 lei

0,00 lei

1.159.255,50 lei

177.297,90 lei

27.276,60 lei

07.05.2010

35

2773

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

1

1.3

contractat - plata finală

13.471.332,00 lei

13.471.332,00 lei

0,00 lei

11.450.632,20 lei

0,00 lei

2.020.699,80 lei

26.02.2012

36

2724

Agenția Națională de Administrare Fiscală

1

1.3

contractat - plata finală

1.724.310,00 lei

1.718.710,00 lei

5.600,00 lei

1.460.903,50 lei

0,00 lei

257.806,50 lei

30.06.2011

37

2774

1

1.1

contractat - plata finală

631.030,00 lei

631.030,00 lei

0,00 lei

536.375,00 lei

82.034,00 lei

12.621,00 lei

13.11.2010

38

2728

1

1.3

contractat - plata finală

4.196.931,00 lei

4.190.931,00 lei

6.000,00 lei

3.562.291,35 lei

0,00 lei

628.639,65 lei

23.09.2011

39

2803

Consiliul Local municipal Bârlad
Direcţia Generală Avizare, Contencios, Relația cu Parlamentul
și Dialog Social
Direcția Generală Administrație Publică - Direcția pentru
Reforma Administrației Publice

1

1.3

contractat - plata finală

5.162.713,38 lei

5.034.859,00 lei

127.854,38 lei

4.279.630,15 lei

0,00 lei

755.228,85 lei

06.07.2011

40

2842

Unitatea administrativ teritorială a Municipiului Brăila

1

1.3

contractat - plata finală

233.804,00 lei

233.804,00 lei

0,00 lei

198.733,40 lei

30.394,52 lei

4.676,08 lei

27.11.2010

41

2817

Consiliul Judeţean Ialomiţa

1

1.1

contractat - plata finală

967.907,50 lei

967.907,50 lei

0,00 lei

822.721,38 lei

125.827,97 lei

19.358,15 lei

13.10.2010

42

2903

2

2.2

contractat - plata finală

7.582.142,00 lei

7.582.142,00 lei

0,00 lei

6.444.820,70 lei

0,00 lei

1.137.321,30 lei

05.11.2012

43

2901

1

1.1

contractat - plata finală

232.580,00 lei

232.580,00 lei

0,00 lei

197.693,00 lei

27.886,34 lei

7.000,66 lei

15.06.2011

Intarirea capacităţii administraţiei publice locale a comunei Pausesti Maglasi, judetul Valcea, pe
principiile dezvoltarii durabile, in concordanta cu nevoile si aspiratiile comunitatii
Sprijinirea funcţionării AM PO DCA prin dotarea cu materiale de comunicaţii şi IT
Sprijinirea activităţii Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative
TEAM - Training pentru Eficientizarea AdMinistraţiei
Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Administraţia publică - Program Naţional
de Certificare al Funcţionarilor Publici
Îmbunătăţirea abilităţilor ale funcţionarilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin
instruire şi certificare ECDL Start
Procesul de dezvoltare strategicăa municipiului Bârlad
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice locale (comune) şi a
asociaţiei acestora (A.Co.R) în vederea susţinerii dezvoltării durabile a spaţiului rural
Mecanisme moderne pentru o administraţie eficientă
Consolidarea capacităţii administrative prin programe de instruire la nivelul unităţii administrativ
teritoriale a Municipiului Brăila
Document Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului
Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020 - "Realizarea Strategiei de dezvoltare a
judeţului Ialomiţa"
Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor
comunitare de utilităţi publice
Strategia de dezvoltare durabilă a unităţii administrativ teritoriale a comunei Cazasu, judeţul Brăila

Direcţia Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură Direcția Politici și Strategii
Unitatea administrativ teritorială a comunei Cazasu (Consiliul
Local Cazasu)

1 / 11

00 lei 34.785.100.661.00 lei 269.1 2.00 lei 589.00 lei 193.670.50 lei 374.285.2011 86 26554 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România 1 1.2012 84 12327 Autorităţi responsabile.2 contractat .00 lei 269.00 lei 291.00 lei 839.10 lei 06.2010 63 3202 Formare personalizată pentru o administraţie publică modernă Formare profesională pentru eficacitate organizaţională Dezvoltarea şi consolidarea Centrului Naţional pentru Integritate Specializarea personalului implicat în furnizarea şi managementul serviciilor sociale din cadrul Consiliului Judeţean Argeş şi primăriilor din judeţul Argeş Perfecţionare continuă a personalului APL a municipiului Paşcani.646.375.541.995.995.403.683.229.plata finală 1.650.773.050.plata finală 18.285.175.145.534.Strategia de Dezvoltare ale comunei Cincu Ministerul Muncii.127.75 lei 88.00 lei 0.03.00 lei 18.35 lei 220.881.70 lei 22.843.321.00 lei 12.00 lei 499.2 3.86 lei 06.00 lei 7.460.212.219.10.58 lei 07.071.) 1 1 1 1.182.2010 Consiliul Local Şendreni Consiliul Judeţean Satu Mare 1 1 1.plata finală 1.070.538.083.210.968.294.73 lei 483.550.788.918.00 lei 0.40 lei 289.00 lei 392.536.480.2011 85 12344 UAT Comuna Cincu 1 1.plata finală contractat .317.145.00 lei 26.00 lei 0.00 lei 0.60 lei 20.P.3 contractat .00 lei 0.00 lei 500.40 lei 28.20 lei 144.72 lei 0.285.825.25 lei 206.04.280.36 lei 22.plata finală contractat .reţea judeţeană de modernizatori Instituţia Prefectului .36 lei 0. comunităţi implicate! Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău 2 2.786.502.2 contractat .89 lei 143.166.03.00 lei 9.2 contractat 4.307.00 lei 0.733.113.802.00 lei 0.800.57 lei 29.317.2 contractat .2 contractat .50 lei 94.472.2010 1 1.200.06.00 lei 2.76 lei 07.50 lei 20.50 lei 0.50 lei 9.071.790.3 1.plata finală 17.579.1 contractat .381.00 lei 193.966.05.instrumnet la standarde europene pentru luarea deciziilor în mod eficient şi eficace la nivel politico.2011 75 40135 1 1.I.87 lei 62.230. politici coerente la nivel național.06.00 lei 0.24 lei 09.70 lei 0.617.194.917.200.plata finală 678.941.750.59 lei 4.00 lei 3.3 contractat .30 lei 57.00 lei 0.Nr.60 lei 48.230.00 lei 87.964.120.900.437.26 lei 36.00 lei 252.58 lei 15.643.230.00 lei 247.00 lei 0.130.00 lei 1.plata finală 121.plata finală 467.1 1.plata finală contractat .1 1.00 lei 190.00 lei 243.00 lei 1.200.3 contractat .00 lei 14.2011 21.3 contractat .2011 74 7757 2 2.997.843.00 lei 34.000.178.00 lei 553.cheia creşterii capacităţii de accesare a fondurilor nerambursabile la nivelul administraţiei publice locale Dezvoltare durabilă în Sit Natura 2000 .30 lei 37.136.plata finală 2. Familiei.717.44 lei 20.09.000.00 lei 458.08.86 lei 25.08.2012 26.540.00 lei 07.05 lei 187.00 lei 492.44 lei 3.1 contractat .76 lei 14.Judeţul Gorj Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale C.00 lei 987.plata finală 664.00 lei 296.947.04 lei 5.00 lei 0.plata finală contractat .plata finală 933.550.plata finală 987.00 lei 390.823.015.000.107.00 lei 785.00 lei 38.70 lei 20.570.plata finală 297.00 lei 8.plata finală 223.Judeţul Constanţa 1 1.44 lei 14.70 lei 17.50 lei 148.1 contractat .502.815.08.230.476.643.90 lei 0.629.107.60 lei 16.136.decizii fundamentate.00 lei 38.682.3 1.07.00 lei 223.02.865.10 lei 0.280.980.00 lei 86.plata finală 17.859.2010 16.935.09.00 lei 88.1 contractat .470.2014 73 7765 Primăria oraşului Ovidiu 2 2.500.2010 1.00 lei 0.145.895.500.00 lei 3.05.1 contractat .plata finală 604.170.2010 67 37956 INSPIRE .94 lei 4.00 lei 0.497.00 lei 0.D.75 lei 0.12 lei 0.00 lei 564.08.70 lei 16.3 contractat .800.048.00 lei 0.770.00 lei 52.3 contractat .plata finală 553.03.00 lei 86.2010 64 2989 Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă 1 1. o cale către bunăstare Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale în Primăria Municipiului Drăgăşani Masterplanul de dezvoltare durabilă a Municipiului Drăgaşani .1 contractat .plata finală 392.010.388.120.11.991.00 lei 440.935.625.918.00 lei 05.112.865.00 lei 208.135.00 lei 0.2012 62 2974 Consiliul Judeţean Argeş 1 1.008.00 lei 16.903.400.06.3 1.008.300.00 lei 624.35 lei 20.2009 14.400.145.719.00 lei 0.00 lei 16.63 lei 22. Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 2 2.2010 59 60 61 3007 3370 3133 Consiliul Judeţean Călăraşi Asociaţia PRODEZVOLTARE Valea Oltului Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei (A.406.00 lei 513.00 lei 678.100.2011 65 3056 Crearea Strategiie de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Turceni Consiliul Local al Municipiului Paşcani Direcția Generală Administrație Publică .00 lei 0.135.75 lei 16.02.plata finală 785.00 lei 0.00 lei 297.2012 Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative Consiliul Local Lisa.980.165.00 lei 0.2010 57 3158 Modernizarea administraţiei publice a judeţului Constanţa .572.05.31 lei 5.plata finală contractat .50 lei 0.05.2010 58 3026 Introducerea de instrumente şi proceduri moderne de management în cadrul Consiliului Judeţean Bacău pentru gestionarea cheltuielilor sociale şi îmbunătăţirea calităţilor serviciilor Consiliul Judeţean Bacău 1 1.100.plata finală contractat .70 lei 4.06.175.70 lei 19. Familiei.1 3.544.660.2010 16.166.00 lei 45.192.00 lei 15.00 lei 334.50 lei 620.195.45 lei 12.2013 76 77 78 79 40118 12963 36193 37955 Instituţia Prefectului .277.2 contractat .00 lei 0.72 lei 18.plata finală 305.965.806.00 lei 0.37 lei 3.00 lei 90.75 lei 128.630.00 lei 0.119.300.plata finală 734.00 lei 18.535.50 lei 64.I.55 lei 29.890.00 lei 156.plata finală 350.000.00 lei 26.2 contractat . Crt Cod SMIS 44 2956 Competenţe pentru viitor 45 2959 Dezvoltare competenţe şi abilităţi profesionale ale personalului din Primăria Municipiului Bistriţa 46 2938 47 48 CONTRACT Axa prioritară DMI Stadiu Ministerul Muncii.25 lei 30.526.2011 Consiliul Judeţean Vaslui 1 1.094.08.484.00 lei 14.00 lei 297.05 lei 05. Planificare Armonioasă şi Strategică până în 2020 Consiliul Judeţean Satu Mare 1 1.56 lei 22.1 1.90 lei 0.00 lei 946.00 lei 2.75 lei 59.379.00 lei 12.006.10 lei 102.program de instruire şi certificare a aptitudinilor de Autoritatea de Sănătate Publică Dolj operare pe calculator a funcţioanrilor publici dinc adrul Autorităţii de Săanătate Publică Dolj 2945 2982 Modernizarea actului administrativ prin eficienţă şi profesionalism Programe de instruire ECDL pentru administraţia publică a judeţului Satu Mare 49 2951 50 51 52 2999 3016 3017 53 3019 54 3032 55 56 Titlu proiect Solicitant Contribuţia beneficiarului Data finalizare proiect Valoare totală Valoare eligibilă Valoare neeligibilă Contribuţie FSE Contribuţie buget naţional contractat .00 lei 252.806.91 lei 4.08.3 contractat .00 lei 2.2011 25.100.1 contractat .00 lei 793.privat pentru calitate în funrizarea de servicii sociale în județele Alba.00 lei 668. Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 1 1.06.2013 87 88 89 15966 Profesionalism la nivelul Direcţiilor Judeţene de Statistică 5485 Creşterea calităţii serviciilor furnizate de administraţia publică locală din Petrila 12696 Strategia pentru dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 1 2 1 1. perioada 2009 2020" Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Teleorman 2008 2013 Consiliul Local al oraşului Predeal Consiliul Judeţean Teleorman 1 1 1.70 lei 12.00 lei 730.04.plata finală 674.728.09.570.322.2010 3333 3033 Sprijinirea funcţionării AM PODCA prin asigurarea suportului logistic necesar Dezvoltarea strategică.00 lei 26.00 lei 20.00 lei 5.10 lei 1.150.05.534.12 lei 933.00 lei 1.504.750.50 lei 145.55 lei 9.165.06 lei 483.00 lei 297.36 lei 11.70 lei 0.581.862.972.269.00 lei 5.2012 83 16031 Agenţia de Dezvoltare Economico Socială Timiş 1 1.936.2012 13.824.00 lei 1.00 lei 730.06.00 lei 0.00 lei 900.094.1 contractat .212.30 lei 16.00 lei 277.S.plata finală 499.Podişul Hartibaciului .80 lei 95.100.00 lei 305.077.966.00 lei 0.381.00 lei 577.2010 COMPAS 20 .1 contractat .00 lei 470.00 lei 440. un cadru european unitar Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 2 2.R.00 lei 22.00 lei 9.09.545.55 lei 0.350.2013 29.00 lei 734.2013 27.00 lei 139.plata finală 483.3 Municipiul Bistriţa 1 Permisul european de conducere a computerului .00 lei 15.02.130.59 lei 6.2011 66 2991 Dezvoltarea capitalului uman şi a capacităţii administrative în cadrul Consiliului Local Turceni Consiliul Local al oraşului Turceni 1 1.1 contractat .plata finală 1.235.687.294.07. Botoșani și Ialomița Advocacy și politici publcie pentru dezvoltare socială în România Activităţi de promovare adresate inclusiv sectoarelor prioritare ale PO DCA Organizarea reuniunilor Comitetului de Monitorizare a PO DCA Realizarea unui sistem de plată online a serviciilor oferite de ANCPI Creşterea capacităţii de management printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ghişeuri unice în comunele Negrileşti şi Pauleşti Creşterea gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare Competenţă profesională şi utilizarea eficientă a resurselor umane .2010 Municipiul Drăgaşani 1 1.70 lei 4. Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice Academia de Studii Economice Bucureşti Consiliul Local Petrila Consiliul Judeţean Dâmboviţa 2 / 11 .619.00 lei 0.08.00 lei 259.1 contractat .04 lei 37.825.Concepţii şi Orientare Modernă.572.2011 72 32566 Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă 1 1.00 lei 952.00 lei 0.230.584.plata finală contractat .30 lei 26.00 lei 0.865.plata finală 296.662.00 lei 0.80 lei 29.170.500.365.00 lei 664.2010 29.25 lei 6.199.00 lei 410.2015 Ministerul Finanțelor Publice 1 1.2015 80 22693 Consiliul Judeţean Timiş 1 1.plata finală 579.00 lei 424.40 lei 0.2015 81 11180 2 2.500.plata finală 289.00 lei 17.225.264.30 lei 0.3 contractat .995.00 lei 0.00 lei 171. Judeţul Braşov Municipiul Drăgaşani 3 1 1 3.plata finală 1.00 lei 13. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 1 3 3 2 1.297.030.262.785.802.947.239.2 1.556.2012 Implementarea unui sistem de apărare cibernetică la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (CERT-INT) Implementarea sistemului integrat de management al calităţii.plata finală 297.25 lei 78.3 contractat .00 lei 974.890.607.Direcția pentru Reforma Administrației Publice Consiliul Local al oraşului Turceni 1 1.00 lei 0.86 lei 20.20 lei 8.3 contractat .plata finală contractat .029.00 lei 22.900.516.08.604.010.2010 21.200.796.00 lei 0.00 lei 252.000.150.231.553.000.plata finală 15.403. cu orizontul de timp 2013-2020 Elaborarea "Strategiei de dezvoltare a oraşului Predeal.00 lei 0.10 lei 0.70 lei 236.00 lei 277.806.497.255. Familiei.02.00 lei 941.00 lei 579.05 lei 31.90 lei 30.675.1 contractat .048.535.plata finală 3.plata finală contractat .00 lei 333.195.2011 82 10845 Comuna Negrileşti reprezentată prin Consiliul Local Ministerul Muncii.3 contractat .97 lei 2.00 lei 0.07.00 lei 243.000.00 lei 2.44 lei 3.70 lei 5.08.113.35 lei 13. judeţul Constanţa Implementarea unui sistem modern de management al documentelor Parteneriat public.504.00 lei 121.388.73 lei 0.00 lei 44.00 lei 0.06.00 lei 17.08.00 lei 604.97 lei 0.55 lei 19.35 lei 220.00 lei 524.administrativ Reactualizarea Strategiei de dezvoltare economico socială a judeţului Vaslui.09.00 lei 620.00 lei 0.plata finală contractat .889.905.00 lei 573.plata finală 624.90 lei 30. de mediu şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale la nivelul primăriei oraşului Ovidiu.199.00 lei 2.788.2014 69 Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 39917 Îmbunătățirea procesului de administrare a datoriei publice 70 5522 Implementarea sistemului de management al calităţii la nivelul Primăriei municipiului Drăgăşani Municipiul Drăgaşani 2 2.603.3 contractat .10.2011 71 5615 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de Primăria Comunei Lumina printr-un management integrat UAT Comuna Lumina 2 2.00 lei 15.635.319.00 lei 208.00 lei 145.098.plata finală contractat .100.3 contractat .00 lei 201.00 lei 50.1 contractat .06.00 lei 2.3 2.04.01 lei 84.00 lei 674.235.25 lei 16.72 lei 0.001.408. judeţul Iaşi 1 1.881.20 lei 71.03.00 lei 0.55 lei 39.plata finală 227.00 lei 13.2 contractat .926.00 lei 0.12.00 lei 16.635.475.00 lei 228.900.875.404.210.628.00 lei 246.00 lei 350.00 lei 291.2015 68 40031 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 1 1.

654.2013 104 109 110 115 116 117 118 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin structurile de control a activităţii furnizorilor de servicii medicale.09.012.00 lei 732.597.965.000.1 contractat .040.plata finală 867.1 contractat 15.2011 Instituţia Prefectului .53 lei 1.2012 ADI Polul de Creştere Ploieşti Prahova 1 1.plata finală contractat .16 lei 108.523.262.35 lei 62.064.25 lei 0.90 lei 372.174.41 lei 17.00 lei 2.199.final 621.50 lei 60.60 lei 716.527.2011 Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava 1 1.2 contractat .754.00 lei 406.11.31 lei 1.40 lei 0.2011 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 1 1.00 lei 681.254.00 lei 6.491.3 contractat .000.00 lei 253.2014 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare 2 2.00 lei 525.00 lei 592.180.716.492.1 1.00 lei 881.495.614.01 lei 15.2012 1 1.880.857.682.001.2011 1 1.33 lei 0.00 lei 243.387.302.523.66 lei 17.00 lei 325.00 lei 251.417.314.300.00 lei 884.000.1 1.00 lei 2.22 lei 29.387.00 lei 0.00 lei 40.2013 11.230.plata finală 489.00 lei 58.761.499.000.00 lei 580.00 lei 0.603.SIIIR Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 1 1.12.025.14 lei 22.00 lei 450.45 lei 112.2013 Consiliul Judeţean Bacău 2 2.08.plata finală 271.2011 30.2013 1 2 1.II Managementul standardizat pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor oferite de Primăria Eforie Dezvoltarea resurselor umane şi îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale în cadrul administraţiei publice din judeţul Suceava (DROAP) Cooperare interinstituțională între mediul cercetășesc neguvernamental și mediul public .30 lei 112.03 lei 427.00 lei 316.843.140.plata finală 1.3 contractat .800.103.056.final 1.plata finală contractat 12.444.05.343.QVORUM" 1 1.706.00 lei 867.11.200.74 lei 27.plata finală 372.33 lei 286.51 lei 0.1 1. Durabilitate şi Competitivitate în Administraţia Publică din 21872 Consiliul Judeţean Vâlcea judeţul Vâlcea 100 23566 Platformă integrată de informaţii şi servicii online 101 18909 102 21890 103 15499 97 98 99 Titlu proiect Solicitant Data finalizare proiect Valoare totală Valoare eligibilă Valoare neeligibilă Contribuţie FSE contractat .plata finală 881.200.12.978.766.între deziderat și realitate Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare.08.50 lei 538.06.342.60 lei 621.536.70 lei 75.324.00 lei 871.00 lei 0.2011 26.3 contractat .00 lei 787.00 lei 15.04.604.978.140.910.Judeţul Teleorman FUNDAŢIA CENTRUL DE RESURSE JURIDICE 1 1 1.10 lei 0.604.447.59 lei 27.710.plata finală 15.10.755.55 lei 5.00 lei 0.85 lei 68.675.12.2011 Consiliul Judeţean Gorj 1 1.118.60 lei 0.64 lei 14.28 lei 0.12.003.00 lei 415.391.09.final 14.981.86 lei 31.2010 22.653.417.064.2013 Comuna Româneşti 1 1.final 7.00 lei 0.plata finală 450.70 lei 0.436.760.00 lei 151.00 lei 0.00 lei 9.375.00 lei 0.64 lei 0.857.00 lei 1.00 lei 861.421.plata finală 286.1 1.637.00 lei 0.000.095.30 lei 0.75 lei 22.Judeţul Ialomiţa 2 2.2 contractat .16 lei 6.3 contractat .plata finală 254.2015 Planificare strategică pentru dezvoltarea comunei Chiojdeni O nouă abordare strategică a judeţului Galaţi Strategia de dezvoltare durabilă a microzonei de vest a judeţului Brăila Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030 Contribuţia beneficiarului 7.99 lei 4.plata finală contractat .plata finală 1.947.final contractat .710.000. aflaţi în relaţie cu acestea 119 40105 Mecanisme eficiente de colaborare cu autoritățile publice 120 6695 121 22800 122 123 37676 37608 124 5923 125 17286 126 40208 127 128 30342 31223 129 35672 130 15544 131 11201 132 11324 133 35343 Implementarea unui sistem modern de management al calităţii şi mediului .00 lei 12.905.00 lei 407.1 contractat .000.00 lei 0.00 lei 15.Judeţul Teleorman 2 2.11.60 lei 0.370.plata finală 18.25 lei 114.55 lei 64.Nr.00 lei 39.149.33 lei 37.2015 28.2015 111 12815 Pentru dezvoltare durabilă.1 Direcția pentru Descentralizarea Administrației Publice 1 11289 Servicii publice eficiente prin informatizare la Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi Instituţia Prefectului .45 lei 17.00 lei 0.565.00 lei 479.00 lei 525.00 lei 0.2015 2 2 2.08.00 lei 1.000.2015 Asociația "Institutul European pentru Democrație Participativă .00 lei 230.839.025.996.83 lei 0.00 lei 12.2 contractat .plata finală 926.000.3 contractat .708.761.96 lei 16.00 lei 0.362.00 lei 20.570.plata finală 926.00 lei 1.1 contractat .66 lei 80.00 lei 1.2 contractat .2015 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 2 2.73 lei 09.46 lei 10.75 lei 0.plata finală 427.542.502.720.1 contractat .164.40 lei 271.578.3 contractat 5.00 lei 32.00 lei 103.025.198.198.00 lei 269.00 lei 41.597.00 lei 71.529.068.75 lei 0.72 lei 19.2015 2 2.967.70 lei 23.404.04 lei 16.12.plata finală 251.170.427.00 lei 1.2 contractat .00 lei 6.2011 Consiliul Local al oraşului Panciu 2 2.00 lei 3.001.203.00 lei 316.50 lei 493.55 lei 18.428.507.00 lei 2.00 lei 0.91 lei 48.598.3 contractat .plata finală 264.259.00 lei 18.2 2.578.527.60 lei 18.007.53 lei 13.202.00 lei 0.1 contractat .857.74 lei 17.17 lei 2. Filiala Brașov.164.12.379.elaborarea strategiei de dezvoltare a comunei Ghizela Servicii de calitate furnizate de către Instituţia Prefectului.463.00 lei 3.16 lei 6.000.960.00 lei 15.80 lei 708.448.1 contractat .83 lei 678.plata finală contractat .500.356.00 lei 0.610.1 1.78 lei 8.879.00 lei 528.00 lei 114.2 contractat .379.135.668.00 lei 24.945.59 lei 9.plata finală 826.00 lei 213.358.711.589.40 lei 11.495.plata finală 469.14 lei 07.819.00 lei 833.608.110.un pas spre o administraţie europeană Consolidarea sistemului de formare continuă a angajaţilor Consiliului Judeţean Gorj şi a instituţiilor subordonate O nouă cultură a descentralizării managementului educaţional la nivel naţional Analiza funcţională a administraţiei publice centrale din România .510.plata finală 18.682.00 lei 799.2 contractat .934.00 lei 926.00 lei 1.136.95 lei 5.450.05.935.00 lei 20.00 lei 419.70 lei 1.644.00 lei 0.11. registraturii şi ghişeului unic pentru cetăţeni Dezvoltarea capacităţii administrative a MECTS prin implementarea managementului strategic şi 39174 îmbunătăţirea leadership-ului instituţiei 39144 Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România .00 lei 0.106.44 lei 04.04 lei 926.3 2.69 lei 446.858.10.00 lei 398.587.786.43 lei 9.58 lei 25.00 lei 0.00 lei 642.05. "Virgil OnițiuȚ Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Inspectoratul General al Poliţiei Române 3 / 11 .524.00 lei 931.2014 112 40774 1 1.384.05.30 lei 02.75 lei 990.587.499.00 lei 9.00 lei 27.41 lei 18.70 lei 19.06.025.00 lei 0.11.2013 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Secretariatul General al Guvernului 2 1 2.762.295.50 lei 3.2015 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 1 1.09 lei 0.11.00 lei 833.2011 Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 4 1 1.01.86 lei 14.45 lei 120.492.38 lei 120.3 contractat .682.00 lei 225.2012 Fundaţia Pro Armonia 1 1.2013 1 1.00 lei 13.424.10.2011 Instituţia Prefectului .237.380.720.804.468.00 lei 749.16 lei 16.365.24 lei 0.106.00 lei 0.3 contractat .172.Pregătire pentru Optimizare.910.06.2012 UAT Oraşul Eforie 2 2.01 lei 0.295.12 lei 0.plata finală contractat .370.00 lei 156.00 lei 0. instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiei locale în judeţul Dâmboviţa Consiliul Judeţean Dâmboviţa 1 1.00 lei 382.770.11.804.779.135.000.592.598.04 lei 0.00 lei 0.00 lei 4.00 lei 2.261.00 lei 0.76 lei 30.3 contractat .020.00 lei 0.00 lei 133.770.09.1 contractat .00 lei 469.2 contractat 10.00 lei 0.00 lei 1.328.2011 105 106 Sprijinirea descentralizării serviciilor sociale prin formarea personalului din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale în judeţul Satu Mare Integrarea europeana a funcţionarilor din administraţia publică locală prin dezvoltarea abilităţilor de 15284 management de proiect 22228 Personal competent pentru o administraţie modernă şi eficientă 22242 Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică 107 17328 DELTAREGIOPLAN.10.60 lei 0.00 lei 26.056.594.468.60 lei 88.27 lei 5.2010 23.447.230.75 lei 478.400.136.25 lei 23.23 lei 37.375.1 contractat .018.03 lei 0.416.191.07.00 lei 17.1 contractat .890.978.2011 Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici.68 lei 9.2011 Fundaţia TERRA Mileniul III 1 1.00 lei 363.945.947.10.00 lei 17.934. Crt Cod SMIS 90 91 92 93 12165 3122 12615 12737 94 32602 Reforma administrativ-teritorială.468.00 lei 0.318.828.446.843.845.315.20 lei 963.804.52 lei 2.39 lei 164.1 contractat .049.856.01.13 lei 55.95 lei Contribuţie buget naţional 30.00 lei 18.21 lei 27.00 lei 0.plata finală 493.80 lei 11.357.2 contractat .00 lei 10.00 lei 0.00 lei 24.890.999.931.2015 15.3 contractat .760.500.40 lei 25.00 lei 1.48 lei 02.82 lei 02.365.839.375.60 lei 24.Asociaţia Română Anti SIDA 1 1.682.30 lei 16.plata finală 861.60 lei 63.00 lei 7.630.880.00 lei 2.04.04.00 lei 580.Judeţul Galaţi 40478 Îmbunătățirea proceselor de activitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală Agenția Națională de Administrare Fiscală Instrumente moderne de management electronic al documentelor interne şi activităţii din teritoriu la 27204 Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (IMMEDIAT la DGIPI) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 19152 Perfecţionarea personalului în vederea eficientizării activităţii Sector 3 PODCA.2013 Instituţia Prefectului .09.00 lei 0.12.804.500.00 lei 802.2015 Îmbunătăţirea capacităţii administrative a personalului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Voluntari Direcţia de Asistenţă Socială Voluntari 1 1.12 lei 11.Judeţul Ialomiţa prin informatizarea 11135 gestiunii documentelor.99 lei 7.400.00 lei 20.00 lei 12.00 lei 0.2015 113 114 12885 Strategia de dezvoltare locală a municipiului Câmpina 12922 Planificare strategică revizuită în noul context socio economic Creşterea nivelului de pregătire profesională a angajaţilor Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 17937 Locale a Sectorului 4 prin asigurarea unui pachet complex de training 16876 Întărirea capacităţii operaţionale a ADI Polul de creştere Ploieşti Prahova Dezvoltarea competenţelor profesionale şi a eficacităţii organizaţionale în domeniul managementului 22509 proiectelor sociale Creşterea calităţii sistemului educaţional preuniversitar din România prin implementarea de 37655 instrumente moderne de management şi monitorizare Primăria municipiului Câmpina Consiliul Local al Municipiului Roşiori de Vede 1 1 1.879.094.plata finală contractat 478.500.390.3 contractat .90 lei 0.plata finală 716.Judeţul Argeş 1 1.00 lei 215.3 contractat .687.739.00 lei 0.170.plata finală 678.09.00 lei 577.11.711.00 lei 264.plata finală contractat .plata finală 884.60 lei 0.613.00 lei 489.05.3 contractat 1.633.336.95 lei 0.3 1.00 lei 9.173.16 lei 16.00 lei 751.86 lei 0.537.10.Planificarea strategică participativă a dezvoltării regionale rurale în judeţul Tulcea ADD a judeţului Tulcea 1 1.068.2015 ARAS .00 lei 171.191.00 lei 493.578.40 lei 17. mai multă eficiență în administrația locală din România 95 96 CONTRACT Axa prioritară DMI Stadiu Primăria comunei Chiojdeni Consiliul Judeţului Galaţi UAT comuna Mircea Vodă Municipiul Bistriţa 1 1 1 1 1.000.09 lei 21.737.84 lei 18.328.536.000.960.02.041.00 lei 737.35 lei 12.2011 07.25 lei 28.876.996.2012 108 Comuna Ghizela 1 1.735.624.298. formare şi responsabilizare Sistem Electronic Integrat de Management al Documentelor (SEIMD) Îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale de comunciare şi gestiune informaţii în relaţia cu instituţiile administraţiei publice Administraţie locală la standarde europene Promptitudine şi performanţă în furnizarea serviciilor publice la nivelul Instituţiei Prefectului .857.61 lei 0.Judeţul Teleorman Servicii eficiente şi de calitate pentru cetăţenii oraşului Panciu Parteneri pentru Politici Publice: Îmbunătăţirea Capacităţii de Colaborare a ONGurilor cu Administraţia Publică în contextul Strategiei Europa 2020 Organizația Națională Cercetașii Romăniei.438.2012 Instituţia Prefectului .095.000.000.598.40 lei 24.357.00 lei 10.plata finală 479.90 lei 9.00 lei 787.2 contractat .003.00 lei 123.00 lei 1.70 lei 16.

200.085.952.339.plata finală 391.746.17 lei 175.2 contractat .09.12 lei 18.plata finală 463.060.plata finală 464.98 lei 15.356.1 contractat .878.181.1 contractat .177.15 lei 9.60 lei 0.00 lei 52.2013 30.530.00 lei 6.final 1.98 lei 9. metodologie și platformă de informare și pregătire a Coaliției pentru programare POSDRU Asociația Actori Europeni 1 1.95 lei 4.353.286.1 contractat .910. Crt Cod SMIS 134 11293 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de către Primăria Comunei Baru prin implementarea electronică ghişeului unic cu registratura şi gestiune documente 135 3273 Program de instruire pentru elaborare participativă de politici publice locale pentru funcţionari publici Asociaţia Centrul pentru Politici Publice 136 137 15613 Dezvoltarea capacităţii administrative a instituşiilor din judeţul Bihor 10839 Slănic Moldova .55 lei 61.2013 167 16254 Dezvoltare capacitate administrativă a primăriilor comunelor Buteni.01.00 lei 228.50 lei 258.3 contractat . judeţul Alba prin implementarea unui Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Ciugud-Berghin sistem interactiv.2011 138 145 146 Adminsitraţie transparentă .553.24 lei 0.843.906.2013 165 40099 Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 1 1.13 lei 23.001.000.834.00 lei 421.816.451.00 lei 4.75 lei 64.2 contractat .031.143.00 lei 1.085.886.869.332.490.09.72 lei 26.950.865.721.11.500.00 lei 0.084.06.2 contractat .916.00 lei 8.55 lei 8.57 lei 371.792.28 lei 7.00 lei 7.10.00 lei 24.03 lei 216.875.00 lei 394.562.006.964.572.400.43 lei 50.00 lei 0.021.472.15 lei 07.00 lei 250.886.741.031.000.03.362.09 lei 423.883.274.10.323.000.00 lei 0.181.860.plata finală 4.00 lei 424.110.97 lei 11.620.2013 151 152 Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale (AID-ONG) Primăria comunei Jitia 153 19888 Creşterea eficienţei organizaţionale a UAT -Municipiul Moineşti prin implementarea unui program integrat de instruire.00 lei 791.00 lei 1.11.00 lei 0.05.00 lei 511.00 lei 277.476.00 lei 285.100.10 lei 34.00 lei 0.00 lei 418.349.208.528.Judeţul Vrancea Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Asociația Agenția de Monitorizare a Presei București 3 2 3.00 lei 0.00 lei 1.00 lei 394.90 lei 06.600.00 lei 0.65 lei 1.05.plata finală 497.00 lei 876.542.814.377.85 lei 66.906.00 lei 0.95 lei 629.00 lei 8.00 lei 4. grafic de management şi a sistemului de management al calităţii serviciilor ISO 9001 4 / 11 .305.00 lei 434.2015 30.04.341.plata finală 383.00 lei 2.2011 1.00 lei 102.00 lei 0.08.plata finală contractat .plata finală 268.883.95 lei 30.00 lei 467.800.11.121.plata finală 496.473.00 lei 413.504.plata finală 410.85 lei 0.01 lei 12.2015 155 156 157 Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Comunitară UAT Comuna Augustin UAT Judeţul Suceava Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior.25 lei 0.Nr.600.450.3 contractat .522.910.2012 168 169 Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative Instituţia Prefectului .00 lei 83.00 lei 315.09.349.20 lei 25.00 lei 348.65 lei 405.850.156.000.CUPA 1 1.45 lei 492.1 contractat .121.197.09 lei 0.2 contractat .27 lei 33.10. de practică în management şi de gestiune a formării resurselor umane UAT Municipiul Moineşti 1 1.00 lei 0.91 lei 1.77 lei 29.375.00 lei 7.974.75 lei 672.09.844.84 lei 03.445.852.816.881.00 lei 9.223.2 contractat .11 lei 18. în scopul îmbunătăţirii eficacităţii Ministerul Sănătăţii organizaţionale Implementarea şi Certificarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii şi de Mediu în cadrul 6577 Consiliul Judeţean Brăila Consiliului Judeţean Brăila (SIMJUD Brăila) 147 3097 Dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi evaluare de programe la nivelul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative .plata finală 499.020.42 lei 15.Judeţul Bihor UAT Slănic Moldova Titlu proiect Solicitant Contribuţia beneficiarului Data finalizare proiect Valoare totală Valoare eligibilă Valoare neeligibilă Contribuţie FSE Contribuţie buget naţional contractat .34 lei 9.70 lei 8.75 lei 17.2 contractat 1.82 lei 07.plata finală 6.79 lei 11.50 lei 34.3 contractat 9.968.12.806. judeţul Ilfov Standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea capacităţii instituţionale în sistemul naţional 32682 de protecţia mediului 40667 DEZBATEM POLITICI.345.00 lei 410.3 contractat .468.2 contractat .28 lei 690.2011 03.84 lei 0.160.66 lei 11.70 lei 5.10 lei 26.500.2 1 Instituţia Prefectului .2011 158 159 160 161 162 170 Eficientizarea structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de criză generate de consumul de alimente cu impact asupra sănătăâii publice Dezvoltarea serviciilor publice ale comunelor Ciugud şi Berghin.2015 166 40130 Instruire.820.53 lei 10.57 lei 0.218.2013 164 40720 Susținerea parteneriatelor APL-ONG pentru elaborare strategii și politici publice locale durabile Asociația Centrul pentru Politici Publice 1 1.22 lei 15.2 contractat .875.06.440.72 lei 07.00 lei 318.2011 141 10727 Îmbunătăţirea calităţii şi eficientizarea furnizării serviciilor publice în cadrul Primăriei Comunei Moşna Consiliul local Moşna 2 2.08.2015 prin planificare strategică Implementarea Sistemului Naţional Integrat de Management al Informaţiei şi al Activităţii Tactico19554 Operative la nivelul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţiei Internă (SIMITO) "DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE DE A SE IMPLICA ACTIV ÎN 40512 EFICIENTIZAREA SECTORULUI PUBLIC" 1 1.763.00 lei 1.674.00 lei 0.2013 143 40511 Mecanisme de consultare între autorităţi şi asociaţiile de pacienţi Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor afectate de HIV/SIDA (UNOPA) 1 1.05 lei 12.10.852.000.10.62 lei 0.108.cetăţenie responsabilă.2011 09.200.1 1.00 lei 6.437.600.792.88 lei 13.987.268.1 2.47 lei 0.600.plata finală 1.095.00 lei 496.00 lei 422.305.05 lei 0.761.856.70 lei 5.184.30 lei 57.2014 19.plata finală contractat .701.1 contractat .458.574.800.Sistem Informatic de Management al Activităţii de Audit Intern Direcția Audit Intern 1 1.11.3 1.00 lei 16.62 lei 20.00 lei 375.10.226.00 lei 424.2020 Eficientizarea duratei livrării serviciilor publice prin soluţii geospaţiale pentru urbanism .1 1.648.448.906.160.1 1.065.03 lei 217.830.955.plata finală 9.264.00 lei 464.843.209. a Cercetării.plata finală 511.031.2012 148 34952 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice 1 1.18 lei 55.Abilităţi şi Competenţe Transversale de Urbanism pentru Administraţia Locală 140 CONTRACT Axa prioritară DMI Stadiu 2 2.80 lei 22.953.890.00 lei 375.00 lei 0.plata finală 1.00 lei 0.91 lei 0.00 lei 1.738.00 lei 30.060.90 lei 0.L.234.829.00 lei 0.00 lei 54. păstrarea informaţiei în condiţii sigure şi cu costuri optime Autoritatea Navală Română 2 2.724.95 lei 344.02 lei 21.12.00 lei 53.11..600.65 lei 405.722.065.20 lei 7.06 lei 16.435.08.97 lei 7.683.059.1 contractat .85 lei 74.643.809.2 contractat 17. Chisindia şi Bârsa judeţul Arad Comuna Buteni 1 1.00 lei 12.156.2011 Municipiul Tîrgu Mureş 2 2.525.355.00 lei 0.06 lei 9.46 lei 13.47 lei 17.2011 142 40366 Asociaţia PRO DEMOCRAŢIA (APD) 1 1.874.636.2 1.376.79 lei 8.18 lei 08.00 lei 0.65 lei 64.06.2 contractat .00 lei 0.181.00 lei 56.00 lei 0.694.00 lei 0.20 lei 62.2 contractat .09.plata finală 492.458.00 lei 1.40 lei 21.117.860.00 lei 270.04.697.00 lei 486.615.80 lei 8.plata finală contractat .809.427.541.00 lei 1.00 lei 49.2014 172 6662 2 2.541.A.05 lei 1.840.50 lei 254.00 lei 325.856.00 lei 27.00 lei 4.00 lei 1.00 lei 5.828.00 lei 1.10.535.2015 1 1.00 lei 0.68 lei 81.18 lei 5.345.355.soluția problematicii fiscale 39173 Planificare strategică pentru administraţia agricolă 12692 Actualizarea strategiei de dezvoltare locală a oraşului Voluntari.06.1 contractat .658.66 lei 3.04.3 contractat .00 lei 264.338.00 lei 7.04.181.00 lei 187. CREŞTEM EXPERIENŢĂ CENTRUL ROMÂN PENTRU POLITICI EUROPENE 1 1.00 lei 1.16 lei 255.37 lei 9.00 lei 0.2014 150 12172 Dezvoltarea comunei Jitia în perioada 2010 .plata finală 499.1 contractat .plata finală contractat .000.350.80 lei 30.00 lei 1.10 lei 60.211.1 contractat .019.722.plata finală 251.plata finală contractat .2015 163 3344 Ne dezvoltăm impreună 12430 Creşterea eficienţei administraţiei prin intermediul planificării strategice 12675 Strategia de dezvoltare economică şi socială a judeţului Suceava 2010-2020 Politici publice fundamentate în Învăţământul Superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea 34912 României 39980 O comunicare mai bună .896.00 lei 463.00 lei 496.190.869.383.00 lei 0.374.77 lei 32.00 lei 535.001.625.25 lei 15.029.2012 154 32662 Monitorizarea şi eficientizarea proceselor de lucru şi a fluxului de documente la nivel central şi la nivelul unităţilor teritoriale.741.710.00 lei 4.25 lei 0.00 lei 255.2012 ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA .400.1 contractat .2010 1 1 1.58 lei 26.00 lei 3.110. Dezvoltării şi Inovării Ministerul Finanțelor Publice Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Oraşul Voluntari 1 1 1 1.60 lei 0.00 lei 0.453.86 lei 5. Dezvoltarea democraţiei locale şi a participării cetăţeneşti în adopatrea politicilor publice locale în România Primaria Comunei Baru Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a MEN şi a instituţiilor subordonate prin dezvolatrea Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sistemului de control managerial intern (SCMI) Elaborarea şi implementarea unui sistem integrat de management al activităţilor şi documentelor din 37665 cadrul Ministerului Sănătăţii şi instituţiile subordonate.400.2011 1 1.353.00 lei 409.2015 10703 Implementarea sistemului integrat de management calitate-mediu-sănătate la Primăria oraşului Mizil Consiliul Local al Oraşului Mizil 2 2.953.plata finală 7.722.00 lei 14.720.806.056.2011 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 1 1.450.C.852.40 lei 08.00 lei 0.80 lei 15.411.2013 02.694.856.2014 1 1 1 1.00 lei 7.00 lei 1."strategii 12541 europene" Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 40713 Capacitate pentru urbanism participativ aplicat .2011 171 19735 Asigurarea serviciilor de evaluare a proiectelor pentru AMPODCA 7799 Calitate la standarde europene în administraţia publică Dezvoltarea capacităţii administrative de planificare strategică Consiliul Local sector 6 .094.00 lei 1.45 lei 0.1 contractat .60 lei 0.1 contractat .826.724.00 lei 0.761.00 lei 383.75 lei 53.736.plata finală contractat .70 lei 27.plata finală 423.088.86 lei 0.00 lei 397.2011 1 1.U.2011 Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov 1 1.00 lei 0.3 contractat .2015 2 2.10.00 lei 212.736.plata finală 8.415.05 lei 0.980.503.338.887.plata finală 629.437.plata finală 409.83 lei 44.95 lei 4.plata finală 270.plata finală 486.00 lei 791.500.46 lei 06.763.00 lei 332.plata finală 467.1 contractat .86 lei 391.11.2013 144 37635 1 1.T.succesul unei dezvoltări durabile prin planificare strategică 2010 .926.00 lei 1.878.289.00 lei 0.00 lei 224.860.1 contractat .92 lei 15.00 lei 499.00 lei 347.45 lei 0.plata finală 268.11.952.plata finală 371.00 lei 499.95 lei 0.435.Municipiul 10872 Tîrgu Mureş 139 23637 A.375.746.2015 149 40543 Model participativ de elaborare a politicilor publice naţionale privind ONG în România 1 1.02.00 lei 268.00 lei 156.2011 Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă 1 1.235.06.45 lei 254.98 lei 63.108.2 contractat 7.923.093.00 lei 360.CLUB TÂRGU NEAMŢ 1 1.

00 lei 0.2010 Consiliul Judeţean Hunedoara 2 2.000.612.02 lei 2.2011 Municipiul Moreni 2 2.75 lei 17.769.368.600.1 contractat .700.00 lei 687.03.223.875.403.520.360. instrumente de modernizare şi standardizare a tehnicilor de raportare statistică şi de caracterizare a performanţelor administraţiei Evaluarea intermediară a PODCA pentru perioada 1 ianuarie 2007 .304.plata finală 2.739.2 contractat .221.00 lei 0.00 lei 0.2011 05.000.295.00 lei 15.47 lei 0.67 lei 270.857.25 lei 0.125.2011 Direcția Generală Management Resurse Umane 1 1.01.07 lei 16.00 lei 21.00 lei 15.800.150.253.93 lei 0. judeţul Covasna 2 2.00 lei 31.plata finală 236.519.360.42 lei 8.00 lei 14.00 lei 20.484.plata finală 1.000.182.2 contractat . Sanpetru.2 contractat .00 lei 492.710.00 lei 632.00 lei 0.06.12.306.00 lei 0.2012 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru 1 1.Judeţul Iaşi şi facilitarea comunicării inter-instituţionale .00 lei 390.00 lei 703.09.mediu Administraţie de calitate pentru CETĂŢEAN Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Braşov.85 lei 19.plata finală 492.485.000.plata finală 18.00 lei 234.997.015.2 Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative Instituţia Prefectului .963.745.964.223.2 contractat .00 lei 0.00 lei 33.480.500.2011 Secretariatul General al Guvernului 1 1.533.CCSCRS Solicitant 185 17904 Asigurarea unui proces transparent de evaluare si selectie a solicitarilor de finantare din PODCA 186 14692 187 9179 188 16467 189 22798 190 30244 191 15612 192 15262 193 10579 194 32722 195 196 197 7823 20795 12465 198 26933 199 7441 200 11647 201 38699 202 37734 203 38496 204 8926 205 10532 206 9795 207 9328 208 10207 209 10289 Implică-te! Fii responsabil! Eficienţă.00 lei 1.PECO Sistem de management performant pentru comuna Dumbrăviţa.2012 26.12 lei 0.plata finală 322.000. metodologii.1 contractat .12. Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 2 2.912.03 lei 14.291.356.200.2015 Oraş Techirghiol 2 2.00 lei 246.09.00 lei 0.01.798.00 lei 0.2 contractat .2015 2 2.00 lei 2.00 lei 321.205.473.000.condiţie esenţială a competenţei în administraţie Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor de planificare a activităţii şi evaluare a performanţelor manageriale la nivelul Direcţiei Generale Audit Intern Creşterea capacităţii personalului din administraţia publică locală şi judeţeană de a furniza servicii publice de calitate şi a contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii centru Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniul reglementat de Ministerul Mediului Dezvoltarea şi implementarea instrumentului de evaluare a performanţelor la nivelul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice:Balanced Scorecard .250.00 lei 2.60 lei 30.05 lei 1.50 lei 42.2012 Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă 2 2.951.03 lei 27.2 contractat .plata finală 19.616.944.2012 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 1 1.2012 Secretariatul General al Guvernului 1 1.385.000.121. un pas înainte în creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor publice oferite de Primăria Zărneşti.90 lei 85.81 lei 877. Hălchiu.plata finală 14.25 lei 0.plata finală 520.804.692.807.252.34 lei 0.00 lei 246.581.00 lei 03.2 1.Judeţul Neamţ Comuna Dumbrăviţa 3 1 2 UAT Municipiul Medgidia Titlu proiect Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice de măsurare a performanţelor administrative .04. Familiei.478.00 lei 0.891.05.00 lei 21.40 lei 4.000.Nr.460. Prejmer.34 lei 7.00 lei 337.097.plata finală contractat .00 lei 2.00 lei 18.195.10 lei 0. Hălchiu şi Bod 183 184 DMI Stadiu Institutul Naţional de Statistică 1 1.baze de date.674.1 contractat .plata finală 1.125.plata finală 1.00 lei 8.1 contractat .72 lei 1.616.02.084.00 lei 1.plata finală 326.951.360.72 lei 4.570.00 lei 418.00 lei 39.42 lei 0.306.750.12 lei 6.713.00 lei 12.06.383.906.00 lei 2.28 lei 02.2 contractat .182.00 lei 126.00 lei 333.966.19 lei 0.07.2015 Instituţia Prefectului .76 lei 53.04.599.00 lei 1.00 lei 405.539.plata finală 2.50 lei 0.000.00 lei 179.18 lei 412.2 contractat .722.2015 Garda Naţională de Mediu 2 2.206.124.00 lei 64.00 lei 400.45 lei 199.00 lei 12.2 contractat 5. Târlungeni şi Vulcan din cadrul Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov Întărirea capacităţii administrative a Primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin prin introducerea unui sistem integrat de management calitate .85 lei 0.000.00 lei 0.700.11. calitate.09.11.11.00 lei 236.000.plata finală 333.00 lei 216.plata finală 1.201.004.11.00 lei 444.1 contractat .2011 Consiliul Local al oraşului Chitila 2 2.034.plata finală 14.2012 Consiliul judeţean Ialomiţa 1 1.00 lei 0.120.00 lei 584.34 lei 0.00 lei 2.plata finală 7.004.11.00 lei 520.04.00 lei 30.34 lei 0.252.641.090.858.2 contractat .389.21 lei 06.495.600.00 lei 1.00 lei 14.48 lei 10.450.00 lei 5.00 lei 234.650.00 lei 503.00 lei 17.726.60 lei 16.00 lei 283.520.00 lei 850.038.024.00 lei 215.90 lei 27.909.mediu Sistemul integrat de management al calităţii.2 contractat .906.20 lei 24.00 lei 0.647.810.50 lei 41.502.plata finală 17.62 lei 0.2015 Direcția Audit Intern 1 1.00 lei 142. prin implementarea şi certificarea sistemului de management integrat : calitate.05 lei 0.1 1.plata finală contractat .00 lei 1.479.552.976.06.04.674.00 lei 277.04 lei 08.91 lei 3.000.00 lei 0.478.10.34 lei 592.50 lei 07.194.708.2 contractat .PLUS Dezvoltarea capacității instituționale de furnizare a serviciilor publice de informare a cetățenilor români migranți Îmbunătăţirea serviciilor publice furnizate de comuna Chichiş. Cristian.2 contractat .00 lei 0.40 lei 9.964.928.406.11.650.590.00 lei 2.2011 Casa Naţională de Pensii Publice 2 2.29 lei 0.000.659.152.383.2012 Secretariatul General al Guvernului 1 1.852.469.000.217.2014 3.29 lei 17.576.plata finală 400.00 lei 12.2014 Ministerul Finanţelor Publice 1 1.00 lei 200. garanţie a unei furnizări de calitate şi în condiţii de eficienţă a serviciilor publice de către Primăria Chitila Instruirea profesională .00 lei 10.00 lei 0.140.64 lei 135.211.00 lei 29.72 lei 0.00 lei 1.000.80 lei 130. prin dezvoltarea capacităţii de gestionare a informaţiei la nivelul Instituţiei Prefectului .00 lei 1.2015 Comuna Chichiş.00 lei 274.plata finală 2.767.821.00 lei 111.55 lei 26.894.155.2011 Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov 1 1.00 lei 2.00 lei 30.10.00 lei 541.00 lei 0.Tabloul de Bord Sistem Integrat de Management al Infrastructurii la Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (SIMI la DGIPI) Calitate şi performanţă în administraţia publică locală a comunei Gorgota.814.final 17.10 lei 25.00 lei 0.000.3 1.399.3 contractat .124.869.Judeţul Iaşi 2 2.12.500.75 lei 01.67 lei 0.00 lei 0.62 lei 30.plata finală 827.00 lei 0.10 lei 31.997.038.62 lei 827.38 lei 15.00 lei 52.695.12 lei 324.00 lei 3.097.360.2011 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa 2 2.436.20 lei 07.437.000.000. evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice oferite cetăţenilor judeţului Iaşi.2 contractat .08 lei 26.2 contractat . judeţul Covasna şi comunele Bod.875.970.06.00 lei 727.3 2.00 lei 932.326.00 lei 81.399.670.20 lei 0.06.79 lei 0.143.final 4.689.00 lei 856.13 lei 33.213.570.51 lei 0.800.00 lei 2.258.plata finală 687.981.17 lei 11.696.00 lei 0.00 lei 657.2011 05.30 iunie 2009 Performanţă prin efort comun .397.00 lei 22.069.2010 03.00 lei 0.385.00 lei 0.2012 Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative 3 3.750.95 lei 6.901.2011 Secretariatul General al Guvernului 1 1.612.03.2 contractat .2014 Ministerul Muncii.00 lei 130.40 lei 5.00 lei 2.000.000.02 lei 0.901.plata finală 856.3 contractat . Hărman.060.08. judeţul Prahova Perfecţionare pentru dezvoltare Pentru viitor şi progres.2011 Consiliul Local Zărneşti 2 2.18 lei 412.plata finală 592.143.306. jud.000.08 lei 107.00 lei 9.plata finală 324.436.2011 Judeţul Braşov 2 2.713.00 lei 0.2 contractat .00 lei 10.00 lei 0.386.14 lei 77.30 lei 0.000.00 lei 460.plata finală 2.00 lei 16.40 lei 0.elaborarea strategiei de dezvoltare a comunei Boldur Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate Management standardizat pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice oferite de Primăria Techirghiol Sistem informatic integrat în cadrul Primăriei Vârfu Câmpului Sisteme moderne de preluare.plata finală contractat .47 lei 23.2 contractat .2013 Ministerul Afacerilor Externe 2 2. la directivele şi convenţiile de control internaţionale Centru de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate .00 lei 02.670.814.252.2011 Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin 2 2.795.70 lei 05. promptitudine în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara Sistemul integrat de management al calităţii.00 lei 956.696.708.00 lei 1.plata finală 505.80 lei 17. judeţul Buzău Contribuţia beneficiarului Data finalizare proiect Valoare totală Valoare eligibilă Valoare neeligibilă Contribuţie FSE Contribuţie buget naţional contractat .00 lei 0.00 lei 2.01.00 lei 0.19 lei 20.00 lei 541.121.00 lei 326.00 lei 350.80 lei 27.745.55 lei 4.50 lei 209.54 lei 6.plata finală 270.3 contractat .00 lei 6.060.594.662. Crt Cod SMIS 173 26932 174 175 176 5253 15378 6072 177 6136 178 35443 179 37669 180 32663 181 11219 182 17330 Elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă a comunelor Sânpetru.100.489.194.250.2014 Comuna Gorgota ADI Zona Metropolitană Constanţa Comuna Boldur 2 1 1 2.2011 2 2.Timiş Gestionarea eficientă a fondurilor publice prin implementarea sistemului de management integrat în Primăria Medgidia Sistemul Integrat de Management al Politicilor Alinierea metodologiei de control a Gărzii Naţionale de Mediu.2 contractat .1 contractat .576.Îmbunătăţirea şi modernizarea relaţiei cu locuitorii comunei Cumpăna Primăria Comunei Cumpăna prin introducerea unui program informatic pentru buna gestionare a documentelor în cadrul primăriei Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în 22730 domeniul reglementat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Ministerul Economiei.40 lei 43.00 lei 378.00 lei 30.00 lei 340.04.plata finală 1.641.217.1 contractat .2 contractat .1 contractat .959.07.940.81 lei 4.17 lei 34.2 contractat .00 lei 275.600.527. Comerţului şi Mediului de Afaceri Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în 22752 domeniul reglementat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului CONTRACT Axa prioritară 5 / 11 .798.401.544.000.00 lei 255.610.127.00 lei 230.2011 Primăria Vârfu Câmpului 2 2.963.01.03 lei 0.00 lei 0.369.694.00 lei 322.703.plata finală 255.08.50 lei 6.00 lei 2.453.61 lei 13.35 lei 22.250.00 lei 505.077.2010 Transparenţă şi Eficacitate .694.542.000.00 lei 27.814.460.11.00 lei 0.plata finală contractat .

Judeţul Caraş Severin Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin îmbunătăţirea cadrului adecvat şi a proceselor de lucru Instituţia Prefectului .965.Judeţul Botoşani implementate şi menţinute în cadrul instituţiei Prefectului .134.2013 1 1.788.02.051.640.08.128. administraţiei publice din oraşele Amara.233.Judeţul Ialomiţa 2 2.714.2 contractat .00 lei 13.2011 Consiliul Judeţean Constanţa 2 2.09.00 lei 2.51 lei 700.00 lei 19. Căzăneşti Programul de instruire pentru creşterea capacităţii instituţionale şi de management Implementarea sistemului de management integrat al proceselor.30 lei 325.00 lei 352.000. previziuni de viitor .23 lei 8.plata finală 396.00 lei 2.153.00 lei 720.2012 Casa Naţională de Pensii Publice 1 1.00 lei 52.2014 213 214 215 241 242 243 248 249 Formarea continuă şi creşterea calificării profesionale a resurselor umane pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii organizaţionale a serviciului public de Poliţie Comunitară al Municipiului Sibiu Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniul reglementat de Ministerul Finanţelor Publice Eficientizarea furnizării serviciilor Oficiului Român pentru Adopţii prin implementarea unui sistem de management al documentelor Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Braşov Reţeaua de funcţionari cărăşeni .00 lei 1.524.64 lei 40.00 lei 603.333.380.245.2011 227 31222 Inspectoratul General al Poliţiei Române 1 1.824.00 lei 299.975.plata finală 17.plata finală 8.00 lei 0.000.00 lei 2.66 lei 13. Cercetării şi Inovării 211 15285 Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniul reglementat de Ministerul Agriculturii.00 lei 91.02 lei 02.O.(SIISDODCA) Eficienţă şi calitate în actul decizional prin creşterea capacităţii organizaţionale a autorităţilor publice 16949 Instituţia Prefectului .00 lei 7.08.82 lei 07.000.50 lei 43.454.2 contractat .00 lei 1.3 contractat .P.05 lei 110.200.85 lei 0. Consiliului Judeţean Ialomiţa.00 lei 499.plata finală 328.11.433.900.205.00 lei 11.609.3 contractat .730.1 contractat .05.00 lei 2.445.389.00 lei 0.2011 238 37595 Sistemul Naţional de Combatere a Criminalităţii Informatice "Cyber Crime" Municipiul Bacău Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică .837.039.675. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 212 CONTRACT Axa prioritară DMI Stadiu Secretariatul General al Guvernului 1 1.plata finală contractat .357.910.1 contractat .360.230.00 lei 7.500.056.585.523.09.471.3 contractat .00 lei 0.513.06.337.533.2015 03.00 lei 0. prioritate a Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud 1 1.plata finală 3.plata finală 9.00 lei 0.04.537.plata finală 3.648.00 lei 0.56 lei 88.300.2013 224 225 12867 11132 1 2 1.09.323.2 contractat .3 contractat .66 lei 11.08.97 lei 0.651.300.90 lei 0.407.00 lei 0.092.I Cuza" 1 1.60 lei 5.00 lei 669.525.00 lei 14.70 lei 16.08.000.plata finală 682.56 lei 02.039.00 lei 2.planificare strategică pe termen mediu şi lung Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție Municipiul Braşov Instituţia Prefectului .00 lei 6.08.021.00 lei 1.230.00 lei 525.586.803.35 lei 0.95 lei 09.704.plata finală 480.500.139.851. certificarea şi menţinerea Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2008 în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa.1 Secretariatul General al Guvernului 1 Consiliul Judeţean Covasna 216 13208 Planificare strategică prin cooperare interjudeţeană Modernizarea activităţii de lucru cu publicul şi introducerea unui program informatic pentru buna 10843 gestionare a documentelor în cadrul Primăriei oraşului Slănic Moldova 11444 Programe de instruire pentru personalul de conducere din spitale Mecanisme integrate de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice în cadrul Instituţiei 6074 Prefectului .952.1 contractat .60 lei 07.791.29 lei 16.116.plata finală 1.40 lei 19.381.12.07.675.500.447.85 lei 0.000.C.CERT-RO 1 1.00 lei 0.2014 240 2969 Sistemul Naţional de Raportare a Incidentelor (SNRI) Inspectoratul General al Poliţiei Române Sistem informatic integrat pentru suportul decizional şi organizaţional privind dezvoltarea capacităţii 2968 Inspectoratul General al Poliţiei Române administrative a IGPR .00 lei 382.986.800.00 lei 8.151.63 lei 0.000.90 lei 0.2 contractat contractat .519.2012 1 1.200.368.323.572.981.00 lei 0.00 lei 797.00 lei 27.00 lei 0.00 lei 140.015.2013 233 12735 Primăria oraşului Buşteni 1 1.540.000.plata finală 3.2015 247 12836 Elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul parsonalului din cadrul CNPAS şi caselor 15266 teritoriale de pensii Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare. Academia de Poliţie "A.517.65 lei 07.495. prin implementarea sistemelor integrate de management Politici publice de dezvoltare locală . Ministerul Sănătăţii şi al Ministerul Educaţiei.714.00 lei 16.00 lei 48.1 2.00 lei 97. Crt Cod SMIS 210 Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în 15283 domeniul reglementat de Ministerul Muncii.500.plata finală 290.00 lei 2.00 lei 0.00 lei 0.40 lei 13.1 contractat .2013 220 19881 Analiza funcţională a administraţiei publice centrale din România.00 lei 11.plata finală contractat .57 lei 07.965.10 lei 14.1 contractat .759.866.08.00 lei 6.final 6.596.2 contractat .09.3 contractat .028.429.Judeţul Vrancea din judeţul Vrancea Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 16113 Creşterea performanţelor angajaţilor prin asigurarea formării profesionale la standarde europene Sector 4 1 1.05.00 lei 0.809.00 lei 55.2011 237 3246 1 1.08.000.00 lei 11.01.2013 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE 2 2.220.10.770.00 lei 1.2 contractat .971.00 lei 284.11.90 lei 0.00 lei 372.2011 226 8949 Instituţia Prefectului .00 lei 500.55 lei 0.1 contractat .00 lei 807.2014 1.00 lei 569.00 lei 2.plata finală 430.423.2013 223 36664 2 2.30 lei 17.00 lei 329.00 lei 456.00 lei 246.00 lei 15. riscurilor şi al cerinţelor de calitate.671.000.3 contractat .00 lei 816.000. Creşterea eficacităţii organizaţionale a adminsitraţiei publice locale prin furnizarea de module de pregătire în domenii specifice Planificarea strategică.plata finală 950.167.2 contractat .00 lei 750.04.00 lei 26.00 lei 14.871.85 lei 710.00 lei 622.333.200.3 contractat .981.56 lei 12.688.748.63 lei 641.648.25 lei 85.2013 219 23120 Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului în Instituţiile de Ordine şi Siguranţă Publică .00 lei 5.00 lei 3.00 lei 1.96 lei 14.3 contractat .00 lei 0.683.459.00 lei 0.00 lei 500.245.2015 228 7840 Consiliul Local al Sectorului 2 2 2.445.000.71 lei 0.plata finală 750.140. Familiei şi Protecţiei Sociale.2015 232 20953 Universitatea din Craiova 1 1.strategii de dezvoltare locală a oraşului Gura Humorului Consiliul Local al oraşului Gura Humorului 1 1.A.00 lei 16.521.00 lei 0.851.078.349.00 lei 395.2012 12788 Evoluţie.00 lei 27.240.2012 UAT Slănic Moldova 2 2.059.415.00 lei 0.868.00 lei 0.65 lei 230.00 lei 0.020.2 contractat .plata finală 2.I Secretariatul General al Guvernului 1 1.08.00 lei 0.00 lei 37.1 contractat .1 contractat .909.17 lei 1.3 contractat .10.00 lei 0.00 lei 16.75 lei 938.800.1 contractat .614.846.plata finală 11.64 lei 07.plata finală 938.79 lei 11.657.000.00 lei 4.595.116.804.plata finală 2.10.2011 229 230 231 35002 16972 32802 Direcţia de Audit şi Control Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui Ministerul Afacerilor Externe 2 1 2 2.500.02.454.572.523.1 contractat .784.867.352.2011 07.549.D.00 lei 15.00 lei 336.55 lei 8.579.00 lei 0.078.471.plata finală 1.00 lei 0.140.702.00 lei 0.00 lei 129.000.17 lei 0.207.48 lei 14.42 lei 8.00 lei 17.327.2011 221 15782 Municipiul Sibiu 1 1.00 lei 95.02 lei 0.plata finală 388.00 lei 9.00 lei 388.846.300. imagine.750.93 lei 16.plata finală 641.500.10 lei 40.00 lei 7.971.42 lei 02.946.429.plata finală 732.00 lei 05. pârghie de dezvoltare durabilă şi coerentă a staţiunii Buşteni Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului judeţean Mureş şi a instituţiilor subordonate Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de către Primăria Curtea de Argeş.plata finală 372.Nr.plata finală 335.831.20 lei 0.040.728.500.90 lei 6.30 lei 0.549.483.00 lei 316.497.621.211.584.381.24 lei 0.778.00 lei 430.175.00 lei 17.68 lei 0.2011 234 8142 Consiliul Judeţean Mureş 2 2.00 lei 408.680.00 lei 0.000.380.plata finală 812.78 lei 28.10.10 lei 26.00 lei 365.00 lei 101.00 lei 155.00 lei 0.680.63 lei 9.00 lei 51.3 contractat .30 lei 2.05.06.000.00 lei 844.658.64 lei 14.367.00 lei 883.00 lei 0.eficienţă şi calitate Implementarea.2014 239 32564 2 2.521.2011 Consiliul Local al oraşului Bălan 1 1.650.50 lei 0.805.03 lei 04. sănătate şi securitate ocupaţională şi securitatea informaţiei în cadrul Poliţiei Comunitare sector 2 Bună Guvernare prin Integritate şi Responsabilitate în Sistemul de Sănătate Românesc Pregătirea profesională a personalului Consiliului Judeţean Vaslui Biblioteca on-line în cadrul M.19 lei 0.00 lei 105.2012 244 16095 Eficientizarea organizaţională la nivelul Consiliului Judeţean Arad şi a instituţiilor subordonate Consiliul Judeţean Arad 1 1.plata finală 993.judeţul Bacău 12864 Revizuirea şi actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a oraşului Bălan 217 Titlu proiect Solicitant Contribuţia beneficiarului Data finalizare proiect Valoare totală Valoare eligibilă Valoare neeligibilă Contribuţie FSE Contribuţie buget naţional contractat .2011 218 22928 Sistemul Unitar de Raportare a Evenimentelor (SURE) Jandarmeria Română 1 1.plata finală 847.50 lei 2.2013 222 15242 Secretariatul General al Guvernului 1 1.020.00 lei 795.3 contractat .00 lei 0.000.00 lei 335.040.00 lei 445.731.00 lei 290.809.06.2012 236 10574 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeş 2 2.1 contractat .09.533.00 lei 732.2 contractat .00 lei 294.05.2012 246 23724 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale în administraţia publică locală a municipiului Dorohoi Municipiul Dorohoi 1 1.00 lei 676.108.720.00 lei 26.00 lei 2.E.00 lei 3.00 lei 276.464.06.731.000.737.00 lei 3.00 lei 15.11.863.000.1 contractat .97 lei 17.657.885.57 lei 92.00 lei 14.961.75 lei 0.final 669.720.220.245.10 lei 11.3 contractat 2.00 lei 950.00 lei 58.749.Judeţul Botoşani Creşterea capacităţii administrative şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prin formare continuă specializată 6 / 11 .900.945.12 lei 0.337.00 lei 993.440.80 lei 62.000.00 lei 0.2 contractat .200.00 lei 0.671.000.43 lei 09.000.2012 235 33182 Pregătirea profesională a resurselor umane.15 lei 30.14 lei 83.00 lei 424.081.00 lei 123.00 lei 64.900.368.596.900.24 lei 682.2012 245 15967 Academia de Studii Economice Bucureşti 1 1.00 lei 0.plata finală 7.1 1.000.2012 01.plata finală 352.300.00 lei 2.35 lei 55.00 lei 1.plata finală 6.plata finală 816.080.614.00 lei 10.00 lei 637.680.00 lei 6.00 lei 693.657.00 lei 480.000.00 lei 9.00 lei 0.240.09.575.2012 1 1.128. mediu.00 lei 545.00 lei 2.863.03.00 lei 580.00 lei 08.727.373.3 2.00 lei 271.00 lei 0.00 lei 2.20 lei 271. arhivare şi analiză a 34972 documentelor în cadrul Agenţiei Naţională de Integritate şi facilitarea accesului electronic la informaţii de interes public Consiliul Judeţean Cluj 1 1.160.03 lei 595.00 lei 964.205.70 lei 27.Judeţul Bacău 2 2.02.00 lei 9.269.07.2011 Instituţia Prefectului .51 lei 700.000.650.00 lei 7.14 lei 0.plata finală 710.405.00 lei 0.plata finală 499.00 lei 0.00 lei 23.759.60 lei 27.08.2013 1 1.3 contractat .00 lei 847.835.00 lei 429.2 contractat .250.

00 lei 0.plata finală 351. limba engleză.110.218.50 lei 13.82 lei 0.127.11.00 lei 357.500.50 lei 20.00 lei 1.168.00 lei 898.plata finală 15.judeţul Vaslui Instituţia Prefectului .dezvoltăm aptitudini pentru Ministerul Agriculturii.557.2 contractat .2011 04.00 lei 1.00 lei 191.2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș 2 2.081.02 lei 899.plata finală contractat .837.96 lei 18.700.09.58 lei 0.338.plata finală contractat .Management Integrat pentru Asistenţă Socială Eficientă Eficientizarea serviciilor furnizate la nivel local prin implementarea sistemului de management al 7826 calităţii la nivel Primăriei municipiul Adjud Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative Consiliul Local al Municipiului Slatina Asociaţia Zona Metropolitană Oradea 3 1 1 3.509.961.plata finală 310.00 lei 273.00 lei 0.00 lei 0.3 contractat .211.133.027.57 lei 835.2012 1 1.056.00 lei 0.994.082.640.000.2 contractat .326.185.1 1.96 lei 18.00 lei 1.00 lei 4.75 lei 04.00 lei 351.2011 1 1 1 1.60 lei 0.700. o valoare adaugată administraţiei publice locale Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 1 1.2 contractat .31 lei 07.482.01.12.778.795.098.634.00 lei 110.580.100.00 lei 205.621.2010 14.64 lei 18.2 contractat .00 lei 429.164.527.06.75 lei 2 2.85 lei 55.37 lei 23.00 lei 0.00 lei 363.plata finală 781.10.plata finală 347.04.100. judeţul Bacău 1 1. judeţul Timiş EURO-Strategie.00 lei 365.00 lei 0.25 lei 15.plata finală contractat .00 lei 520.763.70 lei 555.433.67 lei 313.09.06.80 lei 83.2 contractat .586.85 lei 42.73 lei 07.78 lei 0.782.52 lei 7.822.939.plata finală 350.542.00 lei 14.462.plata finală 420.08.00 lei 8.00 lei 241.275.268.164.920.36 lei 24.3 1.2011 254 16696 Instruirea angajaţilor.36 lei 0.203.00 lei 0.plata finală 1.3 contractat .00 lei 21.000.522.plata finală contractat .747.84 lei 26.486.1 contractat .plata finală 241. Perfecţionare.00 lei 1.2010 273 Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice în cadrul DGASPC prin implementarea sistemului de managementul documentelor electronice.473.40 lei 151.645.00 lei 206.056.50 lei 30.038.450.00 lei 0.443.532.38 lei 12.00 lei 0.Judeţul Harghita către instituţiile administraţiei publice din judeţul Harghita Module de pregătire în domeniile Fonduri Stucturale.00 lei 232.54 lei 137.272.168.330.541.plata finală contractat .892.436.60 lei 1.00 lei 710. eficienţă şi simplificare în furnizarea serviciilor publice de Instituţia Prefectului .00 lei 0.22 lei 24.273.plata finală 605.plata finală 273.174.2011 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 1 1.445.1 contractat .plata finală contractat .plata finală 427.802.2011 ACCES .00 lei 0.850.265.plata finală 16.00 lei 225.00 lei 243.575.00 lei 273.00 lei 232.plata finală 639.00 lei 0.2011 Comuna Giroc 2 2.222.717.88 lei 13.56 lei 16.848.00 lei 390.420.263.018.00 lei 1.2011 1 1.2011 Consiliul Judeţean Olt 1 1.98 lei 45.092.401.655.154.430.00 lei 672.520.2 contractat .312.60 lei 263.906.145.2 1.80 lei 2.15 lei 16.2011 Instituţia Prefectului .00 lei 1.plata finală 345.Responsabilitate şi profesionalism 276 277 278 12653 Paşi spre viitor .74 lei 0.2014 2 2.2011 295 10988 Modernizarea şi eficientizarea serviciilor publice în folosul cetăţenilor din Municipiul Tîrgu .72 lei 23.12 lei 813.431.2 contractat .976.50 lei 132.00 lei 514.482.00 lei 0.832.858.50 lei 27.089.131.2011 1 1.2014 Ministerul Justiţiei Consiliul Local Soleşti 2 1 2.580.00 lei 7.2011 UAT Adjud 2 2.065.2011 Primăria oraşului Dumbrăveni 2 2.1 3.00 lei 297.00 lei 32.45 lei 02.00 lei 23.50 lei 0.00 lei 205.066.71 lei 5.accesibilitate.07.plata finală contractat .992.932.1 contractat .00 lei 299.01.07.04.013.08.60 lei 35.00 lei 02.00 lei 0.24 lei 8.655.2 contractat .000.546.58 lei 310.00 lei 9.07.3 contractat .2013 2 2.135.257.12.174.72 lei 29.00 lei 155.00 lei 27.00 lei 36.27 lei 347.plata finală 892.00 lei 0.839.57 lei 5.500.010.509.50 lei 571.2010 1 1.98 lei 6.Judeţul Vaslui 291 11341 292 3367 293 3272 294 12355 Stabilirea politicilor publice ale Municipiului Oneşti integrate în Strategia de dezvoltare locală Municipiul Oneşti.655.00 lei 892.3 contractat .00 lei 46.00 lei 243.482.090.2011 1 1.939.00 lei 691.00 lei 295.124.275.751.00 lei 0.75 lei 32.2012 255 256 257 40779 Suport pentru realizarea activităților de comunicare și promovare PO DCA 20832 Formare şi dezvoltare profesională în sprijinul creşterii eficacităţii administraţiei locale 13072 Strategii de dezvoltare locală în Zona Metropolitană Oradea Dezvoltarea strategică organizatională și creșterea capacității organizației de a coopera cu 40007 administrația publică 32913 Implementarea portalului N-Lex 23642 Să ne pregătim să oferim servicii publice de calitate în sprijinul cetăţeanului Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din M.486.84 lei 510.787.20 lei 116.595.00 lei 242.00 lei 0.00 lei 0.000.521.03.2011 269 17642 Formare profesională pentru o administraţie publică modernă 270 271 272 274 12124 Evaluarea reformei procesului politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale 12802 Actualizarea strategiei de dezvoltare locală durabilă a localităţii Codlea 12789 Actualizarea strategiei de dezvoltare locală durabilă a localităţii Prejmer " DA pentru MAPDR".00 lei 605.677.2011 Comuna Căşeiu Consiliul Judeţean Giurgiu 2 2 2.instrument de dezvoltare durabilă al 15543 unităţilor administrativ teritoriale 6804 "Ghişeul unic .Mureş Municipiul Tîrgu Mureş 2 2.930.145.06.69 lei 1.66 lei 84.015.2012 Asociația pentru Implementarea Democrației 1 1.017.3 contractat .plata finală 922.00 lei 207.500.2012 13.50 lei 20.364.468.90 lei 0.948.2 contractat .25 lei 11.75 lei 5.86 lei 16.032.50 lei 0.57 lei 0.06.546. Promptitudine.00 lei 1.018.11.420.343.00 lei 0.386.elaborarea strategiei de dezvolatre a comunei Ohaba Lungă 11536 Sprijinirea procesului de evaluare şi selecţie a proeictelor depuse spre finanţare la PO DCA 12418 Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a oraşului Fieni Primăria Sectorului 2 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui Comuna Ohaba Lungă Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative Consiliul local Fieni 279 38774 Suport pentru punerea în aplicare a unei strategii generale în sectorul de transport și infrastructură Ministerul Transporturilor 1 1.06.00 lei 1.00 lei 981.00 lei 0.118. calitate.68 lei 5.67 lei 6.275.980.00 lei 784.46 lei 2.90 lei 105.2 1.plata finală 734.11.00 lei 0.1 1.2011 1 1.330.00 lei 639.plata finală 9.349.plata finală 226.436.10 lei 44.27 lei 0.plata finală contractat .326.2016 11.05.00 lei 87.66 lei 8. judeţul Cluj 7864 MIASE .280.580.1 contractat .40 lei 22.623.2012 253 Servicii publice performante prin management de calitate Gestionarea eficientă a fondurilor publice prin implementarea sistemului de management integrat în 6292 Primăria Deleni Managementul financiar performant al fondurilor structurale .52 lei 20.00 lei 758.38 lei 6.2 2.00 lei 520.386.133.000.67 lei 313.633.015. Pădurilor şi Dezvoltării 17654 Rurale 17657 Eficacitate prin perfecţionare 275 12412 Consiliul Local .633.05.1 contractat 32.00 lei 5.00 lei 989.2 contractat .436.24 lei 0.02.226.00 lei 274.430.2011 2 2.432.3 contractat .356.129.874.65 lei 01.00 lei 8.144.927.70 lei 55.2015 1 2 1.00 lei 168.00 lei 252.251.045.3 contractat .60 lei 12.559.08 lei 0.069.00 lei 955.78 lei 15.2015 Asociaţia Grupul de Investigaţii Politice 1 1.882.436.00 lei 19. competenţă.450.2015 09.73 lei 0.52 lei 1.06. achiziţii publice şi Primăria Oraşului Avrig ECDL pentru personalul primăriei oraşului Avrig Limba engleză în administraţia publică locală .07.709.plata finală contractat .02.148.38 lei 40.192.000.198.488.3 contractat .00 lei 263.630.275.953.00 lei 350.55 lei 02.71 lei 16.00 lei 11.010.401.2015 280 40101 Sprijin pentru funcționarea AM PO DCA și pentru pregătirea următorului exercițiu de programare Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative 3 3.22 lei 600.01.848.00 lei 345.plata finală 1.09.242.1 contractat . Transparenţă şi eficienţă în administraţia 36894 publică din Bucureşti Eficientizarea şi reducerea duratei de livrare a serviciilor publice din administraţia publică locală a 11322 Comunei Câmpineanca 7825 Îmbunătăţirea sistemului de management în cadrul primăriei Căşeiu.904.920.00 lei 214.2 contractat .plata finală 1.36 lei 12.331.648.plata finală 263.00 lei 323.71 lei 0.62 lei 08.000.500.014.00 lei 653.00 lei 223.60 lei 500.00 lei 42.119.000.68 lei 5.2011 13.83 lei 108.930.3 contractat .00 lei 6.15 lei 15.840.692.00 lei 0.73 lei 16.929.71 lei 1.00 lei 18.102.plata finală 447.03. EURO-Cetăţeni 281 11192 282 13846 283 6902 284 11339 285 11365 286 12714 287 32612 Pregătirea sistemului naţional de e-Administraţie în România 288 289 23569 Performanţă.655.920.785.124.663.16 lei 0.00 lei 0.02.589.00 lei 0.25 lei 21.servicii publice complete pentru cetaţenii comunei Lieşti" Contribuţie buget naţional 28.24 lei 12.40 lei 45.198.56 lei 150.00 lei 7.300.1 contractat .00 lei 543.o punte spre Uniunea Europeană Universitatea Spiru Haret 7 / 11 .3 contractat .000.3 contractat .04.plata finală 243.128.10 lei 290.059.02 lei 1.500.00 lei 15.677. Crt Cod SMIS 250 6298 Titlu proiect Solicitant CONTRACT Axa prioritară DMI Stadiu Data finalizare proiect UAT Lieşti 2 2.2011 19.00 lei 45.05.1 contractat contractat .22 lei 600.N şi ANFP de a gestiona procesele de 22857 management strategic instituţional şi de proiect în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice 37880 Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) 22839 Formare profesională pentru eficacitate organizaţională Societatea civilă pentru o administraţie performantă.00 lei 0.711.86 lei 34.145.300.00 lei 78.000.832.000.12.00 lei 293.491.2014 27.521.40 lei 137.655.00 lei 0.29 lei 130.judeţul Neamţ şi certificarea calităţii serviciilor furnizate Servicii de calitate furnizate de Primăria Dumbrăveni prin implementarea soluţiei informatice de gestiune documente şi registratură electronică Implementarea unui sistem inovativ de management al documentelor şi modernizarea Centrului pentru Informare a Cetăţenilor în cadrul Primăriei comunei Giroc.468.11.75 lei 0.67 lei 25.370.00 lei 101.2012 1 3 1 1.00 lei 420.766.148.00 lei 0.951.plata finală 813.09.00 lei 13.3 contractat .00 lei 0.04.00 lei 653.2015 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 1 1.3 2.520.21 lei 0.04.475.42 lei 22.50 lei 734.75 lei 0.plata finală 1.2 contractat .260.2015 31.2015 16.163.00 lei 781.626.Nr.681.96 lei 02.1 1. arhivare electronică şi înfiinţare de ghişeu unic online pentru rezolvarea cazurilor Organizarea modulelor de pregătire achiziţii publice.plata finală 1.00 lei 24.961.2 1.088.717.00 lei 0.03 lei 23.00 lei 31.580.62 lei 266.1 contractat .02.475.93 lei 21.395.plata finală 12.16 lei 17.60 lei 0.000.932.00 lei 0.711.06 lei 0.129.60 lei 35.551.12.00 lei 624.plata finală 273.02 lei 1.08 lei 19.144.64 lei 24.00 lei 1.904.72 lei 22.00 lei 2.355. managementul proiectelor pentru funcţionarii publici din cadrul Consiliului Judeţean Olt Implementarea sistemului integrat de management al calităţii în Instituţia Prefectului .52 lei 0.2 contractat .586.717.438.93 lei 8.2012 Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Primăria Epureni 2 1 2.00 lei 26. EURO-Administraţie.3 contractat .00 lei 650.11.154.00 lei 0.925.31 lei 01.001.69 lei 1.12 lei 0.850.04.630.160.plata finală 835.50 lei Comuna Deleni 2 2.00 lei 0.judeţul Neamţ 2 2.04.00 lei 427.2 contractat .00 lei 672.03 lei 28.2013 Consiliul Local Câmpineanca 2 2. 27423 Sistem Informatic destinat Managementului Activităţii Instectoratului de Stat în Construcţii Consiliul Judeţean Gorj Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior.60 lei 21.plata finală 1.64 lei 13.370.plata finală 8.plata finală 252.2011 251 252 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din judeţele României UAT Lieşti Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Secretariatul General al Guvernului UAT Municipiul Codlea UAT Comuna Prejmer Valoare totală Valoare eligibilă Valoare neeligibilă Contribuţie FSE Contribuţia beneficiarului 5.058.00 lei 922.00 lei 10. Dezvoltării şi Inovării Primăria municipiului Moreni Inspectoratul de Stat în Construcţii 290 11195 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor în cadrul Instituţiei Prefectului .058.00 lei 242.082.00 lei 323.00 lei 78.542.500.00 lei 864.560.Ap.282.00 lei 138. managementul proiectelor.71 lei 31.551.2011 1 1.007. a Cercetării.00 lei 664.969.272.plata finală 243.11.400.

seminarii.456. "Mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar-.00 lei 682.102.00 lei 349.08.046.08.3 contractat .450.00 lei 433.00 lei 280.11 lei 13.68 lei 0.04 lei 185.06.00 lei 212.168.931.586.2 contractat .618.2 contractat .10 lei 18.455.00 lei 422.00 lei 1.52 lei 0.plata finală 10.551.792.00 lei 465.00 lei 08.00 lei 8.plata finală contractat . judeţul Vâlcea Promptitudine şi eficienţă în furnizarea serviciilor Sprijin pentru asigurarea proceselor de informare şi publicitate pentru PODCA Implementarea unui program de managementul documentelor la nivelul Primăriei oraşului Odobeşti şi modernizarea activităţii de lucru cu publicul Competenţe europene pentru administraţia publică locală Platformă metodologică şi informatică pentru organizarea şi desfăşurarea programelor "Adminiterea în învăţământul liceal de stat".ghişeuri unice în comunele Sihlea şi Baleşti Consiliul Local al Comunei Sihlea 2 2.00 lei 0.2012 315 32567 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 2 2.387.2015 16.06.520.750.2 contractat 16.09.196.49 lei 942.09.final 2.103.274.00 lei 0.52 lei 71.3 contractat .552.2013 Consiliul Judeţean Satu Mare 2 2.10 lei 26.261.18 lei 0.00 lei 2.Program de formare profesională pentru angajaţii Primăriei Sectorului 6 Implementarea unui instrument modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice la nivelul comunei Vlădeşti.66 lei 686.Modernizarea activităţii de lucru cu publicul şi introducerea unui program informatic pentru buna gestionare a documentelor în cadrul Primăriei oraşului Predeal UAT oraşului Predeal 2 2.00 lei 0.879.30 lei 02. pentru a răspunde pe termen scurt.plata finală 2.plata finală 4.922.11 lei 0.00 lei 0.plata finală 1.000.565.869.188.2011 302 23593 Creşterea capacităţii administrative prin programe de pregătire profesională continuă a angajaţilor din unităţile administrativ teritoriale componente a Zonei Metropolitane Bacău ADI Zona Metropolitană Bacău 1 1.349.440.18 lei 5.instrument pentru furnizarea în comun.00 lei 0.623. .00 lei 983.06.3 Inspectoratul General pentru Imigrări 2 Secretariatul General al Guvernului Titlu proiect Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Modernizarea şi integrarea aplicaţiilor software din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări 32583 prin optimizarea Sistemului Informatic de Management al Străinilor Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în 13377 domeniul reglementat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Asigurarea perfecţionării personalului AM PODCA prin participarea la conferinţe.436.30 lei 13.594.00 lei 237.plata finală 280.18 lei 0.394.315.568.087.12.2010 320 2983 1 1.69 lei 10.286.00 lei 3.2011 322 2970 Asociaţia Oraşelor din România 1 1.2 contractat .2014 327 35082 Registrul Electronic Naţional pentru Fişele de Evidenţă Centrală a persoanelor (REN-FEC) 2 2.2 contractat .27 lei 8.final 1.958. precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate 1 1.73 lei 08.2011 311 312 11261 10930 Primăria Sectorului 2 Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative 2 3 2.2013 1 1.2015 Primăria Municipiului Caransebeş 2 2.2013 308 21987 Primăria Sectorului 6 1 1.839.18 lei 560.plata finală 942.00 lei 2.000.00 lei 801.946.26 lei 0.70 lei 30.00 lei 23.10 lei 427.059.398.519.001.292.2011 314 17605 UAT Hoghiz 1 1.45 lei 23.09.01 lei 0.63 lei 5.2014 318 12462 Consiliul Local Vorniceni 1 1.535.65 lei 23.54 lei 18.084.3 contractat .069.00 lei 2.00 lei 0.00 lei 36. calificarea personalului si realizarea strategiei de dezvolatre locală Politici anticorupţie pentru cetăţean.080. elaborarea şi implementarea unor indicatori calitativi şi cantitativi de monitorizare Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică a autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Vorniceni.00 lei 677.1 contractat 7.plata finală 396.02 lei 22.748.3 contractat .437.02.543.554.2 contractat .00 lei 363.plata finală 851.154.00 lei 212.11 lei 04.00 lei 1.477.011.08.09.2015 Serviciul Anticorupție 1 1.655.345.091.292.160.719.2012 13.553.1 contractat .2 contractat .00 lei 0.750.558.socială a României Dezvoltarea unui mecanism de modernizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 40606 2012-2015 la nivelul administrației publice locale.77 lei 0.021.694.00 lei 250.315.40 lei 20. judeţul Iaşi.188.771.2014 326 34932 Inspectoratul General pentru Imigrări 2 2.68 lei 7.924.00 lei 03.1 contractat .120.35 lei 143.500.690.00 lei 0.3 contractat .04 lei 9.2 contractat .000.2 contractat 16.09.000.00 lei 178.370.1 contractat 9.00 lei 09.000.00 lei 0.069.2015 303 11142 Administraţie publică mai aproape de cetăţeni .849.00 lei 2.374.859.67 lei 13.833.plata finală 497.plata finală 1.565.90 lei 150. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a Învătământului Superior prin stabilirea unui set de indicatori specifici şi crearea capabilităţii de gestioanre şi monitorizare a acestora Identificarea /simplificarea barierelor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri.883.00 lei 16.plata finală 560.517. Crt Cod SMIS 296 21888 297 298 299 DMI Stadiu Consiliul Judeţean Buzău 1 1.341..00 lei 3.10 lei 04.00 lei 13.00 lei 0.35 lei 36.00 lei 0.455.828.034.858.07. prin creşterea capacităţii tehnice.017.2012 313 10952 UAT a oraşului Odobeşti 2 2.10.plata finală 1. a Cercetării.00 lei 418.3 contractat .plata finală 427.484.379.00 lei 11.00 lei 368.52 lei 5.00 lei 0.2014 2.00 lei 0.00 lei 851.926.00 lei 11.792.17 lei 122.941.379.591.00 lei 460.00 lei 0.101.95 lei 2.01 lei 3.31 lei 05.084.final contractat .735.994.70 lei 11.274.538.2011 319 3194 1 1.339.48 lei 09.2011 324 325 40449 40119 Serviciul Anticorupție Instituția Prefectului .405.00 lei 254.451.941.190. "Certificare a calificării profesionale".2015 317 37634 Direcţia Mediul de Afaceri 1 1.2011 321 2985 Asociaţia Zona Metropolitană Tîrgu Mureş Direcția Generală Administrație Publică .08 lei 21.00 lei 1.644.Nr.A.924.09.586.00 lei 279.15 lei 88.06.82 lei 12.209.00 lei 14.00 lei 2.493.156.00 lei 0.493.2011 329 330 331 332 11267 Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de evaluare şi formulare de politici macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu UE a Comisiei Naţionale de Prognoză Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă Investim în resursa umană pentru performanţă.2012 Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior.059.00 lei 336.00 lei 6.96 lei 0.00 lei 2.89 lei 0.435.00 lei 40.965.067.30 lei 72.00 lei 1.883.55 lei 2.plata finală 13.759.00 lei 2.49 lei 55.00 lei 238.398.07.182.12.073.2 contractat .1 contractat .13 lei 8.451.3 contractat .32 lei 3.58 lei 21.07.796.00 lei 1.00 lei 0.320.769.26 lei 27.875.plata finală 391.948.08.12 lei 0.P.00 lei 32.160.plata finală 250.459.630.2015 328 35512 Societatea civilă.Județul Constanța 1 1 1.328.21 lei 0.251.2 contractat .457.796.412.319.00 lei 7.379.69 lei 0.441. Dezvoltării şi Inovării 1 1.00 lei 250.565.40 lei 462.859.2013 306 27520 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 1 1.00 lei 1.617.609.000.10.500.080.459.000.75 lei 64.000.465.292. judeţul Botoşani Elaborarea strategiei de dezvoltare pentru Zona Metropolitană Tîrgu-Mureş Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară .1 contractat .95 lei 7.100.874.00 lei 332.00 lei 32.102.565.00 lei 981.412.387.272.11. "Bacalaureat".2 contractat .328.72 lei 30.867.046.435.701.Direcția pentru Descentralizarea Administrației Publice Direcția Generală Administrație Publică .plata finală 2.069.1 contractat .421.00 lei 272.955.00 lei 24.P.500. în condiţii de calitate şi eficacitate.E.00 lei 8.2 contractat . a serviciilor publice locale Administratorul public .00 lei 212.18 lei 05.00 lei 16.plata finală 272.20 lei 17. calitate şi bunăstare .93 lei 2.2 contractat .698.70 lei 23.306.883.O.54 lei 0.22 lei 03.250. într-o administraţie responsabilă (PACAR) A.02 lei 50.001.R.06.plata finală 445.2 1.120.441.79 lei 0.074.372.759.15 lei 08.00 lei 1.2013 Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative 3 3.594.746.09.2011 300 11193 Proceduri simplificare .535.plata finală 3.86 lei 24.83 lei 22.00 lei 396.00 lei 476.93 lei 2.00 lei 15.96 lei 391.12.205.plata finală 250.06.00 lei 231.97 lei 1.091.07.021.Administrație Publică Responsabilă = O Administrație Publică Eficientă Consolidarea capacităţii administrative a IGI prin implementarea sistemului integrat de management a documentelor şi îmbunătaţirea calităţii serviciilor Îmbunătăţirea calităţii şi a timpului de furnizare a serviciilor de către Primăria Caransebeş prin implementarea informatică a ghişeului unic cu registratura electronică şi gestiune de documente Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date FUNDAŢIA CENTRUL DE RESURSE JURIDICE 8 / 11 .00 lei 5.1 contractat .00 lei 580.517.156.97 lei 0.12.00 lei 0.078.204.00 lei 11.00 lei 0.00 lei 0.98 lei 16.00 lei 2.08.694.141.90 lei 0.05.551.plata finală 3.00 lei 380.110.90 lei 0.491.plata finală 13.101.72 lei 0.10 lei 35.10.190.50 lei 0.15 lei 56.00 lei 497.55 lei 9.09.2 contractat .00 lei 2.529.2 3.979.015.500.Direcția pentru Descentralizarea Administrației Publice 1 1.2 contractat .2015 307 22756 Consiliul Judeţean Maramureş 1 1.00 lei 2.00 lei 4.103.75 lei 26.30 lei 17.00 lei 0.1 contractat . mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare .eficienţă crescută la nivelul Instituţiei prefectului Judeţului Prahova 301 10978 Eficienţă şi Transparenţă .2012 305 27153 Comisia Naţională de Prognoză 1 1.79 lei 315.factor de succes pentru un management eficient la nivel local Dezvoltarea capacităţii de acţiune a Asociaţiei Oraşelor din România prin îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale proprii şi a membrilor Dezvoltarea şi modernizarea primăriei comunei Ipatele.927.320.00 lei 0.2011 323 12776 Comuna Ipatele 1 1.plata finală 1.25 lei 155. judeţul Vâlcea 2 2.00 lei 13.758.10.196.00 lei 0.059.356.75 lei 51.41 lei 0.00 lei 777. partener activ în procesul de elaborare şi evaluare a politicilor publice UNISON .30 lei 0.965.374.1 contractat .2015 316 38732 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 1 1.788. cursuri şi 12092 reţele tematice CONTRACT Axa prioritară Solicitant Contribuţia beneficiarului Data finalizare proiect Valoare totală Valoare eligibilă Valoare neeligibilă Contribuţie FSE Contribuţie buget naţional contractat .25 lei 04.304.637.390.2013 309 14719 Casa Naţională de Pensii Publice 1 1.00 lei 0.437.000.168.415.2013 310 6138 Consiliul Local al Comunei Vlădeşti.500.00 lei 0.32 lei 0.606.315.60 lei 5.98 lei 0.10 lei 0.98 lei 07.504.00 lei 5.2 contractat .994.95 lei 0.00 lei 1.21 lei 1.00 lei 2.819.2012 Instituţia Prefectului .00 lei 638.946.54 lei 0.plata finală 3.18 lei 26.746.675.667.Parteneriat în implementarea sistemului de management al calităţii în administraţia 10722 sătmăreană Creşterea capacităţii administrative a sistemului public de Cercetare Dezvoltare şi Inovare din 37609 România.04.373.25 lei 150.205.155.21 lei 18.137.00 lei 1.08.182.2011 304 15512 Formarea profesională continuă în administraţia publică locală Asociaţia Comunelor din România 1 1.154.451.00 lei 935.plata finală 279.plata finală 682.666.00 lei 3.49 lei 0.00 lei 0.14 lei 1.00 lei 1.00 lei 1.000.plata finală 5.141.133.Judeţul Prahova 2 2.plata finală 1.500.50 lei 4.771.00 lei 1.09.350.

00 lei 978.370.plata finală 774.00 lei 4.625.00 lei 02.1 contractat 4.01 lei 16.400.3 contractat .00 lei 694.80 lei 21.01.00 lei Contribuţie buget naţional 53.215.321.2014 Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi 1 1.67 lei 33.11.908.00 lei 0.649.508.827.325. Facultatea de Istorie.00 lei 0.794.633.069.plata finală contractat .78 lei 03.000.plata finală 510.00 lei 0.928.659.774.2015 Asociaţia Celor Şapte Comunităţi 1 1.780.2 contractat .527.03.00 lei 497.04.58 lei 7. judeţul Cluj Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov 2 1 1 2.2012 1 1.instruire dedicată şi certificarea specialiştilor în domenii cheie pentru atragerea de finanţari şi implementarea de proiecte: managament de proiect şi achiziţii publice (PERFINPRO) Eficientizarea organizaţională a Consiliului Local al Oraşului Găeşti prin instruire.2 1.2013 1 1.plata finală 1.848.00 lei 546.plata finală 546.00 lei 0.690.947.plata finală 3.533.plata finală 271.20 lei 8.498.00 lei 0.405.000.00 lei 299.00 lei 3.2015 Direcţia Generală de Paşapoarte 2 2.2015 1 1.10.005.00 lei 4.00 lei 0.000.097.669.853.25 lei 0.537.358.387.516.32 lei 18.plata finală 782.11.2014 30.476.2 contractat 6.00 lei 52.2014 .00 lei 64.final 1.06 lei 0.99 lei 15.00 lei 0.118.3 contractat .40 lei 21.022.plata finală 13.2015 Consiliul Local al Oraşului Găeşti 1 1. Crt Cod SMIS 333 334 335 336 15312 38488 12062 37868 337 22408 338 339 5985 16469 340 22894 341 13264 342 40024 343 32565 344 22763 345 15893 346 15964 Formare profesională pentru promovarea excelenţei în administraţia publică locală din judeţul Vâlcea Instituţia Prefectului .535.3 1.746.00 lei 7.58 lei 5.2011 Consiliul Local Zalău 1 1.11.00 lei 3. Familiei.3 contractat .938.00 lei 5.450.74 lei 10.2012 15.90 lei 1.154.00 lei 1.3 contractat .11.039.2 contractat .10.476.95 lei 534.888.86 lei 16.10 lei 0.499.1 3.88 lei 214.2015 Direcția Generală Dezvoltare Regională 1 1.625.140.plata finală 4.653.556.02.00 lei 520.00 lei 685.00 lei 7.043.400.plata finală 8.531.46 lei 13.06 lei 36.61 lei 1.794.00 lei 1.953.2 contractat .00 lei 0.00 lei 422.50 lei 0.o strategie integrată a zonei metropolitane Constanţa Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în domeniile 2986 managementului proiectelor şi achiziţiilor publice 2975 Dezvoltarea Strategică a comunei Ormeniş Înfiinţarea Departamentului "Management de Caz" şi implementarea metodei .38 lei 0.744.000.00 lei 1.000.00 lei 644.plata finală 918.2013 Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia 1 1.867.premisă a eficientizării sistemului de colectare a veniturilor Modernizare şi Performanţă în Administraţia Publică Locală 364 365 366 Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 8014 Servicii de calitate în administraţia publică locală 12755 Dezvoltare durabilă în Câmpia Transilvaniei prin strategii viabile 3402 Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov .550.624.83 lei 06.00 lei 0.753.15 lei 9.00 lei 981.763.715.763.10 lei 0.298.105.orizonturi 2013.10.188.15 lei 0.00 lei 694.000.700.00 lei 445.400.57 lei 0.2011 FUNDAŢIA CENTRUL DE RESURSE JURIDICE 1 1.00 lei 269.program de formare profesională a personalului din Primăria Sectorului 4 Servicii de calitate pentru locuitorii municipiului Câmpina Studiu diagnostic privind fenomenul de corupţie în administraţia publică locală Întărirea capacităţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului de a asigura coordonarea procesului de implementare a Convenţiei ONU pentru drepturile copilului în România Modernizarea serviciilor publice de informare şi relaţionare cu cetăţenii Ministerul Muncii.00 lei 2.952.720.850.00 lei 1.00 lei 612.2011 Consiliul Judeţean Tulcea 2 2.409.026.11.80 lei 1.plata finală 806.335.874.75 lei 21.969.843.05 lei 64.90 lei 28.67 lei 0.467.29 lei 101.00 lei 1.76 lei 12.2010 Consiliul Judeţean Dâmboviţa 1 1.00 lei 0.1 contractat .2013 Ministerul Muncii.00 lei 783.2013 2 1 2.76 lei 2.00 lei 5.01.3 contractat .500.96 lei 21.633.10 lei 27.389.00 lei 0.819.1 contractat .749.10 lei 6.25 lei 150.440.00 lei 57.00 lei 711.298.00 lei 106.533.39 lei 302.11.205. Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România ADI Zona Metropolitană Constanţa Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPAS şi alte instituţii publice cu care Casa Naţională de Pensii Publice interacţionează:date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX) Oficiul Român pentru Imigrări .360.845.2013 26.2012 1 1.632.50 lei 0.00 lei 8.2013 Agenția Națională de Administrare Fiscală 1 1.031.00 lei 16.65 lei 23.05.330.15 lei 60.906.plata finală 277.2030 367 26911 368 15126 369 11532 370 23019 371 24120 372 2984 373 27442 Solicitant Data finalizare proiect Valoare totală Valoare eligibilă Valoare neeligibilă Contribuţie FSE contractat .749.1 contractat .11.88 lei 11.403.1 3.280.07.799.05.00 lei 665.00 lei 0.699.015.390.08. Geografie.plata finală 6.plata finală contractat .00 lei 0.570.00 lei 0.00 lei 5.2011 10.336.00 lei 789.plata finală 9.plata finală 1.00 lei 315.108.2010 Consiliul Local Ormeniş Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 1 1.00 lei 665.2011 Consiliul Local Ineu 1 1.584.60 lei 277.2 contractat .247.592.3 contractat .364.01.10 lei 48.29 lei 350.00 lei 915.003.00 lei 818.142.plata finală 18.00 lei 4.09.22 lei 26.093.00 lei 950.2013 1 1.2 1.520.998.32 lei 1.00 lei 918.500.542.1 1.25 lei 119.611.528.00 lei 230.00 lei 6.00 lei 0.084.743.plata finală 1.00 lei 806.10 lei 15.1 contractat .plata finală 789.03.00 lei 394.108.00 lei 0.746.047.95 lei 12.42 lei 29.14 lei 08.665.132.00 lei 0.807.1 contractat .400.00 lei 0.850.972.700.00 lei 91.323.final 2.33 lei 0.00 lei 173.plata finală 418.60 lei 0.00 lei 433.00 lei 0.298.786.771.37 lei 0.48 lei 0.61 lei 1.713.116.000.046.00 lei 62.premiza pentru 5257 reducerea perioadei de livrare/asistenţă publică pentru copii şi adulţi Implementarea sistemului de management al calităţii SR EN ISO 9001:2008 la nivelul Consiliului 5301 Judeţean şi al unităţilor subordonate 12712 Elaborarea strategiei de dezvoltare a oraşului Ineu ACT Acţiuni de cooperare teritorială.2011 2 2.00 lei 1.00 lei 0.08.115.00 lei 06.38 lei 0.65 lei 18.105.plata finală 612.29 lei 9.00 lei 346.76 lei 15.653.00 lei 370.400.547.13 lei 69.05 lei 101.620.104.00 lei 1.3 contractat .00 lei 0.00 lei 1.00 lei 3.865.plata finală 7.2011 Primăria Municipiului Moreni 2 2.154.005.07.390.2 contractat .876.2015 1 1.600.09.55 lei 145.039.66 lei 29.08.419.398.38 lei 418.plata finală 407.953.110.867.00 lei 15.18 lei 16.30 lei 71.00 lei 0.00 lei 5.48 lei 8.85 lei 25.00 lei 13.54 lei 17.015.26 lei 454.104.000.plata finală 497.00 lei 1.00 lei 316.75 lei 0.00 lei 35.40 lei 0.00 lei 464.50 lei 7.715.75 lei 11.80 lei 30.404.03.200.plata finală contractat .508.00 lei 424.738.377.03.998.200.Judeţul Galaţi 9 / 11 Contribuţia beneficiarului 8. gestiunea portofoliilor personalului şi schimb de bune practici de conducere Sistem Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Publică (SIMIEOP) Dezvoltarea unui parteneriat viabil între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta .07 lei 9.00 lei 2.938.31 lei 38.2012 Inspectoratul General pentru Imigrări 1 1.398.353.10 lei 04.2012 Direcţia Generală Management Operaţional 1 1.3 contractat .000.55 lei 102.30 lei 104.00 lei 1.plata finală 499.467.3 contractat .3 contractat .247.440.11.00 lei 2.Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale Instituţia Prefectului .121.900.plata finală 786.09.Perteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României 355 12702 VISION 2020 .2 contractat .074.00 lei 0.902.00 lei 464.86 lei 9.904.3 contractat .90 lei 09.559.plata finală contractat .653.00 lei 410.35 lei 24.06.DBAPL Platformă comunicaţională informatizată CONTRACT Axa prioritară Direcția Generală Administrație Publică .933.00 lei 356.2 contractat .05.275.2011 Universitatea din Craiova.09.3 contractat .plata finală contractat .20 lei 198.323.2011 2 2.Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltarea Locală 1 1.00 lei 9.097.00 lei 670.205.plata finală 464.00 lei 403.2020.00 lei 407.2015 Asociaţia PARTENER .146.62 lei 0.plata finală 445.04 lei 13.2012 Direcția Generală Dezvoltare Regională 2 2.00 lei 378.52 lei 20.sistem informaţional integrat în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială Platformă pentru dezvoltare durabilă şi integrată Performanţă în administraţie .00 lei 695.097.00 lei 08.25 lei 0.509.2012 2 2.00 lei 0.438. în cadrul Asociaţiei Celor Şapte Comunităţi 354 35483 POLICENTRIC .plata finală 317.677.79 lei 11.061.888.433.166.76 lei 2.2 contractat .60 lei 9.053.935.00 lei 0.00 lei 236.56 lei 10.65 lei 9.377.1 contractat .819.00 lei 3.00 lei 349.743.020.00 lei 0.345.08.927.95 lei 534.906.2 contractat .00 lei 0.535.plata finală 410.692.759.754.666.010.00 lei 561.523.05.626.40 lei 782.2 contractat .50 lei 0.2012 Consiliul Judeţean Alba 1 1.620.00 lei 0.25 lei 25.59 lei 22.358.dezvoltarea competenţelor profesionale în vederea creşterii eficienţei în plan organizaţional Administraţie eficientă prin simplificări procedurale Program de îmbunătăţire a eficacităţii organizaţionale a Primăriei municipiului Zalău (PROEF Zalău) prin pregătirea resurselor umane şi restructurare organizaţională Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile Realizarea arhitecturii sistemului informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale.592.60 lei 25.000.00 lei 3.275.399.42 lei 28.3 contractat .00 lei 520.924.982.600.587.Judeţul Vâlcea 347 32562 348 32572 349 23572 350 19742 351 30263 352 31224 353 23188 Module de pregătire în Adminsitraţia Publică Locală.00 lei 780.plata finală contractat .60 lei 51.00 lei 0.1 contractat .38 lei 18.2014 Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov ADI Câmpia Transilvaniei.860.175.00 lei 510. Filozofie.50 lei 1.00 lei 11.104.2 contractat .792.026.2011 20.032.88 lei 11.952. Familiei.08.2 contractat .12.07.2010 2 2.992.2015 Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 1 1. Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice Îmbunătăţirea coordonării interinstituţionale şi asigurarea coerenţei procesului decizional la nivel tehnic şi managerial în domeniul siguranţei alimentelor Consolidarea capacităţii administrative a DGP prin implementarea sistemului integrat de arhivă electronică.88 lei 0.Nr.25 lei 0.00 lei 1.499.plata finală 1.1 Primăria Sectorului 4 1 Primăria Municipiului Câmpina Serviciul Anticorupție Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție Titlu proiect Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a Primăriei oraşului Eforie Implementarea politicii de securitate IT în contextul Codului Vamal Modernizat European Susţinerea implementării PO DCA Asigurarea sprijinului logistic pentru AMPODCA Spre o instituţie de rang european .140.00 lei 0.12.00 lei 271.12.744. Iniţiative de dezvoltare locală integrată pentru administraţiile 3226 publice în judeţul Alba 356 357 358 359 360 361 362 3363 363 22394 DMI Stadiu Oraşul Eforie Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative 1 1 3 3 1.89 lei 15.851.950.665.00 lei 818.161.06 lei 04.25 lei 317.50 lei 21.823. management al documentelor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a adminsitraţiei publice locale şi a instituţiilor deconcnetrate din judeţul Alba prin furnizarea de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionare abilităţilor de comunicare în sfera publică şi … Personal calificat pentru o administraţie eficientă în zona metropolitană Iaşi Observator Teritorial .410.181.362.162.225.00 lei 0.76 lei 30.050.641.00 lei 499.08.133.626.966. Departamentul de Proiecte şi Cercetare 1 1.400.453.00 lei 0.00 lei 1.2011 06.

1 contractat .627.952.87 lei 27.490.69 lei 30.07.397.2011 385 8315 Instituţia Prefectului .603.787.460.00 lei 615.75 lei 39.48 lei 03.1 contractat .00 lei 3.1 contractat 4.06.00 lei 466.00 lei 0.2011 394 39251 Ministerul Transporturilor 1 1.825.81 lei 33.00 lei 4.27 lei 0.07.2 contractat .00 lei 28.sănătate şi siguranţă ocupaţională .95 lei 4.594.443.275.95 lei 22.2011 411 32862 Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale 1 1.73 lei 256.836.36 lei 0.930.00 lei 2.84 lei 73.251.02.259.846.512.857.330.750.plata finală contractat .63 lei 0.plata finală 221.289.00 lei 324.2 contractat .plata finală 273.423.00 lei 257.45 lei 848.00 lei 2.00 lei 1.412.78 lei 0.748.50 lei 20.2 contractat .33 lei 261.100.986.790.294.administraţie publică europeană Administraţii locale eficiente pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Alba Strategia de dezvoltare a comunei Apata Servicii publice de calitate în comuna Fitionesti Îmbunătăţirea capacităţii Ministerului Transporturilor pentru managementul proiectelor de parteneriat public-privat (PPP) Strategii pentru valorificarea potenţialului agroalimentar al României Îmbunătățirea capacității instituționale a Ministerului Finanțelor Publice de a elabora politica fiscală și nefiscală Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor în domeniul resurselor umane în vederea întăririi capacității instituționale a Ministerului Finanțelor Publice Eficientizarea procesului de monitorizare electronică a datelor privind activităţile şi infrastructurii din domeniul cercetării şi dezvoltării.50 lei 0.00 lei 0.09.00 lei 3.800.643.33 lei 16.2 contractat .220.679.010.00 lei 13.24 lei 0.2014 398 37678 Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vaslui şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui Îmbunătăţirea prin creşterea eficacităţii şi a eficienţei sistemelor de control oficial în domeniul siguranţei alimentelor în România la nivel judeţean şi la frontiera UE.500.386.04.10.00 lei 0.2011 15.00 lei 240. Dezvoltării şi Inovării 2 2.197.433.plata finală 271.460.800.043.516.00 lei 0.063.824.995.50 lei 6.00 lei 988.138.561.524.606.26 lei 0.315.40 lei 35.00 lei 30.plata finală 3.A.2011 388 8146 Consiliul Judeţean Argeş 2 2.126.700.01.375.00 lei 742.securitatea informaţiei la Primăria Fieni Implementarea sistemului de management al calităţii la nivelul unor servicii din cadrul Direţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş Sistem de management informatizat la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea Resurse umane .plata finală contractat .943.1 2.1 contractat .680.05.969.00 lei 220. perioada 2009-2020 Sistem integrat de management al calităţii.12.115.06.portal electronic pentru facilitarea procesului de obţinere a vizelor Ministerul Afacerilor Externe Măsuri pentru eficientizarea serviciilor prestate în folosul cetăţenilor din comuna Istria.94 lei 26.113.45 lei 17.00 lei 957.84 lei 16.315.52 lei 218.00 lei 676.2015 381 382 12804 12869 Comuna Draganu Consiliul Local al oraşului Negreşti Oaş 1 1 1.839.00 lei 14.39 lei 11.420.782.558.876.00 lei 272.230.457.530.2012 13. din aparatul central şi din structurile subordonate 32563 E-VIZA .024.73 lei 256.380.44 lei 562.969.00 lei 1.2 contractat . Giurgiu Consiuliul Judeţean Giurgiu 2 2.2 contractat .2014 396 39899 Ministerul Finanțelor Publice 1 1.738.50 lei 0.043.50 lei 5.948.00 lei 395.506.12.493.181.612. prin implementarea de tehnologii moderne TIC.2011 Primăria Comunei Poarta Albă 2 2.12.78 lei 05.2011 09.04.19 lei 04.58 lei 18.011.12.070.233.423.prin optimizare.00 lei 221.plata finală 1.1 contractat .103.05.00 lei 3.997.23 lei 33.855.00 lei 273.plata finală contractat .1 contractat .55 lei 9.20 lei 0.plata finală 259.70 lei 33. Crt Cod SMIS 374 6528 375 12457 376 377 Titlu proiect Solicitant CONTRACT Axa prioritară DMI Stadiu 2 2.2011 380 39182 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 1 1.05.00 lei 222.3 contractat .2013 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 2 2.1 contractat .948.603.final 1.00 lei 1. a Cercetării.00 lei 188.55 lei 5.63 lei 22.500.1 contractat .40 lei 999.491.2011 13.196.00 lei 217.44 lei 0.2011 402 6783 Oraş Techirghiol 2 2.506. cu scopul de a deservi necesarul informaţional al beneficiarilor Ghişeu unic în judeţul Bihor pentru obţinerea avizelor necesare proiectelor europene Îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de către Primăria Sighişoara prin implementarea unui sistem informatic de registratură electronică şi gestiune documente Îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice în cadrul primăriei Techirghiol Implementarea şi certificarea sistemului de management combinat.00 lei 465.96 lei 16.57 lei 0.94 lei 15.93 lei 110.00 lei 753. judeţul 6416 Consiliul Local Istria Constanţa Contribuţia beneficiarului Data finalizare proiect Valoare totală Valoare eligibilă Valoare neeligibilă Contribuţie FSE Contribuţie buget naţional contractat .plata finală 302.927.00 lei 302.310.12.00 lei 16.117.113.00 lei 4.993.376.2011 386 39978 Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 1 1.270.25 lei 10.plata finală contractat .24 lei 259.206.50 lei 64.046.3 contractat .21 lei 0.00 lei 422.10.09 lei 33.245.50 lei 20.15 lei 15.09.30 lei 5.plata finală 255.57 lei 23.1 contractat .65 lei 155.00 lei 612.670.00 lei 38.65 lei 16.659.50 lei 44.362.178.00 lei 2.00 lei 23.2014 16.2015 399 11299 Instituţia Prefectului .50 lei 0.2011 29.490.64 lei 24.800.2011 Primăria Oraşului Predeal 2 2.779.44 lei 1.89 lei 5.055.843.943.070.67 lei 0.1 contractat .628.00 lei 1.18 lei 501.115.467.512.00 lei 1.04.031.00 lei 222.088.524.528.16 lei 65.00 lei 1.10 lei 05.00 lei 255.50 lei 35.33 lei 0.404.plata finală 438.951.00 lei 849.00 lei 290.00 lei 839.13 lei 11.2013 383 32582 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 1 1.75 lei 146.2 contractat .2014 384 12866 Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a zonei metropolitane Braşov Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov 1 1.3 contractat .plata finală 4.606.00 lei 0.00 lei 3.Judeţul Vaslui 2 2.05.plata finală 2.00 lei 26.46 lei 19.150.37 lei 5.mediu .00 lei 520.plata finală 5.2015 395 39078 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 1 1.779.000.150.50 lei 8.03. eficienţă şi profesionalism 407 12923 408 19052 Servicii sociale eficiente în slujba cetăţeanului bucureştian 409 15338 Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniul reglementat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti Secretariatul General al Guvernului 1 1.462.448.34 lei 04.58 lei 0.2014 397 39996 Ministerul Finanțelor Publice 1 1.876.00 lei 16.790.737.024. de calitate şi mediu.Nr.00 lei 0.00 lei 341.627.415.340.006.2 contractat .2 1 Îmbunătăţirea calităţii şi a timpului de furnizare a serviciilor de către Primăria Municipiului Reşiţa prin Primăria municipiului Reşiţa implementarea informatică a ghişeului unic cu registratura electronică şi gestiune documente Un management eficient al resurselor economico-financiare şi umane la nivelul Ministerul Finanţelor Ministerul Finanţelor Publice Publice.2011 403 404 405 Eficientizarea şi reducerea duratei de livrare a serviciilor publice din judeţul Caraş Severin Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor subordonate Adaptarea la nevoile actuale şi viitoare a strategiei de dezvoltare locala a comunei Draganu Noi direcţii de dezvoltare pe termen mediu şi lung pentru oraşul Negreşti Oaş Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare Management de calitate la Instituţia Prefectului .00 lei 33.00 lei 0.98 lei 8.588.30 lei 02.68 lei 5.52 lei 26.00 lei 286.194.042.2014 410 7916 Eficientizarea serviciilor publice prin implementarea sistemului integrat de management .252.249.289.40 lei 5.00 lei 0.00 lei 128.468.20 lei 255.10.64 lei 08.338.613.646.2 contractat .00 lei 189.2012 Consiliul Local al Comunei Gorgota 1 1.50 lei 3.32 lei 33.2 contractat .118.878.1 contractat .44 lei 0.e-C.plata finală 261.plata finală 272.2015 379 6626 Consiliul Judeţean Caraş Severin 2 2.10.067.837.700.plata finală 222.900.3 1.00 lei 560.84 lei 0.35 lei 60.55 lei 02. de mediu şi sănătate şi securitatea a muncii în cadrul Primăriei oraşului Murfatlar.31 lei 15.45 lei 0.594.164.237.00 lei 2.00 lei 720.00 lei 0.2011 378 39072 Eficientizarea activității de aplicare a politicilor de concurență în corelare cu politicile sectoriale Secretariatul General al Guvernului 1 1.950.779.516.65 lei 34.2 contractat .22 lei 0.05.220.960.539.624.2 1.1 1.00 lei 3.00 lei 341.364.2015 412 413 414 Instrumente şi acţiuni specifice pentru implementarea Strategiei de dezvoltare lcoală a comunei Gorgota Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene.259.452.739.2011 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 2 2.500.353.433.911.67 lei 03.586.649.00 lei 677.1 contractat .950.690.plata finală 4.32 lei 0.2011 1.40 lei 0.00 lei 79.61 lei 0.13 lei 5.274.00 lei 19.187.50 lei 15.plata finală 497.00 lei 0.47 lei 478.043.12 lei 5.judeţul Vaslui.477.107.835.plata finală contractat .00 lei 0.1 contractat .00 lei 7.835.2011 2 2.60 lei 35.00 lei 230.plata finală 1.025.831.plata finală 261.00 lei 231.26 lei 0. al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar 40365 Dezvoltare Comunitară prin Parteneriat Social 38631 Analiză independentă privind eficiența sistemului judiciar Sistem integrat de management al activităţii de investiţii șI control în cadrul Ministerului Dezvoltării 38550 Regionale şi Turismului 10 / 11 .690.75 lei 0. pentru conformitatea acestora cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene şi Implementare şi certificare sistem de management integrat calitate .1 contractat .00 lei 217.115.838.12.440.00 lei 0.02.plata finală contractat .930.00 lei 3.164.340.00 lei 306.E.2014 Asociaţia ALMA-RO Ministerul Justiției 1 1 1.3 contractat .690.911.58 lei 5.06.334.plata finală 3.310.056.95 lei 0.129.981.691.formare profesională .00 lei 1.325.11. judeţul Constanţa Oraşul Murfatlar 2 2.15 lei 2.00 lei 13.05.2011 401 11212 Eficienţă Administrativă prin e-Comunicare la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu .05.55 lei 0.011.00 lei 232.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 519.26 lei 3.310. la nivelul 6799 Primăriei Oraşului Predeal 11952 Strategii de dezvoltare a localităţii Gugeşti.00 lei 1.2011 Unitatea Teritorial Administrativă a comunei Gugeşti 1 1.016.00 lei 438.plata finală 848.2011 389 390 391 392 393 7915 17327 12428 12372 9842 UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa Consiliul Judeţean Alba Comuna Apata Consiliul Local al comunei Fitionesti 2 1 1 1 2 2.00 lei 349.plata finală 988.890.04.00 lei 14.26 lei 4.857.plata finală 261.00 lei 222.006.141.00 lei 373.696.528.059.plata finală 402.2 contractat 8.824.00 lei 3.17 lei 0.06 lei 0.1 1.436.295.27 lei 402.05.77 lei 0.2 contractat .plata finală 16.04.78 lei 2.2 contractat .00 lei 8.00 lei 9.194.plata finală 999.546.22 lei 519.462.00 lei 0.plata finală 1.315.00 lei 271.63 lei 19.315.45 lei 441.389.00 lei 30.885.00 lei 0.ISO.42 lei 15.715.40 lei 261.839.196.628.2015 387 8310 Consiliul Local Fieni 2 2.Judeţul Bihor 2 2.79 lei 129.951.75 lei 6.00 lei 0.00 lei 12.plata finală 469.50 lei 57.436.00 lei 3.00 lei 7.315.10.760.32 lei 0.330.738.000.843.991.503.454.44 lei 562.466.1 1. judeţul Constanţa 406 19363 Descentralizare .397.72 lei 05.046.220.07.50 lei 21.354.00 lei 221. de mediu şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale la nivelul 7866 primăriei comunei Poarta Albă.389.05.00 lei 4.41 lei 29.00 lei 1.750.797.2 contractat .2012 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti 2 2.00 lei 4.2014 2 2.04.00 lei 0.2011 400 11133 Municipiul Sighişoara 2 2.98 lei 52.00 lei 0.96 lei 0.835.06.06 lei 261.2 contractat 16.plata finală 2.575.09.plata finală 19.456.594.209.945.plata finală 255.00 lei 497.94 lei 0.40 lei 0.00 lei 2.

09.3 contractat .00 lei 410.75 lei 104.377.210.strategic spre Europa "Fii Proactiv.600.05.00 lei 17.2015 UAT Slănic Moldova 2 2.2014 Consiliul Local al Comunei Jariştea 1 1.2010 431 11980 ADI Sistemul Urban Baia Mare 1 1.574.00 lei 0.60 lei 27.40 lei 4.43 lei 1.286.plata finală 249.00 lei 12.2014 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 2 2.00 lei 0.00 lei 15.00 lei 16.00 lei 416.731.78 lei 0.1 contractat .1 contractat .578.123.871.186.061.00 lei 1.974.80 lei 9.689.2 contractat .151.00 lei 249.00 lei 1.75 lei 17.2011 438 11273 Instituţia Prefectului .51 lei 64.Sud .000.567.Nr.425.00 lei 279.140.3 contractat 4.40 lei 592.00 lei 628.06.70 lei 781.071.plata finală 1.50 lei 15.19 lei 03.plata finală 638.279.70 lei 11.plata finală 496.738.00 lei 14.plata finală 383.Municipiul Bucureşti 2 2.112.07.396.265.00 lei 0.00 lei 30.574.00 lei 7.2012 440 11296 Strategia de dezvoltare durabilă a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia Centrul de competenţe si resurse profesionale pentru administraţia publică locală a municipiului Alba Iulia Strategia de dezvoltare socială a localităţilor membre în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia .2013 449 32923 Îmbunătăţirea procesului decizional la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret .418.3 contractat .988.2012 447 22795 Formarea continuă .00 lei 47.800.00 lei 590.25 lei 679.program de formare pentru angajaţii administraţiei locale din Găneşti Consiliul Local Găneşti 1 1.50 lei 125.32 lei 16.07.55 lei 55.082.00 lei 664.336.00 lei 11. selecţie şi evaluare a 35032 funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice e-ANFP-Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant 36675 al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilo Program de instruire pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi creşterea eficienţei 15295 organizaţionale în administraţiile publice ale judeţului Alba Consiliul Local al Oraşului Mizil 418 419 420 421 422 423 424 425 426 Titlu proiect Solicitant Contribuţia beneficiarului Data finalizare proiect Valoare totală Valoare eligibilă Valoare neeligibilă Contribuţie FSE Contribuţie buget naţional contractat .00 lei 4.60 lei 9.732.plata finală 10.plata finală 293.3 contractat .212.23 lei 76.106.365.2014 448 35492 Consolidarea mecanismelor de consultare a societăţii civile cu autorităţile publice centrale şi localeun element fundamental pentru creşterea calităţii procesului de elaborare a politicilor publice Asociaţia Institutul pentru Politici Publice 1 1.inovaţie şi Ministerul Tineretului și Sportului învăţare 1 1.25 lei 0.770.2010 430 3135 Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia 1 1.00 lei 3.96 lei 0.336.000.253.02.plata finală contractat .plata finală 490.752.84 lei 659.68 lei 42.2012 Oraşul Titu 1 1.380.00 lei 121.55 lei 20.00 lei 23.05.824.05.65 lei 1.30 lei 23.2 contractat .807.70 lei 19.00 lei 199.437.553.396.00 lei 76.577.00 lei 505.010.513.732.53 lei 48.plata finală contractat .00 lei 1.550.90 lei 0.03 lei 19.208.690.83 lei 17.2 contractat .12.840.24 lei 18.E .00 lei 594.50 lei 155.00 lei 284.25 lei 0.plata finală 1.801.040.95 lei 21.95 lei 101.20 lei 6.066.316.195.00 lei 8.20 lei 536.538.00 lei 110.00 lei 402.500.701.3 contractat .00 lei 1.08.47 lei 141.00 lei 348.68 lei 369.00 lei 325.574.500.658.80 lei 16.00 lei 0.466.96 lei 0.21 lei 6.00 lei 4.572.65 lei 0.245.883.00 lei 722.modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din sectorul prioritar sănătate ACCES .96 lei 18.95 lei 16.482.567.01.82 lei 31.plata finală 1.2 contractat 14.690.322.40 lei 631.00 lei 0.315.plata finală contractat .83 lei 0.1 2.000.315.098.3 contractat .05 lei 13.037.74 lei 14.190.00 lei 473.593.572.2011 429 3352 Municipiul Alba Iulia 1 1.plata finală 679.strategii de dezvoltare locală pentru patru comune din judeţul 12459 Bihor Ministerul Sănătății 2 2.20 lei 81.401.plata finală 628.925.2015 12.00 lei 680.458.500.257.00 lei 0.612.66 lei 0.576.00 lei 685.00 lei 963.06. schimb de bune practici şi instruirea Municipiul Botoşani funcţionarilor publici (LOCSTRA) 1 1.735.15 lei 04.00 lei 380.738.00 lei 3.732.06 lei 429.00 lei 369.plata finală 781.515.112.730.3 contractat 634.2010 Ministerul Afacerilor Externe 1 1.00 lei 13.1 contractat .480.2011 432 11218 Consiliul Local Limanu 2 2.plata finală 850.961.76 lei 364.96 lei 293.16 lei 12.739.220.2 1.00 lei 49.500.08.600.650.026.561.807.960.00 lei 0.090.00 lei 0.286.531.34 lei 42.222.00 lei 560.2012 439 11326 Primăria Municipiului Slobozia 2 2.190.06.2011 29.68 lei 0.92 lei 0.44 lei 13.plata finală 594. Învaţă Permanent" Module de trening pentru îmbunătăţirea abilităţilor personalului 31872 MAE Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor în Comuna Jariştea prin dezvoltare şi planificare 12875 strategică Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziei în Comuna Filipeştii de Pădure prin planificare şi 12876 management strategic Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare.00 lei 954.253. judeţul 22712 Dâmboviţa 22708 Competenţe pentru un succes durabil 3433 Someş .097.00 lei 0.682.161.164.291.210.2011 442 11056 Aplicarea procesului de descentralizare în sistemul de sănătate Creşterea eficienţei în administraţia locală prin perfecţionarea personalului Serviciului Public de 22794 Finanţe Locale Ploieşti Sistem de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005 6348 Primăria Slănic Moldova 12694 Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a oraşului Livada Dezvoltare durabilă a în mediul rural .513.12.84 lei 0.43 lei 0.491.525.00 lei 30.00 lei 7.625.00 lei 534.790.273.931.00 lei 2.711.000.00 lei 0.1 contractat .1 contractat .161.06.plata finală 591.plata finală 1.2012 1.05.00 lei 12.00 lei 0.536.537.00 lei 17.00 lei 314.990.2 contractat .46 lei 85.368.010.577.2011 Oraş Livada 1 1.91 lei 0.plata finală 806.12.00 lei 4.35 lei 10.00 lei 386.plata finală 328.72 lei 503.387.917.1 contractat .00 lei 800.320.1 contractat .2011 437 10763 Consiliul Judeţean Bacău 2 2.61 lei 90.1 contractat .026.11.00 lei 204.322.2011 441 11042 2 2.1 contractat .02.05. Constanţa Administraţie în interesul cetăţeanului Scrierea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Feteşti. Crt Cod SMIS CONTRACT Axa prioritară DMI Stadiu 415 Dezvoltarea capacităţii administraţiei publice locale din judeţul Botoşani pentru elaborarea şi 12865 implementarea Strategiilor de dezvoltare locală prin parteneriat.Administraţie în sprijinul cetăţeanului prin calitatea şi eficienţa serviciilor Optimizarea şi reducerea timpilor de livrare a serviciilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de control managerial în cadrul Primăriei Slobozia Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea locală a oraşului Siret pe obiective strategice de dezvoltare şi operaţionale Oraşul Siret 1 1.factor de creştere a capacităţii administrative a Ministerului Finanţelor Publice Academia de Studii Economice Bucureşti 1 1.00 lei 0.45 lei 0.plata finală 837.210.66 lei 496.303.515.plata finală 963.1 contractat .09 lei 25.58 lei 0.000.60 lei 53.00 lei 313.2015 Oraşul Siret Asociaţia Microregională Someş-Sud 1 1 1.00 lei 31.215.904.50 lei 77.38 lei 22.574.64 lei 12.01.91 lei 08.03.80 lei 17.863.195.plata finală 473.plata finală 240.727.883.692.000.11.06 lei 13.plata finală 659.928.3 contractat .70 lei 9.897.92 lei 15.145.075.00 lei 422.01 lei 429.3 1.2 contractat .151.303.897.00 lei 837.30 lei 29.00 lei 616.000.09.2011 433 434 435 11272 3379 10749 Consiliul Local Peştişani Primăria Municipiului Feteşti Consiliul Judeţean Gorj 2 1 2 2.500.2011 436 10613 Consiliul Judeţean Bacău 2 2.035.495.PAS 3 Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti .303.2010 16.000.58 lei 328.87 lei 28.123.Actualizarea strategiei Sistemului Urban Baia Mare prin integrarea strategiilor de dezvoltare locală a localităţilor componente Simplificare şi accesibilitate pentru serviciile prestate în folosul cetăţenilor din comuna Limanu jud.000.090.78 lei 806.00 lei 410.00 lei 645.1 contractat .75 lei 140.3 contractat .580.80 lei 05.220.00 lei 850.2011 Consiliul Local al Comunei Filipeştii de Pădure 1 1.00 lei 240.AIDA TRANS_URBAN .00 lei 61.585.00 lei 0.573.02.2011 Comuna Chişlaz 1 1.00 lei 711.176.679.00 lei 819.72 lei 38.00 lei 383.11.2015 Consiliul Judeţean Alba 1 1.00 lei 7.200.70 lei 0.510.00 lei 11.12.425.257.06.plata finală 4.04.00 lei 328.215.2012 Serviciul Public de Finanţe Locale Ploieşti 1 1.04.3 contractat .15 lei 25.711.500.35 lei 17.35 lei 0.136.47 lei 63.00 lei 502.491.2015 1 1.plata finală 386.080.2 contractat .07.92 lei 14.1 contractat .858.26 lei 11.009.40 lei 0.00 lei 591.244.plata finală 369.40 lei 8.04.291.1 416 22465 Eficientizarea procesului administrativ din Sector 3 .701.00 lei 0.00 lei 1. judeţul Ialomiţa Calitate în administraţia publică locală Proiect pilot privind realizarea unui sistem informatic modern pentru eficientizarea serviciilor livrate cetăţenilor de către administraţia publică locală din judeţul Bacău Programare strategică .00 lei 108.422.reprezentat prin primar 1 417 10831 Implementare "e-Strategie" a Oraşului Mizil Dezvoltarea capacităţii administrative pentru administraţia publică locală din oraşul Titu.20 lei 18.00 lei 7.000.888.2012 427 3025 Administraţie pentru cetăţeni .241.plata finală 800.567.00 lei 0.74 lei 5.00 lei 490.320.40 lei 21.1 contractat .2 contractat .098.70 lei 8.00 lei 234.06.00 lei 05.015.2010 428 3425 Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia 1 1.2012 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 1 1.00 lei 0.00 lei 50.308.66 lei 88.82 lei 09.05 lei 0.00 lei 933.00 lei 577.2015 443 444 445 446 Îmbunătăţirea calităţii şi a timpului de furnizare a serviciilor de către PRIMĂRIA ORAŞULUI LUDUŞ prin Oraşul Luduş implementarea informatică a ghişeului unic cu registratura electronică şi gestiune documente 11 / 11 .90 lei 694.plata finală 694.660.10.50 lei 63.