You are on page 1of 5

PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE

Titlul procedurii:
TUNEL - execuţia căptuşelilor
din beton torcretat

PTE-7.5-36
Pagina : 1 din : 5
Ediţia: 1
Revizia: 0

BUN DE DIFUZARE
EXEMPLAR NR.: ___

1. SCOP
1.1. Prezenta procedura stabileste regulile generale care trebuie respectate la execuţia tunelului în
faza de realizare a căptuşelilor din beton torcretat .
2. DOMENII
2.1. Procedura se aplica la toate lucrarile de execuţie tunel în faza de realizare a căptuşelilor din
beton torcretat, de S.C. INVESTTRIM S.R.L..
3. DEFINITII
3.1.Tunelul : este o construcţie subterană, destinată să asigure continuitatea unei căi de
comunicaţie în condiţiile în care traseul trece pe sub nivelul terenului, prin straturile de roci şi
pământuri .
3.2.Căptuşeala : este destinată să preia fără deformaţii, menţinând secţiunea liberă (de
exploatare) a tunelului, preluând împingerile verticale de sus în jos şi de jos sus, împingerile
laterale, precum şi să protejeze pereţii stâncoşi de degradările la care sunt expuşi .Căptuşeala
exterioară reprezintă extradosul tunelului, iar cea interioară reprezintă intradosul acestuia.
3.3.Torcretarea : este operaţia de realizare a căptuşelei de beton prin utilizarea betonului şpriţuit
în straturi succesive de 3 cm – 5 cm. Există două metode de punere în operă : uscată şi umedă.
Torcretarea se face pe inele cu lăţimi de 0,8 m – 2m, în funcţie de natura terenului . În funcţie de
stratificaţia rocilor se poate executa pe profile sprijinite cu cintre, ancore şi plasă de sârmă, sau pe
profile nesprijinite în cazul în care rocile sunt foarte bune din punct de vedere al sistemului de
clasificare a rocilor RMR – Bieniavski . Straturile de beton torcretat pot avea rol de strat de
protecţie, susţinere de rezistenţă simplu armată şi susţinere de rezistenţă dublu armată. Este
recomandată utilizarea acceleratorilor de priză, cum ar fi : clorură de calciu, sigunit, baragunit etc .
3.4.Maşinile unelte : aparat de torcretat, pompă de beton torcretat, vagonet recipient de apă,
vagoneţi
3.5.Betonul torcretat aplicat prin procedeul uscat : este materialul compozit realizat din agregate
cu umiditate naturală. Cimentul este introdus în maşină, transportat cu aer comprimat până la
ajutaj unde se injectează dozajul de apă şi se caracterizează prin viteză mare de proiectare a
betonului 80 – 100 m/s şi posibilitate de transport orizontal la distanţă mare (până la 500 m) şi
vertical (până la 150 m).
3.6.Betonul torcretat aplicat prin procedeul umed : este materialul compozit realizat din agregate
cu apă adăugată care este vărsat în maşină de unde este împins prin pompare în conductă până
la ajutaj unde se introduce aerul comprimat necesar proiectării şi se caracterizează prin viteză de
proiectare mai redusă (10 – 40 m/s) şi posibilitatea de a proiecta un debit mare.
3.7.Clasa betonului torcretat: se defineste pe baza rezistentei caracteristice care este rezistente la
compresiune in daN/cmp, determinata pe cuburi cu latura de 10, 14 sau 20 cm conform
STAS1275-88. Rezistenţa la compresiune este de 90 daN/cmp la 7 zile.
3.8.Plasa de sârmă 100x100x5 mm : asigură continuitatea în preluarea eforturilor şi se suprapune
pe lăţimea de două ochiuri. Plasa de rezistenţă se montează astfel încât să creeze o căptuşeală
armată la intrados, din beton torcretat.
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. CP NE 012-1999 Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat.

2.In cazul in care constata neconformitati la lucrarile de constructii de care raspunde.3.Instructiuni SSO + Mediu 5.Urmareste modul de intocmire a inregistrarilor referit6oare la calitatea lucrarilor.Este responsabil de mentinerea si conservarea indicatorilor privind stadiul inspectiilor si incercarilor. 5. 6.Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati. SR EN 206-1 / 2002 Beton.7.1.PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE Titlul procedurii: TUNEL .4.2. 5. 5.2.1. consemnindu-le in Raportul de neconformitate. 5.a documentatiei de executie a fisei procesului si se asigura de intocmirea inregistrarilor de calitate . RESPONSABILITATI 5.Respecta si indeplineste prevederile fisei procesului pe lucrare.1.6.execuţia căptuşelilor din beton torcretat PTE-7.Identifica si descrie neconformitatile.2.Verifica daca executia lucrarilor de constructii. 4.Participa la receptia calitativa a materiilor prime.2. performanţă. legile si reglementarile tehnice referitoare la calitate si procedurile aplicabile cu privire la conducerea si asigurarea calitatii. Determinarea rezistentelor mecanice.3. Conditii prealabile . 5.1.Participa la autorizarea continuarii lucrarilor in fazele determinante si semneaza procesul verbal.1. 5.3.3.Raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri. pentru lucrarile de constructii in executie.5.Asigura utilizarea de echipamente corespunzatoare in timpul operatiilor procesului.1.4. 5.4. Specificaţie.1.proiectul de executie. 5. STAS 438/3 -89 Plase sudate 4.5.Asigura amenajarea de spatii de depozitare si dotarea tehnica necesara pentru manipularea. elementelor de constructii si instalatii ce urmeaza a se pune in lucrare.Autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor. a materialelor.3. Clasificare şi indicaţii generale.5-36 Pagina : 1 din : 5 Ediţia: 1 Revizia: 0 4.normativele in vigoare. depozitarea si conservarea materialelor. 5.1.5.CQ 5.1.3. STAS 5585-71 Încercări nedistructive ale betonului.Anunta responsabilul CQ atunci cand s-a ajuns in faza de control al calitatii specificata in fisa procesului. 5.2. Seful de Lot 5.avand in vedere si conditiile din caietele de sarcini.etc. DESCRIEREA ACTIVITATII PROCEDURATE 6. Incercari pe beton intarit.3. producţie şi conformitate 4. C 56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii 4.2. 5.STAS1275-88 Incercari pe betoane.3. 5.3.2.4. Responsabilul Tehnic cu Executia – RTE 5.2.1.dispune oprirea executiei. 4. 5. respecta cerintele de calitate specificate in documentatia de executie si daca aceste lucrari sunt executate in conformitate cu normativele si legile in vigoare.2.prin dispozitie de santier. Responsabilul Control Tehnic de Conformitate .

2.2. Plasa de rezistenţă se montează astfel încât să creeze o . se coptureşte. La front furtunele se racordează cu diuza de torcret.1.1. prin periere. care se execută înainte de începerea aplicării betonului torcretat.1. Turnarea betonului torcretat ca susţinere de rezistenţă dublu armată de 9 cm – 15 cm grosime se aplică pe roci slabe. de la recipient. se realizează lucrări de captare şi evacuare ape. iar pentru admiterea fazelor determinante este necesară prezenţa proiectantului si a reprezentantului ISC. fixată cu ancore de rezistenţă.Pompa de torcret va sta la o distanţă de 50 m – 60 m de tronsonul ce urmează a fi betonat. De la pompă se află racordat furtunul până în front. Terminarea prizei se verifică prin schimbarea culorii torcretului sau prin apăsarea cu degetul pe suprafaţa betonată.00 m.1.2. iar apa se introduce în amestec prin diuză. Se acoperă spre interior cu o folie de PVC cu rol de protecţie împotriva pătrunderii laptelui de ciment.1. 6.2.1. Aceste lucrări se efectuează în scopul evitării spălării betonului proaspăt. Pompa de torcret este alimentată cu materiale şi cu acceleratorul de priză 5 – 6 % la cantitatea de ciment.2. Dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor se execută pe zona picioarelor drepte şi dacă e cazul se extind şi pe zona bolţii.1. se poate trece la aplicarea primului strat de torcret de grosime 3 cm – 5 cm. Straturile se aplică suucesiv după intrarea în priză a stratului anterior turnat. -stabilirea si instruirea formatiilor de lucru privind tehnologia de executie.Turnarea betonului torcretat ca strat de protecţie de 3 cm – 5cm grosime are în compoziţie granulă maximă de 5 mm – 7 mm. 6. şi se aplică peste plasa de protecţie fixată de rocă prin ancore betonate.Plasa de sârmă 100x100x5 mm : asigură continuitatea în preluarea eforturilor şi se suprapune pe lăţimea de două ochiuri. În cazul în care sunt montate cintre metalice.1.1. prin colectara şi evacuarea apelor din zonă. torcretul şi sigunitul. Conform prevederilor CP – NE012/99 execuţia lucrărilor de betonare va fi încredinţată echipei de muncitori calificaţi . şi se aplică peste o plasă de sârmă.execuţia căptuşelilor din beton torcretat PTE-7. care a fost pregătit. 6.3. 6. 6.5-36 Pagina : 1 din : 5 Ediţia: 1 Revizia: 0 6. masuri de securitate a muncii si PSI.Pentru cazul în care profilul excavat nu necesită sprijinire.Executarea lucrarilor de turnare a betoanelor necesita urmatoarele conditii prealabile: -aprovizionarea si verificarea materialelor componente. se aproba inceperea turnarii betonului de catre responsabilul tehnic cu executia. 6. precum şi un furtun pentru apă. de resturi de rocă şi impurităţi.2. ancore şi plasa de sârmă de protecţie. -asigurarea conditiilor de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a betonului. reprezentantul investitorului. Amestecul este transportat cu vagonetul de afară. Turnarea betonului torcretat ca susţinere de rezistenţă simplu armată de 6 cm – 12 cm grosime are în compoziţie granulă maximă de 16 mm – 20 mm. -asigurarea funcţionării utilajelor necesare realizării acestui tip de lucrare -curăţirea suprafeţei (după excavaţie) prin periere. jet de aer sau apă. Lângă ea se află vagonetul recipient de apă şi o habă în care se pun materialele.Reguli generale de turnare a betoanelor torcretate 6. -asigurarea conditiilor necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera.1.4.1. conform reţetei ciment – nisip – pietriş. Diuza se ţine perpendicular pe rocă şi la o distanţă de circa 1.1.furtuna). Aceste dispozitive constau din semi tuburi de diametru 40 mm. -asigurarea ca nu sunt prevazute conditii climatice nefavorabile (ger. jet de aer sau apă .2. susţinute cu agrafe speciale şi fixate de rocă cu mortar cu priză rapidă. se curăţă suprafaţa excavată de resturi de rocă şi impurităţi. Turnarea betoanelor torcretate 6. care continuă cu coturi şi tuburi de diametru de 40 mm înglobate în betonul din radier.PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE Titlul procedurii: TUNEL .2.5.În zonele unde apar infiltraţii punctuale de tipul izvoare sau şiroiri.2. necesară pentru realizarea unei bune legaturi între stratul natural şi primul strat de beton torcretat. înainte de aplicarea primului strat de beton torcretat.ploi.In baza verificarii indeplinirii conditiilor de la punctul 6.

orientarea jetului de amestec va asigura atât umplerea completă a spaţiului dintre armătură şi plasă cât şi acoperirea integrală a armăturii. Temperatura amestecului BT în momentul începerii aplicării sale va fi de 5 gr.PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE Titlul procedurii: TUNEL . transportul şi depozitarea agregatelor folosite la prepararea BT se face în conformitate cu SR EN 1260 : 2003. C . presupune realizarea cât mai rapidă a grosimii acestuia. Înainte de aplicarea acestui beton roca se curăţă astfel : -copturirea suprafeţei -curăţare prin suflare cu apă şi aer sub presiune Se verifică mularea corectă a plasei pe rocă.Timpul între momentul preparării amestecului şi punerea sa în operă. astfel încât să poată poată prelua şi greutatea stratului nou. -rezistenţa la tensiune pe epruvete cilindrice . Orientativ procentul se situază Ş -suprafeţe înclinate favorabil : 5 – 15% -suprafeţe verticale : 20 – 30 % .5-36 Pagina : 1 din : 5 Ediţia: 1 Revizia: 0 căptuşeală armată la intrados. se verifică permanent atât prin controlul direct efectuat cât şi prin luarea probelor. . se va trata conform procedeelor clasice pentru rosturi de lucru. din beton torcretat. în vederea încercărilor. Pentru realizarea BT în special pentru straturile de rezistenţă sau cele aplicate pe roci slabe. se va asigura acoperirea integrală a plasei de armare. Nu se aplică BT cu mistria. Procentul de ricoşeu variază cu granulaţia agregatelor folosite.50 m – 1. se vor folosi acceleratori de priză. Aplicarea betonului torcretat Execuţia lucrărilor de BT va fi încredinţată echipei de muncitori calificaţi. cu un strat de protecţie de minim 2 cm grosime . Acoperirea cu BT a întregului perimetru se realizează prin avansarea frontului de jos în sus. realizate printr-o mişcare lentă a duzei. controlul.Orientarea dozei trebuie să fie cât mai normală pe suprafaţa de depunere. Următorul strat se aplică numai după ce stratul precedent s-a întărit. Aceasta se mulează corect pe suprafaţă şi se verifică pentru a se asigura înglobarea acesteia în grosimea betonului torcretat. Se verifică integritatea circuitelor flexibile prin care va fi transportat sub presiune amestecul şi aerul comprimat. Rostul dintre radierul existent şi căptuşeala din BT. La căptuşelile definitive din BT. Dozajul de ciment se va determina conform prevederii CP NE 012/99. după întărirea BT. Se vor face determinări asupra calităţii BT proaspăt cât şi asupra celui întărit . 6. Aplicarea sprijinirii primare elastice a BT. preconizat pe toată suprafaţa . Materialele pentru prepararea betonului torcretat La prepararea amestecului se va folosi ciment II / A –S32. Amestecul se prepara mecanic. respectarea tehnologiei de punere în operă. aparatele de control. cu existenţa unor armături sau obstacole .1. distanţa dintre aceasta şi rocă : 0.2. calitatea acestuia. robinetele. Determinarea caracteristicilor tehnice ale agregatelor folosite la prepararea BT se va face conform STAS 4606/80. O parte din amestecul proiectat pe suprafaţa de depunere ricoşează neaderând la suprafaţa suport . Eventuale ameliorări ale planeităţii suprafeţelor se vor realiza prin aplicarea unui strat de mortar. Livrarea.suprafeţe în boltă : 20 – 40 % Nu este admisă folosirea materialului ricoşat la prepararea unei noi şarje.execuţia căptuşelilor din beton torcretat PTE-7. în vederea asigurării unei înglobări a plasei în grosimea BT preconizat pe toată suprafaţa. – 20 gr. nu va depăşi limita de începere a prizei cimentului în condiţiile de temperatură şi umiditate a amestecului .14 sau 20 cm. Apa utilizată pentru punerea în operă a BT va corespunde SR EN 1008 : 2003. În cazul sprijinirilor sau căptuşelilor din BT armate cu plasă de rezistenţă tip Buzău sau de protecţie. etc.2.1. 6.6.5 R conform CP-NE 012/99 şi PE 713/99.50 m.7. Echipele de muncitori vor lucra în condiţii elementare de NPM. Aplicarea BT se face în straturi succesive. astfel încât în final să se acopere uniform toată suprafaţa realizată dintr-un punct de lucru. Compoziţia optimă a amestecului pentru BT. Încercările asupra probelor de BT întărit au ca scop determinarea următoarelor caracteristici : -rezistenţa la compresiune determinată pe epruvete cilindrice sau pe cuburi cu latura de 10.

a calităţii amestecului şi a acceleratorului -verificarea aplicării BT în strictă conformitate cu condiţiile tehnice şi prevederile proiectului 7. mularea corectă a plasei pe suprafaţa rocii şi existenţa numărului de ancore prevăzute prin proiect -verificarea instalaţiei de aplicare a BT.PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE Titlul procedurii: TUNEL . controlul şi recepţia lucrărilor de BT se vor asigura conform prevederilor instrucţiunilor tehnice CP-NE012-99 şi SR EN 206-1/2002. Dintre obligaţiile conducerii tehnice a lucrărilor de BT se menţionează : -verificarea pregătirii corecte a suprafeţelor ce urmează a fi protejate cu BT. 23 din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca. INREGISTRARI 7. Respectarea Obligatiilor pe linia securitatii si sanatatii in munca conform art.5-36 Pagina : 1 din : 5 Ediţia: 1 Revizia: 0 -permeabilitatea pe epruvete cilindrice numai pentru zonele indicate de proiect Se consideră că BT este corespunzător din punct de vedere al rezistenţei la compresiune dacă pentru clasa C 20/25 : -rezistenţa la compresiune este de 90 daN/cmp la 7 zile -rezistenţa la compresiune este de 250 daN/cmp la 90 zile pentru cel puţin 85% din probe -valoarea minimă pentru probele admise sub 250 daN/cmp va fi de 212 daN/cmp Conducerea. Condica de betonare 8.execuţia căptuşelilor din beton torcretat PTE-7. . SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA 8.1.1. 22.