Metoda Backtracking

PROBLEME PROPUSE 2.
1. Construim anagramele unui cuvânt c1c2c3c4 prin generarea în ordine lexicografică a
permutărilor indicilor literelor cuvântului şi obţinem c1c2c3c4, c1c2c4c3,
c1c3c2c4, …, c4c3c1c2, c4c3c2c1. Pentru anagramele cuvântului rateu, după
şirul raetu, raeut, raute cuvintele imediat următoare sunt:
a) rauet şi rtaeu
b) rtaeu şi rtaue
c) rauet şi rtaue
d) rtaeu şi ratue
2. Se generează în ordine crescătoare toate numerele de exact 4 cifre, care se pot forma cu
elementele mulţimii {0,1,2,3,4}. Primele 8 soluţii generate sunt, în ordine: 1000,
1001, 1002, 1003, 1004, 1010, 1011, 1012. Care sunt primele 3
numere ce se vor genera imediat după numărul 3443?
a) 4000,4001,4002
b) 3444,4443,4444
c) 3444,4444,4000
d) 3444,4000,4001
3. Se generează în ordine crescătoare toate numerele de 4 cifre, cu cifrele distincte, astfel
încât diferenţa în valoare absolută dintre prima şi ultima, respective a doua şi a treia
cifră este egală cu 2. Primele 11 soluţii generate sunt, în ordine:
1023,1203,1243,1423, 1463, 1573, 1643, 1683, 1753, 1793,
1863. Care dintre următoarele numere se va genera imediat înaintea numărului 9317?
a) 9247
b) 9357
c) 9207
d) 8976
4. Prin metoda backtracking se generează toate anagramele unui cuvânt dat. Ştiind că se
aplică această metodă pentru cuvântul pescar, precizaţi câte cuvinte se vor genera
astfel încât prima şi ultima literă din fiecare cuvânt generat să fie vocală (sunt
considerate vocale caracterele a,e,i,o,u)?
a) 96
b) 24
c) 48
d) 12
5. Un program construieşte şi afişează elementele produsului cartezian AxBxC pentru
mulţimile A={1,2,3,4}, B={1,2,3}, C={1,2}. Care dintre următoarele triplete NU va fi
afişat?
a) (3,2,1)
b) (1,3,2)
c) (1,2,3)
d) (2,2,2)
6. Problema generării tuturor codurilor formate din exact 4 cifre nenule, cu toate cifrele
distincte două câte două, este similară cu generarea tuturor:
a) aranjamentelor de 9 elemente luate câte 4
b) permutărilor elementelor unei mulţimi cu 4 elemente
c) elementelor produsului cartezian AxAxAxA unde A este
o mulţime cu 9 elemente
d) submulţimilor
cu
4
elemente
ale
mulţimii
{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

1

Algoritmul de generare a tuturor posibilităţilor de a forma trupa este similar cu algoritmul de generare a: a) aranjamentelor b) permutărilor c) elementelor produsului cartezian d) submulţimilor 9. la clasa a XII-a. 4 ore de informatică în zile lucrătoare diferite din săptămână. Ordinea elevilor în cadrul echipei nu contează. 10 măşti şi 10 pălării. un basist şi un baterist. se poate utiliza un algoritm de generare echivalent cu algoritmul de a) generare a permutărilor de 4 elemente b) generare a aranjamentelor de 5 elemente luate câte 4 c) generare a aranjamentelor de 4 elemente luate câte 5 d) generare a combinărilor de 5 elemente luate câte 4 2 . Trei elevi vor să înfiinţeze o trupă de rock formată dintr-un chitarist solo. o mască şi o pelerină este similar cu algoritmul de generare a a) elementelor produsului cartezian b) permutărilor c) aranjamentelor d) submulţimilor 10. La un bal mascat magazia şcolii pune la dispoziţia elevilor 10 pelerine. Toţi trei ştiu să cânte la chitară solo.Metoda Backtracking 7. şi se pricep cu toţii şi la baterie. Pentru a planifica în orarul unei şcoli. Algoritmul de generare a tuturor posibilităţilor de a forma un costum format dintr-o pălărie. O clasă de 28 de elevi este la ora de educaţie fizică şi profesorul doreşte să formeze o echipă de 4 elevi. câte o singură oră pe zi. Algoritmul de generare a tuturor posibilităţilor de a forma o astfel de echipă este similar cu algoritmul de generare a tuturor: a) aranjamentelor de 28 de elemente luate câte 4 b) combinărilor de 28 de elemente luate câte 4 c) permutărilor de 4 elemente d) elementelor produsului cartezian AxAxAxA unde A este o mulţime cu 28 elemente 8. cât şi la chitară bas.