You are on page 1of 82

50.

NEM
A
BEVÁNDOROLTATÁSRA!
Boldogasszony és Szent István soha nem volt
ennyire reménytelen és szomorú ünnepe a
magyarnak. Az iszlám világban eligazodni
képtelenség. Ha az Iszlám Államot tekintjük e
vallás lényegének, azonnal jön az érv: a valódi
iszlámnak, legyen az síita vagy szunnita, semmi
köze e terrorszervezethez. Európa provokációja a
legutóbbi Egyiptomban dolgozó horvát szakember
lefejezésével lép új korszakba, immáron nem csak
a felfegyverzett nagyhatalmakat, hanem a kis
államokat is bele kívánják rángatni abba a közelkeleten megvívandó gigantikus háborúba, amely
mögött a világ leghatalmasabb olajpénzein
felfegyverzett terrorhadseregek állnak az egyik
oldalon, míg a másikon mi magunk ezzel a
korántsem egységes, csöppet sem harcos, önfeladó
Európával. Nem vitás, hogy ezt a háborút minden
eszközzel el kell kerülnünk, mert nem vagyunk rá
felkészülve. Ez ugyanakkor nem ok arra, hogy
kompromisszumot kössünk a vallási köntösbe
öltöztetett terrorral.

Iszlám tüntetők Londonban: „Fejezzétek le az iszlám ellenségeit!”

Lefejezni, aki bántja az iszlámot!

JÓ ÜZLET
A bevándorlásból sokan gazdagodnak meg a
szemünk láttára, mert nagy pénzek mozgásával
jár. Egy-egy bevándorló tízezer eurót kap az
útra, és ha teljesítve küldetését eljut Európa
szívébe, netán átkel a La Manche csatornán
Nagy-Britanniába, az számára maga a földi
paradicsom.
Az
olajszőkítésből
negyed
évszázada
meggazdagodott rendszerváltó őselit számára
újabb tollasodást jelent a bevándorlás elleni

küzdelem. Falat építenek, de nem őrzik azt
fegyveresekkel, azaz tulajdonképpen felhívják
a
figyelmet
a
veszélyre,
miközben
közreműködnek
annak
kiteljesedésében.
Magyarország érdekeinek az elárulása mindig
is a legnagyobb egyéni haszonszerzéssel járt,
ezért lassan elegendő lesz megnézni, hogy ki
miből gazdagodott meg az elmúlt 25 évben
ahhoz, hogy összeállítsuk a felelősök listáját.

Napról napra derül ki. az törvényes. egy időre másnak kell továbbvinnie ezt az üzletágat. de csak azért. Ha nem szabadulunk meg szabadulnak meg mitőlünk. Nem véletlenül bástyázták körbe magukat hihetetlen mennyiségű és átláthatatlan törvényekkel. A Magyarországra vezényelt politikai elit a választópolgárok felé úgy tesz. önkéntes munkát végeznek. jogszabályokkal. aki úgymond' beépült az idegenek közé. mint például a volt gárdakapitány. mintha az egész világgal. elérkezünk a kérdés lényegéhez. hogy a határvédelmi őrjáratot végző hivatalos és nem hivatalos szervek és szervezetek a legjobb üzletet bonyolítják le a bevándorló hordák kalauzolásával. hogy leleplezze őket. mint a teljes magyar államadósság. felügyeletével. tőlük. a résztvevők nem érdemelnek más bánásmódot. amit a nagyok gyűjtenek. élelmet. A városokban a Soros-egyetem aktivistái és a balliberális politika potyalesői is kiveszik részüket. az iszlám a válasz! . Ez mind hazaárulás. hogy ami zajlik. idegenrendészeti feladatellátásnak tűnő köztevékenységgel fejeli meg mérhetetlen vagyonát. követték. A tekesek lehallgatták. szállást. leleplezték. mint amit Hegedűs hadnagy sorsában az Egri Vár történetéből megismertünk. miközben pecsenyéjét sütögeti. Közben lebukik néha egy-két műkedvelő idegenvezető.A FELSŐ TÍZEZER Kezükben lévő gigantikus vagyon sokkal nagyobb. A volt gárdakapitány zsebében megtalált néhány ezer euró csak baksis ahhoz képest. de különösen az Európai Unióval dacolva egyetlen menekült befogadását is ellenezné. utaztatást szerveznek. azt a látszatot keltve. ezért ennek a rétegnek az elszámoltatása egyben az ország közállapotainak megváltoztatását jelenthetné. ők És ezzel Európa a rák. aki maga is a milliárdosok legfelső kasztjához tartozik. jótékonykodnak. vizet. megkopasztásával. és ezzel a nagy pénzek morzsáit terelik gazdáik zsebébe. Az ország belügyminisztere.

szakemberek közreműködését elutasító. ha fekete-fehér. amelyhez méltónak lenni kötelesség: . Az ügynök-özvegye függelmi szálai könnyen követhetőek. hitt vagy feltételezett. hivatkozási alapja pedig a pártállami nézőponton dokumentumhegyek ellenére sem változtató Magyar Tudományos Akadémia konoksága. Tulajdonképpen ennyi pénzből egészen tisztességes nagyszabású nemzeti kegyeleti megemlékezést lehetett volna tartani még akkor is. Az pedig. igaz magyar nagyközönség észrevett. mint amennyit a jó szándékú. Legnagyobb költőnk ügye az Álmos Király Televízió ezen alkalomból a nagyvilág magyarsága köréből közel százezresre duzzadt nézőtáborán kívül mindössze néhány ezer embert mozgatott meg. irodalmi és politikai kérdésekben. Ugyanakkor tévednénk. hiszen a történettudomány nem egzakt. ezért szükségszerűen gyenge hívószavát meghallva és megértve mégis elzarándokoltak a Nemzeti Sírkertbe. mert valójában az akadémikus állásponttal szemben állók között is sok dilettáns. aki azt hiszi. hogy még e szűk körben is több volt az ügynök. hogy barát vagy ellenség felismerő rendszerét működtetve kell állást foglalnia az által át nem látható tudományos. Az objektív kutatás feltételeinek hiánya akadályozza a megfelelő eredményt. akik a szervezők szakmát nem ismerő. adatok és tárgyi bizonyítékok kerülnek napvilágra. amely zuhanó olvasói létszámát állami pénzekkel pótolja. annál a Demokrata című lapnál dolgozik. Végső soron a Petőfitemetés szabotálása Orbán Viktor döntése volt. nagyon is érthető: sokak egész életműve válik értelmetlenné. pártállamból itt maradt nagy hangú nemzeti kör szervező. pontosabban a miniszterelnöknek. És többségükben nem a rendezvény hívatlan. hogy milyen állapotban van ma Magyarország. és ilyen módon tenyeréből eszik a kormánynak. jó-rossz párhuzammal írnánk le ezt a kérdéskört. vagy meghívott vendégeiként voltak jelen. besúgó. tények. Közelről látva az ügyet mondhatom. és mindennek a magyar ember a vesztese. azaz tartótiszt/besúgó/ügynök-tudósai miért ragaszkodnak a meghaladott nézetekhez. Végső soron ugyanaz történik. A költő megálmodta a saját temetését. hanem a politika cselédje. ha a koponya és vázcsontok az ügynök Kiszely István hagyatékaként továbbra sem kerültek elő.AZ ELLENSÉG BELÜL VAN A Petőfi-temetés pontosan megmutatta. költészeti. mint a finnugor kérdésben: nem számít a valótlanság bebizonyítása. ha a leírt kutatásaikkal ellentétes gondolatok. hogy az akadémia sokszor kettős állásban lévő. potyaleső található.

Ha jön majd a nagy temetési nap. hogy a sír zárva van. Számos jele volt a rutintalanságnak. és szomorúan tudomásul vette. Egy napon Petőfi Sándort immáron csontjai összességével szerettei sírjába kell temetnünk. Hangosítás nem volt a délelőtti zárt körű szertartáson. és öt perccel az élő adás kezdete előtt közölték velem. a többség megértette. jelezve. így végül az Az lesz majd a versben megírt „nagy temetési nap”. lassu gyász-zenével És fátyolos zászlók kiséretével A hősöket egy közös sírnak adják. hogy mi a feladatuk. Amikor a közönségnek mindezt elmondtam. olyannyira sikerült titkolózni. hogy a saját megbízottak sem tudták. hogy a temetés már hetekkel korábban megtörtént. minden hibánk csak erényeinket igazolta. ám mindez nyomot hagyott a lelkekben. ÁKTV közvetítő berendezését használtuk azért. biztonsági okokból. hogy ez az ügy még nincs lezárva. A versben megírt lassú gyász-zene hiányzott. hogy a lelkész szavát értsék a távolabb állók. és mégis velünk volt az Ég. Hol ünnepélyes. Kik érted haltak. szent világszabadság! A TEMETÉS A temetőbe érkezve döbbenten láttam. .

1:106
Az élő közvetítést nem vállaló 106
Magyarországon tevékenykedő televízió a
felvételeket máig pontosan ellenőrizhetően
manipulálva tette közzé. A leglényegesebb
temetői rendezvényt néhány vágóképpel
zárójelbe téve nyilván lejárató szándékkal a
pop-tánczenei üres lelátójú sportcsarnokbéli
koncertre helyezték a hangsúlyt. Olyan is
jelentkezett, aki szerint mintha Petőfi Sándor
legalábbis egy Szabolcska Mihály és Huszka
Jenő nyomvonalán tevékenykedő avítt
dalszövegíró epigon lett volna, akit immáron
korszerű
formában
nagy
hangfalak
hangerejének meggyőző hatásával tudunk csak
felidézni. Sok dicséret helyett a liberális
médiában olyan vélemény is hangot kapott: a
nyolcvanas
évek
másodvonalbeli
popzenekarának mit sem változott hangzása a
tömegkultúrában itt-ott még célba találhat a
gyengébb ízlésű átlag körében, ám ehhez is

kell valami többlet. A Nemzeti dal
megzenésített Tolcsvay-feldolgozása volt a
legsikeresebb dal, nem véletlen, hogy az
oratóriumnak nevezett dalcsokornak is
visszamenőleg ez volt a legemlékezetesebb
száma, noha nyilván nem ez volt a
koncepcióban. De mi ne legyünk szőrszálhasogatóak, örüljünk a sikernek, hiszen nem
volt botrány, provokáció, szervezett ellenakció,
amitől oly nagyon tartottak a rendezők. Az
égen persze időnként ott járt az izraeli
felügyelet alatt tevékenykedő rendőrségi
helikopter, amely látva a tömeg méretét
bármiféle ellenakciót feleslegesnek ítélt. Téma
volt a meghasonlás. Nem véletlenül
választottam a temetői szertartás mottójául a
Máté evangéliuma 12. rész 25. versét:
„Minden ország amely magával meghasonlik,
elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat
meg, amely meghasonlik magával.”

Fordítás: Európa, vegyél leckét szeptember 11-ről!

TERROR-KALIFÁTUS
Az iszlám terror ellen sem jönnének el többen
tiltakozni, mint ahányan Petőfi temetésére
sereglettek. Ugyanúgy nem értik a helyzetet,
nem látják a mögöttes erőket, csak azt érzik,
hogy a nagyhatalom helytartóin keresztül
mutatja meg akaratát, és az médiabojkottal, a
valódi helyzet átértékelésével néma tűrésre
szólít. Pedig most van ideje a tiltakozásnak. A
horvát szakember lefejezésével az Iszlám
Állam minden határt átlépett, a következő
célország mi magyarok vagyunk. Jó lenne
végre tisztán látnunk ellenségeink sorában. Az
teljesen világos, hogy az Iszlám Állam
Magyarország ellensége, hiszen mindazt a
kultúrát, civilizációt meg akarja semmisíteni,
aminek
mi
az
ősteremtői
vagyunk.
Ugyanakkor az Iszlám Állam ellensége az a
Szíria, amely ellen amerikai, angol, francia,
olasz, német és izraeli, török, szaúd-arábiai és
katari pénzen állítottak ki felkelőket. Vagyis
mindezek
érdekeltet
abban,
hogy
Magyarország a jelenlegi formájában ne
maradjon fönn! Az Iszlám Állam lefejezéses
provokációi egy összeurópai hadművelet
lakosság-előkészítő tömegmanipulációjának a
lépései. Nekünk magyaroknak pedig mindig a
manipulátorok óhajával ellentétesen kell
cselekednünk, ha meg akarunk maradni, azaz
nem szabad részt vennünk a NATO és az EU
kalandorpolitikájában, távolodnunk kell az

euroatlanti függőségtől, Amerikától és
Izraeltől. A világ leggazdagabb arab országai
egyetlen
tollvonással
meg
tudnánk
akadályozni a bevándorlást és véget tudnának
vetni az arab háborúnak, de nem ez az
érdekük. Pénzelnek egy olyan szélsőséges
iszlám terrorszervezetet, amely Európát
kalifátusa részévé kívánja tenni, és ebben az
általuk pénzelt és kitartott európai elit
közreműködik. Európa polgárait elárulták, és
ez ellen csak a polgárok elégedetlensége,
végső
soron
forradalma
és
hatalmi
átrendeződése képes valódi ellenállást
felmutatni. Ebben szerepet kell vállalnunk.
Társaink
azok
a
nyugati
polgári
szerveződések, amelyek nem függenek a helyi
pártrendszertől, nem folytatásai a korábbi civil
mozgalmaknak, hanem teljesen új, a jelenlegi
kényszerhelyzet folytán jöttek létre. Ilyen
szervezetekkel vettem fel a kapcsolatot ezen a
nyáron, amikor Franciaországban egyetemek
nyári
kurzusainak
szervezésében
konzultációkon, előadásokon vettem részt. A
németországi Pegida, az osztrák EU-kilépést
szorgalmazó önvédelmi szerveződés, a francia
bevándorlást
megállító
kezdeményezés
testvérszervezetünkké válhat, ha mi is
megszervezzük magunkat, és végre saját
érdekeink mentén cselekszünk.

HONALAPÍTÓK
Magyarországot a honalapítók szervezték európai állammá még Szent István előtt száz esztendővel,
Álmos és Árpád és az ő leszármazottaik útmutatása szerint. Magyarország lényege a kereszténység.
Nem a nyugati, hanem az apostoli kereszténység, amelynek első apostola Jézus Krisztus. Amint az
eredendő szeretet-tanítást a magyarok elfeledik vagy megtagadják, méltatlanná válnak a
honalapítókhoz, az ország meghasonlik, és nem maradhat többé fönn. Ezért kell odafigyelnünk az
iszlám hódításra, a Petőfi-kérdésre, a finnugor-dogmára, a Habsburg-restaurációra. Az ezekre adott
helyes válasz nem történelmi lecke, hanem nemzetünk létezésének kulcskérdése. Annak idején a
mai Ukrajna területén a szkíta ősállamból sarjadt Dentu-Magyariában már megismerkedtünk az
iszlám hódítás erejével, és kidolgoztuk annak ellenszerét. Az őskereszténység védett bennünket a
Kárpát-medencében is, még ha nyugati külsőségek alatt tudott is fönnmaradni, egészen a XX.
századig. Ha Hunyadi János kompromisszumot kötött volna az iszlámmal, és menekülttábort hoz
létre Nándorfejérvár várában, akkor mi most nem beszélnénk magyarul, és a hazánkat is másképp
neveznék. Az iszlámmal nem köthetünk kompromisszumot, minden iszlám hitű veszélyforrás a
magyarságra, egyet sem szabad magunk között megtűrnünk. Aki az iszlámra, mint az emberiség
végső reménységére tekint busás üzletek baksisát remélve, az árulója a magyarnak. Háborús
helyzetben az idegeneket, különösen az ellenséghez tartozókat ki szokták utasítani az országból, és
most sem tehetünk másképp. Kifele minden betolakodóval, menekülttel és bevándorlóval,
iszlámmal és bármiféle afrikaival! Nem akarunk az AIDS, ebola, hepatitisz és minden egyéb
betegség táptalajává válni. Egyetlen idegen földrész népeivel sem akarunk keveredni. Először
azokat kell félreállítanunk, akik a járványügyi vészhelyzetet elhallgatják, akik a menekültek iránti
megértésre, türelemre szólítanak föl. Először tőlük kell megszabadulnunk.
Ezért ünnepeltük Boldogasszonyt és Szent Istvánt mérhetetlenül szomorúan, és mégis boldogan.

Csak a traiskircheni táborban több mint száz hivatásos rendőrt állítottak szolgálatba. hogy a táborokban elhelyezett menekülteket kihallgassák. Ausztria komolyan veszi a veszélyeket. . a kihallgatott bevándorlók nagy része állítja. Az elmúlt hónapokban az osztrák menekülttáborokban megtöbbszöröződött a menekültek száma. és megpróbál mindenkit átvilágítani mielőtt elfogadná a menedékkérő benyújtott kérelmeit. hogy kihallgassák a bevándorlókat. A katonai titkosszolgálat és az állami rendőrség külön munkacsoportot hozott létre.Amerika finanszírozza az afrikai bevándorlókat! Bombaként robbant a hír egy osztrák folyóirat hasábjain: közölték. hogy amerikai szervezeteken keresztül jutottak hozzá ahhoz a pénzhez amiből az európai kontinensig jutottak.

Bevándorlók százezreit juttatja Afrikából Európába. Az osztrák folyóirat állítása szerint megbízható hírforrásból jutott az információhoz. és a terrorszervezeteknek is biztosít bevételt. A szállítás Líbiából a legdrágább. Orientalista. Ezeket az csempész utakat a fekete kontinensen legtöbb esetben az Al-Kaida valamelyik ága. hamarosan ugyanez vár ránk is. Vajon honnan van erre pénzük?! – teszi fel a kérdést a Direkt. ami bizonyítja. hogy különböző amerikai szervezeteken keresztül jutott hozzá ahhoz a pénzhez amiből az Európai Unió területére utazott – írja az osztrák Direkt folyóirat.000 dollárt is elkérni egy afrikai bevándorlótól – írja a szlovák Medzicas.A vallomások alapján megdöbbentő információkhoz jutott az osztrák titkosszolgálat és rendőrség. Az afrikai bevándorlók többsége állította. Ez az indulási és érkezési ponttól. Az osztrák hírforrás megjegyzi. Az afrikai bevándorlók többsége fiatal férfi aki hazájában havi pár száz dollárnál többet nem keres. mi következett a Majdan után.50015. ugyanazokról az emberekről van szó akik egy évvel ezelőtt az ukrajnai Majdant szervezték meg.000 dollárt közötti összeget költenek embercsempészetre és egyéb kiadásokra.hu – Zennobia . hogy amerikai szervezetek által létrehozott hálózatokon keresztül folyamatos az észak-afrikai bevándorlók szállítása az európai országokba. ahol az embercsempészetet az Iszlám Állam terrorszervezet irányítja és nem szégyell akár 10. illetve az útvonaltól függ. A bevándorlók az utazásuk során 1. zavargások és gyilkosságok. illetve az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellenőrzi. Az Egyesült Államok ezzel két legyet üt egy csapásra. Tudjuk. Az Egyesült Államok Európa tönkretételére törekszik.

vagyis Szíria megsemmisítésének céljából. hiszen az egész történet gyökere innen indul ki. Nagy a káosz. Minden innen indul ki. Nem foglalkozom vele. a tapasztalatok azt mutatják. és civilizációnk falai kezdenek repedezni. mikor legyen Európának vége! A jelek. Játsszák a törökök. német. a cionista lobbi. szalad az EUhoz meg a NATO-hoz. akik valóban reálisan harcolnak az IÁ . Assad elnök teljesen legitim. hogy valóban harc indul a terroristák ellen. pedig az egész nem volt más. tervezi és megvalósítja. ami a mai napig tart. Ezt a színdarabot játsszák. egyiptomi történés csak előjátékok volt Az IÁ azt tervezte. A líbiai. Persze a cionista izraeli rezsim külügyminisztere kijelentette. Nagy a tehetetlenség és nagy a riadalom. az amerikai támogatás. akkor még mindenki azt mondta: „Messze van tőlem. aminek Európa is része lesz. iraki. hogy az IÁ-val pár nap alatt le tudnának számolni. szuverén államának és kormányának megbuktatásából. mikor Szíriában kitört a háború. francia. akkor még senki nem gondolta. a katari és szaúd-arábiai finanszírozás és a török támogatás által. hogy az IÁ terrorkalifátusa nemsokára itt fog kopogtatni az ajtónkon.Majd szólunk. olasz. Mindenki csak nevetett rajta és elhitte azt. hogy korunk népvándorlása nem egyszerű folyamat.” Most itt állunk és már senki nem legyint. akik bombázzák azokat az erőket. mindenki elhitte. hogy úgy is mindjárt porig rombolják a nagy iszlám kalifátus gyökérkezdeményeit a terrorellenes koalíció gépei. amit Szíria megsemmisítésére tervelt ki egy bizonyos érdekkör. EU). a tények. mint egy nagy színjáték. Annak idején. csak kapkod fűhöz-fához. hogy létrehozza a nagy iszlám kalifátust. de ezt a szívességet nem fogják megtenni Assad elnöknek. Öljék halomra egymást ha akarják. Amikor az IÁ fenevadja megszületett a Szíriát megtámadó nyugati érdekcsoportok (angol. Nekem van jobb dolgom is.

amíg ezek a pénzek a Szíria. majd kezükbe fegyvert nyomott: „Tessék. vagyis a kurdokat. és még neki áll feljebb. Európa az ígéret földje számotokra! Csak meg kell majd harcolni érte. kaszton kívüli embereket. ami romokba dönti Európát. ha öltök! Sok szerencsét!”. Egyelőre csak legyetek ott. Irak. ha az általa felfegyverzett terroristákat megtámadják! Katar. mint fizetség a sötét háborúért Szíria. hanem az Európát elárasztó „menekültek” zsebébe. drúz. Játssza Amerika. csak meg kell majd harcolnotok a szabadságotokért. akik valóban reálisan harcolnak az IÁ ellen. csak menjetek Szíriába! Szabadok maradhattok. akik ugyanabból a forrásból és pénzből vannak finanszírozva. négy évvel ezelőtt. Irak. Aztán majd megharcoltok a szabadságotokért. Játssza az izraeli rezsim. amikor Szaúd-Arábia és Katar kiengedte börtönei foglyait. Annak idején. iráni katonákat. Libanon. Libanon területén harcoló zsoldos terroristák kezébe vándoroltak. úgy ahogy szokta. hogy négy év múlva ez lesz a parancs: Tessék. itt van 10. aki folyamatos légi támogatást és kórházi ellátást nyújt a szíriai és libanoni határon összpontosuló terroralakulatoknak. az észak-iraki és szír olajmezőkért. hogy távol van tőlem ez a háború! Csakhogy most ezek a végtelen pénzek nem a szívevő. fejlevágó zombi hordák zsebébe kerülnek. mint a Szíria. a legsötétebb. legalja. szabadok vagytok! Szabadok lehettek. … és most értünk el a lényeghez kedves olvasó! Addig. mehettek Európába! Szabadok lehettek. mikor! Majd szólunk. legyilkolja a szíriai. akkor még senki nem gondolta. SzaúdArábia és a csatlós olaj diktatúrák pedig végeláthatatlan pénzzel finanszírozzák az egészet. teljesen jogtalanul fegyveresen beavatkozik egy szuverén állam belügyeibe. a kurdok és Libanon ellen harcoló terrorista hordák! Az IÁ trójai faló Az IÁ kalifátusa a szemünk előtt valósul meg Európában. libanoni. addig mindenki mondhatta. Majd szólunk.ellen. mikor legyen Európának vége! . A finanszírozott menekültárad olyan mértékeket ölt a közeljövőben.000 euró. szabadok vagytok.

hogy ettől kezdve ez a tény az iszlám doktrínába is beépül. Izrael és Amerika csak az erőből ért. melyen a világ 56 országából összesen 117 vallási vezető. gondolkodó vett részt. 2. Megfogalmazódott. mind a síita.Ellenállás Tudóstanácsa: Izrael bukása Koránban rögzített tény és történelmi szükségszerűség Ezzel a címmel fejeződött be az ellenállás tudóstanácsának két napos találkozója Bejrútban. mintha ennek rendezése csupán Izrael és a palesztinok belügye lenne. A záródokumentum a következő jelentősebb gondolatokat tartalmazza: 1. Izrael megszűnése a Koránban rögzített tény. mind a szunnita irányzaton belül. Tehát minden muszlim köteles a palesztin nép ügyéért tenni. Zsidó telepek létrehozása a palesztin lakosság elűzésével az egész iszlám világ ügye. . Nem engedhető meg a palesztin kérdés leegyszerűsítése arra a szintre.

Az Izrael biztonságát biztosító. azokat gyilkoló takfiriya (iszlám állam) csapatok nem azonosíthatók az iszlámmal. Indonézia muftija. Afrika szaharai régiójának Nigeri muftija. destabilizáló.A képen az Ellenállás Tudóstanácsának elnöke körében található Irak. Afrika képviseletében Guinea vallási vezetője. A megjelentek a másfél milliárdos iszlám világ 90%. ezek létrehozása az USA és Izrael műve. Oroszország szibériai és ázsiai területének muftija. 3. Libanon muftija. Ezek eltakarítása csak saját erőből történhet. az egyiptomi Al-Azhar képviselője. . muszlimokat megosztó. Irán nagy ajatollahja.át képviselték. Szíria iszlám tudóstanácsának elnöke.

azok dicső cselekedeteit. melyeket az ÁKTV-ben és a Magyar Emberben vitaalapnak szánt Szent István és kora megítéléséhez. Lelkük rajta. s ne várjunk olyan biztos tudásanyagot a 10. A 10. Az írásbeliségnek amúgy sem volt még megközelítőleg sem akkora jelentősége. néhány százaléknyi rétege. sőt a hamisított dokumentumok – amelyek a történész számára természetesen szintén tartalmazhatnak fontos információkat – vonatkozásában sem. A csekély számú forrás létének nagyon is prózai oka van. ami van. Radikális változást e téren majd a reneszánsz. A 10. hogy még Mátyás báróinak nagy része is írástudatlan volt). miként koszorús költőnk. már csak azért is. században följegyzések nemigen íródtak. a klerikusok. világi értelmiségi réteg is.Lipusz Zsolt barátom annak idején több cikket küldött. ennek oka abban keresendő. illetve a pergament más célra használták fel. de nem állunk valami jól a korszakra vonatkozó későbbi. hogy nagyon kevés autentikus. inkább próbáljuk megbecsülni azt a keveset. századról. Zolta ága adja majd az összes Árpád-házi királyt. A vita a halála miatt immáron nélküle folytatódik. Sok minden eleve nem is volt világos. hogy éppen a legkisebb Árpád-fi. illetve a reformáció kora hoz. hogy a krónikák nem kortársiak. tehát eleve tévúton indul el az. a hódító iszlámmal szembeni hatékony fellépésről. Azonban már itt falba ütközünk. (Közismert példa. mert a társadalomnak csak egy igen szűk. hiszen háborúk alatt felégették. Jobb híján maradnak a naiv lelkek számára az ideológiai Mariana-árokba süllyesztő eszmekufárok és sarlatánok által közvetített összeesküvés-elméletek. száll az ének szájrul szájra”. azaz a papság értett a betűvetés mesterségéhez. Arany János megverselte őseposzunkban. eldarabolták őket. és szerzőinek csak a regösök anonymusi „csacska énekei” által közvetített családi orális hagyomány állott rendelkezésükre. századi magyar történelem kutatását alapvetően megnehezíti. Vagyis a 10. s még ezen kevés adatmennyiség nagyobbik része is megsemmisült az eltelt ezer-másfélezer esztendő során. szó sem lehet nemzeti egységről. amikor megszületik a laikus. önvédelemről. Az orális hagyománynak e korszakban amúgy is eleve sokkal nagyobb szerepe volt. századi eseményekről. hiteles forrás maradt fenn ebből a korból. Továbbgondolásra ajánlom Zsolt tanulmányát. a honfoglalás korában ugyan ki tudhatta. század kutatásánál alapvető jelentősége van az uralkodó dinasztia fejedelmei cselekedeteinek. Ehelyett. s ezt a tudást hagyományozta generációról generációra. Amíg előrébb nem jutunk. illetve család nyilvántartotta a maga kiemelkedő őseit. . mint a későbbi évszázadok során. (kt) Lipusz Zsolt SZENT ISTVÁN A HISTÓRIÁBAN Mindenekelőtt egy fontos módszertani elvet kell tisztáznunk. A 10. a Buda halálában: „Száll a madár ágrul ágra. században egy-egy nemzetség. mint mondjuk a 19-ről vagy akár a 15-16. aki a mai információs társadalom viszonyainak visszavetítésével közelít e korhoz. hiszen az Árpádok családfája módfelett hézagos. És ez az állapot fenn is maradt az újkor hajnaláig.

illetve ott úgymond ne lett volna kultúra. Konsztantínosz. kisebb részt perzsa és arab földön születtek. bizánci császárnak tulajdonított mű. Hogy voltak bizonyos önállósággal rendelkező törzseink. hetedik Keri. századi históriánk kutatásában és rekonstruálásában. amelyet Szent Gál kolostorában. harmadik a Megyerié. nagyrészt német. DAI). A DAI információja hiteles. miszerint a kora középkori Nyugat-Európa sötét volt. második a Nyekié. Ma már az egykori apátság helyén a gyönyörű barokk Stiftskirche épülettömbje áll. arra a legfőbb bizonyíték a (Bíborbanszületett) VII. amelyeknek még hasznát vehetjük 10. minthogy korabeli informátora a 948-ban Bizáncban keresztelkedett Termacsu (Tormás) és Bulcsú. aki csak egyszer is végigjárja termeit. A német birodalmiak közül kiemelkedően fontos a Sankt Gallen-i évkönyv. Ez a teória . nyolcadik Keszi”. mert az. ötödik a Tarjáné. Azok a külföldi kútfők. amelyben a következőket találjuk: „Első a kabaroknak a kazároktól elszakadt törzse. Az említett törzsnevek emellett tömegesen bukkannak fel a Kárpát-medencei földrajzi helynévanyagban is. amely a korai középkori kolostori kultúra kincsestára. a svájci Sankt Gallenben vezettek nagy gonddal évről évre. s e templom déli oldalfalához csatlakozó kolostorépületben helyezték el az egykori rendházi könyvtárat. a De administrando imperio (A birodalom kormányzásáról. s amely a honfoglaló és kalandozó magyarokról foglal magába feljegyzéseket. negyedik a Kürtügyermatué. hatodik Jeneh.Tehát már a kezdetekről is alig tudunk valamit. (Megtekintése már csak azért is erősen ajánlott. örök életére immunissá válik az efféle orbitális tudatlanságból és műveletlenségből eredő dogmákkal szemben.

amelynek országai a magyaroknak fizetett adóval váltották meg a békét.egyébként már csak azét is önellentmondásos logikai öngól. Az adatok hiányának is egyszerű oka van: följegyzések nemigen íródtak. barbár. és ellenségeikkel szemben a magyar haderő támogatását kérhették. Sajnálatos módon viszont hazai kútfő csak ennek a korszaknak a legvégétől áll rendelkezésünkre. A hanyatlás 933-ban kezdődött. ahonnan állatok és rabszolgák tömegeit hajtották haza. Nem szükséges a forrásanyag hiányos mivolta mögött holmi koncepcionális adateltitkolási hadműveletet vélelmezni. hanem későbbi interpolált. Gondolati rendszerének alaptézise ez volt: „Non sunt multiplicandam entia praeter necessitatem”. továbbá új várrendszert épített ki országában. illetve fogalmazhat meg bizonyos hipotéziseket. ami a gyakorlatban annyit tesz. mert őseinket a szellemi agyalágyultság olyan mérvű állapotában lévőnek vélelmezi. fontos információkat őriztek meg a 10. században keletkezett Altaichi Évkönyvek. évi bejövetele után a magyarság rögvest diadalmas. az elveszett Pannonhalmi Évkönyvből származnak. Ami a keleti történetírást illeti. aki még a pápasággal is többször összeütközésbe került. hanem átvezet a természettudományok világába. mint amennyi feltétlenül szükséges. (Ez egyébként már önmagában is kizárja „a besenyők által tönkrevert magyarok”ostoba. Tudniillik a megelőző mintegy évtizednyi időt Henrik is alaposan kihasználta. század első felében íródott történeti szintézise. ami kevés mégis. A honszerzés egy szisztematikusan megtervezett. hogy az itthoni oklevelezési gyakorlat Szent István (997-1038) uralkodása alatt kezdődött. századi Európára Árpád magyarjainak a Kárpát-medencébe történő 895. ferences rendi szerzeteshez fordulnunk. versengő elméletek közül válaszd az egyszerűbbet! A híres vitatkozó módszertani elvét Ockham borotvájának nevezték el. expanziós külpolitikába kezdett. A történetírás ezekből az adatokból építkezhet. július 4-5-én Pozsonynál a magyar hadak tönkreverték a jelentős számbeli túlsúlyban lévő bajor seregeket. A béke lejártakor erejének biztos tudatában megtagadta a további adófizetést. továbbá a perzsa Gardízi krónikája. Végül 924-ben Madarász Henrik német király 9 éves békét kötött a magyarokkal. hogy ne végy igénybe több létezőt (feltételezést. érvet). Egy pillantás a 10. azaz betoldott másolat 1209-1212 tájáról. legatyásodott Nyugatra mentek zsákmányolni fél évszázadon át. de sajnos ez sem korabeli. A túlságosan bonyolult magyarázatok mindig tévesek. századi magyar történelem eseményeiről Dzajháni számánida miniszter 10. Elbeszélő történelmi irodalmunk első darabja az Annales Posoniensis (Pozsonyi Évkönyvek). akik egy csóró. Témánk szempontjából meg kell említenünk a Pannonhalmi Apátság Alapítólevelét 1002-ből. amely súlyos adóterheket rótt Szászországra. John Ockham. szobatudósi koncepcióját. Istvánról és Koppányról című tanulmányában Szőlőssy Kálmán megfogalmazza. amely a 997-1203 közötti évekre tartalmaz feljegyzéseket. századi misekönyvnek köszönhetjük. célszerű ilyen esetekben az éleselméjűsége és vitakészsége okán „legyőzhetetlen” (doctor invincibilis) titulust kiérdemlő középkori filozófushoz. Ezt követően őseink akadálytalanul vezettek hadjáratokat Németország tartományaiba. nagyrészt az is megsemmisült az eltelt irdatlan idő alatt. s most ő győzte le a Szászországba Lehel (Lél) . A diabolikus megszállottsággal mindenáron magyarellenes összeesküvést hangoztató teóriák analízise pedig már nem a társadalomtudományok illetékességi körébe tartozik. Tehát a valós tények ezek. Lombardiától fel az Északi-tengerig egy 500 km széles szövetséges zóna húzódott. Ütőképes és korszerű hadsereget szerelt fel. Kutatók feltételezik. Fennmaradását a Pray-kódex néven ismert 12. A 924-től 933ig terjedő időszak volt a magyar fejedelemség anyagilag legvirágzóbb korszaka: Magyarországtól nyugatra. koncepcionális hadművelet volt. sötét. vagyis az entitások nem többszörözendők meg. hogy első sorai (a 997-től 1060-ig terjedő éveknél olvasható bejegyzések) a magyarországi elbeszélő történelmi irodalom legrégibb darabjából. megvetve későbbi sikereinek anyagi-hadviselési alapjait és infrastrukturális hátterét.) Kiváló értesüléseket tartalmaznak őseinkről a bajorországi Nieder Altaich bencés apátságban a 10-11. Miként a Gézáról. amelyek 1073-ig követik nyomon az eseményeket. tekintve.) Mintegy ennek záróakkordjaként 907.

vagyis két évvel azután. egyúttal Bulcsút a „patrícius”. hogy a Német Birodalom minden nyugati utat lezárt. amely 953-ban járt le. amikor katonáinak a következő parancsot adta: „Amikor elkezditek a harcot. és tömérdek fogollyal indult Bizánc alá.március 15-én Merseburgnál. 948-ban Bizánc és Magyarország között egy ötéves államközi szerződés is köttetett. hatalmi ellentétek voltak Róma és Konstantinápoly között –. hogy amint a két állam belpolitikailag stabilizálja helyzetét. Ottót emelték a császári trónra. évi kudarc óta a magyar hadak elkerülték. Bulcsú harka (horka) Termacsu (Tormás) herceggel. aki minden bizonnyal Szabolcs volt. nem sikerült volna az adóztatást már a következő évben kiterjesztenie Európa másik nagy régiójára. hogy a könnyűlovas harcmodorral szemben is létezik ellenszer. tehát „nemzeti” érdek egy stratégiai irányváltás megvalósítása. és Henrik bajor herceg az első sikeres hadjáratot vezette Nyugat-Magyarországra. amikor Magyarország harmadik közjogi méltósága. Az ünnepélyes ceremónia a császár. és a magyar vezérek előtt világossá kezdett válni. s ezzel tovább folytatódott a nyugat vezető impériumának megerősödése. s korántsem fájdalommentesek. miszerint az elhárítás egyik vértelen és leginkább járható útja vagy a latin vagy a bizánci rítusú kereszténység felvétele – ugyan a szkizmára. a nagy egyházszakadásra de jure majd 1054-ben kerül sor. Az ilyen felismerések a dolgok természetéből adódóan mindig komoly érdeksérelmekkel járnak a történelemben. Az uralkodó a következő években visszavert két magyar támadást is. Bizánc és Bulgária maradt az utolsó adózó kényszerszövetséges. hogy a pogány magyarok „huj. 936-ban a német birodalmi választófejedelmek I. a Balkánra. Ilyen politikai helyzetben került sor a – fentebb már más összefüggésben hivatkozott – 948-as bizánci útra. A szövetséges had Bulgária területén megfutamította Romanosz császár seregeit. Ezek az események érlelték meg a második lépést: 953-ban a harka (horka) . de várható volt. (Bíborbanszületett) VII. De Madarász Henrik nagy taktikai érettségről tett tanúbizonyságot az ütközet előtt. ha az uralkodónak. Magyarország utolsó nyugati szövetségesét is. de már ekkor markáns dogmatikai és valláspolitikai. s Fajsz fejedelem uralma válságos helyzetbe került. azonnal felmondják ezt a „szövetséget”. aki a keleti egyházra jellemző módon a világi hatalom mellett az egyház feje is volt (cezaropapizmus). az utóbbi utat választották. Ily módon már a 940-es években szembesülnie kellet a magyar katonai-politikai elitnek a drámai felismeréssel. Árpád dédunokájával a keleti császárság fővárosában a bizánci rítus szerint megkeresztelkedett. huj” kiáltással vetették rá magukat a „Kyrie eleison” (Uram irgalmazz) fohászát éneklő németekre. Az ütközet tehát fordulópont volt a kalandozások történetében: bebizonyította. hogy a nyugati adóztatás lehetőségei mindinkább beszűkültek. 934-ben úgy indítottunk támadást Konstantinápoly ellen. német katonai-hatalmi nyomás növekedett. hogy ebbe a besenyőket is bevontuk. ráadásul hazánk területén. 946-950-ben hódoltatta Csehországot. miszerint az elmúlt fél évszázadban folytatott külpolitika végképp tarthatatlanná vált. majd 951-ben elfoglalta ÉszakItáliát. 951-re tehát immáron megfordult a kocka: a félévszázados katonai defenzíva után a német fél először kezdeményezett. Amikor tehát a 940-es évektől a nyugati irányú. Termacsut (Tormás) pedig a „barát” címmel tüntette ki. azután (…) rohanjatok rájuk. 938-ban megnyerte Bajorországot is.és Bulcsú vezetésével bevonult magyar sereget 933. és hadi sikert ért el. Ezzel végleg bezárultak a kapuk a nyugati adóztatás és zsákmányszerzés előtt. s alighanem innentől számítható Bizánc és a vele szövetséges Bulgária évi adófizetése a magyar fejedelemnek. hogy másodszor ne tudják kilőni rátok a nyilaikat mindaddig. senki ne próbálja előzni a bajtársát (…) hanem egyik oldalról a pajzsoktól védve a pajzsokon fogjátok fel az első nyíllövéseket. A csata leírásakor említi Liutprand cremonai püspök. Bulgáriát és Bizáncot a 895. és sikerrel fel lehet venni vele a harcot. amíg nem érzik a fegyvereitek által ütött sebeiket”. A császár luxuscikkekkel és arannyal váltotta meg a békét. Konsztantínosz jelenlétében zajlott le. A szász dinasztia megerősödésének logikus katonai és külpolitikai következménye volt. A magyar fejedelemséget ért súlyos anyagi-pénzügyi veszteség akár válságos is lehetett volna a katonai kíséret ellátása szempontjából.

másrészt Magyarországot elfordította a görög kereszténységtől. azaz a mai Pécs városában található egyházi emlékek. 958-ban Apor hadvezér seregével Bizánc alá vonult az adóért.sőt Bizánc viszonya átmenetileg Oroszországgal is megromlott. Ottó udvarában. például Ajtony Marosvárott (Csanád) fellelt keresztelőmedencés Szent-János-templomának maradványai vagy a görögös Pente Ecclesiae. Konrád lotaringiai herceg és számos német főúr. s miután a császár megtagadta annak átadását – a krónikás hagyomány Botond vitéz párviadala kapcsán emlékezik meg róla – pusztítva vonult haza Magyarországra. mind odavesztek a csatában. András (1046-1060) és Szent László (1077-1095) király államférfiúi tevékenysége véglegesítette a Szent István-i reformokat. Ottó ellen fellázadt saját fia. Augsburghoz mérhető belpolitikai sokkhatás immár végleges paradigmaváltásra sarkallta a magyar vezető réteget. Konsztantínosz bizánci császár 956-957 telén beszüntette a további adófizetést. és zárta le a 11. mintegy a harmadik Rómaként –. hogy a németeknek is jelentős veszteségeik voltak. A következő évtizedben állandósultak a háborúk Magyarország és a keleti császárság között. Magyarországot a bekerítés és a kétfrontos háború fenyegette Európa két nagyhatalmával szemben. hogy (Bíborbanszületett) VII. hogy megfelelő választ adjon a hazánkat ért drámai kihívásra. a latin kereszténységgel szétválaszthatatlanul összefonódott magyar államot ő teremtette meg. s a fejedelem és vezérei engedtek a szirénhangok csábításának. Augsburg legsúlyosabb diplomáciai következménye az volt. Arkadiupolisnál megvívott csatában az egyik legzseniálisabb bizánci hadvezér. A katonai vereséget súlyosbította az a tény. Az újabb. A lázadók – szokás szerint – magyar segítségért folyamodtak. ahol nem csupán ókeresztény templomok álltak többé-kevésbé romos állapotban. a török által történt elfoglalását követően örököse is lesz. keleti. hogy a győztes német király Regensburgban Bulcsút és Lehelt (Lél) felakasztatta. A püspök az antik Sirmiumot. századi rendszerváltást. Liudolf. Szávaszentdemetert választotta székhelyéül. Az ismét a Német Birodalomra támadó. és a magyarok többé nem támadtak nyugat felé. mert hét hírmondót kivéve. hogy a keleti rítus szerint megkeresztelkedjen. miszerint a magyarok azért hagyták abba hadjárataikat. a gyula tisztségét viselő Zombor vonult le Bizáncba. nomád típusú magyar állam már évszázadokkal korábban is létezett. mert 957-ben Bizáncba utazott Olga orosz nagyfejedelemnő. Tzimiskés János vezette hadaival katasztrofális vereséget mért a szövetséges orosz-magyar-besenyőbolgár seregekre. Szent István királyunkat államalapító uralkodóként tartja számon a nemzeti emlékezet. a cárt fogolyként hurcolta Bizáncba. bizonyára a nyugati adóztatás megújításának reményében. majd állították le. és maguk a német források az első évben még szinte egyenlő módon ismertetik mindkét fél súlyos emberáldozatait. Ezt annál is inkább megtette. mert a birodalomból hajókkal a Dunán megközelíthető volt. Egyúttal egy Hierotheosz nevű püspököt is magával hozott Magyarországra. ám a nyugati típusú. A komoly lépésekkel meginduló görög térítést egy nagy horderejű politikai fordulat következményei vetették vissza. görög térítési hullámnak számos régészeti emléke is fennmaradt – a nyelvi bizonyítékokon túl –. Szent István Nagyobbik . A bizánci uralkodó ekkor hozott döntése Európa további sorsát jelenünkig kihatóan meghatározta. Géza és Vajk egy ilyen európai politikai-hatalmi koordinátarendszerben kellett.felett álló második közjogi méltóság. s 971 első felében az Al-Duna vonalán a magyar határhoz érkezett seregeivel. az a meggyőződés terjedt el l. Ennek az első nagy. Bulcsú. majd I. Egyrészt Oroszországot „eljegyezte” a keleti egyházzal – amely egyébként majd Bizáncnak 1453-ban. noha ún. megkeresztelkedett. de miután teltek az évek. Az igazsághoz hozzátartozik. hanem Szávaszentdemeter Bizánc szempontjából a legkedvezőbb helyen feküdt földrajzilag is. 954-ben I. Ennek ellenére az újból erőre kapott impérium a mindent eldöntő 970-es. Tzimiskés ezt követően hódoltatta Bulgáriát.augusztus 10-én Augsburg határában a Lech-mezőn Ottó király hadai legyőzték. Lehel (Lél) és Súr vezette sereget 955. és ő tartott igényt nagy ajándékokra. A két fővezér kivégeztetése lélektani sokkot idézett elő Magyarországon. továbbá veje.

Az ünnepélyes felavatást minden bizonnyal Domonkos püspök végezte. A vérszerződés és a korabeli jogszokás csak azt szabályozta. Vászoly) lett a neve. A magyar küldöttség István számára az eredetileg apácának készülő Gizella hercegnő kezét kérte meg. Így is tettek 1301-ig. illetve osztrák őrgrófsága. aligha kétséges – egyetlen forrás sem utal rá –. amikor az első nagy latin keresztény missziós hullám elindult. Koppányt is megkeresztelték a nyugatról jött térítő papok. hogy Koppány herceg (Cuppan dux). A 970 táján megszületett Ostarrichi (Ausztria) a bajor kolonizálás folytán kelet felé terjeszkedett. Utódja István lett. Azonban a trónt István unokatestvére.” S ezen a ponton érkezünk el az Álmos-Árpád-dinasztia egész törtenetét végigkísérő trónöröklési rend államjogi problémájához. a 10. Azt azonban semmiféle korabeli hagyomány és íratlan. Koppány fiának pedig a keresztségben a László (Calvus Ladislaus) nevet adták. 12 . Vajk-Sztephanosz (Istvánnak) az unokatestvére (avunculusa) volt. majd kodifikált jog nem rendezt. Az osztrák-morva területek és a Bécsi-medence átengedése ellenében a Német-római Birodalom. és szükségszerűen beleütközött a gyepűsáv lakatlanságát biztosító magyar határvédelembe. sem térhetett ki. mind a szeniorátus elve szerint őt illette a trón. illetve Bajorország lemondott a Pannónia felé való továbbterjeszkedésről. Gizellát a korban általános szokás szerint a papok mellett bajor lovagok is kísérték új hazájába. Géza jelölése alapján. Ismert azonban. amelyre megesküdött Koppány vezér is. hogy az öröklés a szeniorátus vagy a primogenitúra elve alapján történjék-e. s ennek megerősítésére mindnyájuktól hűségesküt vett. s ekkor kaphatta a Mihály nevet. Erre azonban német részről sokáig nem volt fogadókészség. Akkor viszont mind a primogenitúra. hogy élt egykoron. Másrészt az is bizonyosnak tekinthető. melyikük volt az idősebb. Géza nem hagyta kihasználatlanul ezt a lehetőséget: leánykérő küldöttséget menesztett István fia számára Regensburgba. Nos. akinek Tar Szörénd (Calvus Zirind) volt a neve. a testvéréről azonban feltűnően hallgatnak a források. még azt sem tudjuk.” Ismerve Géza és Sarolt „véres kéz” és ellentmondást nem tűrő politikáját. aki Géza fejedelem fiának. hogy ez alól „a hatalmas és vitéz Koppány vezér”. A jogi tisztázatlanság eredményezte a Szent István és Koppány közötti harcot. amelyben Koppány elbukott. s akinek az egyik fiát Koppánynak hívták. Az ekkor kialakított határ lényegében 1920-ig állott fenn. hogy előzőleg. testvéröccsének viszont az ugyancsak görög Vazul (Bazil. A múlt törmelékeiből arra következtethetünk. valamint Magyarország között. azonban mindenképpen. így ekkor jelölték ki – a 907.legendája ekképpen örökítette meg a 990-es évek közepén lezajlott sorsdöntő eseményt: Géza „összehívta tehát Magyarország előkelőit a következő renddel. Koppány is magának követelte. és közös tanácskozás határozata szerint fiát. hogy ameddig Álmos utódai élnek. ugyanis a középkorban általánosan elterjedt dinasztikus házasságkötés a két érintett ország közötti békét és szövetségesi viszony létrehozását jelentette. évi pozsonyi diadal óta az Ennsnél húzódó határ helyett – a Lajta és a Morva folyók vonalát Bajorország. Akár István is lehetett. 972 táján. A dinasztikus házasság megkövetelte a határrendezést is a vitatott területek esetében. mivel István és Koppány unokatestvérek voltak. az Álmos-Árpád-dinasztia közel félezer esztendős uralkodási idejéből 28 uralkodót ismerünk. azonos a források Szár Lászlójával. aki „már Géza vezér életében vezérséget viselt”. Horribile dictu. Istvánt maga után uralkodóvá emelte. Származásáról Bakay Kornél a következőket írja: „Géza nagyfejedelem uralkodása eléggé ismert számunkra. mindenkor az ő leszármazottai közül választanak a magyarok utódot. Géza halálát követően az esztergomi várban Istvánt egyházi szertartás mellett felövezték a megszentelt fejedelmi karddal. A bajor-magyar viszony diplomáciai rendezésére 995-ben nyílt meg a lehetőség. elsősorban a Német-római Birodalommal. század második felében egy Szörénd (Zirind) nevű nagyúr. elismerve Magyarországot az Avar Kaganátus jogutódjának. 997 őszén meghalt. Géza a mintegy 70 esztendeig tartó magyar hadjáratok után békepolitikára törekedett a szomszédos országokkal. Géza fejedelem nem sokkal fiának házassága után. Szöréndet is keresztvízbe mártották. amikor Civakodó Henrik meghalt. s ebből a 28 uralkodóból 12 esetben az elsőszülött fiú követte apját a trónon.

hiszen kb. cikkelye szerint a vasárnapi templomkerülők büntetése verés. Gyulát a döntő ütközet után fogságban tartotta. a Szent István-i mű betetézője még az 1080-as években is rendelkezik I. Amennyiben István brutálisan akart volna téríteni. (Egyébként a korban egész Európában bevett gyakorlat szerint a királyok . hogy Szent László. mire István utána küldte asszonyát. Császári és bajor csapatok többször is fosztogatták a Fischa-Lajta mentén húzódó nyugati határvidéket. Két hatalmas úr. a Bizánccal szövetkező erdélyi Gyula (eredeti neve Prok lehetett) ellen indult. hozzákezdhetett állam. miként I. és apja a királyi seregek parancsnokává tette. Ajtony. a marosvári nagyúr pedig István hadvezére. amelynek magyaros alakja az Emrik. hogy nem volt elsőszülött fiú. Szent István Imre herceget jelölte ki utódjának. miszerint a térítésnek ellenszegülők négyfelé vágassanak és felkoncoltassanak? Nyilvánvalóan semmi. A probléma csupán annyi. 6070 év alatt a pogányságnak még az írmagját is kiirtották volna. Szent királyunknak a nagylegenda szerint több fia volt. s vele fiágon kihalt a bajor uralkodóház. Az idősebbiket Ottónak nevezték. ő azonban korán meghalt. Egyszóval: a korszakban túlnyomórészt a primogenitúra elve érvényesült a szeniorátus jogával szemben.és egyházszervező tevékenységéhez. a cölibátus gondolatának akart hazai eszményképet állítani. végül – a legnagyobb valószínűséggel – 1008-ban (de van olyan vélemény. vagy fákhoz. ha az István-kori misszió „tűzzel-vassal” történik. Henrik 1024-ben elhunyt. törvénykönyvének 22. „tűzzel-vassal” végbemenő térítés – ellentétben apjával. Végül II. S teljesen téves az az álláspont. a Temesközt uraló Ajtonyt győzte le. S ezt az a tény is alátámasztja. általános elterjesztéséhez. tönkretette Konrád egész haderejét. amelynek törzse. aki Imrével személyesen találkozhatott volna. A 12. hogy Szent István kiszolgáltatta hazáját a németeknek. század elején élt legendaírója a papi nőtlenség. amikor a királyfit mint szűz házasságban élő trónörököst mutatta be. hiszen az engedetlenséget tanúsítók meglehetősen enyhe büntetésben részesültek. Gézával –. akivel le kellett számolnia: 1003-ban nagybátyja. akkor ez a törvénycikk meg sem születik. ezt követően benyomult Ausztriába. István fiatalabbik gyermeke a Heinricus (Henrik) nevet kapta a keresztségben. forrásokhoz és kövekhez ajándékot visznek. András királyunk. Ami a Szent István által kibocsátott – de más kútfők tanúsága alapján is megerősített – dekrétumok alapján egyáltalán nem lehetett kegyetlen. vajon mi oka lett volna rá. II. de az Thietmar érsek krónikája szerint rövidesen megszökött Lengyelországba. illetve Imre lett. Amikor Gizella királyné testvére. elit alakulata a varég-orosz testőrség volt. hamar megromlott a három évtizede kiváló német-magyar viszony. hogy ne foglalja törvénybe. amikor tudatosan nem az elsőszülött fiú következett.” Nyilvánvaló. törvénykönyvének 9. hogy a legenda írója Imre igazi természetét semmiképpen sem ismerhette.esetben pontos ismereteink vannak arról. Végül. hogy Szent István magyar serege többször visszacsapott. Csanád keze által elesett az ütközetben. élete alkonyán magának Szent Istvánnak is szembe kellett néznie a trónöröklés súlyos kérdésével. Szent Istvánnak Koppány legyőzése után még korántsem került a birtokába az egész ország. és Bécsnél bekerítette és megadásra kényszerítette az egész birodalmi haderőt. illetve miközben Szent István megszabadult legfőbb ellenfeleitől. hogy Imre herceg trónörökösként elfoglalta a bihari dukátust. cikkelye alapján arról. 1051-ben I. és győzi le a Vértesnél a német ármádiát – kiéheztette. azonban a magyar király a felperzselt föld taktikáját alkalmazva – miként teszi ezt majd két évtizeddel később. miként a kor oly sok más szereplőjéről. István sógora. Sajnos. Valószínűsíthető. a visszaesőké megnyírás volt. tehát összesen csak 4 olyan esetet tudunk az Árpádok idejéből. hogy 1028-ban) a bizánci rítus szerint megkeresztelkedett és egyben a birodalommal szövetkezett. Miután. az Altaichi évkönyvekből tudjuk! S Bécs is magyar kézre került. miszerint „akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak. a latin rítusú kereszténység mind szélesebb körű. hiszen 1110 táján már senki sem élt. S ezt a tényt egy német forrásból. bűnükért egy ökörrel fizessenek. Konrád (1024-1039) német római császár hatalmas sereget vezetett 1030-ban Magyarország ellen. törzsfő volt. Imréről is nagyon keveset tudunk. aminek végül az lett a következménye.

ugyanis Kálmán fia. Egyikőjük alkonyatkor István ágyához lopódzott. Szent István nagylegendájának írója 1083 táján. hogy mi történt. mind annak kisfiát. ami az életszentséget és a szűzi házasságot illeti. megszegvén az ősi jogot. illetve a király életére törő támadót miképpen kell megbüntetni. Ezt a hipotézist vallja a kor kiváló ismerője. Béla herceget is megvakíttatta. egyik nővérének a velencei dózsétól született fiát. akiktől tájékoztatást és fontos közléseket kaphatott volna. s ezt követően az Álmos-ág uralkodott tovább. vagyis Vazul unokájának. noha ekkor még számos kortárs életben volt. illetve zavarosak. tehát nagyon is valószínű. Sajnos az egész Vazul-históriával kapcsolatban forrásaink igen ellentmondásosak. A legendaíró szerint az öreg király súlyos betegsége idején négy főúr összeesküdött meggyilkolására. Ráadásul keresztneve arra utal. Az ok abban keresendő.) A Hildesheimi Évkönyvek korabeli feljegyzéséből tudjuk. Orseolo Pétert tette meg utódjának. Mihálynak a fia. hogy 1031-től Vazul volt a törvényes trónörökös. hogy a gyermeket kasztrálják. hogy még a Vazul-ág érdekében íródott Magyar Krónika – nem lévén Istvánnak örököse. s az sem egészen egyértelmű. Imre halála a legnagyobb gond elé állította a már öregedő és betegeskedő Szent István királyt. hiszen a szerző Könyves Kálmán (1096-1116) valamelyik udvari papja volt. így a Koppány-ág uralkodott Magyarországon ezen időtől kezdve. s épp a legenda írásának idején készült a király arra. ám ezt csaknem 1000 év távlatából lehetetlen bizonyítani. illetve elit harci egységeket fogadtak szolgálatukba. sem pedig Vazult nem lehetett bűnösnek vagy törvényszegőnek feltüntetni. Vazul örökölte volna. István neki megkegyelmezett. valamint testvérei. sőt arra is parancsot adott. Szent László pedig unokája. hogy alkalmas-e a királyi méltóságra. hogy az 1046-ban trónra lépő I. Mindössze annyit említ a trónutódlással kapcsolatban. akit már régen hadai fővezérévé nevezett ki. hogy a kereszténység ortodox-bizánci változatának híve volt. de a döntő pillanatban kiejtette a kardot a kezéből. hogy név nélkül. Ezen körülményektől függetlenül is kétségbevonhatatlan tény. hogy legendájának írója igencsak idealizált képet fest róla. Bakay Kornél régészprofesszor is. megvallotta bűnét. legyen az testvér. András. 1046-tól 1301-ig Vazul leszármazottai uralkodtak Magyarországon – szerint is könnyelmű és ostoba természetű volt. unokaöcs vagy .) Egyszóval a szerző példázatot írt arról. Annyi tudható a fennmaradt forrásokból. hogy kinek is állhatott volna érdekében a merénylet elkövetése. vagyis a Vazul-ág trónra kerülését követően születtek. Szent István azonban. hogy a fennmaradt írott kútfők mind 1046 után. Szent Lászlónak (10771095) uralkodása idején egyszerűen említést sem tesz Vazulról. amelyet az ítélet-végrehajtók szerencsére nem teljesítettek. így sem Szent Istvánt. ami kétségessé tette a király előtt. és szakítva a fiúági öröklés rendjével. A kislegenda írója úgy érinti a kényes ügyet. Ez Vazult arra késztette. Szent István fiának szenvedélyes vadásztermészetéről a korabeli lengyel kútfők is tanúskodnak. hogy a korra vonatkozó írott történelmi források ellentmondásos mivolta miatt az sem zárható ki. Az Árpádház örökösödési joga szerint a trónt István nagybátyjának. A zajra a király felriadt. több bűnöst említve számol be a betegen fekvő István ellen szervezett aljas merényletről és a négy összeesküvő büntetéséről. és a király bocsánatáért esedezett. hogy Imre 1031-ben vadászbaleset áldozata lett.idegen etnikumú testőrséget. a szemüket kitolatta és bűnös kezüket levágatta. (Rövidesen mind Álmost. Levente és Béla Koppány fiai voltak. a merénylő a lábaihoz borult. összehívta a tanácsot Orseolo Péter királlyá tételének ügyében. Meg kell azonban említenünk azt is. ezen túl semmit nem közöl a trónutódlás kérdéséről. Nyilván az ő halálával kapcsolatban is felvetődhet a politikai gyilkosság gondolata. és arra a kérdésére. hogy István halála közeledtét érezvén. István örökös nélkül hunyt el 1131-ben. Ennek ellenére István mégsem őt jelölte örökösének. hogy végleg leszámoljon a rá többször fegyveresen támadó trónkövetelő öccsével. de a merénylet három kitervelőjét bíróság elé állíttatta. hogy merényletet kövessen el István ellen. A probléma az az előadott történettel. hogy a királyi trónra. s egyúttal intette az urakat a hit megtartására. II. hogy a legendaíró célja nem a merénylet történetének hiteles ábrázolása volt. Álmos herceggel.

hívatta a püspököket és a palota Krisztus nevét dicsérő nagyjait. az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom. hogy őrizzék meg az igaz hitet. hogy kit választanak helyette királynak. csak a Vazult ért büntetésről. Vazul 1032 táján összeesküdött ellene. hogy meneküljenek külföldre. hogy a jogos örököst Szent István kiebrudalta jussából. 3. 2. A közel egykorú német forrással. végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel és a papsággal. hogy elmúlás fenyegeti. megfosztotta az özvegyet királynéi birtokaitól. ilyen értelemben tudósít a magyar őskrónika és Kézai Simon is. és egy idegent tett a helyébe. Péter. Nos. aki 1032 után Magyarországon tartózkodott. hiszen Péter trónutódlása azt jelentette. hatalomra jutván. Vazult kiiktatta a történetből azáltal. és Péter családját Gizella családjához szoros kapcsolatok fűzték. hogy nem nevezte meg. amelyet elnyertek. amely az utódot illetően nem közöl nevet. ezt külön könyörgésekkel kérte. sóhajtozás s könnyek árán el is nyerte. vajon a Vazul-ág kizárása a trónutódlásból István vagy Gizella akarata szerint történt-e. hanem Gizellának tulajdonította. A beteg király ellen kitervelt merénylet kudarca után a királyi bíróság a bűnösöket elfogatta és megvakíttatta. Etre fiát. ám 1038-ban. körben álltak a püspökatyák a papsággal. s ez a király követének odaérkezése előtt Vazult megvakíttatta és fülébe forró ólmot öntetett. Gizella királyné Orseolo Péter aktív támogatója volt. Vazul forró ólommal való megsüketítéséről az Altaichi Évkönyvek nem tesznek említést. hogy az 1030-as évek elején István már beteg és megtört ember volt. viszont halálos ágyán István Szűz Mária oltalmába ajánlja királyságát.’ Közelgett éppen a jeles ünnep. és ennek a Budának a fiát. Bélának és Leventének azt tanácsolta. hogy Vazult. A nagylegenda és kislegenda ellentmondásait feloldandó született Kálmán király utasítására Hartvik püspök legendája 1115 táján. e világ dicséretes újjászerzője. így Vazul gyermekeinek. A Vazul-üggyel kapcsolatban megállapítható. a megvakításról viszont igen. s még Szent István életében megkoronázták. gyakorolják a szeretet erényét. esküt tett az országnagyok jelenlétében Gizella királyné védelmére. ha e nap örömei közt bomlana fel teste. s azt sem Istvánnak. Persze Gizella ekkoriban aligha gondolta. szorgalmazzák az alázatosságra törekvést.bármely közeli vérrokon. az ispánok vezérlő . kedveljék az égi szeretet láncait. Több mint ezer esztendő távlatából a gyér és ellentmondásos forrásanyagot tekintve nem tudjuk megállapítani. Sebest küldte Nyitrára. aki egyértelműen kijelenti. Az elbeszélés szerint István király súlyos betegségbe esve. forrásaink nagyon zavarosak. A legendaíró tehát a dinasztia ősatyját. Először megtárgyalta velük. a gonosz másik Budával tanácsot tartott. hogy Péter királlyá tétele Gizella királyné műve volt. ugyanazon örökszűz Mária mennybevitelének az angyalok és az emberek előtt nevezetes napja. melyet halála csakhamar még áldottabbá tett. A magyar krónikás hagyomány ismétlődő mozzanata ugyanis az. és egy várban fogságra vetette. nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet a te kezedbe ajánlom. Vazul fiait pedig száműzte. sőt a lemondás gondolata is foglalkoztatta. hű emberét. Eljött hát az áldott nap. az udvarba hozza és örököseként királlyá tegye. Budát Nyitrára küldte. a király sírva fakadt. miként az látható. de betegsége okozta gyengesége miatt nem tudta a bűnösöket megbüntetni. nagyobb irgalom reményét remélte. Endrének. Meghallva ezt Gizella királyné. szeressék az igazságot. hogy kígyót melenget a keblén. és nem egy ponton egymásnak ellentmondanak is. az Altaichi Évkönyvek segítségével ellenőrizve – miként azt Györffy György megállapította – a következő állítások fogadhatók el igaznak: 1. Mikor az István által küldött Buda Vazult ilyen állapotban az udvarba vitte. Amikor István király a jogos örökös Vazul semmibe vételével Pétert jelölte királynak. hogy a jogos trónörököst és a „közvéleményt” az öröklés törvényének megsértése döbbentette meg és háborította fel. majd atyailag intette őket. Az első Magyar Krónika másképpen kerülte meg a Vazul-kérdéskört: nem szólt a király elleni merényletről. akit „valamely ifjúkori könnyelműség és ostobaság” miatt ott őriztek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: ’Ég királynője. Hartvik a következőképpen jeleníti meg Szent István utolsó napjait: „… midőn már nem volt kétséges előtte. majd Csehországba szökött. akár a legszörnyűbb szankciót is alkalmazva ellene.

hogy miért nem lőnek. anakronizmus és mítoszalkotás. Ellenben Vazul kizárása a trónöröklésből már súlyos jogi kérdéseket vet fel. míg Koppányt ezzel szemben a nemzet ősi hagyományainak. cigányvezér nagy mulatságot rendez. vajon miért nem fordítanak nagyobb figyelmet Vazulra? Ugyanis a Szent István és Koppány közötti konfliktusban nem volt semmi különös. s épp az egyik Vazul-unoka. nem satnyul el a magyarság".) évében az örökszűz s a szent angyalok kezébe letette. amennyiben 997ben ő diadalmaskodik István felett. szokásainak. hogy a Habsburg Ferdinánd-párti Puk Mihály uram épp elvonulni készül seregével. melyben Csóri vajda. akkor ma nagyhatalom lennénk" stb. hasát kidüheszti És az öklét rázva kiabálni kezdi: „Jás ti kócipor had. azonban nem más. (valójában 1038. legfőképpen Koppány. imígyen szóla: Megértvén a vajda. Isten kedveltje. mind pedig a nemzeti önvédelmet és hagyományőrzést képviselő politikai és kulturális törekvéseket megszemélyesítették. Szemét elmereszti. középen feküdt a király. tudom megbánnátok! Itt lövöldöznénk le. az utolsó lábig. Mivel történelmünk során számos alkalommal voltunk kitéve idegen hatalmak hódoltatási törekvéseinek. eközben esztelenül ellövöldözik az összes puskaporukat. törvénytelenül fosztották meg leendő királyságától. terméketlen. az egész István-Koppány ellentétpárt és vitát tekintve. továbbá a „ha nincs széthúzás a magyarságon belül. A jelenkori állapotokat visszavetíteni Szent István koráig. s bárhogyan történt is. Teljes joggal nevezi őt Györffy György a magyar történelem legnagyobb alakjának. már semmi közük sem volt és nincs az ezer évvel ezelőtt élt történelmi személyiségekhez. hogy mind az idegen. S találván az okot kielégitőnek. Szent István ugyanúgy a magyarság és a szuverén magyar állam érdekeit képviselte legjobb szándéka és tudása szerint. jelképes-szimbolikus figurákká lettek. miként vélelmezhetően Koppány is ezt tette volna. onanizáló „okfejtésekről" Arany klasszikus remekműve. hogy akik a jelképes Istvánt mint a magyar tradíció felszámolóját és idegen. Szent László végezte be a Szent István-i művet. A nagyidai cigányok idéződik fel az emberben. vallásának őrzőjeként.” A Szent István-i történet utóéletéhez tartozik. láttam az anyátok! Volna puskaporunk. dicsőséges Cigány Birodalom délibábos képét.. sőt a trónharcok végigkísérik az egész korszak történetét. – L. szinte természetes jelenségnek tekinthető. továbbá modern értelmezési keretek közé helyezni az akkori történéseket és emberi cselekedetek motivációs tényezőit. Minthogy az 1980-as években elkezdődött impériumváltás – amelyet rendszerváltoztatás néven eufemizálnak – Magyarország totális gyarmati alávetését eredményezte napjainkra. a hazaáruló vezető réteg és klienseik által képviselt modernista ideológiákkal szemben természetes reakcióként született meg a nemzeti önvédelem és hagyományőrzés gondolata. hiszen 1031 után ő volt a kétségbevonhatatlanul jogos utód.. ami a kor uralkodói hatalommal.kara a szolgálattevők nagy részével. a „ha Koppány nyer. hazánk elveszejtésére. hogy az el nem múló égi boldogság nyugalmára vezessék. Sosem érnétek el az akasztófáig!” A többi cigány is vérszemet vesz legott: . S ez így van rendjén. Végezetül. s mint ilyenek.Zs. s egyúttal kezdeményezte a nagyapját annak idején megvakíttató király szentté avatását. a trónöröklés rendjével kapcsolatos felfogásával szembenálló tényező lett volna. az a történet legkülönösebb pikantériája. nyugati érdekek kiszolgálóját láttatják. s látja. Egy dolog azonban bizonyos: Magyarország Vazul utódainak uralkodása idején is – s ez több mint negyed évezredet tett ki – a Szent István által kijelölt úton haladt. a bortól elszenderülve megálmodja a nagy. a lelki szentség kenetét felvette. mint történelmi zsákutca. amelyek gyakran eredményesek is voltak. majd amikor reggel felkel.". így válhattak prominens történelmi nagyságaink – sok esetben teljesen eltorzítva – szimbolikus alakokká. a nemzeti önrendelkezés felszámolására törő. hogy a modern kori nacionalizmus és politikai ideológiák megszületésével István. Jézus Krisztus testének-vérének útravalójával felüdített szent lelkét az Úr megtestesülésének 1033. ha. Előzmény: Államalapító Szent István ünnepén A „Koppány össze tudott volna verbuválni 100 ezer vitézt. a mi urunk. Az Árpád-korban még tucatnyi hasonló összecsapással találkozunk. illetve ellenfelei.

De a hős cigányság lótfut eszeveszve. Ez a beállítás egyfelől az elemi történelmi ismeretek. 1358-ban . Nyilván Arany is egy cionistabérenc. túlságosan is patologikus elgondolások eleve figyelmen kívül hagyják azt az egyszerű tényt.utódját. Erről szólnak 1301-ig az Árpádok egész uralkodását végigkísérő véres és sokszor kegyetlen trónharcok („korona és kard").bármilyen jogcímen . mert lám. visszafordul. hogy 997-ben „németek" harcoltak „magyarokkal". latin .Hallja is az ellen. szitok.a szkizmára Róma és Bizánc között egyébként is csak 1054-ben kerül majd sor -. vagy talán úgyabban. ugyanis István 970/972 táján született. mint a nagy álmodozó romantikus. elsősorban a „Nyugat". Ezek közös jellemzője. holnap alád megyen. fanatikus összeesküvéselméleteken. s a döntő ütközetben elbukott. S mint nagy égzengéskor összefutott juhak. a legidősebb dux csak akkor örökölt. így még a szeniorátus jogszokása alapján is ő számított a jogszerű trónörökösnek. István serege is magyarokból rekrutálódott. hogy Szent István felnégyeltette Koppányt. Zsidó kiált: tolvaj! puffan akit vernek. miszerint egyáltalán nem biztos. István és Koppány (Sándor Attila fafaragó alkotása) Kezdjük rögtön a Koppány versus Szent István kérdéssel. A teljesség igénye nélkül emeljünk ki néhány kardinális és sokat hivatkozott példát. az majd önkéntes alapon. De bezzeg nincs ember. században és a későbbiekben is csaknem kizárólag az elsőszülöttségi elvet alkalmazták. Így Koppánnyal is. gyermek. miszerint a történelem alakításában mindenkor többféle tényező és egymással komplex kölcsönhatásban lévő folyamat vesz részt. aki álljon résre. vagyis akkori fogalmak szerint 997-ben már meglett férfikorban volt. Ezerféle átok. miszerint a történelem során a magyarság kiirtására esküdtek fel a legkülönfélébb népek. Tehát eleve egy latin keresztény állott szemben egy latin kereszténnyel a 997-es hatalmi-uralmi konfliktusban. sikoltás. akkor sem István. S valaki felkurjant: ahol a veszett eb! Van lárma. S mindez a juhszélen. Kossuth. hogy holmi hagymázos kinyilatkoztatásokon. Hamar a nagy sáncot megrohanni kezdi. Semmerre se’ mozdul. nevezetesen azon a hiten alapulnak. Géza ugyanis még a 970-es években 500 előkelővel. történelmi köntösbe bújtatott pszeudo-szektáknak. hogy Koppány volt az idősebb. S ez valóban igaz. Szent István „áruló". hogy ezt ne hallja távolrul . A furólyukba is búna. s a primogenitúra nyugati jogszokás szerinti konfliktusáról volt szó. Csóri fővajdának leesett az álla. Annak sincs semmiféle alapja. Mint a túri vásár midőn legtömöttebb. Ráadásul a közhiedelemmel ellentétben az sem bizonyos. másfelől a józan ész teljes hiányából fakad. mint bálvány. Valójában Koppány oligarcha volt és a trón megszerzésére tört. nemzetvesztő ágens vala. nevezetesen a szeniorátusnak Géza (és nem István) által történt negligálásáról.” Így tünődik Csóri odafen a bástyán. Három ép ágyuját a kapunak szegzi: Bezuhan a kapu az első lövésre. ha nem volt elsőszülött. Orgonál erősen férfi. ha el is fogadnánk az „ősi szokásjog" megsértését.hogy porunk elfogyott!” Lehetetlen. hiszen a magyar és az egyetemes történetben sem igazán találunk példát arra. kollaboráns közreműködésével importált idegen. hazaáruló. és magába szálla: „Ilyen a szerencse!” gondolá foghegyen. A barna vitézek mind rakásra búnak. az elemi történeti ismeretek. csupán az elit udvari testőrség szűk körét alkották svábok. ott marad.„Köszönjétek . asszony. Egyébként Csóri nem más e műben. hogy amennyiben az előd kijelöli . Az efféle. egész udvarával felvétette a „római hitet". szaladás tétova. zenebona. ugyanis erről a tényről először a 350 évvel később. Szóra sem érdemes szamárság. egy lebuj csárdába’ Olvad fülrepesztő nyers hármóniába: Úgy a hős cigányság. Egyébiránt. nyugati vallás és tradíció ütközött egymással. A dolog további pikantériáját az adja. A hatalom logikája ugyanis nem így működik. Az Árpádok már a 10. vidáman lemond e privilégiumáról. hanem Géza a „bűnös" a dologban. „Ha ma égig emelt. ha lehetne. miszerint ebben a konfliktusban az ősi magyar hagyomány és az idegenek által. Masszívan és széles körben elterjedt divatja van manapság a legvadabb.ordít . Tódul az ellenség befelé azonban. de a józan racionalitás parányi szikráját is nélkülöző. Szíve összelottyant. Rögtön az elején kezdve: e trónharcban semmiféle ősi szokásjog.

amelynek latin tudása általában szintén meglehetősen hiányos volt. évin kívül 1046-ban elzavarja. ha van egy ilyen virulens. miszerint. a Balázsolással. súlyos betegen. amit sem én. Végezetül. Másfelől józan ésszel sem hiheti senki. mint a Szent István-i út követése. latin nyelven a magyarságra. katonai erényekkel ékeskedő nép. különösen még a 11. Amennyiben diadalmaskodik. szent királyunknak ilyen rendelete nem volt. hogy mire ment a bolsevik hatalom 1945 után az orosz nyelv tanításának ránk kényszerítésével? A mai magyarországi társadalom hány százaléka tudna oroszul konyhanyelven egyáltalán megnyikkani? Vagy az elcsatolt országrészekben az épp napjainkban kihaló idős generáció utolsó tagjai úgy távoznak az életből. Azt. hogy egyes pszeudo-szekták igehirdetői szerint Szent István (csak a pontosságért: már Taksony és Géza) egy a magyar néplélektől teljesen idegen vallást kényszerített rá." Nos. Vatikáni Zsinatig a latin. az említett 1030. században végigveri egész Nyugat-Európát. azt sem hagyhatjuk említés nélkül. De hogy ez mennyire így van. mondjuk a társadalom több mint 90 százalékának Géza és István idejétől minden egyházi szertartást alfától ómegáig latinul kellett volna végighallgatnia.. miféle erőszakos latin térítés zajlott Magyarországon a 10-11. miszerint az egyszerű népnek. amely a 10. hogy képet alkosson magának arról. sok esetben még a 20. lázadt volna ez ellen az esztelenség ellen. és semmiféle „német-magyar" összeesküvés nem volt. aki hozzád imádkozott fölém hajolva. De ez a szektás "teória" további kérdéseket is felvet az összeesküvés-elméletet illetően. A legenda története a . a Halotti Beszéd és Könyörgés). magát a várost is birtokba véve Mátyás előtt félezer évvel. a királyság néhány százalékát kitevő főpapság nyelve volt. fordítások (pl. s a föld népének a plébánosok ezeket a textusokat olvasták és magyarázták. Először is: a magyarság már keleten megismerkedett a keleti kereszténységgel. s ő se jól értett. nos tehát. István Bécsig verte vissza a betolakodókat. egyébként a hívőkkel minden más egyházi ügyben anyanyelven érintkezett az alsópapság. században. illetve Vörösmartynál a Búvár Kund-történet). De azért te meghallgattad. Szent László (1077-1095) pedig még a pápai beavatkozást is sikeresen hárítja el. Ami pedig a sokat emlegetett és a Facebookon óriási karriert befutott. Balázs-napon szemem pislogva csüggött az öreg papon. az 1930-as években írott versével. kegyes szokás szerint. például az 1283 táján született Kézaiféle gesta nem tesz említést. ezek után minden olvasó fantáziájára bízom. Gondoljunk arra. akiknek köszönhetően a Vulgátából készültek kivonatok.. s az új nyugati határ a Fischa folyónál jelöltetett ki. örmény és görög volt. akkor arra pár száz idegen lovag és pap saját akarata ellenére hogyan tud rákényszeríteni egy "idegen" vallást? Meglehetősen képtelen feltételezés. Konrád császár részéről támadás érte hazánkat 1030ban. Szent István felajánlása A latin csupán az akkori értelmiségi elitet jelentő. században is sikertelen kísérlet volt a hatalom részéről. az is bizonyítja. aminek határozottan semmi értelme nem lett volna. majd 1052-ben a dunait Pozsonynál. majd a 11. hogy az erőszakos nyelvi asszimiláció a modern kor terméke.keletkezett Képes Krónika tudósít. A rovásbotok elégetésének meséjéről . hogy van egy büszke "nemzet" (a középkorban modern nemzet nem létezett). nos. amikor II.. amely még a II. András (1046-1060) uralkodása alatt ismételten visszaver két német támadást (1051-ben a Vértesnél. s diákul dünnyögve. ehhez kapcsolódik a nevezetes Zotmund-. Hogyan lehetséges az. hogy Szent István mennyire a magyar érdekek képviselője volt. században úgyszintén elhárít minden német-birodalmi intervenciót.. Ám világos lehet mindez abból a históriai tényből is. Csupán a liturgia nyelve volt a II. s annak liturgikus nyelve ugyancsak idegen.Egy történelmi sci-fivel kevesebb. sőt sokak által még el is hitt Szent István-i rendeletet illeti a rovásírásos botok állítólagos megsemmisítéséről és a táltosok. ahogy ott térdeltem az oltár előtt. oláhul vagy a megszálló hatalom nyelvén.. regösök üldözéséről. Vatikáni Zsinat előtt született: „Tél közepén. s nyilván tehetetlen unalmában és dühében a gyülekezet tiltakozott. sőt végez a császári kreatúra Orseoló Péterrel. ráadásul idegen. hogy egyetlen szót sem tudnak gyakorlatilag tótul. században. zárjuk sorainkat Babits egy megrázó. aligha lett volna más lehetősége. az atlanti partokig jutva. I. korábbi források.

ilyen irat nincs a Szilassy-levéltárban. se pápait. A beadott iratok és vésetek pedig tűz és vassal pusztíttassanak el. hogy milyen napra esett Szent Jakab apostol ünnepe 1000-ben. Kettőnek a szövege nyilvánvalóan hamis. valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek. 1000-ben még Rómát írtak. hogy mennyi hamis belőlük: 90% vagy csak 5%. A másik egy naptári ellentmondás. ugyanis akkor valamilyen jelzete lenne. Nomis calendis octobribos Die festo Jacobi apostoli. hogy Rómában egy szent apostol neve elé ne írták volna oda a szent jelzőt. akkor azt látjuk. akkor nem volt kanonok. Ha viszont megnézzük. ha pedig táblabíró volt. Arról a nyolcról kétszáz éve folyik a vita. Püspöki Nagy Péter elmondja. és egyúttal általa Szilveszter pápával. kunok (jelzem. mert az elsejét mindig beszámították a leszámítandó napokba. se magán oklevelet. akik régi pogány iratokat. hogy több hibát is tartalmaz. A „IX. aki ezt a rendeletszöveget írta. A Szilassy család az 1750-es években átadta levéltárát a Magyar Országos Levéltárnak. maradt még nyolc. még ha táblabíró volt. vagy a magyarok királyának nevezi magát. Továbbá. Budapest. Ez az ember. mert nem tudhatta.” Nos. Tulajdonképpen minden adat úgy rossz. hogy hiányzik a szövegből a „sancti” azaz szent szó. hogy ezek kiirtásával a pogány vallásra emlékezés. Először is azért. a másik egyházi. Ha ugyanis a „nomis calendris octobribus”-t kikeressük a kalendáriumban. visszavágyódás megszüntetődjék. István király titkos tanácsbelijeivel aláírott és törvénnyé lett rendelet. jegyzőkönyv mellett. „I. Az egyik világi tisztség. Cal. Ezt egy esetleges álkanonoknak is tudnia kellett volna. székelyek. számára ez első látásra meghökkentő közlés. Magyarra lefordítva: Október calendéját megelőző kilencedik napon. ahogy le van írva. Oct” rövidítés feloldása "Nomis calendris octobribus”. István király titkos tanácsbelijei”. akkor az szeptember 23-a. írásos másolata. amelynek szövege úgy-ahogy megmaradt. Aztán: „Szilassy család levéltárában 1816-ban”. Olyan nem volt. leendő közlésül és kiadatott: Mely szerint Szilveszter pápa tanácsolása folytán határoztatott.következő. Gömör és Kishont vármegyék táblabírája”. hogy a papság azok használatára jutalmazás mellett betaníttassék. Vatikánban Jakab apostol ünnepén. Miként kiváló történészünk és magyar diplomatikával foglalkozó kutatónk. „Vatikán. hogy lesz még második Istvánunk is. mert Szent István okleveleit darabszámra ismerjük. Ha szemügyre vesszük a keltezést. miként ez . vagy véseteket beadnak 1-től 10 dénárig kapjanak jutalmat. Ez még rendben van. Ottóét. és helyébe latin betűk használtassanak. Már az első adat sem lehet helytálló. hogy az egyházakban található pogány betűkveli felírások és imakönyvek megsemmisíttessenek és latinnal felcseréltessenek. Ezt a keltezést csak a Vatikán állam megalapítása után írhatták volna. Istvánnak sehol sem. István király megmaradt okleveleiben vagy Pannónia királyának. mindenesetre van itt néhány tény. amely szerint „Vitéz András rozsnyói kanonok. a magyar keresztény egyházak leendő keresztülvitel. De a keltezéshez tartozó "die festo Jacobi apostoli" szöveggel már két probléma is van Püspöki szerint: Az egyik az. és a pogány írásról. Itt rendeltetik. Miként Püspöki kifejti. Ez a két hivatal kizárta egymást." Forrai Sándor. akkor valamelyik magyar levéltáros nem dugott bele még egyet. akkor is.Zs. Ha a leadáskor nem volt. se III. ezt lehetett írni. 1000-ben. nem Vatikánt. Jelzete: Vatikán ezerben. a 16. összesen tízről van tudomásunk. ami önmagában cáfolja a fenti rendeletszöveg eredetiségét és megbízhatóságát. amely értelme szerint Domonkos esztergomi érseknek. azt kell megállapítanunk. akkor nem volt táblabíró.). de I. Ha ugyanis kanonok volt. Vitéz András rozsnyói kanonok. jobbról-balrai pogány írás megszüntetődjék. században hamisították. miként ez köztudott.” Kiskunhalasi rováspálcák A szöveg valóban így hangzik: „I. hogy a magyarok. akkor még nem is éltek Magyarországon kunok – L. magyarul „október első napját megelőző kilencedik napon". semmilyet. Nincs benne ilyen oklevél. valamint pedig azok. hogy július 25-én volt s egyébként most is akkor van. Gömör és Kishont vármegyék táblabírája 1816-ban a Szilasi család levéltárában őrzött érdekes oklevelet fordított le. nem látott Szent Istvánkori oklevelet: se Berengár királyét. valamint tanításától papi állása vesztése és 20 arany penzának büntetése fizetése mellett eltiltassék.

A latin rítusú (katolikus) pasztoráció csak 960 után kezdődött meg igazán. Szegény klerikus még a tisztítótűz után sem tudta volna ezt a pénzt kifizetni. vagyis 19. sz. 920 után) kezdenek megerősödni a nyugati kapcsolatok (normannvikingek. Gyula bizánci keresztény volt és . Utóbbi megtérése tartósnak bizonyult és nemcsak papokat. és beolvadnak a keleti szlávok (antok) közé. hogy hamisítvány. Amellett. aki felvette -. századi. mert csak magát teszi nevetségessé. csak 988ban térnek át a keleti kereszténységre.) Állítólag Szent Metód is találkozott egy magyar herceggel. hogy az augsburgi vereség (955) után a kelet felé forduló kalandozó portyák miatt megromlott Bizánc és a magyar törzsek viszonya. S akkor is főleg a Dunántúl északnyugati részén és a Felvidék nyugati sávjában. ennyit ennek a csodálatos oklevélnek a hitelességéről. ugor. (Az egyházból. hogy lett öt. A 830-as évektől (a kazár birodalom felbomlásának kezdetétől) a Levédiába. Sajnálatosan. A 970 utáni időszaktól lényegében a XII. Hieroteosz szerzetespap személyében. mert akkor is hamisítottak emeletes dolgokat. u. Igaz. Bizánc mellett mind szorosabb kapcsolatba kerülnek a ruszokkal és a -. bekerülve a Keletrómai Birodalom szövetségi rendszerébe. bolgár. Úgy tűnik. Később Árpád fejedelem testőrsége is rusz harcosokból rekrutálódott. aki az erdélyi területeket és a Tiszántúl nagy részét is uralta. alán és egyéb népelemekkel) bekerülnek a kelet-európai hatalmi rendszerbe. végéig a keleti keresztény (bizánci. A kazár birodalom függéséből fokozatosan kiváló magyar törzsek egyre szorosabb kapcsolatba kerültek Bizánccal.Csak a kalandozások korában (Kr. (Bíborbanszületett) Konstantin császár uralmának második felében. Őt "Pannónia püspöke" címmel ruházta fel a császár. első harmadáig a létrejövő magyar törzsszövetség külpolitikájára három hatalom gyakorol döntő befolyást: Bizánc.a X. mely akkor még formailag egységes volt a khalkédóni zsinaton váltak ki a monofiziták. Egészen a X. keleti frankok. Az első térítők keleti rítusú (ortodox keresztény.teljesen logikus is. Talán emiatt volt kénytelen távozni Hieroteosz is. Már a honfoglalás előtt kapcsolatba kerültek a vándorló magyar törzsek a kereszténységgel. monofizita és nesztoriánus) térítők voltak.főleg Erdélyben. sz. de ő ezt akkor még nem tudhatta. hanem térítő püspököt is vitt magával. később már néhol rusz) térítő missziók vezető szerepet játszottak a térítésben. valószínűleg a 952-957 közötti időszakban. 940 után vett komoly lendületet a magyar törzsek körében. német fejedelmek. balti és szláv törzseket. itáliai tartományurak). a Kijevi Rusz és a bolgár cárság. hogy ez a kézirat egyáltalán múlt századi-e. 948-ban Bulcsú vezér keresztelkedett meg Konstantinápolyban. A keresztény térítés valójában VII. Püspöki végkövetkeztetése: tulajdonképpen ez a képtelenségeknek a halmaza. A magyar törzsek ettől kezdve egészen a XII. amit rárótt volna István király. A ruszok ekkor még pogányok voltak. 862-ben a Rurik fivérek vezetésével elfoglalták Kijevet (illetve a helyén álló szláv települést) és létrehozták a Kijevi Ruszt. Bár Szent István egyházjogilag a pápasághoz kapcsolta a magyar egyházszervezetet. Nagyon kíváncsi lennék.erős maradt a keleti keresztény irányzatok hatása. az Alföldön és Délvidéken -.a kereszténységet. amelyekre még pecsétet is tettek. Később fokozatosan a ruszok (varégek) is elszlávosodnak. 952-ben pedig Gyula vezér. S az ún. sz. századig szoros kapcsolatban állnak a kijevi Rusz állammal. Ajtonyt bulgár szerzetesek keresztelték meg. A ruszok (varégek) eredetileg viking törzsek voltak és a mai Svédország területéről dél felé nyomulva hódították meg az útjukba eső finn. még rendkívül amatőr és primitíven buta is. Most ne is beszéljünk a büntetés mértékéről. végéig lényegében a magyarságon belül kétféle keresztény liturgia egymás melletti létezése és rivalizálása folyt.szavai hatására -. Megszűnésének körülményei tisztázatlanok. Ennek ellenére -. majd Etelközbe vándorló magyar törzsek (a hozzájuk csatlakozó kabar. Nem kellene rá hivatkoznia senkinek. Nos. mert 20 arany pénzen 50 ökröt lehetett volna venni.volgai bolgároktól elszakadt -elszlávosodott s keleti kereszténnyé lett nyugati bolgárokkal (Bolgár Cárság). vagy 1968-as? Még az is mentség lenne. de -főleg a kalocsai érsekség területein -. "pogány" törzsfők többsége is valójában (legalábbis forma szerint) keleti keresztény volt. ha múlt századi lenne. Az első magyar püspökség tehát keleti rítusú volt és Gyulafehérváron működött.

Géza nem hagyta kihasználatlanul ezt a lehetőséget: leánykérő küldöttséget menesztett István fia számára Regensburgba.. vagyis az uralkodó halála után annak elsőszülött fia követi őt az állam élén. A Szent István-i út .részben Bizánc hanyatlásának következményeként -. elismerve Magyarországot az Avar Kaganátus .i korona) és a kettőskereszt (III. fegyverforgatásra alkalmas tagja örökli.újabb kutatások szerint -. hogy az országot. aligha kétséges – egyetlen forrás sem utal rá –. sem térhetett ki.valószínűleg Koppány is megkeresztelkedett keleti rítus szerint. Koppányt is megkeresztelték a nyugatról jött térítő papok. akinek apja halálakor III. örömmel belement a kelet felé békét biztosító házasságba. Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése Szent István Nagyobbik legendája ekképpen örökítette meg a 990-es évek elején lezajlott sorsdöntő eseményt: Géza „összehívta tehát Magyarország előkelőit a következő renddel. Így esett a választása Vajkra. ugyanis a középkorban általánosan elterjedt dinasztikus házasságkötés a két érintett ország közötti békét és szövetségesi viszony létrehozását jelentette. hogy ez alól „a hatalmas és vitéz Koppány vezér”. 1200 után -. s ennek megerősítésére mindnyájuktól hűségesküt vett. amelyhez megnyerte a 996 februárjában Regensburgban tartózkodó császár beleegyezését is. Sarolt is bizánci keresztény volt és öccse. nesztorianizmusnak is) 1200-ig jelentős. amikor az első nagy. sz. s akit a birodalomhoz tartozó Csehország belső és külső viszonyai mindvégig lekötöttek. elsősorban a Németrómai Birodalommal. és szükségszerűen beleütközött a gyepűsáv lakatlanságát biztosító magyar határvédelembe. az ún. hogy előzőleg. Ehhez elsősorban három dolgot kellett megteremteni. illetve Bajorország lemondott a Pannonia felé való továbbterjeszkedésről. aki a keresztségben az István nevet kapta. latin keresztény missziós hullám elindult. Géza (972-997) szakított a trónöröklés ősi. ami addig nem létezett: a földesúri jogok szilárd rendjét. Béla óta) a magyar címerben. Úgyhogy az ún.Ajtony udvari embere volt ifjúkorában. Sőt: családon belül is (a szűkebb Árpád-rokonságban is) az egyik ág ortodox keresztény volt! István anyja. Másrészt az is bizonyosnak tekinthető. Az osztrák-morva területek és a Bécsi-medence átengedése ellenében a Német-római Birodalom. aki „már Géza vezér életében vezérséget viselt”. IV. Istvánt maga után uralkodóvá emelte. amin azt értik. Ennek emléke a Szent Korona görög része (corona graeca).volt-e alternatíva ezer esztendővel ezelőtt? A hazai történetírás Géza fejedelem és Szent István nevéhez kapcsolja az államalapítást. A dinasztikus házasság megkövetelte a határrendezést is a vitatott területek esetében. A 970 táján megszületett Ostarrichi (Ausztria) a bajor kolonizálás folytán kelet felé terjeszkedett. Erre azonban német részről sokáig nem volt fogadókészség. Vata -. és közös tanácskozás határozata szerint fiát. Az új bajor uralkodó. szeniorátusi rendjével.. hogy a keleti kereszténység irányzatainak (főleg az ortodox kereszténységnek. és a nyugat-európai primogenitúra jogelvét vezette be. "pogánylázadások" háttere is valójában sokkal bonyolultabb. amikor Civakodó Henrik meghalt. Géza a mintegy 70 esztendeig tartó magyar hadjáratok után békepolitikára törekedett a szomszédos országokkal. Iván) is keleti rítus szerint meg volt keresztelve. a világi és latin keresztény egyházi kormányzás intézményrendszerét.háttérbe szorult a magyarságon belül a keleti kereszténység. illetve a már 1000 előtt is létező magyar államot hasonlatossá kellett tenni a Nyugat keresztény királyságaihoz. Henrik herceg. évi pozsonyi diadal óta az Enns-nél húzódó határ helyett – a Lajta és a Morva folyók vonalát Bajorország. de népi hagyományokban a monofizitizmusnak. Vazul (Vászoly) herceg is bizánci papoktól nyerte el a keresztséget. s ún. 972 táján. János (Joannesz. "nemzetiségi vallássá" vált a középkor végére. így ekkor jelölték ki – a 907. A bajor-magyar viszony diplomáciai rendezésére 995-ben nyílt meg a lehetőség.” Ismerve Géza és Sarolt „véres kéz” és ellentmondást nem tűrő politikáját. illetve osztrák őrgrófsága. valamint Magyarország között. miszerint az uralmat a nemzetség legidősebb. S a lázadó Vata és fia. Ottó császár szlávok elleni hadjáratában kellett volna részt vennie. Monomakh-korona (Bizáncból küldött XI. valamint a nyugati jogrendszer átvételét. Megállapítható. néha döntő befolyása volt a honi kereszténységre.

s akinek az egyik fiát Koppánynak hívták. Ismert azonban. a Pannonhalmi alapítólevél 12.jogutódjának. Istvánt Géza halála után Somogy ura ki akarta űzni atyja székéből. és él ma is a legfantasztikusabb összeesküvés-elméletekkel összefonódva. Vászoly) lett a neve. hogy a Vecellin-utódok hagyománya szerint Szent István a Koppány ellen induló testőrség élére Hont és Pázmány főembereket állította. Kifejti. Szöréndet is keresztvízbe mártották. hogy Koppány herceg (Cuppan dux). míg végre ostromgyűrűbe zárta Veszprémet. 997 őszén meghalt. s először Veszprém várát vette ostrom alá. amely a trónörökös. vagyis az uralkodó utáni legidősebb férfi önálló országlását és az uralkodásra történő felkészülését jelentette. a sereg parancsnokává pedig Vecellin sváb vendéget tette meg. évi Pannonhalmi alapítólevél 12. a primogenitúra elve alapján Géza halálát követően az esztergomi várban Istvánt egyházi szertartás mellett felövezték a megszentelt fejedelmi karddal. A múlt törmelékeiből arra következtethetünk. Már atyja. Géza fejedelem nem sokkal fiának házassága után. Az ősi jogszokáshoz ragaszkodó Koppány lázadása ekkor már kitört „Somogyországban”. századi megtoldója a „németek és magyarok közötti” háborúról beszél. mert a későbbiekben ez a tévhit széles körben elterjedt. A Somogyban Koppány legyőzése után birtokot nyert Vecellinnek a harcokban fontos érdemei lehettek. Miként fentebb már utaltam rá. erős ellenzéki mozgalom támadt az országban. században készített jövevény famíliák lajstroma csak a Vas megyei Hermánynemzetséget eredezteti Gizella kíséretéből. 997-ben tehát Saroltot illette meg. testvéröccsének viszont az ugyancsak görög Vazul (Bazil. Származásáról Bakay Kornél a következőket írja: „Géza nagyfejedelem uralkodása eléggé ismert számunkra. Gizellát a korban általános szokás szerint a papok mellett bajor lovagok is kísérték új hazájába.1983) című alapmunkájában részletesen elemzi ezt a kérdést is. aki Géza fejedelem fiának. hogy a Gizella kíséretét alkotó idegen lovagok száma ennél szélesebb körű volt. az Árpád-házi szenior. a testvéréről azonban feltűnően hallgatnak a források. hogy élt egykoron. Fontos erre a körülményre kitérnünk. eszerint István serege rekrutálódott volna svábokból és bajorokból. amely az Árpád-korban az uralkodó feleségét. század második felében egy Szörénd (Zirind) nevű nagyúr. István és Gizella szobra Szegeden A 13. hanem Géza özvegyét. Utódjára egy véres kézzel összetartott egységet hagyott. Azonban a nyugati jogszokás. A magát törvényes utódnak tekintő Koppány nemcsak a trónra és István életére tört. Koppány fiának pedig a keresztségben a László (Calvus Ladislaus) nevet adták. azonban távolról sem volt olyan nagy létszámú. s feltehetőleg egyesülve a Zala-vidék és a Kálimedence hozzá húzó hadi népével. Az ekkor kialakított határ lényegében 1920-ig állott fenn. Maga a dukátus az Árpád-kori Magyarország jellegzetes uralmi intézménye volt. E beállításban bizonyára szerepe van a családi elfogultságnak. hogy amint híre ment halálának. évi IstvánKoppány harc esetében az 1002. hogy a 997. századi „megtoldója” szerinti „németek és magyarok közötti” háborúról lehessen beszélni. hogy a Somogy megyében csoportokat alkotó törzsi helynevekből következtethetünk István hadának etnikai összetételére. Miként a Pannonhalmi alapítólevél és Szent István Kisebbik legendája megjegyzi. a 10. A Balatont megkerülve. akinek tar fejére utalással Tar Szörénd (Calvus Zirind) volt a neve. s ekkor kaphatta a Mihály nevet. hogy egyedül őt állították az egész sereg élére. Géza fejedelem . Bár nagyon valószínű. Vajk-Sztephanosz (Istvánnak) az unokatestvére (avunculusa) volt. sőt nyílt fegyveres lázadás robbant ki ellene Koppány vezetésével. Koppány István Bakony-Veszprém környéki uradalmait és népességét pusztítva nyomult előre. Saroltot is feleségül követelte magának. de az felettébb kérdéses. Korántsem véletlen. Koppányé pedig magyarokból. Annál is inkább. Györffy György István király és műve (Bp. I. A magyar küldöttség István számára az eredetileg apácának készülő Gizella hercegnő kezét kérte meg. amellyel a társadalom jelentős része szemben állt. Az ünnepélyes felavatást minden bizonnyal Domonkos püspök végezte. azonos a források Szár Lászlójával.” Koppány a dinasztikus országmegosztás alapján a somogyi dukátus kormányzását kapta Géza fejedelemtől. Györffy legendagyártás helyett egzakt módon rámutat.

hogy a Szigetvár közelében lévő Váty vár az Árpád-korban egy székely ispánság és a vátyi esperesség központja volt. esetleg országos lázadás kibontakozását. A véres csatában Koppány elesett. hogy csak a nehézfegyverzetű testőrség állt javarészt németekből. majd Géza 972-973-ban bekövetkezett külpolitikai irányváltásakor és az osztrák végek feladásával telepítették át őket a Sármellék vidékére. Lesencetomajt és Cserszegtomajt. Ság. Mindez arra mutat. vagyis bolgár) enged másféle katonai segédnépekre. században külön besenyő ispánságot alkottak. és a Zalavár felé irányulót Kolon vár zárta el. A 4 Besenyő helynév mellett egyedülálló a térségben a 6 Berény és 4 Kér nevű falu. vagyis rokon. Veszprémben. Minthogy e két törzsi helynévből más megyében legfeljebb 1-2 fordul elő. a 14. Az ugyancsak határőr székelyek letelepítése Somogy és Baranya érintkező sávjára ugyanolyan szabálytalan településföldrajzi jelenség. Ezt a tényt erősíti az a körülmény is. A döntő ütközet feltehetően valahol Veszprém és Várpalota között zajlott le – Györffy vélekedése szerint Sólyon – ahol forrásaink 1009-ben egy Szent István vértanú tiszteletére emelt kápolnát említenek. Esztergomban és Gyulafehérvárott. tehát mai szóhasználattal polgárháború zajlott a két fél között az uralkodói hatalom megszerzéséért. majd a győzelem után ott letelepített harcosok falvait láthatjuk. csatlakozott népek adták. 2 Ság és 1 Lándor (azaz nándor. katonai segédnépekkel és törzsi katonaság falvainak sokaságával zárta körül. arra következtethetünk. a Sárvíz közelében pedig nincs országhatár. és az ország négy várának kapujára tűzték ki elrettentésképpen: Győrben. hogy a 10. mind István hadi népe magyarokból tevődött össze. akinek utóbb a király a Balaton északi partján adományozott három falut: Badacsonytomajt. század közepén Tonuzabával bejövő besenyőket először a nyugati határ védelmére helyezték el. ennélfogva a somogyi törzsi településnevekben nagyrészt a Szent István által Koppány ellen vezetett. Figyelemreméltók azonban a somogyi törzsi helynevek is. hogy a kabar hadakat István kabar sógora vezette. Rajtuk kívül 3 Örs. hogy más törzsbeli harcosok nem vehettek részt a küzdelemben. a Somogyból Pécs felé vezetőt Váty vár. ezt figyelembe véve meglehetősen furcsa. Végezetül a Zala. csak a Koppányt uraló „Somogyország” határa. Káloz. Ugyancsak különös településtörténeti jelenség. de lényegében véve mind Koppány.Koppány somogyi „országát” preventív célzattal várakkal. Valószínű. hogy 907-ben Pozsonynál a magyar hadak fényes győzelmet arattak a német birodalmi ármádia felett – amelyet további fényes nyugat-európai hadi sikerek követtek –. Ez természetesen nem jelenti azt. század végétől említik oklevelek. Valószínű. Fejér és Tolna felé nyíltan maradt határvidéken törzsi helynévvel jelölt katonai települések láncolatát találjuk. miszerint Géza Koppányt mint potenciális ellenfelet teljesen elszigetelte az általa kormányzott területektől. és csak Koppány mint lehetséges jövőbeli lázadó bekerítésével indokolható. Ezek egyrészt a magyar Kér és Keszi törzsből. hogy a besenyőkön kívül az idetelepített berények és kérek adhatták seregének fő erejét. A fentebb ismertetett településtörténeti jelenségek jól szemléltetik. E katonatelepek etnikuma nagyjából egyezik a Somogyot körülvevő katonaelemmel. 2 Keszi pedig a hasonló nevű magyar törzs vitézeire következtetni. és számottevő magyar és rokon népi katonai erővel tartotta sakkban. illetve megtartásáért. hogy néhány évtized elteltével Szent István „német” hadserege tönkreveri Koppány „magyar” seregeit. A sármelléki besenyőket a 12. hadi népe vereséget szenvedett. Koppány testét felnégyelték. Legfeltűnőbb 3 vár építése Somogy megye határainál. Besenyő és Tolmács törzseiből valók. 2 Oszlár (alán). hogy a besenyők élén az ugyancsak rokon Tomaj állt. A Koppány-Szent István konfliktus és a „ki . melyek a Géza uralma alatt álló területek központjába vezető hadi utakat zárták el: a Székesfehérvárra vivő utat Úrhida vár. mint a besenyőké a Sárvíz mellé. Örs. miszerint István seregének zömét a könnyűlovas magyarok mellett besenyők és kabarok. Székely. s kézenfekvő. másrészt a katonai segédnépek Kozár. Ladány. Idekerülésük azért régi problémája a magyar településtörténetnek. mert a besenyők határőr szolgálatot láttak el. hogy megakadályozza egy szélesebb. Berény. Koppány hadra kelését gyorsan követte Szent István rajtaütése. azt azonban kétségtelenné teszi. Veszprém.

vajon jogosan kívánta-e az uralmat. mivel István és Koppány unokatestvérek voltak. a visszaesőké megnyírás volt. akár a hitgyüli. helyettük ezentúl az izé szó használtassék! Ennyire kell ezeket és állításaikat is komolyan venni. melyikük volt az idősebb. mintsem a történettudomány vagy a publicisztika illetékességi körébe tartoznak. mindenáron beleerőltetik a mai politikai ideológiákat és rögeszméiket egy 1000 évvel ezelőtti tradíciókon alapuló világba. sem Ajtony nem vitatta el a királysághoz való jogát. mire István utána küldte asszonyát. végül – a legnagyobb valószínűséggel – 1008-ban (de van olyan vélemény. akivel le kellett számolnia: 1003-ban nagybátyja. hogy Szent László még az 1080as években is rendelkezik I. Akár István is lehetett. de józan ésszel sem rendelkeznek. mindenkor az ő leszármazottai közül választanak a magyarok utódot. Hogy a rokon erdélyi Gyulát szabadon engedte. akik nemhogy elemi szintű történelmi ismeretekkel. gúnár szavak kimondása. tehát vérrokonok közötti legbestiálisabb kegyetlenkedésekkel és véres leszámolásokkal. illetve miközben Szent István megszabadult legfőbb ellenfeleitől. valamint a turul neve kiejtésének állítólagos tilalmáról. Géza jelölése alapján. hogy 1028-ban) a bizánci rítus szerint megkeresztelkedett és egyben a birodalommal szövetkezett. Hiszen a vérszerződés és a korabeli jogszokás csak azt szabályozta. a Bizánccal szövetkező erdélyi Gyula (eredeti neve Prok lehetett) ellen indult. Miután. Horribile dictu. hiszen az engedetlenséget tanúsítók meglehetősen enyhe büntetésben részesültek. törvénykönyvének 22. miszerint „akik . hogy ameddig Álmos utódai élnek. ezek kis közösségek. még azt sem tudjuk. Ajtony. de az Thietmar érsek krónikája szerint rövidesen megszökött Lengyelországba. S ezt az a tény is alátámasztja. Ami a Szent István által kibocsátott – de más kútfők tanúsága alapján is megerősített – dekrétumok alapján egyáltalán nem lehetett kegyetlen. amelyre megesküdött Koppány vezér is. Koppány a fejedelemséget vitatta el tőle s anyját. törvénykönyvének 9. annak prózai és egyszerű oka van. a latin rítusú kereszténység mind szélesebb körű. Gézával –.Ezennel megtiltatik a liba. hogy az öröklés a szeniorátus vagy a primogenitúra elve alapján történjék-e. mind a szeniorátus elve szerint őt illette a trón. Csanád keze által elesett az ütközetben. a Lúdas Matyi című magyar klasszikus rajzfilmet idézi. Azt azonban semmiféle korabeli hagyomány és íratlan. miszerint a térítésnek ellenszegülők négyfelé vágassanak és felkoncoltassanak? Nyilvánvalóan semmi. Így is tettek 1301-ig.képviselte a magyarság valós érdekeit” kérdés azonban az ütközet végeztével korántsem zárult le. melyben ezek fenntartás nélkül hisznek. cikkelye alapján arról. tehát a kor emberének felfogása és megítélése szerint a felnégyeltetésben nem volt semmi különös.. a rovásbotok elégetéséről. általános elterjesztéséhez. semmi közük nincs a magyar történelemhez. miként ezt néhány Fb-s bejegyzésük mutatja.és egyházszervező tevékenységéhez. Saroltot követelte magának. Két hatalmas úr. ennélfogva megnyilvánulásaik sokkal inkább a pszichiátria. cikkelye szerint a vasárnapi templomkerülők büntetése verés. Az Istvánnak tulajdonított hamisítvány. Ráadásul e trónharcban azt sem tudjuk.. „tűzzel-vassal” végbemenő térítés – ellentétben apjával. Gyulát a döntő ütközet után fogságban tartotta. Amennyiben István brutálisan akart volna téríteni. Szent Istvánnak Koppány legyőzése után még korántsem került a birtokába az egész ország. s Ajtony esetében sem tudunk felnégyeltetésről. Egyébként a korabeli – és későbbi középkori – nyugati frank (francia). majd kodifikált jog nem szabályozta. hozzákezdhetett állam. miként I. azonban mindenképpen. Akkor viszont mind a primogenitúra. keleti frank (német) és angolszász krónikák – afféle horrorisztikus krimiként – tele vannak az egyes uralkodó dinasztiákon belül. Persze. törzsfő volt. hogy ne foglalja törvénybe. lúd. a marosvári nagyúr pedig István hadvezére. territoriális törzsi államát kívánta megtartani István névleges fősége alatt. hiten alapuló szekták. Egyébként az 1990 után rákos sejt módjára elburjánzó posztmodern neotáltos szélhámos „látóknak" köszönhetően rengeteg „hívő" van. a Temesközt uraló Ajtonyt győzte le. Ellenben sem Gyula. csak saját. vajon mi oka lett volna rá. melyben nemes és nemzetes Döbrögi Dániel az első 25ös részlet lerovása után kidoboltatja Döbrögben: .

Vitéz András rozsnyói kanonok Gömör és Kishont vármegyék táblabírája 1816-ban a Szilasi család levéltárában őrzött érdekes oklevelet fordított le. vagy véseteket beadnak 1-től 10 dénárig kapjanak jutalmat. S ezt a tényt egy német forrásból. valamint tanításától papi állása vesztése és 20 arany penzának büntetése fizetése mellett eltiltassék. 60-70 év alatt a pogányságnak még az írmagját is kiirtották volna. számára ez első látásra meghökkentő közlés.Zs. Továbbá. forrásokhoz és kövekhez ajándékot visznek. hogy ezek kiirtásával a pogány vallásra emlékezés. hogy az egyházakban található pogány betűkveli felírások és imakönyvek megsemmisíttessenek és latinnal felcseréltessenek. valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek. S teljesen téves az az álláspont. jobbról-balrai pogány írás megszüntetődjék." Forrai Sándor. Először is azért.” Nyilvánvaló. Vatikánban Jakab apostol ünnepén. Már az első adat sem lehet helytálló. mindenesetre van itt néhány tény. összesen tízről van tudomásunk. Aztán: „Szilassy család levéltárában 1816-ban”. hogy a papság azok használatára jutalmazás mellett betaníttassék. szent királyunknak ilyen rendelete nem volt. A legenda története a következő. visszavágyódás megszüntetődjék. a 16. jegyzőkönyv mellett. mert kb. István király titkos tanácsbelijeivel aláírott és törvénnyé lett rendelet. Az egyik világi tisztség. akik régi pogány iratokat. Kettőnek a szövege nyilvánvalóan hamis.pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak. akkor nem volt kanonok. hogy mennyi hamis belőlük: 90% vagy csak 5%. akkor még nem is éltek Magyarországon kunok – L. hogy a magyarok. Konrád (1024-1039) német római császár hatalmas sereget vezetett 1030-ban Magyarország ellen. 1051-ben I. Henrik 1024-ben elhunyt. és a pogány írásról. században hamisították. Miként Püspöki kifejti. akkor ez a Szent László-i törvény meg sem születik. amely szerint „Vitéz András rozsnyói kanonok. Miként kiváló történészünk és magyar diplomatikával foglalkozó kutatónk. Nomis calendis octobribos Die festo Jacobi apostoli. Magyarra lefordítva: Október calendéját megelőző kilencedik napon. A beadott iratok és vésetek pedig tűz és vassal pusztíttassanak el. teljesen értelmetlen lenne. Gömör és Kishont vármegyék táblabírája”. Ami pedig a sokat emlegetett és a Facebookon óriási karriert befutott. ha az István-kori misszió „tűzzel-vassal” történik. és egyúttal általa Szilveszter pápával. II. amelynek szövege úgy-ahogy megmaradt. Arról a nyolcról kétszáz éve folyik a vita. Jelzete: Vatikán ezerben. Püspöki Nagy Péter elmondja. leendő közlésül és kiadatott: Mely szerint Szilveszter pápa tanácsolása folytán határoztatott. Budapest. az Altaichi évkönyvekből tudjuk! S Bécs is magyar kézre került. Ez a két hivatal kizárta egymást. Amikor Gizella királyné testvére. Ha ugyanis kanonok volt. akkor valamelyik magyar . ezt követően benyomult Ausztriába. írásos másolata. vagy fákhoz. s vele fiágon kihalt a bajor uralkodóház. akkor nem volt táblabíró. Itt rendeltetik. aminek végül az lett a következménye. ami önmagában cáfolja a fenti rendeletszöveg eredetiségét és megbízhatóságát. regösök üldözéséről. Nincs benne ilyen oklevél. és győzi le a Vértesnél a német ármádiát – kiéheztette. hogy Szent István kiszolgáltatta hazáját a németeknek.). ha pedig táblabíró volt. valamint pedig azok. nos. hogy Szent István magyar serege többször visszacsapott. Ha a leadáskor nem volt. sőt sokak által még el is hitt Szent István-i rendeletet illeti a rovásírásos botok állítólagos megsemmisítéséről és a táltosok.” A szöveg valóban így hangzik: „I. a másik egyházi. bűnükért egy ökörrel fizessenek. István sógora. azonban a magyar király a felperzselt föld taktikáját alkalmazva – miként teszi ezt majd két évtizeddel később. és helyébe latin betűk használtassanak. székelyek. maradt még nyolc. tönkretette Konrád egész haderejét. és Bécsnél bekerítette és megadásra kényszerítette az egész birodalmi haderőt. mert Szent István okleveleit darabszámra ismerjük. a magyar keresztény egyházak leendő keresztülvitel. hamar megromlott a három évtizede kiváló német-magyar viszony. kunok (jelzem. A Szilassy család az 1750-es években átadta levéltárát a Magyar Országos Levéltárnak. Császári és bajor csapatok többször is fosztogatták a Fischa-Lajta mentén húzódó nyugati határvidéket. amely értelme szerint Domonkos esztergomi érseknek. András királyunk. Végül II.

tehát összesen csak három olyan esetet tudunk az Árpádok idejéből. Szent István szobra a Halászbástyán Szent Istvánnak a nagylegenda szerint több fia volt. hogy a legenda írója Imre igazi természetét semmiképpen sem ismerhette. A másik egy naptári ellentmondás. hogy több hibát is tartalmaz. Sajnos. hogy lett öt. mert az elsejét mindig beszámították a leszámítandó napokba. István király megmaradt okleveleiben vagy Pannónia királyának. ahogy le van írva. amit rárótt volna István király. Ottóét.” Nos. Egyszóval: a korszakban túlnyomórészt a primogenitúra elve érvényesült a szeniorátus jogával szemben. hogy Rómában egy szent apostol neve elé ne írták volna oda a szent jelzőt. nem Vatikánt. Ha ugyanis a „nomis calendris octobribus”-t kikeressük a kalendáriumban. Közismert. ő azonban korán meghalt. század elején élt legendaírója a papi nőtlenség. hogy nem volt elsőszülött fiú. A 12. mert akkor is hamisítottak emeletes dolgokat. A „IX. de I. és . Nos. hogy milyen napra esett Szent Jakab apostol ünnepe 1000-ben. Ezt a keltezést csak a Vatikán állam megalapítása után írhatták volna. ameddig Álmosnak. ha múlt századi lenne. Most ne is beszéljünk a büntetés mértékéről. amelyekre még pecsétet is tettek. „I. miként ez köztudott. amikor a királyfit mint szűz házasságban élő trónörököst mutatta be. még ha táblabíró volt. Nem kellene rá hivatkoznia senkinek. akkor azt látjuk. Ha szemügyre vesszük a keltezést. Imréről is nagyon keveset tudunk. miként ez teljesen logikus is. amelyben Koppány elbukott. amelynek magyaros alakja az Emrik. ezt lehetett írni. vagy 1968-as? Még az is mentség lenne. mert csak magát teszi nevetségessé. Szegény klerikus még a tisztítótűz után sem tudta volna ezt a pénzt kifizetni. Az egész Árpád-kor történetét végigkíséri a trónutódlás problémája és az ebből az ügyből rendre kiújuló trónharcok sorozata. se III. Ez még rendben van. mindenkor közülük kell uralkodót választaniuk a magyaroknak. aki ezt a rendeletszöveget írta. mert nem tudhatta. de ő ezt akkor még nem tudhatta. s élete alkonyán magának Istvánnak is szembe kellett néznie a trónöröklés súlyos kérdésével. Nagyon kíváncsi lennék. hogy amennyiben több Árpád-házi herceg is életben van – s általában ez volt a helyzet –. ennyit ennek a csodálatos oklevélnek a hitelességéről. István király titkos tanácsbelijei”. semmilyet. vagyis 19. a cölibátus gondolatának akart hazai eszményképet állítani. „Vatikán. 1000-ben. ilyen irat nincs a Szilassy-levéltárban. Arról azonban semmiféle jogszokás vagy tételesen kodifikált törvény nem rendelkezett. századi. hogy hiányzik a szövegből a „sancti” azaz szent szó. Valószínűsíthető. ugyanis akkor valamilyen jelzete lenne. 1000-ben még Rómát írtak. Cal. akkor is.levéltáros nem dugott bele még egyet. 12 esetben pontos ismereteink vannak arról. akkor az szeptember 23-a. hogy lesz még második Istvánunk is. Amellett. Ezt egy esetleges álkanonoknak is tudnia kellett volna. hogy a vérszerződés értelmében addig. hogy ez a kézirat egyáltalán múlt századi-e. se magán oklevelet. Idősebbik fiát Ottónak nevezték. hogy hamisítvány. vagy a magyarok királyának nevezi magát. Oct” rövidítés feloldása "Nomis calendris octobribus”. Szent István Imre herceget jelölte ki utódjának. Istvánnak sehol sem. ez esetben melyikük vegye át az uralmat elődjétől. illetve Imre lett. nem látott Szent István kori oklevelet: se Berengár királyét. Ifjabbik fia a Heinricus (Henrik) nevet kapta a keresztségben. Ez az ember. Mindazonáltal az Álmos-Árpád dinasztia közel félezer esztendős uralkodási idejéből 28 uralkodót ismerünk. se pápait. azt kell megállapítanunk. mert 20 arany pénzen 50 ökröt lehetett volna venni. miként a kor oly sok más szereplőjéről. aki Imrével személyesen találkozhatott volna. hogy július 25-én volt s egyébként most is akkor van. amikor tudatosan nem az elsőszülött fiú következett. hiszen 1110 táján már senki sem élt. s ebből a 28 uralkodóból 12 esetben az elsőszülött fiú követte apját a trónon. Püspöki végkövetkeztetése: tulajdonképpen ez a képtelenségeknek a halmaza. Olyan nem volt. Igaz. még rendkívül amatőr és primitíven buta is. A jogi tisztázatlanság eredményezte a Szent István és Koppány közötti harcot. De a keltezéshez tartozó "die festo Jacobi apostoli" szöveggel már két probléma is van Püspöki szerint: Az egyik az. A probléma csupán annyi. magyarul „október első napját megelőző kilencedik napon". Tulajdonképpen minden adat úgy rossz. Sajnálatosan. hogy Imre herceg trónörökösként elfoglalta a bihari dukátust. Ha viszont megnézzük. illetve Árpádnak élnek férfi leszármazottai.

) A Hildesheimi Évkönyvek korabeli feljegyzéséből tudjuk. II. de a merénylet három kitervelőjét bíróság elé állíttatta. illetve zavarosak. akár a legszörnyűbb szankciót is alkalmazva ellene. elit alakulata a varég-orosz testőrség volt. így sem Szent Istvánt. s ezt követően az Álmos-ág uralkodik tovább. vagyis Vazul unokájának. ami az életszentséget és a szűzi házasságot illeti. amelynek törzse. Szent István nagylegendájának írója 1083 táján. hogy még a Vazul-ág érdekében íródott Magyar Krónika – nem lévén Istvánnak örököse. ami kétségessé tette a király előtt. Álmos herceggel. összehívta a tanácsot Orseolo Péter királlyá tételének ügyében. Annyi tudható a fennmaradt forrásokból. A zajra a király felriadt és arra a kérdésére. Nyilván az ő halálával kapcsolatban is felvetődhet a politikai gyilkosság gondolata. hogy végleg leszámoljon a rá többször fegyveresen támadó trónkövetelő öccsével.apja a királyi seregek parancsnokává tette. Vazul örökölte volna. hogy név nélkül. hogy kinek is állhatott volna érdekében a merénylet elkövetése. hogy nem nevezte meg. hogy merényletet kövessen el István ellen. hogy mi történt. hogy a kereszténység ortodox-bizánci változatának híve volt. amelyet az ítélet-végrehajtók szerencsére nem teljesítettek. sőt arra is parancsot adott. (Egyébként a korban egész Európában bevett gyakorlat szerint a királyok idegen etnikumú testőrséget. hiszen a szerző Könyves Kálmán (1096-1116) valamelyik udvari papja volt. s épp a legenda írásának idején készült a király arra. István neki megkegyelmezett. Egyikőjük alkonyatkor István ágyához lopódzott. akiktől tájékoztatást és fontos közléseket kaphatott volna. (Rövidesen mind Álmost. hogy a királyi trónra. Az első Magyar Krónika másképpen kerülte meg a Vazul-kérdéskört: nem szólt a király elleni . Szent István fiának szenvedélyes vadásztermészetéről a korabeli lengyel kútfők is tanúskodnak. Ez Vazult arra késztette. A legendaíró szerint az öreg király súlyos betegsége idején négy főúr összeesküdött meggyilkolására. A legendaíró tehát a dinasztia ősatyját. A kislegenda írója úgy érinti a kényes ügyet. Ráadásul keresztneve arra utal. hogy a fennmaradt írott kútfők mind 1046 után. Ezen körülményektől függetlenül is kétségbevonhatatlan tény. Szent István azonban megszegvén az ősi jogot és szakítva a fiági öröklés rendjével. hogy a legendaíró célja nem a merénylet történetének hiteles ábrázolása volt. de a döntő pillanatban kiejtette a kardot a kezéből. noha ekkor még számos kortárs életben volt. hogy István halála közeledtét érezvén. és a négy összeesküvő büntetéséről. Sajnos. Orseolo Pétert tette meg utódjának. hogy a gyermeket kasztrálják. illetve elit harci egységeket fogadtak szolgálatukba. akit már régen hadai fővezérévé nevezett ki. Vazult kiiktatta a történetből azáltal. a szemüket kitolatta és bűnös kezüket levágatta. tehát nagyon is valószínű. s egyúttal intette az urakat a hit megtartására. hogy Imre 1031-ben vadászbaleset áldozata lett. Béla herceget is megvakíttatta. Mindössze annyit említ a trónutódlással kapcsolatban. Az Árpádház örökösödési joga szerint a trónt István nagybátyjának. ugyanis Kálmán fia. ám ezt csaknem 1000 év távlatából lehetetlen bizonyítani. sem pedig Vazult nem lehetett bűnösnek vagy törvényszegőnek feltüntetni. mind annak kisfiát. Szent Lászlónak (1077-1095) uralkodása idején egyszerűen említést sem tesz Vazulról. ezen túl semmit nem közöl a trónutódlás kérdéséről. Imre halála a legnagyobb gond elé állította a már öregedő és betegeskedő Szent István királyt. unokaöcs vagy bármely közeli vérrokon. s az sem egészen egyértelmű. 1046-tól 1301-ig Vazul leszármazottai uralkodtak Magyarországon – szerint is könnyelmű és ostoba természetű volt. Ennek ellenére István mégsem őt jelölte örökösének. hogy legendájának írója igencsak idealizált képet fest róla. illetve a király életére törő támadót miképpen kell megbüntetni. egyik nővérének a velencei dózsétól született fiát. több bűnöst említve számol be a betegen fekvő István ellen szervezett aljas merényletről. A probléma az az előadott történettel. hogy 1031-től Vazul volt a törvényes trónörökös. az egész Vazul-históriával kapcsolatban forrásaink igen ellentmondásosak. István örökös nélkül hunyt el 1131-ben. Mihálynak a fia. megvallotta bűnét és a király bocsánatáért esedezett.) Egyszóval a szerző példázatot írt arról. vagyis a Vazul-ág trónra kerülését követően születtek. Az ok abban keresendő. legyen az testvér. a merénylő a lábaihoz borult. hogy alkalmas-e a királyi méltóságra.

gyakorolják a szeretet erényét. aki 1032 után Magyarországon tartózkodott. e világ dicséretes újjászerzője. s ez a király követének odaérkezése előtt Vazult megvakíttatta és fülébe forró ólmot öntetett. az Altaichi Évkönyvek segítségével ellenőrizve – miként azt Györffy György megállapította – a következő állítások fogadhatók el igaznak: 1. hogy az 1030-as évek elején István már beteg és megtört ember volt. hogy a jogos örököst Szent István kiebrudalta jussából és egy idegent tett a helyébe. Budát Nyitrára küldte. A beteg király ellen kitervelt merénylet kudarca után a királyi bíróság a bűnösöket elfogatta és megvakíttatta. hogy meneküljenek külföldre. Vazul fiait pedig száműzte. aki egyértelműen kijelenti. Sebest küldte Nyitrára. a mi urunk. hogy kit választanak helyette királynak. Mikor az István által küldött Buda Vazult ilyen állapotban az udvarba vitte. és nem egy ponton egymásnak ellentmondanak is. hogy Péter királlyá tétele Gizella királyné műve volt. ha e nap örömei közt bomlana fel teste. Amikor István király a jogos örökös Vazul semmibe vételével Pétert jelölte királynak. hogy őrizzék meg az igaz hitet. sóhajtozás s könnyek árán el is nyerte. Imre temetése. s azt sem Istvánnak. hiszen Péter trónutódlása azt jelentette. szorgalmazzák az alázatosságra törekvést. Gizella ekkoriban aligha gondolta. forrásaink nagyon zavarosak. 3. és ennek a Budának a fiát. az ispánok vezérlő kara a szolgálattevők nagy részével. sőt a lemondás gondolata is foglalkoztatta. végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel és a papsággal. ilyen értelemben tudósít a magyar őskrónika és Kézai Simon is. nagyobb irgalom reményét remélte. Hartvik a következőképpen jeleníti meg Szent István utolsó napjait: „… midőn már nem volt kétséges előtte. Isten kedveltje. de betegsége okozta gyengesége miatt nem tudta a bűnösöket megbüntetni. a lelki szentség kenetét felvette. az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom. Péter. az udvarba hozza és örököseként királlyá tegye. Jézus Krisztus testének-vérének útravalójával felüdített szent lelkét az Úr megtestesülésének 1033. Vazul 1032 táján összeesküdött ellene. hogy elmúlás fenyegeti.merényletről. hogy a jogos trónörököst és a „közvéleményt” az öröklés törvényének megsértése döbbentette meg és háborította fel. hívatta a püspököket és a palota Krisztus nevét dicsérő nagyjait. a megvakításról viszont igen. amelyet elnyertek. a gonosz másik Budával tanácsot tartott. középen feküdt a király. miként az látható. Nos. Több mint ezer esztendő távlatából a gyér és ellentmondásos forrásanyagot tekintve. 2. Az elbeszélés szerint István király súlyos betegségbe esve. s még Szent István életében megkoronázták.’ Közelgett éppen a jeles ünnep. körben álltak a püspökatyák a papsággal. esküt tett az országnagyok jelenlétében Gizella királyné védelmére. Először megtárgyalta velük. hogy kígyót melenget a keblén. Vazul forró ólommal való megsüketítéséről az Altaichi Évkönyvek nem tesznek említést. Endrének. kedveljék az égi szeretet láncait. A közel egykorú német forrással. hű emberét. Meghallva ezt Gizella királyné. ezt külön könyörgésekkel kérte. . majd Csehországba szökött. ugyanazon örökszűz Mária mennybevitelének az angyalok és az emberek előtt nevezetes napja. akit „valamely ifjúkori könnyelműség és ostobaság” miatt ott őriztek. hogy Vazult. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: ’Ég királynője. Etre fiát. Bélának és Leventének azt tanácsolta. melyet halála csakhamar még áldottabbá tett. viszont halálos ágyán István Szűz Mária oltalmába ajánlja királyságát. Eljött hát az áldott nap. A nagylegenda és kislegenda ellentmondásait feloldandó született Kálmán király utasítására Hartvik püspök legendája 1115 táján. csak a Vazult ért büntetésről. így Vazul gyermekeinek. hanem Gizellának tulajdonította. Gizella királyné Orseolo Péter aktív támogatója volt. és Péter családját Gizella családjához szoros kapcsolatok fűzték. vajon a Vazul-ág kizárása a trónutódlásból István vagy Gizella akarata szerint történt-e. A magyar krónikás hagyomány ismétlődő mozzanata ugyanis az. amely az utódot illetően nem közöl nevet. majd atyailag intette őket. szeressék az igazságot. nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet a te kezedbe ajánlom. Persze. nem tudjuk megállapítani. ám 1038-ban hatalomra jutván megfosztotta az özvegyet királynéi birtokaitól és egy várban fogságra vetette. Vazul megvakítása A Vazul-üggyel kapcsolatban megállapítható. a király sírva fakadt.

azonban nem más. a bércre hág s egy országon tekint át. Áldott szigor. Egy dolog azonban bizonyos: Magyarország Vazul utódainak uralkodása idején is – s ez több mint negyed évezredet tett ki – a Szent István által kijelölt úton haladt. mint halhatatlan győzelmi ék. míg Koppányt ezzel szemben a nemzet ősi hagyományainak. továbbá modern értelmezési keretek közé helyezni az akkori történéseket és emberi cselekedetek motivációs tényezőit. az egész István-Koppány ellentétpárt és vitát tekintve. mint történelmi zsákutca és mítoszalkotás.” Szent istván felajánlása A Szent István-i történet utóéletéhez tartozik. hogy éppen rátaláltál. Jól megjelölte ezt az ezredévet: kereszttel írta rá kemény nevét. hogy akik a jelképes Istvánt mint a magyar tradíció felszámolóját és idegen. híved s a föld sava. rendet hozó szelídség! Arany szív. férfias hitét. szokásainak. szinte természetes jelenségnek tekinthető. keményet. És ő volt ama bibliai sáfár. mely eltékozolja kincsét. hazánk elveszejtésére. A jelenkori állapotokat visszavetíteni Szent István koráig. Szent István ugyanúgy a magyarság és a szuverén magyar állam érdekeit képviselte legjobb szándéka és tudása szerint. Mivel történelmünk során számos alkalommal voltunk kitéve idegen hatalmak hódoltatási törekvéseinek. s mint ilyenek. S ez így van rendjén. ami a kor uralkodói hatalommal. de kőnél súlyosabban vetette el az épülő falakban torony szökkentő. hogy megkösse a rónák vad porát. mind pedig a nemzeti önvédelmet és hagyományőrzést képviselő politikai és kulturális törekvéseket megszemélyesítették. amennyiben 997-ben ő diadalmaskodik István felett. hol hajnalpírban reszket még a fény. Tűz Tamás: SZENT ISTVÁN KIRÁLY a forró puszták zendülő szele. törvénytelenül fosztották meg leendő királyságától. míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal Kegyes jobbjával törvényt ír. Ellenben Vazul kizárása a trónöröklésből már súlyos jogi kérdéseket vet fel. hiszen 1031 után ő volt a kétségbevonhatatlanul jogos utód. Nem tétován. téged dicsérünk általa. Végezetül. így válhattak prominens történelmi nagyságaink – sok esetben teljesen eltorzítva – szimbolikus alakokká. s épp az egyik Vazul-unoka.(valójában 1038. az a történet legkülönösebb pikantériája. Komor felhőkből bomlik ki a kék ég s virrasztva várja népe ébredését a századok szélfútta reggelén. hogy az el nem múló égi boldogság nyugalmára vezessék. szőlő teremjen és kenyér. apostolod. fehérebb s hogy mindenki meglelje otthonát. jelképesszimbolikus figurákká lettek. hogy új szívekben ragyogjon tovább! Hát róla zengjen most a lelkes ének! Uram. hogy mind az idegen. nyugati érdekek kiszolgálóját láttatják. hasonló összecsapással találkozunk. mert ő volt a te választott edényed. vajon miért nem fordítanak nagyobb figyelmet Vazulra? Ugyanis a Szent István és Koppány közötti konfliktusban nem volt semmi különös. midőn megvirradt napunk hajnala! . sőt a trónharcok végigkísérik az egész korszak történetét. Szent László végezte be a Szent István-i művet. illetve ellenfelei. miként vélelmezhetően Koppány is ezt tette volna. vallásának őrzőjeként. Minthogy az 1980-as években elkezdődött impériumváltás – amelyet rendszerváltoztatás néven eufemizálnak – Magyarország totális gyarmati alávetését eredményezte napjainkra. kire be jó.Zs. – L. hogy a modern kori nacionalizmus és politikai ideológiák megszületésével István. Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba s pillantásával féltőn átkarolja a frissen szántott szűzi földeket. Amint alázatát mindegyre inkább úrrá emeli roppant erején. amelyek gyakran eredményesek is voltak. de biztos mozdulattal lendül előre tervező keze.) évében az örökszűz s a szent angyalok kezébe letette. a trónöröklés rendjével kapcsolatos felfogásával szemben álló tényező lett volna. legfőképpen Koppány. s egyúttal kezdeményezte a nagyapját annak idején megvakíttató király szentté avatását. a hazaáruló vezető réteg és klienseik által képviselt modernista ideológiákkal szemben természetes reakcióként született meg a nemzeti önvédelem és hagyományőrzés gondolata. már semmi közük sem volt és nincs az ezer évvel ezelőtt élt történelmi személyiségekhez. Az Árpád-korban még tucatnyi. a nemzeti önrendelkezés felszámolására törő. s bárhogyan történt is. Alapkő lett.

Pontosabban a nemzetek és államok feletti katolikus szemléletben eddig fennállott méltányosságot is tagadva a magyarországi szerzetesrend felvidéki vagyonát is trianoni hódításként kezelné a szlovák klérus. de magukat monolit nemzetállamnak nyilvánító utódállamok nacionalizmusával lépett színre. 90 év óta folyamatos trianoni jogalapú alárendeltségnek olyan változatával találkozunk jelen ismertetésben. ez csak az ugyancsak soknemzetiségű. .Csapó Endre Felvidéki magyar szerzetesi vagyon elsajátítási kisérlete Amikor még nem volt államhatár a Kisalföldet átszelő Duna mentében. amelyben új lángra lobban a szlovákiai katolikus egyházi igazgatásban a megkülönböztetés az „államalkotó nemzet” javára. A magyarokat sújtó. nem volt a közösségi birtoktulajdonnak nemzetiség mentén elválasztó jogviszonya. Ilyesmi ismeretlen volt a soknemzetiségű Magyar Királyságban.

hogy a szerzetesrendek vagyona a kánonjog értelmében az adott szerzetesi közösségé. melynek értelmében a Pozsony-Nagyszombati egyházmegyéhez került volt Esztergomi és Győri egyházmegyék területe valamint a pannonhalmi apátsághoz tartozó. A nagyszombati érsek azzal az 1977-es Szentszéki rendelkezéssel érvelt. Az átírást a Bencés Rendház jogi képviselője „példátlan elbirtoklásnak” és jogosulatlan lépésnek tartja. Mi több. ami azt jelenti. Ján Orosch 2014. tehát sem egyházjogi. — A történtek tisztázását és az eredeti jogállapot visszaállítását kérve. São Pauloban és ezen a jogon a magyar bencés kongregáció önálló jogi személyként teljes joggal házzal rendelkezik Észak-Komáromban is. A bencések Komáromban A VI.Tulajdonvita a magyar bencések és a nagyszombati egyházmegye között A Magyar Távirati Iroda jelentése 2014. — Szalay György. sem polgárjogi értelemben nincs jogi alapja annak. és így jogszerű volt. július 17-én a bencések tudta nélkül a Nagyszombati Egyházmegyére íratta a szerzetesrend Kolozsnéma és Füss területén található 660 hektárnyi ingatlanját. . ottani központjuk azóta is Pannonhalma. 1848-ban újjáépítette a volt jezsuita rendházat. Szalay elmondása szerint utóbb kiderült. mivel az érsekség magára íratta a bencések szlovákiai ingatlanjait. hogy házai nem csupán Magyarországon vannak. — Ezzel szemben a bencések azzal érvelnek. az esetre úgy került sor. Orosch figyelmen kívül hagyta. a Rendház álláspontja szerint jogtalanul. hogy Ján Orosch nagyszombati érsek felhatalmazása alapján a komáromi Kataszteri Hivatal a bencések összes – a helyi kataszter területén lévő – ingatlanját a nagyszombati érsekségre íratta át. sem a megtörtént átírásról nem értesítette sem az érseki. A termföld értéke hektáronként 4–5 ezer euró. nagyszombati érsekség között. 1776 óta működtette a helyi gimnáziumot. Négy hónapig nem válaszolt Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát levelére sem. A bencések 996-ban alapították első rendházukat Magyarországon. hogy az átírás folyamata már márciusban megkezdődött. hogy a mindenkori szerzetesi ingatlanokat bármely egyházmegye saját birtokának tekintse vagy elbirtokolja. A nagyszombati főegyházmegye szerint a szlovákiai területen lévő bencés szerzetesi tulajdon a nagyszombati főegyházmegyét illeti meg. hogy a kánonjog értelmében különbséget kell tenni az egyházmegyei és a szerzetesi tulajdon között. komáromfüssi és deáki plébánia a szlovák egyháztartomány részévé vált. amelyben kérte őt a kataszteri bejegyzés megváltoztatására. hogy a bencéseket sem a tervezett lépésről. sem a kataszteri hivatal. valamint történelmi dokumentumokra alapozott. — A nagyszombati főegyházmegye szerint az átírás a Szentszék vonatkozó döntésére. A rend az 1200-as évek elején telepedett le Komáromban. de például Brazíliában. a Bencés Rendház jogi képviselője az esettel kapcsolatban elmondta: az elmúlt hetekben véletlenül jutott a tudomásukra. együtt eladva meghaladhatja a 3 millió eurót. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát levélben fordult Ján Orosch nagy-szombati érsekhez. — A tulajdonvita egyik sarkalatos pontja a két fél közötti jogértelmezési nézetkülönbség. században alapított Szent Benedek Rend a kereszténység első szerzetesrendje. augusztus 14-én: – Tulajdonvita alakult ki a Magyar Bencés Kongregációhoz tartozó komáromi Bencés Rendház és a Nyugat-Szlovákiában lévő. A magyar bencés kongregáció egy nemzetközi kongregáció. Azt a tényt. és annak véglegesítése júliusban megtörtént. és ezt a szóban forgó pápai bulla sem írta felül.

és illegális egyházjogi lépésről van szó. csupán tudomásul vette.”  Hazugságok az érseki dekrétumban A nagyszombati érsek nyilván azonnal értesült arról. A nagyszombati érsekség javára történt kataszteri bejegyzést törvénytelennek nyilvánította és elrendelte a törlését. hogy az értékes ingatlanokat nem tudta megszerezni. ezennel visszavonom azt a beleegyezést. Ján Orosch 2014. a Szerzetesi Kongregáció titkárának január 29-i leveléből. amelyek a kataszteri törvény értelmében a tulajdonjog bejegyzéséhez szükségesek” – mutatott rá a járási ügyész. hogy a vatikáni döntést egyszerűen el kell fogadni. de hadd jegyezzem meg. hogy súlyos jogtalanságnak tartják a rendház feloszlatását? V. hogy a bejegyzést kérő Nagyszombati Egyházmegye nem tudott a tulajdonjogát igazoló okmányt felmutatni. november 14-én igazat adott nekik. és „a logika azt diktálja. például. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát mindezen döntésekről hivatalos értesítést nem kapott. A. hogy a bencés vagyon átírása a Nagyszombati Egyházmegyére ellentétes a kánonjoggal. hogy ebben az ügyben nem voltak Orosch érsek úrnak bölcs tanácsadói. A megszokotthoz képest nagyon gyorsan és határozottan reagált a Vatikán. melyben azt írja. amely 2014. hogy az. amellyel Ján Orosch pontot tett a bencések 700 éves komáromi történetének végére. Ez pedig nem igaz.: Egyértelműen ez a következtetés vonható le José Rodriquez Carballo érseknek. miszerint „kétségek nélkül kijelenthető. nem is számítottam másra. vagy hogy a rendház megalakulását 1990-ben Ján Sokol pozsony–nagyszombati érsek engedélyezte volna. ezért november 5én dekrétummal törölte a Komáromi Bencés Rendházat. november 24-én kérte a szlovák kulturális minisztérium egyházügyi osztályán a Komáromi Bencés Rendház törlését a jogi személyek nyilvántartásából. az egyházmegyék fennhatósága alól kivont rendről van szó.” A főapát a továbbiakban elmondta. mivel pápai alapítású. Senkit nem akarok bántani. hogy a független rendház Pannonhalma fennhatósága alatt fog működni. Várszegi Asztrik bencés főapát egy interjú során így nyilatkozott: Kérdező: A komáromi bencések ügyében ön decemberben fordult a szerzetesi kongregációhoz. Ez azt jelenti. és feltételeket sem szabhatott. amelyek a kánonjog alapján a Nagyszombati Egyházmegye ordináriusát megilletik. A dokumentumban több csúsztatás és hazugság is van. és ennek a tárca azonnal eleget is tett. „A komáromi rendház önálló jogi személyként való bejegyzését a panonnhalmi főapát kérte 1994-ben a szlovák kulturális minisztériumban.Ján Orosch jogtalan lépései miatt a bencések a főügyészséghez fordultak. A bencések megkeresésére a brünni Kánonjogi Akadémia is kiadott egy állásfoglalást. Ennek a döntésnek a következményeként a mai nappal befejezettnek tekintem az úgynevezett Komáromi Bencés Rendház és a hozzá kapcsolódó személyek mindennemű tevékenységét” – olvasható a dekrétumban. A bencések jogállását az elmúlt 69 év alatt soha senki nem kérdőjelezte meg” – mondta Szalay György a komáromi bencések jogi képviselője. „Az 1997-es Szentszéki rendelkezés nem tartalmaz olyan adatokat. Ismerve a kánonjogot és a rendünk jogállását. azzal a feltétellel. . Katarína Purkartová megbízott komáromi járási ügyész indoklásában azt írja. amelyet elődöm adott a Komáromi Bencés Rendház megalakulásához. mert Ján Sokol nem is adhatta beleegyezését a rend újraindításához. A vonatkozó dokumentumban ez áll: „Azon jogkörökből kifolyólag. hogy a komáromi közösség soha nem folytatott a bencés szellemiség szerinti szerzetesi életet. hogy az önállósul Pannonhalmától. hogy „a nagyszombati érsek döntése semmisnek nyilváníttatik.

hogy érsekként fontos célja az egyházmegye híveit szorosabb közösséggé formálni. hogy visszakaphassuk a polgári jogalanyiságunkat. amely teljesen lehetetlenné tette a működésünket. hogy segítsen a jogaink visszaállításában. hogy mostanáig semmiféle visszajelzést nem kaptam Pozsonyból. hogy Orosch Jánost beiktatták nagyszombati érseki hivatalába.” Ján Orosch János érsek cím alatt jelent meg Csáky Pál felvidéki politikus írása 2013. Elmondta. Tény. most kérje az újbóli beiktatásunkat. mint a Magyar Bencés Kongregáció komáromi házának felelős elöljárója. akkor a visszanyert egyházi jogalanyiságunk értelmében én fogom kérni. A vatikáni döntést – tudomásom és a szokásos ügymenet szerint – a pozsonyi apostoli nuncius kapta meg. Akkor prédikációját szlovákul és magyarul is elmondta. mert a nagyszombati érsekség olyan radikális csapást mért ránk. és kérni fogjuk a jogszerű állapot visszaállítását.aki kiiktatott bennünket. vagyis hogy az ingatlan javainkat újból jegyezzék be a komáromi rendházunk nevére. Ha ez nem történik meg. szeptember 19-én. azt követően. neki kell értesítenie az érsek urat és érvényt szereznie a Vatikán döntésének. Én teljes tisztelettel meg is kérem Orosch érsek urat. Magyar nyelvű prédikációjában a hitükben való . — A kataszteri hivatalba is el fogjuk juttatni a vatikáni döntés hivatalos fordítását. Ugyanígy vissza kell szereznünk a bankszámlánkat és az adószámukat is.

mint a Vatikánban Sodano bíboros úrral és II. Tálcán kínálja ugyanis a magyar egyházi személyek számra az alibizmust: én ugyan megtenném ezt vagy azt. hozzátéve persze azt is. hogy a lehetőségek korlátai között viszonylag tisztességesen ellátta feladatát. s Ján Sokol érsek nem éppen dícsérendő partner volt ebben az együttműködésben. rendőrség) is lehet külön. Ezt a nézetemet néha nyilvánosan is elmondtam. attól. s ott kb. hogy nem ez volt a pontos elvárásotok. a magyaroknak pedig nem. hogy mit tegyenek a szlovákiai magyar katolikusok fennmaradásáért és megerősödéséért. hogy a szigorú katolikus hierarchia előírásai szerint egy segédpüspök csak azt teheti. különböző emberi csoportok mennyire eltérő módon járnak el konkrét helyzetekben ugyanazon Biblia alapján. — Orosch most ebből a kalodából szabadult ki: teljes jogú megyéspüspökké vált. hogy ne lehetne valamit tenni. hogy majd a püspökeik fogják instruálni őket abban az ügyben. hogy a négyszázezres szlovákiai magyar katolikus hívő pasztorációjából fakadó feladatokat egy valódi felhatalmazással bíró püspök (ad personam jogkörökkel) lássa el és koordinálja. Szóba hoztam a kérdést a pozsonyi nuncius úrral folytatott tárgyalásaim során csakúgy. az eddigiekhez képest tényleg szabadabban mozoghat. ha az ember akarja. ezen a poszton megszabadult a ballasztok egy részétől. de a püspökömtől nem kaptam erre felhatalmazást. ad personam püspöke. a következő mondatot mondta: „Tudom. hogy nem fogja kérvényezni Rómától püspöki kinevezése megújítását.kitartásra buzdította a hívőket. ti magyar megyéspüspökért imádkoztatok évek óta. Tudvalévő. aki nem riad meg a többletmunkától – még ha ezért nacionalista püspöke néha előnytelen áthelyezéssel is sújtja. a lélek embereinek ezt jobban kell tudniuk és érezniük. a közel négyszázezer felvidéki magyar katolikusnak pedig egy sem. kedves testvéreim. János Pál pápával való találkozásaim során is. hogy a különböző egyházak. Most már nem beszélheti ki magát fölöttesére. hogy én mindent megteszek azért.“ — S jöttek a hétköznapok. — Segédpüspökként először jött el a komáromi imanapra. S ha a szlovákiai magyar egyházi személyek arra várnak. napirendre került az utódlás kérdése. Így tehát mosom kezeimet. A katolikus egyház – sajnos – végletesen hierarchikus szervezet. hogy tarthatatlan az a helyzet. A néhány ezer főt számláló szlovák fegyveres erőknél dolgozó katolikusoknak (hadsereg. Azt is mindannyian tudjuk. hogy minél közelebb kerüljek a ti elvárásotokhoz. csak a (Szlovákia szempontjából) belhoni magyaroknak nincs. s bizonyára nem vagyok egyedül azzal a nézetemmel. A szlovákiai magyarlakta vidéken több olyan katolikus pap és más egyházi személy is található. Orosch azonban tette. akinek tevékenysége példaértékű. Ez egy köztes megoldás. amivel a megyéspüspöke megbízza. A Vatikán malmai lassan őröltek. — Azt is bizonyára érdekes megnézni ebben a vonatkozásban. amikor Tóth Domonkos püspök úr úgy döntött. Orosch Jánosnak – segédpüspökként – nem volt könnyű dolga. Az alibizmus pedig rossz tanácsadó: soha nincs olyan helyzet. — A megoldás ebben a szerencsétlenül szétdarabolt helyzetben az . amely tény sok kárt okozott már a szlovákiai magyar közösségnek az elmúlt 25 évben is. akkor becsapják magukat: a szlovák katolikus püspökök többsége ugyanis nacionalista és nagyon konzervatív. semmit nem tehetek. hogy a szlovákiai kétszázezer főt számláló görögkatolikusoknak három püspökük van. Csáky írása lényegesebb részeit idézzük: — Néhány évvel ezelőtt. amit tehetett. és a folyamatból egy név maradt fenn a szitán: a magyar gyökerekkel is bíró Orosch János. S nem feledni a bibliai tanítás igazát a langyos emberről… — János érsek most. Ez azonban az igazi evangéliumi út. A külhoni szlovákoknak is van már püspökük. hogy ez távol áll a kívánatos állapotoktól. de szeretném elmondani nektek.

felsőbbrendűnek gondoló papi kaszt menti majd meg az egyre komolyabb válságba sodródó emberiséget. Nem egy magát sérthetetlennek. számára az egyház modernizálásának kérdése egy sötét köd. hanem kapjon ez a testület reális beleszólási lehetőséget minden. A magyar püspöki karral való együttműködéssel is. ám ha a közel négyszázezres magyar katolikusság ügyét nem oldották meg az egyházmegyei felosztás során (sőt. hangsúlyosan ideértve a modern pasztoráció követelményeinek való megfelelést. az egyház reformja is a pakliban van. ha Orosch érsek úr megkapná a szlovák püspökkari konferencia felhatalmazását arra. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát . Mindszenty tevékenysége óta nincs magyar védőernyő felettünk: most ezt a hiányosságot is meg kellene szüntetni. Persze. az is világos. ha nem tesznek semmit. Ám. hogy egyik-másik egyházi ünnepen egy püspök vagy a püspök által megbízott helynök hibás vagy tört magyarsággal elmond egyegy szöveget. és merjetek visszatérni az Evangéliumhoz. — Ferenc pápa. amely minden emberi viszonyrendszer. a szlovákiai katolikus egyházat (is) a lecsúszás veszélye fenyegeti. akkor most ebbe az irányba kellene elmozdulni.lenne. — Igen. hanem a Názáreti tanítása. a modern világ kihívásaira való válaszadás teljes spektrumát. hogy az egyes egyházmegyékben tevékenykedő segédpüspökökkel és magyar vikáriusokkal koordinálja a 6 egyházmegyébe szétszabdalt magyar katolikusok pasztorációját. rontották azt). S ennek fontosságára természetesen Magyarországon is rá kellene ébredni. nem csak arra. amely ne a tízparancsolat pillérein alapulna. minden jogi és társadalomszervezési aktivitás alapja. hogy a konzervatív szlovák püspöki kar csak nagyon nehezen mozdítható el erre – s egyáltalán. a magyar hívők ügyeit érintő kérdésbe. a szlovákiai egyház reformja is. amelytől nagyon ódzkodnak. A világon nem létezik civilizáció. merjetek szembefordulni a konvenciókkal. illetve bizonyos döntéseket engedjenek át ennek a testületnek. ha szükséges. hogy ez egy érzékeny kérdés. hogy a testület javaslatait döntéseiknél vegyék figyelembe. Nem csak a bérmálásokra kell ilyenkor gondolni. S kötelezze a szlovák püspöki kar a megyéspüspökeit arra. egész tevékenységével azt üzeni: merjetek szabadok lenni. Merjetek új utakat keresni. — Tudom.

— Ugyanakkor egy elszomorító eset is történt a napokban: ismeretlenek vulgáris. sem pedig a rend tulajdonának kisajátításával. — Hogy mi lesz az ügy vége. *** Országos méretű aláírásgyűjtő akciót indított több. Kiemeli. hogy írjanak őszentsége Ferenc pápának a szlovákiai egyházi és világi erők által a Révkomáromi Bencés Rendház teljes likvidálását s annak minden vagyonának az eltulajdonítását célzó. melyek során el akarják érni. Európa védőszentjéhez. Mi. . A kezdeményezők felhívásukban arra kérik „a római legfelsőbb egyházi intézményeket. amit a bencések Komáromban – különösen az oktatás területén – véghezvittek. hogy önként lemondjanak értékes ingatlanjaikról. Komárom korábbi alpolgármestere. hogy sikerül-e megmenteni a magyar . *** Internet útján nemzetközi mozgósításra szólított fel. hogy nem értünk egyet a Szlovákiai Komáromi Szent Benedek Rend megszüntetésével és annak tulajdonának elidegenítésével!” *** Nehéz lenne választ adni arra a kérdésre. a Magyar Királyi Szent László Lovagrend kormányzója. külön kiemelve az Argentínában élő aggódó honfitársakat dr. hanem az a misszió és küldetés. a Hősök terén Erdély érdekében lezajlott 1988. és nyilvánította érvénytelennek Ján Orosch nagyszombati érsek határozatát a komáromi bencés rend megszüntetéséről. — Annyi bizonyos. Komárom polgármestere. az akció egyik támogatója.. alulírott polgárok. Komárom a bencések nélkül nem lenne az. A húsvéti ünnepek alatt magánszemélyek kezdeményezésére aláírásgyűjtés is indult a bencések támogatására. még kérdéses. a renddel szimpatizáló magánszemély a Ján Orosch nagyszombati érsek által felszámolt komáromi bencés rend támogatására. hogy ne engedjék megszüntetni a legrégibb szerzetes rendet országunkban éppen a Szentatya által meghirdetett megszentelt élet évében“ – áll a petíciós íven. magyarellenes politikai támadása tárgyában. Komáromban és DélSzlovákia néhány más régiójában is gyűjtöttek aláírásokat. Egy egyházjogi szakértő szerint elképzelhető. valamint a bencés szerzetes rendhez országunkban. mások mellett Stubendek László. de például Fazekas László református püspök is a bencések támogatására biztatott az istentiszteleten. sőt újabb lépéseket tett a komáromi bencés rendház vagyonának megszerzése érdekében. hogy ne engedjék megszüntetni a legrégebbi szerzetesrendet országunkban. hogy az elmúlt hetekben sokan kiálltak a komáromi bencések mellett. továbbá fehér festékkel öntötték le a bencés atyák sírboltjait a komáromi temetőben. Közli a Rend ebben a tárgyban eddig végzett diplomáciai tevékenységét. „Kérjük a római legfelsőbb egyházi intézményeket.Hír április 16-án: — Hiába döntött a vatikáni szerzetesi kongregáció a komáromi bencések javára. az érsekség nem vonta vissza megszüntető határozatát. mert a világi jog szerint jelen pillanatban nem létezik a bencés rendház. de több komáromi önkormányzati képviselő is. és folytatják a bencések további ingatlanjainak az egyházmegyre való átirattatását. hogy a nagyszombati egyházmegye háttértárgyalásokat folytat a Vatikánnal. — A petíció aláírói leszögezik. akiknek szoros a kötődésünk Szent Benedek lelkiségéhez. ami” – fogalmazott Novák Tamás. Ezt azért tehetik meg. a nagyvilág más szerzetes rendjeit is irritáló.. kijelentjük. hogy a magyar diplomácia határozottabb fellépése indokolt és szükséges lenne. hogy Róma nyomást gyakoroljon a bencésekre annak érdekében. hogy nem értenek egyet a komáromi Szent Benedek Rend megszüntetésével. június 27-i tömegtüntetés egyik legendás szervezője. gyalázkodó feliratokkal firkálták össze. „Most nem is elsősorban maga a rendház a lényeg. Nagy László.

Nem az első ilyen óhaj ez a trianoni szétszakítottság óta. sem mint lelki hatalom. Esztergom sem áll ki Pannonhalma mellett.bencések szlovákiai birtokait. igazuk van. de hozzák meg áldozatukat a béke és keresztény megbocsátás szellemében. A Vatikán sem mint állam. . amivel Szent István országa katolikus népének az államhatárokat szétszabdaló nagyhatalmi politikai döntések ellenében igyekezett volna a magyar egyházi intézmények együtt tartásával erősíteni a híveket a pusztítás nehéz éveiben. nem mutatott fel olyan szándékot. Majd megkapják az üzenetet.

Ezt a .” (Manfred Weber.úgy el van rejtve. A halálbüntetés az EU-ban a múlté. A vonatkozó rendelkezést ugyanis nem az Alapjogi Charta 2. Az EU ezt az alkalmat felhasználta arra. „Orbánt rá kell kényszeríteni. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződéssel a halálbüntetést újra lehetővé tették. mert a magyar miniszterelnök a brutális gyilkosságok nyomán kibontakozott vitát a halálbüntetésről nem fojtja el. Arra sem alkalmas. Az alapvetö jogot az életre nem azzal kell megvédeni. hogy a kérdést napirenden kell tartani. az Egységes Néppárt Frakció vezetője az Európai Parlamentben). mert nem egyeztethető össze az emberi méltósággal. hogy egyidejüleg egy másik alapvetö jogot. amely a halálbüntetést és a kivégzést megtiltja. hanem úgy nyilatkozott.” (Guy Verhofstadt. Az Európai Unió épp az utóbbit akadályozza meg. de az információhoz való korlátlan hozzáférést is. mindenek elött az EU Bizottságának elnökhelyettese. A halálbüntetéssel kapcsolatos vita 1000 éves és Platónig nyúlik vissza. a zöldpárti frakció vezetője az Európai Parlamentben). Nem igaz ugyanakkor. „Magyarország megkérdőjelezi az európai értékeket. A vita tilalma nemcsak demokráciapolitikailag aggályos. hogy „egyetlen másodpercet sem fog késlekedni” a halálbüntetés magyarországi bevezetése esetén az EU-szerződés 7. hogy a halálbüntetést és annak végrehajtását el kell utasítani. Az Európai Unió erkölcsi tekintélyét és értékeit hangsúlyozták: „A halálbüntetés nem egyeztethető össze Európa értékeivel. Franz Timmermanns akként nyilatkozott. akárcsak az élettöl való megfosztást bírói ítélet nélkül felkelés vagy zavargás esetén. épp ellenkezőleg.FORDÍTÁS NÉMETBÖL Halálbüntetés az Európai Unióban Nagy a felháborodás az Európai Unióban. bekezdésében találjuk. cikkelye szerinti szankciós mechanizmus életbe léptetésével. a legtöbben nyílvánvalóan nem. hogy elrettentően hasson és bűncselekményeket akadályozzon meg. Az embereknek biztosítani kell a szabad véleménynyílvánítást. hogy elhatárolódjon a halálbüntetéstől. A halálbüntetés újbóli bevezetésének lehetővé tétele „háború idején vagy háború közvetlen veszélye idején” . hogy szóban újra elítélje Magyarországot.valamint az élettöl való megfosztásnak bírósági ítélet nélkül zavargás vagy felkelés elfojtása céljából . hogy a halálbüntetést az Európai Unióban eltörölték. Igaz. hanem alapjogellenes is. Erről nem lehet tárgyalni. cikkének 2. Azon kívül visszafordíthatatlan. A 2009. hogy csak gyakorlott jogászok veszik észre.” (Rebecca Harms. a liberálisok frakcióvezetője). a véleménynyílvánítás jogát megsértjük.

-2rendelkezést a Magyarázatok az Alapjogi Chartához.12. cikkely 2. ahogy a halálos eröszak a Majdán esetén is. Hiányzik a definíció mit jelent a háború vagy a közvetlen háborús veszély. Bécs. cikkelyének 3. különösen Prof. cikkélyét vették át . hogy utalás történik az EJEE 2.2015 május 29. Mindenesetre ezen elvek tükrében az 1956-os magyarországi forradalom erőszakos leverése jogszerü lenne. bekezdése alapján. bekezdése szerinti negatív meghatározásra. hanem a véleménynyilvánítás szabadságának figyelembevétele mellett azzal a céllal kell folytatni. Kiegészítő Jegyzőkönyv kimondja. amely átveszi az Emberi Jogok Európai Egyezményének elöírásait. mely szerint az élethez fűződő jog felkelés vagy zavargás esetén érvényét veszti. Ugyanígy a negatív meghatározást is ki kell iktatni. feltétel nélkül és minden körülmények között el kell törölni. mely így hangzik: „Egy állam törvényhozása rendelkezhet halálbüntetésről háború idején vagy háború közvetlen veszélye idején”. hogy az élethez fűződő jog elengedhetetlen. mely a halálbüntetést minden körülmények között.”. A legitim vita elítélése az életet védő európai értékekre való hivatkozással. és melyeknek. ugyanakkor mikor beszélhetünk zavargásról vagy felkelésröl. melyet nem lehet felülmúlni. a halálbüntetés újbóli bevezetésének. valamint felkelés. 13.14. Miként neves jogászok. kihírdetve 207. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. feltétlen és korlátlan védelmet nyerjen. Kiegészítő Jegyzőkönyv tartalmát vették át. zavargás elfojtása céljából az élettöl való megfosztás bírói ítélet nélküli lehetösége továbbra is része az Európai Unió jogrendszerének. Ugyanakkor az élettöl való megfosztásnak bírói ítélet nélküli lehetösége is megteremtödik azzal. még háború esetére is eltörli. erre a taglalt jogi helyzetre többször rámutattak. tartalmazza. az értelmezésnek tehát tág tere nyílik. Dr. hanem az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez fűzött 6. Ugyanakkor kifejezetten nem az EJEE-hez fűzött 2002. mely bekezdés c) pontja megengedi az élettöl való megfosztást zavargás vagy felkelés elfojtása céljából . ahogyan az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez fűzött 13. A halálbüntetést. Schachtschneider. „tartalmát és terjedelmét azonosnak kell tekinteni. a Charta 52. A vitát nem szabad elnyomni. Dr. nevezetesen a halálbüntetés és a bírói ítélet nélküli emberölés jogi szentesítése olyan álszentség és kétszínűség. az Európai Unió Hivatalos Lapjában C 303/17. Eva Maria Barki . Kifejezetten rögzítésre kerül: „Erre figyelemmel az EJEE-ben megjelenő „negatív” meghatározást úgyszintén a Charta alkotórészének kell tekinteni. május 3-án kelt. egyidejűleg pedig az ellenkező tények elkendőzése.

járási főfelügyelő és helyettese. Miután átvette a röpcédulát. hogy Fabik betyárcsapata kivonul a palotából és visszamehetek. Hétfőn ítélkeztek Herczeg Géza fölött. azután. letartóztatta a bankhivatalnokot és a Markó utcában lévő budapesti forradalmi törvényszékre kísérte. arról le nem mondhatok. Bírái voltak: Schreier Lajos szakács. június 24. hogy a Duna túloldalán már leverték a fehéreket és Samuelyék rémes bosszúval felelnek a zendülésre. s miből?” *** . Golyó által végrehajtandó halálos ítéletet hoztak. Visszaüzentem: A palota nem az enyém. de állítsák vissza. Trattner Árpád ügyvédjelölt. birtok nélkül palota? Ki fizessen portást és nyolc cselédet. Bakonyi András negyvenöt éves csendőr őrmester. Szirmai István törvényszéki jegyző és dr. Herczeg Gézát a közeli Falk Miksa utcai tengerészlaktanyából átrendelt terroristák kedden reggel lőtték agyon. RózsaRosenfeld Izidor asztalossegéd. Szekszárdra menekült az egész direktórium és a vörösőr-parancsnok. *** Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök naplójából: „Ha jól emlékszem. kedd Budapesten. hozzáláttak a mezőváros rendfenntartó polgárőrségének megszervezéséhez. a Markó utcai főreáliskola tornatermében reggel öt és hat óra között agyonlőtték Herczeg Géza bankhivatalnokot. abba a rondaságba be nem megyek. Csala Bálint harminckét éves csendőr őrmester válogatta össze a fegyverfogásra alkalmas férfiakat. Hutira őrnagy révén bejelentették. *** A Kalocsa környéki ellenforradalmi megmozdulások hírére Pakson is fellázadt a lakosság a kommunista vezetők ellen. A hívők között térdepelt az ájtatosnak mutatkozó Féder Márk vörös politikai nyomozó. Nem tudva még a paksiak.napló 1919. Herczeg Géza a Szent István-bazilikában tartott vasárnapi szentmisén a tanácsköztársaság ellen izgató röpcédulákat osztogatott.

egy szerzőnek az Írók Direktóriuma: Moly Tamás vehetett fel a „Szegedy Emma" című írásért 26 ezer 480 koronát. hogy az ebbéli kérdéseket elnök úrhoz terjeszti fel. Kelemen István Nagykőrösre való negyvenéves terrorista belelőtt a két pincézőbe. a büntetőszázad terroristáit tették meg. Szavazóbíráknak Zombori Endrét. ellenforradalmárok után kutatva. Anélkül. hanem jelezte. Mondvacsinált vád alapján halálra ítélték Melvik Antal negyvenhét éves földművest és rögtön agyonlőtték. második emeletéről. A tudós Baktay Ervinnek 3400 koronát utalványoztak „A hibák lámpája" című írásért. aki a Murányi utca 41. hogy bármit kérdeztek volna tőlük. Párizs a békekonferencia Hivatkozással június hó 22-én kelt táviratára. *** Kecel község egész külterületét és tanyavilágát átfésülték a vörösök. a hangosan zajló politikai eseményektől látszatra teljesen függetlenül. Niemetz Gyulát. Ezen a napon a Vörösmarty utca 59-ben mellbe szúrta magát Henczel Albert harmincegy éves vasutas. Merényi Józsefnek 625 koronát fizettek fordításért. *** Budapesten változatlanul gyakori volt az öngyilkosság. kapott a „Zene a kommunista társadalomban” című eszmefuttatásért. Huber Istvánt. Dr. Markó Miklós 1500 koronát. elnökének. számú ház második emeletéről vetette magát a mélybe. majd puskatussal agyonverte őket. Erre a válaszra a mai nap folyamán Pellé tábornok úr elrendelte a hadműveletek megszüntetését. tisztelettel közlöm a Pellé tábornok úrnak. . Az egyik pincében találták Lajkó M. a csehszlovák haderők főparancsnokának táviratára Böhm Vilmos hadseregfőparancsnok úr által küldött választ. megállította csapatait: aggodalmasnak tartja azonban a jelenleg . Szörnyethalt.Fennállása alatt ezen a napon fizette ki a legnagyobb összeget egy műért. Így jutottak el a Szarkásszőlő nevezetű dűlőbe is. a terrorzászlóalj politikai biztosa szerepelt. *** A kormányzótanács délelőtti és kora délutáni ülésén heves vita után elfogadták Kun Béla álláspontját a Clemenceau-nak küldendő válasz ügyében.haldoklás közben találtak rá. Magyar Elemér „Egyház és vallás” című cikkét 1000 koronára értékelték. amely egy vezető hivatalnok egész évi fizetésével volt egyenlő. respektálva a szövetséges kormányok óhajtását. *** A Solt és Kiskőrös között lévő Akasztó községet lerohanta a Petzkay-féle terrorzászlóalj egy különítménye Fuchs Gyula századparancsnok vezetésével. vádbiztosként Braun Gyula huszonhárom éves betűszedő. András harminckilenc éves és Halász József harminckét éves földműveseket. A huszonkét éves Baum Ernőné leugrott az Angol utca 1/b. Noha Akasztón semmi különösebb ellenforradalmi cselekmény nem történt. Fuchs Gyula a vésztörvényszék elnökének nyilvánította magát. Ugyanez a sors érte a hatvannégy éves Zoltán Antal kereskedőt. amelyet a kormányzótanácsi ülés befejeztével azonnal továbbítottak Párizsba: „Clemenceau úrnak. de a garanciákra vonatkozólag nem nyilatkozott. Ezt az álláspontot tartalmazza a távirat. itt is példát akartak statuálni megfélemlítési céllal. A Magyarországi Tanácsköztársaság kormánya végetvetendő a felesleges vérontásnak.

Mi sem lehetünk rosszabbak azoknál. amelyet állítólag az angolok is támogatnak. mely nyíltan állást foglal a szövetséges kormányok parancsának teljesítése ellen. mind Magyarország déli határai és a békekonferencia elé való meghívásának ügyében sürgősen intézkedni. hogy a szövetséges kormányok a hadműveletek megszüntetését parancsolták. Ugyancsak aggodalmat kelt a Magyarországi Tanácsköztársaság népében. valamint az egész román sajtó magatartása. Mind e tekintetben. aki gyáván viselkedik. A templomok és a . Arra kérjük elnök urat. abban a biztos tudatban. amikor a hazátlan bitangok kezéből kicsavarhatjuk a tőlünk orozna elvett fegyvert. én azoknak szentül ígérem. Erre az aggodalomra joggal szolgáltat okot az a körülmény. hogy a világháborút túlélt magyarok alája állva. „Az ellenforradalmi agitáció tajtékozva rágja és őrli a proletárdiktatúra alapjait az egész tanácsköztársaságban. hogy velük utolsó leheletemig úgy a jóban. letéphetjük a gyűlölt vörös rongyot. akik ma névtelen és jeltelen sírjaikban pihennek. Ma délután 3 órakor kitör az ellenforradalom.elfoglalt vonalról való visszavonulást mindaddig. hogy mind a román királyi. mind Magyarországnak a békekonferencia elé való meghívásának időpontja tekintetében a legteljesebb bizonytalanság uralkodik. hogy csapatainknak a határainkra (???) való visszavonulása iránt az intézkedéseket megtehessük. A mi kezünkben van minden becsületes magyar ember és hőn szeretett hazánk sorsa is. ezt később már nem fogadhatom el. minden bántódás nélkül kiléphet. hogy a román királyi kormány a szövetséges államok parancsait ismét nem fogja teljesíteni. az feltétlenül alárendeli magát minden parancsomnak. Azonban hangsúlyozom. hogy senkit sem kényszerítek arra. Kibontjuk tehát a nemzetiszínű zászlót. míg nem lát garanciát arra. színeskedjék mind a román királyi csapatok által nyújtandó garanciát. mint a rosszban ki fogok tartani. és joggal kelt aggodalmat az a körülmény. királyi csapatok az elnök úrnak június 15-í szikratáviratában közölt területeket valóban ki is fogják üríteni. joggal kelti a Magyarországi Tanácsköztársaság kormányában azt az aggodalmat. kiképzőtiszt tartott előttük szónoklatot: „Fiatal bajtársaim! Végre elérkezett az óra. az úgy lakol. Kun” Bayer Ferenc százados. hogy helyébe kitűzhessük szent háromszínű lobogónkat. s ellenségeink is elismerték. mint azt a gyávák megérdemlik. különösen hangsúlyozom. Az a körülmény. hogy a Tisza-hidakat felrobbantották a román csapatok. mind a csehszlovák köztársasági csapatok az ellenségeskedést és előnyomulást megkezdték. A világháborúban küzdött magyar katonák hősiességét és rendíthetetlen bátorságát az egész világ ismeri.” *** A budapesti Vörös Újság e napi vezércikkéből: *** A Ludovika Katonai Akadémián az ebédidőt követően sorakoztatták a tisztinövendékeket. Ennek a támpontját a Ludovika Akadémia képezi. és a szövetséges kormányok parancsának valóban engedelmeskedni is fognak. Aki most a helyén marad. hogy velem tartson. Ezeket előrebocsátva. És közülük az. Aki nem érez magában elég erőt és akaratot. Akik velem jönnek. hogy a kilépésnek csak most van helye. bennünket támogatni fognak. hogy ebben az ellenforradalomban részt vegyen. és a csehszlovákok folytatták annak utána is. hogy csapataink az általuk kiürítendő területet megszállják. az most nyugodtan. hogy Magyarország déli határai elnök úr egyik szikratáviratában sincsenek precizírozva. hogy ezáltal megakadályozzák azt. hogy a román.

Az aljas ellenforradalomnak statáriumot. Minden helyen az alkalmas módszert!. a budapesti vasasezred parancsnoka teljes bántatlanságot ígért a felkelőknek és Kalocsa minden lakosának. Egyenként kerültek Szamuely elé. hogy mit jelent ez a két szó. az ellenforradalom leverésére Szamuely Tibort!” *** Kalocsa védői fegyverrel foglaltak tüzelőállásokat a város előtt. végig szegeket vertek a fák törzsébe a hurkok megtartására. amit szóban ígértek. Áldozataikat a már ismétlődő módon fosztották meg az élettől: székre állították. . Ő maga bevonult a törvénykezési palotába testőreinek kíséretében. hogy a statáriális intézkedések végrehajtásával azt a férfiút bízzák meg. minden helyen az alkalmas embert! Fogalmuk sem volt a lefogottaknak. Miért tehetik ezt? Minden hatalom a proletariátus kezében van. Kerekes Árpád volt a hóhér. A kivégzendőket egyszerre kísérték erős fegyveres fedezettel végzetük helyszínére. Szamuely délután érkezett Kalocsára bőrruhás terroristáival. . este hat és hét óra között kezdték az akasztásokat. aki erre egyedül alkalmas: Szamuely Tibor elvtársat. Fehér Imre ezredes. Sturcz Károly. Segédei Kovács Lajos. Bátor és erélyes ember Szamuely Tibor. Mire egy másik kijáraton. Elsőnek a tizenkilenc éves Csiszár Jenő tanítót. a várost a paraszt ellen uszítják. amíg ki nem rúgták maguk alól a széket. Pervanger Mihály Lenin-fiúk és Cselik Károly húszesztendős kalocsai vörös karhatalmista. A parasztot a város. hogy a dolgozóké minden hatalom. és minden úton-módon űzik az aknamunkát a proletárdiktatúra ellen. leteszik a fegyvert és ki-ki békésen hazatér.hogy a még ítéletre következők semmit ne lássanak-. tartalékos zászlóst akasztották fel. Késedelem nélkül plakátot nyomattak azzal a tartalommal. Közben sorra letartóztatták a listára került személyeket. Az sem keltett gyanút. hogy megütközzenek a támadó vörösökkel. hogy komolyabb bajuk eshet. Mivel a főutcát díszítő öreg berkenyefák koronája magasra nőtt. ha átadják a várost. Azt hitték. Mindenki megnyugodott. Valamennyi leendő áldozatot könnyűszerrel vették őrizetbe. amikor rájuk vetették magukat a Lenin-fiúk. Maguk a listán szereplők sem gondolták. és a nagy hang mögött a semmittevés és mindent tűrés tétovázása lappang? Statáriumot követelünk az ellenforradalom ellen! S követeljük. Mindezt a jezsuita templom és rendház előtti útszakaszon cselekedték. noha még senkit le nem tartóztattak. Akkor döbbentek rá várható sorsukra. ütéseket kellett elviselniök. ha szükség van rá. szurkálták őket. más Lenin-fiúk pedig hozzáfogtak a kivégzések előkészítéséhez. s máris hazaengedik őket. Az átadást Horváth Lajos helyettes helyőrségparancsnok hajtotta végre. tisztázzák a körülményeket. eljutottak a törvényszéki zárkáig. mert az egész város hitt a büntetlenséget ígérő plakátszövegnek. Egyforma forradalmi kötelességgel tesz meg egy több ezer kilométeres repülőutat a forradalom szolgálatában és ver le egy ellenforradalmat. Fehér Imre ajánlatát elfogadták. fülledt időben.vallásos körmenetek ellenforradalmi találkahelyek Budapesten. a legbrutálisabb rúgásokat." Felhős. Délelőtt vonultak be Kalocsára a vörösök. és vidéken. Ő pedig valamennyi esetben csak ennyit mondott: „Szeget neki. mely rá lesújtson? Hát csak hirdetjük. hogy a plakát szövege alatt Szamuely Tibor neve szerepelt. hogy tud és mer megmoccanni a burzsoázia? Hát nincs ököl. s addig verték.

a fiatalasszony méreggel véget vetett életének. Bőséges lakomájuk után aludni tértek és mivel akaratuk szerint reggelig nem volt szabad a kivégzettekhez nyúlni.éppen az életmentés az ő kötelességük. hogy legkésőbb 16 óra 30 percig küldjenek orvost az Országház-térre. Utasította az ügyeletet. aki a győri megbízatása után ismét a budapesti forradalmi törvényszék elnöke lett. de az Üllői úti Ludovika Akadémia tiszt-tanárai és növendékei is akcióba léptek. Az első sortűz után négy perc múlva az elítéltet megvizsgáltam. mert mintha magatokat látnátok! Így fogtok kinézni!” Gallina Zoltán harminchét éves uradalmi intéző nagy termetű. Futni kezdett. védelmi céllal tüzelőállásokat létesítettek a hangsúlyos pontokon. nem ártatlan. A vacsora megrendezését és további kívánságaik teljesítését az érsek komornyikjának parancsolták meg. Közölték Rákossal. Nem maradt fenn a neve annak. Birtokba vették az akadémia épületkomplexumát. akit kivégeztek. Rákos Ferenc. hogy nem szorul felvilágosításra. Császár István harminckét éves szolgabíró. Még lélegzett.Kerekes Árpád a sorsukra váró elítéltek felé fordította a kiszenvedett fiatalember arcát. s miközben vonszolták vissza a fához. Ez a néhány lövés. jeladás volt az ellenforradalom kezdetére.” Az Országház előtt rendezett nyilvános kivégzés idején ágyúdörgés hangja morajlott végig Budapest felett. . ha nem akarnak bajba jutni. délután személyesen szólt át telefonon az ugyanabban az utcában lévő mentőállomásra. leszakadt a kötélről.” Sorra következett Kálmán József negyvenéves fakereskedő. csak a mentőnapló bejegyzése: Szamuely és a Lenin-fiúk az érseki palota díszebédlőjében óhajtottak vacsorázni. Az elszéledő tanácstagok nyomában felsorakoztak a kivégzési ceremónia szereplői. Parancsról van szó. ahol kevéssel korábban rekesztették be a tanácsok országos gyűlését. Kerekes Árpád rágcsálta a vacsoráról magával hozott kolbászt. Másfél órás késéssel ugyan. Nevetve nyomta a kolbászcsonkot az egyik kivégzett szájába: *** „Nem venném a lelkemre. Hóhéruk. Elkapták. A nemzeti színeket viselő ludovikások egy százada megszállta a Mária Terézia téren lévő József-telefonközpontot. hogy a mentőszolgálat nem illetékes ilyen teendőkben. teljesítsék vonakodás nélkül. Halál oka: lőtt sebek. mondván: „Jól nézzétek meg. vagyok. „Gazember vagy. A sötétedés és a kezdődő eső miatt félbeszakították a kivégzéseket. Erősebb kötelet kapsz. ha reggelig koplalnál!” Ekkor már újabb halálos áldozata is volt az estének. *** A második sortűz után állt be az exitus. Hivatalosan igazolni kell a halál beálltát. . Mészáros Ignác harmincéves tanítóképzői tanár. azok még ott függtek a berkenyefákon. ne bántsatok!” Kerekes Árpád már az új hurkot csomózta a szeghez. Rákos Ferenc fenyegetően kioktatta az ügyeletet. „4 óra 45 perckor a beállott halált konstatáltam. A jeladásnak szánt ágyúszóra megindult a főváros szíve felé a dunai flottilla három hajója az óbudai kikötőből. amely a Hungária körúti Engels laktanya udvaráról származott. izmos férfi lévén. hogy férjét kivégeztette Szamuely. Szaladt is azonnal a legelső kéznél lévő mentőorvos az Országházhoz. Amikor Császár István szolgabíró felesége megbizonyosodott arról. mert a halottkémi feladattal szemben. kiabált: „Ártatlan. ahol nyilvános kivégzés lesz.

Kelenföldnél megfordultak. Sérülés nem történt. géppuskákból lövöldöztek rájuk a Szovjetház védői. Kézi fegyverekből. s északnak hajózva mindegyikük leadott egy-egy lövést a Szovjetházra. A fedélzeti ágyúk három lövése megrongálta a Hungária Szálló homlokzatát annál a luxuslakosztálynál. *** . valamint a Maros monitor magyar nemzeti lobogót vont fel az árbócra. és lassan úszott alá a Dunán. A Margit hídnál ismét megfordultak és lassú tempóban elhagyták a fővárost. amelyikben Vágó Béla belügyi népbiztos és családja lakott. de ez a gyenge tűzerő semmi kárt nem tett a páncélozott hajókban.A Pozsony és a Csuka őrnaszád.

Berend Miklósegyetemi magántanár. Ugyanabban a Mária Valéria utcában lakott. ahonnan a tüzérségi jeladás történt. „Nézd. mintha összerezzent volna. Az utcára néző ablak nyitva. Ruhát kaptam magamra és gyorsan leszaladtunk a földszinti tágas hallba. Mindkettőjüket a Zrinyi utcai főkapitányságra szállították erős fedezettel. dr. Havas doktor a rokkantügyek területén Tibor helyettese volt. amelyre a Hungária Szálló. szakmai körökben Európa-szerte ismert és nagyra becsült gyermekgyógyász volt. közvetlen közelről beléjük lőtt. Alice. Filipecz Dénes főhadnagy később felgyógyult. Beteghez sietett. Közben eldördült a három ágyúlövés a Dunán. Amint eléje vezették őket.. Szegő politikai megbízott a vörös érzelmű legénységre támaszkodva letartóztatta a hatalomváltoztató kísérlet két irányítóját. vagyis a szovjetház főbejárata nyílott. erőnek erejével magukkal cipeltek a lakásukra. akkor párszáz hulla . Weisz Fülöp. . Este volt. sötétedett. Heves izgalom lett úrrá rajta. amikor meglátta a Dunán a nemzetiszínű zászlókat lobogtató hadihajókat. ahol leültünk a karosszékekbe..A Hungária körúti Engels laktanyában. hogy puskacsövek . Erre Jancsóné. Zsebkendőjével hevesen integetett feléjük és hangosan kiabálta: Ráparancsoltak: „Állj!" Látva a professzor. visszarohant lakására. kellemes nyári meleg volt. Láttam elvágódni a kövön.délután meglátogattak barátaim. Lemberkovits Jenő honvéd századost és Filipecz Dénes főhadnagyot. miközben az ablakon át a Dunára mutatott és ezt ismételgette feleségének felajzott lelkesedéssel: „. Beszélgettünk. A szovjetház terrorista őrsége a hadihajók támadásával volt elfoglalva és csak az ágyúlövések után fordultak Berend Miklós ellen. A hall tele volt a szovjetházban lakó feleségekkel. Ebben a napiparancsban szerepel az alábbi mondat: „Azért terítettem le az ellenforradalmár tiszteket." *** Az a férfi. feltámadt Magyarország!" Egyszerre dörrenések.. Izgatott hangulat volt. doktor Havas és felesége. Havas felugrott. a Vörös Újság szerkesztőjének felesége népiesen megnyugtatta őket: „Ne legyenek már úgy beszarva!” Havasék a pánikot. Száguldott vissza az utcára. fejetlenséget látva. a Zichy Jenő utcába.az nulla!” *** Szamuelyné Szilágyi Jolán e napra vonatkozó visszaemlékezése: A jelenlevő szociáldemokrata népbiztosok feleségei ijedeztek. . A ház megremegett. gyermekekkel. kiderítetlen okkal meglehetősen sok pénzt: tizennégyezer kék és húsz-harmincezer fehér koronát gyűrt irattárcájába. mert ha az elveinkről van szó. Weisz Fülöp politikai biztos külön napiparancsban közölte alárendeltjeivel az eseményt.. a budapesti Vörös Őrség politikai biztosa telefonon előre értesült a történtekről és hivatali szobájában csőre töltött pisztollyal várta a foglyul ejtett tiszteket. akit Szamuelyné Szilágyi Jolán látott elvágódnia kövön.kiáltotta.. „Éljen Magyarország! Le a szovjettel! Le Kun Bélával!" „Ez ágyúlövés! A Duna felől!” . A mieink lelőtték. Ekkor már fölfelé haladtak a Dunán a hadihajók. Egy férfi fehér zsebkendőt lobogtatva ellenforradalmi jelszavakat kiabált. minden kérdezés nélkül. azonnal elfojtották az ellenforradalmi próbálkozást.. Íróasztalából sietve magához vette kis forgópisztolyát. A harmincöt éves Lemberkovits Jenő százados a helyszínen meghalt.

Ekkor robogott elő a Türr István utca felől egy nyitott autó. ezüstfejű sétapálcáját. Ezután megragadta a tetem egy-egy végtagját a négy terrorista. Lőbl Mór a gyermekgyógyász professzor cipőit is lehúzta. hogy a parttól minél távolabb essen a vízbe. akiből patakzott a vér. Schőn Béla. Cserny József vezette. aranyláncát. Egyszerre négy irányból lőttek rá. amíg be nem sötétedett. ahol lóbálással dobták el maguktól. amikor elterült a járda aszfaltján. Mellette kísérője. irattárcáját a benne lévő sok ezer kék és fehér bankjeggyel. nekiütközött egy gázlámpa oszlopának. Próbált fölegyenesedni. Lőbl Mór. Sötétedés után mentek a terroristák a gázlámpa fényében feketéllő tetemhez. de sebesülése miatt csak az ülőhelyzetig futotta erejéből. amelyet a professzor elejtett. Elesett. *** . Weisz József. de talpra szökkent és menekült volna tovább. Amikor hátrapillantott üldözőire. Schön Béla a vértócsából emelte ki a kis forgópisztolyt. Dr. Elvágódott. Eltulajdonították aranyóráját. Rosen Antal és Trailla György megmotozták a hullát. Áldozatukat a Dunához vonszolták. megfordult és futott a Petőfi tér felé. Berend Miklóshoz lendült és három lövéssel megölte a sebesültet. Feléje se néztek. Cserny bíztatására Schőn Béla leugrott a gépkocsiról csőre töltött fegyverével. Az áldozatot otthagyták vérébe fagyottan a gázlámpa tövében.merednek feléje.

hogy kikényszerítsék a lakosság engedelmességét. Sötétedés után ellenforradalmárok után kutatva járták körzetüket. Reisz Ferenc. majd eltávoztak.Budapesten. a kommunista vezetők intézkedésére megbénult a nyilvános élet. szüneteltek a színházi előadások. Durva viselkedésű őrjáratok portyáztak a városban. A Márvány utca 40-ben vitába bonyolódtak idős Kiss Róza segédházfelügyelővel. Ilyen járőrt képezett Budán Réti Lesku Lajos huszonnégy éves laktanyaparancsnok. *** Csepelen egy vörös járőr arra kényszerítette a késő esti órákban Thomasz Antal földművest. akit minden komolyabb ok nélkül agyonlőttek. „Állj ki vagy!" . Neki a combjába lőttek. kávéházak közönségét. Keveselvén a beosztott fegyverest. Róth Armin negyvenéves laktanyaparancsnokhelyettes és Herbst József vörösőrségi kerületi előadó. hogy ellenforradalmárokkal van dolga. hogy fogja be lovait és fuvarszolgálattal álljon rendelkezésükre. Thomasz Antal abban a hiszemben engedelmeskedett. A csepeli tölténygyár kapuja előtt Balogh József és Kondi Rudolf vöröskatona őrködött. utcai járőrözésre küldték a vezetőket is. mert a fegyveresek semmiféle jelzést nem viseltek. Leálltak a villamosok. Kegyetlenségüket szóvá tette az egyik lakó. Este hétkor be kellett zárni a bérházak kapuit és megparancsolták a szigorú elsötétítést.szólították meg a közeledő . hazatessékelték a vendéglők.

lovaskocsi hajtóját.ma Belgrád rakpart . a negyvenhárom éves Faragó Pál haslövést szenvedett. Itt érte a mellén egy eltévedt golyó Opré József huszonhat éves napszámost. hogy oltassa el a lámpát. Este kilenckor puskagolyók csapódtak a magukat biztonságban tudó polgárok közé. Berend Miklós orvosprofesszoron kívül még valakit lelőttek a szovjetházra vigyázó Leninfiák. mellén is kézi fegyverekből eredő lövések nyomait találták. kik tartózkodnak a lakásban. Hármasban felzörgették a házfelügyelőt. vannak-e még utcai harcok. ma már nem létező Bristol Szálló előtt egy ismeretlen. számú ház harmadik emeletének egyik ablakában. Max Miksa és Vajda Ignác Náthán arra voltak kíváncsiak. Vajda közlése alapján Vahl Gyula kereskedő lakásába csengettek be. Alig nyillott az ajtó. A férj azonnal meghalt. Válaszként mind Balogh József. Felhagytak gyanúsításával. elegánsan öltözött férfi teteme feküdt vérbefagyva. korábban ápoló és műtőssegéd az egyes számú sebészeti klinikán. Max Miksa világosságot észlelt a 6. betartják-e a bérházak lakói az elsötétítési rendeletet. zavargások voltak. bemenekült a gyógyszertár kapumélyedésébe.-ben Neumann Dezső negyvenhárom éves nyomdász és a harmincnégy éves felesége a Dunára néző ablakhoz merészkedtek. Ez a politikai nyomozóvá lett huszonhét esztendős Küvér Lajos kikérdezte Max Miksát. Állát puskagolyő zúzta szét. Néhány kiragadott eset a mentőnaplóból: Este hat és hét óra között lövöldözés támadt a Krisztina téri telefonközpontnál. Vajda Ignác Náthám. mint egy kutyát. aki hazafelé igyekezett. akit maga mellé parancsolt Küvér Lajos. Küvér Lajos a főbérlőnek rontott: „Ellenforradalmár gazember. *** A szigorú csoportosulási tilalom és a nyilvános élet megbénítása ellenére Budapest-szerte lövöldözések. Az a magányos ember. nem kell senkinek elszámolnom az életeddel!” Fegyvert követelt Vahl Gyulától. Szembetalálkoztak a lépcsőházban a már kifelé igyekvő Vajda Ignác Náthánnal. nyilvánvaló volt. de mivel a halálra rémült kereskedő hálóingben reszketett a terrorista előtt. a Fő utca 19. hogy bocsássa rendelkezésükre a felvonót. amikor a mentők megvizsgálták. innen volt a világosság! világítottál. hozzájuk érve súgva mondta a bakról: „Fehérgárda!” A Duna pesti partján lévő Eskü úton . számú ház lakói a függőfolyosón tárgyalták a történteket. . hogy a posztoló fegyveresek ellenforradalmárok. amikor újabb két terrorista érkezett a szovjetház felől. miről is van szó. A földműves holtan bukott le az útra a kocsi üléséről. Leszúrlak. hogy korán lefeküdt. Szóbeli válasz helyett sorozatot lőttek rajuk géppuskából. Erején felül kellett helytállnia a fővárosi mentőszolgálatnak a nap hátralévő óráiban. *** Csak pillanatokig maradt magára Max Miksa. Thomasz Antal abban a tudatban. EgyikükMarton István beosztott Lenin-fiú. merre néznek az ablakok. ellenben fenyegetően kifaggatták.a szovjetház őrségéhez tartozó Lenin-fiúk cirkáltak este kilenc óra után. a másik Küvér Lajos politikai nyomozó. A kényszerű kapuzárást követően a Király utca 11. Vöröscsapatot láttak a rakparton. mind Kondi Rudolf rásütötte a puskáját. Ugyancsak Budán. Felküldte társát. Egy fiatalember fejlövéstől halt szörnyet. a feleséget eszméletlen állapotban szállították a Rókus kórházba. Érdeklődtek. harminc-harmincöt év körüli. ezt követően Marton Istvánnal együtt a házba sietett. A szomszédos.

Küvér ekkor váratlanul modort változtatott. Ekkor már a kapu alatt rúgta-pofozta Küvér Lajos az utcára tuszkolt elfogottat. Pisztoly volt nála és fényjelzéseket adott le bujkáló társainak! Agyonütni és a Dunába dobni!" Öten fogták körbe a megkötözött fiatalembert.Hát ti ilyenek vagytok?!” Válaszként Lőbl teljes erővel Madarász Béla mellébe döfte a rohamkést. . csak orvosnövendéknek hazudja magát. Megdöbbent. hogy rohamkésével döfje le az egyetemistát. megparancsolta Marton Istvánnak és Vajda Ignác Náthásnak. ordítozó hangon megvádolta: „Gazember. Az utcára érve Küvér így beszélt Lőbl Mór barátjához: „Ez egy ellenforradalmár tiszt. Ez a Lenin-fiú a huszonnyolc éves mázolósegéd. Miközben ez történt fenn a harmadik emeleten. amelyből egyetlen töltény sem hiányzott. Lőbl Mór volt. újabb Lenin-fiú érkezett a ház előtt várakozó Max Miksához. Az áldozat hátra zuhanva elterült a járdán. fényjeleket adtál! Kilőttél az ablakon!" Madarász Béla tiltakozott. így beszélt hozzá: „Majd tisztázod magad nálunk odabent a kihallgatáson. tépni. Lőbl Mór verni kezdte a fejét a nála lévő bottal mindaddig. Hitetlenkedőn nézett támadóira és nyögve mondta: „ . hogy semmi bántódásod nem lesz. Van-e fegyvered. amelyekből szigorlatra készült. Lőbl Mór kétszer hasba szúrta rohamkésével. Kíváncsiskodására őt is tájékoztatta Max Miksa. ha rám hallgatsz. Kövér az iménti szelíd viselkedésével átvette. rugdosni kezdte az egyetemistát. zsebre dugta a pisztolyt. hogy fegyvered van. hogy kötözzék hátra Madarász Béla kezét. De addig is biztosíthatlak." A már felöltözködött fiatalember átnyújtott Küvérnek egy kis forgópisztolyt. amíg a bot ketté nem tört. Ezután minden átmenet nélkül kitört rajta a vadság. s amíg az öltözködött. amikor a bőszült Küvér Lajos berontott hozzá és hirtelen lámpát gyújtva. Mert ha tagadod. Az egyetemista a szúrások ellenére egyenesen próbálta tartani magát. add ide önként. Ráparancsolt Marton István terrorista társára. Bizonyságul egyetemi jegyzeteit lobogtatta. Szelíd hangon felszólította Madarász Bélát. mert nem is akart hinni neki. Amikor kifárasztotta a verés. Már ő is feküdt a sötét szobában. Küvér Lajos nem hitt. akkor tényleg nem segíthetek rajtad. Madarász Béla leroskadt az aszfaltra az ütésektől. hogy vegye fel a nadrágját és a cipőjét.Így derült ki. édes fiam? Ha van. Marton kétszeri sürgetésre sem engedelmeskedett. Ütni. de ha mi most itt mégis megtaláljuk. Miközben kiegyenesedett volna. hogy Vahl Gyuláéknál albérlő lakik: Madarász Béla orvostanhallgató. próbált úrrá lenni fájdalmán és kábulatán.

meghalt. egy noteszt és egy tyúkszemvágót. Talált egy aranyórát a hozzá való aranylánccal. Amíg eszméletlenül és mozdulatlanul feküdt. Küvér Lajos kikutatta zsebeit. E holmikat a forgópisztollyal együtt átadta Lőbl Mórnak. Lőbl megismételte.Azt hitték. amit Küvér egyszer már mondott: -„A Dunába dobni!” . majd ők ketten elindultak vissza a szovjetházba.

Reszkető kezefejével letörölte a homlokáról ömlő verejtéket. Hárman kocsira emelték Madarász Bélát.. valamit nagyon mondani akart. hogy kórházba szállíttassa a fiatalembert. hogy a frontról esetleges ellenforradalmi csapatok a felkelők segítségére siessenek. Beszüntettem a fronttal való telefonösszeköttetést. katonákat szállító vonat a fővárosba befusson. Innen Löbl Mór lakására mentek pálinkázni. Küvér Lajos és Lőbl Mór már jelentést tettek Lukács Györgynek a szovjetházban. engedjék meg neki. a gödöllői királyi kastélyban tartózkodott a fővárosban zajló fegyveres ellenforradalmi kísérlet idején. felvette egyenruháját a hadosztály-komiszári jelvényekkel.” *** Böhm Vilmos hadsereg-főparancsnok a főhadiszálláson. mert az ellenforradalmárok a telefonközpontot is elfoglalták. Amikor eltávolodott a szemtanú. De Kunt alig lehetett megnyugtatni. Ő Korvin Ottóhoz küldte őket. hogy a veszedelem pillanatában a forradalom fővárosában maradt volna a csapatok élén. Rosenfeld Árminnak komoran tanácsolták a Lenin-fiúk. Max Miksa ott a nadrágot is lehúzta róla. hogy a vezérkar tisztjei is csatlakoznak hozzájuk. az utcaseprők munkaeszközét húzta a vergődő-hörgő fiatalember mellé. ekkor felment a szobájába. . aki súlyos sebei ellenére visszanyerte eszméletét. de beszélni már nem tudott. Telefonösszeköttetést igyekeztünk létesíteni Budapesttel. Miközben ez történt. aki ismerte a terroristákat. így különösebb harci feladat nem volt. Az ellenforradalom hírére a főhadiszállásra rendeltük a közeli kistarcsai gyár munkásságát. majd lehúzták a cipőjét. Megragadták és a Dunába dobták. Számításukban azonban csalatkoztak. hogy mint illetékesnek neki tegyenek jelentést. majd a vörösőröknél felállt egy asztalra és kijelentette.A kizsebelt áldozat eltüntetésének feladata Marton István. amit látott. szerepe a következő volt: A munkástanács ülésén nagy zűrzavar tört ki a puccs hírére. hogy engedélyem nélkül bármiféle. De mire megérkezett a Hungáriába. s a hadsereg parancsnokságnál keresett menedéket. Eltolták az Erzsébet híd közepéig. korábban raktáros egy nagykereskedőnél a közelből egy szemétgyűjtő kocsit. hogy gyorsan tűnjön el és álmában is hallgasson arról. sietve eltávozott helyéről. Kérlelte őket. Azt remélték. Mikor egy fél óra után a nyugalom valamennyire helyreállt és érintkezésbe léptek a Kormányzótanáccsal. akkor a Hungária Szálló és az újpesti rakpart közti partszakasz parancsnokságát bízták rá. hogy éjjel jött egy patrul és jelentést tett az ügyről. Élményeit így rögzítette: „A fővárosi ellenforradalom folyamán Kun Béla nem viselkedett a helyzetnek megfelelő bátorsággal. *** Az önmagát harmadik személyben emlegető Lukács György emlékezése erre a napra: „A Tanácsköztársaság idején. de nem sikerült. Max Miksa huszonnégy éves. Vajda Ignác Náthán és Max Miksa Lenin-fiúkra hárult. Az orvostanhallgató kivégzésének esetéhez csak annyi köze volt. a monitorok már elmentek és nem tértek vissza. végül megtiltottam. 7 óra tájban a József központból felhívták Stromfeldet és tudatták vele az ellenforradalom kitörését. Így megakadályoztuk. Ahelyett. Mindennek akaratlan szemtanúja volt a hídon keresztül haladó Rosenfeld Ármin. a június 24-i ellenforradalom leverésében. nehogy a frontra nyugtalanító hírek szállingózzanak.. hogy átveszi a parancsnokságot. a három terrorista a szemétgyűjtő kocsiról a gyalogjáróra fordította az eszméletén lévő Madarász Bélát. . s megzavarják a hadműveleteket. Este nyolc óra tájban halálsápadtan beállított az ellenforradalom hírével a főhadiszállásra.

hogy így lesz. ahonnan Alpári referált az eseményekről. Székely Józsefet és engem jelöltek ki erre az útra. az úgynevezett Szovjetházat el kellett hagynia.” *** Visszaemlékezéseiben Böhm megfeledkezett arról az okmányról. felegyenesedett. A referátumból kitűnt. vezetésre termett férfi volt. most nem bírt uralkodni idegei felett.Tudtam. . .). hogy az ellenforradalmat lényegében felszámolták. a Belügyi Népbiztosság nyomozó osztályának néhány embere a szoba egyik sarkában arról beszélt. amellyel akkor. aki már az arcunkról leolvasta a kedvező fordulatot. Híreket.Ezt vártam . Székely József kollégámmal együtt egyenesen Kun Bélához mentünk. Főhadiszállás Böhm. hiszen az ország népét informálni kellett a nap eseményeiről. Lázasan. A szerkesztőségben már türelmetlenül vártak bennünket. De ez az idegroham rövid ideig tartott. és megjelent közöttünk Kun Béla. A Hungária Szállót. amit hallottunk és láttunk. Senki nem tudott semmi biztosat. hogy Kun az első lövésre elvesztette a fejét. Ebben a kritikus helyzetben késő este nyílt az ajtó. A városból kapott megnyugtató hírek hatására 10 óra után Kohnt erős védőfedezettel bekísértettük a fővárosba. egy székbe rogyott. a katonai puccs vezetőjét. mindenfajta hírforrás megszűnt.amit Kun Béla magával hozott Gödöllőről: „Kun Béla elvtársnak. a monitorok elmenekültek a Duna jugoszláv szakaszára. A budapesti hadtestparancsnok első emeleti szobája felbolygatott méhkashoz hasonlított. Budapest A mai napon kinevezem Önt a Vörös Hadsereg helyettes főparancsnokának Budapest székhellyel. A helyzet megnyugtatóan alakul. hogyan tették ártalmatlanná Lemberkovits századost. Gyorsan erőt vett magán. Már kilenc óra is elmúlt. aki biztos kézzel vezette a magyar proletárállam ügyeit. kimerültnek látszott. két kezével a fejét támasztotta meg. Gyorsan. Ez rendkívül fontos a lap számára is. az ellenállásnak ezt a gócpontját egy órán belül. megbízható értesüléseket akart hallani. Felszabadult. Közölte: mondjuk meg Kun Bélának. . A szerkesztőség együtt volt. mert életveszélyes lett volna az ott-tartózkodás. amíg Haubrichhal beszélhettünk. könnyű léptekkel távoztunk. ahol Haubrich József főhadiszállása volt. Nyomban el is indultunk és minden különösebb incidens nélkül eljutottunk a Vigadó utca és a Dorottya utca sarkán álló Magyar Király Szállóhoz (ma a Belkereskedelmi Minisztérium épülete áll a szálló helyén. és azóta elvesztett minden összeköttetést a katonai szervekkel. bocsánatot kért előbbi gyengeségéért. jelentést tettek. és most már ismét a régi intézkedő. Sokáig kellett várakoznunk. A Józsefközpontot. híreket szerezni Haubrich Józseftől. Katonai futárok jöttek-mentek. tisztek cikáztak egyik szobából a másikba. hogy valakinek a szerkesztőség tagjai közül a budapesti hadtestparancsnokságra kell menni. a Ludovika Akadémiát pedig reggelig felszabadítják. Vöröskatonáinkban nem csalódtam.mondta. de a lapnak nem volt hiteles anyaga. Kijelentette. rendkívül felindult állapotban. tárgyalták az eseményeket.” * * * Bihari Mihály gyorsíró följegyzéseiből: „Aznap a szokott időben a Népszava szerkesztőségébe siettem. sőt átadta minden írását Alpárinak és úgy menekült el. 24-én este megajándékozta Kunt. Halálosan fáradtnak. komoly. hiszen lapot kellett csinálni. ellenséges erők már csak a József-telefonközpontban és a Ludovika Akadémián vannak. és ez az ember. .Tíz órakor Huges-összeköttetést kaptunk a szovjetházzal. szinte hadarva mondtuk el mindazt. A redakció két legfiatalabb tagját.

zsebeiket telerakták lőszerrel és erős fedezet kíséretében az ellenforradalom szervezőinek keresésére indultak. A történtek láttán Vrafkó Sándor odarohant és lelődözte a még élő sebesülteket. Román arcvonal: Szolnok és Alpár között ellenséges gyalogság és tüzérségi tűz. az V. hadtest Bátnál és Tolmácsnál. *** A hadsereg-parancsnokság helyzetjelentése a frontokról június 24-én: „Cseh-tót arcvonal: A Cseh-tót kormánnyal kötött megegyezés folytán az ellenségeskedés ma délután öt órakor beszüntettetett. a III. Vrafkó és Kovács . ezért gyanútlanul lépett a lefulladt autóhoz. Az Újpestre vonuló vörös karhatalmat Szép János huszonnyolc éves gépmester.Szép. Egyenesen a keresett autónak hajtottak és közelről golyózáport zúdítottak rá. amikor hírét vették a dunai flottilla Haubrich József. Ott puha kalapját mélyen a szemére húzta. *** . azonnal az ellenforradalom pártjára álltak. hadtestnél Kassára antant-tisztek érkeztek. A Szamuely-csoport Kalocsától északkeletre az ellenforradalmárokat Kecelig szorította vissza. Csapataink a fegyverszünet folytán előírt vonalban állnak. hogy forgópisztolyával közelről hasba lője Szép Jánost. és eltűnt az éjszakában. Tudták.betárazták fegyverüket. Ezen szakaszon több ellenséges járőr vállalkozás visszaveretett.” hajóinak lázadását. Délszláv arcvonal és hadihajós helyzet: Változatlan. Rajcsek László tizenkilenc éves felsőiskolai tanuló. Ezek után mindhárman . sohasem vallotta magáénak a proletárdiktatúrának mondott vörös hatalmat. de Kovács István vasöntősegéd. Szép János és Vrafkó Sándor fegyverbe akarta szólítani Újpest munkásságát a vörös hatalom védelmére. Lerohanták a peremvárost és kiszabadították szorult helyzetéből a munkástanácsot.Melegen megrázta kezünket és megköszönte fáradságos futárszolgálatunkat. hogy a gyárak népe egyöntetűen az ellenforradalmat pártolja. Szép János azt hitte. ezért bőséges fegyveres erőt utasított annak letörésére. Hárman vállalták a vezetést: Hajden László huszonhat éves festőművész. Lekísértük a lépcsőházban a kapuig. Dunaföldvárt az ellenforradalmárok megint elfoglalták. Ezért. Tisztelettel nyitottunk ajtót neki. Karhatalmi rész: 1. A négy bennülő közül egy azonnal meghalt. a gyári munkásezredek parancsnoka és Vrafkó Sándor harmincegy éves foglalkozásnélküli. tartalékos hadapród és Szűcs János harmincéves gépkocsivezető. Majd vette kalapját és távozott. valamennyi utassal végeztek. Budapest katonai főparancsnoka nagy veszélyt látott az újpesti ellenforradalmi fordulatban. Alkonyatban találtak rá a fekete gépkocsira a káposztásmegyeri vízművek közelében. A Dunától nyugatra. 2. Ám az egyik sebesültben volt még annyi erő. három súlyosan megsebesült. hogy a három fiatalember milyen autóval járja a várost. a munkástanács huszonhét éves elnöke felvilágosította őket. hogy túlnyomórészt a munkássághoz tartozott. a budapesti vágóhídi munkásszázad parancsnoka vezette. Hadsereg-parancsnokság” *** Újpest (akkor önálló város) lakossága annak ellenére. Budapesti ellenforradalmi puccsról a jelentések még nem érkeztek meg.

az akkor ötezer lelket számlálóDunapatajon 65 embert végeztek ki Szamuely Tibor leninfiúi. június utolsó napjaiban Újpest népe is megelégelte a vörösök március 21-e óta tartó vérrel és mocsokkal átitatott országlását és szabadulni próbált a halálos ölelésükből. számú házon. Állíttatta a Horthy Miklós Társaság 2004-ben. évfordulóján" . haláluk 85-ik évfordulóján . Az újpesti Horthy Miklós Társaság 2004-ben. haláluk 85.a vörös hordával. sírjaikat diákok és hazafias szervezetek tartották rendben.emléktáblát avatott a Deák Ferenc utca 23. amit aztán a vörös uralom 1945 utáni visszatérésekor a sírokkal együtt nyomtalanul eltüntettek.hiszen ugyanezen a napon.1919. koszorúzták és emlékeztek rájuk. Szerencsére itt csak kilencen. úriasan öltözött férfi" emlékére. Emléktáblájuk is volt az egykori Horthy Miklós (ma Görgey Artúr) út és Corvin (egykoron Irredenta) utca sarkánál lévő régi rendőrségi épület falán. Csaknem szemben az MSZP újpesti székházával láthatják jövet-menet a mai elvtársak a „dicsőséges 133 nap" alatti elődeik embertelen cselekedeteit az alábbi szöveggel: „A kommunizmus első magyarországi tombolása. a véres Tanácsköztársaság 133 napja alatt meggyilkolt újpesti honfitársaink: Dezső Elemér Hajden László Martinovich Béla Orczy Karó Imre Papp Imre Rojcsek László Szűcs János Takács Károly és egy „ismeretlen. de áldozatul estek a világmegváltó eszme véres bosszújának. . Értelmes. A vörös vész elmúltával mindannyian díszsírhelyet kaptak az azóta megszünt újpesti temetőben. tenni kész újpesti polgárok szálltak szembe .ekkor még sikertelenül .

.ŐSÖK NAPJA 2015.

.

.

.

.

jelentése: "barát(nő). hogy jóval több. Szinte csodával határos. Bíró András Zsolt nyilatkozatában mindezt így foglalta össze: "A kazakisztáni madjar törzs és a Kárpát-medencei magyarok között nem csak névhasonlóság (névegyezés). Baski Imre turkológus. Írja: "Ami pedig a -yar elemet illeti. tehát muszlim". A Madi-yar név jelentése mindebből adódóan: "Mohamed barátja. hetedhét országra szóló eseményt eredményezhet egy felfedezett névazonosság. hogy saját genetikai kutatásaival azt is sikerült igazolnia. Dr. Különösképp azután. Legutoljára 2010-ben. Ez tökéletes leégés. hogy a madi-yar arrafelé szokásos összetételű megnevezés. Puff neki. melyet a tervek szerint két évenként ismételnek majd meg.Varga Csaba: Bíró András Zsolt balesete a torgayi madiyarokkal Ki ne hallott volna már a Kurultájról.. Ez lett Bíró András Zsolt életének nagy kiugrási lehetősége. vagyis "az illető személy az »igazhit« hű barátja. az MTA-ELTE Közép-ázsiai Kutatócsoportjának főmunkatársa fedte fel (Madjar vagyok. Az eredeti szó Muhammad-i-yar. s mit ki nem tud mutatni. abból a Madi-yar.: Tengri-yar. követője". ami tipikus rövidüléssel így alakult: Mamad-i-yar. ha nagyon akar! Aztán beütött a baj. akik nem jöttek Árpádékkal a Kárpát-medencébe. milyen nagy. melyre épült Bíró András Zsolt fél Ázsiát is megbolygató sikere. Huda-yar. hogy egyszer csak szétterjedt annak híre. turista I-II. mint pl. hogy a madjar. hogy létezik Kazakisztánban egy kicsi. Hamarosan expedíció indult e távolban maradt magyarok megismerésére. követője. nem magyart jelent. hogy Mohamed barátja. társ. de ottani módon írva madiyar szó. erről a nagy pusztai eseményről. A kalandot siker koronázta. segítő. mint egy évezred múltán megkerült egy népcsoport. Bíró András Zsoltnak. interneten elérhető tanulmányában). Minden úgy kezdődött. szerető". Lám. az is régi perzsa jövevényszó a törökben. akiknek törzsi neve: madiyar. Madï-yar – írja Dr. hanem genetikai kapcsolat is fennáll". . Bugacon tartották. 2000 főt számláló népcsoport. hogy e mongoloid típusú emberek tulajdonképpen mi vagyunk. az ügy szellemi vezetőjének odaadó szervezésében. Kiderült. hanem azt. Baski Imre. Vagyis magyar. és még ma is magyarnak mondják magukat. a magyar a magyarral (madiyarral) ismét szövetségre lépett.

Ha egy tudós téved és ez kiderül. ha netán Dr. félrevezető fogalmazási fogásokkal: "nem szakmai alapon" = az ellenfél hiteltelenítése. semmi." Tetszik érteni kedves olvasó. "kétség" = értsd: csak bizonytalan.Ebből bizony nem lehet kimászni. mert egy tévedés áldozata. de lehet-e szakmaibb alap. hogy mit mond Bíró András Zsolt? Azt. butításába. hogy ha sikerül kiokoskodni a madiyar szó jelentését. és nyilvánosan beismeri tévedését. belekezd az emberek félrevezetésébe. akkor kiáll. hogy ez a rajongói vélemény kissé elhamarkodott volt. mi van akkor. Úgy tűnik most. a megszokott. a maga nemében tisztességesen. . No de. nyilvánvalóan Baski Imre lejáratására: "»roppant erőfeszítésekkel« persze ki lehet okoskodni egy szó (vagy etnonim) hipotetikus etimológiáját – de ennek vajmi kevés köze van a tudományossághoz. hanem azonnal ködösíteni kezdett. a bizonyítás erejének jelentéktelenné tétele. Ez bizony ködösítés a javából. hanem Bíró András Zsoltnak köszönhetően nevetségességbe fúlt. amihez tipikus szóhasználat a "bizonyos" és a "hipotézis". nem pedig a tévedéssel szerzett rangját védendő. Megjegyzés: Olvasom. Baski Imre tévedett? Kérem szépen. ám most már sajnos nem elhunyt csendesen. hogy önmagát is megrendítő csapásként érte Baksi Imre szófejtő eredménye.com/2010/04/15/a- csodaszarvas-nyomaban/ cikk mutatja. hogy van ki Bíró András Zsoltot egyenest Attila reinkarnációjának véli. A cikk így közvetíti Bíró mondatait: "Kutatásaikat érik támadások. "bizonyos nyelvészeti hipotézis" = ez a lényeg elmosása. akkor annak semmi köze a tudományossághoz. de a legtöbbjük nem szakmai alapon. ha nyelvről nyelvész szól?. ilyent igaz szóhoz szokott ember nem mond. Bíró András nem beismerte a nagy tévedést. amire oly sok szép példa van. Mindezzel Bíró András Zsolt sajnos elvesztette tudósi és emberi hitelét. A cikkben a "madiyar" törzsnevet illetően még ezt is mondja Bíró András Zsolt. de innentől kezdve már csalóvá vált – s vele a Kurultáj is leáldozott. s végül: "kritika". Addig csak tévedett. nem komoly az ellenérv. itt csak bocsánatot lehet kérni a nagy tévedésért ország-világ előtt. Ám mint a http://kurultaj. ami jelzi. hanem inkább bizonyos nyelvészeti kiindulva hipotézisekből fogalmaz meg kritikákat és kétségeket".

.

mint az õrök. hat évszázad hászázados másnap hajnalban – . a falanx pora mindenkit megvisel. A foglyoknak az úton Emese pocsolyavizet adnak. – „Kedves Lothár öcsém. ahol intézkednek sorsukról. A nyári hõség. A híd nagyon rozoga. onnan három borúinak nyomát viseli. ha kémek.A SZÖKÉS Megkötözve. sorsukról dönts belátásod szerint. frankok császára! Nem ismerem ki magam e pusztai turk népek között – áll a levélben –. A kapuban lábukról oldják a bilincset. Szomjan térnek nyugovóra. hátrakötött kézzel. ha bajkeverõk. ha hírvivõk. béklyózott lovakra ültetik õket. a cél Aachenben. Nem fogadják el. SZÁLLJ BE SZÍVEMBE Szentlélek Szentlélek Szállj be szívembe Erõsítsd meg hitemet Álmosísd meg lelkemet Mert mellettem van Egy Isten Elõttem van Boldogasszony Fejem fölött három Mária Körülöttem ezer angyal Kezembe szent kereszt Szájamba szent kenet Szívembe szent ostya Árthasson védhessen Éjcakának idején Nekem más senkise Aki elveszen mellõlem Egy Istent Elõllem Boldogasszonyt Fejem fölül három Máriát Körülöttem ezer angyalt Kezembõl szent keresztet Szájamból szent kenetet Szívembõl szent ostyát Ámen Aranyszarvas 201 . maradjanak lakatban.” Egész nap úton vannak. éberebbek. Petróniusz lovas vadászszázada legjobbjaira bízta. ahol a frank veszi át õrzésüket. Kõlábazata megrogy– Traianus hídjához vigyétek õket – vezényel a va. falanxban viszik a mogyeri rabokat Konstantinápoly faláig. járjanak lassan. Traianus császár nap Belgrád.

Fejével felel az életéért. Sokak szerint. a nap szimbóluma. megbokrosodik. nyomába erednek. Meghalt. Derékig víz- Bizánc mûveltsége Bizánc a római kori mûveltség megõrzésében. – A fogoly eltûnt! – állapítja meg a százados. vízben úszó fagyökérben mégis megkapaszkodik. valamint a batikolt munkák rajzai és motívumai Európában csak nálunk mutatnak csodálatos egyezést. ezek csak nálunk és az indiai mûvészetben honosak.) Vízvezeték 202 ben dárdát. Kõdobásnyival lejjebb feltûnik a katona mellvértje. A bizánciak zavarodottan ordítoznak az örvénylõ folyó felett.AnnoDomini:834•AnnoÁlmos:15 Rajzmotívumok Az indiai hunok szövõ és hímzõ technikája. Nem éri el.Z. a lótuszszerû nagy virág és az ún.N. – Mindent láttam. Elmerülnek. Összezúzta magát a hídon! . amelyek önálló identitása 451-tõl kezdõdik. Önmeghatározásuk szerint õk az egyetemes kereszténység egyetlen legitim örököse. valamivel lejjebb kimászik. szekérrudat nyújtanak. (S. A kapudíszek és hímzések díszítõelemeiben sûrûn fellelhetõ a pávamadár. visszarántja az elé kötött katonalovat. Az örvénylõ vízbe zuhan a katona.) Kõvetõ hajdani büszkeségét billegõ palló. és új híveket szerezni. csakra. ezzel kifejezve. Álmos a ló nyakába vetett gyeplõt foga közé véve nagyot ránt.) Monofiziták Az antikhalkedóni egyházak vagy miafizita egyházak az elsõ három egyetemes zsinatot elismerõ egyházak. Magukra az „antikhalkedóni“ („nem-khalkedóni”) egyházak nevet alkalmazzák. Bizánc mûvészete is nagy hatást gyakorolt a mindenkori nyugat-európai mûvészetre. annak dogmáit az eredeti keresztény tanítással össze nem egyeztethetõ újításnak tekintik. hogy az kénytelen volt kifejezni elhatárolódását. illetve annak az iszlám világ és a reneszánsz Itália felé irányuló közvetítésében is óriási szerepet vállalt. és különállásuk a római katolikus világtól elõsegítette annak megerõsödését azáltal. amely egyedüliként õrizte meg Jézus és a 12 apostol tanításait változtatás nélkül. utána Álmos. ág és gerenda teszi járhatóvá. hogy a negyedik khalkedóni zsinatot nem ismerik el. Teológusainak és filozófusainak hatása a nyugati gondolkodókra (fõleg Aquinói Szent Tamásra) felbecsülhetetlen mértékû volt. mielõtt vízbe ért volna – tódít a mögötte járó. mint pl. Huszka. – Mozgósítás minden õrhelynek! – Megfulladt? – Nem. (w. (w. a ló a keskeny pallón ágaskodik. nem.

– Gazember! Megfogni! A római kardját a herceg megragadja. Mint Runciman mondta: „Mióta a keresztes hadjáratokon résztvevõ. átláthatatlan adminisztrációs szervezete. túlságosan is szigorú udvari ceremonialitása és viszonylagos katonai sikertelensége. Steven Runciman szerint onnan ered. majd nyolc katona veszi félkörbe. (w. akik feltehetõen nem bajlódtak volna sokat az udvari ceremóniákkal.” Mindazonáltal sok császár kiváló katona és jónéhány uralkodó tudós volt. Egyiptom stb. majd szemügyre veszi. ledörzsöli magáról a kötelet. Természetesen ez nem egységesen jelentkezett: a Rómához erõsebben kapcsolódó területek (mint Hellász) több elõnyét élvezhettek.) (w.) Római polgárjog A Caracalla idején (212) kiadott rendelet. divatossá vált lenézõen beszélni Bizáncról. FEJEZET: A SZÖKÉS Harci hajó A megmaradt foglyokat szorosabb õrség alá vonva ügetnek Belgrád felé. hogy a középkori Európát mindennek ellentéteként vagyunk hajlamosak elképzelni. mint inkább történelmi volt: megvetette a Földközi-tenger térségében a gazdasági és közjogi integráció alapjait. jókora fûcsomót vág a katona képébe. – Mutasd a szállítmányt! Van közöttük erõs rabszolga? – emeli magasra a lámpást az õr. melynek minden tagja írt. óvatosan közelednek. nádszálon lélegezve sodródik a folyókanyarig. ahol partra kerül. Négy. villával evett és elõnyben részesítette a diplomáciát a háborúskodással szemben. szegényebb régiók (Britannia. és nevét a dekadencia szinonimájaként használni. Napnyugtáig bokrok között bújik. miáltal a provinciák lakosai azonos jogállásba kerültek az itáliai néppel. A Boszporuszhoz közeledve ellenõrzõ pont. Álmos a rövid római kardot tõrként dob. és nagy utálatukra olyan társadalommal kerültek kapcsolatba.Aranyszarv öböl Konstantinapolyban Bizánci dekadencia A Bizánci Birodalom igen kedvezõtlen megítélésben részesült a 18. kardlapjával néhányat meggyötörtet félrelök. és 19. A rendelkezés értéke azonban kevéssé politikai. A felé nyúló kardlapot könyökkel leüti. nyers õsapáink megpillantották Konstantinápolyt. gyengesége miatt.40. Álmost is tolja. a Constitutio Antoniniana a Római Birodalom teljes felnõtt férfilakosságára kiterjesztette a római polgárjogot.) 203 . Ez az elõítélet a neves középkorszakértõ. Álmos megkötözött kézzel víz alatt úszva. mint a távoli. Éjjel a város felé tartó rabcsapatba áll. századi történészek körében a túlkomplikált. olvasott. láncos buzogány zümmög a feje felett.

Z. (w. 204 Kockázik az õrség. hogy a székelyek és magyarok hajukat mind leborotválták. megindul a lépcsõn a hajó gyomrába. kilép a súrlófénybõl. rajtuk keresztül pedig az oroszokat érintette. (S.N. a megmaradt varkocsot pedig felkötötték.Z. Lenn a zaj elül. Kevéssé ismeretes. bosszankodik. a fal és a padló nyikorog. ahol Xerxész annak idején megkorbácsoltatta a tengert. a nyílt vízen horgonyzó bárkáig evez. Álhasonlít a középázsiaira. magához vesz két bizánci hajító– keresztjét és a sorompó melletti nagyállatnak szánt taglót. pillanatra árnyékban lapul. illetve az örményekre és grúzokra gyakorolt hatás. – Minek neked annyi pénz? Nem tudod. századi terminológiával élve: a Bizánci Nemzetközösség) körében elterjesztette az ortodoxiát. Eldobja az ékesítették. Álmos utána lopózik. A katonák Magyar népviselet bekerítik. A pendely vagy szoknya-gatya.N. a szikláról fejest ugrik a tengerbe.AnnoDomini:834•AnnoÁlmos:15 Bizánc jelentõsége A Bizánci Császárság legnagyobb. pedig jelentõs az etióp és az egyiptomi koptokra. . hogy a hunok egy copf kivételével körbeborotválták hajukat. a hullámok tompán csapódnak. s csak egy varkocsot hagyott a feje búbján. – Szerencséd. Kapaszkodik a kátrányos hajótörzsön. sõt. a fedélzetre.) ölõszerszámokat. hogy a lázadó Vata szkhíta módra leborotválta a haját. mindmáig tartó hatása talán az volt. mászik egyre feljebb. ha a kazár körülmetél – röhög egy szakállas társát hátba csapva.) Varkocs A történelemkönyvekben olvashatjuk. társa jön. Lándzsahosszra közelíti. – Nincs messze az a hely – beszél háttal a bizánci –. nem fér be rajta. Úszik. A bárka a császári naszádhoz tartozó tûzvetõ. Hirtelen csend. A korai térítõmunka elsõsorban a balkáni szláv népeket. Ez a védikus civilizációban is kötelezõ viselet volt. a lobogó ujjú mos egyik kezében fehér ing és a kis mellényke mindtaglóval. Indiában sokan mind a mai napig így tesznek. nem merAz eredeti magyar népviselet is igen nek közeledni.) Tûzvetõ bizánci hajó ja az elsõ mellébe. másikban mind teljesen ismertek az észak-indiborotvaéles fémkeai népviseletekben. lábukat pedig szépen csilingelõ kösöntyûk mozgását. Priszkosz történetíró is tanúsítja. a bárka ring. rugaszkodik. A katona azt hiszi. hogy a környezõ népek (20. a szél sem hallik. Kicsiny a kerek ablak. – Bekerülsz a heréltek énekkarába! – Vagy feláldoznak a húsvéti oltáron! A kárvallott lábszíját oldja. (S. mert szétszakította háromszázötven hajóból álló hídját. Dugonocs-Apor Péter jegyzeteibõl is kiderül. hangosak az ittas katonák. Kiváló támasz. az összecsukló katonát fektetve kitör. hogy az õrseregben tilos a szerencsejáték? Félhavi zsoldomat nyerted el fertály óra alatt! – Jó lesz ez nehezéknek a nyelvedre! – ad vissza néhány dirhemet. horgonyoz az öbölben. dereglyét old. miközben besöpri a nyereményt. Eleink hozták reszttel nézi szemük Európába a gombot (pitykét).

– Mit akarsz? – Fel a fedélzetre! Mutasd meg a tûzvetõt! Altai Csigalépcsõn mennek. – Fújtatóval feszesre fúj- 205 . elöl a bizánci. egymással vannak elfoglalva. – Ez lenne? – fordul csodálkozva. szorosan nyomában Álmos. – Hogyan mûködik? – Ez a hatalmas tömlõ bivalybõrbõl készült – magyaráz halkan. Elõttük a tûzvetõ. Kardját sem engedi kihúzni. megértve a helyzetet fegyver után kap. FEJEZET: A SZÖKÉS Görögtûz vetõ – Ez az a hely – szól Álmos. A parancsnoki híd elõtt az õr félszemmel int a mellette haladó bizáncinak. Álmosra nem fordít figyelmet. Álmos elhúzza a falhoz támasztott alabárdot. a dobókereszttel kényszeríti. – Mit akarsz tudni? – sziszegi a katona. Pillanatig döbbenten hunyorog. A kockázók újabb játékba kezdtek.40.

hogyan gyullad meg. Két hónap múlva ért haza. Az egész ráfröccsen Tábornoki asztal az ellenséges hajóra. szavát sem hiszik. Álmos lapul. visszaevez a partra. annál jobban ég. mindent feléget. Hosszú úton jut a kikötõbeli szláv hajóra. mely selymet és posztót visz északra. több mint egy évig élvezték a frank császár vendégszeretetét. Még a víz is ég! Segítség! – a katona a tûzvetõ csõ másik oldalán futásnak ered a tat felé. Álmos lemászik. . – Riadó! Fegyverbe! Idegen a fedélzeten! – ordítoznak. az árbocról ketten ráugranak. Társairól a levéltáros feljegyezte. Az érdekel. Minél jobban oltják. – Ezt láttam. – Hol az idegen? Szellemet látsz?! Sokat ittál… Agyadra ment a nyeremény – gúnyo- 206 lódnak vele. – A levegõ kiröpíti a hajóorr feletti csõbõl a naftát. Mire elcsendesednek. Amikor a célzó összecsap két deszkát.AnnoDomini:834•AnnoÁlmos:15 A Boszporusz és az Aranyszarv öböl juk. amit a tûzmester az utolsó pillanatban begyújt.

. Kérem jelölje meg célját (ÁKTV. a Magyar Ember c. RÓZSASZÍN ÉS SÁRGA CSEKKEK KÖLTSÉGEI IRREÁLISAK OTP számlaszám:11773061-06778682 kedvezményezett: Kubínyi Tamás PayPal ELŐFIZETÉS segítségével: A www.PayPal. ÁKTV – előfizetés KÉRJÜK VÁLASSZA AZ INGYENES OTP-UTALÁST.hu oldalon.com oldalra bejelentkezve azalmoskiralytelevizio@gmail.000 – 1.Álmos Király Televízió Az Álmos Király Televíziót az egész világon élőben nézheti munkanapokon este 6-10-ig a www. dupla szám 600 Ft. de a legalább fél évre előfizetők számára a dupla szám is csak 300 Ft. vagy ME) és az Ön nevét. lapunk ára 300 Ft. ÁKA.kubinyitamas. Az ÁKTV és az ÁKA előfizetése havi 1.com címre küldheti az Ön által megállapított előfizetési-támogatási díjat. MERT A POSTAI DÍJAK.000 Ft.

szép könyveink és akadémiánk! Ne hagyjuk elveszni az értékeinket. Küzdjünk együtt a tudásért. Ebben az emberfeletti feladatban vagyunk társak. Harcra hívok minden igaz jó magyar embert! Van már lapunk. A Magyarságot arra teremtette a Jóisten. Az Álmos Király Akadémia évek óta tevékenykedik a megvilágosodás érdekében. védekezni sem leszünk képesek. melyek most veszélyben vannak a Monsanto és más globális cégek tevékenysége miatt. tartsunk saját szervezésben magánházaknál összejöveteleket. Népünkhöz kötődik a magasrendű államszervezés. Ebben az embert próbáló feladatban vagyunk társak. A globalizmus az emberiség legnagyobb ellensége. Egyedül nekünk magyaroknak van meg a képességünk ahhoz. hogy az átlagember többet észrevesz a világ változásaiból. a szellemi felemelkedésért. ezt kell az Isten Terv rendelése szerint megvalósítanunk. Különkülön mindannyiunk élete veszélyben van. reménytelenségünkkel. gondoljunk a rackára. közös gondolkodásra ahhoz. mangalicára és sok egyéb magyar tenyésztésű állatra. Életünk tágabb összefüggései. Szükség van az összefogásra. ahogy megtettük az Oszmán Birodalom felbomlásáért 1456-ban. Cenzúra nélkül! című műsorunkból kiderül. politológusok és megmondó emberek. hogy az igazságot keressük és kimondjuk. hogy a világ más részén élő magyarjaink is bátorságot kapjanak hasonlóhoz. itt és most kell helytállnunk. hogy ezt a folyamatot elindítsuk. a sátánista globálkultúra továbbélését szolgálja. az Álmos Király Televízió több mint két éve minden munkanapon élő műsorban szólítja meg a Kárpáthaza és a világ magyarságát. ezért szükségszerűen meg kell buknia. hogy a legnehezebb helyzetekben is megmaradjon és vigye tovább a Vízözön előtti magaskultúrák üzenetét. Az elmúlt két évben sok buktatón mentünk keresztül. és nemzetünket is le akarják törölni a föld színéről.és magánmédia mind a mai napig elhallgat. mint a hivatásos politikusok. akik számára életmentőek a valódi hírek. Kérek minden igaz jó magyar embert. ahogy megtettük a Kazár Birodalom felbomlásáért 893-tól. nemzetünk dicsőséges történetéért. tévénk. vagy az egész Európát átfogó hun államszervezés. Élet-halál kérdésről van szó. Népünkhöz kötődik a növények nemesítése.Kedves Néző! Az Álmos Király Televíziót a médiaterror miatt hoztam létre 2012 nyarán. melyeket a köz. Népünkhöz kötődik az írás kiművelése. az ősi tönkölybúza és egyéb gabonafélék kinevelése. hogy megértjük-e az Isteni Rendelést és annak megfelelően élünk. gondoljunk a Tatárlakai agyagkorongra és 11. A mai Európai Unió a bukott birodalom továbbélését. mely a Római Birodalom bukását okozta. a magyar becsületért! A Jóisten áldjon meg minden igaz jó Magyar Embert! . a világhatalom uralma és helyi kiszolgálóinak virulása az ország süllyedése árán olyan titkokat takar. ha nem mondjuk ki az igazságot. és azokat örökítsük meg egyszerű házi kamerával. az istentagadást. Az Álmos Király Akadémia jusson el minél több városba és faluba. ahogy 2014 nyarának csodás eseményei számunkra meghatározták. szürke marhára. Népünkhöz kötődik az állatok megszelídítése. hogy megtaláljuk az ellenszert. Szükség van az együtt gondolkodásra és cselekvésre. az 1222-es Aranybullát megelőző Vérszerződés írásba foglalt alkotmányos alapvetése. melyeket Torma Zsófia gyűjtött össze elsősorban a Maros löszfalából. mert igény van arra. az eltitkolt magyar történelmet juttassuk el minél több rászorulóhoz. helytartóival ennek megfelelően kell bánnunk.000 társára. ahogy megtettük a Szovjetunió felbomlásáért 1956-ban. mert életünk kegyelmi ideje arról szól. vegyen részt az ÁKTV fenntartásában és működtetésében. azaz ne csupán előfizető és néző legyen. vagy magunk is a pusztulás közreműködőivé válunk közömbösségünkkel. de megmaradtunk és fejlődtünk. hanem véleményét kimondó közreműködője a műsornak.