You are on page 1of 4

PROCEDURĂ DE INSPECŢIE

Titlul procedurii:
Verificarea învelitorilor

Cod: PI-8.2-01
Pagina: 1 din: 4
Ediţia: 2
Revizia: 0
BUN DE DIFUZARE
EXEMPLAR NR.: ___

1. SCOP
1.1. Prezenta procedură descrie metodele de verificare a execuţiei învelitorilor.
2. DOMENIU
2.1. Procedura se aplică la toate lucrările de construcţii şi reparaţii executate de S.C.
INVESTTRIM S.R.L.
3. DEFINIŢII
3.1.Învelitoarea: element de protecţie a acoperişului, asigurând izolarea hidrofugă şi
eventual cea termică.
3.2. Tipuri de învelitori:
a. din membrane bituminoase
b. din placi plane sau ondulate din azbociment
c. din materiale ceramice: olane, ţigle - solzi sau cu jgheab
d. din foi de tablă neagră sau zincată, plană, cutată sau ondulată
e. din plăci de material plastic
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1. C. 37-88 Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii.
5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Responsabilul Tehnic cu Execuţia - RTE
5.1.1.Admite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de
execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi.
5.1.2.Verifica dacă execuţia lucrărilor de construcţii respecta cerinţele de calitate
specificate în documentaţia de execuţie şi dacă aceste lucrări sunt executate în
conformitate cu normativele şi legile în vigoare
5.1.3.Participă la autorizarea continuării lucrărilor în fazele determinate şi semnează
procesul verbal.
5.1.4.În cazul în care constată neconformităţi la lucrările de construcţii de care răspunde,
dispune oprirea execuţiei, prin dispoziţie de şantier, având în vedere şi condiţiile din
caietele de sarcini, normativele în vigoare, proiectul de execuţie, etc.
5.1.5.Autorizează continuarea lucrărilor numai după remedierea neconformităţilor.
5.2. Şeful de Lot
5.2.1.Răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri, a documentaţiei de execuţie,
a fisei procesului şi se asigura de întocmirea înregistrărilor de calitate.
5.2.2.Asigura utilizarea de echipamente corespunzătoare în timpul operaţiilor procesului.
5.2.3.Anunţă Responsabilul Control Tehnic de Conformitate - CQ şantier atunci când s-a
ajuns în faza de control al calităţii specificată în fişa procesului.
F-4.2-01

Rev. 0

4. Responsabilul Control Tehnic de Conformitate .Urmăreşte modul de întocmire a înregistrărilor referitoare la calitatea lucrărilor. prefabricatelor. 2 cm din margine 6. aerisiri.verificare .PROCEDURĂ DE INSPECŢIE Titlul procedurii: Verificarea învelitorilor Cod: PI-8.3.Este responsabil de menţinerea şi conservarea indicatorilor privind stadiul inspecţiilor şi încercărilor. de max.3.verificare . 0 .vizual.2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PROCEDURATE 6. ventilaţii. cu rigla . la streaşină şi la marginea fiecărei plăci d.acceptare .Ţiglele.verificare . distanţa între axe.fixarea şi etanşarea coamelor cu mortar de ciment .3. Metode de verificare şi criterii de acceptare 6.2. 5.2-01 Pagina: 2 din: 4 Ediţia: 2 Revizia: 0 5.vizual . 5.vizual . Inspecţii efectuate Înainte de începerea lucrărilor de execuţie a învelitorii se efectuează următoarele verificări: a.vizual .calitatea suportului învelitorii .cu sfoara .1. 5.în câmp la fiecare 4 rânduri.nu se admit lipsuri de materialele e.5. ciobituri.4. pentru lucrările de construcţii în execuţie. decalarea rândurilor succesive de plăci cu o jumătate de placă .acceptare . 5. planeitate. consemnându-le în Raportul de neconformitate.verificare .abatere de la liniaritate de max. guri de scurgere.1. pante.2.Învelitori din materiale ceramice (ţigle.Identifica şi descrie neconformităţile.Asigură amenajarea de spaţii de depozitare şi dotare tehnică necesară pentru manipularea. a materialelor.prinderea de suport prin legare cu sârmă zincată a ţiglelor .acceptare – nu se admit abateri c.acceptare . olane) a.2. rectiliniaritate. depozitarea şi conservarea materialelor.Participa la recepţia calitativă a materiilor prime.1. suporţi 6. Învelitori din membrane bituminoase F-4. legile şi reglementările tehnice referitoare la calitatea şi procedurile aplicabile cu privire la conducerea şi asigurarea calităţii.cantitatea şi calitatea materialelor destinate executării învelitorilor. existenţa certificatelor de calitate pentru materiale c. b. olanele şi coamele să fie întregi .3.se vor verifica elementele geometrice ale acestuia.2.2. 6. elementelor de construcţii şi instalaţii ce urmează a se pune în lucrare.verificare .2.2-01 Rev.acceptare . distanţa între coşurile de fum şi părţile combustibile ale suportului.execuţia şi recepţia elementelor de construcţie ce străpung planul învelitorii: coşuri de fum.Respecta şi îndeplineşte prevederile fişei procesului pe lucrare.3.CQ 5. 5.1 cm/m şi de 5 cm pe toată lungimea verbantului b.3.fisuri.aşezarea rândurilor .

la dolii să se realizeze falţuri duble culcate h.existenţa petrecerilor în sensul scurgerii apelor pluviale a foilor hidroizolatoare. Învelitori din panouri de tablă ondulată sau cutată a.verificare .verificare . Învelitori din tablă plană a.în câmp tabla învelitorii trebuie să se prezinte bine întinsă şi strâns aplicată de astereala.respectarea numărului.4.3.2.glafurile. ondulatii. fără denivelări .2-01 Pagina: 3 din: 4 Ediţia: 2 Revizia: 0 a.prinderea agrafelor de suport cu 2 cuie d. h.petrecerile tromboanelor de burlane să fie cel puţin 6 cm.verificare . c. .la coama şi la muchii.respectarea condiţiei impuse b. gauri b. falţurile să fie executate verticale g.culcate f. conform proiectului f.ungerea falţurilor înainte de îmbinare cu chit de miniu e.falţurile paralele cu linia de cea mai mare pantă să fie verticală iar cele paralele cu streaşina .verificare . tipului.5 cm/m şi 5 cm pe toată înălţimea clădirii.realizarea sistemelor de etanşare suplimentară la petreceri şi străpungeri 6. foile să fie lipite între ele şi fixate în cuie pe astereală.burlanele să fie montate vertical.5%.respectarea sensului de montaj: de la poală spre coamă şi invers faţă de direcţia vânturilor dominante e.la tabla cutată rezemarea pe suport să se facă pe cuta largă d.vizual .la tabla cutată petrecerile laterale să fie realizate pe nervura mică de margine a fiecărui panou c.vizual 6. acoperişurilor de rost să fie realizate spre exterior. calităţii şi poziţiei organelor de asamblare. d.2.cârligele pentru jgheaburi să fie prinse în astereală la nivelul acestora.acceptare . sorturilor. Tinichigerie a.prinderea foilor de tabla de suport cu minimum 2 copci (agrafe) pe fiecare latură c.aşezarea jgheaburilor să fie de minim 1 cm şi maxim 5 cm sub picătura streaşinii. F-4.pantele glafurilor.PROCEDURĂ DE INSPECŢIE Titlul procedurii: Verificarea învelitorilor Cod: PI-8. g. .vizual c. f.aspectul învelitorii . basica.panta jgheaburilor să nu permită străpungerea apei şi să fie de minim 0.fără denivelari. sorturile.cu dreptarul .2-01 Rev. acoperişurile de rost să fie prevăzute cu lacrimar şi să fie bine fixate cu cuie şi sârmă.acceptare . cu abateri de maxim 0.la streaşină: învelitoarea să fie întoarsă pe faţa inferioară a asterelei şi să fie prinsă în cuie.marginea exterioară a jgheaburilor să fie cu minim 2 cm mai jos decât cea interioară şi dedesuptul prelungirii planului învelitorii. fără valuri 6.5. e.îmbinarea tromboanelor de jgheab şi de burlan şi racordările jgheab-burlan să fie lipite cu cositor. b. 0 . etanşe.la tabla ondulată petrecerile laterale să fie de minim jumătate de ondulă şi să includă obligatoriu creasta ondulei b.2.

ÎNREGISTRĂRI 7. 0 .2.2-01 Pagina: 4 din: 4 Ediţia: 2 Revizia: 0 7.1. Recepţia lucrării se face prin încheierea procesului verbal de recepţie calitativă a lucrării de execuţie a învelitorii.2-01 Rev.PROCEDURĂ DE INSPECŢIE Titlul procedurii: Verificarea învelitorilor Cod: PI-8. F-4. în care Responsabilul Control Tehnic de Conformitate CQ consemnează rezultatele verificărilor de la punctul 6.